Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

BP verlaging met endovasculaire baroreflex amplificatie bij therapieresistente hypertensie: de CALM-FIM studie

29 aug. 2017 - Dr. Wilko Spiering - internist, Utrecht

Zeer lage LDL-c niveaus (<0.5 mmol/L of <20 mg/dL) bereiken met PCSK9 remming is veilig en effectief

30 aug. 2017 - Robert Giugliano MD, cardioloog, Brigham and Women's Hospital, Boston, MA, VS

Ontstekingsremming voor CV risicodaling: behandeling op geleide van CV risicoprofiel heeft de toekomst

27 sep. 2017 - ESC 2017, Barcelona

Het traject van vasculaire biologie naar de kliniek: inflammatie verminderen verlaagt het CV risico

20 sep. 2017

Take home messages van het ESC congres voor betere behandeling van hypertensie

18 sep. 2017

Wel of geen zuurstof geven bij verdenking op myocardinfarct?

4 sep. 2017

DAPT strategie met minder potente P2Y12-remming een week na ACS kan bloedingen verminderen

4 sep. 2017

Verminderen inflammatie geeft risicoreductie vergelijkbaar met PCSK9-remming

29 aug. 2017

Factor Xa-remmer veilig in patiënten met AF die cardioversie ondergaan

30 aug. 2017

Betere wondgenezing en gunstigere inflammatoire respons na hartinfarct in preklinisch onderzoek

4 sep. 2017

Goed uitgevoerde studie bevestigt biologisch principe van bloeddrukverlaging door renale denervatie

29 aug. 2017 - ESC 2017, Barcelona

ESC Gesprek van de dag | dinsdag

29 aug. 2017

CV eventreductie blijkt toch mogelijk met CETP remming

29 aug. 2017

Triple therapie passé: betere uitkomsten zonder aspirine bij AF patiënten die PCI ondergaan

29 aug. 2017

Grote populatiestudie onderstreept dat 'alles met mate' nog geldt als voedingsadvies

29 aug. 2017 - ESC 2017, Barcelona

Hoger event risico bij DAPT met potente P2Y12-antagonist dan met clopidogrel-gebaseerde behandeling

29 aug. 2017 - ESC 2017, Barcelona

ESC Gesprek van de dag | maandag

28 aug. 2017

Na 1 jaar nog LDL-c reductie met siRNA gericht tegen PCSK9

28 aug. 2017 - Kausik Ray, MD

Teamspirit onder fietsende cardiologen: de 1600 km naar Barcelona zit erop!

28 aug. 2017

Hoe kunnen de COMPASS-resultaten in de klinische praktijk benut worden?

28 aug. 2017 - ESC 2017, Barcelona - Dr. Marco Alings, Amphia ziekenhuis, Breda

ESC Gesprek van de dag | zondag

27 aug. 2017

Klinisch voordeel bij persisterend AF met HF door vroegtijdig risicofactoren voor atriumfibrilleren te behandelen

27 aug. 2017

Verminderen van inflammatie zonder LDL-c te veranderen geeft voordeel aan agressief behandelde CV patiënten

27 aug. 2017

Decennialang onderzoek naar de inflammatie-hypothese van atherosclerose vertaalt zich nu in klinisch toepasbaar therapeutisch concept voor CV risicoreductie

27 aug. 2017

Orale antistolling is weer terug als secundaire preventie na myocardinfarct

27 aug. 2017

Minder CV events bij stabiele CAD door behandeling met NOAC plus aspirine, in vergelijking met aspirine

27 aug. 2017

BP verlaging met endovasculaire baroreflex amplificatie bij therapieresistente hypertensie: de CALM-FIM studie

29 aug. 2017 - Dr. Wilko Spiering - internist, Utrecht
Dr. Wilko Spiering geeft een samenvatting van de resultaten van de CALM-FIM studie, waaruit blijkt dat endovasculaire baroreflex amplificatie met het MobiusHD device de bloeddruk verlaagt in therapieresistente hypertensie.

ESC 2017 Dr. Wilko Spiering geeft een samenvatting van de resultaten van de CALM-FIM studie, waaruit blijkt dat endovasculaire baroreflex amplificatie met het MobiusHD device de bloeddruk verlaagt in therapieresistente hypertensie.

Zeer lage LDL-c niveaus (<0.5 mmol/L of <20 mg/dL) bereiken met PCSK9 remming is veilig en effectief

ESC 2017 - Barcelona

30 aug. 2017 - Robert Giugliano MD, cardioloog, Brigham and Women's Hospital, Boston, MA, VS
Een secundaire analyse van de FOURIER studie verdeelde patiënten in vijf categorieën van bereikt LDL-c niveau na 4 weken behandeling met PCSK9 antibody evolocumab. Patiënten met <0.5 mmol/L hadden de laagste CV eventrate.

ESC 2017 Een secundaire analyse van de FOURIER studie verdeelde patiënten in vijf categorieën van bereikt LDL-c niveau na 4 weken evolocumab behandeling. Patiënten met <0.5 mmol/L hadden de laagste CV eventrate.

Ontstekingsremming voor CV risicodaling: behandeling op geleide van CV risicoprofiel heeft de toekomst

ESC 2017

27 sep. 2017 - ESC 2017, Barcelona
Prof. dr. Erik Stroes geeft een samenvatting van de resultaten van de CANTOS-studie met een ontstekingsremmer voor het verder verlagen van het CV risico.

