Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Mendeliaanse randomisatiestudies en RCTs samen sterker als natuurlijk gerandomiseerde trials

29 juni 2018 - Oratiesymposium Kees Hovingh - Brian Ference, MD - Cambridge, VK

Lipiden en voeding

12 juli 2018 - Prof. David Marais - Kaapstad, Zuid-Afrika

Groter absoluut voordeel met PCSK9 remming in diabetespatiënten

26 juni 2018 - Prof. Kausik Ray, Imperial College Londen, VK

FOCUS: Real-world data NOAC's bij atriumfibrilleren

19 juni 2018 - Dr. Martin Hemels, dr. Marc Brouwer en prof.dr. Menno Huisman

Endotheelcellen en monocyten als doelwit voor het verminderen van inflammatie en atherosclerose

17 mei 2018 - Dr. Jeffrey Kroon - AMC, Amsterdam

Hoe een HF-poli, of zelfs een specifieke ARNI-poli, de zorg voor HF-patiënten kan optimaliseren

6 apr. 2018 - NVVC, Noordwijkerhout - Dr. Louise Bellersen & Marjolein Verdijk

LDL-c: van target naar eradicatie

17 mei 2018 - Prof. dr. Kees Hovingh - AMC, Amsterdam

Correct gebruik van NOACs: wat is de stand van zaken voor 2018?

12 jan. 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Familiaire dysbetalipoproteïnemie: pathofysiologie, diagnose en behandeling

11 apr. 2018 - Dr. Charlotte Koopal - UMC Utrecht

Nieuwe richtlijn (erfelijke) dyslipidemie voor de 2e en 3e lijn

11 apr. 2018 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep, Erasmus MC, Rotterdam

Goede ervaringen met omzetten van HF-patiënten naar nieuwe medicatie op de hartfalenpolikliniek

6 apr. 2018 - NVVC, Noordwijkerhout - Dr. Dirk J.A. Lok – cardioloog & Dian Pruijsers-Lamers

Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van hypertensie?

26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Dr. Bert-Jan van den Born, Amsterdam

Antistolling: Future without bleeding?

26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp, Amsterdam

Hoe motiveer ik mijn patiënt zijn medicijnen in te nemen?

17 mei 2018 - Dr. AnneLoes van Staa - Hogeschool Rotterdam

Praktische leidraad voor NOACs en veiligheid: hoe om te gaan met lastige situaties bij AF

12 jan. 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

SGLT2 inhibitie: cardiovasculaire risico-interventie bij T2DM?

19 apr. 2018 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Cees Tack, prof. dr. Frank Visseren

Nog een reden waarom het belangrijk is om ijzerdeficiëntie te behandelen

28 mei 2018 - Mireille Emans - Rotterdam

Diabetische dyslipidemie en resterend risico in het tijdperk van LDL-controle

25 jan. 2018 - Boston, MA, VS - Dr. Aruna Pradhan - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

De rol van de cardioloog in de behandeling van diabetespatiënten met hoog CV risico

15 mei 2018 - Dr. Maarten van Hessen en dr. Manuel Castro Cabezas

Nieuwe benaderingen voor de behandeling van dyslipidemie voorbij LDL-c

9 mrt. 2018 - VBWG op de ACC 2018, Orlando, FL, VS - Eliot Brinton, Salt Lake City, UT, VS

Orale GLP-1 receptoragonist verlaagt HbA1c en lichaamsgewicht in T2DM patiënten

16 juli 2018 - nieuws

In de PIONEER 1 en 3 fase 3a trials verlaagde orale semaglutide HbA1c en lichaamsgewicht in T2DM patiënten in vergelijking met placebo of sitagliptine.

Mendeliaanse randomisatiestudies en RCTs samen sterker als natuurlijk gerandomiseerde trials

29 juni 2018 - Oratiesymposium Kees Hovingh - Brian Ference, MD - Cambridge, VK
Brian Ference vergelijkt de opzet van Mendeliaanse randomisatie en RCTs en bespreekt hoe deze studies gecombineerd kunnen worden om meer informatieve studieresultaten te behalen.

Symposium Cutting edge LIPID Science Brian Ference vergelijkt de opzet van Mendeliaanse randomisatie en RCTs en bespreekt hoe deze studies gecombineerd kunnen worden om meer informatieve studieresultaten te behalen.

Darmfloradiversiteit is omgekeerd geassocieerd met arteriële stijfheid

12 juli 2018 - Menni C, et al. - Eur Heart J 2018

In een studie met vrouwelijke tweelingen van middelbare leeftijd was de darmfloracompositie sterk gecorreleerd met arteriële stijfheid, onafhankelijk van traditionele risicofactoren.

Lipiden en voeding

12 juli 2018 - Prof. David Marais - Kaapstad, Zuid-Afrika
Prof. David Marais bespreekt de impact van verschillende lipiden in voeding in relatie tot het lipoproteïneprofiel bij personen die geen metabole afwijkingen hebben, evenals de impact in mensen met een metabole ziekte.

