Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Aandachtspunten uit de nieuwe richtlijn voor overgewicht en obesitas

3' educatie - 2 okt. 2023 - Prof. dr. Liesbeth van Rossum

Gezonde leefstijlinterventies bij secundaire preventie van HVZ

3' educatie - 25 sep. 2023 - Nadia Bonekamp & Ruxandra Maria Christodorescu

TAVI vs. chirurgie bij laagrisicopatiënten met aortastenose

3' educatie - 19 sep. 2023 - Prof. dr. Nicolas van Mieghem

Studie met traditioneel Chinees geneesmiddel bij HFrEF: wat is de volgende stap?

3' educatie - 19 sep. 2023 - Dr. Joseph Wu

Anorganisch nitraat vermindert post-contrast acute nierschade na coronaire angiografie

3' educatie - 19 sep. 2023 - Dr. Dan Jones

Effect van SGLT2i op diuretische efficiëntie bij acuut hartfalen

3' educatie - 19 sep. 2023 - Prof. Zachary Cox

Wat is de beste antitrombotische therapie post-PCI?

3' educatie - 18 sep. 2023 - Prof. dr. Marco Valgimigli

Gepersonaliseerde lipidenverlaging

10' educatie - 18 sep. 2023 - Dr. Rens Reeskamp en Nick Nurmohamed

Ontwikkeling van het SCORE2-ASIA HVZ-risicovoorspellingsalgoritme

3' educatie - 14 sep. 2023 - Dr. Steven Hageman & dr. Sofian Johar

Kunstmatige intelligentie in de hartfalenzorg

3' educatie - 14 sep. 2023 - Prof. dr. Folkert Asselbergs & Pascal Burger

Bij welke patiënten is behandeling met icosapent-ethyl het meest gunstig?

3' educatie - 12 sep. 2023 - Pascal Burger

Een pragmatische studie naar natriurese-gestuurd gebruik van lisdiuretica bij acuut HF

3' educatie - 11 sep. 2023 - Dr. Kevin Damman

Eerste ESC-richtlijn voor cardiomyopathieën - behandeling

5' educatie - 11 sep. 2023 - Juan Pablo Kaski

Eerste ESC-richtlijn voor cardiomyopathieën - diagnose

5' educatie - 11 sep. 2023 - Dr. Elena Arbelo

Transformatie van behandelstrategieën voor ATTR amyloïdose

3' educatie - 11 sep. 2023 - Prof. dr. Marianna Fontana

Gecombineerde ESC-richtlijn voor het hele ACS-spectrum

3' educatie - 11 sep. 2023 - Prof. dr. Borja Ibáñez

Update van de ESC-richtlijn voor hartfalen in een notendop

5' educatie - 4 sep. 2023 - Prof. Theresa McDonagh

Grote studie naar de langetermijnwerkzaamheid en veiligheid van PCSK9 siRNA

3' educatie - 4 sep. 2023 - R. Scott Wright

Geen verhoging van glucosewaarden met bempedoïnezuur

3' educatie - 4 sep. 2023 - Prof. Kausik Ray

Aandachtspunten in nieuwe ESC-richtlijn voor HVZ-behandeling bij diabetes

5' educatie - 29 aug. 2023 - Prof. Nikolaus Marx

Lage dosis aspirine verhoogt risico op anemie bij ouderen

Literatuur - 2 okt. 2023 - McQuilten ZK, et al. - Ann Intern Med. 2023

Uit een post-hocanalyse van de ASPREE-studie onder thuiswonende ouderen bleek dat een dagelijkse lage dosis aspirine het risico op anemie verhoogde met ~20% en leidde tot grotere dalingen van de hemoglobine- en ferritinewaarden vergeleken met placebo.

Minimaal en optimaal aantal dagelijkse stappen voor gezonde mensen om sterfte- en HVZ-risico’s te verminderen

Literatuur - 2 okt. 2023 - Stens NA, et al. - J Am Coll Cardiol. 2023

Een meta-analyse van prospectieve cohortstudies in de algemene bevolking toonde dat het lopen van ~8800 stappen/dag het sterfterisico met 60% verlaagde, terwijl een dagelijks aantal stappen van ~7200 het HVZ-risico met 51% verminderde. Een minimum van ~2600 stappen/dag was al gunstig.

Aandachtspunten uit de nieuwe richtlijn voor overgewicht en obesitas

3' educatie - 2 okt. 2023 - Prof. dr. Liesbeth van Rossum
**Symposium Vasculaire Geneeskunde - NVIVG 2023** Obesitas kunnen we steeds beter behandelen. Prof. dr. Liesbeth van Rossum gaat in op de nieuwe richtlijn voor mensen met overgewicht en obesitas, en bespreekt de behandelopties voor patiënten met obesitas.

Symposium Vasculaire Geneeskunde - NVIVG 2023 Obesitas kunnen we steeds beter behandelen. Prof. dr. Liesbeth van Rossum gaat in op de nieuwe richtlijn voor mensen met overgewicht en obesitas, en bespreekt de behandelopties voor patiënten met obesitas.

