Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gedeelde besluitvorming binnen de trombosezorg: Hoe pak je dit aan?

4 okt. 2017 - Dr. Dirk Ubbink

CHECK-HF: Hartfalenbehandeling in Nederland

29 sep. 2017 - Dr. Gerard Linssen

Er is hoop voor de behandeling van HFpEF

23 nov. 2017 - Amsterdam - Prof. dr. Carolyn Lam - UMC Groningen & Singapore

Real-life NOAC data; zinloze publicaties om snel te vergeten…?

4 okt. 2017 - Prof. dr. Menno Huisman / prof. dr. Freek Verheugt

FOCUS OP: ESC richtlijn HF - implementatie in de praktijk

4 okt. 2017 - Amersfoort - Prof. dr. Rudolf de Boer, dr. Mireille Emans, Dian Pruijsers-Lamers

Secundaire preventie VTE: lage dosis? Levenslang?

4 okt. 2017 - Dr. Michiel Coppens

HF & AF: Antistolling

29 sep. 2017 - Dr. Ron Pisters

Nieuwe ACC/AHA hypertensierichtlijnen focussen op risicobepaling

14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Prof. Clyde Yancy - Chicago, IL, USA

Neurotoxine-injectie voorkomt frequentie bijwerking van AF na hartoperatie niet

15 nov. 2017 - Anaheim, CA, VS - Nathan Waldron, MD - Durham, NC, USA.

Een multidisciplinaire samenwerking om STEMI-zorg te organiseren verbeterde behandeltijd en patiëntuitkomsten

14 nov. 2017 - Anaheim, CA, VS - James Jollis, MD - Chapel Hill, NC, VS

Management van patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren

1 nov. 2017 - Dr. Dirk Lok - Deventer Ziekenhuis

Natriumbicarbonaat en N-Acetylcysteine getest voor de preventie van serieuze nadelige uitkomsten

14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - AHA 2017 - Anaheim, CA, USA

Doelstelling van BP-verlaging verschilt tussen Europa en VS

14 nov. 2017 - Prof. Clyde Yancy - Chicago, IL, USA

Robuuste voordelen voor CV en been-eventrisico in PAD patiënten op PCSK9 remming

14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Marc Bonaca - Boston, MA, USA

Aspirine kan peri-operatief infarct voorkomen in post-PCI patiënten die niet-cardiale chirurgie moeten ondergaan

14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA, VS - Prof.dr. Freek Verheugt, Amsterdam

Diastolisch-systolische snelheidsratio voor detectie van coronaire stenosen

14 nov. 2017 - Guus de Waard, VUmc, Amsterdam

Bariatrische chirurgie als behandeling van hypertensie in obese patiënten

14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA, VS - Carlos Schiavon - Sao Paolo, Brazilië

Nieuwe ACC/AHA hypertensie richtlijn beschouwd in het licht van de Nederlandse praktijk

14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Dr. Arend Mosterd - Amersfoort

Meer inzicht in effecten van behandeling met PCSK9 remming uit 5 nieuwe FOURIER analyses

14 nov. 2017 - Anaheim, CA, VS - Robert Giugliano - Boston, MA, VS

Veneuze grafts blijven na CABG beter open met DAPT dan met monotherapie

13 nov. 2017 - AHA 2017, Anaheim, CA - Prof.dr. Freek Verheugt, Amsterdam

Zijn de resultaten van de COMPASS trial toepasbaar op een bredere populatie in het REACH register?

14 dec. 2017 - Darmon A, et al. - Eur Heart J 2017

Voor COMPASS in aanmerking komende patiënten vertegenwoordigden een aanzienlijk deel van het spectrum van stabiele CAD/PAD poliklinische patiënten uit het REACH register.

Systemische ontsteking op middelbare leeftijd kan de ontwikkeling van witte stof dysfunctie bevorderen

13 dec. 2017 - Walker KA, et al. - Stroke. 2017

In een subanalyse van de ARIC studie was systemische ontsteking op middelbare leeftijd geassocieerd met de ontwikkeling van chronische microangiopathische structurele afwijkingen van de witte stof bij ouderen.

Voor het eerst remissie van T2DM gezien in gerandomiseerde dieetstudie

11 dec. 2017 - Lean MEJ et al., - The Lancet, 2017

De DIRECT studie evalueerde een dieetprogramma in eerstelijnszorg. Gemiddeld vielen deelnemers 10 kg af en ongeveer de helft had 12 maanden na de start van de interventie geen T2DM meer.

