Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9 nieuws

Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over de rol van PCSK9 inhibitie in lipiden management

Effect van richtlijngestuurde aanpak op behalen van LDL-c-streefwaarde

3' educatie - 13 sep. 2022 - Aaram Omar Khader

Geslachtsverschillen met PCSK9i-gebruik

3' educatie - 16 juni 2022 - Dr. Annette Galema-Boers

Wat zijn de uitkomsten van een meta-analyse van studies met PCSK9-remmers?

3' educatie - 30 mei 2022 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep en Janneke Mulder

PCSK9-remmer vermindert plaquevolume in coronairarteriën

3' educatie - 6 apr. 2022 - Prof. dr. Lorenz Räber

Stappenplan voor bereiken LDL-c target in hoog-risico patiënten

5' educatie - 5 jan. 2021 - Prof. dr. Marco Alings

Combinatietherapie om LDL-c streefwaarde te behalen is de weg vooruit

3' educatie - 28 okt. 2020 - Prof. Kausik Ray, MD

Small interfering RNA tegen PCSK9 verlaagt LDL-c in HeFH onafhankelijk van genotype

3' educatie - 7 okt. 2020 - Prof. Frederick Raal

'Cholesterolmoeheid' is volledig onterecht

3' educatie - 30 sep. 2020 - Prof. dr. Jan Albert Kuivenhoven

PCSK9-remmer verlaagt risico op beroerte bij patiënten met dyslipidemie en recent ACS

3' educatie - 30 juni 2020 - Laurien Zijlstra - Nationale Lipidendag 2020

Streefwaarden voor LDL-c-verlagende therapieën en opkomend bewijs voor het belang van Lp(a)

10' educatie - 2 juni 2020 - Prof. dr. J. Wouter Jukema

Een stap dichter bij het reguleren van LDL-c in HoFH met PCSK9i

3' educatie - 16 apr. 2020 - Dr. Dirk Blom

LDL-c verlaging met siRNA tegen PCSK9

3' educatie - 7 jan. 2020 - Prof. dr. John Kastelein

PCSK9 siRNA geeft potente verlaging van LDL-c bovenop maximale statinetherapie

3' educatie - 16 nov. 2019 - R. Scott Wright, MD, Rochester, MN - AHA 2019, Philadelphia

Onderbouwing van de lagere LDL-c streefwaarden in de 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn

5' educatie - 9 sep. 2019 - Prof. François Mach

Positieve fase II trialdata met nieuw anti-PCSK9 middel

3' educatie - 28 mei 2019 - Prof. Evan Stein

Casuïstiek complexe lipidenbehandeling

3' educatie - 22 mei 2019 - NIV 2019 - Prof. dr. Bram Kroon

Verlaging van Lp(a) met PCSK9 remmers in individuen met hoog baseline Lp(a) draagt bij aan CV risicoreductie

3' educatie - 29 mei 2019

Nieuwe nationale richtlijn CVRM - Focus op LDL-c

5' educatie - 24 apr. 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Fabrice Martens

LDL-c eradicatie: what's next?

3' educatie - 30 nov. 2018 - Prof.dr. Kees Hovingh - Amsterdam UMC, locatie AMC

Debat: Slikken of prikken? LDL-verlaging post-MI

3' educatie - 30 nov. 2018 - Dr. Fabrice Martens (Deventer) en Thierry Wildbergh (Amersfoort)

Lp(a)-verlaging met PCSK9-remmer niet voldoende om arteriewand-ontsteking aan te pakken

3' educatie - 11 nov. 2018 - Prof.dr. Erik Stroes

Analyse van totaal aantal events in plaats van één per patiënt suggereert groter behandeleffect van PCSK9 remming

3' educatie - 13 nov. 2018 - Prof.dr. Wouter Jukema

FOCUS: Plaatsbepaling PCSK9-remmers binnen lipidenmanagment nu en in de toekomst

15' educatie - 20 aug. 2018 - Prof.dr. Frank Visseren, prof.dr. Erik Stroes, prof.dr. Wouter Jukema

Opsporing en behandeling van FH

3' educatie - 7 sep. 2018 - Dr. Roeland Huijgen, Amsterdam

PCSK9-remmers wellicht de eerste therapeutische optie om Lp(a) te verlagen

3' educatie - 29 mei 2018 - Prof. John Chapman - Parijs, Frankrijk

PCSK9 remmers: veiligheid in de klinische praktijk

3' educatie - 17 mei 2018 - Utrecht - Dr. Jeanine Roeters van Lennep - Rotterdam

Groter absoluut voordeel met PCSK9 remming in diabetespatiënten

3' educatie - 26 juni 2018 - Prof. Kausik Ray, Imperial College Londen, VK

LDL-c: van target naar eradicatie

3' educatie - 17 mei 2018 - Prof. dr. Kees Hovingh - AMC, Amsterdam

De rol van de cardioloog in de behandeling van diabetespatiënten met hoog CV risico

3' educatie - 15 mei 2018 - Dr. Maarten van Hessen en dr. Manuel Castro Cabezas

PCSK9-remming bij diabetespatiënten

5' educatie - 19 apr. 2018 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Kees Hovingh & prof. dr. Frank Visseren

Effect van richtlijngestuurde aanpak op behalen van LDL-c-streefwaarde

3' educatie - 13 sep. 2022 - Aaram Omar Khader
Omar Kader vertelt over de PENELOPE-studie, waarin het effect van een richtlijngestuurde aanpak op het behalen van de LDL-c-streefwaarde bij zeerhoogrisicopatiënten in Nederland werd onderzocht.