Geen drempelwaarde bij de associatie tussen alcoholconsumptie en bloeddruk bij gezonde personen

Literatuur - 26 sep. 2023 - Di Federico S, et al. - Hypertension. 2023

In een meta-analyse van 7 niet-experimentele cohortstudies was er een positieve, bijna lineaire associatie, met geen bewijs voor een drempelwaarde, tussen alcoholconsumptie op baseline en systolische bloedrukwaarden tijdens follow-up bij gezonde personen.

GLP-1RA effectief bij obesitasfenotype van HFpEF, ongeacht obesitasklasse

Literatuur - 25 sep. 2023 - Borlaug BA, et al. - Nat Med. 2023

In een vooraf gespecificeerde analyse van de STEP-HFpEF-studie onder patiënten met het obesitasfenotype van HFpEF verminderde semaglutide het lichaamsgewicht en HF-gerelateerde klachten en symptomen vergeleken met placebo in alle 3 de obesitascategorieën.

Meer bewijs voor verband tussen hogere Lp(a)-waarde en aortakleplijden door verkalking

Literatuur - 25 sep. 2023 - Pantelidis P, et al. - Cardiovasc Res. 2023

In een systematische review en meta-analyse was een hogere Lp(a)-waarde geassocieerd met het ontstaan, de progressie en ernstige nadelige uitkomsten van aortakleplijden door verkalking, met name bij jongere personen en in populaties met veel mannen.

Gezonde leefstijlinterventies bij secundaire preventie van HVZ

3' educatie - 25 sep. 2023 - Nadia Bonekamp & Ruxandra Maria Christodorescu
**ESC-congres 2023** Hoe passen gezonde leefstijlinterventies in het huidige therapeutische landschap voor patiënten met HVZ? Nadia Bonekamp interviewt Ruxandra Maria Christodorescu over dit onderwerp.

ESC-congres 2023 Hoe passen gezonde leefstijlinterventies in het huidige therapeutische landschap voor patiënten met HVZ? Nadia Bonekamp interviewt Ruxandra Maria Christodorescu over dit onderwerp.

Wereldwijde associatie van de PURE gezonde dieetscore met gezondheidsuitkomsten

Literatuur - 21 sep. 2023 - Mente A, et al. - Eur Heart J. 2023
Met behulp van data van personen uit 80 landen werd aangetoond dat een dieet met een grotere hoeveelheid van fruit, groenten, peulvruchten, noten, en een matige hoeveelheid van vis en (volle) zuivel geassocieerd was met een lager risico op HVZ en mortaliteit wereldwijd, met name in landen met een laag inkomen.

Met behulp van data van personen uit 80 landen werd aangetoond dat een dieet met een grotere hoeveelheid van fruit, groenten, peulvruchten, noten, en een matige hoeveelheid van vis en (volle) zuivel geassocieerd was met een lager risico op HVZ en mortaliteit wereldwijd, met name in landen met een laag inkomen.

Consistent effect van SGLT2-remmers op CV-uitkomsten in verschillende patiëntenpopulaties

Literatuur - 21 sep. 2023 - Usman MS, et al. - J Am Coll Cardiol. 2023

Wat zijn de effecten van SGLT2-remmers op cardiovasculaire uitkomsten in verschillende subgroepen van patiënten? In een meta-analyse van 13 RCT’s werd dit onderzocht bij patiënten met HF, DM2 of CNS, en bij patiënten met wisselende combinaties van deze ziekten.

Fase 2-studie met FXI-remmer bij AF vroegtijdig gestopt vanwege overweldigende werkzaamheid

Nieuws - 19 sep. 2023

De AZALEA-TIMI 71-studie, waarin de werkzaamheid van de factor XI/XIa-remmer abelacimab werd vergeleken met rivaroxban bij patiënten met AF met een matig tot hoog risico op beroerte, werd vroegtijdig gestopt vanwege overweldigende afname van bloedingen.

TAVI vs. chirurgie bij laagrisicopatiënten met aortastenose

3' educatie - 19 sep. 2023 - Prof. dr. Nicolas van Mieghem
**ESC-congres 2023** In de Evolut Low Risk-studie werden patiënten onder de 75 jaar met een laag operatierisico gerandomiseerd naar TAVI of een operatie. Nicholas van Mieghem deelt de 3-jaarsuitkomsten van deze studie.

ESC-congres 2023 In de Evolut Low Risk-studie werden patiënten onder de 75 jaar met een laag operatierisico gerandomiseerd naar TAVI of een operatie. Nicholas van Mieghem deelt de 3-jaarsuitkomsten van deze studie.

Studie met traditioneel Chinees geneesmiddel bij HFrEF: wat is de volgende stap?

3' educatie - 19 sep. 2023 - Dr. Joseph Wu
**ESC-congres 2023** In de QUEST-studie werd het het effect van qiliqiangxin, een kruidenmengsel uit de traditionele Chinese geneeskunde, bij patiënten met HFrEF onderzocht. Dr. Joseph Wu, president van de American Heart Association, geeft zijn mening over de studie en vertelt welke vervolgstappen er volgens hem nodig zijn.

ESC-congres 2023 In de QUEST-studie werd het het effect van qiliqiangxin, een kruidenmengsel uit de traditionele Chinese geneeskunde, bij patiënten met HFrEF onderzocht. Dr. Joseph Wu, president van de American Heart Association, geeft zijn mening over de studie en vertelt welke vervolgstappen er volgens hem nodig zijn.