Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ESC HF 2021

Nieuws van het virtuele ESC Heart Failure 2021 congres, gehouden van 29 juni-1 juli.

SGLT2i geeft geen verbetering in zes minuten loopafstand in HFrEF en HFpEF

Nieuws - 6 juli 2021

ESC HF 2021 Dapagliflozine verbeterde HF symptomen in HFrEF, maar gaf geen verbetering in fysieke beperkingen of zes minuten loopafstand, in vergelijking met placebo. Dapagliflozine verbeterde geen van deze uitkomsten in HFpEF.

Effecten van sGC stimulator in HFrEF na verslechterend HF event niet beïnvloed door AF status

Nieuws - 5 juli 2021

ESC HF 2021 Deze analyse van de VICTORIA trial liet zien dat de gunstige klinische effecten van vericiguat op CV sterfte of HF ziekenhuisopname in HFrEF na een verslechterend HF event niet beïnvloed werden door de aan- of afwezigheid van AF op baseline.

Myosine activator minder effectief bij HFrEF patiënten met AF of atriumflutter

Nieuws - 5 juli 2021

ESC HF 2021 Deze subanalyse van de GALACTIC-HF trial toonde aan dat behandeling met omecamtiv mecarbil minder effectief was bij HFrEF patiënten met baseline AF of atriumflutter (AFL), vooral bij digoxine behandelde patiënten met AF/AFL.

Vroeg starten met ARNI behandeling na acuut gedecompenseerd HF goed getolereerd in HFrEF patiënten met CKD

Nieuws - 30 juni 2021

ESC HF 2021 Deze post hoc analyse van de TRANSITION studie liet zien dat vroeg starten met behandeling en optitratie van sacubitril/valsartan na acuut gedecompenseerd HF in HFrEF patiënten met CKD goed werd getolereerd.

IJzercarboxymaltose verbetert hartfunctie in patiënten met HFrEF en ijzertekort

Nieuws - 30 juni 2021

ESC HF 2021 De IRON-CRT trial liet zien dat behandeling met ijzercarboxymaltose leidde tot een verbetering in LVEF, reductie in LVESV en een verbeterde krachtfrequentierelatie in patiënten met HFrEF en ijzertekort.

Afname van CV en nieruitkomsten door non-steroïde MRA in CKD en T2DM is onafhankelijk van HF status

Nieuws - 30 juni 2021

ESC HF 2021 Een subanalyse van FIDELIO-DKD toonde dat finerenon CV en nieruitkomsten verlaagde in vergelijking met placebo in patiënten met T2DM en CKD ongeacht baseline HF status.

SGLT2i in dagelijkse klinische praktijk verlaagt CV en nierevents in vergelijking met DPP-4i in T2DM

Nieuws - 30 juni 2021

ESC HF 2021 Gebruik van empagliflozine was geassocieerd met verlaagd risico op CV en nierevents, en totale sterfte in vergelijking met gebruik van DPP-4i in T2DM patiënten in een real-world setting.

Percentage patiënten met HF dat wordt getest op ijzertekort is laag in real-world HF populatie

Nieuws - 30 juni 2021

ESC HF 2021 In een landelijk HF-register werd slechts 27% van de patiënten met HF getest op ijzertekort. 19% Van de patiënten met ijzertekort werd behandeld met ijzercarboxymaltose.

Preview van de 2021 ESC/HFA hartfalenrichtlijn

Nieuws - 29 juni 2021
De belangrijkste boodschappen van de 2021 ESC/HFA richtlijn voor hartfalen omvatten een simpel behandelalgoritme voor HFrEF gebaseerd op vroege toediening van 4 medicijnklassen, waaronder SGLT2-remmers, en behandelingen op maat gebaseerd op fenotypen.

ESC HF 2021 De belangrijkste boodschappen van de 2021 ESC/HFA richtlijn voor hartfalen omvatten een simpel behandelalgoritme voor HFrEF gebaseerd op vroege toediening van 4 medicijnklassen, waaronder SGLT2-remmers, en behandelingen op maat gebaseerd op fenotypen.