Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Consistente CV eventreductie met veilige PCSK9-remmer in ACS-patiëntsubgroepen

9 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Marco Alings - Breda

Resultaten met PCSK9-remmer in ODYSSEY OUTCOMES boven verwachting: inclusief mortaliteitsvoordeel

10 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL. VS - Prof.dr. Wouter Jukema - LUMC

PCSK9-remmer toont goede voordeel-risico-balans in hoogrisico ACS-patiënten in de ODYSSEY OUTCOMES trial

9 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Prof. Gabriel Steg, Parijs

ODYSSEY OUTCOMES resultaten kunnen de klinische praktijk veranderen voor behandeling van hoogrisico ACS-patiënten

9 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Valentin Fuster, New York

Nieuwe cholesterolverlagende therapieën: een blik op de nabije toekomst

26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Kees Hovingh

De rol van PCSK9 inhibitie in primaire en secundaire CV preventie

26 okt. 2017 - Boston, MA, USA - Prof. Deepak Bhatt - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

Hoe laag LDL-c is nog veilig? Lessen uit 25 jaar cholesterolverlaging

26 okt. 2017 - Boston, MA, USA - Dr. Robert Giugliano - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

PCSK9 remming verlaagt de inflammatoire respons in FH

24 nov. 2017 - WCN congres 2017 - Dr. Sophie Bernelot Moens

Robuuste voordelen voor CV en been-eventrisico in PAD patiënten op PCSK9 remming

14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Marc Bonaca - Boston, MA, USA

Meer inzicht in effecten van behandeling met PCSK9 remming uit 5 nieuwe FOURIER analyses

14 nov. 2017 - Anaheim, CA, VS - Robert Giugliano - Boston, MA, VS

Grotere relatieve en absolute risicodaling in hoogrisico subgroep met eerder MI behandeld met PCSK9-remming

13 nov. 2017 - AHA.17, Anaheim, CA - Marc Sabatine - Boston, MA, VS

Cholesterolverlaging toen, nu en straks

8 sep. 2017 - Prof. dr. Erik Stroes

Zeer lage LDL-c niveaus (<0.5 mmol/L of <20 mg/dL) bereiken met PCSK9 remming is veilig en effectief

30 aug. 2017 - Robert Giugliano MD - Boston, MA, VS

Lagere lipiden, hogere glucose?

8 sep. 2017 - Dr. David Preiss

Uiteenlopende studiedata bevestigen de rationale van intensieve LDL-verlaging

28 aug. 2017 - Christie Ballantyne - Houston, Texas, VS

Na 1 jaar nog LDL-c reductie met siRNA gericht tegen PCSK9

28 aug. 2017 - Kausik Ray - London, VK
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Welke cholesterolverlager kunt u kiezen voor welke patiënt?

17 mei 2017 - Nederlandse Lipiden Academie - Lipid Lessons
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

LDL verlaging voor CV preventie: van hypothese naar axioma

19 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Prof. dr. John Kastelein
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PCSK9 remmers: belangrijke toevoeging voor behalen LDL-streefwaarden bij hoogrisicopatiënten

20 apr. 2017 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Bram Kroon - Maastricht UMC+

PCSK9 remming: the lower LDL for longer is het nieuwe adagium

7 apr. 2017 - NVVC, Noordwijkerhout - Dr. Fabrice Martens - Deventer Ziekenhuis
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PCSK9 remmers: 'from bench to bedside'

17 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Prof. Gilles Lambert – Université de la Réunion, Sainte-Clotilde, France

LDL-verlaging: van risico-based naar benefit-based behandeling

17 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Prof. dr. Frank Visseren en prof. dr. Wouter Jukema
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

CV voordelen bij LDL-niveaus niet eerder bereikt in klinische eindpuntenstudie

4 apr. 2017 - ACC 2017 - Steve Nissen - Cleveland Clinic, Cleveland, OH, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

‘The lower the better’ voor LDL-c kan worden uitgebreid naar ‘the lower is better for longer’

20 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Fabrice Martens en dr. Anho Liem
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

