Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9 nieuws

Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over de rol van PCSK9 inhibitie in lipiden management

FOCUS: LDL-c-verlagende combinatietherapie bij hoogrisicopatiënten

15' educatie - 5 dec. 2022 - Dr. Fabrice Martens, Prof. dr. Arnoud van 't Hof en dr. Rens Reeskamp

LDL-c-verlaging bij patiënten na myocardinfarct en acuut coronair syndroom: wanneer starten?

10' educatie - 3 okt. 2022 - Prof. dr. Nicolas van Mieghem

Effect van richtlijngestuurde aanpak op behalen van LDL-c-streefwaarde

3' educatie - 13 sep. 2022 - Aaram Omar Khader

Geslachtsverschillen met PCSK9i-gebruik

3' educatie - 16 juni 2022 - Dr. Annette Galema-Boers

Wat zijn de uitkomsten van een meta-analyse van studies met PCSK9-remmers?

3' educatie - 30 mei 2022 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep en Janneke Mulder

PCSK9-remmer vermindert plaquevolume in coronairarteriën

3' educatie - 6 apr. 2022 - Prof. dr. Lorenz Räber

Stappenplan voor bereiken LDL-c target in hoog-risico patiënten

5' educatie - 5 jan. 2021 - Prof. dr. Marco Alings

Combinatietherapie om LDL-c streefwaarde te behalen is de weg vooruit

3' educatie - 28 okt. 2020 - Prof. Kausik Ray, MD

Small interfering RNA tegen PCSK9 verlaagt LDL-c in HeFH onafhankelijk van genotype

3' educatie - 7 okt. 2020 - Prof. Frederick Raal

'Cholesterolmoeheid' is volledig onterecht

3' educatie - 30 sep. 2020 - Prof. dr. Jan Albert Kuivenhoven

PCSK9-remmer verlaagt risico op beroerte bij patiënten met dyslipidemie en recent ACS

3' educatie - 30 juni 2020 - Laurien Zijlstra - Nationale Lipidendag 2020

Streefwaarden voor LDL-c-verlagende therapieën en opkomend bewijs voor het belang van Lp(a)

10' educatie - 2 juni 2020 - Prof. dr. J. Wouter Jukema

Een stap dichter bij het reguleren van LDL-c in HoFH met PCSK9i

3' educatie - 16 apr. 2020 - Dr. Dirk Blom

LDL-c verlaging met siRNA tegen PCSK9

3' educatie - 7 jan. 2020 - Prof. dr. John Kastelein

PCSK9 siRNA geeft potente verlaging van LDL-c bovenop maximale statinetherapie

3' educatie - 16 nov. 2019 - R. Scott Wright, MD, Rochester, MN - AHA 2019, Philadelphia

Onderbouwing van de lagere LDL-c streefwaarden in de 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn

5' educatie - 9 sep. 2019 - Prof. François Mach

Positieve fase II trialdata met nieuw anti-PCSK9 middel

3' educatie - 28 mei 2019 - Prof. Evan Stein

Casuïstiek complexe lipidenbehandeling

3' educatie - 22 mei 2019 - NIV 2019 - Prof. dr. Bram Kroon

Verlaging van Lp(a) met PCSK9 remmers in individuen met hoog baseline Lp(a) draagt bij aan CV risicoreductie

3' educatie - 29 mei 2019

Nieuwe nationale richtlijn CVRM - Focus op LDL-c

5' educatie - 24 apr. 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Fabrice Martens

LDL-c eradicatie: what's next?

