Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

NLA

De NLA heeft als missie om de behandeling van dyslipidemieën in de dagelijkse klinische praktijk in Nederland te verbeteren en daarmee een bijdrage te leveren aan de cardiovasculaire gezondheid van patiënten

Mechanistische onderbouwing van CV voordeel met icosapent ethyl

3' educatie - 2 apr. 2020 - Prof. Deepak Bhat

Lipidenrisico aanpakken: een systeembrede methode

5' educatie - 3 feb. 2020 - Jorge Plutzky

Een kijk op het veranderde landschap in diabetes en CVD

3' educatie - 21 jan. 2020 - Prof. dr. Lars Rydén

De veiligheid van PCSK9 remmers - hoe laag kunnen we gaan?

5' educatie - 15 jan. 2020 - Robert Giugliano

Bepalen van residueel lipidenrisico met geavanceerd testen

5' educatie - 13 dec. 2019 - Samia Mora, MD

De groeiende wereldwijde uitdaging om CV risico te reduceren

5' educatie - 4 dec. 2019 - Thomas Gaziano

PCSK9 siRNA geeft potente verlaging van LDL-c bovenop maximale statinetherapie

3' educatie - 16 nov. 2019 - R. Scott Wright, MD, Rochester, MN - AHA 2019, Philadelphia

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de 2019 ESC/EAS Dyslipidemierichtlijn?

5' educatie - 23 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. François Mach

LDL-c verlaging met tweemaal per jaar injectie van siRNA tegen PCSK9: de ORION-11-studie

10' educatie - 16 sep. 2019 - Prof. John Kastelein

De 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn vanuit het oogpunt van de European Atherosclerosis Society

5' educatie - 12 sep. 2019 - Prof. Alberico Catapano

Onderbouwing van de lagere LDL-c streefwaarden in de 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn

5' educatie - 9 sep. 2019 - Prof. François Mach

ESC Gesprek van de dag | maandag

15' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. Wouter Jukema & dr. Anho Liem

Triglyceriden en hart- en vaatziekten: is er een relatie?

3' educatie - 16 mei 2019 - Lipidendag 2019 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep

NASH/NAFLD, een vet probleem?

3' educatie - 24 juni 2019 - Nationale Lipidendag - Dr. Onno Holleboom

Lipidenmanagement bij hartfalen: meer vragen dan antwoorden?

3' educatie - 16 mei 2019 - Lipidendag 2019 - Prof. dr. Peter van der Meer

Next generation sequencing voor diagnostiek: wat is de opbrengst?

3' educatie - 24 juni 2019 - Lipidendag 2019 - Dr. ir. Joep Defesche

Inspanningen richting universele cholesterolscreening voor het 20e levensjaar

3' educatie - 29 mei 2019 - Maastricht - Prof. Kausik Ray

Positieve fase II trialdata met nieuw anti-PCSK9 middel

3' educatie - 28 mei 2019 - Prof. Evan Stein

Toenemende aandacht voor verlagen van remnant cholesterol

3' educatie - 29 mei 2019 - Maastricht - Prof. dr. Børge Nordestgaard

Casuïstiek complexe lipidenbehandeling

3' educatie - 22 mei 2019 - NIV 2019 - Prof. dr. Bram Kroon

Nieuwe nationale richtlijn CVRM - Focus op LDL-c

5' educatie - 24 apr. 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Fabrice Martens

LDL-c eradicatie: what's next?

3' educatie - 30 nov. 2018 - Prof.dr. Kees Hovingh - Amsterdam UMC, locatie AMC

Langetermijnvoordelen van bloeddruk- en lipidenverlagende therapie in hypertensie

10' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. Ajay Gupta - Londen, VK

Lp(a) sterk en op veilige wijze verlagen met antisense technologie

3' educatie - 20 nov. 2018 - Sotirios Tsimikas, MD

Analyse van totaal aantal events in plaats van één per patiënt suggereert groter behandeleffect van PCSK9 remming

3' educatie - 13 nov. 2018 - Prof.dr. Wouter Jukema

Gezuiverd EPA vermindert ischemisch events in hypertriglyceridemie

3' educatie - 11 nov. 2018 - AHA, Chicago - Deepak Bhatt, MD - AHA, Chicago

FOCUS: Plaatsbepaling PCSK9-remmers binnen lipidenmanagment nu en in de toekomst

15' educatie - 20 aug. 2018 - Prof.dr. Frank Visseren, prof.dr. Erik Stroes, prof.dr. Wouter Jukema

Minder CVD met lagere niet-nuchtere lipidenwaarden?

3' educatie - 17 mei 2018 - Prof. dr. Frank Visseren - Utrecht

Laboratoriumonderzoek van lipiden en lipoproteïnen

10' educatie - 17 juli 2018 - Prof. David Marais - Kaapstad, Zuid-Afrika

Wat is lipoproteïne(a)?

3' educatie - 17 mei 2018 - Nederlandse Lipiden Academie - Dr. Jeanine Roeters van Lennep - Rotterdam

LDL-c verlaging met PCSK9i niet geassocieerd met veranderingen in cognitieve functies

Literatuur - 19 mei 2020 - Gencer B et al., - J Am Coll Cardiol. 2020.

