Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9 nieuws

Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over de rol van PCSK9 inhibitie in lipiden management

Stappenplan voor bereiken LDL-c target in hoog-risico patiënten

5' educatie - 5 jan. 2021 - Prof. dr. Marco Alings

Combinatietherapie om LDL-c streefwaarde te behalen is de weg vooruit

3' educatie - 28 okt. 2020 - Prof. Kausik Ray, MD

Small interfering RNA tegen PCSK9 verlaagt LDL-c in HeFH onafhankelijk van genotype

3' educatie - 7 okt. 2020 - Prof. Frederick Raal

'Cholesterolmoeheid' is volledig onterecht

3' educatie - 30 sep. 2020 - Prof. dr. Jan Albert Kuivenhoven

PCSK9-remmer verlaagt risico op beroerte bij patiënten met dyslipidemie en recent ACS

3' educatie - 30 juni 2020 - Laurien Zijlstra - Nationale Lipidendag 2020

Streefwaarden voor LDL-c-verlagende therapieën en opkomend bewijs voor het belang van Lp(a)

10' educatie - 2 juni 2020 - Prof. dr. J. Wouter Jukema

Een stap dichter bij het reguleren van LDL-c in HoFH met PCSK9i

3' educatie - 16 apr. 2020 - Dr. Dirk Blom

LDL-c verlaging met siRNA tegen PCSK9

3' educatie - 7 jan. 2020 - Prof. dr. John Kastelein

PCSK9 siRNA geeft potente verlaging van LDL-c bovenop maximale statinetherapie

3' educatie - 16 nov. 2019 - R. Scott Wright, MD, Rochester, MN - AHA 2019, Philadelphia

Onderbouwing van de lagere LDL-c streefwaarden in de 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn

5' educatie - 9 sep. 2019 - Prof. François Mach

Positieve fase II trialdata met nieuw anti-PCSK9 middel

3' educatie - 28 mei 2019 - Prof. Evan Stein

Casuïstiek complexe lipidenbehandeling

3' educatie - 22 mei 2019 - NIV 2019 - Prof. dr. Bram Kroon

Verlaging van Lp(a) met PCSK9 remmers in individuen met hoog baseline Lp(a) draagt bij aan CV risicoreductie

3' educatie - 29 mei 2019

Nieuwe nationale richtlijn CVRM - Focus op LDL-c

5' educatie - 24 apr. 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Fabrice Martens

LDL-c eradicatie: what's next?

3' educatie - 30 nov. 2018 - Prof.dr. Kees Hovingh - Amsterdam UMC, locatie AMC

Debat: Slikken of prikken? LDL-verlaging post-MI

3' educatie - 30 nov. 2018 - Dr. Fabrice Martens (Deventer) en Thierry Wildbergh (Amersfoort)

Lp(a)-verlaging met PCSK9-remmer niet voldoende om arteriewand-ontsteking aan te pakken

3' educatie - 11 nov. 2018 - Prof.dr. Erik Stroes

Analyse van totaal aantal events in plaats van één per patiënt suggereert groter behandeleffect van PCSK9 remming

3' educatie - 13 nov. 2018 - Prof.dr. Wouter Jukema

FOCUS: Plaatsbepaling PCSK9-remmers binnen lipidenmanagment nu en in de toekomst

15' educatie - 20 aug. 2018 - Prof.dr. Frank Visseren, prof.dr. Erik Stroes, prof.dr. Wouter Jukema

Opsporing en behandeling van FH

3' educatie - 7 sep. 2018 - Dr. Roeland Huijgen, Amsterdam

PCSK9-remmers wellicht de eerste therapeutische optie om Lp(a) te verlagen

3' educatie - 29 mei 2018 - Prof. John Chapman - Parijs, Frankrijk

PCSK9 remmers: veiligheid in de klinische praktijk

3' educatie - 17 mei 2018 - Utrecht - Dr. Jeanine Roeters van Lennep - Rotterdam

Groter absoluut voordeel met PCSK9 remming in diabetespatiënten

3' educatie - 26 juni 2018 - Prof. Kausik Ray, Imperial College Londen, VK

LDL-c: van target naar eradicatie

3' educatie - 17 mei 2018 - Prof. dr. Kees Hovingh - AMC, Amsterdam

De rol van de cardioloog in de behandeling van diabetespatiënten met hoog CV risico

3' educatie - 15 mei 2018 - Dr. Maarten van Hessen en dr. Manuel Castro Cabezas

PCSK9-remming bij diabetespatiënten

5' educatie - 19 apr. 2018 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Kees Hovingh & prof. dr. Frank Visseren

De toekomst van behandeling met PCSK9-remmers in hoogrisicopatiënten

3' educatie - 5 apr. 2018 - Dr. Maarten van Hessen en prof.dr. Wouter Jukema

Consistente CV eventreductie met veilige PCSK9-remmer in ACS-patiëntsubgroepen

3' educatie - 9 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Marco Alings - Breda

Resultaten met PCSK9-remmer in ODYSSEY OUTCOMES boven verwachting: inclusief mortaliteitsvoordeel

3' educatie - 10 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL. VS - Prof.dr. Wouter Jukema - LUMC

PCSK9-remmer toont goede voordeel-risico-balans in hoogrisico ACS-patiënten in de ODYSSEY OUTCOMES trial

3' educatie - 9 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Prof. Gabriel Steg, Parijs

Tweederde van de patiënten met ASCVD bereikt in de VS geen LDL-c <70 mg/dL na 2 jaar LLT

Literatuur - 5 juli 2021 - Cannon CP et al. - JAMA Cardiol. 2021

Deze prospectieve registerstudie in de VS toonde aan dat bij slechts 17.1% van de patiënten met ASCVD de lipidenverlagende therapie (LLT) in 2 jaar tijd werd geïntensiveerd. Slechts 31.7% van de patiënten bereikte LDL-c niveaus <70 mg/dL na 2 jaar.

