Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9 inhibitie

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over de rol van PCSK9 inhibitie in lipiden management

LDL-c eradicatie: what's next?

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Prof.dr. Kees Hovingh - Amsterdam UMC, locatie AMC

Debat: Slikken of prikken? LDL-verlaging post-MI

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Dr. Fabrice Martens (Deventer) en Thierry Wildbergh (Amersfoort)

Lp(a)-verlaging met PCSK9-remmer niet voldoende om arteriewand-ontsteking aan te pakken

3' educatie - Nov. 11, 2018 - Prof.dr. Erik Stroes

Analyse van totaal aantal events in plaats van één per patiënt suggereert groter behandeleffect van PCSK9 remming

3' educatie - Nov. 13, 2018 - Prof.dr. Wouter Jukema

FOCUS: Plaatsbepaling PCSK9-remmers binnen lipidenmanagment nu en in de toekomst

15' educatie - Aug. 20, 2018 - Prof.dr. Frank Visseren, prof.dr. Erik Stroes, prof.dr. Wouter Jukema

Opsporing en behandeling van FH

3' educatie - Sep. 7, 2018 - Dr. Roeland Huijgen, Amsterdam

PCSK9-remmers wellicht de eerste therapeutische optie om Lp(a) te verlagen

3' educatie - May 29, 2018 - Prof. John Chapman - Parijs, Frankrijk

PCSK9 remmers: veiligheid in de klinische praktijk

3' educatie - May 17, 2018 - Utrecht - Dr. Jeanine Roeters van Lennep - Rotterdam

Groter absoluut voordeel met PCSK9 remming in diabetespatiënten

3' educatie - June 26, 2018 - Prof. Kausik Ray, Imperial College Londen, VK

LDL-c: van target naar eradicatie

3' educatie - May 17, 2018 - Prof. dr. Kees Hovingh - AMC, Amsterdam

De rol van de cardioloog in de behandeling van diabetespatiënten met hoog CV risico

3' educatie - May 15, 2018 - Dr. Maarten van Hessen en dr. Manuel Castro Cabezas

PCSK9-remming bij diabetespatiënten

5' educatie - Apr. 19, 2018 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Kees Hovingh & prof. dr. Frank Visseren

De toekomst van behandeling met PCSK9-remmers in hoogrisicopatiënten

3' educatie - Apr. 5, 2018 - Dr. Maarten van Hessen en prof.dr. Wouter Jukema

Consistente CV eventreductie met veilige PCSK9-remmer in ACS-patiëntsubgroepen

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Marco Alings - Breda

Resultaten met PCSK9-remmer in ODYSSEY OUTCOMES boven verwachting: inclusief mortaliteitsvoordeel

3' educatie - Mar. 10, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL. VS - Prof.dr. Wouter Jukema - LUMC

PCSK9-remmer toont goede voordeel-risico-balans in hoogrisico ACS-patiënten in de ODYSSEY OUTCOMES trial

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Prof. Gabriel Steg, Parijs

ODYSSEY OUTCOMES resultaten kunnen de klinische praktijk veranderen voor behandeling van hoogrisico ACS-patiënten

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Valentin Fuster, New York

Nieuwe cholesterolverlagende therapieën: een blik op de nabije toekomst

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Kees Hovingh

De rol van PCSK9 inhibitie in primaire en secundaire CV preventie

10' educatie - Oct. 26, 2017 - Boston, MA, USA - Prof. Deepak Bhatt - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

Hoe laag LDL-c is nog veilig? Lessen uit 25 jaar cholesterolverlaging

10' educatie - Oct. 26, 2017 - Boston, MA, USA - Dr. Robert Giugliano - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

PCSK9 remming verlaagt de inflammatoire respons in FH

3' educatie - Nov. 24, 2017 - WCN congres 2017 - Dr. Sophie Bernelot Moens

Robuuste voordelen voor CV en been-eventrisico in PAD patiënten op PCSK9 remming

3' educatie - Nov. 14, 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Marc Bonaca - Boston, MA, USA

