Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Orale microsomaal triglyceride transfer eiwitremmer resulteert in voordeel in HoFH

28 juni 2018 - Blom DJ, et al. - Journal of Rare Diseases 2018
In patiënten met HoFH resulteerde lomitapide in een significante vermindering van LDL-c levels en in het behalen van het EAS doel in veel patiënten, terwijl CV event aantallen correleerden met LDL-c niveaus.

In patiënten met HoFH resulteerde lomitapide in een significante vermindering van LDL-c levels en in het behalen van het EAS doel in veel patiënten, terwijl CV event aantallen correleerden met LDL-c niveaus.

PCSK9 RNA-interferentie verlaagt LDL-c in diabetespatiënten met hoog CV risico

27 juni 2018 - nieuws

Een subanalyse van de ORION-1 fase II trial liet zien dat inclisiran LDL-c verlaagde in hoog CV risico patiënten, onafhankelijk van de aanwezigheid van diabetes.

Ervaringen met samenwerking op de hartfalenpoli: Hoe gaat dat in de Nederlandse praktijk?

Lees en download het verslag
Lees en download het verslag

NVVC Voorjaarssymposium 2018 Lees het verslag van de presentaties en discussie over ervaringen met gebruik van sacubitril/valsartan op twee hartfalenpoliklinieken, tijdens een lunchsymposium op het NVVC voorjaarscongres, gehouden op 6 april 2018 in Noordwijkerhout.

Trials met SGLT2 remmer in aanvulling op insuline behalen primair effectiviteitseindpunt in type 1 diabetespatiënten

26 juni 2018 - nieuws

In twee trials van het EASE fase III programma werd het primaire eindpunt van verandering in HbA1c na 26 weken met empagliflozine in aanvulling op insuline behaald in type 1 diabetespatiënten.

Geen verhoogd risico op amputaties beneden de knie met canagliflozine in real-world studie

25 juni 2018 - nieuws

ADA 2018 In de OBSERVE-4D real-world studie liet canagliflozine geen verhoogd risico op amputaties beneden de knie zien in T2DM patiënten of patiënten met vastgesteld CVD.

Combinatie van PCSK9-remmer en statine zeer effectief in personen met ACS en diabetes

25 juni 2018 - nieuws

ADA 2018 Analyse van ODYSSEY OUTCOMES laat zien dat mensen met diabetes en eerder ACS het meeste baat hebben bij de combinatie van alirocumab en statine, in vergelijking met ACS overlevers met prediabetes of met normale glucoseniveaus.

Vergelijking van GLP-1 receptoragonisten toont variatie in mate van reductie van HbA1c en gewicht

25 juni 2018 - nieuws

In type 2 diabetespatiënten resulteerde semaglutide in grotere verminderingen van HbA1c en gewicht in vergelijking met liraglutide in de PIONEER 4 trial en in vergelijking met sitaglipitine in de PIONEER 7 trial.

Duidelijk gezondheidsvoordeel met kosteneffectieve intensieve multifactoriële behandeling voor T2DM

25 juni 2018 - nieuws

ADA 2018 In de langlopende Deense Steno 2 studie bleken interventies gericht op complicaties de ziektevrije levensduur te verbeteren, waarbij de kosten niet hoger waren dan met standaardzorg.

Hoe een HF-poli, of zelfs een specifieke ARNI-poli, de zorg voor HF-patiënten kan optimaliseren

6 apr. 2018 - NVVC, Noordwijkerhout - Dr. Louise Bellersen & Marjolein Verdijk
Het HF-team uit het Radboudumc vertelt hoe zij te werk gaan om patiënten om te zetten o[p een maximaal haalbare dosering van sacubitril/valsartan.

Lunchsymposium NVVC Voorjaarscongres 2018 Het HF-team uit het Radboudumc vertelt hoe zij te werk gaan om patiënten om te zetten op een maximaal haalbare dosering van sacubitril/valsartan.

LDL-c: van target naar eradicatie

17 mei 2018 - Prof. dr. Kees Hovingh - AMC, Amsterdam
Prof. dr. Kees Hovingh stelt dat LDL-c tegenwoordig kan worden beschouwd als een biomarker die tot nul te brengen is, door het beschikbaar komen van therapieën die LDL-c sterk kunnen verlagen.

Nationale Lipidendag Prof. dr. Kees Hovingh stelt dat LDL-c tegenwoordig kan worden beschouwd als een biomarker die tot nul te brengen is, door het beschikbaar komen van therapieën die LDL-c sterk kunnen verlagen.

BP-respons op inspanning is versterkt in hypertensieven met gereguleerde BP tijdens rust

20 juni 2018 - Chant B, et al. - Hypertension 2018

BP-responses op inspanning zijn vergelijkbaar in behandelde-gereguleerde, behandelde-ongereguleerde en onbehandelde hypertensieven, maar hoger in vergelijking met normotensieven.

Ernstige hypoglycemie geassocieerd met verhoogd risico op CV events en sterfte

19 juni 2018 - Zinman B, et al. - Diabetes Care 2018
In de LEADER trial hadden patiënten met ernstige hypoglycemie episodes een hoger risico op CV events en sterfte in vergelijking met patiënten zonder ernstige hypoglycemie, onafhankelijk van behandelgroep.

In de LEADER trial hadden patiënten met ernstige hypoglycemie episodes een hoger risico op CV events en sterfte in vergelijking met patiënten zonder ernstige hypoglycemie, onafhankelijk van behandelgroep.