Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Het traject van vasculaire biologie naar de kliniek: inflammatie verminderen verlaagt het CV risico

20 sep. 2017

Take home messages van het ESC congres voor betere behandeling van hypertensie

18 sep. 2017

Implementatie van ARNI in de dagelijkse praktijk in het Radboudumc

8 aug. 2017 - Louise Bellersen en Marjolein Verdijk (Radboudumc, Nijmegen)

Wel of geen zuurstof geven bij verdenking op myocardinfarct?

4 sep. 2017

DAPT strategie met minder potente P2Y12-remming een week na ACS kan bloedingen verminderen

4 sep. 2017

Verminderen inflammatie geeft risicoreductie vergelijkbaar met PCSK9-remming

29 aug. 2017

Factor Xa-remmer veilig in patiënten met AF die cardioversie ondergaan

30 aug. 2017

Betere wondgenezing en gunstigere inflammatoire respons na hartinfarct in preklinisch onderzoek

4 sep. 2017

Goed uitgevoerde studie bevestigt biologisch principe van bloeddrukverlaging door renale denervatie

29 aug. 2017 - ESC 2017, Barcelona

ESC Gesprek van de dag | dinsdag

29 aug. 2017

CV eventreductie blijkt toch mogelijk met CETP remming

29 aug. 2017

Triple therapie passé: betere uitkomsten zonder aspirine bij AF patiënten die PCI ondergaan

29 aug. 2017

Grote populatiestudie onderstreept dat 'alles met mate' nog geldt als voedingsadvies

29 aug. 2017 - ESC 2017, Barcelona

Hoger event risico bij DAPT met potente P2Y12-antagonist dan met clopidogrel-gebaseerde behandeling

29 aug. 2017 - ESC 2017, Barcelona

ESC Gesprek van de dag | maandag

28 aug. 2017

Na 1 jaar nog LDL-c reductie met siRNA gericht tegen PCSK9

28 aug. 2017 - Kausik Ray, MD

Teamspirit onder fietsende cardiologen: de 1600 km naar Barcelona zit erop!

28 aug. 2017

Hoe kunnen de COMPASS-resultaten in de klinische praktijk benut worden?

28 aug. 2017 - ESC 2017, Barcelona - Dr. Marco Alings, Amphia ziekenhuis, Breda

ESC Gesprek van de dag | zondag

27 aug. 2017

Klinisch voordeel bij persisterend AF met HF door vroegtijdig risicofactoren voor atriumfibrilleren te behandelen

27 aug. 2017

Het traject van vasculaire biologie naar de kliniek: inflammatie verminderen verlaagt het CV risico

Inflammation expert opinions

20 sep. 2017
Profs Paul Ridker en Peter Libby, Boston, kijken terug op de evolutie van hun onderzoeksinspanningen en inzichten over de rol van inflammatie in CV risico, en hoe ze hun hypothese bevestigd zagen in de CANTOS trial-resultaten.

Profs Paul Ridker en Peter Libby, Boston, VS, kijken terug op de evolutie van hun onderzoeksinspanningen en inzichten over de rol van inflammatie in CV risico, en hoe ze hun hypothese bevestigd zagen in de CANTOS trial-resultaten.

Internationaal gezamelijk consensusdocument over hypertensie en hartaritmieën

20 sep. 2017 - nieuws

Gezien de nauwe relatie tussen hypertensie en aritmieën, hebben de EHRA en de ESC Council on Hypertension de krachten gebundeld met andere internationale verenigingen om managementadvies op te stellen.

Abdominale obesitas beïnvloedt mogelijk behandeleffect van MRA in HF patiënten

20 sep. 2017 - Olivier A et al. - Eur J Heart Failure 2017

Eplerenon verbeterde uitkomsten in HFrEF patiënten met en zonder abdominale obesitas, hoewel het voordeel meer uitgesproken was in personen met abdominale obesitas.

SGLT2 remmer vermindert HF uitkomsten ongeacht HF risico in diabetici

19 sep. 2017 - Fitchett D et al. - Eur Heart J 2017

Veel T2DM patiënten met CVD en zonder HF lopen een groot of zeer groot risico op HF. Empagliflozine verminderde nadelige HF events in patiënten met laag en hoog HF risico.

