Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

NLA

De NLA heeft als missie om de behandeling van dyslipidemieën in de dagelijkse klinische praktijk in Nederland te verbeteren en daarmee een bijdrage te leveren aan de cardiovasculaire gezondheid van patiënten

Nieuwe strategie van drievoudige therapie met bempedoïnezuur, ezetimibe en statine

5' educatie - 8 apr. 2021 - Prof. Stephen Nicholls

Behandeling en overervingspatroon van dysbèta

5' educatie - 26 mrt. 2021 - Britt Heidemann en Prof. dr. Frank Visseren

Wat is dysbèta en hoe herken je het?

5' educatie - 12 mrt. 2021 - Britt Heidemann en dr. Charlotte Koopal

Combinatietherapie om LDL-c streefwaarde te behalen is de weg vooruit

3' educatie - 28 okt. 2020 - Prof. Kausik Ray, MD

'Cholesterolmoeheid' is volledig onterecht

3' educatie - 30 sep. 2020 - Prof. dr. Jan Albert Kuivenhoven

Value-based healthcare in FH zorg

3' educatie - 19 aug. 2020 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep

Familiaire hypercholesterolemie en zwangerschap

10' educatie - 27 juli 2020 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep

Cholesterolverlaging met ANGPTL3 remming

3' educatie - 16 juli 2020 - Rens Reeskamp - Nationale Lipidendag 2020

PCSK9-remmer verlaagt risico op beroerte bij patiënten met dyslipidemie en recent ACS

3' educatie - 30 juni 2020 - Laurien Zijlstra - Nationale Lipidendag 2020

Therapeutische effectiviteit van triglycerideverlaging nog onduidelijk

3' educatie - 16 juni 2020 - Prof. dr. Erik Stroes en Dr. Anho Liem

Mechanistische onderbouwing van CV voordeel met icosapent ethyl

3' educatie - 2 apr. 2020 - Prof. Deepak Bhat

Lipidenrisico aanpakken: een systeembrede methode

5' educatie - 3 feb. 2020 - Jorge Plutzky

Een kijk op het veranderde landschap in diabetes en CVD

3' educatie - 21 jan. 2020 - Prof. dr. Lars Rydén

De veiligheid van PCSK9 remmers - hoe laag kunnen we gaan?

5' educatie - 15 jan. 2020 - Robert Giugliano

Bepalen van residueel lipidenrisico met geavanceerd testen

5' educatie - 13 dec. 2019 - Samia Mora, MD

De groeiende wereldwijde uitdaging om CV risico te reduceren

5' educatie - 4 dec. 2019 - Thomas Gaziano

PCSK9 siRNA geeft potente verlaging van LDL-c bovenop maximale statinetherapie

3' educatie - 16 nov. 2019 - R. Scott Wright, MD, Rochester, MN - AHA 2019, Philadelphia

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de 2019 ESC/EAS Dyslipidemierichtlijn?

5' educatie - 23 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. François Mach

LDL-c verlaging met tweemaal per jaar injectie van siRNA tegen PCSK9: de ORION-11-studie

10' educatie - 16 sep. 2019 - Prof. John Kastelein

De 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn vanuit het oogpunt van de European Atherosclerosis Society

5' educatie - 12 sep. 2019 - Prof. Alberico Catapano

Onderbouwing van de lagere LDL-c streefwaarden in de 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn

5' educatie - 9 sep. 2019 - Prof. François Mach

ESC Gesprek van de dag | maandag

15' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. Wouter Jukema & dr. Anho Liem

Triglyceriden en hart- en vaatziekten: is er een relatie?

3' educatie - 16 mei 2019 - Lipidendag 2019 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep

NASH/NAFLD, een vet probleem?

3' educatie - 24 juni 2019 - Nationale Lipidendag - Dr. Onno Holleboom

Lipidenmanagement bij hartfalen: meer vragen dan antwoorden?

3' educatie - 16 mei 2019 - Lipidendag 2019 - Prof. dr. Peter van der Meer

Next generation sequencing voor diagnostiek: wat is de opbrengst?

3' educatie - 24 juni 2019 - Lipidendag 2019 - Dr. ir. Joep Defesche

Inspanningen richting universele cholesterolscreening voor het 20e levensjaar

3' educatie - 29 mei 2019 - Maastricht - Prof. Kausik Ray

Positieve fase II trialdata met nieuw anti-PCSK9 middel

3' educatie - 28 mei 2019 - Prof. Evan Stein

Toenemende aandacht voor verlagen van remnant cholesterol

3' educatie - 29 mei 2019 - Maastricht - Prof. dr. Børge Nordestgaard

Casuïstiek complexe lipidenbehandeling

3' educatie - 22 mei 2019 - NIV 2019 - Prof. dr. Bram Kroon

Tweederde van de patiënten met ASCVD bereikt in de VS geen LDL-c <70 mg/dL na 2 jaar LLT

Literatuur - 5 juli 2021 - Cannon CP et al. - JAMA Cardiol. 2021

Deze prospectieve registerstudie in de VS toonde aan dat bij slechts 17.1% van de patiënten met ASCVD de lipidenverlagende therapie (LLT) in 2 jaar tijd werd geïntensiveerd. Slechts 31.7% van de patiënten bereikte LDL-c niveaus <70 mg/dL na 2 jaar.

