Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Effecten van aldose reductaseremmer op inspanningstolerantie bij diabetische cardiomyopathie

3' educatie - 23 apr. 2024 - Prof. James Januzzi

Verbeteren van de cardiale energetica met cardiale mitotroop bij niet-obstructieve HCM

3' educatie - 23 apr. 2024 - Martin Maron

Veelbelovende resultaten voor zelfuitzettende TAVR-device in studie met voornamelijk vrouwen

3' educatie - 22 apr. 2024 - Hadley Wilson

Directe vergelijking van twee TAVR-devices bij patiënten met aortastenose en kleine aortaklepannulus

3' educatie - 22 apr. 2024 - Howard Herrmann

APOC3 ASO verlaagt TG significant bij hypertriglyceridemie en verhoogd CV-risico

3' educatie - 22 apr. 2024 - Brian Bergmark

Meer dan 70% verlaging van triglyceriden met APOC3 RNAi bij patiënten met ernstige hypertriglyceridemie

3' educatie - 22 apr. 2024 - Dr. Daniel Gaudet

Langdurige verhoging in lichaamsbeweging met gamificatie en financiële stimulansen bij patiënten met verhoogd CV-risico

3' educatie - 22 apr. 2024 - Alexander Fanaroff

Twee belangrijke studies over post-ACS-behandelingen die de richtlijnen kunnen veranderen

3' educatie - 17 apr. 2024 - Prof. dr. Freek Verheugt

Preventieve PCI versus alleen optimale medische therapie voor kwetsbare plaques

3' educatie - 15 apr. 2024 - Marc Bonaca

ATTR-amyloïdose: pathofysiologie en symptomatologie

10' educatie - 15 apr. 2024 - Dr. Manon van der Meer

Zelfbeoordeling over in aanmerking komen voor statine zonder recept met gebruik van webapp

3' educatie - 10 apr. 2024 - Prof. Steven Nissen

Het gebruik van SGLT2i en GLP-1RA vergroten met remote-programma bij DM2 met verhoogd CV- of nierrisico

3' educatie - 9 apr. 2024 - Alexander Blood

Veelbelovende resultaten voor APOC3 ASO bij patiënten met familiair chylomicronemie syndroom

3' educatie - 9 apr. 2024 - Prof. dr. Erik Stroes

Stoppen met aspirine na 1-maand DAPT bij ACS-patiënten na stentplaatsing

3' educatie - 7 apr. 2024 - Prof. Gregg Stone

Geen verbetering in CV-uitkomsten met humaan ApoA-1-infusies na acuut MI

3' educatie - 7 apr. 2024 - Michael Gibson

Geen gunstige effecten op primaire eindpunt met SGLT2-remmer post-MI, maar wel op HF-ziekenhuisopnames

3' educatie - 7 apr. 2024 - Prof. Javed Butler

Nieuwe behandelopties voor hypertrofische cardiomyopathie

15' educatie - 1 apr. 2024 - Dr. Michelle Michels en dr. Marcel Kofflard

Nederlandse multicenterstudies naar hartfalen

5' educatie - 28 mrt. 2024 - Dr. Mieke van den Heuvel

Praktische implementatie van cardiomyopathierichtlijn: regionaal DCM zorgpad

5' educatie - 28 mrt. 2024 - Dr. Mark Hazebroek

AF-ablatie bij patiënten met HF

3' educatie - 26 mrt. 2024 - Dr. Dominique Verhaert

Effecten van aldose reductaseremmer op inspanningstolerantie bij diabetische cardiomyopathie

3' educatie - 23 apr. 2024 - Prof. James Januzzi
**ACC.24** Kan behandeling met de selectieve aldose-reductaseremmer AT-001 verslechtering van de inspanningscapaciteit en het begin van HF voorkomen bij patiënten met diabetische cardiomyopathie? James Januzzi deelt de resultaten van ARISE-HF.

