Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

De behandeling van kinderen met FH in Nederland: screening, therapie en genezing?

3' educatie - 8 juli 2024 - Dr. Willemijn Corpeleijn

Nieuwe vergoedingsvoorwaarden voor PCSK9-antilichamen - Wat zijn de klinische implicaties?

5' educatie - 1 juli 2024 - Dr. Karin Arkenbout

Veranderingen in lipiden bij insulineresistentie

5' educatie - 26 juni 2024 - Dr. Sara-Joan Pinto-Sietsma

Vette ontwikkelingen in lipidenland: van pillen tot gentherapie

10' educatie - 26 juni 2024 - Dr. Maarten Leening

Het nocebo-effect bij statinegebruik

5' educatie - 25 juni 2024 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep

Effecten van cholesterolophoping in macrofagen op inflammatie

3' educatie - 25 mei 2024 - Dr. Marit Westerterp

Weet wat u meet bij hypertriglyceridemie

5' educatie - 25 juni 2024 - Dr. Manon Slob

Anti-inflammatoire therapieën voor HVZ-risicopreventie

3' educatie - 25 juni 2024 - Prof. dr. Ulrich Laufs

LDL pack-years - Het cumulatieve exposure model van lipiden en atherosclerose

5' educatie - 25 juni 2024 - Dr. Maarten Leening

Anti-inflammatoire effecten van lipidenverlagende therapieën

5' educatie - 24 juni 2024 - Dr. Nordin Hanssen

Boeiende tijden om residueel inflammatoir risico aan te pakken

3' educatie - 24 juni 2024 - Prof. Peter Libby

Veelbelovende data met APOC3 siRNA in gemengde hyperlipidemie

3' educatie - 17 juni 2024 - Prof. Christie Ballantyne

Screening en monitoring van cardiale ATTR-amyloïdose

5' educatie - 17 juni 2024 - Hendrea Tingen

Vroegtijdige identificatie en monitoring van wild-type ATTR-CM

5' educatie - 17 juni 2024 - Alwin Tubben

Vroegtijdig opsporen van polyneuropathie bij erfelijke ATTR-amyloïdose

5' educatie - 17 juni 2024 - Milou Berends

Rationale voor de voedingsaanbevelingen voor vetinname

3' educatie - 12 juni 2024 - Dr. Jacob J. Christensen

Behandelmogelijkheden bij ATTR-amyloïdose

15' educatie - 10 juni 2024 - Prof. dr. Peter van der Meer en dr. Hans Nienhuis

Kwaliteit van hartfalenzorg in Nederland

3' educatie - 6 juni 2024 - Prof. dr. Jasper Brugts

Nieuwe PCSK9-remmer verlaagt LDL-c in tweede grote fase 3-studie

3' educatie - 5 juni 2024 - Prof. dr. Evan Stein

Bempedoinezuur veilig en effectief bij patiënten zonder diabetes met metabool syndroom

3' educatie - 4 juni 2024 - Pam Taub

Gunstige effecten van kortdurende DAPT gevolgd door alleen ticagrelor na PCI voor ACS

Literatuur - 11 juli 2024 - Lee YJ, et al. - Eur Heart J. 2024

In een systematische review en meta-analyse bij ACS-patiënten die een drug-eluting stent kregen, verminderde ticagrelormonotherapie na duale antiplaatjestherapie (DAPT) van ≤3 maanden het bloedingsrisico zonder het ischemisch risico te verhogen, vergeleken met ticagrelor-gebaseerde DAPT van 12 maanden.

Survodutide vermindert lichaamsgewicht in fase 2-doseringsstudie naar overgewicht/obesitas

Literatuur - 11 juli 2024 - Le Roux CW, et al.

Behandeling met de duale glucagon/GLP-1-receptoragonist survodutide gedurende 46 weken verminderde op dosisafhankelijke wijze het lichaamsgewicht tot 12% vergeleken met placebo bij personen met BMI ≥27 kg/m² maar zonder diabetes. Gastro-intestinale aandoeningen waren de vaakst gemelde nadelige events.

Voortdurende omgekeerde LV-remodellering bij de-novo-HFrEF door GDMT-optimalisatie na 90 dagen

Literatuur - 11 juli 2024 - Veltmann C, et al. - Eur Heart J. 2024

In de HF-OPT-studie resulteerde continue optimalisatie van richtlijngestuurde medische therapie (GDMT) erin dat 68% van de patiënten met nieuw gediagnosticeerd HFrEF een LVEF >35% had na 180 dagen. Het behalen van de GDMT-streefdoses was geassocieerd met een LVEF >35%.

De behandeling van kinderen met FH in Nederland: screening, therapie en genezing?

