Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

NLA

De NLA heeft als missie om de behandeling van dyslipidemieën in de dagelijkse klinische praktijk in Nederland te verbeteren en daarmee een bijdrage te leveren aan de cardiovasculaire gezondheid van patiënten

Langetermijnvoordelen van bloeddruk- en lipidenverlagende therapie in hypertensie

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Ajay Gupta - Londen, VK

Lp(a) sterk en op veilige wijze verlagen met antisense technologie

3' educatie - Nov. 20, 2018 - Sotirios Tsimikas, MD

Analyse van totaal aantal events in plaats van één per patiënt suggereert groter behandeleffect van PCSK9 remming

3' educatie - Nov. 13, 2018 - Prof.dr. Wouter Jukema

Gezuiverd EPA vermindert ischemisch events in hypertriglyceridemie

3' educatie - Nov. 11, 2018 - AHA, Chicago - Deepak Bhatt, MD - AHA, Chicago

FOCUS: Plaatsbepaling PCSK9-remmers binnen lipidenmanagment nu en in de toekomst

15' educatie - Aug. 20, 2018 - Prof.dr. Frank Visseren, prof.dr. Erik Stroes, prof.dr. Wouter Jukema

Minder CVD met lagere niet-nuchtere lipidenwaarden?

3' educatie - May 17, 2018 - Prof. dr. Frank Visseren - Utrecht

Laboratoriumonderzoek van lipiden en lipoproteïnen

10' educatie - July 17, 2018 - Prof. David Marais - Kaapstad, Zuid-Afrika

Wat is lipoproteïne(a)?

3' educatie - May 17, 2018 - Nederlandse Lipiden Academie - Dr. Jeanine Roeters van Lennep - Rotterdam

Wat is de rol van moleculaire biologie in de diagnose en behandeling van dyslipidemie?

3' educatie - May 17, 2018 - Nederlandse Lipiden Academie - Prof. dr. Kees Hovingh - Amsterdam

Nieuwe inzichten over HDL-c

3' educatie - Aug. 27, 2018 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep, ErasmusMC, Rotterdam

De rol van proteomics bij CV risicostratificatie

3' educatie - May 17, 2018 - Prof. Wolfgang Koenig - München, Duitsland

PCSK9-remmers wellicht de eerste therapeutische optie om Lp(a) te verlagen

3' educatie - May 29, 2018 - Prof. John Chapman - Parijs, Frankrijk

Triglyceriden-rijke lipoproteïnen en CV risico

3' educatie - May 17, 2018 - Dr. Jan Westerink - UMC Utrecht

PCSK9 remmers: veiligheid in de klinische praktijk

3' educatie - May 17, 2018 - Utrecht - Dr. Jeanine Roeters van Lennep - Rotterdam

Voortschrijdende inzichten over Lp(a) als causale factor in CVD

3' educatie - June 29, 2018 - Oratiesymposium Kees Hovingh - John Chapman - Parijs, Frankrijk

Lipiden en voeding

10' educatie - July 12, 2018 - Prof. David Marais - Kaapstad, Zuid-Afrika

Groter absoluut voordeel met PCSK9 remming in diabetespatiënten

3' educatie - June 26, 2018 - Prof. Kausik Ray, Imperial College Londen, VK

Endotheelcellen en monocyten als doelwit voor het verminderen van inflammatie en atherosclerose

3' educatie - May 17, 2018 - Dr. Jeffrey Kroon - AMC, Amsterdam

LDL-c: van target naar eradicatie

3' educatie - May 17, 2018 - Prof. dr. Kees Hovingh - AMC, Amsterdam

Familiaire dysbetalipoproteïnemie: pathofysiologie, diagnose en behandeling

10' educatie - Apr. 11, 2018 - Dr. Charlotte Koopal - UMC Utrecht

Hoe motiveer ik mijn patiënt zijn medicijnen in te nemen?

3' educatie - May 17, 2018 - Dr. AnneLoes van Staa - Hogeschool Rotterdam

Diabetische dyslipidemie en resterend risico in het tijdperk van LDL-controle

10' educatie - Jan. 25, 2018 - Boston, MA, VS - Dr. Aruna Pradhan - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

Nieuwe benaderingen voor de behandeling van dyslipidemie voorbij LDL-c

3' educatie - Mar. 9, 2018 - VBWG op de ACC 2018, Orlando, FL, VS - Eliot Brinton, Salt Lake City, UT, VS

Statine-geassociateerde spiersymptomen: echt of nocebo effect?

