Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Tromboseprofylaxe met DOACs bij kankerbehandeling: een doorbraak?

3' educatie - May 23, 2019 - Prof. dr. Pieter Willem Kamphuisen

Individueel CV risico en behandeleffect schatten met U-Prevent

10' educatie - June 19, 2019 - Dr. Jannick Dorresteijn - UMC Utrecht

Intelligenter interveniëren door strategischer gebruik van CV biomarkers

3' educatie - May 29, 2019 - Maastricht - Prof.dr. Chris Packard

Inspanningen richting universele cholesterolscreening voor het 20e levensjaar

3' educatie - May 29, 2019 - Maastricht - Prof. Kausik Ray

Genetische varianten en verhoogd risico op CAD

3' educatie - June 12, 2019 - Prof. dr. Heribert Schunkert, MD

Toenemende aandacht voor verlagen van remnant cholesterol

3' educatie - May 29, 2019 - Maastricht - Prof. dr. Børge Nordestgaard

Casuïstiek complexe lipidenbehandeling

3' educatie - May 22, 2019 - Prof. dr. Bram Kroon

Na tijden van onwetendheid over de complexiteit van HDL dienen zich nu nieuwe therapeutische kansen aan

3' educatie - May 29, 2019 - EAS 2019 - Maastricht - Prof.dr. John Chapman

ARNI als eerstelijnstherapie in de novo HFrEF patienten na ADHF event

3' educatie - June 3, 2019

Kaliumbinder resulteert in meer aanhoudend gebruik van spironolacton in resistente hypertensie en CKD, ook in een groep van HF

3' educatie - June 3, 2019

SGLT2-inhibitie: Cardiovasculaire risico-interventie bij T2DM?

3' educatie - Apr. 25, 2019 - Dr. Adriaan Kooy

Verlaging van Lp(a) met PCSK9 remmers in individuen met hoog baseline Lp(a) draagt bij aan CV risicoreductie

3' educatie - May 29, 2019

Effect van IL-1β remming op longkanker werpt nieuw licht op de rol van inflammatie

3' educatie - May 27, 2019 - Paul Ridker, MD - EAS 2019, Maastricht

Waarom zijn real-world data van NOAC's belangrijk, naast gerandomiseerde studies?

10' educatie - May 22, 2019 - Prof. dr. Isabelle van Gelder, dr. Alexander Cohen

Gebruik en dosering van medicatie in HF patiënten in de dagelijkse praktijk in Nederland

5' educatie - May 15, 2019 - Dr. Gerard Linssen, prof. dr. Adriaan Voors

De rol van antistolling binnen CVRM

5' educatie - Apr. 24, 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Marco Alings

Nieuwe nationale richtlijn CVRM - Focus op LDL-c

5' educatie - Apr. 24, 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Fabrice Martens

Goede resultaten met SGLT2-remmer in patiënten met diabetische nierziekte, bij alle eGFR-niveaus

3' educatie - Apr. 15, 2019 - Melbourne, Australië

Hoopvolle resultaten met SGLT2-remmer in T2DM patiënten met nierziekte

3' educatie - Apr. 15, 2019 - Melbourne, Australië

Impact van resultaten PIONEER-HF voor behandeling van acuut gedecompenseerd hartfalen

5' educatie - Apr. 17, 2019 - Prof. dr. Adriaan Voors, dr. Mireille Emans

Screening van bloeddonoren als potentiële strategie voor FH screening

Literatuur - June 26, 2019 - Jackson CL et al. - JAMA Cardiol 2019
In >1 miljoen bloeddonoren was de prevalentie van FH vergelijkbaar met de geschatte prevalentie van FH in de algemene populatie. Dit suggereert dat screening van bloeddonoren een nieuwe aanpak kan zijn voor FH screening en interventie.

In >1 miljoen bloeddonoren was de prevalentie van FH vergelijkbaar met de geschatte prevalentie van FH in de algemene populatie. Dit suggereert dat screening van bloeddonoren een nieuwe aanpak kan zijn voor FH screening en interventie.

EAPC formuleert een voorkeur voor een risicovoorspeller voor gebruik in de klinische praktijk

Nieuws - June 26, 2019

De European Association of Preventive Cardiology beschouwde verschillende online risicopredictie-algoritmes en geeft voor- en nadelen, en helpt bij de keuze welke het beste is voor welke patiënt.

Circulerend LDL-c niveau geassocieerd met vroeg optreden van ziekte van Alzheimer

Literatuur - June 25, 2019 - Wingo TS et al., - JAMA Neurol. 2019

Er is een verband tussen hoog LDL-c en vroege ZvA, onafhankelijk van APOE E4. Nieuwe zeldzame genetische varianten werden gevonden in APOB, die niet volledig dit verband verklaren.

