Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9 nieuws

Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over de rol van PCSK9 inhibitie in lipiden management

PCSK9-remmer verlaagt risico op beroerte bij patiënten met dyslipidemie en recent ACS

3' educatie - 30 juni 2020 - Laurien Zijlstra - Nationale Lipidendag 2020

Streefwaarden voor LDL-c-verlagende therapieën en opkomend bewijs voor het belang van Lp(a)

10' educatie - 2 juni 2020 - Prof. dr. J. Wouter Jukema

Een stap dichter bij het reguleren van LDL-c in HoFH met PCSK9i

3' educatie - 16 apr. 2020 - Dr. Dirk Blom

LDL-c verlaging met siRNA tegen PCSK9

3' educatie - 7 jan. 2020 - Prof. dr. John Kastelein

PCSK9 siRNA geeft potente verlaging van LDL-c bovenop maximale statinetherapie

3' educatie - 16 nov. 2019 - R. Scott Wright, MD, Rochester, MN - AHA 2019, Philadelphia

Onderbouwing van de lagere LDL-c streefwaarden in de 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn

5' educatie - 9 sep. 2019 - Prof. François Mach

Positieve fase II trialdata met nieuw anti-PCSK9 middel

3' educatie - 28 mei 2019 - Prof. Evan Stein

Casuïstiek complexe lipidenbehandeling

3' educatie - 22 mei 2019 - NIV 2019 - Prof. dr. Bram Kroon

Verlaging van Lp(a) met PCSK9 remmers in individuen met hoog baseline Lp(a) draagt bij aan CV risicoreductie

3' educatie - 29 mei 2019

Nieuwe nationale richtlijn CVRM - Focus op LDL-c

5' educatie - 24 apr. 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Fabrice Martens

LDL-c eradicatie: what's next?

3' educatie - 30 nov. 2018 - Prof.dr. Kees Hovingh - Amsterdam UMC, locatie AMC

Debat: Slikken of prikken? LDL-verlaging post-MI

3' educatie - 30 nov. 2018 - Dr. Fabrice Martens (Deventer) en Thierry Wildbergh (Amersfoort)

Lp(a)-verlaging met PCSK9-remmer niet voldoende om arteriewand-ontsteking aan te pakken

3' educatie - 11 nov. 2018 - Prof.dr. Erik Stroes

Analyse van totaal aantal events in plaats van één per patiënt suggereert groter behandeleffect van PCSK9 remming

3' educatie - 13 nov. 2018 - Prof.dr. Wouter Jukema

FOCUS: Plaatsbepaling PCSK9-remmers binnen lipidenmanagment nu en in de toekomst

15' educatie - 20 aug. 2018 - Prof.dr. Frank Visseren, prof.dr. Erik Stroes, prof.dr. Wouter Jukema

Opsporing en behandeling van FH

3' educatie - 7 sep. 2018 - Dr. Roeland Huijgen, Amsterdam

PCSK9-remmers wellicht de eerste therapeutische optie om Lp(a) te verlagen

3' educatie - 29 mei 2018 - Prof. John Chapman - Parijs, Frankrijk

PCSK9 remmers: veiligheid in de klinische praktijk

3' educatie - 17 mei 2018 - Utrecht - Dr. Jeanine Roeters van Lennep - Rotterdam

Groter absoluut voordeel met PCSK9 remming in diabetespatiënten

3' educatie - 26 juni 2018 - Prof. Kausik Ray, Imperial College Londen, VK

LDL-c: van target naar eradicatie

3' educatie - 17 mei 2018 - Prof. dr. Kees Hovingh - AMC, Amsterdam

De rol van de cardioloog in de behandeling van diabetespatiënten met hoog CV risico

3' educatie - 15 mei 2018 - Dr. Maarten van Hessen en dr. Manuel Castro Cabezas

PCSK9-remming bij diabetespatiënten

5' educatie - 19 apr. 2018 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Kees Hovingh & prof. dr. Frank Visseren

De toekomst van behandeling met PCSK9-remmers in hoogrisicopatiënten

3' educatie - 5 apr. 2018 - Dr. Maarten van Hessen en prof.dr. Wouter Jukema

Consistente CV eventreductie met veilige PCSK9-remmer in ACS-patiëntsubgroepen

3' educatie - 9 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Marco Alings - Breda

Resultaten met PCSK9-remmer in ODYSSEY OUTCOMES boven verwachting: inclusief mortaliteitsvoordeel

3' educatie - 10 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL. VS - Prof.dr. Wouter Jukema - LUMC

PCSK9-remmer toont goede voordeel-risico-balans in hoogrisico ACS-patiënten in de ODYSSEY OUTCOMES trial

3' educatie - 9 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Prof. Gabriel Steg, Parijs

ODYSSEY OUTCOMES resultaten kunnen de klinische praktijk veranderen voor behandeling van hoogrisico ACS-patiënten

3' educatie - 9 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Valentin Fuster, New York

Nieuwe cholesterolverlagende therapieën: een blik op de nabije toekomst

3' educatie - 26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Kees Hovingh

De rol van PCSK9 inhibitie in primaire en secundaire CV preventie

10' educatie - 26 okt. 2017 - Boston, MA, USA - Prof. Deepak Bhatt - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

Hoe laag LDL-c is nog veilig? Lessen uit 25 jaar cholesterolverlaging

10' educatie - 26 okt. 2017 - Boston, MA, USA - Dr. Robert Giugliano - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

Snelle verlaging van LDL-c bij starten van PCSK9i binnen 24 uur na ACS

Literatuur - 24 aug. 2020 - Leucker TM et al., - Circulation. 2020 Jul 28;142(4):419-421.