3' educatie - 30 nov. 2018 - Prof.dr. Kees Hovingh - Amsterdam UMC, locatie AMC

Debat: Slikken of prikken? LDL-verlaging post-MI

3' educatie - 30 nov. 2018 - Dr. Fabrice Martens (Deventer) en Thierry Wildbergh (Amersfoort)

Lp(a)-verlaging met PCSK9-remmer niet voldoende om arteriewand-ontsteking aan te pakken

3' educatie - 11 nov. 2018 - Prof.dr. Erik Stroes

Analyse van totaal aantal events in plaats van één per patiënt suggereert groter behandeleffect van PCSK9 remming

3' educatie - 13 nov. 2018 - Prof.dr. Wouter Jukema

FOCUS: Plaatsbepaling PCSK9-remmers binnen lipidenmanagment nu en in de toekomst

15' educatie - 20 aug. 2018 - Prof.dr. Frank Visseren, prof.dr. Erik Stroes, prof.dr. Wouter Jukema

Opsporing en behandeling van FH

3' educatie - 7 sep. 2018 - Dr. Roeland Huijgen, Amsterdam

PCSK9-remmers wellicht de eerste therapeutische optie om Lp(a) te verlagen

3' educatie - 29 mei 2018 - Prof. John Chapman - Parijs, Frankrijk

PCSK9 remmers: veiligheid in de klinische praktijk

3' educatie - 17 mei 2018 - Utrecht - Dr. Jeanine Roeters van Lennep - Rotterdam

Groter absoluut voordeel met PCSK9 remming in diabetespatiënten

3' educatie - 26 juni 2018 - Prof. Kausik Ray, Imperial College Londen, VK

LDL-c: van target naar eradicatie

3' educatie - 17 mei 2018 - Prof. dr. Kees Hovingh - AMC, Amsterdam

PCSK9 siRNA werkzaam en veilig bij hoogrisicopatiënten ongeacht polyvasculair vaatlijden

Literatuur - 23 jan. 2023 - Koenig W, et al. - Cardiovasc Drugs Ther. 2022

Patiënten met polyvasculair vaatlijden (PVD) hebben een zeer hoog cardiovasculair risico en behoeven intensieve lipideverlagende therapie. In deze post-hocanalyse (ORION-9, ORION-10 en ORION-11) werden de werkzaamheid en veiligheid van inclisiran onderzocht bij patiënten met en zonder PVD.

FOCUS: LDL-c-verlagende combinatietherapie bij hoogrisicopatiënten

15' educatie - 5 dec. 2022 - Dr. Fabrice Martens, Prof. dr. Arnoud van 't Hof en dr. Rens Reeskamp
Drie experts gaan met elkaar in gesprek over het belang van snelle LDL-c-verlaging bij hoogrisicopatiënten en hoe streefwaarden beter en sneller behaald kunnen worden.

Drie experts gaan met elkaar in gesprek over het belang van snelle LDL-c-verlaging bij hoogrisicopatiënten en hoe streefwaarden beter en sneller behaald kunnen worden.

Werkzaamheid en veiligheid van PCSK9 siRNA bij primair preventiecohort

Literatuur - 23 nov. 2022 - Ray KK, et al. - Eur Heart J. 2022

In een ORION-11 substudie verlaagde inclisiran LDL-c, non-HDL-c en apoB niveaus in een subgroep van hoogrisicopatiënten in een primaire preventiesetting met verhoogd LDL-c die maximaal verdraagbare statinetherapie kregen.

Mogelijk gunstige CV-effecten van PCSK9 siRNA bij hoogrisicopatiënten met verhoogd LDL-c

Literatuur - 15 nov. 2022 - Ray KK, et al. - Eur Heart J. 2022

Een gepoolde analyse van ORION-9, -10 en -11 biedt vroege inzichten in de potentie van inclisiran om cardiovasculair risico te verlagen bij hoogrisicopatiënten met een verhoogde LDL-c-concentratie, terwijl gewacht wordt op resultaten van toegewijde CV-uitkomstentrials.

Aanhoudende LDL-c-verlaging met PCSK9 siRNA tot 4 jaar

Nieuws - 10 nov. 2022

AHA 2022 Patiënten met een hoog CV-risico in ORION-1 werden uitgenodigd om deel te nemen aan een open-label uitbreidingsstudie met inclisiran - de ORION-3 studie. Wat is de 4-jaars werkzaamheid en veiligheid van inclisiran bij deze patiënten?

