Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Voortdurende omgekeerde LV-remodellering bij de-novo-HFrEF door GDMT-optimalisatie na 90 dagen

Therapy duration and improvement of ventricular function in de novo heart failure: the Heart Failure Optimization study

Literatuur - Veltmann C, Duncker D, Doering M, et al. - Eur Heart J. 2024 Jun 12:ehae334 [Online ahead of print]. doi: 10.1093/eurheartj/ehae334

Introductie en methoden

Achtergrond

Veel patiënten met HFrEF krijgen in de eerste maanden na de diagnose niet de beoogde doses van door richtlijnen gestuurde medische therapieën (guideline-directed medical therapies, GDMT’s) [1-4]. Dit betekent dat omgekeerde LV-remodellering waarschijnlijk niet is voltooid binnen de eerste 90 dagen. De PROLONG-studie (Prolongation of Reverse remOdelling period to avoid untimely ICD impLantation in newly diagnOsed heart failure usiNG the wearable cardioverter/defibrillator) naar de optimalisatie van HF-therapie onder patiënten met een nieuw gediagnosticeerde lage LVEF liet inderdaad zien dat bij 33% van de patiënten met een niet-verbeterde LVEF na 90 dagen de LVEF toch verbeterde naar >35% wanneer de GDMT-optimalisatie werd voortgezet [5]. Aangezien primaire preventieve icd-therapie in het algemeen alleen wordt aanbevolen als de LVEF ≤35% is ondanks vastgestelde optimale GDMT gedurende minimaal 90 dagen, is kennis van voortdurende verbetering van de LVEF van belang [6,7].

Doel van de studie

De auteurs evalueerden voortdurende omgekeerde LV-remodellering na 90 dagen bij patiënten met de-novo-HFrEF die een cardioverter-defibrillator droegen en GDMT-titratie ondergingen.

Methoden

In de multicentrische, prospectieve, observationele HF-OPT-studie (Heart Failure Optimization) werden 1300 patiënten die waren opgenomen in het ziekenhuis voor de-novo-HFrEF (LVEF ≤35%) geïncludeerd op 68 locaties in de VS, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk in de periode maart 2017-mei 2022. De studie bestond uit 2 fasen: (1) registratiefase, waarin een draagbare cardioverter-defibrillator werd voorgeschreven en GDMT werd gestart (90 dagen; n=1266); (2) studiefase, waarin GDMT verder werd geoptimaliseerd (tot 1 jaar; n=598). Tijdens de studiefase werd behandeling met medicatie of een apparaat overgelaten aan het oordeel van de arts.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaten waren: (1) het percentage patiënten met een verbetering van de LVEF naar >35% tussen 90 en 180 dagen na aanvang van GDMT en (2) het percentage van de streefdosis dat werd bereikt na 90 en 180 dagen. Secundaire uitkomstmaten waren onder meer de mortaliteit en specifieke resultaten voor de draagbare cardioverter-defibrillator, zoals draagtijd, therapietrouw, brady- en tachyaritmieën en behandelingen, tijdens de registratie- en studiefase.

Belangrijkste resultaten

LVEF-verbetering naar >35%

Streefdosis bereikt

Specifieke resultaten voor draagbare cardioverter-defibrillator

Mortaliteit

Conclusie

In de prospectieve, observationele HF-OPT-studie onder patiënten met de-novo-HFrEF (LVEF ≤35%) die een cardioverter-defibrillator droegen, resulteerde continue optimalisatie van GDMT erin dat meer patiënten een LVEF >35% bereikten (46% na 90 dagen, 68% na 180 dagen en 77% na 360 dagen). Het bereiken van de GDMT-streefdoses na 180 dagen was geassocieerd met een LVEF >35%. Ventriculaire tachyaritmieën traden voornamelijk op in de eerste 90 dagen na de diagnose.

De auteurs concluderen dat de beslissing om een icd te implanteren “moet worden genomen als de patiënt medisch geoptimaliseerd is en de LVEF stabiel is zonder verdere verbetering tijdens geoptimaliseerde GDMT, wat langer kan duren dan 90 of zelfs 180 dagen”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: