Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Robuuste voordelen voor CV en been-eventrisico in PAD patiënten op PCSK9 remming

14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Marc Bonaca - Boston, MA, USA

Meer inzicht in effecten van behandeling met PCSK9 remming uit 5 nieuwe FOURIER analyses

14 nov. 2017 - Anaheim, CA, VS - Robert Giugliano - Boston, MA, VS

Grotere relatieve en absolute risicodaling in hoogrisico subgroep met eerder MI behandeld met PCSK9-remming

13 nov. 2017 - AHA.17, Anaheim, CA - Marc Sabatine - Boston, MA, VS

Cholesterolverlaging toen, nu en straks

8 sep. 2017 - Prof. dr. Erik Stroes

Zeer lage LDL-c niveaus (<0.5 mmol/L of <20 mg/dL) bereiken met PCSK9 remming is veilig en effectief

30 aug. 2017 - Robert Giugliano MD - Boston, MA, VS

Lagere lipiden, hogere glucose?

8 sep. 2017 - Dr. David Preiss

Uiteenlopende studiedata bevestigen de rationale van intensieve LDL-verlaging

28 aug. 2017 - Christie Ballantyne - Houston, Texas, VS

Na 1 jaar nog LDL-c reductie met siRNA gericht tegen PCSK9

28 aug. 2017 - Kausik Ray - London, VK
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Welke cholesterolverlager kunt u kiezen voor welke patiënt?

17 mei 2017 - Nederlandse Lipiden Academie - Lipid Lessons
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

LDL verlaging voor CV preventie: van hypothese naar axioma

19 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Prof. dr. John Kastelein
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PCSK9 remmers: belangrijke toevoeging voor behalen LDL-streefwaarden bij hoogrisicopatiënten

20 apr. 2017 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Bram Kroon - Maastricht UMC+

PCSK9 remming: the lower LDL for longer is het nieuwe adagium

7 apr. 2017 - NVVC, Noordwijkerhout - Dr. Fabrice Martens - Deventer Ziekenhuis
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PCSK9 remmers: 'from bench to bedside'

17 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Prof. Gilles Lambert – Université de la Réunion, Sainte-Clotilde, France

LDL-verlaging: van risico-based naar benefit-based behandeling

17 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Prof. dr. Frank Visseren en prof. dr. Wouter Jukema
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

CV voordelen bij LDL-niveaus niet eerder bereikt in klinische eindpuntenstudie

4 apr. 2017 - ACC 2017 - Steve Nissen - Cleveland Clinic, Cleveland, OH, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

‘The lower the better’ voor LDL-c kan worden uitgebreid naar ‘the lower is better for longer’

20 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Fabrice Martens en dr. Anho Liem
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

NNT in toekomstige PCSK9-analyses waarschijnlijk lager naarmate behandeling langer duurt

3 apr. 2017 - ACC, Washington - Prof. Sidney Smith
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Langdurige LDL-c verlaging in fase 2 studie met nieuw middel gericht tegen PCSK9

22 mrt. 2017 - ACC, Washington - Prof. Kausik Ray, London
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PCSK9-remmer cognitief veilig, ook bij zeer laag cholesterolgehalte

19 mrt. 2017 - ACC, Washington - Dr. Robert Giugliano, Boston
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Toepassing van PCSK9-remmers na FOURIER en SPIRE vooral bij hoog-risico patiënten

18 mrt. 2017 - ACC, Washington - Dr. Noel Bairey Merz, Cedars-Sinai Heart Institute, Los Angeles, CA, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PCSK9-remming krijgt belangrijke plek in klinisch arsenaal lipidenverlaging

18 mrt. 2017 - ACC, Washington - Prof. dr. Frank Visseren, UMCU
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

SPIRE en FOURIER en de klinische praktijk

18 mrt. 2017 - ACC, Washington - Dr. Arend Mosterd, Meander MC, Amersfoort
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PCSK9-remmer vermindert CV events in hoog-risico patiënten, maar LDL-c verlagende effect neemt af in de tijd

