Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Impact van resultaten PIONEER-HF voor behandeling van acuut gedecompenseerd hartfalen

5' educatie - Apr. 17, 2019 - Prof. dr. Adriaan Voors, dr. Mireille Emans

Veelbelovende therapie met endothelinereceptor-antagonist voor T2DM patiënten met nierziekte

3' educatie - Apr. 16, 2019

Twee studies met goed behandeleffect in hoogrisicopatiënten met T2DM en nierziekte

3' educatie - Apr. 15, 2019

Behandelopties voor amyloïd cardiomyopathie

3' educatie - Apr. 8, 2019 - Prof. dr. Peter van der Meer

Centrifugale-flow pomp superieur aan axiale-flow pomp voor klinische uitkomsten in gevorderd HF

3' educatie - Apr. 8, 2019

Verbeterde QoL met transkatheter mitralisklepreparatie in HF patiënten met secundaire mitrale regurgitatie

3' educatie - Apr. 8, 2019

Amyloïd cardiomyopathie - diagnose en typering

3' educatie - Apr. 8, 2019 - Dr. Hans Nienhuis

Device houdt HF-patiënten op veilige wijze uit het ziekenhuis

3' educatie - Apr. 3, 2019

Langetermijndata bevestigen veiligheid en effectiviteit van orale vs. IV antibiotica in linkszijdige endocarditis

3' educatie - Mar. 17, 2019

Betere uitkomst in patiënten met AF en ACS/PCI met NOAC vs. VKA en zonder aspirine

3' educatie - Mar. 17, 2019

Aanzienlijk betere uitkomsten met TAVR vs. chirurgie in patienten met aortastenose

3' educatie - Mar. 16, 2019

Sterke voorkeur voor TAVR vs. operatie bij ernstige aortastenose

3' educatie - Mar. 17, 2019

Sporten en cardiomyopathie

3' educatie - Apr. 1, 2019 - Dr. Harald Jorstad

Klinisch voordeel met SGLT2 remmer in diabetespatiënten met HF onafhankelijk van ejectiefractie

3' educatie - Mar. 25, 2019 - Dr. Eri Kato, Kyoto, Japan

Weglaten van aspirine na korte DAPT duur is veilig in PCI patiënten

3' educatie - Mar. 25, 2019 - Prof.dr. Freek Verheugt

Voordelen van vroege initatie van ARNI in acuut HF bevestigd in een open-label extensiestudie

3' educatie - Mar. 25, 2019 - Adam DeVore, MD

Sterk gezuiverd omega-3 vetzuur verlaagt niet alleen eerste ischemische events, maar ook terugkerende events

3' educatie - Mar. 19, 2019 - New Orleans, LA, VS - Deepak L. Bhatt, MD

Cholesterolsyntheseremmer mogelijk aanvullende therapie voor statine in patiënten met hoog CV risico

3' educatie - Mar. 19, 2019 - New Orleans, LA, VS - Anne Carol Goldberg, MD

PA-drukgeleide therapie met geïmplanteerde sensor veilig bij HF patiënten

3' educatie - Mar. 19, 2019 - New Orleans, LA, VS - Dr. Arend Mosterd

Geen verschil in overleving met directe vs uitgestelde hartkatheterisatie na hartstilstand in NSTEMI patiënten

3' educatie - Mar. 19, 2019 - Jorrit Lemkes

Hogere rusthartslag in mannen van 50 geassocieerd met hoger CV risico in de 20 jaren daarna

Literatuur - Apr. 23, 2019 - Chen X-j et al., - Open Heart 2019

In een populatiegebaseerde studie in mannen geboren in 1943, was een RHR >75 bpm geassocieerd met plm. 2x hoger risico op sterfte, CVD en CHD. Stijging van RHR verhoogt mogelijk CVD risico.

Reversal agent voor antiplaatjeseffect van P2Y12 remmer krijgt FDA Breakthrough Therapy status

Nieuws - Apr. 18, 2019

FDA Breakthrough Therapy status is toegekend aan PB2452, een reversal agent voor ticagrelor-geïnduceerde plaatjesremming.

Snelle en aanhoudende omkering van P2Y12 remmer-geïnduceerde plaatjesremming met reversal agent

Literatuur - Apr. 18, 2019 - Bhatt DL, et al. - N Eng J Med 2019

Infusie van het reversal agent PB2452 resulteerde in directe en aanhoudende omkering van plaatjesremming door de P2Y12 remmer ticagrelor in gezonde vrijwilligers in een fase 1 trial.