Meer inzicht in effecten van behandeling met PCSK9 remming uit 5 nieuwe FOURIER analyses

3' educatie - Nov. 14, 2017 - Anaheim, CA, VS - Robert Giugliano - Boston, MA, VS

Grotere relatieve en absolute risicodaling in hoogrisico subgroep met eerder MI behandeld met PCSK9-remming

3' educatie - Nov. 13, 2017 - AHA.17, Anaheim, CA - Marc Sabatine - Boston, MA, VS

Cholesterolverlaging toen, nu en straks

3' educatie - Sep. 8, 2017 - Prof. dr. Erik Stroes

Zeer lage LDL-c niveaus (<0.5 mmol/L of <20 mg/dL) bereiken met PCSK9 remming is veilig en effectief

3' educatie - Aug. 30, 2017 - Robert Giugliano MD - Boston, MA, VS

Lagere lipiden, hogere glucose?

3' educatie - Sep. 8, 2017 - Dr. David Preiss

Uiteenlopende studiedata bevestigen de rationale van intensieve LDL-verlaging

3' educatie - Aug. 28, 2017 - Christie Ballantyne - Houston, Texas, VS

Na 1 jaar nog LDL-c reductie met siRNA gericht tegen PCSK9

3' educatie - Aug. 28, 2017 - Kausik Ray - London, VK
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Welke cholesterolverlager kunt u kiezen voor welke patiënt?

3' educatie - May 17, 2017 - Nederlandse Lipiden Academie - Lipid Lessons

Nieuwe strategieën gericht op PCSK9 in patiënten met hypercholesterolemie

Literatuur - Mar. 6, 2019 - Seidah NG et al. - Cardiovasc Res 2019

Een paradigmaverschuiving in de behandeling van hypercholesterolemie heeft plaatsgevonden sinds de rol van PCSK9 in de regulatie van LDL-c werd ontdekt. Een review bespreekt nieuwe PCSK9-verlagende strategieën naast monoclonale antilichaamtherapie.

Geen interindividuele variatie in robuuste LDL-c reductie met PCSK9-remming in CVD

Literatuur - Jan. 29, 2019 - Qamar A et al. - JAMA Cardiology 2018

Reductie van LDL-c waarden was zeer consistent met evolocumabtherapie in CVD patiënten, zoals werd aangetoond in een subanalyse van de FOURIER-trial.

Behandeleffect van PCSK9-remmer op majeure coronaire events naar baseline Lp(a)-waarden in ASCVD

Literatuur - Jan. 21, 2019 - O’Donoghue ML et al. - Circulation 2018

In een subanalyse van de FOURIER trial resulteerde behandeling met evolocumab in patiënten met hogere baseline Lp(a)-waarden in een niet-significante hogere procentuele reductie en grotere absolute risicoreductie van coronaire events, in vergelijking met diegenen met lage baseline Lp(a)-waarden.

WCN congres | Novel targets in cardiology: Inflammation/Lp(a)

29-30 nov 2018 - Prof. dr. Erik Stroes

WCN congres 2018 Lees een samenvatting van de presentatie van prof. dr. Erik Stroes (internist Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam), gehouden tijdens het WCN congres 2018.

WCN congres | LDL-eradication, does it matter how?

29-30 nov 2018 - Prof. dr. Kees Hovingh

WCN congres 2018 Lees een samenvatting van de presentatie van prof. dr. Kees Hovingh (internist, Amsterdam UMC, locatie AMC), gehouden tijdens het WCN congres 2018.

Matige Lp(a) verlaging met PCSK9-remmer niet voldoende om arteriewandinflammatie te verminderen

Literatuur - Jan. 9, 2019 - Stiekema LCA et al. - Eur Heart J. 2018

In de ANITSCHKOW studie veranderde 16 weken behandeling met evolocumab in patiënten met verhoogd Lp(a) inflammatie van de arteriewand niet, ondanks 14% verlaging van Lp(a) niveaus.

Consensus statement: Hoe anti-inflammatoire effecten van lipidenverlagende therapie te herkennen?