17 mrt. 2017 - ACC 2017 - Dr. Paul Ridker - Boston, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

CV uitkomsten met PCSK9-remmer: FOURIER studie

17 mrt. 2017 - ACC, Washington - Dr. Marc S. Sabatine, Brigham and Women's Hospital, Boston, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Spectaculair resultaat met siRNA tegen PCSK9 in de ORION-1 studie

20 dec. 2016 - WCN 2016 - Prof.dr. John Kastelein
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Atheromaregressie na behandeling met PCSK9-remmer en statine

18 nov. 2016 - WCN 2016
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Nieuwe strategie voor LDL-verlaging met RNAi gericht tegen PCSK9

21 nov. 2016 - AHA 2016 - Prof.dr. Wouter Jukema
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

HDL-L modulatie of LDL-verlaging: een falende en een succesvolle strategie om CV risico te verlagen

21 nov. 2016 - AHA 2016 - Prof.dr. Wouter Jukema
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

AHA Late-breaking lipidentrials

15 nov. 2016 - AHA 2016 - Jeanine Roeters van Lennep
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Significante plaqueregressie met PCSK9-remmer

15 nov. 2016 - AHA 2016 - Steve Nissen

PCSK9 LOF varianten en lage LDL-c niveaus niet geassocieerd met neurocognitieve stoornissen

24 nov. 2017 - Mefford MT et al., - Circulation 2017

Data van een groot prospectief cohort van African-Americans suggereert dat levenslange blootstelling aan lage PCSK9 en resulterende lage LDL-c niveaus neurocognitie niet beïnvloeden.

PCSK9 remmer verlaagt CV risico bij perifeer vaatlijden en in hoog-risicopatiënten met eerdere MI(s)

Gepresenteerd tijdens AHA 17 Scientific Sessions in Anaheim, CA, USA door Marc Bonaca and Marc Sabatine (Brigham and Women’s Hospital, Boston, MA, USA)

15 nov. 2017 - nieuws

AHA 2017 Nieuwe FOURIER analyses laten voordeel van evolocumab-behandeling zien in patiënten met PAD en klinische factoren in hoog-risico post-MI patiënten kunnen extra risico voorspellen.

Robuuste voordelen voor CV en been-eventrisico in PAD patiënten op PCSK9 remming

AHA 2017 - Anaheim, CA

14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Marc Bonaca - Boston, MA, USA
PAD patiënten in de FOURIER studie die behandeld werden met de PCSK9 remmer evolocumab lieten een hoger absolute en relatieve CV eventrisicodaling zien, en een grotere daling van events in de benen.

AHA 2017 PAD patiënten in de FOURIER studie die behandeld werden met de PCSK9 remmer evolocumab lieten een hoger absolute en relatieve CV eventrisicodaling zien, en een grotere daling van events in de benen.

Meer inzicht in effecten van behandeling met PCSK9 remming uit 5 nieuwe FOURIER analyses

AHA 2017 - Anaheim, CA, VS

14 nov. 2017 - Anaheim, CA, VS - Robert Giugliano - Boston, MA, VS
Dr. Giugliano vat bevindingen samen van twee aanvullende klinische trial updates en studies naar infarctgrootte, TIMI stabiele IHD risico en totaal aantal events in FOURIER.

AHA 2017 Dr. Giugliano vat bevindingen samen van twee aanvullende klinische trial updates en studies naar infarctgrootte, TIMI stabiele IHD risico en totaal aantal events in FOURIER.

Grotere relatieve en absolute risicodaling in hoogrisico subgroep met eerder MI behandeld met PCSK9-remming

AHA 2017 - Anaheim, CA, VS

13 nov. 2017 - AHA.17, Anaheim, CA - Marc Sabatine - Boston, MA, VS
Subanalyse van FOURIER toont dat binnen de subgroep van patiënten met eerder MI, een subgroep met extra hoog risico meer baat heeft van LDL-c verlaging met de PCSK9 remmer evolocumab.

