Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9 nieuws

Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over de rol van PCSK9 inhibitie in lipiden management

Stappenplan voor bereiken LDL-c target in hoog-risico patiënten

5' educatie - 5 jan. 2021 - Prof. dr. Marco Alings

Combinatietherapie om LDL-c streefwaarde te behalen is de weg vooruit

3' educatie - 28 okt. 2020 - Prof. Kausik Ray, MD

Small interfering RNA tegen PCSK9 verlaagt LDL-c in HeFH onafhankelijk van genotype

3' educatie - 7 okt. 2020 - Prof. Frederick Raal

'Cholesterolmoeheid' is volledig onterecht

3' educatie - 30 sep. 2020 - Prof. dr. Jan Albert Kuivenhoven

PCSK9-remmer verlaagt risico op beroerte bij patiënten met dyslipidemie en recent ACS

3' educatie - 30 juni 2020 - Laurien Zijlstra - Nationale Lipidendag 2020

Streefwaarden voor LDL-c-verlagende therapieën en opkomend bewijs voor het belang van Lp(a)

10' educatie - 2 juni 2020 - Prof. dr. J. Wouter Jukema

Een stap dichter bij het reguleren van LDL-c in HoFH met PCSK9i

3' educatie - 16 apr. 2020 - Dr. Dirk Blom

LDL-c verlaging met siRNA tegen PCSK9

3' educatie - 7 jan. 2020 - Prof. dr. John Kastelein

PCSK9 siRNA geeft potente verlaging van LDL-c bovenop maximale statinetherapie

3' educatie - 16 nov. 2019 - R. Scott Wright, MD, Rochester, MN - AHA 2019, Philadelphia

Onderbouwing van de lagere LDL-c streefwaarden in de 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn

5' educatie - 9 sep. 2019 - Prof. François Mach

Positieve fase II trialdata met nieuw anti-PCSK9 middel

3' educatie - 28 mei 2019 - Prof. Evan Stein

Casuïstiek complexe lipidenbehandeling

3' educatie - 22 mei 2019 - NIV 2019 - Prof. dr. Bram Kroon

Verlaging van Lp(a) met PCSK9 remmers in individuen met hoog baseline Lp(a) draagt bij aan CV risicoreductie

3' educatie - 29 mei 2019

Nieuwe nationale richtlijn CVRM - Focus op LDL-c

5' educatie - 24 apr. 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Fabrice Martens

LDL-c eradicatie: what's next?

3' educatie - 30 nov. 2018 - Prof.dr. Kees Hovingh - Amsterdam UMC, locatie AMC

Debat: Slikken of prikken? LDL-verlaging post-MI

3' educatie - 30 nov. 2018 - Dr. Fabrice Martens (Deventer) en Thierry Wildbergh (Amersfoort)

Lp(a)-verlaging met PCSK9-remmer niet voldoende om arteriewand-ontsteking aan te pakken

3' educatie - 11 nov. 2018 - Prof.dr. Erik Stroes

Analyse van totaal aantal events in plaats van één per patiënt suggereert groter behandeleffect van PCSK9 remming

3' educatie - 13 nov. 2018 - Prof.dr. Wouter Jukema

FOCUS: Plaatsbepaling PCSK9-remmers binnen lipidenmanagment nu en in de toekomst

15' educatie - 20 aug. 2018 - Prof.dr. Frank Visseren, prof.dr. Erik Stroes, prof.dr. Wouter Jukema

Opsporing en behandeling van FH

3' educatie - 7 sep. 2018 - Dr. Roeland Huijgen, Amsterdam

PCSK9-remmers wellicht de eerste therapeutische optie om Lp(a) te verlagen

3' educatie - 29 mei 2018 - Prof. John Chapman - Parijs, Frankrijk

PCSK9 remmers: veiligheid in de klinische praktijk

3' educatie - 17 mei 2018 - Utrecht - Dr. Jeanine Roeters van Lennep - Rotterdam

Groter absoluut voordeel met PCSK9 remming in diabetespatiënten

3' educatie - 26 juni 2018 - Prof. Kausik Ray, Imperial College Londen, VK

LDL-c: van target naar eradicatie

3' educatie - 17 mei 2018 - Prof. dr. Kees Hovingh - AMC, Amsterdam

De rol van de cardioloog in de behandeling van diabetespatiënten met hoog CV risico

3' educatie - 15 mei 2018 - Dr. Maarten van Hessen en dr. Manuel Castro Cabezas

PCSK9-remming bij diabetespatiënten

5' educatie - 19 apr. 2018 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Kees Hovingh & prof. dr. Frank Visseren

De toekomst van behandeling met PCSK9-remmers in hoogrisicopatiënten

3' educatie - 5 apr. 2018 - Dr. Maarten van Hessen en prof.dr. Wouter Jukema

Consistente CV eventreductie met veilige PCSK9-remmer in ACS-patiëntsubgroepen

3' educatie - 9 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Marco Alings - Breda

Resultaten met PCSK9-remmer in ODYSSEY OUTCOMES boven verwachting: inclusief mortaliteitsvoordeel

3' educatie - 10 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL. VS - Prof.dr. Wouter Jukema - LUMC

PCSK9-remmer toont goede voordeel-risico-balans in hoogrisico ACS-patiënten in de ODYSSEY OUTCOMES trial

3' educatie - 9 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Prof. Gabriel Steg, Parijs

PCSK9 siRNA vergoed voor volwassenen met hypercholesterolemie

Nieuws - 10 jan. 2022

Inclisiran, een PCSK9 siRNA, wordt per 1 januari 2022 vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering voor volwassenen met hypercholesterolemie en voldoende hoog risico.