Belangrijkste boodschap voor eerstelijnszorg van de 2016 ESC Richtlijnen voor Cardiovasculaire Preventie

11 dec. 2017 - nieuws

Samenvatting van de belangrijkste boodschappen voor eerstelijnszorg van de richtlijnen voor Cardiovasculaire Preventie in de klinische praktijk, uitgegeven in 2016 door de Sixth Joint Task Force (ESC en andere verenigingen).

Gedeelde besluitvorming binnen de trombosezorg: Hoe pak je dit aan?

4 okt. 2017 - Dr. Dirk Ubbink
Dr. Dirk Ubbink legt uit dat gedeelde besluitvorming tussen arts en patiënt de kwaliteit van zorg, patiënttevredenheid en therapietrouw kan verbeteren en overbehandeling verminderen. Er zijn keuzehulpmiddelen ter ondersteuning; ook specifiek voor antistolling.

Antistollingsdag 2017 Dr. Dirk Ubbink legt uit dat gedeelde besluitvorming tussen arts en patiënt de kwaliteit van zorg, patiënttevredenheid en therapietrouw kan verbeteren en overbehandeling verminderen. Er zijn keuzehulpmiddelen ter ondersteuning; ook specifiek voor antistolling.

CHECK-HF: Hartfalenbehandeling in Nederland

29 sep. 2017 - Dr. Gerard Linssen
Dr. Gerard Linssen geeft een update van CHECK-HF, een praktijkregistratie van hartfalenzorg in Nederland, die gedetailleerd inzicht in patiëntprofielen geeft. De meerderheid van HFrEF patiënten wordt behandeld volgens de richtlijnen (2012), maar in lagere dosering.

HF dag 2017 Dr. Gerard Linssen geeft een update van CHECK-HF, een praktijkregistratie van hartfalenzorg in Nederland, die gedetailleerd inzicht in patiëntprofielen geeft. De meerderheid van HFrEF patiënten wordt behandeld volgens de richtlijnen (2012), maar in lagere dosering.

Nieuw ontstaan en paroxismaal AF verhogen het risico op nadelige uitkomsten bij hartfalen

6 dec. 2017 - Mogensen UM et al. - J Am Coll Cardiol. 2017

Bij patiënten met hartfalen waren een verminderde EF, paroxismaal AF en nieuw ontstaan AF geassocieerd met een groter risico op nadelige uitkomsten, waaronder ziekenhuisopname en beroerte, maar niet mortaliteit.

Genetisch bepaalde dyslipidemie geassocieerd met abdominaal aorta-aneurysma

6 dec. 2017 - Harrison SC, et al. - JAMA Cardiol 2017

Genetische bepaalde verhoging van LDL-c- en TG-spiegels is geassocieerd met een verhoogd risico op abdominaal aorta-aneurysma, terwijl een verhoogd HDL-c niveau geassocieerd is met een lager risico hierop.

CETP alleen in subgroepen geassocieerd met atherosclerose

5 dec. 2017 - Christen T et al. - J Clin Lipidol. 2017

Mendeliaanse randomisatie suggereert dat CETP niet causaal gerelateerd is aan atherosclerose in de algemene bevolking, maar alleen in mannen met normale glucose, HDL en TG niveaus, en in vrouwen met hoog CV risico of abnormale nuchtere glucose.

FDA geeft goedkeuring voor medisch device-accessoire voor smartwatch

4 dec. 2017 - nieuws

KardiaBand evalueert hartslag en fysieke activiteit, en geeft pushnotificaties wanneer een ECG gemaakt moet worden, welke in 30sec opgenomen kan worden met de interne sensor.

Risico op vasculaire dementie, maar niet ziekte van Alzheimer, hoger in post-MI-patiënten

4 dec. 2017 - Sundbøll J et al. - Circulation 2017

Patiënten met een voorgeschiedenis met MI hebben een hoger risico op vasculaire dementie, vooral als ze ook een beroerte hebben gehad, waarschijnlijk als gevolg van gemeenschappelijke risicofactoren voor beide ziekten.

Er is hoop voor de behandeling van HFpEF

23 nov. 2017 - Amsterdam - Prof. dr. Carolyn Lam - UMC Groningen & Singapore
Prof.dr. Lam somt vijf mechanismen op waarin zij aangrijpingspunten herkent voor behandeling van patiënten met hartfalen met behouden ejectiefractie. Deze mechanismen worden momenteel getest als therapeutisch doelwit.

WCN 2017 Prof.dr. Lam somt vijf mechanismen op waarin zij aangrijpingspunten herkent voor behandeling van patiënten met hartfalen met behouden ejectiefractie. Deze mechanismen worden momenteel getest als therapeutisch doelwit.