Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Analyse van totaal aantal events in plaats van één per patiënt suggereert groter behandeleffect van PCSK9 remming

AHA 2018 - Chicago, IL, VS

13 nov. 2018 - Prof.dr. Wouter Jukema
Wouter Jukema is enthousiast over een subanalyse van ODYSSEY-OUTCOMES waarin het totaal aantal events wordt beschouwd, in plaats van één eindpunt, waarna de patiënt wordt gecensureerd.

AHA 2018 Wouter Jukema is enthousiast over een subanalyse van ODYSSEY-OUTCOMES waarin het totaal aantal events wordt beschouwd, in plaats van één eindpunt, waarna de patiënt wordt gecensureerd.

Initiatie ARNI bij acuut verslechterend hartfalen lijkt veilig en verlaagt NT-proBNP

AHA 2018 - Chicago, IL, VS

13 nov. 2018 - Prof.dr. Rudolf de Boer
De korte, relatief kleine PIONEER-HF studie suggereert dat sacubitril/valsartan veilig gestart kan worden in de acute fase van ziekenhuisopname voor verslechterend HF.

AHA 2018 De korte, relatief kleine PIONEER-HF studie suggereert dat sacubitril/valsartan veilig gestart kan worden in de acute fase van ziekenhuisopname voor verslechterend HF.

Uitgebreide Amerikaanse campagne ter stimulatie van lichaamsbeweging om gezondheid te verbeteren

AHA 2018 - Chicago, IL, VS

13 nov. 2018 - Dr. Ivor Benjamin
Gezamelijk zetten de U.S. Department of Health & Human Services en AHA zich in om de populatie fysiek actiever te krijgen, door het bewijs voor de gezondheidsvoordelen te benadrukken.

AHA 2018 Gezamelijk zetten de U.S. Department of Health & Human Services en AHA zich in om de populatie fysiek actiever te krijgen, door het bewijs voor de gezondheidsvoordelen te benadrukken.

Minder sterfte door alle oorzaken met PCSK9-remmer in patiënten met ACS

AHA 2018 – Chicago, IL, VS

12 nov. 2018 - nieuws

AHA 2018 Post-hoc analyses van de ODYSSEY OUTCOMES trial lieten minder sterfte door alle oorzaken zien met alirocumab vs. statine in patiënten met ACS, met name bij LDL-c of ≥100 mg/dL op baseline.

Cholesterolabsorptieremmer voorkomt atherosclerotische CV events in oudere patiënten

AHA 2018 – Chicago, IL, VS

12 nov. 2018 - nieuws

AHA 2018 In Japanse patiënten van ≥75 jaar met verhoogde LDL-c waarden resulteert ezetimibe in preventie van atherosclerotische CV events, toont de EWTOPIA75 gerandomiseerde trial.

ARNI verlaagt NT-proBNP en heropname voor HF in gestabiliseerd acuut gedecompenseerde HF

AHA 2018 – Chicago, IL, VS

12 nov. 2018 - nieuws

AHA 2018 De resultaten van de PIONEER-HF trial ondersteunen starten met sacubitril/valsartan in het ziekenhuis in gestabiliseerde patiënten met acuut gedecompenseerd hartfalen en verminderde EF.

Yoga-gebaseerde hartrevalidatie post-MI verbetert kwaliteit van leven, maar niet CV events

AHA 2018 – Chicago, IL, VS

12 nov. 2018 - nieuws

AHA 2018 Yoga-CaRe is veilig, haalbaar en het verbetert significant kwaliteit van leven en terugkeer naar pre-infarct dagelijkse activiteiten. De per-protocol analyse suggereert dat yoga het aantal CV events verlaagt in therapietrouwe patiënten.

Apo(a) antisense oligonucleotiden veilig en effectief in het verlagen van Lp(a) in patiënten met CVD

AHA 2018 – Chicago, IL, VS

12 nov. 2018 - nieuws

AHA 2018 Een gerandomiseerde fase 2b trial liet veiligheid en effectiviteit zien van de antisense oligonucleotide AKCEA-APO(a)-Lrx in het verlagen van Lp(a) waarden in patiënten met CVD.

Noch omega-3s, noch vitamine D verlaagt majeure CVD events in primair preventiecohort

AHA 2018 – Chicago, IL, VS

12 nov. 2018 - nieuws

AHA 2018 De VITAL trial onderzocht het effect van vitamine D en/of omega-3 suppletie op CVD en kankeruitkomsten in een groot primair preventiecohort en vond maar weinig voordelen van beide producten.

Het is nog te vroeg om HF-therapie te stoppen na herstel van gedilateerde cardiomyopathie

AHA 2018 – Chicago, IL, VS

11 nov. 2018 - Jane Wilcox, MD
De pilot TRED-HF studie onderzocht gefaseerd stoppen van HF medicatie in patiënten die goed op therapie hadden gereageerd, maar dit weerspiegelt waarschijnlijk remissie en geen volledig herstel.

AHA 2018 De pilot TRED-HF studie onderzocht gefaseerd stoppen van HF medicatie in patiënten die goed op therapie hadden gereageerd, maar dit weerspiegelt waarschijnlijk remissie en geen volledig herstel.

Nieuwe 2018 richtlijn voor management van cholesterol: take home messages

11 nov. 2018 - nieuws

AHA 2018 De American Heart Association (AHA) en de American College of Cardiology (ACC) hebben de 2018 cholesterolrichtlijn bijgewerkt. Hier een opsomming van de belangrijkste aanbevelingen met betrekking tot cholesterolmanagement in de preventie van CVD.

Vitamine D en omega-3 suppletie behaalde primaire kanker en CV eindpunten niet in primaire preventiecohort

AHA 2018 - Chicago, IL, VS

15 nov. 2018 - JoAnn Manson, MD
VITAL evalueerde zowel vitamine D als omega-3 suppletie en vond geen significant effect op de primaire kanker- en CV eindpunten. Secundaire analyses suggereren lagere totale MI met omega-3 suppletie.

AHA 2018 VITAL evalueerde zowel vitamine D als omega-3 suppletie en vond geen significant effect op de primaire kanker- en CV eindpunten. Secundaire analyses suggereren lagere totale MI met omega-3 suppletie.