Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Secundaire preventie VTE: lage dosis? Levenslang?

4 okt. 2017 - Dr. Michiel Coppens
Voor de secundaire preventie van VTE is het beschermend effect van DOACs groter dan het risico op bloedingen. Een halve dosis blijkt net zo effectief te zijn en minder bloedingen te geven, waardoor in de toekomst langdurige bescherming met een lagere dosis volgens dr. Michiel Coppens de standaard kan worden.

Antistollingsdag 2017 Voor de secundaire preventie van VTE is het beschermend effect van DOACs groter dan het risico op bloedingen. Een halve dosis blijkt net zo effectief te zijn en minder bloedingen te geven, waardoor in de toekomst langdurige bescherming met een lagere dosis volgens dr. Michiel Coppens de standaard kan worden.

HF & AF: Antistolling

HF dag 2017

29 sep. 2017 - Dr. Ron Pisters
Wanneer HF & AF samen voorkomen, wordt bij voorkeur een NOAC als antistolling gegeven. Dr. Ron Pisters stelt dat nierfunctie, leeftijd en gewicht belangrijk zijn bij doseren, evenals een goede opvolging van NOAC gebruik (therapietrouw, bijwerkingen).

HF dag 2017 Wanneer HF en AF samen voorkomen, wordt bij voorkeur een NOAC als antistolling gegeven. Dr. Ron Pisters stelt dat nierfunctie, leeftijd en gewicht belangrijk zijn bij doseren, evenals een goede opvolging van NOAC gebruik (therapietrouw, bijwerkingen).

Nieuwe ACC/AHA hypertensierichtlijnen focussen op risicobepaling

AHA 2017 - Anaheim, CA, VS

14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Prof. Clyde Yancy - Chicago, IL, USA
Prof. Clyde Yancy vat de belangrijkste nieuwe aanbevelingen samen, beginnend met een nieuwe defnitie voor hypertensie, de noodzaak voor een gesprek over risico en de gevolgen daarvan voor behandeling.

AHA 2017 Prof. Clyde Yancy vat de belangrijkste nieuwe aanbevelingen samen, beginnend met een nieuwe defnitie voor hypertensie, de noodzaak voor een gesprek over risico en de gevolgen daarvan voor behandeling.

PCSK9 LOF varianten en lage LDL-c niveaus niet geassocieerd met neurocognitieve stoornissen

24 nov. 2017 - Mefford MT et al., - Circulation 2017

Data van een groot prospectief cohort van African-Americans suggereert dat levenslange blootstelling aan lage PCSK9 en resulterende lage LDL-c niveaus neurocognitie niet beïnvloeden.

Neurotoxine-injectie voorkomt frequentie bijwerking van AF na hartoperatie niet

AHA 2017 - Anaheim, CA, VS

15 nov. 2017 - Anaheim, CA, VS - Nathan Waldron, MD - Durham, NC, USA.
De TNT-POAF studie evalueerde botulinetoxine als modulator van autonoom zenuwstelseltonus, om postoperatief AF te verminderen. Tijd tot eerste AF-episode en de incidentie van POAF waren numeriek lager, maar geen significante verbeteringen werden gezien.

AHA 2017 De TNT-POAF studie evalueerde botulinetoxine als modulator van autonoom zenuwstelseltonus, om postoperatief AF te verminderen. Tijd tot eerste AF-episode en de incidentie van POAF waren numeriek lager, maar geen significante verbeteringen werden gezien.

Positieve les uit een negatieve trial die perioperatief continueren of onderbreken van DOAC therapie onderzoekt

AHA 2017 - Anaheim, CA, VS

22 nov. 2017
BRUISE-CONTROL 1 liet 80% daling van device pocket-hematoom zien met warfarine-continuering vs bridging rondom een device-operatie. BRUISE CONTROL 2 evalueerde peri-procedureel continueren vs. onderbreken van DOACs.

AHA 2017 BRUISE-CONTROL 1 liet 80% daling van device pocket-hematoom zien met warfarine-continuering vs bridging rondom een device-operatie. BRUISE CONTROL 2 evalueerde peri-procedureel continueren vs. onderbreken van DOACs.

Langzaam zelfgerapporteerd looptempo geassocieerd met een hogere sterfte

22 nov. 2017 - Yates T, et al. - Eur Heart J 2017

In de UK Biobank was een langzaam zelfgerapporteerd looptempo geassocieerd met een hoger risico op sterfte door alle oorzaken en CV sterfte bij vrouwen en mannen, vooral bij degenen met een lage BMI.

Een multidisciplinaire samenwerking om STEMI-zorg te organiseren verbeterde behandeltijd en patiëntuitkomsten

AHA 2017 - Anaheim, CA, VS

14 nov. 2017 - Anaheim, CA, VS - James Jollis, MD - Chapel Hill, NC, VS
Het STEMI-ACCELERATOR 2 programma betrok uiteenlopende gezondheidswerkers in 12 Amerikaanse steden bij uitvoering van een behandelplan voor STEMI. Het programma leidde tot afname van hartfalen en sterfte in het ziekenhuis en kortere opnameduur.

AHA 2017 Het STEMI-ACCELERATOR 2 programma betrok uiteenlopende gezondheidswerkers in 12 Amerikaanse steden bij uitvoering van een behandelplan voor STEMI. Het programma leidde tot afname van hartfalen en sterfte in het ziekenhuis en kortere opnameduur.

Groter absoluut voordeel van SGLT2-remmer in secundaire dan in primaire preventie bij T2DM

Gepresenteerd tijdens AHA 17 Scientific Sessions in Anaheim, CA, USA door Kenneth Mahaffey (Stanford Center for Clinical Research, Stanford, CA, USA)

20 nov. 2017 - nieuws

AHA 2017 Analyse van het CANVAS-programma vergeleek gebruik van canagliflozine in primaire, met secondaire preventie en vond meer voordeel op CV, renale en sterfte-uitkomsten bij bestaand CVD.

Epicardiale botulinetoxine-injectie laat nog geen vermindering van postoperatief AF zien

Gepresenteerd tijdens AHA 17 Scientific Sessions in Anaheim, CA, USA door Nathan Waldron (Duke University Medical Center, Durham, NC, USA

20 nov. 2017 - nieuws

AHA 2017 Neurotoxine-injectie gaf numeriek lager risico op POAF in TNT-POAF-studie, evenals een kortere duur van de eerste POAF-episode, maar de studie was mogelijk underpowered.

Management van patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren

1 nov. 2017 - Dr. Dirk Lok - Deventer Ziekenhuis
HF-patiënten die orale antistolling behoeven in verband met atriumfibrilleren hebben vaak nierfunctiestoornissen. Dr. Lok bespreekt hoe dit antistollingsbehandeling beïnvloedt.

HF-patiënten die orale antistolling behoeven in verband met atriumfibrilleren hebben vaak nierfunctiestoornissen. Dr. Lok bespreekt hoe dit antistollingsbehandeling beïnvloedt.

Risico op uitkomsten aan het begin van de studie voorspelt het behandeleffect van GLP-1-receptoragonist niet

Gepresenteerd tijdens AHA 17 Scientific Sessions in Anaheim, CA, USA door Robert J. Mentz (Duke University, Durham, NC, USA)

15 nov. 2017 - nieuws

AHA 2017 Een analyse van de EXSCEL-studie onderzocht of risico aan het begin van de studie het effect voorspelde van exenatide op sterfte en MACE.