Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Antistolling toen, nu en straks

NVIVG 2017

8 sep. 2017 - Prof. dr. Harry Büller
Prof. dr.Harry Büller geeft een overzicht van nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van VTE en longembolieën. Naast de recente trombineremmers en Xa-remmers, is er een drietal andere ontwikkelingen die interessant zijn.

NVIVG 2017 Prof. dr. Harry Büller geeft een overzicht van nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van VTE en longembolieën. Naast de recente trombineremmers en Xa-remmers, is er een drietal andere ontwikkelingen die interessant zijn.

Niet ontbijten geassocieerd met meer atherosclerose

9 oct. 2017 - Uzhova I et al. - J Am Coll Cardiol 2017

Het overslaan van het ontbijt was geassocieerd met een hoger risico op niet-coronair en algemene atherosclerose in asymptomatische individuen in de prospectieve PESA studie.

Cholesterolabsorptieremmer bovenop statine als secundaire preventie beschermt tegen ischemische beroerte

9 oct. 2017 - Bohula EA et al., - Circulation 2017

In de IMPROVE-IT studie verlaagde de toevoeging van ezetimib aan simvastatine in gestabiliseerde post-ACS patiënten de frequentie van ischemische beroerte, met name in patiënten met een eerdere beroerte.

Zeer lage LDL-c niveaus (<0.5 mmol/L of <20 mg/dL) bereiken met PCSK9 remming is veilig en effectief

ESC 2017 - Barcelona

30 aug. 2017 - Robert Giugliano MD, cardioloog, Brigham and Women's Hospital, Boston, MA, VS
Een secundaire analyse van de FOURIER studie verdeelde patiënten in vijf categorieën van bereikt LDL-c niveau na 4 weken behandeling met PCSK9 antibody evolocumab. Patiënten met <0.5 mmol/L hadden de laagste CV eventrate.

ESC 2017 Een secundaire analyse van de FOURIER studie verdeelde patiënten in vijf categorieën van bereikt LDL-c niveau na 4 weken evolocumab behandeling. Patiënten met <0.5 mmol/L hadden de laagste CV eventrate.

Lagere lipiden, hogere glucose?

NVIVG 2017

8 sep. 2017 - Zeist
Dr. David Preiss geeft een overzicht van beschikbare data over de relatie tussen lipiden en glucosemetabolisme en het risico op het ontwikkelen van diabetes. Verschillende lipidenverlagende middelen lijken een tegengesteld effect te hebben op het risico van diabetes.

NVIVG 2017 Dr. David Preiss geeft een overzicht van beschikbare data over de relatie tussen lipiden en glucosemetabolisme en het risico op het ontwikkelen van diabetes. Verschillende lipidenverlagende middelen lijken een tegengesteld effect te hebben op het risico van diabetes.

Intensieve BP-regulatie voordelig voor hoog-risico diabetespatiënten

5 oct. 2017 - Buckley LF et al. - Diabetes Care 2017

In het deel van de hoog-risico diabetes ACCORD-BP populatie dat in aanmerking zou komen voor SPRINT verminderde intensieve BP regulatie, tot een doel van <120 mmHg, CVD uitkomsten.

Langdurig gebruik PCSK9 remmer veilig en effectief in HeFH

5 oct. 2017 - Hovingh GK et al., - Lipid Journal 2017

Langdurige dosering van evolocumab in patiënten met heterozygote familiale hypercholesterolemie is veilig en wordt goed verdragen, en resulteerde in een significante vermindering van het LDL-C-niveau.

AHA Scientific Statement stelt voorzichtig dat meditatie kan helpen bij CV risicoreductie

5 oct. 2017 - nieuws

Op basis van beschikbaar bewijs – vaak van matige methodologische kwaliteit - concludeert de AHA dat meditatie, gezien de lage kosten en risico’s, een aanvulling kan zijn op gebruikelijke CV risicoreductiestrategieën.

Behandeling van patiënten die orale antistolling gebruiken en presenteren met ACS

15 sep. 2017 - Dr. Jur ten Berg - St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
Aan de hand van een casus en studiedata behandelt Jur ten Berg waarin management van deze ACS-patiënten afwijkt van patiënten die niet met DOAC's worden ontstold.

Aan de hand van een casus en studiedata behandelt Jur ten Berg waarin management van deze ACS-patiënten afwijkt van patiënten die niet met DOAC's worden ontstold.

Hart- en vaatziekten versnellen achteruitgang denkvermogen

2 oct. 2017 - nieuws

Maastrichtse onderzoekers publiceren twee studies die aantonen dat mensen met hart- en vaatzieken, en met name vaatvernauwingen, een versnelde cognitieve achteruitgang laten zien.

Stoppen met aspirine voor CVD preventie is geassocieerd met een verhoogd CV risico

2 oct. 2017 - Sundström J et al. - Circulation. 2017

Stoppen van langdurig, lage dosis aspirinegebruik voor CVD preventie zonder grote ingrepen of bloedingen was geassocieerd met een >30% verhoogd CV risico kort na het stoppen.

Wat leert Spartacus ons?

NVIVG 2017

8 sep. 2017
Dr. Jaap Deinum bespreekt de resultaten van de SPARTACUS studie, waarbij sampling en CT-scan worden vergeleken voor de diagnostiek van primair hyperaldosteronisme, een belangrijke oorzaak van secundaire hypertensie.

NVIVG 2017 Dr. Jaap Deinum bespreekt de resultaten van de SPARTACUS studie, waarbij sampling en CT-scan worden vergeleken voor de diagnostiek van primair hyperaldosteronisme, een belangrijke oorzaak van secundaire hypertensie.