3' educatie - Mar. 9, 2018 - VBWG op de ACC 2018, Orlando, FL, VS - Prof. Paul Thompson, Hartford, CT, VS

PCSK9-remming bij diabetespatiënten

5' educatie - Apr. 19, 2018 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Kees Hovingh & prof. dr. Frank Visseren

De toekomst van behandeling met PCSK9-remmers in hoogrisicopatiënten

3' educatie - Apr. 5, 2018 - Dr. Maarten van Hessen en prof.dr. Wouter Jukema

Een nieuw tijdperk voor reductie van resterend risico

10' educatie - Nov. 16, 2017 - Prof. dr. Erik Stroes, AMC, Amsterdam

Consistente CV eventreductie met veilige PCSK9-remmer in ACS-patiëntsubgroepen

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Marco Alings - Breda

PCSK9-remmer toont goede voordeel-risico-balans in hoogrisico ACS-patiënten in de ODYSSEY OUTCOMES trial

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Prof. Gabriel Steg, Parijs

ODYSSEY OUTCOMES resultaten kunnen de klinische praktijk veranderen voor behandeling van hoogrisico ACS-patiënten

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Valentin Fuster, New York

PCSK9-gerichte siRNA therapie: effectieve, veilige en duurzame lipidenverlaging ongeacht diabetesstatus

Literatuur - Dec. 11, 2018 - Leiter LA et al. - Diabetes Care 2018
Een post-hoc analyse liet verlaagde LDL-c waarden en verbeterde lipidenprofielen zien tot na 180 dagen met een dosis of twee doses inclisiran bovenop standaardzorg in de aan- of afwezigheid van diabetes, in vergelijking met placebo.

Een post-hoc analyse liet verlaagde LDL-c waarden en verbeterde lipidenprofielen zien tot na 180 dagen met een dosis of twee doses inclisiran bovenop standaardzorg in de aan- of afwezigheid van diabetes, in vergelijking met placebo.

Langetermijnvoordelen van bloeddruk- en lipidenverlagende therapie in hypertensie

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Ajay Gupta - Londen, VK
Dr. Ajay Gupta onderzocht het langetermijneffect van behandeling met een calciumkanaalblokker-gebaseerde regime en een statine op mortaliteit in patiënten met hypertensie en toonde een legacy effect aan met de gecombineerde therapie.

ESC 2018 Dr. Ajay Gupta onderzocht het langetermijneffect van behandeling met een calciumkanaalblokker-gebaseerde regime en een statine op mortaliteit in patiënten met hypertensie en toonde een legacy effect aan met de gecombineerde therapie.

Lager CV risico met CETP-remming mogelijk door een specifieke vermindering van klein VLDL

Literatuur - Nov. 26, 2018 - Blauw LL et al. - Eur J Hum Genet 2018

Een Mendeliaanse randomisatiestudie liet in combinatie met een analyse van metabole biomarkers zien dat CETP een belangrijke causale bepalende factor is voor HDL- en VLDL-waarden en -samenstelling.

Lp(a) sterk en op veilige wijze verlagen met antisense technologie

AHA 2018 - Chicago, IL, VS

3' educatie - Nov. 20, 2018 - Sotirios Tsimikas, MD
Lp(a) is een zeer prevalente risicofactor, waar tot op heden geen therapie voor bestond. Een fase 2b studie laat nu zien dat een antisense oligonucleotide effectief productie van Lp(a) verlaagt, tot optimale niveaus.

AHA 2018 Lp(a) is een zeer prevalente risicofactor, waar tot op heden geen therapie voor bestond. Een fase 2b studie laat nu zien dat een antisense oligonucleotide effectief productie van Lp(a) verlaagt, tot optimale niveaus.

Analyse van totaal aantal events in plaats van één per patiënt suggereert groter behandeleffect van PCSK9 remming

AHA 2018 - Chicago, IL, VS

3' educatie - Nov. 13, 2018 - Prof.dr. Wouter Jukema
Wouter Jukema is enthousiast over een subanalyse van ODYSSEY-OUTCOMES waarin het totaal aantal events wordt beschouwd, in plaats van één eindpunt, waarna de patiënt wordt gecensureerd.