3' educatie - 8 juli 2024 - Dr. Willemijn Corpeleijn
**Nationale Lipidendag 2024** Willemijn Corpeleijn bespreekt de behandeling van kinderen met FH. Het is belangrijk dat kinderen met FH al op een jonge leeftijd opgespoord worden en starten met de behandeling, aldus Willemijn Corpeleijn.

Nationale Lipidendag 2024 Willemijn Corpeleijn bespreekt de behandeling van kinderen met FH. Het is belangrijk dat kinderen met FH al op een jonge leeftijd opgespoord worden en starten met de behandeling, aldus Willemijn Corpeleijn.

Position statement over HIF-PHI's voor de behandeling van anemie bij CNS

Nieuws - 4 juli 2024

De European Renal Best Practice board van de ERA heeft een position statement gepubliceerd over hypoxie-induceerbare-factor-prolylhydroxylaseremmers (HIF-PHI’s) voor de behandeling van anemie bij CNS.

Update in artsenbijsluiter van ticagrelor bij behandeling van ACS

Nieuws - 4 juli 2024

Er is een aanpassing gemaakt in de artsenbijsluiter (SmPC) van ticagrelor voor de behandeling van ACS. Bij patiënten met ACS die PCI hebben ondergaan en hoog bloedingsrisico hebben, kan nu overwogen worden om na 3 maanden te stoppen met aspirine.

Leeftijd en geslacht hebben geen invloed op werkzaamheid en veiligheid van finerenon bij patiënten met DM2 en CNS

Literatuur - 3 juli 2024 - Bansal S, et al. - BMJ Open. 2024

Een post-hocanalyse van FIDELITY toonde dat het gunstige effect van finerenon versus placebo op samengestelde cardiovasculaire en renale uitkomsten niet werd beïnvloed door leeftijd of geslacht. Het veiligheidsprofiel was ook vergelijkbaar voor alle leeftijds- en geslachtsgroepen.

Snelle GDMT-optitratie verbetert alle dimensies van kwaliteit van leven na ziekenhuisopname voor acuut HF

Literatuur - 2 juli 2024 - Čelutkienė J, et al. - Circ Heart Fail. 2024

Analyse van STRONG-HF toonde dat snelle optitratie van richtlijngestuurde medische therapie (GDMT) alle dimensies van kwaliteit van leven na 90 dagen verbeterde vergeleken met gebruikelijke zorg bij patiënten die waren opgenomen voor acuut HF, ongeacht hun gezondheidsstatus bij studieaanvang.

Nieuwe vergoedingsvoorwaarden voor PCSK9-antilichamen - Wat zijn de klinische implicaties?

5' educatie - 1 juli 2024 - Dr. Karin Arkenbout
Dr. Karin Arkenbout bespreekt de klinische implicaties van de uitbreiding van de vergoedingsvoorwaarden voor PCSK9-antilichamen.

Dr. Karin Arkenbout bespreekt de klinische implicaties van de nieuwe vergoedingsvoorwaarden voor PCSK9-antilichamen.

Real-world-data tonen dat vroege en intensieve PCSK9-remmertherapie het residuele risico vermindert bij ACS

Literatuur - 27 juni 2024 - Gargiulo P, et al. - Eur J Prev Cardiol. 2024

In een analyse van het retrospectieve AT-TARGET-IT-register verlaagde een vroege en intensieve lipidenverlagende behandeling met een PCSK9-remmer de LDL-c-waarde en het MACE-risico na 11 maanden bij gehospitaliseerde ACS-patiënten.

Welke factoren voorspellen het optreden van HF bij patiënten met DM2?

Literatuur - 27 juni 2024 - Diabetes Obes Metab. 2024 - Said F, et al.

Een nieuw ontwikkeld model dat NT-proBNP, TnT en BMI omvatte, voorspelde nauwkeurig het optreden van HF bij patiënten met DM2, inclusief zij die behandeld werden met een SGLT2-remmer.

Veranderingen in lipiden bij insulineresistentie

5' educatie - 26 juni 2024 - Dr. Sara-Joan Pinto-Sietsma
**NLA Lipidenlessen** Dr. Sara-Joan Pinto-Sietsma legt uit hoe insulineresistentie effect heeft op lipiden. Daarnaast bespreekt zij de relatie tussen veranderingen in apoB, LDL-deeltjes en HVZ-risico.

NLA Lipidenlessen Dr. Sara-Joan Pinto-Sietsma legt uit hoe insulineresistentie effect heeft op lipiden. Daarnaast bespreekt zij de relatie tussen veranderingen in apoB, LDL-deeltjes en HVZ-risico.