Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

De rol van PCSK9 inhibitie in primaire en secundaire CV preventie

26 okt. 2017 - Boston, MA, USA - Prof. Deepak Bhatt - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

Hoe laag LDL-c is nog veilig? Lessen uit 25 jaar cholesterolverlaging

26 okt. 2017 - Boston, MA, USA - Dr. Robert Giugliano - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

PCSK9 remming verlaagt de inflammatoire respons in FH

24 nov. 2017 - WCN congres 2017 - Dr. Sophie Bernelot Moens

Robuuste voordelen voor CV en been-eventrisico in PAD patiënten op PCSK9 remming

14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Marc Bonaca - Boston, MA, USA

Meer inzicht in effecten van behandeling met PCSK9 remming uit 5 nieuwe FOURIER analyses

14 nov. 2017 - Anaheim, CA, VS - Robert Giugliano - Boston, MA, VS

Grotere relatieve en absolute risicodaling in hoogrisico subgroep met eerder MI behandeld met PCSK9-remming

13 nov. 2017 - AHA.17, Anaheim, CA - Marc Sabatine - Boston, MA, VS

Cholesterolverlaging toen, nu en straks

8 sep. 2017 - Prof. dr. Erik Stroes

Zeer lage LDL-c niveaus (<0.5 mmol/L of <20 mg/dL) bereiken met PCSK9 remming is veilig en effectief

30 aug. 2017 - Robert Giugliano MD - Boston, MA, VS

Lagere lipiden, hogere glucose?

8 sep. 2017 - Dr. David Preiss

Uiteenlopende studiedata bevestigen de rationale van intensieve LDL-verlaging

28 aug. 2017 - Christie Ballantyne - Houston, Texas, VS

Na 1 jaar nog LDL-c reductie met siRNA gericht tegen PCSK9

28 aug. 2017 - Kausik Ray - London, VK
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Welke cholesterolverlager kunt u kiezen voor welke patiënt?

17 mei 2017 - Nederlandse Lipiden Academie - Lipid Lessons
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

LDL verlaging voor CV preventie: van hypothese naar axioma

19 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Prof. dr. John Kastelein
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PCSK9 remmers: belangrijke toevoeging voor behalen LDL-streefwaarden bij hoogrisicopatiënten

20 apr. 2017 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Bram Kroon - Maastricht UMC+

PCSK9 remming: the lower LDL for longer is het nieuwe adagium

7 apr. 2017 - NVVC, Noordwijkerhout - Dr. Fabrice Martens - Deventer Ziekenhuis
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PCSK9 remmers: 'from bench to bedside'

17 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Prof. Gilles Lambert – Université de la Réunion, Sainte-Clotilde, France

LDL-verlaging: van risico-based naar benefit-based behandeling

17 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Prof. dr. Frank Visseren en prof. dr. Wouter Jukema
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

CV voordelen bij LDL-niveaus niet eerder bereikt in klinische eindpuntenstudie

4 apr. 2017 - ACC 2017 - Steve Nissen - Cleveland Clinic, Cleveland, OH, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

‘The lower the better’ voor LDL-c kan worden uitgebreid naar ‘the lower is better for longer’

20 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Fabrice Martens en dr. Anho Liem
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

NNT in toekomstige PCSK9-analyses waarschijnlijk lager naarmate behandeling langer duurt

3 apr. 2017 - ACC, Washington - Prof. Sidney Smith
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Langdurige LDL-c verlaging in fase 2 studie met nieuw middel gericht tegen PCSK9

22 mrt. 2017 - ACC, Washington - Prof. Kausik Ray, London
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PCSK9-remmer cognitief veilig, ook bij zeer laag cholesterolgehalte

19 mrt. 2017 - ACC, Washington - Dr. Robert Giugliano, Boston
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Toepassing van PCSK9-remmers na FOURIER en SPIRE vooral bij hoog-risico patiënten

18 mrt. 2017 - ACC, Washington - Dr. Noel Bairey Merz, Cedars-Sinai Heart Institute, Los Angeles, CA, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PCSK9-remming krijgt belangrijke plek in klinisch arsenaal lipidenverlaging