Verband tussen laag LDL-c en TG niveau en risico op hemorragische stroke in vrouwen

Literatuur - Apr. 18, 2019 - Rist PM et al., - Neurology 2019

In een groot, prospectief cohort van vrouwen hadden diegenen met LDL-c <70 mg/dL en mogelijk die met LDL-c ≥160 mg/dL en diegenen met laag TG-niveau, een hoger risico op hemorragische beroerte.

Renale denervatie gelinkt aan SBP-daling in meta-analyse van sham-gecontroleerde studies

Literatuur - Apr. 17, 2019 - Sardar P et al., - J Am Coll Cardiol. 2019

Analyse van data uit zes gerandomiseerde, sham-gecontroleerde studies van renale sympathische denervatie toont dat RSD een grotere daling gaf van 24-uurs ambulante, ambulante overdag- en office SBP en DBP.

Impact van resultaten PIONEER-HF voor behandeling van acuut gedecompenseerd hartfalen

5' educatie - Apr. 17, 2019 - Prof. dr. Adriaan Voors, dr. Mireille Emans
Dr. Mireille Emans vat de resultaten samen van de PIONEER-HF studie. Hieruit bleek dat sacubitril/valsartan al veilig kan worden gestart tijdens ziekenhuisopname van patiënten met acuut gedecompenseerd hartfalen.

Lunchsymposium NVVC Voorjaarscongres 2019 Dr. Mireille Emans vat de resultaten samen van de PIONEER-HF studie. Hieruit bleek dat sacubitril/valsartan al veilig kan worden gestart tijdens ziekenhuisopname van patiënten met acuut gedecompenseerd hartfalen.

Orale GLP-1 RA superieur in verlagen HbA1c in vergelijking met DPP-4 remmer in T2DM

Literatuur - Apr. 17, 2019 - Rosenstock J et al. - JAMA 2019

In de PIONEER 3 trial resulteerde doseringen van 7 en 14 mg orale semaglutide in grotere afname in HbA1c in vergelijking met sitagliptine in T2DM patiënten.

Reactie NHV, NVIVG en NVVC op de uitzending van Radar 8 april jl.

Nieuws - Apr. 17, 2019

De NHV, NVIVG en NVVC hebben gezamelijk een reactie opgesteld, naar aanleiding van een Radar-uitzending waarin bloeddrukbehandeling ten onrechte als weinig effectief wordt afgeschilderd.

Veelbelovende therapie met endothelinereceptor-antagonist voor T2DM patiënten met nierziekte

3' educatie - Apr. 16, 2019
Prof. Hiddo Lambers Heerspink legt het unieke ontwerp van de SONAR trial uit en bespreekt de veelbelovende resultaten met atrasentan in diabetespatiënten met nierziekte.

ISN-WCN 2019 Prof. Hiddo Lambers Heerspink legt het unieke ontwerp van de SONAR trial uit en bespreekt de veelbelovende resultaten met atrasentan in diabetespatiënten met nierziekte.

Endotheline A-receptor-antagonist vermindert renale events in geselecteerde hoog-risico T2DM patiënten

Literatuur - Apr. 15, 2019 - Lambers Heerspink HJ et al. - The Lancet 2019

ISN-WCN 2019 In geselecteerde patiënten met T2DM en CDK verlaagde atrasentan significant het risico op de primaire uitkomst van verdubbeling van serumcreatinine of eindstadium nierziekte.

SGLT2-remming verlaagt risico op nierfalen in patiënten met T2DM en nierziekte

Literatuur - Apr. 15, 2019 - Perkovic V et al., - New Engl J Med. 2019
In de CREDENCE studie, hadden patiënten met T2DM en CKD die behandeld werden met canagliflozine een lager risico op renale en CV eindpunten dan diegenen gerandomiseerd naar placebo.

ISN-WCN 2019 In de CREDENCE studie hadden patiënten met T2DM en CKD die canagliflozine kregen, een lager risico op renale en CV eindpunten dan diegenen gerandomiseerd naar placebo.

Twee studies met goed behandeleffect in hoogrisicopatiënten met T2DM en nierziekte

3' educatie - Apr. 15, 2019
Prof.dr. Dick de Zeeuw is verheugd over de resultaten van de CREDENCE en SONAR studies, met respectievelijk een SGLT2 remmer en een endothelinereceptor-antagonist, die beide een daling van het risico op nierevents liet zien in deze hoog-risicopatiënten.

ISN-WCN 2019 Prof.dr. Dick de Zeeuw is verheugd over de resultaten van de CREDENCE en SONAR studies, met respectievelijk een SGLT2 remmer en een endothelinereceptor-antagonist. Beide lieten een daling van het risico op nierevents zien in deze hoog-risicopopulatie.