Geen legacy effect met intensieve glucoseregulatie voor CV uitkomsten in T2DM na 15 jaar

Literatuur - June 25, 2019 - Reaven PD, et al. - N Eng J Med 2019

In een follow-up studie van VADT resulteerde oorspronkelijke intensieve glucoseverlaging vs. standaardtherapie gedurende 5.6 jaar niet in verbeterde uitkomsten in T2DM na 15 jaar, wat geen bewijs van een legacy effect opleverde.

Niet-nuchtere en nuchtere lipidenwaarden geassocieerd met vergelijkbaar risico op incidente CV events

Literatuur - June 24, 2019 - Mora S et al. - JAMA Intern Med 2019
Een analyse van de ASCOT-LLA trial toonde vergelijkbare associaties aan van niet-nuchtere en nuchtere lipidenwaarden met CV events bij dezelfde individuen, met sterke overeenkomst voor ASCVD risicocategorieën op basis van niet-nuchtere en nuchtere lipidenwaarden.

Een analyse van de ASCOT-LLA trial toonde vergelijkbare associaties aan van niet-nuchtere en nuchtere lipidenwaarden met CV events bij dezelfde individuen, met sterke overeenkomst voor ASCVD risicocategorieën op basis van niet-nuchtere en nuchtere lipidenwaarden.

Geen voordeel van bètablokkers op mortaliteit bij stabiel CAD, meer dan een jaar na MI, volgens registerdata

Literatuur - June 24, 2019 - Sorbets E et al., - Eur Heart J. 2019

CLARIFY registerdata suggereren dat bètablokkergebruik alleen geassocieerd was met lagere 5-jaarssterfte in mensen die het in het jaar volgend op MI kregen. Gebruik van calciumantagonist had geen effect op sterfte.

Expert consensus over update voor de klinische praktijk van HF

Nieuws - June 24, 2019

De Heart Failure Association van de ESC heeft een klinische praktijk update gepubliceerd over farmacotherapie, procedures, devices en patiëntenmanagement in hartfalen.

Tromboseprofylaxe met DOACs bij kankerbehandeling: een doorbraak?

3' educatie - May 23, 2019 - Prof. dr. Pieter Willem Kamphuisen
Het blijft uitdagend om patiënten met kanker te ontstollen vanwege het verhoogde bloedingsrisico. Prof. dr. Kamphuisen bespreekt het effect van tromboseprofylaxe met DOAC's in deze patiënten aan de hand van twee uitkomstentrials.

NIV internistendagen Het blijft uitdagend om patiënten met kanker te ontstollen vanwege het verhoogde bloedingsrisico. Prof. dr. Kamphuisen bespreekt het effect van tromboseprofylaxe met DOAC's in deze patiënten aan de hand van twee uitkomstentrials.

Aspirinegebruik geassocieerd met hoger risico op intracraniële bloeding in diegenen zonder symptomatisch CVD

Literatuur - June 21, 2019 - Huang W-Y et al. - JAMA Neurol 2019

Een meta-analyse van 13 trials toonde aan dat in individuen zonder CVD het risico op intracraniële bloeding verhoogd was in diegenen die aspirine gebruikten in vergelijking met controle.

Individueel CV risico en behandeleffect schatten met U-Prevent

10' educatie - June 19, 2019 - Dr. Jannick Dorresteijn - UMC Utrecht
De nieuwe, interactieve online tool U-Prevent helpt bij de vertaling van trialdata naar gegevens relevant voor de individuele patiënt in de spreekkamer: welke behandeling geeft de meeste gezondheidswinst?

De nieuwe, interactieve online tool U-Prevent helpt bij de vertaling van trialdata naar gegevens relevant voor de individuele patiënt in de spreekkamer: welke behandeling geeft de meeste gezondheidswinst? Met poll

Intelligenter interveniëren door strategischer gebruik van CV biomarkers

3' educatie - May 29, 2019 - Maastricht - Prof.dr. Chris Packard
Prof. Chris Packard onderscheidt verschillende typen biomarkers. Deze indeling kan een framework bieden voor intelligenter gebruik van biomarkers.

EAS 2019 Prof. Chris Packard onderscheidt verschillende typen biomarkers. Deze indeling kan een framework bieden voor intelligenter gebruik van biomarkers.

Voorschrijven lipidenverlagende middelen neemt af bij toenemende leeftijd, maar stijgt bij grotere kwetsbaarheid

Literatuur - June 18, 2019 - Kleipool EEF et al. - Age and Ageing 2019

Uit de NIVEL-PCD eerstelijnsdatabase blijkt dat lipidenverlagende behandeling afneemt bij toenemende leeftijd in individuen ≥70 jaar, met meer voorschrijvingen in kwetsbare vs. niet-kwetsbare oudere volwassenen, ongeacht CVD op baseline.