Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9 inhibitie

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over de rol van PCSK9 inhibitie in lipiden management

Lp(a)-verlaging met PCSK9-remmer niet voldoende om arteriewand-ontsteking aan te pakken

3' educatie - Nov. 11, 2018 - Prof.dr. Erik Stroes

Analyse van totaal aantal events in plaats van één per patiënt suggereert groter behandeleffect van PCSK9 remming

3' educatie - Nov. 13, 2018 - Prof.dr. Wouter Jukema

FOCUS: Plaatsbepaling PCSK9-remmers binnen lipidenmanagment nu en in de toekomst

15' educatie - Aug. 20, 2018 - Prof.dr. Frank Visseren, prof.dr. Erik Stroes, prof.dr. Wouter Jukema

Opsporing en behandeling van FH

3' educatie - Sep. 7, 2018 - Dr. Roeland Huijgen, Amsterdam

PCSK9-remmers wellicht de eerste therapeutische optie om Lp(a) te verlagen

3' educatie - May 29, 2018 - Prof. John Chapman - Parijs, Frankrijk

PCSK9 remmers: veiligheid in de klinische praktijk

3' educatie - May 17, 2018 - Utrecht - Dr. Jeanine Roeters van Lennep - Rotterdam

Groter absoluut voordeel met PCSK9 remming in diabetespatiënten

3' educatie - June 26, 2018 - Prof. Kausik Ray, Imperial College Londen, VK

LDL-c: van target naar eradicatie

3' educatie - May 17, 2018 - Prof. dr. Kees Hovingh - AMC, Amsterdam

De rol van de cardioloog in de behandeling van diabetespatiënten met hoog CV risico

3' educatie - May 15, 2018 - Dr. Maarten van Hessen en dr. Manuel Castro Cabezas

PCSK9-remming bij diabetespatiënten

5' educatie - Apr. 19, 2018 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Kees Hovingh & prof. dr. Frank Visseren

De toekomst van behandeling met PCSK9-remmers in hoogrisicopatiënten

3' educatie - Apr. 5, 2018 - Dr. Maarten van Hessen en prof.dr. Wouter Jukema

Consistente CV eventreductie met veilige PCSK9-remmer in ACS-patiëntsubgroepen

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Marco Alings - Breda

Resultaten met PCSK9-remmer in ODYSSEY OUTCOMES boven verwachting: inclusief mortaliteitsvoordeel

3' educatie - Mar. 10, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL. VS - Prof.dr. Wouter Jukema - LUMC

PCSK9-remmer toont goede voordeel-risico-balans in hoogrisico ACS-patiënten in de ODYSSEY OUTCOMES trial

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Prof. Gabriel Steg, Parijs

ODYSSEY OUTCOMES resultaten kunnen de klinische praktijk veranderen voor behandeling van hoogrisico ACS-patiënten

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Valentin Fuster, New York

Nieuwe cholesterolverlagende therapieën: een blik op de nabije toekomst

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Kees Hovingh

De rol van PCSK9 inhibitie in primaire en secundaire CV preventie

10' educatie - Oct. 26, 2017 - Boston, MA, USA - Prof. Deepak Bhatt - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

Hoe laag LDL-c is nog veilig? Lessen uit 25 jaar cholesterolverlaging

10' educatie - Oct. 26, 2017 - Boston, MA, USA - Dr. Robert Giugliano - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

PCSK9 remming verlaagt de inflammatoire respons in FH

3' educatie - Nov. 24, 2017 - WCN congres 2017 - Dr. Sophie Bernelot Moens

Robuuste voordelen voor CV en been-eventrisico in PAD patiënten op PCSK9 remming

3' educatie - Nov. 14, 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Marc Bonaca - Boston, MA, USA

Meer inzicht in effecten van behandeling met PCSK9 remming uit 5 nieuwe FOURIER analyses

3' educatie - Nov. 14, 2017 - Anaheim, CA, VS - Robert Giugliano - Boston, MA, VS

Grotere relatieve en absolute risicodaling in hoogrisico subgroep met eerder MI behandeld met PCSK9-remming

3' educatie - Nov. 13, 2017 - AHA.17, Anaheim, CA - Marc Sabatine - Boston, MA, VS

Cholesterolverlaging toen, nu en straks

3' educatie - Sep. 8, 2017 - Prof. dr. Erik Stroes

Zeer lage LDL-c niveaus (<0.5 mmol/L of <20 mg/dL) bereiken met PCSK9 remming is veilig en effectief

3' educatie - Aug. 30, 2017 - Robert Giugliano MD - Boston, MA, VS

Lagere lipiden, hogere glucose?

