Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Reverse cardiale hermodellering door SGLT2i in niet-diabetische patiënten met HFrEF

10' educatie - 22 feb. 2021 - Carlos Santos-Gallego

Toename in ANP verklaart mogelijk gunstige effecten van ARNI in HFrEF

10' educatie - 17 feb. 2021 - Sean Murphy

Nieuwe criteria voor het stellen van de diagnose HFpEF

10' educatie - 12 feb. 2021 - Dr. Vanessa van Empel

Anti-inflammatie luidt de toekomst van CV-geneeskunde in

10' educatie - 8 feb. 2021 - Prof. Paul Ridker

Innovaties die het landschap van de behandeling van HFrEF veranderen

3' educatie - 8 feb. 2021 - Prof. dr. Adriaan Voors

Antiplaatjestherapie bij ACS patiënten

3' educatie - 3 feb. 2021 - Prof. dr. Robert Jan van Geuns

Geen daling in trombotische complicaties bij opgenomen COVID-19-patiënten in tweede golf

5' educatie - 1 feb. 2021 - Fleur Kaptein

Twee medische therapieën gepromoveerd in 2021 update HF ECDP

5' educatie - 1 feb. 2021 - Prof. James Januzzi

SGLT2 remmer is nierbeschermend, zelfs als eGFR <30

5' educatie - 27 jan. 2021 - Prof. George Bakris

Leefstijlverandering als interventie voor type 2 diabetes

3' educatie - 25 jan. 2021 - Dr. Nynke van der Zijl

Casuïstiek: Effect van ARNI op reverse cardiale hermodellering bij hartfalen

15' educatie - 21 jan. 2021 - Dr. Stefan Koudstaal en prof. dr. Rudolf de Boer

Behandel ook oudere volwassenen om LDL-c te verlagen

5' educatie - 19 jan. 2021 - Prof. Børge Nordestgaard

CV risicofactoren voor mortaliteit in COVID-19-patiënten

3' educatie - 18 jan. 2021 - Nick Nurmohamed - Nationale Lipidendag 2020

Nieuwe ontwikkelingen bij therapie na TIA of klein herseninfarct

3' educatie - 18 jan. 2021 - Prof. dr. Jaap Kappelle

Samenwerking tussen artsen essentieel voor implementatie SGLT2-remmers

3' educatie - 15 jan. 2021 - Dr. Willem Bax

Verklaard risico van apoB-bevattende lipoproteïnen voor MI

5' educatie - 13 jan. 2021 - Prof. Børge Nordestgaard

Intraveneus ijzer bij patiënten met ijzerdeficiëntie, gestabiliseerd na acuut HF

3' educatie - 6 jan. 2021 - Prof. dr. Peter van der Meer

Stappenplan voor bereiken LDL-c target in hoog-risico patiënten

5' educatie - 5 jan. 2021 - Prof. dr. Marco Alings

DOAC's bij patiënten met kanker-geassocieerde VTE

10' educatie - 4 jan. 2021 - Prof. dr. Menno Huisman

Colchicine: een veelbelovend medicijn om CVD te verlagen

3' educatie - 14 dec. 2020 - Prof. dr. Jan Hein Cornel

ACC statement over CV-overwegingen voor COVID-19 vaccintoewijzing

Nieuws - 23 feb. 2021

De ACC heeft een statement gepubliceerd met een overzicht van CV aandoeningen die geassocieerd zijn met nadelige COVID-19 uitkomsten. Ook worden er aanbevelingen gegeven om specifieke CV risico’s mee te laten wegen in de toewijzing van vaccins.

Vergelijkbare risicoreducties voor MACE met laag en zeer laag behaalde LDL-c met PCSK9i

Literatuur - 23 feb. 2021 - Schwartz GG, et al. - Circulation. 2021

Deze analyse van ODYSSEY OUTCOMES liet zien dat alirocumab het risico op MACE in vergelijkbare mate verlaagde in patiënten met recente ACS die een LDL-c van <25 mg/dL (<0.6 mmol/L) en 25-50 mg/dL (0.6-1.3 mmol/L) bereikten.

Twee fase 3 trials met duale GIP/GLP-1RA in T2DM behalen primaire en belangrijkste secundaire eindpunten

Nieuws - 22 feb. 2021

Tirzepatide, een duale glucose-afhankelijke insulinotrope peptide/GLP-1 receptor agonist (GIP/GLP-1RA), liet een significant verbeterde glycemische regulatie en gewichtsafname zien bij patiënten met T2DM.