ESC 2022 Omar Kader vertelt over de PENELOPE-studie, waarin het effect van een richtlijngestuurde aanpak op het behalen van de LDL-c-streefwaarde bij zeerhoogrisicopatiënten in Nederland werd onderzocht.

Vroeg en langdurig gebruik van PCSK9-remmer leidt tot aanhoudende gunstige CV-effecten

Nieuws - 30 aug. 2022

ESC 2022 In de open-labelverlenging van de FOURIER-trial bleef de LDL-c-reductie door evolocumab gehandhaafd. Bovendien was vroege behandeling geassocieerd met een aanhoudende toename van gunstige CV-effecten, inclusief CV-sterfte.

Netwerkmeta-analyse van lipidenverlagende middelen bij patiënten met hypercholesterolemie en hoog CV-risico

Literatuur - 28 juli 2022 - Burnett H, et al. - Curr Med Res Opin. 2022

Er is geen direct vergelijkend onderzoek gedaan naar inclisiran, evolocumab, alirocumab, bempedoïnezuur en ezetimib bij patiënten met hypercholesterolemie en een verhoogd cardiovasculair risico die maximaal verdraagbare statinetherapie krijgen. Een netwerkmeta-analyse geeft mogelijk meer inzicht.

Grotere LDL-c reductie door PCSK9-remmer bij FH-patiënten in tijdgemiddelde analyse

Literatuur - 18 juli 2022 - Schludi B, et al. - J Clin Lipidol. 2022

Een gepoolde analyse liet een grotere LDL-c reductie door evolocumab in FH-patiënten zien door het berekenen van de gemiddelde LDL-c-concentratie over een langere periode.

Absolute effecten van PCSK9-remmers en ezetimib in verschillende HVZ-risicogroepen

Literatuur - 18 juli 2022 - Khan SU, et al. - BMJ. 2022

Een netwerkmeta-analyse laat zien dat zowel PCSK9-remmers als ezetimib MI en beroerte mogelijk verminderen bij volwassenen met maximale statinebehandeling of statine-intolerantie en een zeer hoog of hoog HVZ-risico, maar niet bij degenen met een matig of laag risico.

Geslachtsverschillen met PCSK9i-gebruik

3' educatie - 16 juni 2022 - Dr. Annette Galema-Boers
In de FOURIER trial werden eerder al verschillen in LDL-c daling en aantal bijwerkingen gevonden in mannen vs. vrouwen. Maar worden deze resultaten ook gevonden in een real-world studie?

EAS 2022 In de FOURIER trial werden eerder al verschillen in LDL-c daling en aantal bijwerkingen gevonden in mannen vs. vrouwen. Maar worden deze resultaten ook gevonden in een real-world studie?

Wat zijn de uitkomsten van een meta-analyse van studies met PCSK9-remmers?

3' educatie - 30 mei 2022 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep en Janneke Mulder
Jeanine Roeters van Lennep bevraagt Janneke Mulder over de bevindingen van haar studie naar een meta-analyse met trial- en observationele data van PCSK9-remmers.

EAS 2022 Jeanine Roeters van Lennep bevraagt Janneke Mulder over de bevindingen van haar studie naar een meta-analyse met trial- en observationele data van PCSK9-remmers.

PCSK9-remmer verlaagt MACE onafhankelijk van aantal metabole risicofactoren

Literatuur - 16 mei 2022 - Ostadal P, et al. - Lancet Diabetes Endocrinol. 2022

Alirocumab vermindert MACE onafhankelijk van aantal metabole risicofactoren, maar absolute risicoreductie neemt toe met het aantal metabole risicofactoren, in een post hoc analyse van ODYSSEY OUTCOMES.

LDL-c-verlaging met PCSK9 siRNA bij patiënten die een MI hebben gehad

Nieuws - 19 apr. 2022

ACC 2022 Deze post hoc gepoolde analyse van de ORION-10- en ORION-11-studies toonde aan dat inclisiran, in vergelijking met placebo, in aanvulling op statine en/of ezetimibe een effectieve en aanhoudende LDL-c-verlaging gaf bij patiënten die een MI hebben gehad.

PCSK9-remmer vermindert plaquevolume in coronairarteriën

3' educatie - 6 apr. 2022 - Prof. dr. Lorenz Räber
ACS-patiënten hebben vaak kwetsbare plaques in niet-infarctgerelateerde coronairarteriën. De PACMAN AMI-studie onderzocht in welke mate kwetsbare plaques kunnen afnemen en stabiliseren bij patiënten die alirocumab krijgen bovenop een statine.

ACC 2022 ACS-patiënten hebben vaak kwetsbare plaques in niet-infarctgerelateerde coronairarteriën. De PACMAN AMI-studie onderzocht in welke mate kwetsbare plaques kunnen afnemen en stabiliseren bij patiënten die alirocumab krijgen bovenop een statine.

Grotere plaque-regressie en -stabilisatie met PCSK9-remmer bij patiënten met acuut MI

Nieuws - 5 apr. 2022

ACC 2022 Behandeling met alirocumab in aanvulling op statinetherapie resulteerde bij patiënten met een acuut MI in een grotere regressie van de coronaire plaque en een grotere toename van de dikte van de beschermende fibreuze kap, in vergelijking met placebo.

Geen afname van MACE met PCSK9-remmer in patiënten met HF-geschiedenis

Literatuur - 27 jan. 2022 - White HD, et al. - Eur Heart J 2021

Hoewel alirocumab LDL-c verlaagde in patiënten met of zonder een HF-geschiedenis, verlaagde alirocumab MACE alleen in patiënten zonder HF en niet in patiënten met een HF-geschiedenis, in een analyse van ODYSSEY OUTCOMES.

PCSK9 nieuws