ESC 2017 Prof. dr. Erik Stroes stelt dat met de resultaten van de CANTOS-studie (behandeling met een ontstekingsremmer voor het verder verlagen van het CV risico) behandeling op basis van individueel profiel in de toekomst mogelijk is.

Het traject van vasculaire biologie naar de kliniek: inflammatie verminderen verlaagt het CV risico

Inflammation expert opinions

20 sep. 2017
Profs Paul Ridker en Peter Libby, Boston, kijken terug op de evolutie van hun onderzoeksinspanningen en inzichten over de rol van inflammatie in CV risico, en hoe ze hun hypothese bevestigd zagen in de CANTOS trial-resultaten.

Profs Paul Ridker en Peter Libby, Boston, VS, kijken terug op de evolutie van hun onderzoeksinspanningen en inzichten over de rol van inflammatie in CV risico, en hoe ze hun hypothese bevestigd zagen in de CANTOS trial-resultaten.

GRAND DEBATE: Aspirin for life

ESC 2017 Grand Debate

18 sep. 2017

ESC 2017 Eén van de ESC Grand Debates behandelde of aspirine wel of niet voor primaire of secundaire preventie moet worden ingezet. Ja, er is veel bewijs, maar hoe valide is dat bewijs? Lees een indruk van dit Grand Debate.

Take home messages van het ESC congres voor betere behandeling van hypertensie

18 sep. 2017
Clyde Yancy vat inzichten van op de ESC gepresenteerde studies samen over management van hypertensie en het geassocieerde CV risico, die helpen bij begrip van hoe behandeling beter kan.

ESC 2017 Clyde Yancy vat inzichten van op de ESC gepresenteerde studies samen over management van hypertensie en het geassocieerde CV risico, die helpen bij begrip van hoe behandeling beter kan.

Langetermijnbehandeling met P2Y12 remming vermindert sterfte in hoog-risico ACS patiënten

ESC 2017 - Barcelona

31 aug. 2017 - nieuws

ESC 2017 PEGASUS substudie toont dat behandeling met ticagrelor binnen 2 ja na MI of 1 jaar na stoppen ADP receptor-remming, CV sterfte verlaagt in patiënten met een hoog atherotrombotisch risico.

Wel of geen zuurstof geven bij verdenking op myocardinfarct?

4 sep. 2017
Robin Hofmann legt uit hoe het landelijke Zweedse SWEDEHEART register benut kan worden om simpele vragen goed te beantwoorden in een ongeselecteerde populatie, zoals in DETO2X-AMI of het gebruik van zuurstof bij verdenking op hartinfarct gunstig is.

ESC 2017 Robin Hofmann legt uit hoe het landelijke Zweedse SWEDEHEART register benut kan worden om simpele vragen goed te beantwoorden in een ongeselecteerde populatie, zoals in DETO2X-AMI of het gebruik van zuurstof bij verdenking op hartinfarct gunstig is.

DAPT strategie met minder potente P2Y12-remming een week na ACS kan bloedingen verminderen

4 sep. 2017
Switchen van prasugrel of ticagrelor naar clopidogrel een week na ACS in patiënten die reageren op clopidogrel, verminderde bloedingen zonder het trombotisch risico te beïnvloeden in de TROPICAL studie.

ESC 2017 Switchen van prasugrel of ticagrelor naar clopidogrel een week na ACS in patiënten die reageren op clopidogrel, verminderde bloedingen zonder het trombotisch risico te beïnvloeden in de TROPICAL studie.

Verminderen inflammatie geeft risicoreductie vergelijkbaar met PCSK9-remming

ESC 2017 - Barcelona

29 aug. 2017
Verminderen van inflammatie door remmen IL-1β verlaagt, onafhankelijk van LDL-c verlaging, het CV eventrisico. Cornel bespreekt ook de relevantie van deze inzichten voor de Nederlandse LoDoCo-studie.

ESC 2017 Verminderen van inflammatie door remmen IL-1β verlaagt, onafhankelijk van LDL-c verlaging, het CV eventrisico. Cornel bespreekt ook de relevantie van deze inzichten voor de Nederlandse LoDoCo-studie.

Factor Xa-remmer veilig in patiënten met AF die cardioversie ondergaan

ESC 2017

30 aug. 2017
Freek Verheugt  concludeert op basis van de EMANATE data en eerdere vergelijkbare studies met factor X-remmers dat deze middelen veilig zijn in de aanloop naar cardioversie bij atriumfibrilleren. Apixaban gaf mogelijk zelfs minder stroke dan VKA in deze situatie.

ESC 2017 Freek Verheugt concludeert op basis van de EMANATE data en eerdere vergelijkbare studies met factor X-remmers dat deze middelen veilig zijn in de aanloop naar cardioversie bij atriumfibrilleren. Apixaban gaf mogelijk zelfs minder stroke dan VKA in deze situatie.

Betere wondgenezing en gunstigere inflammatoire respons na hartinfarct in preklinisch onderzoek

4 sep. 2017
Door remming van EDA kon dilatatie van de kamers en vorming aneurysma worden voorkomen na een acuut myocardinfarct. Dit preklinisch onderzoek test of chronisch hartfalen kan worden voorkomen na acuut MI.

ESC 2017 Door remming van EDA met een antilichaam kon dilatatie van de kamers en vorming aneurysma worden voorkomen na een acuut MI. Dit preklinisch onderzoek test of chronisch hartfalen met dit antilichaam kan worden voorkomen na acuut MI.