Reverse cardiale hermodellering door SGLT2i in niet-diabetische patiënten met HFrEF

10' educatie - 22 feb. 2021 - Carlos Santos-Gallego
Wat is het werkingsmechanisme dat resulteert in een voordeel met SGTL2i? Carlos Santos-Gallego bespreekt de resultaten van de EMPA-TROPISM trial die reverse linkerventrikel hermodellering door empagliflozine liet zien in HFrEF zonder diabetes.

Wat is het werkingsmechanisme dat resulteert in een voordeel met SGTL2i? Carlos Santos-Gallego bespreekt de resultaten van de EMPA-TROPISM trial die reverse linkerventrikel hermodellering door empagliflozine liet zien in HFrEF zonder diabetes.

SGLT2i vermindert incidente T2DM bij patiënten met HFrEF

Literatuur - 18 feb. 2021 - Inzucchi SE et al. - Diabetes Care. 2021

Deze verkennende analyse in DAPA-HF liet zien dat dapagliflozine, vergeleken met placebo, incidente T2DM verminderde bij patiënten met HFrEF zonder diabetes op baseline.

Aanhoudend gewichtsverlies met GLP-1RA in individuen met overgewicht of obesitas

Literatuur - 18 feb. 2021 - Wilding JPH, et al. - N Engl J Med. 2021

De STEP 1 trial liet een gewichtsverlies van 15.3 kg zien en een aanhoudende ≥5% gewichtsafname na 68 weken in 86.4% van de deelnemers met overgewicht of obesitas die wekelijks behandeld werden met semaglutide.

Uitgebreide indicatie voor ARNI in chronisch HF door FDA

Nieuws - 18 feb. 2021

De FDA heeft uitbreiding van het label van sacubitril/valsartan goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met chronisch HF, waaronder zowel HFrEF als HFpEF.

Toename in ANP verklaart mogelijk gunstige effecten van ARNI in HFrEF

10' educatie - 17 feb. 2021 - Sean Murphy
Hoe leidt neprilysine remming tot gunstige effecten in HFrEF patiënten? Sean Murphy presenteert de bevindingen van een studie waarin werd onderzocht of veranderingen in ANP mogelijk de gunstige effecten van sacubitril/valsartan verklaren.

Sean Murphy presenteert de bevindingen van een studie waarin werd onderzocht of veranderingen in ANP de gunstige effecten van sacubitril/valsartan verklaren.

Afname in albuminurie geassocieerd met verlaagd MACE en nieruitkomsten in T2DM

Literatuur - 17 feb. 2021 - Persson F, et al. - Diabetes Care. 2021

Met gebruik van data van de LEADER toonde deze post hoc analyse aan dat in T2DM patiënten met hoog CV en matig nier risico, een afname in UACR van >30% geassocieerd was met lager risico op CV en nieruitkomsten.

Voorgestelde volgorde voor het starten met vier medicaties voor HFrEF binnen vier weken

Literatuur - 15 feb. 2021 - McMurray JJV en Packer M, - Circulation. 2020
John McMurray en Milton Packer hebben een nieuw algoritme voorgesteld voor het starten met een bètablokker, SGLT2i, ARNI en MRA binnen vier weken bij patiënten met HFrEF.

John McMurray en Milton Packer hebben een nieuw algoritme voorgesteld voor het starten met een bètablokker, SGLT2i, ARNI en MRA binnen vier weken bij patiënten met HFrEF.

ANGPTL3 remmer goedgekeurd door FDA voor patiënten met HoFH

Nieuws - 15 feb. 2021

De FDA heeft de ANGPTL3 remmer evinacumab goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met homozygote familiaire hypercholesterolemie om LDL-c te verlagen.

Nieuwe criteria voor het stellen van de diagnose HFpEF

Initiatief van de Werkgroep Hartfalen

10' educatie - 12 feb. 2021 - Dr. Vanessa van Empel
Dr. Vanessa van Empel bespreekt een tweetal nieuwe algoritmes voor het stellen van de diagnose HFpEF en de toepassing ervan in de praktijk.

Dr. Vanessa van Empel bespreekt een tweetal nieuwe algoritmes voor het stellen van de diagnose HFpEF en de toepassing in de praktijk.