Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ESC 2022

Verslag, presentaties en videoimpressies en expertcommentaar van het 2022 congres van de European Society of Cardiology (ESC), vanuit Barcelona, Spanje

Auto-immuunziekten en HVZ-risico

3' educatie - 20 sep. 2022 - Prof. dr. Naveed Sattar

Eerste resultaten met twee nieuwe FXIa-remmers in patiënten met eerdere beroerte of TIA

3' educatie - 20 sep. 2022 - Prof. dr. Freek Verheugt

Onverwachte resultaten met DOAC vs. VKA bij reumatisch AF

3' educatie - 15 sep. 2022 - Prof. Ganesan Karthikeyan

Effect van richtlijngestuurde aanpak op behalen van LDL-c-streefwaarde

3' educatie - 13 sep. 2022 - Aaram Omar Khader

Meta-analyse naar effecten van statines op spierklachten

3' educatie - 12 sep. 2022 - Prof. Colin Baigent

Aspirine of P2Y12i monotherapie voor secundaire preventie bij coronairlijden?

3' educatie - 5 sep. 2022 - Prof. dr. Marco Valgimigli

CODE-EHR, een raamwerk voor het gebruik van EPD-data bij klinisch onderzoek

5' educatie - 5 sep. 2022 - Prof. dr. Folkert Asselbergs

Fenotypische veranderingen bij aortastenose gedetecteerd door AI-algoritme

3' educatie - 5 sep. 2022 - Prof. dr. Geoffrey Strange

Boeiende resultaten in studie met PCI bij ernstige ischemische LV-dysfunctie

3' educatie - 5 sep. 2022 - Prof. Divaka Perera

Verhoogde coronaire plaque-activiteit geassocieerd met totale strefte

3' educatie - 30 aug. 2022 - Prof. dr. David Newby

Wat zijn de resultaten van een screening-studie voor HVZ in Deense mannen?

5' educatie - 30 aug. 2022 - Prof. Axel Diederichsen

Langdurig gebruik van PCSK9-remmer vermindert CV events, waaronder CV sterfte

3' educatie - 29 aug. 2022 - Michelle O'Donoghue

FXIa-remming bij patiënten met non-cardioembolische beroerte

3' educatie - 29 aug. 2022 - Ashkan Shoamanesh

Screening met een smartphone-app verdubbelt detectie van AF

3' educatie - 29 aug. 2022 - Prof. Axel Bauer

ESC 2022 Gesprek van de dag | zondag

15' educatie - 29 aug. 2022

Screening voor HVZ met CT-scan

3' educatie - 28 aug. 2022 - Prof. Axel Diederichsen

SGLT2-remmer verbetert uitkomsten bij HFpEF en HFmrEF

3' educatie - 27 aug. 2022 - Prof. Scott Solomon

ESC 2022 Gesprek van de dag | zaterdag

15' educatie - 27 aug. 2022

Totale bewijsvoering voor SGLT2-remming bij HF

3' educatie - 27 aug. 2022 - Muthiah Vaduganathan

Combinatietherapie met lisdiuretica en acetazolamide verbetert decongestie bij acuut HF

3' educatie - 27 aug. 2022 - Prof. dr. Wilfried Mullens - Genk, België

Alle patiënten met HF ongeacht EF hebben baat bij SGLT2-remmer

3' educatie - 27 aug. 2022 - Prof. dr. Pardeep Jhund

Voorspellen van levensverwachting en gewonnen levensjaren met medicatie bij HFrEF

3' educatie - 27 aug. 2022 - Dr. Stefan Koudstaal

Cognitieve functie wordt niet geschaad door ARNI

3' educatie - 26 aug. 2022 - Prof. John McMurray

Een polypil voor secundaire preventie in post-MI-patiënten

3' educatie - 26 aug. 2022 - Dr. Valentin Fuster

Auto-immuunziekten en HVZ-risico

3' educatie - 20 sep. 2022 - Prof. dr. Naveed Sattar
Wat is het risico op HVZ bij patiënten met auto-immuunziekten en is dit al opgenomen in de richtlijnen? Marga Helmink bevraagt Naveed Sattar over dit onderwerp.

CSI Barcelona 2022 Wat is het risico op HVZ bij patiënten met auto-immuunziekten en is dit al opgenomen in de richtlijnen? Marga Helmink bevraagt Naveed Sattar over dit onderwerp.

Eerste resultaten met twee nieuwe FXIa-remmers in patiënten met eerdere beroerte of TIA

3' educatie - 20 sep. 2022 - Prof. dr. Freek Verheugt
Wat zijn resultaten van fase 2-trials met de twee nieuwe FXIa-remmers asundexian en milvexian in patiënten met eerdere beroerte of TIA? Prof. Verheugt vat de resultaten samen.

ESC 2022 Wat zijn resultaten van fase 2-trials met de twee nieuwe FXIa-remmers asundexian en milvexian in patiënten met eerdere beroerte of TIA? Prof. Verheugt vat de resultaten samen.

