Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

NLA

De NLA heeft als missie om de behandeling van dyslipidemieën in de dagelijkse klinische praktijk in Nederland te verbeteren en daarmee een bijdrage te leveren aan de cardiovasculaire gezondheid van patiënten

Lipidenrisico aanpakken: een systeembrede methode

5' educatie - 3 feb. 2020 - Jorge Plutzky

Een kijk op het veranderde landschap in diabetes en CVD

3' educatie - 21 jan. 2020 - Prof. dr. Lars Rydén

De veiligheid van PCSK9 remmers - hoe laag kunnen we gaan?

5' educatie - 15 jan. 2020 - Robert Giugliano

Bepalen van residueel lipidenrisico met geavanceerd testen

5' educatie - 13 dec. 2019 - Samia Mora, MD

De groeiende wereldwijde uitdaging om CV risico te reduceren

5' educatie - 4 dec. 2019 - Thomas Gaziano

PCSK9 siRNA geeft potente verlaging van LDL-c bovenop maximale statinetherapie

3' educatie - 16 nov. 2019 - R. Scott Wright, MD, Rochester, MN - AHA 2019, Philadelphia

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de 2019 ESC/EAS Dyslipidemierichtlijn?

5' educatie - 23 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. François Mach

LDL-c verlaging met tweemaal per jaar injectie van siRNA tegen PCSK9: de ORION-11-studie

10' educatie - 16 sep. 2019 - Prof. John Kastelein

De 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn vanuit het oogpunt van de European Atherosclerosis Society

5' educatie - 12 sep. 2019 - Prof. Alberico Catapano

Onderbouwing van de lagere LDL-c streefwaarden in de 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn

5' educatie - 9 sep. 2019 - Prof. François Mach

ESC Gesprek van de dag | maandag

15' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. Wouter Jukema & dr. Anho Liem

Triglyceriden en hart- en vaatziekten: is er een relatie?

3' educatie - 16 mei 2019 - Lipidendag 2019 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep

NASH/NAFLD, een vet probleem?

3' educatie - 24 juni 2019 - Nationale Lipidendag - Dr. Onno Holleboom

Lipidenmanagement bij hartfalen: meer vragen dan antwoorden?

3' educatie - 16 mei 2019 - Lipidendag 2019 - Prof. dr. Peter van der Meer

Next generation sequencing voor diagnostiek: wat is de opbrengst?

3' educatie - 24 juni 2019 - Lipidendag 2019 - Dr. ir. Joep Defesche

Inspanningen richting universele cholesterolscreening voor het 20e levensjaar

3' educatie - 29 mei 2019 - Maastricht - Prof. Kausik Ray

Positieve fase II trialdata met nieuw anti-PCSK9 middel

3' educatie - 28 mei 2019 - Prof. Evan Stein

Toenemende aandacht voor verlagen van remnant cholesterol

3' educatie - 29 mei 2019 - Maastricht - Prof. dr. Børge Nordestgaard

Casuïstiek complexe lipidenbehandeling

3' educatie - 22 mei 2019 - NIV 2019 - Prof. dr. Bram Kroon

Nieuwe nationale richtlijn CVRM - Focus op LDL-c

5' educatie - 24 apr. 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Fabrice Martens

LDL-c eradicatie: what's next?

3' educatie - 30 nov. 2018 - Prof.dr. Kees Hovingh - Amsterdam UMC, locatie AMC

Langetermijnvoordelen van bloeddruk- en lipidenverlagende therapie in hypertensie

10' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. Ajay Gupta - Londen, VK

Lp(a) sterk en op veilige wijze verlagen met antisense technologie

3' educatie - 20 nov. 2018 - Sotirios Tsimikas, MD

Analyse van totaal aantal events in plaats van één per patiënt suggereert groter behandeleffect van PCSK9 remming

3' educatie - 13 nov. 2018 - Prof.dr. Wouter Jukema

Gezuiverd EPA vermindert ischemisch events in hypertriglyceridemie

3' educatie - 11 nov. 2018 - AHA, Chicago - Deepak Bhatt, MD - AHA, Chicago

FOCUS: Plaatsbepaling PCSK9-remmers binnen lipidenmanagment nu en in de toekomst

15' educatie - 20 aug. 2018 - Prof.dr. Frank Visseren, prof.dr. Erik Stroes, prof.dr. Wouter Jukema

Minder CVD met lagere niet-nuchtere lipidenwaarden?

3' educatie - 17 mei 2018 - Prof. dr. Frank Visseren - Utrecht

Laboratoriumonderzoek van lipiden en lipoproteïnen

10' educatie - 17 juli 2018 - Prof. David Marais - Kaapstad, Zuid-Afrika

Wat is lipoproteïne(a)?

3' educatie - 17 mei 2018 - Nederlandse Lipiden Academie - Dr. Jeanine Roeters van Lennep - Rotterdam

Wat is de rol van moleculaire biologie in de diagnose en behandeling van dyslipidemie?

3' educatie - 17 mei 2018 - Nederlandse Lipiden Academie - Prof. dr. Kees Hovingh - Amsterdam

Hogere behandelniveau van EPA geassocieerd met verlaagd risico op CV uitkomsten

Nieuws - 6 apr. 2020

ACC 2020 Een subanalyse van de REDUCE-IT trial die het effect van icosapent ethyl bestudeerde toonde aan dat hogere behandelniveaus van EPA geassocieerd waren met een verlaagd risico op CV events.

