Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

BNP voorspelt ook sterfte in patiënten zonder hartfalen

9 mei 2018 - York MK et al. - J Am Coll Cardiol 2018

BNP is een sterke voorspeller van sterfte door alle oorzaken in mensen met en zonder HF, en het risico op sterfte geassocieerd met hogere BNP niveaus is vergelijkbaar in patiënten met en zonder HF.

Elektrische auto’s veilig voor patiënten met pacemaker/ICD

8 mei 2018 - Lennerz C et al. - Ann Intern Med. 2018

Elektrische en magnetische velden opgewekt door gebruik of opladen van elektrische auto’s hadden geen invloed op de functie of programmering van geïmplanteerde elektronische hartdevices.

Cannabisgebruik geassocieerd met lager AF-risico bij hartfalen

8 mei 2018 - Adegbala O, et al. - Am J Cardiol 2018

In een retrospectieve analyse van een database met gegevens van gezondheidszorgkosten en gebruik werd cannabisgebruik geassocieerd met een lager AF-risico bij patiënten met een ziekenhuisopname door hartfalen.

Ambulante bloeddruk is een betere voorspeller van sterfte dan de bloeddruk in de kliniek

8 mei 2018 - Banegas JR, et al. - N Engl J Med 2018
24-uurs, dag en nacht ambulante systolische bloeddrukmetingen waren betere voorspellers van totale en CV sterfte vergeleken met bloeddrukmetingen in de kliniek.

24-uurs, dag en nacht ambulante systolische bloeddrukmetingen waren betere voorspellers van totale en CV sterfte vergeleken met bloeddrukmetingen in de kliniek.

Meeting Impression | Latest frontiers in anticoagulation therapy

EBAC-geaccrediteerde online CME-sessie gehouden op 12 januari 2018
EBAC-geaccrediteerde online CME-sessie gehouden op 12 januari 2018

In deze live webcast werd recent klinisch bewijs voor NOAC's / DOAC's bij patiënten met zowel AF als VTE) samengevat.

Impact eindpuntstudies met SGLT2- en PCSK9-inhibitie op de dagelijkse cardiologiepraktijk

Lees en download het verslag
Lees en download het verslag

NVVC Voorjaarssymposium 2018 Lees het verslag van de presentaties over de impact van eindpuntstudies met SGLT2- en PCSK9-inhibitie op de dagelijkse cardiologiepraktijk tijdens een lunchsymposium op het NVVC voorjaarscongres, gehouden op 5 april 2018 in Noordwijkerhout.

De ORBITA trial: geeft PCI voordeel in stabiele anginapatiënten?

9 mrt. 2018 - VBWG op ACC2018, Orlando, FL, VS - Prof. William Boden, Boston, MA, VS
William Boden benadrukt het belang van het gebruik van een placebo-ingreep in klinische trials die de effectiviteit van PCI testen en bespreekt dit verder met betrekking tot de ORBITA-studie die PCI-behandeling bij patiënten met stabiele angina evalueerde.

VBWG op ACC2018 William Boden benadrukt het belang van het gebruik van een placebo-ingreep in klinische trials die de effectiviteit van PCI testen en bespreekt dit verder met betrekking tot de ORBITA-studie die PCI-behandeling bij patiënten met stabiele angina evalueerde.

Antistolling 2017: de belangrijkste lessen en implicaties van recente klinische studies (1)

Nieuwste ontwikkelingen in antistollingstherapie (1/4)

12 jan. 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada
Prof. John Eikelboom vat de resultaten van RE-CIRCUIT / RE-DUAL PCI-onderzoeken samen en bespreekt de implicaties voor de klinische praktijk.

Nieuwste ontwikkelingen in antistollingstherapie Prof. John Eikelboom vat de resultaten van RE-CIRCUIT / RE-DUAL PCI-onderzoeken samen en bespreekt de implicaties voor de klinische praktijk.

BMI-trajecten van kind naar volwassene beïnvloeden CV risicofactoren in mid-volwassenheid

3 mei 2018 - Buscot M-J, et al. - Eur Heart J 2018
Obesitas in de kindertijd, dat aanhoudt of verergert tijdens de volwassenheid, is geassocieerd met hogere risico's op het ontwikkelen van hypertensie, T2DM en dyslipidemie.

Obesitas in de kindertijd, dat aanhoudt of verergert tijdens de volwassenheid, is geassocieerd met hogere risico's op het ontwikkelen van hypertensie, T2DM en dyslipidemie.

Meer kinderen hebben hypertensie op basis van nieuwe Amerikaanse richtlijnen

3 mei 2018 - Sharma AK, et al. - JAMA Pediatr 2018

Gebaseerd op de nieuwe bloeddrukdefinities voor kinderen, nam de geschatte prevalentie van hypertensie in personen van 5-18 jaar toe van 11.8% naar 14.2%.

EAS Consensus Panel: CV voordelen van statinetherapie wegen zwaarder dan enig bijeffect

3 mei 2018 - Mach F et al., Eur Atheroscl Soc Consensus Panel - Eur Heart J 2018

Op basis van uitgebreide en kritische beoordeling van literatuur over mogelijke nadelige effecten van statines, concludeert het EAS Consensus Panel dat statinebehandeling opvallend veilig is.

GLP-1 receptoragonist is effectief en veilig bij oudere type 2 diabetespatiënten

2 mei 2018 - Warren M, et al. - Diabetes Obes Metab 2018

Semaglutide had een vergelijkbaar werkzaamheid- en veiligheidsprofiel bij niet-oudere en oudere patiënten met type 2 diabetes.