AHA 2018 Wouter Jukema is enthousiast over een subanalyse van ODYSSEY-OUTCOMES waarin het totaal aantal events wordt beschouwd, in plaats van één eindpunt, waarna de patiënt wordt gecensureerd.

Minder sterfte door alle oorzaken met PCSK9-remmer in patiënten met ACS

AHA 2018 – Chicago, IL, VS

Nieuws - Nov. 12, 2018

AHA 2018 Post-hoc analyses van de ODYSSEY OUTCOMES trial lieten minder sterfte door alle oorzaken zien met alirocumab vs. statine in patiënten met ACS, met name bij LDL-c of ≥100 mg/dL op baseline.

Cholesterolabsorptieremmer voorkomt atherosclerotische CV events in oudere patiënten

AHA 2018 – Chicago, IL, VS

Nieuws - Nov. 12, 2018

AHA 2018 In Japanse patiënten van ≥75 jaar met verhoogde LDL-c waarden resulteert ezetimibe in preventie van atherosclerotische CV events, toont de EWTOPIA75 gerandomiseerde trial.

Apo(a) antisense oligonucleotiden veilig en effectief in het verlagen van Lp(a) in patiënten met CVD

AHA 2018 – Chicago, IL, VS

Nieuws - Nov. 12, 2018

AHA 2018 Een gerandomiseerde fase 2b trial liet veiligheid en effectiviteit zien van de antisense oligonucleotide AKCEA-APO(a)-Lrx in het verlagen van Lp(a) waarden in patiënten met CVD.

Nieuwe 2018 richtlijn voor management van cholesterol: take home messages

Nieuws - Nov. 11, 2018

AHA 2018 De American Heart Association (AHA) en de American College of Cardiology (ACC) hebben de 2018 cholesterolrichtlijn bijgewerkt. Hier een opsomming van de belangrijkste aanbevelingen met betrekking tot cholesterolmanagement in de preventie van CVD.

Update AHA/ACC-cholesterolrichtlijnen gericht op meer gepersonaliseerde risicoschatting

AHA 2018 – Chicago, IL, VS

Nieuws - Nov. 11, 2018

AHA 2018 De bijgewerkte cholesterolrichtlijnen helpen artsen om behandeling te personaliseren door risicoschatting en omvatten nu CAC-metingen om behandelkeuzes te begeleiden voor bepaalde patiënten.

Gezuiverd EPA vermindert ischemisch events in hypertriglyceridemie

AHA 2018 - Chicago, IL, VS

3' educatie - Nov. 11, 2018 - AHA, Chicago - Deepak Bhatt, MD - AHA, Chicago
Icosapent ethyl gaf 25% risicoreductie van belangrijke ischemische events en verlaagde ook CV sterfte in goed behandelde patiënten met hoge triglyceridenniveaus en met CV risico in de REDUCE-IT trial.

AHA 2018 Icosapent ethyl gaf 25% risicoreductie van belangrijke ischemische events en verlaagde ook CV sterfte in goed behandelde patiënten met hoge triglyceridenniveaus en met CV risico in de REDUCE-IT trial.

FOCUS: Plaatsbepaling PCSK9-remmers binnen lipidenmanagment nu en in de toekomst

FOCUS serie

15' educatie - Aug. 20, 2018 - Prof.dr. Frank Visseren, prof.dr. Erik Stroes, prof.dr. Wouter Jukema
In een panel bestaande uit twee internisten en een cardioloog worden de resultaten van de twee grote uitkomstentrials FOURIER en ODYSSEY OUTCOMES met PCSK9-remmers besproken en hoe deze bevindingen moeten worden toegepast in de dagelijkse klinische praktijk.

FOCUS In een panel bestaande uit twee internisten en een cardioloog worden de resultaten van de twee grote uitkomstentrials FOURIER en ODYSSEY OUTCOMES met PCSK9-remmers besproken en hoe deze bevindingen moeten worden toegepast in de dagelijkse klinische praktijk.

NLA
NLA
NLA
NLA