Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9 nieuws

Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over de rol van PCSK9 inhibitie in lipiden management

Stappenplan voor bereiken LDL-c target in hoog-risico patiënten

5' educatie - 5 jan. 2021 - Prof. dr. Marco Alings

Combinatietherapie om LDL-c streefwaarde te behalen is de weg vooruit

3' educatie - 28 okt. 2020 - Prof. Kausik Ray, MD

Small interfering RNA tegen PCSK9 verlaagt LDL-c in HeFH onafhankelijk van genotype

3' educatie - 7 okt. 2020 - Prof. Frederick Raal

'Cholesterolmoeheid' is volledig onterecht

3' educatie - 30 sep. 2020 - Prof. dr. Jan Albert Kuivenhoven

PCSK9-remmer verlaagt risico op beroerte bij patiënten met dyslipidemie en recent ACS

3' educatie - 30 juni 2020 - Laurien Zijlstra - Nationale Lipidendag 2020

Streefwaarden voor LDL-c-verlagende therapieën en opkomend bewijs voor het belang van Lp(a)

10' educatie - 2 juni 2020 - Prof. dr. J. Wouter Jukema

Een stap dichter bij het reguleren van LDL-c in HoFH met PCSK9i

3' educatie - 16 apr. 2020 - Dr. Dirk Blom

LDL-c verlaging met siRNA tegen PCSK9

3' educatie - 7 jan. 2020 - Prof. dr. John Kastelein

PCSK9 siRNA geeft potente verlaging van LDL-c bovenop maximale statinetherapie

3' educatie - 16 nov. 2019 - R. Scott Wright, MD, Rochester, MN - AHA 2019, Philadelphia

Onderbouwing van de lagere LDL-c streefwaarden in de 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn

5' educatie - 9 sep. 2019 - Prof. François Mach

Positieve fase II trialdata met nieuw anti-PCSK9 middel

3' educatie - 28 mei 2019 - Prof. Evan Stein

Casuïstiek complexe lipidenbehandeling

3' educatie - 22 mei 2019 - NIV 2019 - Prof. dr. Bram Kroon

Verlaging van Lp(a) met PCSK9 remmers in individuen met hoog baseline Lp(a) draagt bij aan CV risicoreductie

3' educatie - 29 mei 2019

Nieuwe nationale richtlijn CVRM - Focus op LDL-c

5' educatie - 24 apr. 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Fabrice Martens

LDL-c eradicatie: what's next?

3' educatie - 30 nov. 2018 - Prof.dr. Kees Hovingh - Amsterdam UMC, locatie AMC

Debat: Slikken of prikken? LDL-verlaging post-MI

3' educatie - 30 nov. 2018 - Dr. Fabrice Martens (Deventer) en Thierry Wildbergh (Amersfoort)

Lp(a)-verlaging met PCSK9-remmer niet voldoende om arteriewand-ontsteking aan te pakken

3' educatie - 11 nov. 2018 - Prof.dr. Erik Stroes

Analyse van totaal aantal events in plaats van één per patiënt suggereert groter behandeleffect van PCSK9 remming

3' educatie - 13 nov. 2018 - Prof.dr. Wouter Jukema

FOCUS: Plaatsbepaling PCSK9-remmers binnen lipidenmanagment nu en in de toekomst

15' educatie - 20 aug. 2018 - Prof.dr. Frank Visseren, prof.dr. Erik Stroes, prof.dr. Wouter Jukema

Opsporing en behandeling van FH

3' educatie - 7 sep. 2018 - Dr. Roeland Huijgen, Amsterdam

PCSK9-remmers wellicht de eerste therapeutische optie om Lp(a) te verlagen

3' educatie - 29 mei 2018 - Prof. John Chapman - Parijs, Frankrijk

PCSK9 remmers: veiligheid in de klinische praktijk

3' educatie - 17 mei 2018 - Utrecht - Dr. Jeanine Roeters van Lennep - Rotterdam

Groter absoluut voordeel met PCSK9 remming in diabetespatiënten

3' educatie - 26 juni 2018 - Prof. Kausik Ray, Imperial College Londen, VK

LDL-c: van target naar eradicatie

3' educatie - 17 mei 2018 - Prof. dr. Kees Hovingh - AMC, Amsterdam

De rol van de cardioloog in de behandeling van diabetespatiënten met hoog CV risico

3' educatie - 15 mei 2018 - Dr. Maarten van Hessen en dr. Manuel Castro Cabezas

PCSK9-remming bij diabetespatiënten

5' educatie - 19 apr. 2018 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Kees Hovingh & prof. dr. Frank Visseren

De toekomst van behandeling met PCSK9-remmers in hoogrisicopatiënten

3' educatie - 5 apr. 2018 - Dr. Maarten van Hessen en prof.dr. Wouter Jukema

Consistente CV eventreductie met veilige PCSK9-remmer in ACS-patiëntsubgroepen

3' educatie - 9 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Marco Alings - Breda

Resultaten met PCSK9-remmer in ODYSSEY OUTCOMES boven verwachting: inclusief mortaliteitsvoordeel

3' educatie - 10 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL. VS - Prof.dr. Wouter Jukema - LUMC

PCSK9-remmer toont goede voordeel-risico-balans in hoogrisico ACS-patiënten in de ODYSSEY OUTCOMES trial

3' educatie - 9 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Prof. Gabriel Steg, Parijs

Stappenplan voor bereiken LDL-c target in hoog-risico patiënten

5' educatie - 5 jan. 2021 - Prof. dr. Marco Alings
Prof. Alings presenteert de interim resultaten van de PENELOPE studie. In deze studie werd onderzocht hoe in hoog-risicopatiënten het LDL-c target kan worden bereikt aan de hand van een stappenplan. Ook bespreekt hij de implementatie in de praktijk.