18 mrt. 2017 - ACC, Washington - Prof. dr. Frank Visseren, UMCU
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

SPIRE en FOURIER en de klinische praktijk

18 mrt. 2017 - ACC, Washington - Dr. Arend Mosterd, Meander MC, Amersfoort
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PCSK9-remmer vermindert CV events in hoog-risico patiënten, maar LDL-c verlagende effect neemt af in de tijd

17 mrt. 2017 - ACC 2017 - Dr. Paul Ridker - Boston, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

CV uitkomsten met PCSK9-remmer: FOURIER studie

17 mrt. 2017 - ACC, Washington - Dr. Marc S. Sabatine, Brigham and Women's Hospital, Boston, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Spectaculair resultaat met siRNA tegen PCSK9 in de ORION-1 studie

20 dec. 2016 - WCN 2016 - Prof.dr. John Kastelein
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Atheromaregressie na behandeling met PCSK9-remmer en statine

18 nov. 2016 - WCN 2016
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Nieuwe strategie voor LDL-verlaging met RNAi gericht tegen PCSK9

21 nov. 2016 - AHA 2016 - Prof.dr. Wouter Jukema

PCSK9 varianten hebben geen effect op het risico op beroerte

12 feb. 2018 - Hopewell JC, et al. - EHJ 2018
//PCSK9// genetische varianten, die lagere niveaus van LCL-c produceren, zijn niet geassocieerd met het risico op ischemische beroerte, in tegenstelling tot significante associaties met het risico op CHD.

PCSK9 genetische varianten, die lagere niveaus van LCL-c produceren, zijn niet geassocieerd met het risico op ischemische beroerte, in tegenstelling tot significante associaties met het risico op CHD.

PCSK9 remmer verandert niveau en grootte van lipoproteïnedeeltjes

24 jan. 2018 - Toth PP, et al. - Am J Cardiol 2018
Evolocumab verandert significant het aantal en de grootte van lipoproteïnedeeltjes, ongeacht de overeenstemming met LDL-c bij aanvang of ziektestatus.

Evolocumab verandert significant het aantal en de grootte van lipoproteïnedeeltjes, ongeacht de overeenstemming met LDL-c bij aanvang of ziektestatus.

De rol van PCSK9 inhibitie in primaire en secundaire CV preventie

26 okt. 2017 - Boston, MA, USA - Prof. Deepak Bhatt - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA
Van verschillende behandelingen zijn gunstige CV effecten aangetoond. Prof. Deepak Bhatt bespreekt hoe PCSK9-remmers hierin kunnen worden geïntegreerd voor primaire en secundaire CV-preventie.

Van verschillende behandelingen zijn gunstige CV effecten aangetoond. Prof. Deepak Bhatt bespreekt hoe PCSK9-remmers hierin kunnen worden geïntegreerd voor primaire en secundaire CV-preventie.

NVIVG 2017 | Cholesterolverlaging toen, nu en straks

15e Symposium Vasculaire Geneeskunde, Zeist
15e Symposium Vasculaire Geneeskunde, Zeist

Lees een samenvatting van de presentatie gegeven door Prof. dr. E.S.G. Stroes

LDL-receptorexpressie correleert met verlaging LDL-c in patiënten met homozygote FH behandeld met PCSK9 remmer

8 jan. 2018 - Thedrez A, et al. - Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2017

Ex vivo LDL-receptor expressie is negatief geassocieerd met het plasmaniveau van LDL-c en apoB bij HoFH patiënten voor en na behandeling met evolocumab.

Hoe laag LDL-c is nog veilig? Lessen uit 25 jaar cholesterolverlaging

26 okt. 2017 - Boston, MA, USA - Dr. Robert Giugliano - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA
Dr. Robert Giugliano vat samen wat we de afgelopen decennia geleerd hebben over de effectiviteit en veiligheid van LDL-c verlaging tot zeer lage waarden.

