Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

IJzerdeficiëntie bij hartfalen

3' educatie - Oct. 15, 2019 - Prof. dr. Peter van der Meer

ICD keuzehulp

3' educatie - Oct. 15, 2019 - Dr. Lieselot van Erven

CRP geassocieerd met risico op kanker in stabiel CVD

5' educatie - Oct. 14, 2019 - Parijs, Frankrijk - Cilie van ’t Klooster

Vergelijking van P2Y12-remmers in NSTEMI patiënten ≥70 jaar

3' educatie - Oct. 14, 2019 - ESC Parijs - Marieke Gimbel

Wat is mendeliaanse randomisatie?

5' educatie - Oct. 10, 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Børge Nordestgaard

Geen verbeterde klinische uitkomsten met remote ischemic conditioning in STEMI patiënten die PCI ondergingen

3' educatie - Sep. 2, 2019 - Prof. Hans Erik Botker - ESC 2019, Parijs

Een levenslang perspectief op voordelen van lager cholesterol

5' educatie - Sep. 1, 2019 - ESC 2019, Parijs - George Thanassoulis, MD

De 2019 ESC/EASD diabetesrichtlijn: een belangrijke paradigmaverschuiving in de behandeling van T2DM

10' educatie - Oct. 3, 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Francesco Cosentino, MD

Hart- en vaatziekten in vrouwen

3' educatie - Sep. 30, 2019 - ESC 2019, Parijs - Prof. Cecilia Linde

Minder lange-termijn CV sterfte en MI met complete meervats-revascularisatie in STEMI

3' educatie - Sep. 2, 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Shamir Mehta

Verlaagd CV risico met een interventie gericht op geïdentificeerde barrières voor zorg

3' educatie - Aug. 31, 2019 - ESC 2019, Parijs - Prof. J-D Schwalm

Geen voordelige effecten met zuurstofgebruik in individuen met een hartaanval

3' educatie - Sep. 2, 2019 - ESC, Parijs - Prof. Ralph Stewart

Net geen significante effecten op CV uitkomsten met ARNI in HFpEF

3' educatie - Sep. 23, 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Dirk Jan van Veldhuisen, MD

LDL-c verlaging met tweemaal per jaar injectie van siRNA tegen PCSK9: de ORION-11-studie

10' educatie - Sep. 16, 2019 - Prof. John Kastelein

De 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn vanuit het oogpunt van de European Atherosclerosis Society

5' educatie - Sep. 12, 2019 - Prof. Alberico Catapano

Langetermijnbehandeling met duale antiplaatjestherapie in patiënten met diabetes en stabiel CAD

3' educatie - Sep. 9, 2019 - Prof. Ph. Gabriel Steg

Gemeenschap-gebaseerde studies onderstrepen de impact van preventieve maatregelen

3' educatie - Sep. 9, 2019 - Prof. Salim Yusuf

Onderbouwing van de lagere LDL-c streefwaarden in de 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn

5' educatie - Sep. 9, 2019 - Prof. François Mach

Een één-uur hs-troponine protocol in patiënten met verdenking op ACS resulteert in sneller ontslag

3' educatie - Sep. 3, 2019 - Prof. Derek Chew

Groot voordeel in totale sterfte met ICD gebruik in STEMI patiënten na primaire PCI

3' educatie - Sep. 3, 2019 - Danielle Haanschoten

Remissie van T2DM bereikt in algemene bevolking zonder extreme leefstijlinterventie

Literatuur - Oct. 16, 2019 - Dambha-Miller H et al., - Diabet Med. 2019

In de ADDITION-Cambridge populatiegebaseerde studie bereikte 30% van de deelnemers remissie van t2DM na 5 jaar, met name diegene ≥10% lichaamsgewicht verloren vroeg in het ziektetraject.

IJzerdeficiëntie bij hartfalen

3' educatie - Oct. 15, 2019 - Prof. dr. Peter van der Meer
Wat moeten we weten over iJzerdeficiëntie bij hartfalen? Prof. van der Meer geeft een overzicht over geassocieerde factoren, prognose en behandeling.

Nationale Hartfalendag 2019 Wat moeten we weten over iJzerdeficiëntie bij hartfalen? Prof. van der Meer geeft een overzicht over geassocieerde factoren, prognose en behandeling.

ICD keuzehulp

3' educatie - Oct. 15, 2019 - Dr. Lieselot van Erven
De ICD keuzehulp is ontwikkeld om ondersteuning te bieden aan artsen en patiënten om samen tot een beslissing te komen over plaatsing van een ICD.