Prof. Alings presenteert de interim resultaten van de PENELOPE studie. In deze studie werd onderzocht hoe in hoog-risicopatiënten het LDL-c target kan worden bereikt aan de hand van een stappenplan. Ook bespreekt hij de implementatie in de praktijk.

PCSK9i siRNA therapie voor verlagen LDL-c levels goedgekeurd door EC

Nieuws - 14 dec. 2020

Inclisiran heeft van de Europese Commissie (EC) goedkeuring gekregen voor de behandeling van volwassen patiënten met atherosclerotisch CVD (ASCVD), ASCVD-risico equivalent en heterozygote FH.

PCSK9i vermindert complex coronairlijden dat revascularisatie vereist

Nieuws - 24 nov. 2020

AHA 2020 Evolocumab bovenop statines in ASCVD patiënten verminderde significant het risico op het ontwikkelen van complexe coronairlijden waar revascularisatie voor nodig is, waaronder complexe PCI of CABG.

Totale CV events verlaagd door PCSK9i-geinduceerde Lp(a) reductie in ACS patiënten

Literatuur - 9 nov. 2020 - Szarek M, et al. - Eur Heart J. 2020

Een post-hoc analyse van de ODYSSEY OUTCOMES trial toonde aan dat een verlaging in Lp(a) met alirocumab geassocieerd was met een vermindering van totale CV events in ACS patiënten, onafhankelijk van LDL-c reductie.

PCSK9 siRNA aanbevolen door CHMP voor EU goedkeuring

Nieuws - 28 okt. 2020

Na de resultaten van het ORION programma heeft de CHMP van EMA een positief advies uitgebracht over inclisiran om LDL-c te verlagen in patiënten met hypercholesterolemie of gemengde dyslipidemie.

Combinatietherapie om LDL-c streefwaarde te behalen is de weg vooruit

3' educatie - 28 okt. 2020 - Prof. Kausik Ray, MD
De DA VINCI studie toonde aan dat het merendeel van de voorgeschreven lipidenverlagende therapieën in Europa monotherapie met statines is, terwijl maar een derde van de patiënten hun LDL-c streefwaarde van de 2019 dyslipidemie richtlijn haalt. **Met poll**

De DA VINCI studie toonde aan dat het merendeel van de voorgeschreven lipidenverlagende therapieën in Europa monotherapie met statines is en maar een derde van de patiënten hun LDL-c streefwaarde van de 2019 dyslipidemie richtlijn haalt. Met poll

In primaire preventiesetting met hoog-risico individuen resulteert RNAi tegen PCSK9 in LDL-c verlaging

Nieuws - 7 okt. 2020

EAS 2020 In een cohort van hoog-risico individuen in primaire preventiesetting, verlaagde 6-maandelijkse injecties met inclisiran LDL-c en andere atherogene lipoproteïnen in vergelijking met placebo.

LDL-c verlaging door RNAi tegen PCSK9 is onafhankelijk van HeFH genotype

Nieuws - 7 okt. 2020

EAS 2020 Een subanalyse van ORION-9 toonde aan dat verlaging van LDL-c door inclisiran vergelijkbaar was voor subgroepen van genotypen in individuen met heterozygote FH.

Small interfering RNA tegen PCSK9 verlaagt LDL-c in HeFH onafhankelijk van genotype

3' educatie - 7 okt. 2020 - Prof. Frederick Raal
Een subanalyse van de ORION-9 trial toonde aan dat inclisiran (een small interfering RNA tegen PCSK9) dezelfde effectiviteit had in het verlagen van LDL-c voor alle subgroepen van genotypes van HeFH.

EAS 2020 Een subanalyse van de ORION-9 trial toonde aan dat inclisiran (een small interfering RNA tegen PCSK9) resulteerde in vergelijkbare mate van LDL-c verlaging voor alle subgroepen van genotypes van HeFH.

'Cholesterolmoeheid' is volledig onterecht

3' educatie - 30 sep. 2020 - Prof. dr. Jan Albert Kuivenhoven
Wat zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van lipidenverlaging en is daar nog behoefte aan?

NVIVG 2020 Prof. Kuivenhoven stelt dat er tegenwoordig soms sprake lijkt te zijn van cholesterolmoeheid. Hij bespreekt nieuwe ontwikkelingen op het gebied van lipidenverlaging, en of daar nog behoefte aan is.

Kloof tussen richtlijnen en klinische praktijk voor lipidenbehandeling

Literatuur - 21 sep. 2020 - Ray KK, et al. - Eur J Prev Cardiol 2020

Het aantal patiënten dat hun 2016 richtlijn-aanbevolen, op risico-gebaseerd LDL-doel behaalde was 54% en 33% van hun 2019 LDL-c doel in patiënten op lipidenverlagende therapie in primaire en secundaire settings.

Impressie | Streefwaarden in LDL-verlaging: Strategie, evidence, verzekeraar

11 juni 2020 - Prof. dr. J. Wouter Jukema

Nationale Lipidendag 2020 Lees een samenvatting van de presentatie van prof. dr. J. Wouter Jukema, gehouden tijdens de Nationale Lipidendag 2020.

PCSK9 nieuws