Evolocumab had geen significante invloed op cognitie functies, vergeleken met placebo. Er werd geen associatie gevonden tussen het bereikte LDL-c na 4 weken en de daaropvolgende cognitieve functie.

Pro-inflammatoire activatie van monocyten door verhoogd Lp(a) is omkeerbaar door krachtige Lp(a)-verlaging

Literatuur - 14 mei 2020 - Stiekema LCA et al., - Eur Heart J. 2020.

Verhoogd Lp(a) draagt bij aan pro-inflammatoire genexpressie van monocyten bij zowel gezonde personen als CVD patiënten. Krachtige Lp(a)-verlaging verminderde de pro-inflammatoire toestand van circulerende monocyten.

Triglyceride-rijk lipoproteïne-cholesterol en small dense LDL-c verschillend geassocieerd met toekomstige CV events

Literatuur - 14 mei 2020 - Duran EK et al., - J Am Coll Cardiol. 2020.

Verhoogde TRL-c-niveaus waren geassocieerd met een verhoogd risico op MI en PAD bij vrouwen, terwijl hoge sdLDL-c-niveaus geassocieerd waren met een verhoogd risico op alleen MI.

Statine vermindert totale vasculaire events na beroerte of TIA

Literatuur - 7 mei 2020 - Szarek M et al., - J Am Coll Cardiol. 2020.

Deze post-hoc analyse van de SPARCL trial liet zien dat atorvastatine het risico op totale (eerste en volgende) vasculaire events bij patiënten met een recente beroerte of TIA verminderde.

Hogere behandelniveaus van EPA geassocieerd met verlaagd risico op CV uitkomsten

Nieuws - 6 apr. 2020

ACC 2020 Een subanalyse van de REDUCE-IT trial die het effect van icosapent ethyl bestudeerde toonde aan dat hogere behandelniveaus van EPA geassocieerd waren met een verlaagd risico op CV events.

Mechanistische onderbouwing van CV voordeel met icosapent ethyl

3' educatie - 2 apr. 2020 - Prof. Deepak Bhat

ACC 2020 De REDUCE-IT EPA studie suggereert dat EPA niveau de belangrijkste aandrijver is van CV voordeel gezien in de REDUCE-IT trial en liet zien dat hoge EPA levels geassocieerd zijn met een verlaagd risico op een verscheidenheid aan CV events.

Consumptie van suiker-gezoete dranken geassocieerd met nadelige veranderingen in HDL-c en triglyceriden

Literatuur - 5 mrt. 2020 - Haslam DE et al., - J Am Heart Assoc. 2020

Drinken van veel suiker-gezoete dranken was geassocieerd met nadelige veranderingen in HDL-c en triglyceriden, die gepaard gaan met een hogere incidentie van dyslipidemie.

Aanhoudende effectiviteit en veiligheid van PCSK9-antilichaam in HoFH en ernstig HeFH

Literatuur - 12 feb. 2020 - Santos RD et al., - J Am Coll Cardiol. 2020

De open-label TAUSSIG studie evalueerde behandeling met evolocumab gedurende 4.1 jaar en vond een vergelijkbaar veiligheidsprofiel en goede LDL-reductie in HoFH en HeFH patiënten.

Starten van CV-preventiemedicatie heeft positieve en negatieve invloed op leefstijlfactoren

Literatuur - 10 feb. 2020 - Korhonen MJ et al., - J Am Heart Assoc. 2020

Volwassenen die beginnen met primaire CV preventie, toonden hoger BMI en meer inactiviteit, maar minder roken en alcoholgebruik na ~vier jaar, ten opzichte van diegenen die geen medicatie nemen.

Lipidenrisico aanpakken: een systeembrede methode

5' educatie - 3 feb. 2020 - Jorge Plutzky
Jorge Plutzky vertelt over een aanpak uitgevoerd in het Brigham en Women's Hospital waarbij, met hulp van een algoritme, medicatie wordt geselecteerd per patiënt om target LDL-c waarden te behalen.

Jorge Plutzky vertelt over een aanpak uitgevoerd in het Brigham en Women's Hospital waarbij, met hulp van een algoritme, medicatie wordt geselecteerd per patiënt om target LDL-c waarden te behalen.

Een kijk op het veranderde landschap in diabetes en CVD

3' educatie - 21 jan. 2020 - Prof. dr. Lars Rydén
Wat zijn problemen in het veld van diabetes en CVD? Prof. Rydén schetst de situatie en bespreekt hoe CVD risico in diabetespatiënten verlaagd kan worden.

WCN 2019 Wat zijn problemen in het veld van diabetes en CVD? Prof. Rydén schetst de situatie en bespreekt hoe CVD risico in diabetespatiënten verlaagd kan worden.

De veiligheid van PCSK9 remmers - hoe laag kunnen we gaan?

5' educatie - 15 jan. 2020 - Robert Giugliano
Aan de hand van recente klinische trials met LDL-c verlagende middelen legt Robert Giugliano uit dat hele lage LDL-c waarden veilig gebleken zijn.

Aan de hand van recente klinische trials met LDL-c verlagende middelen legt Robert Giugliano uit dat hele lage LDL-c waarden veilig gebleken zijn.

NLA