ACC.24 Kan behandeling met de selectieve aldose-reductaseremmer AT-001 verslechtering van de inspanningscapaciteit en het begin van HF voorkomen bij patiënten met diabetische cardiomyopathie? James Januzzi deelt de resultaten van ARISE-HF.

Verbeteren van de cardiale energetica met cardiale mitotroop bij niet-obstructieve HCM

3' educatie - 23 apr. 2024 - Martin Maron
**ACC.24** Er zijn geen behandelopties voor niet-obstructieve hypertrofische cardiomyopathie (nHCM). Martin Maron deelt de resultaten van IMPROVE-HCM, waarin de werkzaamheid en veiligheid van een cardiale mitotroop ninerafaxstat bij nHCM werd geëvalueerd.

ACC.24 Er zijn geen behandelopties voor niet-obstructieve hypertrofische cardiomyopathie (nHCM). Martin Maron deelt de resultaten van IMPROVE-HCM, waarin de werkzaamheid en veiligheid van een cardiale mitotroop ninerafaxstat bij nHCM werd geëvalueerd.

Veelbelovende resultaten voor zelfuitzettende TAVR-device in studie met voornamelijk vrouwen

3' educatie - 22 apr. 2024 - Hadley Wilson
**ACC.24** Hadley Wilson bespreekt de resultaten van de SMART-studie, waarin 87% van de patiënten vrouwen was. In SMART werd zelfuitzettende vs. ballonuitzettende TAVR vergeleken bij patiënten met een kleine aortaklepannulus, waarvan de meesten vrouwen zijn.

ACC.24 Hadley Wilson bespreekt de resultaten van de SMART-studie, waarin 87% van de patiënten vrouwen was. In SMART werd zelfuitzettende vs. ballonuitzettende TAVR vergeleken bij patiënten met een kleine aortaklepannulus, waarvan de meesten vrouwen zijn.

Directe vergelijking van twee TAVR-devices bij patiënten met aortastenose en kleine aortaklepannulus

3' educatie - 22 apr. 2024 - Howard Herrmann
**ACC.24** Wat zijn de uitkomsten van de eerste directe vergelijking van zelfuitzettende versus ballonuitzettende TAVR bij patiënten met aortastenose en kleine aortaklepannulus? Howard Herrmann deelt de resultaten van de gerandomiseerde SMART-studie.

ACC.24 Wat zijn de uitkomsten van de eerste directe vergelijking van zelfuitzettende versus ballonuitzettende TAVR bij patiënten met aortastenose en kleine aortaklepannulus? Howard Herrmann deelt de resultaten van de gerandomiseerde SMART-studie.

APOC3 ASO verlaagt TG significant bij hypertriglyceridemie en verhoogd CV-risico

3' educatie - 22 apr. 2024 - Brian Bergmark
**ACC.24** Brian Bergmark bespreekt de resultaten van de BRIDGE-TIMI 73a-studie bij patiënten met matige hypertriglyceridemie en verhoogd CV-risico of met ernstige hypertriglyceridemie. “Olezarsen verlaagde triglyceridenwaarden sterker dan de momenteel beschikbare medicaties”.

ACC.24 Brian Bergmark bespreekt de resultaten van de BRIDGE-TIMI 73a-studie bij patiënten met matige hypertriglyceridemie en verhoogd CV-risico of met ernstige hypertriglyceridemie. “Olezarsen verlaagde triglyceridenwaarden sterker dan de momenteel beschikbare medicaties”.

Meer dan 70% verlaging van triglyceriden met APOC3 RNAi bij patiënten met ernstige hypertriglyceridemie

3' educatie - 22 apr. 2024 - Dr. Daniel Gaudet
**ACC.24** Daniel Gaudet deelt de resultaten van de SHASTA-2 studie. Volgens Daniel Gaudet is plozasiran, een APOC3 RNAi-therapeuticum, effectief en wordt het goed verdragen bij patiënten met ernstige hypertriglyceridemie, met een bewezen behouden werkzaamheid tot week 48.