Onverwachte resultaten met DOAC vs. VKA bij reumatisch AF

3' educatie - 15 sep. 2022 - Prof. Ganesan Karthikeyan
In een subpopulatie van patiënten met reumatische hartziekte en atriumfibrilleren, werd het effect van rivaroxaban vs. VKA onderzocht op het samengestelde eindpunt van beroerte, systemische embolie, MI en sterfte door vasculaire en onbekende oorzaken.

ESC 2022 In een subpopulatie van patiënten met reumatische hartziekte en atriumfibrilleren, werd het effect van rivaroxaban vs. VKA onderzocht op het samengestelde eindpunt van beroerte, systemische embolie, MI en sterfte door vasculaire en onbekende oorzaken.

Effect van richtlijngestuurde aanpak op behalen van LDL-c-streefwaarde

3' educatie - 13 sep. 2022 - Aaram Omar Khader
Omar Kader vertelt over de PENELOPE-studie, waarin het effect van een richtlijngestuurde aanpak op het behalen van de LDL-c-streefwaarde bij zeerhoogrisicopatiënten in Nederland werd onderzocht.

ESC 2022 Omar Kader vertelt over de PENELOPE-studie, waarin het effect van een richtlijngestuurde aanpak op het behalen van de LDL-c-streefwaarde bij zeerhoogrisicopatiënten in Nederland werd onderzocht.

Meta-analyse naar effecten van statines op spierklachten

3' educatie - 12 sep. 2022 - Prof. Colin Baigent
 ‘Er bestaat veel verkeerde informatie over hoe gevaarlijk statines zijn’, zegt prof. Baigent. Uit deze analyse bleek dat er een kleine overmaat aan spierklachten in het eerste jaar na het starten van statinetherapie is, maar daarna is er geen verhoogd risico.

ESC 2022 ‘Er bestaat veel verkeerde informatie over hoe gevaarlijk statines zijn’, zegt prof. Baigent. Uit deze analyse bleek dat er een kleine overmaat aan spierklachten in het eerste jaar na het starten van statinetherapie is, maar daarna is er geen verhoogd risico.

Initiële beoordeling van LVEF met AI superieur aan de initiële beoordeling door echografist

Nieuws - 6 sep. 2022

ESC 2022 Een gerandomiseerde studie liet zien dat een initiële beoordeling van LVEF door AI superieur was aan de initiële beoordeling door een echografist.

Factor XIa-remmer voor secundaire preventie bij patiënten met ischemische beroerte of TIA

Nieuws - 6 aug. 2022

ESC 2022 In de fase 2 AXIOMATIC-SSP-studie werden vijf doses van de FXIa-remmer milvexian onderzocht voor secundaire preventie bij patiënten met eerdere ischemische beroerte of TIA.

Aspirine of P2Y12i monotherapie voor secundaire preventie bij coronairlijden?

3' educatie - 5 sep. 2022 - Prof. dr. Marco Valgimigli
Om de vraag te beantwoorden welke therapie - aspirine of P2Y12i monotherapie - de voorkeur verdient bij patiënten met coronair lijden, werd een meta-analyse uitgevoerd van zeven trials met data op individueel niveau.

ESC 2022 Om de vraag te beantwoorden welke therapie - aspirine of P2Y12i monotherapie - de voorkeur verdient bij patiënten met coronair lijden, werd een meta-analyse uitgevoerd van zeven trials met data op individueel niveau.

CODE-EHR, een raamwerk voor het gebruik van EPD-data bij klinisch onderzoek

5' educatie - 5 sep. 2022 - Prof. dr. Folkert Asselbergs
Wat is CODE-EHR en waarom is dit raamwerk ontwikkeld? Prof. Asselbergs geeft een kort overzicht naar aanleiding van vragen van Joris Holtrop.

CSI Barcelona 2022 Wat is CODE-EHR en waarom is dit raamwerk ontwikkeld? Prof. Asselbergs geeft een kort overzicht naar aanleiding van vragen van Joris Holtrop.

Fenotypische veranderingen bij aortastenose gedetecteerd door AI-algoritme

3' educatie - 5 sep. 2022 - Prof. dr. Geoffrey Strange
Prof. Strange legt uit hoe ze de grootste echocardiogramdatabase ter wereld hebben gebruikt om een AI-algoritme te trainen om onbehandelde aortastenose te detecteren.

ESC 2022 Prof. Strange legt uit hoe ze de grootste echocardiogramdatabase ter wereld hebben gebruikt om een AI-algoritme te trainen om onbehandelde aortastenose te detecteren.

AI-algoritme identificeert aortastenose

Nieuws - 5 sep. 2022

ESC 2022 Een AI-algoritme dat gebruik maakt van data uit routine echocardiogrammen kan automatisch patiënten identificeren met matige tot ernstige en ernstige vormen van aortastenose die geassocieerd zijn met een hoog sterfterisico.

Boeiende resultaten in studie met PCI bij ernstige ischemische LV-dysfunctie

3' educatie - 5 sep. 2022 - Prof. Divaka Perera

ESC 2022 "De bevindingen van de REVIVED-studie trekken in twijfel wat er gebeurt in veel hartafdelingen over de hele wereld, waar vaak PCI wordt uitgevoerd bij patiënten met ernstige ischemische LV-dysfunctie", aldus Prof. Perera.

ESC 2022