AHA 2017 Subanalyse van FOURIER toont dat binnen de subgroep van patiënten met eerder MI, een subgroep met extra hoog risico meer baat heeft van LDL-c verlaging met de PCSK9 remmer evolocumab.

Cholesterolverlaging toen, nu en straks

NVIVG 2017

8 sep. 2017 - Prof. dr. Erik Stroes
Prof. dr. Erik Stroes bespreekt de ontwikkelingen op het gebied van cholesterolverlaging van de laatste jaren. Behandeldoelen zijn steeds verder verlaagd; met nieuwe middelen bovenop statines kan het resterende risico verder worden verlaagd en voor de toekomst ligt verder geïndividualiseerde behandeling in het verschiet.

NVIVG 2017 Prof. dr. Erik Stroes bespreekt de laatste ontwikkelingen op het gebied van cholesterolverlaging. Behandeldoelen zijn steeds verder verlaagd en verder geïndividualiseerde behandeling ligt in het verschiet.

PCSK9 niveaus positief geassocieerd met uitkomsten in verslechterend HF

25 okt. 2017 - Bayes-Genis A, et al. - J Am Coll Cardiol 2017

In WHF patiënten was het risico positief geassocieerd met PCSK9 niveaus en negatief met LDL-receptor niveaus, wat suggereert dat PCSK9 remming kan leiden tot betere uitkomsten in HF.

ESC/EAS Task Force publiceert update van klinische gids voor gebruik van PCSK9 remmers

17 okt. 2017 - nieuws

Deze praktische leidraad beoogt artsen te helpen zeer hoog-risicopatiënten te identificeren met verhoogd LDL-c ondanks behandeling, die waarschijnlijk het meest baat zullen hebben bij behandeling met PCSK9-remmers.

Zeer lage LDL-c niveaus (<0.5 mmol/L of <20 mg/dL) bereiken met PCSK9 remming is veilig en effectief

ESC 2017 - Barcelona

30 aug. 2017 - Robert Giugliano MD - Boston, MA, VS
Een secundaire analyse van de FOURIER studie verdeelde patiënten in vijf categorieën van bereikt LDL-c niveau na 4 weken behandeling met PCSK9 antibody evolocumab. Patiënten met <0.5 mmol/L hadden de laagste CV eventrate.

ESC 2017 Een secundaire analyse van de FOURIER studie verdeelde patiënten in vijf categorieën van bereikt LDL-c niveau na 4 weken evolocumab behandeling. Patiënten met <0.5 mmol/L hadden de laagste CV eventrate.

Lagere lipiden, hogere glucose?

NVIVG 2017

8 sep. 2017 - Dr. David Preiss
Dr. David Preiss geeft een overzicht van beschikbare data over de relatie tussen lipiden en glucosemetabolisme en het risico op het ontwikkelen van diabetes. Verschillende lipidenverlagende middelen lijken een tegengesteld effect te hebben op het risico van diabetes.

NVIVG 2017 Dr. David Preiss geeft een overzicht van beschikbare data over de relatie tussen lipiden en glucosemetabolisme en het risico op het ontwikkelen van diabetes. Verschillende lipidenverlagende middelen lijken een tegengesteld effect te hebben op het risico van diabetes.

Langdurig gebruik PCSK9 remmer veilig en effectief in HeFH

5 okt. 2017 - Hovingh GK et al., - Lipid Journal 2017

Langdurige dosering van evolocumab in patiënten met heterozygote familiale hypercholesterolemie is veilig en wordt goed verdragen, en resulteerde in een significante vermindering van het LDL-C-niveau.

Klinisch voordeel van PCSK9 remming in hoog-risico diabetespatiënten op insuline

26 sep. 2017 - Leiter LA et al. - Diabetes Obes Metab. 2017

Alirocumab gaf significante LDL-c daling in individuen met T2DM of T1DM en hypercholesterolemie en hoog CV risico die insuline krijgen.