WOSCOPS analyse ondersteunt LDL-c verlaging als primaire preventie bij hoog LDL-c, zonder risicoschatting

18 sep. 2017 - Vallejo-Vaz AJ et al. - Circulation 2017;

Mannen met LDL-c ≥190 mg/dL zonder atherosclerotische CVD, hebben tweemaal zo hoog risico op ernstige CV events dan zou worden ingeschat met een risicocalculator.

GRAND DEBATE: Aspirin for life

ESC 2017 Grand Debate

18 sep. 2017

ESC 2017 Eén van de ESC Grand Debates behandelde of aspirine wel of niet voor primaire of secundaire preventie moet worden ingezet. Ja, er is veel bewijs, maar hoe valide is dat bewijs? Lees een indruk van dit Grand Debate.

Take home messages van het ESC congres voor betere behandeling van hypertensie

18 sep. 2017
Clyde Yancy vat inzichten van op de ESC gepresenteerde studies samen over management van hypertensie en het geassocieerde CV risico, die helpen bij begrip van hoe behandeling beter kan.

ESC 2017 Clyde Yancy vat inzichten van op de ESC gepresenteerde studies samen over management van hypertensie en het geassocieerde CV risico, die helpen bij begrip van hoe behandeling beter kan.

Grote uitkomstenstudie bevestigt CV veiligheid van GLP-1 analoog in T2DM in breed CV risicospectrum

EASD 2017 - Lissabon, Portugal

18 sep. 2017 - nieuws

EASD 2017 De EXSCEL studieresultaten tonen aan dat behandeling met exenatide extended-release het risico op MACE niet verhoogde en dat het mogelijk algemene sterfte verlaagt in T2DM.

PCSK9 remming vermindert CV events ook op veilige wijze in patiënten met diabetes

EASD 2017 - Lissabon, Portugal

15 sep. 2017 - nieuws
FOURIER sub-analyse laat zien dat LDL-C-verlaging met evolocumab ook in diabetespatiënten significant en consistent CV events verminderde, zonder diabetes te induceren in non- of prediabeten.

EASD 2017 FOURIER sub-analyse laat zien dat LDL-C-verlaging met evolocumab ook in diabetespatiënten significant en consistent CV events verminderde, zonder diabetes te induceren in non- of prediabeten.

Zes in plaats van drie maaltijden per dag verbetert glucoseregulatie in obese mensen met diabetes

EASD 2017 - Lissabon Portugal

14 sep. 2017 - nieuws
Obese mensen met prediabetes of diabetes hadden betere glucoseregulatie en hadden minder honger wanneer ze zes in plaats van drie maaltijden namen, bij gelijk aantal calorieën.

EASD 2017 Obese mensen met prediabetes of diabetes hadden betere glucoseregulatie en hadden minder honger wanneer ze zes in plaats van drie maaltijden namen, bij gelijk aantal calorieën.

Cafeïne gelinkt aan lager sterfterisico in vrouwen met diabetes

EASD 2017 - Lissabon Portugal

14 sep. 2017 - nieuws
In NHANES data was regelmatig koffie of thee met cafeïne drinken geassocieerd met lagere mortaliteit in vrouwen met diabetes, waarbij het gunstige effect varieerde met de bron van cafeïne.

EASD 2017 In NHANES data was regelmatig koffie of thee met cafeïne drinken geassocieerd met lagere mortaliteit in vrouwen met diabetes, waarbij het gunstige effect varieerde met de bron van cafeïne.

Beter CV risicoprofiel met behandeling met combinatie van insuline degludec/liraglutide in T2DM

EASD 2017 - Lissabon, Portuga

13 sep. 2017 - nieuws
**EASD 2017** Post-hoc analyse data van DUAL II en DUAL V studies toont dat T2DM patiënten behandeld met insuline degludec/liraglutide minder CV risicofactoren hadden dan die behandeld met insuline.

EASD 2017 Post-hoc analyse data van DUAL II en DUAL V studies toont dat T2DM patiënten behandeld met insuline degludec/liraglutide minder CV risicofactoren hadden dan die behandeld met insuline.