CV voordelen van statinebehandeling blijven bestaan na stopzetting van behandeling

Literatuur - 12 mei 2021 - Bosch J et al. - Eur Heart J. 2021

CV voordelen van rosuvastatine, vergeleken met placebo, bleven na stopzetting van de statinetherapie behouden bij personen zonder CVD maar met een gemiddeld risico op CV events.

Nieuwe strategie van drievoudige therapie met bempedoïnezuur, ezetimibe en statine

5' educatie - 8 apr. 2021 - Prof. Stephen Nicholls
Prof. Stephen Nicholls bespreekt de resultaten van een studie die de lipidenverlagende effecten van triple therapie met bempedoïnezuur, ezetimibe en statine onderzocht als nieuwe strategie voor de behandeling van hypercholesterolemie.

Prof. Stephen Nicholls bespreekt de resultaten van een studie die de lipidenverlagende effecten van drievoudige therapie met bempedoïnezuur, ezetimibe en statine onderzocht als nieuwe strategie voor de behandeling van hypercholesterolemie.

ApoB en non-HDL-c zijn betere markers voor residueel risico dan LDL-c in statine-behandelde patiënten

Literatuur - 7 apr. 2021 - Johannesen CDL et al. - J Am Coll Cardiol. 2021

Verhoogd apoB en non-HDL-c geven een betere afspiegeling van het residuele risico op mortaliteit door alle oorzaken en MI dan LDL-c waarden bij patiënten die met statines worden behandeld.

EC-goedkeuring voor icosapent ethyl voor het verminderen van CV risico

Nieuws - 30 mrt. 2021

Icosapent ethyl heeft goedkeuring van de Europese Commissie gekregen voor het verminderen van het CV risico bij hoog-risico, statine-behandelde patiënten met verhoogde triglyceriden en ofwel vastgestelde CVD of diabetes en ≥1 bijkomende CV risicofactor.

Behandeling en overervingspatroon van dysbèta

5' educatie - 26 mrt. 2021 - Britt Heidemann en Prof. dr. Frank Visseren
Dysbèta gaat gepaard met ernstige vaatproblemen op relatief jonge leeftijd als het niet behandeld wordt. Britt Heidemann en Frank Visseren praten over de behandeling van dysbèta en over het overervingspatroon.

Dysbèta gaat gepaard met ernstige vaatproblemen op relatief jonge leeftijd als het niet behandeld wordt. Britt Heidemann en Frank Visseren praten over de behandeling van dysbèta en over het overervingspatroon.

Lp(a) geassocieerd met beroerte door atherosclerose in een grote arterie en met recidiverende beroerte

Literatuur - 23 mrt. 2021 - Arnold M et al. - Eur Heart J. 2021

Verhoogd Lp(a) was onafhankelijk geassocieerd met beroerte veroorzaakt door atherosclerose in een grote arterie en met het risico op een recidiverend cerebrovasculair event bij patiënten <60 jaar.

Wat is dysbèta en hoe herken je het?

5' educatie - 12 mrt. 2021 - Britt Heidemann en dr. Charlotte Koopal
Dysbèta is na FH de meest voorkomende genetische lipidenafwijking en komt bij 1 op de 1000 mensen voor. Britt Heidemann en Charlotte Koopal bespreken de kenmerken van dysbèta.

Dysbèta is na FH de meest voorkomende genetische lipidenafwijking en komt bij 1 op de 1000 mensen voor. Britt Heidemann en Charlotte Koopal bespreken de kenmerken van dysbèta.

Verhoogd Lp(a) geassocieerd met CAD bij personen zonder familiegeschiedenis met CVD

Literatuur - 8 mrt. 2021 - Finneran P et al. - J Am Heart Assoc. 2021

Deze studie onderzocht het risico op incidente CAD bij deelnemers in de UK Biobank met en zonder een familiegeschiedenis met CVD.

LDL-c-verlaging met drievoudige therapie van statine, ezetimibe en bempedoïnezuur

Literatuur - 9 feb. 2021 - Rubino J et al., - Atherosclerosis. 2020

Deze fase 2-studie liet zien dat tegelijkertijd starten met statine, ezetimibe en bempedoïnezuur leidde tot een significante LDL-c-verlaging van 60.5%, in vergelijking met placebo.

Absoluut risico op MI en ASCVD het hoogst bij 70-100 jarigen met verhoogd LDL-c

Literatuur - 25 jan. 2021 - Mortensen MB & Nordestgaard BG., - Lancet 2020

In een hedendaags primair preventiecohort nam de incidentie van MI- en ASCVD-events toe met hogere LDL-c en hogere leeftijd. NNT om één MI- of ASCVD-event te voorkomen waren lager bij 70-100 jarigen in vergelijking met jongere personen.

Combinatietherapie om LDL-c streefwaarde te behalen is de weg vooruit

3' educatie - 28 okt. 2020 - Prof. Kausik Ray, MD
De DA VINCI studie toonde aan dat het merendeel van de voorgeschreven lipidenverlagende therapieën in Europa monotherapie met statines is, terwijl maar een derde van de patiënten hun LDL-c streefwaarde van de 2019 dyslipidemie richtlijn haalt. **Met poll**

De DA VINCI studie toonde aan dat het merendeel van de voorgeschreven lipidenverlagende therapieën in Europa monotherapie met statines is en maar een derde van de patiënten hun LDL-c streefwaarde van de 2019 dyslipidemie richtlijn haalt. Met poll

NLA