Dr. Robert Giugliano vat samen wat we de afgelopen decennia geleerd hebben over de effectiviteit en veiligheid van LDL-c verlaging tot zeer lage waarden.

PCSK9 remming verlaagt de inflammatoire respons in FH

24 nov. 2017 - WCN congres 2017 - Dr. Sophie Bernelot Moens
Dr. Sophie Bernelot Moens (AMC, Amsterdam) spreekt over haar onderzoek, waarvoor zij de WCN Onderzoeksprijs 2016/2017 ontving. Zij toonde aan dat cholesterolverlaging leidt tot een lagere inflammatoire respons. Dit kan mogelijk meer benut worden voordat wordt overgegaan op behandeling met anti-inflammatoire middelen.

WCN 2017 Dr. Sophie Bernelot Moens kreeg de WCN Onderzoeksprijs 2016/2017 voor haar onderzoek waarin zij aantoonde dat cholesterolverlaging leidt tot een lagere inflammatoire respons. Dit kan mogelijk meer benut worden voordat wordt overgegaan op behandeling met anti-inflammatoire middelen.

PCSK9 LOF varianten en lage LDL-c niveaus niet geassocieerd met neurocognitieve stoornissen

24 nov. 2017 - Mefford MT et al., - Circulation 2017

Data van een groot prospectief cohort van African-Americans suggereert dat levenslange blootstelling aan lage PCSK9 en resulterende lage LDL-c niveaus neurocognitie niet beïnvloeden.

PCSK9 remmer verlaagt CV risico bij perifeer vaatlijden en in hoog-risicopatiënten met eerdere MI(s)

Gepresenteerd tijdens AHA 17 Scientific Sessions in Anaheim, CA, USA door Marc Bonaca and Marc Sabatine (Brigham and Women’s Hospital, Boston, MA, USA)

15 nov. 2017 - nieuws

AHA 2017 Nieuwe FOURIER analyses laten voordeel van evolocumab-behandeling zien in patiënten met PAD en klinische factoren in hoog-risico post-MI patiënten kunnen extra risico voorspellen.

Robuuste voordelen voor CV en been-eventrisico in PAD patiënten op PCSK9 remming

AHA 2017 - Anaheim, CA

14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Marc Bonaca - Boston, MA, USA
PAD patiënten in de FOURIER studie die behandeld werden met de PCSK9 remmer evolocumab lieten een hoger absolute en relatieve CV eventrisicodaling zien, en een grotere daling van events in de benen.

AHA 2017 PAD patiënten in de FOURIER studie die behandeld werden met de PCSK9 remmer evolocumab lieten een hoger absolute en relatieve CV eventrisicodaling zien, en een grotere daling van events in de benen.

Meer inzicht in effecten van behandeling met PCSK9 remming uit 5 nieuwe FOURIER analyses

AHA 2017 - Anaheim, CA, VS

14 nov. 2017 - Anaheim, CA, VS - Robert Giugliano - Boston, MA, VS
Dr. Giugliano vat bevindingen samen van twee aanvullende klinische trial updates en studies naar infarctgrootte, TIMI stabiele IHD risico en totaal aantal events in FOURIER.

AHA 2017 Dr. Giugliano vat bevindingen samen van twee aanvullende klinische trial updates en studies naar infarctgrootte, TIMI stabiele IHD risico en totaal aantal events in FOURIER.

Grotere relatieve en absolute risicodaling in hoogrisico subgroep met eerder MI behandeld met PCSK9-remming

AHA 2017 - Anaheim, CA, VS

13 nov. 2017 - AHA.17, Anaheim, CA - Marc Sabatine - Boston, MA, VS
Subanalyse van FOURIER toont dat binnen de subgroep van patiënten met eerder MI, een subgroep met extra hoog risico meer baat heeft van LDL-c verlaging met de PCSK9 remmer evolocumab.

AHA 2017 Subanalyse van FOURIER toont dat binnen de subgroep van patiënten met eerder MI, een subgroep met extra hoog risico meer baat heeft van LDL-c verlaging met de PCSK9 remmer evolocumab.