Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9 inhibitie

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over de rol van PCSK9 inhibitie in lipiden management

Nieuwe nationale richtlijn CVRM - Focus op LDL-c

5' educatie - Apr. 24, 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Fabrice Martens

LDL-c eradicatie: what's next?

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Prof.dr. Kees Hovingh - Amsterdam UMC, locatie AMC

Debat: Slikken of prikken? LDL-verlaging post-MI

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Dr. Fabrice Martens (Deventer) en Thierry Wildbergh (Amersfoort)

Lp(a)-verlaging met PCSK9-remmer niet voldoende om arteriewand-ontsteking aan te pakken

3' educatie - Nov. 11, 2018 - Prof.dr. Erik Stroes

Analyse van totaal aantal events in plaats van één per patiënt suggereert groter behandeleffect van PCSK9 remming

3' educatie - Nov. 13, 2018 - Prof.dr. Wouter Jukema

FOCUS: Plaatsbepaling PCSK9-remmers binnen lipidenmanagment nu en in de toekomst

15' educatie - Aug. 20, 2018 - Prof.dr. Frank Visseren, prof.dr. Erik Stroes, prof.dr. Wouter Jukema

Opsporing en behandeling van FH

3' educatie - Sep. 7, 2018 - Dr. Roeland Huijgen, Amsterdam

PCSK9-remmers wellicht de eerste therapeutische optie om Lp(a) te verlagen

3' educatie - May 29, 2018 - Prof. John Chapman - Parijs, Frankrijk

PCSK9 remmers: veiligheid in de klinische praktijk

3' educatie - May 17, 2018 - Utrecht - Dr. Jeanine Roeters van Lennep - Rotterdam

Groter absoluut voordeel met PCSK9 remming in diabetespatiënten

3' educatie - June 26, 2018 - Prof. Kausik Ray, Imperial College Londen, VK

LDL-c: van target naar eradicatie

3' educatie - May 17, 2018 - Prof. dr. Kees Hovingh - AMC, Amsterdam

De rol van de cardioloog in de behandeling van diabetespatiënten met hoog CV risico

3' educatie - May 15, 2018 - Dr. Maarten van Hessen en dr. Manuel Castro Cabezas

PCSK9-remming bij diabetespatiënten

5' educatie - Apr. 19, 2018 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Kees Hovingh & prof. dr. Frank Visseren

De toekomst van behandeling met PCSK9-remmers in hoogrisicopatiënten

3' educatie - Apr. 5, 2018 - Dr. Maarten van Hessen en prof.dr. Wouter Jukema

Consistente CV eventreductie met veilige PCSK9-remmer in ACS-patiëntsubgroepen

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Marco Alings - Breda

Resultaten met PCSK9-remmer in ODYSSEY OUTCOMES boven verwachting: inclusief mortaliteitsvoordeel

3' educatie - Mar. 10, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL. VS - Prof.dr. Wouter Jukema - LUMC

PCSK9-remmer toont goede voordeel-risico-balans in hoogrisico ACS-patiënten in de ODYSSEY OUTCOMES trial

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Prof. Gabriel Steg, Parijs

ODYSSEY OUTCOMES resultaten kunnen de klinische praktijk veranderen voor behandeling van hoogrisico ACS-patiënten

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Valentin Fuster, New York

Nieuwe cholesterolverlagende therapieën: een blik op de nabije toekomst

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Kees Hovingh

De rol van PCSK9 inhibitie in primaire en secundaire CV preventie

10' educatie - Oct. 26, 2017 - Boston, MA, USA - Prof. Deepak Bhatt - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

Hoe laag LDL-c is nog veilig? Lessen uit 25 jaar cholesterolverlaging

10' educatie - Oct. 26, 2017 - Boston, MA, USA - Dr. Robert Giugliano - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

PCSK9 remming verlaagt de inflammatoire respons in FH

3' educatie - Nov. 24, 2017 - WCN congres 2017 - Dr. Sophie Bernelot Moens

Robuuste voordelen voor CV en been-eventrisico in PAD patiënten op PCSK9 remming

3' educatie - Nov. 14, 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Marc Bonaca - Boston, MA, USA

Meer inzicht in effecten van behandeling met PCSK9 remming uit 5 nieuwe FOURIER analyses

3' educatie - Nov. 14, 2017 - Anaheim, CA, VS - Robert Giugliano - Boston, MA, VS

Grotere relatieve en absolute risicodaling in hoogrisico subgroep met eerder MI behandeld met PCSK9-remming

3' educatie - Nov. 13, 2017 - AHA.17, Anaheim, CA - Marc Sabatine - Boston, MA, VS

Cholesterolverlaging toen, nu en straks

3' educatie - Sep. 8, 2017 - Prof. dr. Erik Stroes

Zeer lage LDL-c niveaus (<0.5 mmol/L of <20 mg/dL) bereiken met PCSK9 remming is veilig en effectief

3' educatie - Aug. 30, 2017 - Robert Giugliano MD - Boston, MA, VS

Lagere lipiden, hogere glucose?