Orale PCSK9-remmer effectief in het verlagen van LDL-c

Nieuws - 16 nov. 2021

AHA 2021 Twee fase I-studies onderzochten de veiligheid en effectiviteit van MK-0616, een nieuwe orale PCSK9-remmer. MK-0616 verlaagde vrij PCSK9 in het bloed met ≥90% en verlaagde LDL-c met ~65% na 14 dagen behandeling, vergeleken met baseline.

Viewpoint-artikel over lipidenverlaging bij patiënten met een zeer hoog CV-risico

Nieuws - 18 okt. 2021
Een recent viewpoint-artikel in Eur Heart J. beschrijft om over te stappen van de stapsgewijze afwachtende houding met betrekking tot lipidenverlagende therapie naar standaard een combinatietherapiebenadering voor alle patiënten met een zeer hoog CV-risico.

Een recent viewpoint-artikel in Eur Heart J. beschrijft om over te stappen van de stapsgewijze afwachtende houding met betrekking tot lipidenverlagende therapie naar standaard een combinatietherapiebenadering voor alle patiënten met een zeer hoog CV-risico.

Acute arteriële events verlaagd door PCSK9-remmer in alle vasculaire gebieden

Literatuur - 14 okt. 2021 - Oyama K, et al. - Eur Heart J 2021

Behandeling met de PCSK9-remmer evolocumab verlaagde het risico op acute arteriële events in alle vasculaire gebieden bij patiënten met een hoog CV risico, zoals aangetoond in een post hoc analyse van FOURIER.

Aanhoudende werkzaamheid van LDL-c verlaging, zelfs bij <40 mg/dL, in hoog risico patiënten

Literatuur - 8 sep. 2021 - Marston NA, et al. - Circulation 2021

Een verkennende analyse van FOURIER toonde dat verlaging van LDL-c door evolocumab onder 40 mg/dL resulteerde in aanhoudende afname van MACE in ASCVD patiënten.

NHS overeenkomst over aanpak van zorgbehandeling op populatieniveau met gebruik van PCSK9 siRNA therapie

Nieuws - 7 sep. 2021

De NHS heeft een overeenkomst gesloten over een aanpak van zorgbehandeling op populatieniveau in diegenen die in aanmerking komen voor de PCSK9 siRNA inclisiran.

PCSK9 siRNA verlaagt LDL-c in patiënten met en zonder polyvasculaire ziekte

Nieuws - 6 sep. 2021

ESC 2021 Deze gepoolde, post-hoc analyse van ORION-9, -10 en -11 liet zien dat inclisiran LDL-c significant verlaagde in vergelijking met placebo in patiënten met en zonder polyvasculaire ziekte.

Elk decennium eerder starten met LDL-c verlaging is geassocieerd met stapsgewijze toename in levenslang CV risicoreductie

Nieuws - 31 aug. 2021

De Nature-PCSK9 trial, een natuurlijk gerandomiseerde target trial, toonde een stapsgewijze toename in de proportionele levenslange risicoreductie van CV events met ieder eerder decennium dat LDL-c verlaging gestart was door remming van PCSK9 met 1-jaarlijkse dosis van siRNA.

Klinische inertie in patiënten met familiaire hypercholesterolemie

Literatuur - 9 aug. 2021 - Langer A et al. - J Am Heart Assoc. 2021

Het herinneringen van artsen aan aanbevolen LLT leidde tot een toename van het aantal patiënten met FH en/of CVD die LDL-c behandeldoelen bereikten. Klinische inertie komt echter voor bij patiënten met FH, ook bij degene met vastgestelde CVD.

Tweederde van de patiënten met ASCVD bereikt in de VS geen LDL-c <70 mg/dL na 2 jaar LLT

Literatuur - 5 juli 2021 - Cannon CP et al. - JAMA Cardiol. 2021

Deze prospectieve registerstudie in de VS toonde aan dat bij slechts 17.1% van de patiënten met ASCVD de lipidenverlagende therapie (LLT) in 2 jaar tijd werd geïntensiveerd. Slechts 31.7% van de patiënten bereikte LDL-c niveaus <70 mg/dL na 2 jaar.

Genetisch onderzoek naar autosomaal dominante hypercholesterolemie bij Noorse patiënten en familieleden

Literatuur - 20 apr. 2021 - Leren TP and Bogsrud MP. - Atherosclerosis. 2021

Heterozygote LDLR genmutaties kwamen het vaakst voor bij screening voor autosomale dominante hypercholesterolemie bij hypercholesterolemie patiënten en hun familieleden in Noorwegen.

Gepoolde analyse van drie trials met PCSK9 siRNA in patiënten met HeFH of ASCVD

Literatuur - 20 apr. 2021 - Wright RS et al. - J Am Coll Cardiol. 2021

Deze gepoolde analyse op patiëntniveau van drie fase 3 trials (ORION-9, -10 en -11) laat zien dat inclisiran LDL-c met gemiddeld 50.7% verlaagt in vergelijking met placebo in patiënten die maximaal verdragen statinetherapie krijgen.

PCSK9 nieuws