Genetisch onderzoek naar autosomaal dominante hypercholesterolemie bij Noorse patiënten en familieleden

Literatuur - 20 apr. 2021 - Leren TP and Bogsrud MP. - Atherosclerosis. 2021

Heterozygote LDLR genmutaties kwamen het vaakst voor bij screening voor autosomale dominante hypercholesterolemie bij hypercholesterolemie patiënten en hun familieleden in Noorwegen.

Gepoolde analyse van drie trials met PCSK9 siRNA in patiënten met HeFH of ASCVD

Literatuur - 20 apr. 2021 - Wright RS et al. - J Am Coll Cardiol. 2021

Deze gepoolde analyse op patiëntniveau van drie fase 3 trials (ORION-9, -10 en -11) laat zien dat inclisiran LDL-c met gemiddeld 50.7% verlaagt in vergelijking met placebo in patiënten die maximaal verdragen statinetherapie krijgen.

Impressie | De toekomst van lipidenverlagende therapie

11 september 2020 - Prof. dr. Jan Albert Kuivenhoven

NVIVG 2020 Lees een samenvatting van de presentatie van prof. dr. Jan Albert Kuivenhoven (professor en Principal Investigator bij de Faculteit Medische Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen), gehouden tijdens het 18e symposium van de Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde - NVIVG 2020.

Registerdata van PCSK9i in patiënten met hoog CV risico en hypercholesterolemie

Literatuur - 13 apr. 2021 - Gaudet D, et al. - Eur J Prev Cardiol 2021

De ODYSSEY APRRISE studie toonde over het algemeen goede verdraagbaarheid voor alirocumab in hoog CV risico patiënten en ~50% afname in LDL-c na 12 weken.

Verhoogd MI risico in patiënten met HeFH met genvarianten in zowel LDLR als PCSK9

Literatuur - 19 mrt. 2021 - Doi T, et al. - J Am Heart Assoc. 2021

Patiënten met LDLR/PCSK9 genvarianten hadden hogere LDL-c waarden en vaker een niet-fataal MI in vergelijking met diegenen met een enkele LDLR variant. Dit werd vooral waargenomen bij mannen.

Stappenplan voor bereiken LDL-c target in hoog-risico patiënten

5' educatie - 5 jan. 2021 - Prof. dr. Marco Alings
Prof. Alings presenteert de interim resultaten van de PENELOPE studie. In deze studie werd onderzocht hoe in hoog-risicopatiënten het LDL-c target kan worden bereikt aan de hand van een stappenplan. Ook bespreekt hij de implementatie in de praktijk.

Prof. Alings presenteert de interim resultaten van de PENELOPE studie. In deze studie werd onderzocht hoe in hoog-risicopatiënten het LDL-c target kan worden bereikt aan de hand van een stappenplan. Ook bespreekt hij de implementatie in de praktijk.

PCSK9i siRNA therapie voor verlagen LDL-c levels goedgekeurd door EC

Nieuws - 14 dec. 2020

Inclisiran heeft van de Europese Commissie (EC) goedkeuring gekregen voor de behandeling van volwassen patiënten met atherosclerotisch CVD (ASCVD), ASCVD-risico equivalent en heterozygote FH.

PCSK9i vermindert complex coronairlijden dat revascularisatie vereist

Nieuws - 24 nov. 2020

AHA 2020 Evolocumab bovenop statines in ASCVD patiënten verminderde significant het risico op het ontwikkelen van complexe coronairlijden waar revascularisatie voor nodig is, waaronder complexe PCI of CABG.

Totale CV events verlaagd door PCSK9i-geinduceerde Lp(a) reductie in ACS patiënten

Literatuur - 9 nov. 2020 - Szarek M, et al. - Eur Heart J. 2020

Een post-hoc analyse van de ODYSSEY OUTCOMES trial toonde aan dat een verlaging in Lp(a) met alirocumab geassocieerd was met een vermindering van totale CV events in ACS patiënten, onafhankelijk van LDL-c reductie.

PCSK9 siRNA aanbevolen door CHMP voor EU goedkeuring

Nieuws - 28 okt. 2020

Na de resultaten van het ORION programma heeft de CHMP van EMA een positief advies uitgebracht over inclisiran om LDL-c te verlagen in patiënten met hypercholesterolemie of gemengde dyslipidemie.

Combinatietherapie om LDL-c streefwaarde te behalen is de weg vooruit

3' educatie - 28 okt. 2020 - Prof. Kausik Ray, MD
De DA VINCI studie toonde aan dat het merendeel van de voorgeschreven lipidenverlagende therapieën in Europa monotherapie met statines is, terwijl maar een derde van de patiënten hun LDL-c streefwaarde van de 2019 dyslipidemie richtlijn haalt. **Met poll**

De DA VINCI studie toonde aan dat het merendeel van de voorgeschreven lipidenverlagende therapieën in Europa monotherapie met statines is en maar een derde van de patiënten hun LDL-c streefwaarde van de 2019 dyslipidemie richtlijn haalt. Met poll

PCSK9 nieuws