3' educatie - Sep. 8, 2017 - Dr. David Preiss

Uiteenlopende studiedata bevestigen de rationale van intensieve LDL-verlaging

3' educatie - Aug. 28, 2017 - Christie Ballantyne - Houston, Texas, VS

Na 1 jaar nog LDL-c reductie met siRNA gericht tegen PCSK9

3' educatie - Aug. 28, 2017 - Kausik Ray - London, VK

NVVC | Wat zijn de lessen van recente lipidentrials?

11 april 2019 - Dr. Fabrice Martens

NVVC Voorjaarssymposium 2019 Lees een samenvatting van de presentatie van dr. Fabrice Martens (cardioloog, Deventer Ziekenhuis), gehouden tijdens het NVVC Voorjaarssymposium 2019.

Meeting impression Casuïstiek CV Risico 2019: de toekomst start nu

Lees en download het verslag
Lees en download het verslag

NVVC Voorjaarssymposium 2019 Lees het verslag van de presentaties en discussies van een lunchsymposium op het NVVC voorjaarscongres, gehouden op 11 april 2019 in Rotterdam.

Twee keer per jaar PCSK9 siRNA toedienen geeft aanhoudende LDL-c verlaging

Nieuws - May 22, 2019

Nieuwe data van de ORION-3 studie toont dat twee doseringen per jaar van inclisiran aanhoudende en veilige verlaging van LDL-c geeft met meer dan 50%, tot wel 3 jaar, bovenop LDL-c verlagende therapie.

Homozygote FH in kinderen klinisch diverser dan klinische diagnostische criteria doen vermoeden

Literatuur - May 20, 2019 - Luirink IK et al., - J Clin Lipidol. 2019

De variatie aan LDL-c niveaus is groot in kinderen met genetisch gedefinieerde hoFH, en overlap bestaat tussen de LDL-c nvieaus en fenotypes van ernstige heFH en hoFH.

Start van studie naar PCSK9-remming in hoogrisicopatiënten zonder eerder MI of stroke

Nieuws - May 7, 2019

De VESALIUS-CV studie is een uitkomstenstudie die vier jaar lang de effecten van evolocumab in patiënten met hoog CV risico zonder MI of stroke in de voorgeschiedenis zal evalueren.

Nieuwe nationale richtlijn CVRM - Focus op LDL-c

5' educatie - Apr. 24, 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Fabrice Martens
Recent is de nieuwe richtlijn CVRM verschenen. Dr. Fabrice Martens vat de belangrijkste wijzigingen samen op het gebied van atheroscleroserisico en lipidenverlaging.

Lunchsymposium NVVC Voorjaarscongres 2019 Recent is de nieuwe richtlijn CVRM verschenen. Dr. Fabrice Martens vat de belangrijkste wijzigingen samen op het gebied van atheroscleroserisico en lipidenverlaging.

Groot absoluut voordeel met PCSK9 remmer in ACS patiënten met polyvasculaire ziekte

Literatuur - Mar. 27, 2019 - Jukema JW et al. - JACC 2019

Een vooraf gespecificeerde analyse van de ODYSSEY OUTCOMES trial liet een hogere incidentie van MACE en sterfte zien in ACS patiënten met polyvasculaire ziekte en alirocumab behandeling resulteerde in een groot absoluut voordeel in deze patiënten.

Nieuwe strategieën gericht op PCSK9 in patiënten met hypercholesterolemie

Literatuur - Mar. 6, 2019 - Seidah NG et al. - Cardiovasc Res 2019

Een paradigmaverschuiving in de behandeling van hypercholesterolemie heeft plaatsgevonden sinds de rol van PCSK9 in de regulatie van LDL-c werd ontdekt. Een review bespreekt nieuwe PCSK9-verlagende strategieën naast monoclonale antilichaamtherapie.

Geen interindividuele variatie in robuuste LDL-c reductie met PCSK9-remming in CVD

Literatuur - Jan. 29, 2019 - Qamar A et al. - JAMA Cardiology 2018

Reductie van LDL-c waarden was zeer consistent met evolocumabtherapie in CVD patiënten, zoals werd aangetoond in een subanalyse van de FOURIER-trial.

Behandeleffect van PCSK9-remmer op majeure coronaire events naar baseline Lp(a)-waarden in ASCVD

Literatuur - Jan. 21, 2019 - O’Donoghue ML et al. - Circulation 2018

In een subanalyse van de FOURIER trial resulteerde behandeling met evolocumab in patiënten met hogere baseline Lp(a)-waarden in een niet-significante hogere procentuele reductie en grotere absolute risicoreductie van coronaire events, in vergelijking met diegenen met lage baseline Lp(a)-waarden.

WCN congres | Novel targets in cardiology: Inflammation/Lp(a)

29-30 nov 2018 - Prof. dr. Erik Stroes

WCN congres 2018 Lees een samenvatting van de presentatie van prof. dr. Erik Stroes (internist Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam), gehouden tijdens het WCN congres 2018.

WCN congres | LDL-eradication, does it matter how?

29-30 nov 2018 - Prof. dr. Kees Hovingh

WCN congres 2018 Lees een samenvatting van de presentatie van prof. dr. Kees Hovingh (internist, Amsterdam UMC, locatie AMC), gehouden tijdens het WCN congres 2018.

PCSK9 inhibitie
PCSK9 inhibitie
PCSK9 inhibitie
PCSK9 inhibitie