Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Fenotypische clusters in HFpEF

5' educatie - 26 juli 2021 - Dr. Alicia Uijl

Casusbespreking: een patiënt met T2DM en atherosclerotisch vaatlijden

10' educatie - 13 juli 2021 - Dr. Lennaert Kleijn

Lp(a), trombose en COVID-19

3' educatie - 8 juli 2021 - Nick Nurmohamed

Lipidenbehandeling in een patiënt met reumatoïde artritis

3' educatie - 6 juli 2021 - Dr. Jorie Versmissen

Zoutbalans is cruciale factor in behandeling hypertensie bij nierpatiënten

3' educatie - 6 juli 2021 - Prof. dr. Liffert Vogt

Voordeel van statinebehandeling blijft aanhouden na stopzetting therapie

5' educatie - 5 juli 2021 - Dr. Jackie Bosch

Verbeteren van opsporing van FH

3' educatie - 1 juli 2021 - Shirin Ibrahim

Secundaire hypertensie

3' educatie - 1 juli 2021 - Dr. Wilko Spiering

Een overzicht van trials met P2Y12-remmer (mono)therapie na ACS

5' educatie - 28 juni 2021 - Prof. dr. Freek Verheugt

Hoe essentieel is essentiële hypertensie?

3' educatie - 24 juni 2021 - Dr. Jaap Deinum

Statinetherapie tijdens zwangerschap?

5' educatie - 23 juni 2021 - Prof. dr. Maciej Banach

Een overzicht van presentaties gehouden op de 7e Nationale Lipidendag

3' educatie - 22 juni 2021 - Prof. dr. Erik Stroes

Patiëntprofilering in HFrEF voor therapie op maat

5' educatie - 21 juni 2021 - Dr. Pardeep Jhund

Casuïstiek van een patiënt met hypertriglyceridemie na COVID-19

3' educatie - 21 juni 2021 - Lauré Fijen

Niervoordeel door SGLT2-remmer mogelijk verklaard door hematocriet

5' educatie - 15 juni 2021 - Prof. Christoph Wanner

Vroege herkenning van NAFLD is belangrijk

3' educatie - 14 juni 2021 - Dr. Manuel Castro Cabezas

Directe vergelijking van risicoscores voor ischemische beroerte in patiënten met AF en CKD

5' educatie - 14 juni 2001 - Ype de Jong

Casusbespreking: een patiënt met type 2 diabetes en hoog nierrisico

10' educatie - 9 juni 2021 - Dr. Willem Bax

Hoogtepunten in update van EHRA practical guide voor NOAC gebruik bij AF

5' educatie - 2 juni 2021 - Dr. Martin Hemels

Vuurwerk in discussie over visolie en CVD

3' educatie - 1 juni 2021 - Prof. dr. Wouter Jukema

T2DM-gerelateerd microvasculair vaatlijden geassocieerd met incidente HF

Literatuur - 27 juli 2021 - Kaze AD, et al. - J Am Heart Assoc. 2021

Deze analyse liet zien dat microvasculair vaatlijden was geassocieerd met de ontwikkeling van HF bij volwassenen met T2DM, onafhankelijk van traditionele risicofactoren en CAD.

Fenotypische clusters in HFpEF

5' educatie - 26 juli 2021 - Dr. Alicia Uijl
Alicia Uijl presenteert de resultaten van een analyse die vijf fenotypische clusters in patiënten met HFpEF identificeerde met verschillen in medicatieprofiel, morbiditeit en mortaliteit.

Alicia Uijl presenteert de resultaten van een analyse die vijf fenotypische clusters in patiënten met HFpEF identificeerde met verschillen in medicatieprofiel, morbiditeit en mortaliteit.

Suboptimaal gebruik van evidence-based medicatie in patiënten met HFrEF en CKD

Literatuur - 14 juli 2021 - Patel RB et al. - J Am Coll Cardiol. 2021

Deze studie liet zien dat de mate waarin evidence-based medicatie wordt voorgeschreven suboptimaal is in patiënten met HFrEF en CKD in de VS, zelfs bij eGFR-niveaus waar medicatie niet gecontra-indiceerd is.