Nationale Hartfalendag 2019 De ICD keuzehulp is ontwikkeld om ondersteuning te bieden aan artsen en patiënten om samen tot een beslissing te komen over plaatsing van een ICD.

Mobiliteitsbeperking in oudere patiënten na AMI is geassocieerd met later functieverlies

Literatuur - Oct. 15, 2019 - Hajduk AM et al., - JAMA Intern Med. 2019

De SILVER-AMI studie toont dat mobiliteitsbeperking, gemeten met de Timed ‘Up and Go’ test, veel voorkomt in AMI-patiënten ouder dan 75 jaar, en een voorbode kan zijn van later functioneel verlies.

Analyse van antitrombotische regimes in AF patiënten met ACS of PCI

Literatuur - Oct. 14, 2019 - Potpara TS, et al. - Europace 2019

Een meta-analyse van RE-DUAL PCI, PIONEER AF-PCI en AUGUSTUS vergeleek NOAC- en VKA-gebaseerde regimes en antitrombotische therapieën met en zonder aspirine voor ischemische uitkomsten en CV en totale mortaliteit.

Niet alleen afvallen, maar ook op lager gewicht blijven is belangrijk voor een goed CV risicoprofiel

Literatuur - Oct. 14, 2019 - Berger SE et al., - J Am Heart Assoc. 2019

In data van de Look AHEAD trial werden effecten op CV risicofactoren van gewichtsverlies behouden vs. weer aankomen vergeleken, van jaar 1 tot 4 na een 1-jaars intensieve leefstijlinterventie.

CRP geassocieerd met risico op kanker in stabiel CVD

5' educatie - Oct. 14, 2019 - Parijs, Frankrijk - Cilie van ’t Klooster
Steven Hageman vraagt Cilie van 't Klooster naar haar studie over de relatie tussen CRP en risico op incidente kanker en recidieve CV events in individuen met stabiel CVD in het SMART-cohort.

CSI Parijs Steven Hageman vraagt Cilie van 't Klooster naar haar studie over de relatie tussen CRP en risico op incidente kanker en recidieve CV events in individuen met stabiel CVD in het SMART-cohort.

Vergelijking van P2Y12-remmers in NSTEMI patiënten ≥70 jaar

3' educatie - Oct. 14, 2019 - ESC Parijs - Marieke Gimbel
Marieke Gimbel vertelt over de POPular Age trial, waarin clopidogrel werd vergeleken met prasugrel/ticagrelor in NSTEMI patiënten ≥70 jaar voor de co-primaire eindpunten van bloedingen en netto klinisch voordeel.

ESC 2019 Marieke Gimbel vertelt over de POPular Age trial, waarin clopidogrel werd vergeleken met prasugrel/ticagrelor in NSTEMI patiënten ≥70 jaar voor de co-primaire eindpunten van bloedingen en netto klinisch voordeel.

Rokende ouders verhogen AF risico in kinderen

Literatuur - Oct. 10, 2019 - Groh CA et al., - J Am Coll Cardiol 2019

Data van de Framingham Original en Offspring Cohorten tonen dat het hebben van rokende ouders tijdens de kindertijd het risico op AF verhoogt, deels omdat het risico dat de kinderen gaan roken hoger is.

Identificatie van determinanten van ijzerdeficiëntie in verslechterend HF

Literatuur - Oct. 10, 2019 - Van der Wal H et al., - Eur Heart J 2019

Data van het BIOSTAT-CHF cohort doen vermoeden dat de etiologie van ID in verslechterend HF multifactorieel is en mogelijk een combinatie van verstoorde ijzeropname en -opslag en ijzerverlies betreft.

Optimisme geassocieerd met verlaagd risico op CV events en totale sterfte

Literatuur - Oct. 10, 2019 - Rozanski A, et al. - JAMA Network Open. 2019

Een meta-analyse van 15 studies met meer dan 220.000 individuen toonde aan dat een denkwijze van optimisme geassocieerd was met verlaagd risico op CV events en totale mortaliteit.

Wat is mendeliaanse randomisatie?

5' educatie - Oct. 10, 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Børge Nordestgaard
Britt Heideman vraagt prof. Nordestgaard om het concept van mendeliaanse randomisatie uit te leggen, wat de voordelen zijn, en hoe het verschilt van andere onderzoeksmethoden.

CSI Parijs Britt Heideman vraagt prof. Nordestgaard om het concept van mendeliaanse randomisatie uit te leggen, wat de voordelen zijn, en hoe het verschilt van andere onderzoeksmethoden.