Geen negatieve invloed van PCSK9i op cognitief functioneren bij kinderen met HeFH

Literatuur - 24 okt. 2022 - Gaudet D, et al. - J Clin Lipidol. 2022

RCT’s onder volwassenen met HeFH laten zien dat behandeling met evolocumab niet leidt tot cognitieve disfunctie. Maar geldt dit ook voor kinderen met HeFH? Deze post-hocanalyse van gegevens uit de HAUSER-RCT-studie biedt meer inzicht.

Gecombineerde genetische CETP- en PCSK9-remming additief geassocieerd met lager risico op coronairlijden

Literatuur - 11 okt. 2022 - Cupido AJ, et al. - JAMA Cardiol. 2022

De resultaten van deze studie met factoriële Mendeliaanse randomisatie zijn mogelijk van belang voor patiënten die een hoog HVZ-risico blijven houden ondanks behandeling met PCSK9-remmers.

Langdurige PCSK9i-behandeling bij pediatrische HeFH-patiënten veilig en verlaagt LDL-c

Literatuur - 7 okt. 2022 - Santos RD, et al. - Lancet Diabetes Endocrinol. 2022

De HAUSER-RCT-studie liet zien dat bij pediatrische patiënten met HeFH de behandeling met evolocumab gedurende 24 weken veilig is en LDL-c verlaagt, vergeleken met placebo. Maar hoe zit het met de veiligheid en werkzaamheid van evolocumab op de lange termijn in deze patiëntengroep?

LDL-c-verlaging bij patiënten na myocardinfarct en acuut coronair syndroom: wanneer starten?

10' educatie - 3 okt. 2022 - Prof. dr. Nicolas van Mieghem
Prof. Van Mieghem bespreekt de effecten van cholesterolverlagende medicijnen bij patiënten na een myocardinfarct en bij een acuut coronair syndroom en geeft een overzicht van de aanbevelingen uit de ESC-richtlijn.

Prof. Van Mieghem bespreekt de effecten van cholesterolverlagende medicijnen bij patiënten na een myocardinfarct en bij een acuut coronair syndroom en geeft een overzicht van de aanbevelingen uit de ESC-richtlijn.

Effect van richtlijngestuurde aanpak op behalen van LDL-c-streefwaarde

3' educatie - 13 sep. 2022 - Aaram Omar Khader
Aaram Omar Kader vertelt over de PENELOPE-studie, waarin het effect van een richtlijngestuurde aanpak op het behalen van de LDL-c-streefwaarde bij zeerhoogrisicopatiënten in Nederland werd onderzocht.

ESC 2022 Aaram Omar Kader vertelt over de PENELOPE-studie, waarin het effect van een richtlijngestuurde aanpak op het behalen van de LDL-c-streefwaarde bij zeerhoogrisicopatiënten in Nederland werd onderzocht.

Vroeg en langdurig gebruik van PCSK9-remmer leidt tot aanhoudende gunstige CV-effecten

Nieuws - 30 aug. 2022

ESC 2022 In de open-labelverlenging van de FOURIER-trial bleef de LDL-c-reductie door evolocumab gehandhaafd. Bovendien was vroege behandeling geassocieerd met een aanhoudende toename van gunstige CV-effecten, inclusief CV-sterfte.

Netwerkmeta-analyse van lipidenverlagende middelen bij patiënten met hypercholesterolemie en hoog CV-risico

Literatuur - 28 juli 2022 - Burnett H, et al. - Curr Med Res Opin. 2022

Er is geen direct vergelijkend onderzoek gedaan naar inclisiran, evolocumab, alirocumab, bempedoïnezuur en ezetimib bij patiënten met hypercholesterolemie en een verhoogd cardiovasculair risico die maximaal verdraagbare statinetherapie krijgen. Een netwerkmeta-analyse geeft mogelijk meer inzicht.

PCSK9 nieuws