Deze studie bij 57 patiënten met non-STEMI en troponine I ≥5 ng/ml toonde aan dat meer patiënten LDL-c-targets bereiken ten tijde van ontslag met evolocumab plus statinetherapie vergeleken met placebo plus statinetherapie.

PCSK9-remmer effectief en veilig in patiënten met metabool syndroom

Literatuur - 17 aug. 2020 - Deedwania P, et al. - JAMA Cardiol. 2020

Behandeling met de PCSK9-remmer evolocumab verlaagde een samengesteld eindpunt van CV events in vergelijking met placebo in ASCVD patiënten met en zonder metabool syndroom in vergelijkbare mate.

PCSK9-remmer verlaagt risico op beroerte bij patiënten met dyslipidemie en recent ACS

3' educatie - 30 juni 2020 - Laurien Zijlstra - Nationale Lipidendag 2020
Behandeling met alirocumab verminderde het risico op beroerte in patiënten met dyslipidemie en recent ACS en op intensieve statinetherapie zaten, in vergelijking met placebo.

Nationale Lipidendag Laurien Zijlstra presenteert de bevindingen van een studie over het effect van LDL-c verlaging met alirocumab vs. placebo op beroerte in patiënten met dyslipidemie en recent ACS en die op intensieve statinetherapie zaten.

Fase 2-dosisbepalingsstudie met PCSK9i bij kinderen en adolescenten met HeFH

Literatuur - 22 juni 2020 - Daniels S et al., - J Clin Lipidol. 2020.

Deze fase 2-studie met alirocumab verlaagde LDL-c-niveaus en werd over het algemeen goed verdragen. Twee doseringsschema's werden geselecteerd voor verder onderzoek in een fase 3-studie.

Streefwaarden voor LDL-c-verlagende therapieën en opkomend bewijs voor het belang van Lp(a)

10' educatie - 2 juni 2020 - Prof. dr. J. Wouter Jukema
Prof. Jukema legt de belangrijkste principes voor LDL-c-verlagende therapie uit zoals beschreven in de 2019 ESC/EAS-richtlijn en bespreekt resultaten van studies die de rol van Lp(a) op CV uitkomsten hebben onderzocht.

Prof. Jukema legt de belangrijkste principes voor LDL-c-verlagende therapie uit zoals beschreven in de 2019 ESC/EAS-richtlijn en bespreekt resultaten van studies die de rol van Lp(a) op CV uitkomsten hebben onderzocht.

PCSK9i vermindert CV events bij patiënten met recent MI

Literatuur - 28 mei 2020 - Gencer B et al., - JAMA Cardiol. 2020.

Patiënten met een recent MI hadden een hoger risico op CV events en hadden grotere ARR's met evolocumab in vergelijking met patiënten met langer geleden MI, blijkt uit deze secundaire analyse van de FOURIER trial.

PCSK9-remmer verlaagt MI risico voor meerdere MI-subtypen en -groottes

Literatuur - 28 mei 2020 - Wiviott SD et al., - JAMA Cardiol. 2020.

De PCSK9-remmer evolocumab verlaagde het risico op MI significant voor meerdere MI-subtypen en -groottes, zoals bleek uit een analyse van de FOURIER trial.

LDL-c verlaging met PCSK9i niet geassocieerd met veranderingen in cognitieve functies

Literatuur - 19 mei 2020 - Gencer B et al., - J Am Coll Cardiol. 2020.

Evolocumab had geen significante invloed op cognitie functies, vergeleken met placebo. Er werd geen associatie gevonden tussen het bereikte LDL-c na 4 weken en de daaropvolgende cognitieve functie.

Pro-inflammatoire activatie van monocyten door verhoogd Lp(a) is omkeerbaar door krachtige Lp(a)-verlaging

Literatuur - 14 mei 2020 - Stiekema LCA et al., - Eur Heart J. 2020.

Verhoogd Lp(a) draagt bij aan pro-inflammatoire genexpressie van monocyten bij zowel gezonde personen als CVD patiënten. Krachtige Lp(a)-verlaging verminderde de pro-inflammatoire toestand van circulerende monocyten.

PCSK9 siRNA heeft geen invloed op ontstekings- of hematologische parameters

Literatuur - 4 mei 2020 - Landmesser U et al., - Cardiovasc Res. 2020.

Inclisiran, een siRNA tegen PCSK9, had geen nadelige effecten op ontstekingsparameters, ontstekingsactivatie of hoeveelheid bloedplaatjes. Er traden geen klinische immunogeniciteit-gerelateerde AEs op.

Risico op aortastenose-events verlaagd met PCSK9i

Nieuws - 23 apr. 2020

ACC 2020 Deze post-hoc analyse toonde een associatie tussen verhoogd Lp(a) en een verhoogd risico op aortastenose events. Evolocumab verlaagde na 1 jaar behandeling het risico op aortastenose.

PCSK9-remmer vermindert risico op VTE, vooral bij patiënten met een hoog genetisch risico

Nieuws - 21 apr. 2020

ACC 2020 Deze analyse toonde dat een genetische risicoscore het risico op VTE voorspelt bij patiënten met cardiometabole ziekte. Evolocumab verminderde het risico op VTE bij patiënten met hoog genetisch risico. 

PCSK9 nieuws