NNT in toekomstige PCSK9-analyses waarschijnlijk lager naarmate behandeling langer duurt

3 apr. 2017 - ACC, Washington - Prof. Sidney Smith
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Langdurige LDL-c verlaging in fase 2 studie met nieuw middel gericht tegen PCSK9

22 mrt. 2017 - ACC, Washington - Prof. Kausik Ray, London
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PCSK9-remmer cognitief veilig, ook bij zeer laag cholesterolgehalte

19 mrt. 2017 - ACC, Washington - Dr. Robert Giugliano, Boston
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Toepassing van PCSK9-remmers na FOURIER en SPIRE vooral bij hoog-risico patiënten

18 mrt. 2017 - ACC, Washington - Dr. Noel Bairey Merz, Cedars-Sinai Heart Institute, Los Angeles, CA, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PCSK9-remming krijgt belangrijke plek in klinisch arsenaal lipidenverlaging

18 mrt. 2017 - ACC, Washington - Prof. dr. Frank Visseren, UMCU
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

SPIRE en FOURIER en de klinische praktijk

18 mrt. 2017 - ACC, Washington - Dr. Arend Mosterd, Meander MC, Amersfoort

Grotere risicoreductie met PCSK9-remming in gemakkelijk te herkennen patiëntsubgroepen

18 apr. 2018 - Sabatine MS et al. - Circulation. 2018
Patiënten met een historie van MI wiens laatste event recenter was, die al meerdere Mis hebben gehad of met resterend meervats-coronairlijden, hebben meer CV risicoreductie met evolocumab.

Patiënten met een historie van MI wiens laatste event recenter was, die al meerdere Mis hebben gehad of met resterend meervats-coronairlijden, hebben meer CV risicoreductie met evolocumab.

Een PCSK9 remmer verlaagt LDL-c bij patiënten met genmutaties die FH veroorzaken

5 apr. 2018 - Hartgers ML, et al. - J Clin Lipidol 2018

Een klinisch betekenisvolle LDL-c-verlagende activiteit werd waargenomen bij patiënten die alirocumab kregen en die dubbel of samengesteld heterozygoot zijn, of homozygoot voor genen die FH veroorzaken.

Fase 2 studie met cholesterolbiosyntheseremmer bovenop PCSK9 remmer behaalt primair eindpunt

27 mrt. 2018 - nieuws

Bempedoic acid verlaagt LDL-c met een extra 30% wanneer het wordt toegevoegd aan evolocumab in patiënten met hypercholesterolemie.

PCSK9 remming verlaagt Lp(a) concentratie door een duaal werkingsmechanisme

27 mrt. 2018 - Watts GF, et al. - Eur Heart J 2018

PCSK9 remming vermindert de productie en in combinatie met atorvastatin verhoogt het de klaring van Lp(a) deeltjes, wat een duaal werkingsmechanisme bevestigt dat de plasma Lp(a) concentratie verlaagt.

Verlaging van Lp(a)-c resulteert in lagere LDL-c metingen, maar constante echte LDL-c waarden

26 mrt. 2018 - Viney NJ, et al. - J Clin Lipidol 2018
In een fase 2 studie in patienten met verhoogd Lp(a) omvatte gemeten LDL-c circulerend Lp(a)-c en verlaging van Lp(a)-c resulteerde in verlaagde LDL-c metingen en constante echte LDL-c-waarden.

In een fase 2 studie in patienten met verhoogd Lp(a) omvatte gemeten LDL-c circulerend Lp(a)-c en verlaging van Lp(a)-c resulteerde in verlaagde LDL-c metingen en constante echte LDL-c-waarden.

Positief CHMP advies voor PCSK9 remmer om CV risico te verminderen in hoog-risico patiënten

26 mrt. 2018 - nieuws

Na de resultaten van de FOURIER trial, heeft de CHMP van de EMA een positief advies uitgebracht voor de PCSK9-remmer evolocumab om het CV risico te verlagen bij patiënten met vastgestelde ASCVD.