Casusbespreking: een patiënt met T2DM en atherosclerotisch vaatlijden

10' educatie - 13 juli 2021 - Dr. Lennaert Kleijn
Dr. Lennaert Kleijn geeft uitleg over het medicamenteuze beleid bij een patiënt met T2DM en atherosclerotisch vaatlijden.

Dr. Lennaert Kleijn geeft uitleg over het medicamenteuze beleid bij een patiënt met T2DM en atherosclerotisch vaatlijden.

Hoge dosis IV ijzer vermindert HF events in patiënten die hemodialyse ondergaan

Literatuur - 12 juli 2021 - Jhund PS et al. - JACC Heart Fail. 2021

Deze analyse van de PIVOTAL trial liet zien dat behandeling met proactief toegediende hoge dosis IV ijzer, vergeleken met reactief toegediende lage dosis IV ijzer, HF events verminderde in hemodialysepatiënten.

Lp(a), trombose en COVID-19

3' educatie - 8 juli 2021 - Nick Nurmohamed
**Nationale Lipidendag 2021** Is er een associatie tussen Lp(a) levels en trombose in opgenomen COVID-19 patiënten?

Nationale Lipidendag 2021 Is er een associatie tussen Lp(a) levels en trombose in opgenomen COVID-19 patiënten?

Laag percentage beroertes en bloedingen met NOAC in AF patiënten met extreem lichaamsgewicht

Literatuur - 7 juli 2021 - Boriani G, et al. - J Clin Med 2021

Een subanalyse van ETNA-AF-Europe toonde dat AF patiënten die edoxaban gebruiken en een lager of hoger gewicht hadden dan de referentiegroep vergelijkbare lage percentages beroerte en bloedingen hadden.

Eerste resultaten van op CRISPR-Cas9-gebaseerde therapie gericht op knockout van TTR gen in ATTR amyloïdose

Literatuur - 7 juli 2021 - Gillmore JD, et al. - NEJM 2021
Toediening van NTLA-2001 voor editen en knockout van het //TTR// gen in patiënten met erfelijke ATTR amyloïdose resulteerde in grote afname van serum TTR eiwitniveaus op dag 28.

Toediening van NTLA-2001 voor editen en knockout van het TTR gen in patiënten met erfelijke ATTR amyloïdose resulteerde in grote afname van serum TTR eiwitniveaus op dag 28.

Heterogeen effect van bètablokkers op totale sterfte in HFpEF clusters

Nieuws - 7 juli 2021

ESC HF 2021 Het behandeleffect van bètablokkers op totale sterfte in HFpEF patiënten was heterogeen in clusters van HFpEF, met een significante afname in het jonge cluster en het AF-hypertensie cluster.

Fase III trial met SGLT2-remmer behaalt primaire eindpunt in HFpEF

Nieuws - 7 juli 2021

EMPEROR-Preserved behaalde het primaire eindpunt en liet een significante relatieve risicoreductie zien met empagliflozine voor het samengestelde primaire eindpunt van tijd tot eerste optreden van CV sterfte of HF ziekenhuisopname in vergelijking met placebo in volwassenen met HFpEF, met of zonder T2DM.

Lipidenbehandeling in een patiënt met reumatoïde artritis

3' educatie - 6 juli 2021 - Dr. Jorie Versmissen
**Nationale Lipidendag 2021** Het CV risico in patiënten met inflammatoire aandoeningen is sterk verhoogd. Jorie Versmissen bespreekt welke aspecten in de lipidenbehandeling van patiënten met reumatoïde artritis extra aandacht verdienen.

Nationale Lipidendag 2021 Het CV risico in patiënten met inflammatoire aandoeningen is sterk verhoogd. Jorie Versmissen bespreekt welke aspecten in de lipidenbehandeling van patiënten met reumatoïde artritis extra aandacht verdienen.

Zoutbalans is cruciale factor in behandeling hypertensie bij nierpatiënten

3' educatie - 6 juli 2021 - Prof. dr. Liffert Vogt
Hypertensie, albuminurie én de zoutbalans moeten in acht worden genomen bij nierpatiënten om hun prognose te verbeteren.

Hypertensiecongres 2021 Hypertensie, albuminurie én de zoutbalans moeten in acht worden genomen bij nierpatiënten om hun prognose te verbeteren.