Consumptie van suiker-gezoete dranken geassocieerd met nadelige veranderingen in HDL-c en triglyceriden

Literatuur - 5 mrt. 2020 - Haslam DE et al., - J Am Heart Assoc. 2020

Drinken van veel suiker-gezoete dranken was geassocieerd met nadelige veranderingen in HDL-c en triglyceriden, die gepaard gaan met een hogere incidentie van dyslipidemie.

Aanhoudende effectiviteit en veiligheid van PCSK9-antilichaam in HoFH en ernstig HeFH

Literatuur - 12 feb. 2020 - Santos RD et al., - J Am Coll Cardiol. 2020

De open-label TAUSSIG studie evalueerde behandeling met evolocumab gedurende 4.1 jaar en vond een vergelijkbaar veiligheidsprofiel en goede LDL-reductie in HoFH en HeFH patiënten.

Starten van CV-preventiemedicatie heeft positieve en negatieve invloed op leefstijlfactoren

Literatuur - 10 feb. 2020 - Korhonen MJ et al., - J Am Heart Assoc. 2020

Volwassenen die beginnen met primaire CV preventie, toonden hoger BMI en meer inactiviteit, maar minder roken en alcoholgebruik na ~vier jaar, ten opzichte van diegenen die geen medicatie nemen.

Lipidenrisico aanpakken: een systeembrede methode

5' educatie - 3 feb. 2020 - Jorge Plutzky
Jorge Plutzky vertelt over een aanpak uitgevoerd in het Brigham en Women's Hospital waarbij, met hulp van een algoritme, medicatie wordt geselecteerd per patiënt om target LDL-c waarden te behalen.

Jorge Plutzky vertelt over een aanpak uitgevoerd in het Brigham en Women's Hospital waarbij, met hulp van een algoritme, medicatie wordt geselecteerd per patiënt om target LDL-c waarden te behalen.

Een kijk op het veranderde landschap in diabetes en CVD

3' educatie - 21 jan. 2020 - Prof. dr. Lars Rydén
Wat zijn problemen in het veld van diabetes en CVD? Prof. Rydén schetst de situatie en bespreekt hoe CVD risico in diabetespatiënten verlaagd kan worden.

WCN 2019 Wat zijn problemen in het veld van diabetes en CVD? Prof. Rydén schetst de situatie en bespreekt hoe CVD risico in diabetespatiënten verlaagd kan worden.

De veiligheid van PCSK9 remmers - hoe laag kunnen we gaan?

5' educatie - 15 jan. 2020 - Robert Giugliano
Aan de hand van recente klinische trials met LDL-c verlagende middelen legt Robert Giugliano uit dat hele lage LDL-c waarden veilig gebleken zijn.

Aan de hand van recente klinische trials met LDL-c verlagende middelen legt Robert Giugliano uit dat hele lage LDL-c waarden veilig gebleken zijn.

Bepalen van residueel lipidenrisico met geavanceerd testen

5' educatie - 13 dec. 2019 - Samia Mora, MD
Welke lipiden/lipoproteïnen, naast LDL-c, spelen een rol in het bepalen van CV risico en kunnen helpen bij het targeten van therapie in diegenen met residueel risico?

Welke lipiden/lipoproteïnen, naast LDL-c, spelen een belangrijke rol in het bepalen van CV risico en kunnen helpen bij het targeten van therapie in diegenen met residueel risico?

Nieuwe screening tool gebruikt machine learning om mensen met waarschijnlijk FH te identificeren

Literatuur - 10 dec. 2019 - Myers KD et al., - Lancet Digit Health. 2019

FIND FH is een machine learning model dat individuen met waarschijnlijk FH opspoorde die niet eerder een diagnose kregen, in twee verschillende typen grote medische databases.

De groeiende wereldwijde uitdaging om CV risico te reduceren

5' educatie - 4 dec. 2019 - Thomas Gaziano
Thomas Gaziano presenteert data over wereldwijde trends in CV sterfte en CV risicofactoren. Hij vertelt kort over verschillende programma's voor CVD preventie, zowel in hoge inkomens- als lage inkomens-landen.

Thomas Gaziano presenteert data over wereldwijde trends in CV sterfte en prevalentie van CV risicofactoren. Hij vertelt kort over verschillende programma's voor CVD preventie, zowel in hoge inkomens- als lage inkomens-landen.

RNAi strategie om ANGPLT3 uit te schakelen geeft veilig verlaging van triglyceriden

Nieuws - 25 nov. 2019

AHA 2019 siRNA ARO-ANG3 gericht tegen ANGPTL3 gaf een langdurige verlaging van ANGPTL3, TG, VLDL-c, LDL-c en HDL-c tot 16 weken na een enkele dosis, met een gunstig veiligheidsprofiel.

LDL-c streefwaarde van <70 vs. 100 mg/dL na stroke verlaagt risico op CV events

Nieuws - 25 nov. 2019

AHA 2019 De Treat Stroke to Target trial randomiseerde patiënten met ischemische beroerte of TIA met bewezen atherosclerose naar één van twee LDL-c targets en vond een voordeel van de lagere target.

NLA