CV voordeel van PCSK9-remming is gelijk ongeacht niveau van inflammatie

13 mrt. 2018 - Bohula EA et al. - Circulation 2018
Een voorafgespecificeerde FOURIER-analyse toont dat evolocumab CV events vermindert in alle hsCRP strata, met grotere absolute risicoreducties in patiënten met hogere baseline hsCRP.

ACC 2018 Een voorafgespecificeerde FOURIER-analyse toont dat evolocumab CV events vermindert in alle hsCRP strata, met grotere absolute risicoreducties in patiënten met hogere baseline hsCRP.

Consistente CV eventreductie met veilige PCSK9-remmer in ACS-patiëntsubgroepen

9 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Marco Alings - Breda
Dr. Marco Alings gaat dieper in op de ODYSSEY OUTCOMES resultaten en hoe deze geïnterpreteerd moeten worden. Alirocumab was veilig en liet een mortaliteitsvoordeel zien, met name bij hoog-risicopatiënten.

ACC 2018 Dr. Marco Alings gaat dieper in op de ODYSSEY OUTCOMES resultaten en hoe deze geïnterpreteerd moeten worden. Alirocumab was veilig en liet een mortaliteitsvoordeel zien, met name bij hoog-risicopatiënten.

Resultaten met PCSK9-remmer in ODYSSEY OUTCOMES boven verwachting: inclusief mortaliteitsvoordeel

10 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL. VS - Prof.dr. Wouter Jukema - LUMC
Naast het verwachte effect op myocardinfarctpreventie, ging alirocumab ook met daling van totale mortaliteit gepaard. De data geven ook inzicht in de groep patiënten die het meeste baat zal hebben bij het middel.

ACC 2018 Naast het verwachte effect op myocardinfarct-preventie, ging alirocumab ook met daling van totale mortaliteit gepaard. De data geven ook inzicht in de groep patiënten die het meeste baat zal hebben bij het middel.

PCSK9-remmer toont goede voordeel-risico-balans in hoogrisico ACS-patiënten in de ODYSSEY OUTCOMES trial

9 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Prof. Gabriel Steg, Parijs
Prof. Gabriel Steg bespreekt de 15% reductie op het primaire eindpunt die met alirocumab werd behaald, met goed veiligheidsprofiel. Het CV voordeel was het grootst in patiënten met hoog LDL-c op baseline.

ACC 2018 Prof. Gabriel Steg bespreekt de 15% reductie op het primaire eindpunt die met alirocumab werd behaald, met goed veiligheidsprofiel. Het CV voordeel was het grootst in patiënten met hoog LDL-c op baseline.

ODYSSEY OUTCOMES resultaten kunnen de klinische praktijk veranderen voor behandeling van hoogrisico ACS-patiënten

9 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Valentin Fuster, New York
Dr. Valentin Fuster legt uit waarom hij verwacht dat de resultaten van de ODYSSEY OUTCOMES trial met de PCSK9-remmer alirocumab de klinische praktijk kunnen veranderenn. Hij ziet in de resultaten ook de boodschap dat LDL-waarden die nu als normaal gezien worden, misschien wel te hoog zijn.

ACC 2018 Dr. Valentin Fuster legt uit waarom hij verwacht dat deze resultaten met de PCSK9-remmer alirocumab de klinische praktijk kunnen veranderenn. Hij ziet in de resultaten ook de boodschap dat LDL-waarden die nu als normaal gezien worden, misschien wel te hoog zijn.

Nog een PCSK9-remmer verlaagt MACE op veilige wijze in langetermijnstudie in hoogrisicopatiënten

Gepresenteerd tijdens ACC.18 door: Ph. Gabriel Steg (Parijs, Frankrijk)

9 mrt. 2018 - nieuws
Behandeling met alirocumab bovenop hoge-intensiteit statins verlaagt MACE met 15% in patiënten met recent ACS in de ODYSSEY OUTCOMES studie, en was geassocieerd met lagere sterfte door alle oorzaken.

ACC 2018 Behandeling met alirocumab bovenop hoge-intensiteit statines verlaagt MACE met 15% in patiënten met recent ACS in de ODYSSEY OUTCOMES studie, en was geassocieerd met lagere sterfte door alle oorzaken.