Prof. David Marais bespreekt de impact van verschillende lipiden in voeding in relatie tot het lipoproteïneprofiel bij personen die geen metabole afwijkingen hebben, evenals de impact in mensen met een metabole ziekte.

Verlaagd CV risico met intensieve bloeddrukbehandeling in T2DM patiënten met standaard glycemische regulatie

11 juli 2018 - Tsujimoto T and Kajio H. - Hypertension. 2018
In een sub-analyse van de ACCORD BP trial was intensieve bloeddrukbehandeling significant geassocieerd met een verlaagd risico op CV events, inclusief ziekenhuisopname voor HF, in T2DM patiënten met standaard glycemische regulatie.

In een sub-analyse van de ACCORD BP trial was intensieve bloeddrukbehandeling significant geassocieerd met een verlaagd risico op CV events, inclusief ziekenhuisopname voor HF, in T2DM patiënten met standaard glycemische regulatie.

Notenconsumptie omgekeerd geassocieerd met risico op AF en mogelijk op HF

10 juli 2018 - Larsson SC, et al. - Heart 2018
Een prospectieve studie toonde een omgekeerd verband aan tussen notenconsumptie en de incidentie van atriumfibrilleren en hartfalen in de Zweedse bevolking.

Een prospectieve studie toonde een omgekeerd verband aan tussen notenconsumptie en de incidentie van atriumfibrilleren en hartfalen in de Zweedse bevolking.

SGLT2 remmer verbetert CV en renale uitkomsten in diabetespatiënten met chronische nierziekte

10 juli 2018 - Neuen BL, et al. - Circulation 2018
De SGLT2 remmer canagliflozine verbeterde CV en renale uitkomsten bij verschillende niveaus van nierfunctie in type 2 diabetespatiënten met een CVD risico en chronische nierziekte.

De SGLT2 remmer canagliflozine verbeterde CV en renale uitkomsten bij verschillende niveaus van nierfunctie in type 2 diabetespatiënten met een CVD risico en chronische nierziekte.

Groter absoluut voordeel met PCSK9 remming in diabetespatiënten

26 juni 2018 - Prof. Kausik Ray, Imperial College Londen, VK
Een vooraf gespecificeerde analyse van de ODYSSEY OUTCOME trial liet een groter behandeleffect van alirocumab zien zonder bijeffecten op metingen van glycemie of ontwikkelen van diabetes in diabetespatiënten in vergelijking met degenen met normoglycemie of pre-diabetes.

Een vooraf gespecificeerde analyse van de ODYSSEY OUTCOME trial liet een groter behandeleffect van alirocumab zien zonder bijeffecten op metingen van glycemie of ontwikkelen van diabetes in diabetespatiënten in vergelijking met degenen met normoglycemie of pre-diabetes.

FOCUS: Real-world data NOAC's bij atriumfibrilleren

FOCUS serie

19 juni 2018 - Dr. Martin Hemels, dr. Marc Brouwer en prof.dr. Menno Huisman
Na een korte presentatie over de beschikbare resultaten van gebruik van NOAC's in de dagelijkse praktijk, gaan twee cardiologen en een internist in op de verschillen met resultaten van fase III studies, en hoe hiermee om te gaan.

FOCUS Na een korte presentatie over de beschikbare resultaten van gebruik van NOAC's in de dagelijkse praktijk, gaan twee cardiologen en een internist in op de verschillen met resultaten van fase III studies, en hoe hiermee om te gaan.

Endotheelcellen en monocyten als doelwit voor het verminderen van inflammatie en atherosclerose

17 mei 2018 - Dr. Jeffrey Kroon - AMC, Amsterdam
Dr. Jeffrey Kroon legt uit dat het beïnvloeden van het metabolisme van endotheelcellen en monocyten een interessant doelwit is om inflammatie en atherosclerose te verminderen.

Nationale Lipidendag Dr. Jeffrey Kroon legt uit dat het beïnvloeden van het metabolisme van endotheelcellen en monocyten een interessant doelwit is om inflammatie en atherosclerose te verminderen.

CVD risico geassocieerd met hoog Lp(a) gereduceerd bij laag LDL-c in een primaire preventie setting

5 juli 2018 - Verbeek R, et al. - Eur Heart J 2018

In twee prospectieve populatiecohorten was het verhoogde risico op CVD in individuen met hoge Lp(a) concentraties verlaagd bij LDL-c waarden <2.5 mmol/L.

Duale GLP-1- en glucagonreceptoragonist verlaagt glucosewaarden en lichaamsgewicht

4 juli 2018 - Ambery P et al. - Lancet 2018
In een fase 2a studie verbeterde de duale GLP-1- en glucagonreceptoragonist MEDI0382 glucosewaarden en verlaagde het lichaamsgewicht in patiënten met type 2 diabetes en overgewicht of obesitas.

In een fase 2a studie verbeterde MEDI0382 glucosewaarden en verlaagde het lichaamsgewicht in patiënten met type 2 Diabetes en overgewicht of obesitas.