3' educatie - Sep. 8, 2017 - Dr. David Preiss

Uiteenlopende studiedata bevestigen de rationale van intensieve LDL-verlaging

3' educatie - Aug. 28, 2017 - Christie Ballantyne - Houston, Texas, VS

Na 1 jaar nog LDL-c reductie met siRNA gericht tegen PCSK9

3' educatie - Aug. 28, 2017 - Kausik Ray - London, VK
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Welke cholesterolverlager kunt u kiezen voor welke patiënt?

3' educatie - May 17, 2017 - Nederlandse Lipiden Academie - Lipid Lessons
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

LDL verlaging voor CV preventie: van hypothese naar axioma

3' educatie - Mar. 19, 2017 - ACC 2017, Washington - Prof. dr. John Kastelein
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PCSK9 remmers: belangrijke toevoeging voor behalen LDL-streefwaarden bij hoogrisicopatiënten

3' educatie - Apr. 20, 2017 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Bram Kroon - Maastricht UMC+

Matige Lp(a) verlaging met PCSK9-remmer niet voldoende om arteriewandinflammatie te verminderen

Literatuur - Jan. 9, 2019 - Stiekema LCA et al. - Eur Heart J. 2018

In de ANITSCHKOW studie veranderde 16 weken behandeling met evolocumab in patiënten met verhoogd Lp(a) inflammatie van de arteriewand niet, ondanks 14% verlaging van Lp(a) niveaus.

Consensus statement: Hoe anti-inflammatoire effecten van lipidenverlagende therapie te herkennen?

Nieuws - Jan. 8, 2019

De werkgroep voor atherosclerosis and vascular biology van de ESC publiceerde een position paper, waarin consensus statements worden gegeven over het identificeren van anti-inflammatoire effecten van lipidenverlagende therapie.

PCSK9-gerichte siRNA therapie: effectieve, veilige en duurzame lipidenverlaging ongeacht diabetesstatus

Literatuur - Dec. 11, 2018 - Leiter LA et al. - Diabetes Care 2018
Een post-hoc analyse liet verlaagde LDL-c waarden en verbeterde lipidenprofielen zien tot na 180 dagen met een dosis of twee doses inclisiran bovenop standaardzorg in de aan- of afwezigheid van diabetes, in vergelijking met placebo.

Een post-hoc analyse liet verlaagde LDL-c waarden en verbeterde lipidenprofielen zien tot na 180 dagen met een dosis of twee doses inclisiran bovenop standaardzorg in de aan- of afwezigheid van diabetes, in vergelijking met placebo.

Lp(a)-verlaging met PCSK9-remmer niet voldoende om arteriewand-ontsteking aan te pakken

AHA 2018 - Chicago, IL, VS

3' educatie - Nov. 11, 2018 - Prof.dr. Erik Stroes
In de ANITSCHKOW studie werden patiënten met extreem hoog Lp(a) behandeld met evolocumab 420 mg eenmaal per maand. De 14% verlaging van Lp(a) bleek niet voldoende om de inflammatoire stimulans die uitgaat van verhoogd Lp(a) weg te nemen.

AHA 2018 In de ANITSCHKOW studie werden patiënten met extreem hoog Lp(a) behandeld met evolocumab 420 mg eenmaal per maand. De 14% L-(a) verlaging bleek niet voldoende om de inflammatoire stimulans van verhoogd Lp(a) weg te nemen.

