Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

NLA

De NLA heeft als missie om de behandeling van dyslipidemieën in de dagelijkse klinische praktijk in Nederland te verbeteren en daarmee een bijdrage te leveren aan de cardiovasculaire gezondheid van patiënten

LDL-c eradicatie: what's next?

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Prof.dr. Kees Hovingh - Amsterdam UMC, locatie AMC

Langetermijnvoordelen van bloeddruk- en lipidenverlagende therapie in hypertensie

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Ajay Gupta - Londen, VK

Lp(a) sterk en op veilige wijze verlagen met antisense technologie

3' educatie - Nov. 20, 2018 - Sotirios Tsimikas, MD

Analyse van totaal aantal events in plaats van één per patiënt suggereert groter behandeleffect van PCSK9 remming

3' educatie - Nov. 13, 2018 - Prof.dr. Wouter Jukema

Gezuiverd EPA vermindert ischemisch events in hypertriglyceridemie

3' educatie - Nov. 11, 2018 - AHA, Chicago - Deepak Bhatt, MD - AHA, Chicago

FOCUS: Plaatsbepaling PCSK9-remmers binnen lipidenmanagment nu en in de toekomst

15' educatie - Aug. 20, 2018 - Prof.dr. Frank Visseren, prof.dr. Erik Stroes, prof.dr. Wouter Jukema

Minder CVD met lagere niet-nuchtere lipidenwaarden?

3' educatie - May 17, 2018 - Prof. dr. Frank Visseren - Utrecht

Laboratoriumonderzoek van lipiden en lipoproteïnen

10' educatie - July 17, 2018 - Prof. David Marais - Kaapstad, Zuid-Afrika

Wat is lipoproteïne(a)?

3' educatie - May 17, 2018 - Nederlandse Lipiden Academie - Dr. Jeanine Roeters van Lennep - Rotterdam

Wat is de rol van moleculaire biologie in de diagnose en behandeling van dyslipidemie?

3' educatie - May 17, 2018 - Nederlandse Lipiden Academie - Prof. dr. Kees Hovingh - Amsterdam

Nieuwe inzichten over HDL-c

3' educatie - Aug. 27, 2018 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep, ErasmusMC, Rotterdam

De rol van proteomics bij CV risicostratificatie

3' educatie - May 17, 2018 - Prof. Wolfgang Koenig - München, Duitsland

PCSK9-remmers wellicht de eerste therapeutische optie om Lp(a) te verlagen

3' educatie - May 29, 2018 - Prof. John Chapman - Parijs, Frankrijk

Triglyceriden-rijke lipoproteïnen en CV risico

3' educatie - May 17, 2018 - Dr. Jan Westerink - UMC Utrecht

PCSK9 remmers: veiligheid in de klinische praktijk

3' educatie - May 17, 2018 - Utrecht - Dr. Jeanine Roeters van Lennep - Rotterdam

Voortschrijdende inzichten over Lp(a) als causale factor in CVD

3' educatie - June 29, 2018 - Oratiesymposium Kees Hovingh - John Chapman - Parijs, Frankrijk

Lipiden en voeding

10' educatie - July 12, 2018 - Prof. David Marais - Kaapstad, Zuid-Afrika

Groter absoluut voordeel met PCSK9 remming in diabetespatiënten

3' educatie - June 26, 2018 - Prof. Kausik Ray, Imperial College Londen, VK

Endotheelcellen en monocyten als doelwit voor het verminderen van inflammatie en atherosclerose

3' educatie - May 17, 2018 - Dr. Jeffrey Kroon - AMC, Amsterdam

LDL-c: van target naar eradicatie

3' educatie - May 17, 2018 - Prof. dr. Kees Hovingh - AMC, Amsterdam

Familiaire dysbetalipoproteïnemie: pathofysiologie, diagnose en behandeling

10' educatie - Apr. 11, 2018 - Dr. Charlotte Koopal - UMC Utrecht

Hoe motiveer ik mijn patiënt zijn medicijnen in te nemen?

3' educatie - May 17, 2018 - Dr. AnneLoes van Staa - Hogeschool Rotterdam

Diabetische dyslipidemie en resterend risico in het tijdperk van LDL-controle

10' educatie - Jan. 25, 2018 - Boston, MA, VS - Dr. Aruna Pradhan - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

Nieuwe benaderingen voor de behandeling van dyslipidemie voorbij LDL-c

3' educatie - Mar. 9, 2018 - VBWG op de ACC 2018, Orlando, FL, VS - Eliot Brinton, Salt Lake City, UT, VS

Statine-geassociateerde spiersymptomen: echt of nocebo effect?

3' educatie - Mar. 9, 2018 - VBWG op de ACC 2018, Orlando, FL, VS - Prof. Paul Thompson, Hartford, CT, VS

PCSK9-remming bij diabetespatiënten

5' educatie - Apr. 19, 2018 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Kees Hovingh & prof. dr. Frank Visseren

De toekomst van behandeling met PCSK9-remmers in hoogrisicopatiënten

3' educatie - Apr. 5, 2018 - Dr. Maarten van Hessen en prof.dr. Wouter Jukema

Een nieuw tijdperk voor reductie van resterend risico

10' educatie - Nov. 16, 2017 - Prof. dr. Erik Stroes, AMC, Amsterdam

Consistente CV eventreductie met veilige PCSK9-remmer in ACS-patiëntsubgroepen

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Marco Alings - Breda

PCSK9-remmer toont goede voordeel-risico-balans in hoogrisico ACS-patiënten in de ODYSSEY OUTCOMES trial

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Prof. Gabriel Steg, Parijs

Verband tussen laag LDL-c en TG niveau en risico op hemorragische stroke in vrouwen

Literatuur - Apr. 18, 2019 - Rist PM et al., - Neurology 2019

In een groot, prospectief cohort van vrouwen hadden diegenen met LDL-c <70 mg/dL en mogelijk die met LDL-c ≥160 mg/dL en diegenen met laag TG-niveau, een hoger risico op hemorragische beroerte.

