Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

BP verlaging met endovasculaire baroreflex amplificatie bij therapieresistente hypertensie: de CALM-FIM studie

29 aug. 2017 - Dr. Wilko Spiering - internist, Utrecht

HF & AF: Rate & rhythm control en hoe dan?

29 sep. 2017 - Prof. dr. Isabelle van Gelder

Antistolling toen, nu en straks

8 sep. 2017 - Prof. dr. Harry Büller

Zeer lage LDL-c niveaus (<0.5 mmol/L of <20 mg/dL) bereiken met PCSK9 remming is veilig en effectief

30 aug. 2017 - Robert Giugliano MD, cardioloog, Brigham and Women's Hospital, Boston, MA, VS

Lagere lipiden, hogere glucose?

8 sep. 2017 - Zeist

Behandeling van patiënten die orale antistolling gebruiken en presenteren met ACS

15 sep. 2017 - Dr. Jur ten Berg - St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Wat leert Spartacus ons?

8 sep. 2017

Ontstekingsremming voor CV risicodaling: behandeling op geleide van CV risicoprofiel heeft de toekomst

27 sep. 2017 - ESC 2017, Barcelona

Wanneer begrijpen we APS nu echt?

8 sep. 2017

Het traject van vasculaire biologie naar de kliniek: inflammatie verminderen verlaagt het CV risico

20 sep. 2017

Take home messages van het ESC congres voor betere behandeling van hypertensie

18 sep. 2017

Implementatie van ARNI in de dagelijkse praktijk in het Radboudumc

8 aug. 2017 - Louise Bellersen en Marjolein Verdijk (Radboudumc, Nijmegen)

Wel of geen zuurstof geven bij verdenking op myocardinfarct?

4 sep. 2017

DAPT strategie met minder potente P2Y12-remming een week na ACS kan bloedingen verminderen

4 sep. 2017

Verminderen inflammatie geeft risicoreductie vergelijkbaar met PCSK9-remming

29 aug. 2017

Factor Xa-remmer veilig in patiënten met AF die cardioversie ondergaan

30 aug. 2017

Betere wondgenezing en gunstigere inflammatoire respons na hartinfarct in preklinisch onderzoek

4 sep. 2017

Goed uitgevoerde studie bevestigt biologisch principe van bloeddrukverlaging door renale denervatie

29 aug. 2017 - ESC 2017, Barcelona

ESC Gesprek van de dag | dinsdag

29 aug. 2017

CV eventreductie blijkt toch mogelijk met CETP remming

29 aug. 2017

Hypertensie op middelbare leeftijd geassocieerd met verhoogd risico op dementie bij vrouwen

19 oct. 2017 - Gilsanz P, et al. - Neurology 2017

Hoewel hypertensie op middelbare leeftijd vaker voorkomt in mannen, was het alleen in vrouwen geassocieerd met het risico op dementie, wat suggereert dat hypertensie voor hen een te beïnvloeden risicofactor voor dementie is.

NT-proBNP niveaus voorspellen uitkomsten in HF-patiënten met of zonder AF

19 oct. 2017 - Kristensen SL et al. - Circ Heart Fail. 2017

Boven een concentratie van 400 pg/mL had iedere concentratie van NT-proBNP een vergelijkbare voorspellende waarde voor nadelige uitkomsten in HF met en zonder AF.

SBP variabiliteit is geassocieerd met klinische events bij patiënten met atriumfibrilleren

18 oct. 2017 - Proietti M, et al. - Hypertension 2017

In de AFFIRM studie was SBP variabiliteit omgekeerd geassocieerd met de kwaliteit van de antistollingsregulatie in AF patiënten, en hogere SBP variabiliteit was geassocieerd met een hoger risico op ernstige nadelige klinische events.

NAVIGATE ESUS studie voortijdig gestopt in verband met vergelijkbare effectiviteit behandelarmen

17 oct. 2017 - nieuws

De fase III studie evalueerde rivaroxaban vs aspirine in patiënten met embolische stroke van onbekende oorsprong. Interimanalyse toonde geen voordeel van de NOAC vs. Aspirine in optreden recidieven.

ESC/EAS Task Force publiceert update van klinische gids voor gebruik van PCSK9 remmers

17 oct. 2017 - nieuws

Deze praktische leidraad beoogt artsen te helpen zeer hoog-risicopatiënten te identificeren met verhoogd LDL-c ondanks behandeling, die waarschijnlijk het meest baat zullen hebben bij behandeling met PCSK9-remmers.

Potente P2Y12-receptorremmer toont sterker antitrombotisch effect in T2DM patiënten met CVD

17 oct. 2017 - Zafar MU, et al. - Thromb Haemost 2017

Een gerandomiseerde, cross-over studie toonde een sterker plaatjesremmend effect en een sneller en krachtiger antitrombotisch effect met ticagrelor dan met clopidogrel in T2DM patiënten met stabiel CVD.

4e WCN Onderzoeksprijs 2017 - deadline gewijzigd naar 22 oktober!

16 oct. 2017 - nieuws

Ook dit jaar wordt de WCN Onderzoeksprijs ter hoogte van € 7.500,‐ uitgereikt aan de beste Nederlandse cardiovasculaire publicatie in 2016‐2017. De prijs is, in samenwerking met CVGK.nl is bedoeld als stimulans voor het onderzoeksgebied van de cardiovasculaire geneeskunde

Lipidenniveaus zijn sterk afhankelijk van leeftijd en geslacht

16 oct. 2017 - Balder JW et al., - J Clin Lipidol. 2017

Op basis van data van het grote Nederlandse Lifelines-cohort zijn referentiewaarden ontwikkeld voor lipidenparameters.

BP verlaging met endovasculaire baroreflex amplificatie bij therapieresistente hypertensie: de CALM-FIM studie

29 aug. 2017 - Dr. Wilko Spiering - internist, Utrecht
Dr. Wilko Spiering geeft een samenvatting van de resultaten van de CALM-FIM studie, waaruit blijkt dat endovasculaire baroreflex amplificatie met het MobiusHD device de bloeddruk verlaagt in therapieresistente hypertensie.

ESC 2017 Dr. Wilko Spiering geeft een samenvatting van de resultaten van de CALM-FIM studie, waaruit blijkt dat endovasculaire baroreflex amplificatie met het MobiusHD device de bloeddruk verlaagt in therapieresistente hypertensie.

HF & AF: Rate & rhythm control en hoe dan?

HF dag 2017

29 sep. 2017 - Prof. dr. Isabelle van Gelder
AF komt bij minstens de helft van de HF patiënten voor; de aandoeningen beïnvloeden elkaar negatief. Prof. dr. Isabelle van Gelder geeft aanbevelingen voor de behandeling (rate control/rhythm control) en voor risicofactormanagement.

HF dag 2017 AF komt bij minstens de helft van de HF patiënten voor; de aandoeningen beïnvloeden elkaar negatief. Prof. dr. Isabelle van Gelder geeft aanbevelingen voor de behandeling (rate control/rhythm control) en voor risicofactormanagement.

Generieke ARB’s geassocieerd met meer bijwerkingen dan specialité ARB's

12 oct. 2017 - Leclerc J, et al. - Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2017

Het gebruik van generieke ARB's resulteerde in hoger aantal ziekenhuisopnamen en spoedeisende hulp consulten, vooral in de eerste maand en met candesartan.

CETP-remmer anacetrapib niet ingediend voor registratie

12 oct. 2017 - nieuws

De ontwikkeling van anacetrapib is gestopt, ondanks positieve resultaten in de REVEAL trial.