Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Weer een SGLT2-remmer met een gunstige invloed op ontwikkeling hartfalen

20 nov. 2018 - Prof.dr. Rudolf de Boer

Is het tijd om SGLT2-remmende therapie in een bredere groep T2DM-patiënten te overwegen?

10 nov. 2018 - Steve Wiviott, MD - AH, Chicago

Groter absoluut voordeel met PCSK9 remming in diabetespatiënten

26 juni 2018 - Prof. Kausik Ray, Imperial College Londen, VK

Familiaire dysbetalipoproteïnemie: pathofysiologie, diagnose en behandeling

11 apr. 2018 - Dr. Charlotte Koopal - UMC Utrecht

SGLT2 inhibitie: cardiovasculaire risico-interventie bij T2DM?

19 apr. 2018 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Cees Tack, prof. dr. Frank Visseren

Diabetische dyslipidemie en resterend risico in het tijdperk van LDL-controle

25 jan. 2018 - Boston, MA, VS - Dr. Aruna Pradhan - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

De rol van de cardioloog in de behandeling van diabetespatiënten met hoog CV risico

15 mei 2018 - Dr. Maarten van Hessen en dr. Manuel Castro Cabezas

FOCUS: GLP-1RA in management van diabetes en CV risico

6 mrt. 2018 - Prof. dr. Cees Tack, dr. Adriaan Kooy, dr. Jan Hein Cornel

SGLT2 remmers: Wat is de meerwaarde bij behandeling van patiënten met type 2 diabetes

26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Dr. Daniel van Raalte, Amsterdam

Geen bewijs voor preventie van progressie naar T2DM door anti-inflammatoire therapie

12 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Brendan Everett, MD - Boston, MA, VS

Diabetesmedicatie en CVD - maakt 'hoe' meer uit dan 'hoeveel'?

27 okt. 2017 - Boston, MA, USA - Dr. Stephen Wiviott - Brigham & Women's Hospital, Boston, MA, USA

Wat is de toegevoegde waarde van GLP-1 receptoragonisten ten opzichte van de oudere glucoseverlagende middelen?

26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Dr. Erik Serné, Amsterdam

De rol van PCSK9 inhibitie in primaire en secundaire CV preventie

26 okt. 2017 - Boston, MA, USA - Prof. Deepak Bhatt - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

Verbluffende resultaten van gewichtsreductie in T2DM

18 dec. 2017 - Prof. dr. Naveed Sattar - Glasgow, UK
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Keuze voor methode van glycemische controle is belangrijker dan de intensiteit

1 mei 2017 - ESC HF 2017, Parijs - Prof. David Fitchett - Toronto, Ont, Canada

SGLT2-remming: een nieuwe optie ter preventie van CVD in T2DM

20 apr. 2017 - NIV, Maastricht - Dr. Adriaan Kooy – Treant Zorggroep, Hoogeveen

Niet eerder in diabetesstudies waargenomen CV-reductie zal de behandelpraktijk veranderen

12 apr. 2017 - NVVC, Noordwijkerhout - Dr. Manuel Castro Cabezas - Franciscus Gasthuis, Rotterdam
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Meer interactie tussen behandelen diabetes en cardiologische aandoeningen zal zorg verbeteren

20 dec. 2016 - WCN 2016 - Dr. Teri Brouwer - OLVG, Amsterdam
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Cardiovasculaire voordelen met nieuwe anti-diabetesmiddelen

20 dec. 2016 - WCN 2016 - Prof. Benjamin Scirica - Brigham and Women's hospital, Boston, MA, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Wat kunnen de nieuwe glucose-verlagende SGLT2-remmers toevoegen aan CV risicomanagement in diabetes?

14 nov. 2016 - ESC - 2016 Rome - Prof. Silvio E Inzucchi
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

CV protectie door SGLT2 remming: potentiële mechanismen

26 apr. 2016 - Kuala Lumpur - Prof. dr. Lambers Heerspink
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Lipidenverlaging bij DM2: Welke opties zijn er?

21 apr. 2016 - NIV-dagen - Prof. dr. Coen Stehouwer
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Diabetische dyslipoproteïnemie: wat is het en hoe kan het worden vastgesteld?

21 apr. 2016 - NIV-dagen - Prof. dr. Jacqueline de Graaf
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

SGLT2 remming en CV risicoreductie

9 mrt. 2016 - Boston, MA, USA - Prof. Stephen Wiviott
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

TECOS – resultaten en implicaties DPP4-remming bij diabetes patiënten met HVZ voor de praktijk

8 okt. 2015 - Utrecht - Dr. Jan Hein Cornel, Dr Jan Westerink en Mattees van Dijk
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Maandthema Diabetes Mellitus

27 feb. 2015 - Radboudumc, Nijmegen - Prof. Cees Tack
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Uitdagingen in DM II voor de vasculair geneeskundige

3 feb. 2014 - UMC Utrecht - Dr. Jan Westerink

Weer een SGLT2-remmer met een gunstige invloed op ontwikkeling hartfalen

AHA 2018 - Chicago, IL, VS

20 nov. 2018 - Prof.dr. Rudolf de Boer
In de DECLARE TIMI-54 werd een CV voordeel gezien met dapagliflozine in T2DM patiënten met laag CV risico, met name in het reduceren van hartfalen.