Nieuws - Jan. 8, 2019

De werkgroep voor atherosclerosis and vascular biology van de ESC publiceerde een position paper, waarin consensus statements worden gegeven over het identificeren van anti-inflammatoire effecten van lipidenverlagende therapie.

LDL-c eradicatie: what's next?

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Prof.dr. Kees Hovingh - Amsterdam UMC, locatie AMC
Prof.dr. Kees Hovingh benoemt de CV voordelen van verdere LDL-c verlaging en bespreekt welke patiënten de meeste baat hebben bij deze therapie. Hij eindigt met enkele nieuwe strategieën naar LDL-c verlaging.

WCN congres 2018 Prof.dr. Kees Hovingh benoemt de CV voordelen van verdere LDL-verlaging en bespreekt welke patiënten de meeste baat hebben bij deze therapie. Hij eindigt met enkele nieuwe strategieën naar LDL-c verlaging.

Debat: Slikken of prikken? LDL-verlaging post-MI

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Dr. Fabrice Martens (Deventer) en Thierry Wildbergh (Amersfoort)
Dr. Fabrice Martens en Thierry Wildbergh bediscussiëren de behaalde winst met lagere LDL-waarden, benoemen onderzekerheden in het veld van cholesterolverlaging en wijzen op de noodzaak van individuele risicoschatting.

WCN congres 2018 Dr. Fabrice Martens en Thierry Wildbergh bediscussiëren de behaalde winst met lagere LDL-waarden, benoemen onderzekerheden in het veld van cholesterolverlaging en wijzen op de noodzaak van individuele risicoschatting.

PCSK9-gerichte siRNA therapie: effectieve, veilige en duurzame lipidenverlaging ongeacht diabetesstatus

Literatuur - Dec. 11, 2018 - Leiter LA et al. - Diabetes Care 2018
Een post-hoc analyse liet verlaagde LDL-c waarden en verbeterde lipidenprofielen zien tot na 180 dagen met een dosis of twee doses inclisiran bovenop standaardzorg in de aan- of afwezigheid van diabetes, in vergelijking met placebo.

Een post-hoc analyse liet verlaagde LDL-c waarden en verbeterde lipidenprofielen zien tot na 180 dagen met een dosis of twee doses inclisiran bovenop standaardzorg in de aan- of afwezigheid van diabetes, in vergelijking met placebo.

Lp(a)-verlaging met PCSK9-remmer niet voldoende om arteriewand-ontsteking aan te pakken

AHA 2018 - Chicago, IL, VS

3' educatie - Nov. 11, 2018 - Prof.dr. Erik Stroes
In de ANITSCHKOW studie werden patiënten met extreem hoog Lp(a) behandeld met evolocumab 420 mg eenmaal per maand. De 14% verlaging van Lp(a) bleek niet voldoende om de inflammatoire stimulans die uitgaat van verhoogd Lp(a) weg te nemen.

AHA 2018 In de ANITSCHKOW studie werden patiënten met extreem hoog Lp(a) behandeld met evolocumab 420 mg eenmaal per maand. De 14% L-(a) verlaging bleek niet voldoende om de inflammatoire stimulans van verhoogd Lp(a) weg te nemen.

Analyse van totaal aantal events in plaats van één per patiënt suggereert groter behandeleffect van PCSK9 remming

AHA 2018 - Chicago, IL, VS

3' educatie - Nov. 13, 2018 - Prof.dr. Wouter Jukema
Wouter Jukema is enthousiast over een subanalyse van ODYSSEY-OUTCOMES waarin het totaal aantal events wordt beschouwd, in plaats van één eindpunt, waarna de patiënt wordt gecensureerd.

AHA 2018 Wouter Jukema is enthousiast over een subanalyse van ODYSSEY-OUTCOMES waarin het totaal aantal events wordt beschouwd, in plaats van één eindpunt, waarna de patiënt wordt gecensureerd.

PCSK9 inhibitie
PCSK9 inhibitie
PCSK9 inhibitie
PCSK9 inhibitie