Analyse van totaal aantal events in plaats van één per patiënt suggereert groter behandeleffect van PCSK9 remming

AHA 2018 - Chicago, IL, VS

3' educatie - Nov. 13, 2018 - Prof.dr. Wouter Jukema
Wouter Jukema is enthousiast over een subanalyse van ODYSSEY-OUTCOMES waarin het totaal aantal events wordt beschouwd, in plaats van één eindpunt, waarna de patiënt wordt gecensureerd.

AHA 2018 Wouter Jukema is enthousiast over een subanalyse van ODYSSEY-OUTCOMES waarin het totaal aantal events wordt beschouwd, in plaats van één eindpunt, waarna de patiënt wordt gecensureerd.

Minder sterfte door alle oorzaken met PCSK9-remmer in patiënten met ACS

AHA 2018 – Chicago, IL, VS

Nieuws - Nov. 12, 2018

AHA 2018 Post-hoc analyses van de ODYSSEY OUTCOMES trial lieten minder sterfte door alle oorzaken zien met alirocumab vs. statine in patiënten met ACS, met name bij LDL-c of ≥100 mg/dL op baseline.

Lager risico op MACE met PCSK9-remmer in patiënten met ACS

Nieuws - Nov. 9, 2018

De ODYSSEY OUTCOMES trial behaalde zijn primaire veiligheidseindpunt, waarbij een lager risico op MACE met alirocumab werd aangetoond in patiënten met ACS, in vergelijking met placebo, afhankelijk van LDL-c waarden bij baseline.

FOCUS: Plaatsbepaling PCSK9-remmers binnen lipidenmanagment nu en in de toekomst

FOCUS serie

15' educatie - Aug. 20, 2018 - Prof.dr. Frank Visseren, prof.dr. Erik Stroes, prof.dr. Wouter Jukema
In een panel bestaande uit twee internisten en een cardioloog worden de resultaten van de twee grote uitkomstentrials FOURIER en ODYSSEY OUTCOMES met PCSK9-remmers besproken en hoe deze bevindingen moeten worden toegepast in de dagelijkse klinische praktijk.

FOCUS In een panel bestaande uit twee internisten en een cardioloog worden de resultaten van de twee grote uitkomstentrials FOURIER en ODYSSEY OUTCOMES met PCSK9-remmers besproken en hoe deze bevindingen moeten worden toegepast in de dagelijkse klinische praktijk.

Virtuele histologie onthult geen PCSK9-remming-geïnduceerde veranderingen in plaquesamenstelling

Literatuur - Oct. 18, 2018 - Nicholls SJ et al. - J Am Coll Cardiol. 2018

In een GLAGOV-substudie toonde IVUS-gebaseerde virtuele histologie regressie van coronaire atherosclerose aan, maar geen veranderingen in samenstelling van plaque, in patiënten behandeld met evolucumab, in vergelijking met placebo.

IL-6 receptor antagonisme beïnvloedt PCSK9-niveaus in NSTEMI patiënten met hypercholesterolemie

Literatuur - Oct. 15, 2018 - Ueland T et al. - Open Heart 2018

In patiënten met een diagnose van hypercholesterolemie verminderde tocilizumab de NSTEMI-geassocieerde toename in PCSK9-waarden en dit was sterk gecorreleerd met een afname van het aantal neutrofielen.

Opsporing en behandeling van FH

3' educatie - Sep. 7, 2018 - Dr. Roeland Huijgen, Amsterdam
Dr. Huijgen bespreekt hoe het verleden invloed heeft gehad op hoe wij vandaag de dag FH opsporen en behandelen, en de rol van Nederland hierin als gidsland.

Dr. Huijgen bespreekt hoe het verleden invloed heeft gehad op hoe wij vandaag de dag FH opsporen en behandelen, en de rol van Nederland hierin als gidsland.

NVIVG | Familiaire hypercholesterolemie: Toen, nu en in de toekomst

7 sept 2018 - Dr. Roeland Huijgen

NVIVG 2018 Lees een samenvatting van de presentatie van dr. Roeland Huijgen (internist-vasculair geneeskundige, MC Slotervaart, Amsterdam), gehouden tijdens het symposium Vasculaire Geneeskunde - NVIVG 2018.

PCSK9 inhibitie
PCSK9 inhibitie
PCSK9 inhibitie
PCSK9 inhibitie