Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Wereldwijde screening voor hoge bloeddruk

21 nov. 2018 - Dr. Thomas Beaney - Londen, VK
Wereldwijd heeft een op de vijf mensen een verhoogde bloeddruk. In deze video presenteert dr. Thomas Beaney het project May Measurement Month, dat beoogt om wereldwijd bewustzijn van een hoge bloeddruk te verhogen voor preventie van CVD.

ESC 2018 Wereldwijd heeft een op de vijf mensen een verhoogde bloeddruk. In deze video presenteert dr. Thomas Beaney het project May Measurement Month, dat beoogt om wereldwijd bewustzijn van een hoge bloeddruk te verhogen voor preventie van CVD.

Lp(a)-verlaging met PCSK9-remmer niet voldoende om arteriewand-ontsteking aan te pakken

AHA 2018 - Chicago, IL, VS

11 nov. 2018 - Prof.dr. Erik Stroes
In de ANITSCHKOW studie werden patiënten met extreem hoog Lp(a) behandeld met evolocumab 420 mg eenmaal per maand. De 14% verlaging van Lp(a) bleek niet voldoende om de inflammatoire stimulans die uitgaat van verhoogd Lp(a) weg te nemen.

AHA 2018 In de ANITSCHKOW studie werden patiënten met extreem hoog Lp(a) behandeld met evolocumab 420 mg eenmaal per maand. De 14% L-(a) verlaging bleek niet voldoende om de inflammatoire stimulans van verhoogd Lp(a) weg te nemen.

Plotse dood is de meest voorkomende oorzaak van sterfte vanaf 30 dagen post-NSTE-ACS

28 nov. 2018 - Berg DD et al. - Eur Heart J 2018
In een populatie afkomstig uit 14 TIMI trials waren CV events de belangrijkste doodsoorzaak post-NSTE-ACS, waarbij recidief MI het vaakst voorkwam in de eerste 30 dagen was en plotse dood na de eerste 30 dagen.

In een populatie afkomstig uit 14 TIMI trials waren CV events de belangrijkste doodsoorzaak post-NSTE-ACS, waarbij recidief MI het vaakst voorkwam in de eerste 30 dagen was en plotse dood na de eerste 30 dagen.

Wat houdt erfelijke cardiomyopathie in?

23 nov. 2018 - Prof. dr. Maarten van den Berg – Groningen
Prof. dr. Maarten van den Berg vertelt wat erfelijke cardiomyopathie inhoudt en bespreekt de belangrijkste twee vormen: hypertrofische en dilaterende cardiomyopathie.

Hartfalendag 2018 Prof. dr. Maarten van den Berg vertelt wat erfelijke cardiomyopathie inhoudt en bespreekt de belangrijkste twee vormen: hypertrofische en dilaterende cardiomyopathie.

Bloedingsmanagement bij antitrombotische medicatie

21 nov. 2018 - Marieke Gimbel - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
Bij patiënten op antitrombotische medicatie moet een balans gevonden worden tussen risico op bloedingen en op trombotische events. Marieke Gimbel bespreekt wanneer herstart moet worden met antistollingstherapie bij de twee meest voorkomende bloedingen in patiënten met AF.

Bij patiënten op antitrombotische medicatie moet een balans gevonden worden tussen risico op bloedingen en op trombotische events. Marieke Gimbel bespreekt wanneer herstart moet worden met antistollingstherapie bij de twee meest voorkomende bloedingen in patiënten met AF.

AF geassocieerd met verschillende CV risicomarkerprofielen in HFpEF en HFrEF

26 nov. 2018 - Santema BT et al. - Eur Heart J 2018

In een observationele studie was AF geassocieerd met een homogeen verhoogd CV risicomarkerprofiel in HFrEF patiënten, in tegenstelling tot een meer verspreid risicomarkerprofiel in HFpEF.

Lager CV risico met CETP-remming mogelijk door een specifieke vermindering van klein VLDL

26 nov. 2018 - Blauw LL et al. - Eur J Hum Genet 2018

Een Mendeliaanse randomisatiestudie liet in combinatie met een analyse van metabole biomarkers zien dat CETP een belangrijke causale bepalende factor is voor HDL- en VLDL-waarden en -samenstelling.

Twincretine: Superieure glycemische regulatie en gewichtsverlies in vergelijking met GLP-1RA monotherapie in T2DM

26 nov. 2018 - Frias JP et al. - The Lancet 2018
In een fase 2b gerandomiseerde trial resulteerde LY3298176, een duale GIP en GLP-1 RA, in statistisch significante en klinisch waardevolle dosis-afhankelijke verbeteringen in glucoseverlaging en gewichtsverlies, in vergelijking met dulaglutide.

In een fase 2b gerandomiseerde trial resulteerde LY3298176, een duale GIP en GLP-1 RA, in statistisch significante en klinisch waardevolle dosis-afhankelijke verbeteringen in glucoseverlaging en gewichtsverlies, in vergelijking met dulaglutide.

Orale GLP-1RA toont CV veiligheid en reductie van secundaire sterfte-eindpunten in T2DM

26 nov. 2018 - nieuws

De fase 3a PIONEER 6 trial behaalde zijn primaire eindpunt met oraal semaglutide en toonde daarmee non-inferioriteit voor MACE aan, gedreven door significante reductie van CV en algemene sterfte, in vergelijking met placebo, bovenop standaardzorg in T2DM.

Het belang van DOAC antidota in de klinische praktijk

21 nov. 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp - Amsterdam UMC, locatie AMC
Hoe behandelen we patiënten op DOAC-behandeling die zich met ernstige bloedingen presenteren? Prof. dr. Saskia Middeldorp bespreekt het belang van antidota in de klinische praktijk.

Antistollingsdag 2018 Hoe behandelen we patiënten op DOAC-behandeling die zich met ernstige bloedingen presenteren? Prof. dr. Saskia Middeldorp bespreekt het belang van antidota in de klinische praktijk.

Behandeling van patiënten met acuut HF en cardiogene shock

28 sep. 2018 - Dr. Corstiaan den Uil, Rotterdam
Dr. Den Uil bespreekt beschikbare vaso-actieve medicatie en mechanische ondersteuning voor acuut HF patiënten met cardiogene shock.

Hartfalendag 2018 Dr. Den Uil bespreekt beschikbare vaso-actieve medicatie en mechanische ondersteuning voor acuut HF patiënten met cardiogene shock.

De rol van cardiogenetica bij erfelijke hartziekten

23 nov. 2018 - Dr. Peter van Tintelen – Utrecht
Dr. Peter van Tintelen bespreekt genetische counseling bij cardiomyopathieën, waarbij we tegenwoordig grote groepen genen tegelijk kunnen onderzoeken.

Hartfalendag Dr. Peter van Tintelen bespreekt genetische counseling bij cardiomyopathieën, waarbij we tegenwoordig grote groepen genen tegelijk kunnen onderzoeken.