Remmen van enzym upstream van statinedoelwit verlaagt LDL-c niveaus en CV eventrisico

Literatuur - Apr. 8, 2019 - Ference BA et al. - N Engl J Med 2019

Mendeliaanse randomisatiestudie valideert ATP citraatlyase als doelwit (van bempedoic acid) voor LDL-c verlaging om CV risico te verlagen, in vergelijkbare mate als HMGCR remmen met statine.

Causaal verband tussen LDL-c en ischemische stroke en intracerebrale bloeding

Literatuur - Mar. 29, 2019 - Sun L et al. - Nat Med 2019
Observationele en genetische analyses suggereren causale positieve associatie tussen LDL-c en ischemische stroke en een causale negatieve associatie met ICH in een Chinese populatie. Verlaging van LDL-c gaf netto voordeel voor preventie van totale stroke.

Observationele en genetische analyses suggereren causale positieve associatie tussen LDL-c en ischemische stroke en een causale negatieve associatie met ICH in een Chinese populatie. Verlaging van LDL-c gaf netto voordeel voor preventie van totale stroke.

Cholesterolsyntheseremmer verlaagt LCL-c in hoog CV risico patiënten

Nieuws - Mar. 19, 2019

ACC 2019 Resultaten van de CLEAR Wisdom trial lieten zien dat bempedoic acid LDL-c verlaagde in hoog CV risico patiënten met verhoogde LDL-c levels die op maximaal tolereerbare statine en/of andere lipidemodificerende therapieën zitten.

Lp(a) testen tijdens FH cascade-screening kan personen met hoog ASCVD-risico oppikken

Literatuur - Mar. 7, 2019 - Ellis KL et al., - J Am Coll Cardiol. 2019

Systematische screening in familie van FH patiënten met verhoogd Lp(a) leverde meer nieuwe gevallen op dan opportunistisch testen in familie van FH patiënten met normaal Lp(a), maar beide methodes kunnen nut hebben.

Nieuwe strategieën gericht op PCSK9 in patiënten met hypercholesterolemie

Literatuur - Mar. 6, 2019 - Seidah NG et al. - Cardiovasc Res 2019

Een paradigmaverschuiving in de behandeling van hypercholesterolemie heeft plaatsgevonden sinds de rol van PCSK9 in de regulatie van LDL-c werd ontdekt. Een review bespreekt nieuwe PCSK9-verlagende strategieën naast monoclonale antilichaamtherapie.

Aanhoudende LDL-c verlaging na dosisaanpassing PCSK9-remmer

Literatuur - Feb. 20, 2019 - Dufour R et al., - J Clin Lipidol. 2019

In een open-label extensiestudie werd consistente en aanhoudende LDL-c verlaging gezien na veranderen van de alirocumab-dosering op basis van LDL-c, hetgeen een geïndividualiseerde benadering mogelijk maakt.

Langdurige therapietrouw aan statines omgekeerd geassocieerd met mortaliteit door alle oorzaken in ASCVD

Literatuur - Feb. 20, 2019 - Rodriguez F et al. - JAMA Cardiol 2019
Een retrospectieve cohortstudie vond dat lage therapietrouw aan langdurige statinebehandeling geassocieerd was met een hoger risico op mortaliteit door alle oorzaken in patiënten met ASCVD.

Een retrospectieve cohortstudie vond dat lage therapietrouw aan langdurige statinebehandeling geassocieerd was met een hoger risico op mortaliteit door alle oorzaken in patiënten met ASCVD.

Grote meta-analyse bevestigt effectiviteit van statines in primaire CVD preventie, maar individuele kosten-batenprofielen variëren

Literatuur - Feb. 18, 2019 - Yebyo HG et al. - Am Heart J 2019

Deze meta-analyse van RCT’s met statines liet een lager risico op de meeste CVD uitkomsten zien in primaire preventiepopulaties, met een hoger risico op sommige bijeffecten. Een netwerk meta-analyse toonde verschillende kosten-batenprofielen aan voor specifieke statines.

Grote reductie in majeure vasculaire events met statines in oudere individuen

Literatuur - Feb. 11, 2019 - Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration - The Lancet 2019

Een meta-analyse van 28 grote RCT’s met meer dan 14.000 individuen van >75 jaar toonde aan dat het gebruik van statines in significante reducties in majeure vasculaire events resulteerde, ongeacht leeftijd.

PCSK9-remmer vermindert eerste en opvolgende niet-fatale CV events en sterfte na ACS

Literatuur - Feb. 11, 2019 - Szarek M et al., - J Am Coll Cardiol. 2019

In een totale events-analyse van ODYSSEY OUTCOMES verminderde alirocumab de totale last van fatale en niet-fatale CV events in een post-ACS populatie, ten opzichte van placebo.

Klinisch voordeel van TG- en LDL-c-verlaging proportioneel aan absolute verandering in ApoB

Literatuur - Feb. 6, 2019 - Ference BA et al., - JAMA. 2019

Mendeliaanse randomisatiestudie suggereert dat CHR risicoreductie door TG-verlagende LPL genvarianten en LDL-c-verlagende LDLR varianten vergelijkbaar is per unit verschil in ApoB-niveau.

NLA
NLA
NLA
NLA
NLA