AHA 2018 In de DECLARE TIMI-54 werd een CV voordeel gezien met dapagliflozine in T2DM patiënten met laag CV risico, met name in het reduceren van hartfalen.

SGLT2-remmer lijkt vroege reverse hermodellering van hart te stimuleren in T2DM met stabiel CAD

AHA 2018 – Chicago, IL, VS

19 nov. 2018 - nieuws

AHA 2018 In de EMPA-HEART Cardiolink-6 studie, verminderde 6 maanden therapie met empagliflozine LV massa, wat bij kan dragen aan de CV voordelen gezien in SGLT2i uitkomstenstudies.

Nieuwe 2018 richtlijn voor management van cholesterol: take home messages

11 nov. 2018 - nieuws

AHA 2018 De American Heart Association (AHA) en de American College of Cardiology (ACC) hebben de 2018 cholesterolrichtlijn bijgewerkt. Hier een opsomming van de belangrijkste aanbevelingen met betrekking tot cholesterolmanagement in de preventie van CVD.

SGLT2-remmer verlaagt ziekenhuisopname voor HF in zowel primaire als secundaire preventie T2DM patiënten

AHA 2018 – Chicago, IL, VS

10 nov. 2018 - nieuws

AHA 2018 Dapagliflozine was geassocieerd met een reductie in CVD/ziekenhuisopname in T2DM patiënten met ASCVD of met verschillende risicofactoren, en met een kleine afname in MACE bij bestaand ASCVD.

Is het tijd om SGLT2-remmende therapie in een bredere groep T2DM-patiënten te overwegen?

10 nov. 2018 - Steve Wiviott, MD - AH, Chicago
Dapagliflozine werd getest in zowel primaire als secundaire preventiepopulaties met T2DM. Stephen Wiviott vat de resultaten van de DECLARE TIMI-58 samen, evenals die van een meta-analyse van de 3 SGLT2i CV eindpuntenstudies.

AHA 2018 Dapagliflozine werd getest in zowel primaire als secundaire preventiepopulaties met T2DM. Stephen Wiviott vat de resultaten van de DECLARE TIMI-58 samen, evenals die van een meta-analyse van de 3 SGLT2i CV eindpuntenstudies.

Lager CV risico met intensief leefstijlinterventieprogramma in volwassenen met obesitas/overgewicht

9 nov. 2018 - Salas-Salvadó J et al. - Diabetes Care 2018

In deze gerandomiseerde trial resulteerde de intensieve PREDIMED-Plus leefstijlinterventie op lange termijn in gewichtsverlies en lager CV risico in volwassenen met obesitas/overgewicht en metabool syndroom, in vergelijking met standaardzorg.

Minder HHF met SGLT2-remmer dan met DPP-4 remmers in T2DM met CVD in klinische praktijk

7 nov. 2018 - nieuws

De real-world EMPRISE trial liet een lager risico op HF ziekenhuisopname zien met de SGLT2-remmer empagliflozine, in vergelijking met DPP-4 remmers in individuen met T2DM en CVD.

GLP-1 RA laat superioriteit zien in reductie van MACE in T2DM

7 nov. 2018 - nieuws

De REWIND studie behaalde zijn primaire effectiviteitseindpunt, wat aantoont dat toediening van de GLP-1 RA dulaglutide eenmaal per week significant MACE verlaagt, in vergelijking met placebo in volwassen diabetespatiënten met of zonder CVD.

Lager risico op macrovasculaire events met bariatrische chirurgie in T2DM patiënten met ernstige obesitas

25 okt. 2018 - Fisher DP et al. - JAMA.2018

Een retrospectieve cohortstudie liet een associatie zien tussen bariatrische chirurgie en lager risico op macrovasculaire uitkomsten in T2DM patiënten met BMI ≥35, in vergelijking met gematchte niet-geopereerde controles.

Verbeteren van glycemische regulatie kan CV events verminderen, mogelijk via BP regulatie

25 okt. 2018 - Schwarz PEH et al. - J Am Coll Cardiol 2018;72:1829–44

Deze umbrella review van recente systematische reviews en meta-analyses vergeleek de effectiviteit en onderliggende mechanismen van verschillende preventie- en behandelstrategieën om bloedglucose te reguleren.

Selectieve SGLT2-remming vertoont nefroprotectieve effecten in diabetespatiënten met hoog risico

22 okt. 2018 - Wanner C, et al. - J Am Soc Nephrol 2018

Een vooraf gespecificeerde eGFR slope analyse van de EMPA-REG OUTCOME trial liet zien dat in diabetespatiënten met hoog CV risico empagliflozine, na een tijdelijke daling in eGFR, afname in eGFR significant verminderde, in vergelijking met placebo.

GLP-1 receptoragonist therapie geassocieerd met lager CV risico in T2DM patiënten met CKD

18 okt. 2018 - Mann JFE et al. - Circulation 2018

In een posthoc-analyse van de LEADER trial was liraglutide geassocieerd met minder CV uitkomsten in patiënten met diabetes mellitus type 2 en chronische nierziekte met hoog CV risico.