ACC.24 Daniel Gaudet deelt de resultaten van de SHASTA-2 studie. Volgens Daniel Gaudet is plozasiran, een APOC3 RNAi-therapeuticum, effectief en wordt het goed verdragen bij patiënten met ernstige hypertriglyceridemie, met een bewezen behouden werkzaamheid tot week 48.

Langdurige verhoging in lichaamsbeweging met gamificatie en financiële stimulansen bij patiënten met verhoogd CV-risico

3' educatie - 22 apr. 2024 - Alexander Fanaroff
**ACC.24** Alexander Fanaroff deelt de resultaten van BE ACTIVE, waarin de langetermijneffectiviteit van gamificatie, financiële prikkels of een combinatie van beide strategieën voor het verhogen van lichaamsbeweging werd onderzocht bij patiënten met verhoogd CV-risico.

ACC.24 Alexander Fanaroff deelt de resultaten van BE ACTIVE, waarin de langetermijneffectiviteit van gamificatie, financiële prikkels of een combinatie van beide strategieën voor het verhogen van lichaamsbeweging werd onderzocht bij patiënten met verhoogd CV-risico.

Twee belangrijke studies over post-ACS-behandelingen die de richtlijnen kunnen veranderen

3' educatie - 17 apr. 2024 - Prof. dr. Freek Verheugt
**ACC.24** Freek Verheugt bespreekt twee studies die gepresenteerd zijn op de ACC.24 die volgens hem de richtlijnen gaan veranderen – REDUCE-AMI en ULTIMATE-DAPT.

ACC.24 Freek Verheugt bespreekt twee studies die gepresenteerd zijn op de ACC.24 die volgens hem de richtlijnen gaan veranderen – REDUCE-AMI en ULTIMATE-DAPT.

Geen verbetering van inspanningstolerantie met aldose reductaseremmer bij diabetische cardiomyopathie

Nieuws - 17 apr. 2024

ACC.24 Bij patiënten met diabetische cardiomyopathie en verminderde inspanningstolerantie verbeterde de aldose reductaseremmer AT-001 de inspanningstolerantie niet, zoals gemeten door verandering in piek VO₂, in vergelijking met placebo.

Minder bloedingen met alleen P2Y12-remmer na 1 maand DAPT bij ACS-patiënten met PCI

Nieuws - 17 apr. 2024

ACC.24 Er zijn weinig gegevens over het gebruik van een krachtige P2Y12-remmer vanaf 1 maand na DAPT bij patiënten met ACS die een PCI hebben ondergaan en er zijn in deze setting geen placebogecontroleerde onderzoeken. De werkzaamheid en veiligheid van ticagrelor alleen na 1 maand DAPT werd onderzocht in de ULTIMATE-DAPT studie.

Significante afname van TG bij familiare chylomicronemie-syndroom met APOC3 ASO

Nieuws - 17 apr. 2024

ACC.24 Familiare chylomicronemie-syndroom (FCS) is een zeldzame genetische ziekte die ernstige hypertriglyceridemie veroorzaakt. De werkzaamheid en veiligheid van het antisense oligonucleotide (ASO) gericht tegen APOC3 mRNA genaamd olezarsen werd onderzocht in deze patiëntenpopulatie.

Bescheiden verlaging in ambulante SBD met renale denervatie in de aanwezigheid van antihypertensiva

Nieuws - 16 apr. 2024

ACC.24 In de Target BP I-studie was alcohol-gemedieerde renale denervatie geassocieerd met een bescheiden verlaging in 24-uurs ambulante SBD na 3 maanden bij patiënten met ongecontroleerde hypertensie ondanks antihypertensiva vergeleken met schijnprocedure. Er was geen verschil in poliklinische BD tussen de behandelgroepen.