Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Meer structurele hersenafwijkingen ontdekt in prediabetes dan in niet-diabetes

22 nov. 2018 - Van Agtmaal MJM et al. - Diab Care 2018

Structurele hersenafwijkingen komen vaker voor in patiënten met prediabetes, in vergelijking met personen zonder diabetes, en zelfs nog vaker in T2DM patiënten.

De Landelijke Transmurale Afspraak over antistollingszorg

21 nov. 2018 - Aafke Snoeijen - Asten
Tot op heden was er nog geen document met landelijke transmurale afspraken over antistollingszorg. Aafke Snoeijen presenteert waar de nieuwe LTA uit zal gaan bestaan en wat het belang van dit document is.

Antistollingsdag 2018 Tot op heden was er nog geen document met landelijke transmurale afspraken over antistollingszorg. Aafke Snoeijen presenteert waar de nieuwe LTA uit zal gaan bestaan en wat het belang van dit document is.

Optimale antitrombotische therapie bij CAD en AF

21 nov. 2018 - Dr. Jur ten Berg - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
Door de komst van nieuwe antitrombotische middelen is het tegenwoordig lastig om de juiste medicatie(duur) aan patiënten toe te wijzen. Dr. Jur ten Berg vertelt welke therapie(duur) geschikt is voor patiënten met CAD en/of AF en benadrukt enkele uitzonderingen.

Antistollingsdag 2018 Door de komst van nieuwe antitrombotische middelen is het tegenwoordig lastig om de juiste therapie(duur) aan patiënten toe te wijzen. Dr. Jur ten Berg vertelt welke medicatie(duur) geschikt is voor patiënten met CAD en/of AF en benadrukt enkele uitzonderingen.

DPP-4-remmer non-inferieur aan placebo in preventie van CV uitkomsten

21 nov. 2018 - Rosenstock J et al. - J Am Med Assoc 2018

In patiënten met diabetes en hoog cardiorenaal risico was linagliptine niet-inferieur aan placebo in preventie van CV uitkomsten, maar leidde tot iets meer renale uitkomsten in vergelijking met placebo.

Effectieve hemostase en minder mortaliteit met DOAC reversal agent, maar onterecht gebruik komt voor

21 nov. 2018 - Van der Wall SJ et al. - Europace 2018

Een Nederlandse observationele studie beschouwde gebruik van idarucizumab in 28% van patiënten onterecht. Effectieve hemostase werd bereikt in 67% van de patiënten die zich presenteerden met een bloeding en is geassocieerd met minder mortaliteit.

Weer een SGLT2-remmer met een gunstige invloed op ontwikkeling hartfalen

AHA 2018 - Chicago, IL, VS

20 nov. 2018 - Prof.dr. Rudolf de Boer
In de DECLARE TIMI-54 werd een CV voordeel gezien met dapagliflozine in T2DM patiënten met laag CV risico, met name in het reduceren van hartfalen.

AHA 2018 In de DECLARE TIMI-54 werd een CV voordeel gezien met dapagliflozine in T2DM patiënten met laag CV risico, met name in het reduceren van hartfalen.

Lp(a) sterk en op veilige wijze verlagen met antisense technologie

AHA 2018 - Chicago, IL, VS

20 nov. 2018 - Sotirios Tsimikas, MD
Lp(a) is een zeer prevalente risicofactor, waar tot op heden geen therapie voor bestond. Een fase 2b studie laat nu zien dat een antisense oligonucleotide effectief productie van Lp(a) verlaagt, tot optimale niveaus.

AHA 2018 Lp(a) is een zeer prevalente risicofactor, waar tot op heden geen therapie voor bestond. Een fase 2b studie laat nu zien dat een antisense oligonucleotide effectief productie van Lp(a) verlaagt, tot optimale niveaus.

Lichaamsbeweging: alle beetjes helpen, voor iedereen

AHA 2018 - Chicago, IL, VS

20 nov. 2018 - Admiraal Brett Giroir
Admiraal Giroir benadrukt het belang van genoeg lichaamsbeweging, en hoe aanbevolen niveaus te bereiken zijn. Hij ziet positieve gevolgen voor gezondheid, maar ook voor de nationale veiligheid.

AHA 2018 Admiraal Giroir benadrukt het belang van genoeg lichaamsbeweging, en hoe aanbevolen niveaus te bereiken zijn. Hij ziet positieve gevolgen voor gezondheid, maar ook voor de nationale veiligheid.

Mogelijk grotere afname in MACE na patiëntselectie voor langdurige DAPT

19 nov. 2018 - nieuws

AHA 2018 In PEGASUS-TIMI 54 identificeerde een patiëntselectie-strategie een subgroep van patiënten die mogelijk meer baat heeft bij langdurige behandeling met ticagrelor en aspirine, met een lager bloedingsrisico.

Onverwacht groot CV voordeel met isosapent ethyl in statinebehandelde patiënten met hoog CV risico

AHA 2018 - Chicago, IL, VS

19 nov. 2018 - Prof.dr. Erik Stroes
Behandeling met icosapent ethyl gaf een sterke reductie van CV events in statinebehandelde patiënten met hoog CV risico en residuele TG-burden in de REDUCE-IT trial. Erik Stroes overweegt wat we kunnen zeggen over hoe dit voordeel tot stand komt.

AHA 2018 Behandeling met icosapent ethyl gaf een sterke reductie van CV events in statinebehandelde patiënten met hoog CV risico en residuele TG-burden. Erik Stroes overweegt wat we kunnen zeggen over hoe dit voordeel tot stand komt.

SGLT2-remmer lijkt vroege reverse hermodellering van hart te stimuleren in T2DM met stabiel CAD

AHA 2018 – Chicago, IL, VS

19 nov. 2018 - nieuws

AHA 2018 In de EMPA-HEART Cardiolink-6 studie, verminderde 6 maanden therapie met empagliflozine LV massa, wat bij kan dragen aan de CV voordelen gezien in SGLT2i uitkomstenstudies.

Visoliecapsules verschillen in samenstelling én in effect

AHA 2018 – Chicago, IL, USA

15 nov. 2018 - Deepak Bhatt, MD
Deepak Bhatt vergelijkt de middelen die werden getest in de VITAL en de REDUCE-IT trials, die respectievelijk neutrale en zeer positieve resultaten opleverden en legt uit wat waarschijnlijk dit verschil verklaart.

AHA 2018 Deepak Bhatt vergelijkt de middelen die werden getest in de VITAL en de REDUCE-IT trials, die respectievelijk neutrale en zeer positieve resultaten opleverden en legt uit wat waarschijnlijk dit verschil verklaart.