Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Cardiorespiratoire fitheid gerelateerd aan levensduur in mannen van middelbare leeftijd zonder CVD

12 sep. 2018 - Clausen JSR et al. - JACC 2018

De prospectieve Copenhagen Male studie volgde mannen zonder CVD voor 46 jaar en toonde aan dat cardiorespiratoire fitheid dosis-afhankelijk gecorreleerd is aan levensduur.

Zelfs fitte mensen lijken risico op T2DM te hebben bij te veel zitten

12 sep. 2018 - nieuws

De cross-sectionele Maastricht studie suggereert dat veel sedentair gedrag gerelateerd is aan een hoger risico op diabetes en metabool syndroom, en dat dit ook geldt bij hoge fitheid.

ESC Debat | Moet hypertensie worden geherdefinieerd?

ESC 2018 | debates

ESC 2018 In dit pittige debat werden de verschillende standpunten die de Europese en Amerikaanse Richtlijnen innemen over hypertensiemanagement overtuigend verdedigd, hoewel er ook veel overlap is.

Coronaire microvasculaire dysfunctie komt veel voor in patiënten met HFpEF

10 sep. 2018 - Shah SJ et al. - Eur Heart J 2018

Verstoorde microvasculaire functie is zeer prevalent in HFpEF patiënten, en is geassocieerd met hoge niveaus van natriuretische peptiden, systemische endotheeldysfunctie en cardiale dysfunctie.

Directe effecten van ijzertekort op humane cardiomyocyten

10 sep. 2018 - Peter van der Meer - UMC Groningen
Intraveneuze ijzertherapie kan klachten doen afnemen in hartfalenpatiënten met ijzerdeficiëntie. Peter vd Meer onderzocht in cardiomyocyten hoe dit effect van ijzer kan worden verklaard.

Intraveneuze ijzertherapie kan klachten doen afnemen in hartfalenpatiënten met ijzerdeficiëntie. Peter vd Meer onderzocht in cardiomyocyten hoe dit effect van ijzer kan worden verklaard.

Wat is de rol van moleculaire biologie in de diagnose en behandeling van dyslipidemie?

Lipid Lessons

17 mei 2018 - Nederlandse Lipiden Academie - Prof. dr. Kees Hovingh - Amsterdam
Prof. dr. Kees Hovingh legt uit wat next generation sequencing inhoudt en hoe deze techniek bijdraagt aan het ontdekken, diagnosticeren en behandelen van dyslipidemie.

NLA Lipid Lessons Prof. dr. Kees Hovingh legt uit wat next generation sequencing inhoudt en hoe deze techniek bijdraagt aan het ontdekken, diagnosticeren en behandelen van dyslipidemie.

Betere CV gezondheid geassocieerd met lager risico op dementie en cognitieve afname in oudere volwassenen

6 sep. 2018 - Samieri C et al. - JAMA 2018

Een toename in aantal optimale CV gezondheidsrisicofactoren en hogere CV gezondheidsscore waren geassocieerd met lager risico op dementie en minder cognitieve afname in oudere, Franse individuen zonder CV ziekte.

ESC GREAT DEBATE | Trombocardiologie post-COMPASS

ESC 2018 - Debatten
ESC 2018 - Debatten

ESC 2018 In één van de dit jaar op de ESC georganiseerde debatten, werd gediscussieerd over of de COMPASS trial resultaten wel of niet de klinische praktijk moeten veranderen; een impressie van de argumenten.

Hogere blootstelling aan roken en alcoholconsumptie geassocieerd met verhoogde arteriële stijfheid in adolescenten

5 sep. 2018 - Charakida M et al. - Eur Heart J 2018

Een grote cohortstudie toonde aan dat een hogere mate van drinken en blootstelling aan roken individueel en additief geassocieerd is met verhoogde arteriële stijfheid in adolescentie.

PCSK9-remming resulteert in consistente LDL-c verlaging in verschillende patiëntsubgroepen

4 sep. 2018 - Stroes E et al. - Clin Cardiol 2018
In PROFICIO toonde een gepoolde analyse van vier fase-3 studies significante grotere reducties in LDL-c met evolocumab vs placebo of ezetimibe voor alle subgroepen gebaseerd op demografie of ziektestatus.

In PROFICIO toonde een gepoolde analyse van vier fase-3 studies significante grotere reducties in LDL-c met evolocumab vs placebo of ezetimibe voor alle subgroepen gebaseerd op demografie of ziektestatus.

Consensusdocument Europese huisartsen over lipidenmanagement in de eerste lijn

EPCCS Consensus Guidance for Primary Care
EPCCS Consensus Guidance for Primary Care

Dit EPCCS Practical Guidance Document geeft een korte wetenschappelijke achtergrond voor de noodzaak tot lipidenverlaging in individuen met hoog CV risico, en praktische sturing voor management van dyslipidemie in eerstelijnszorg, met een focus op veelvoorkomende uitdagingen in de klinische realiteit.

EMA-Goedkeuring COMPASS-regime voor preventie CV events in hoog-risico CAD of PAD

3 sep. 2018 - nieuws

De combinatie van lage-dosering rivaroxaban + aspirine heeft EMA-goedkeuring gekregen voor preventie van atherotrombotische events in volwassenen met CAD of symptomatische PAD met een hoog risico op ischemische events.