Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Therapieontrouw bij FH patiënten

3' educatie - 30 juli 2020 - Dr. Annette Galema-Boers

Hartinfarct wordt vaker gemist in vrouwen

5' educatie - 29 juli 2020 - Dr. Yldau van der Ende

Hartafwijkingen in herstelde COVID-19 patiënten

3' educatie - 29 juli 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer

Familiaire hypercholesterolemie en zwangerschap

10' educatie - 27 juli 2020 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep

Familiaire hypercholesterolemie en Lp(a)

10' educatie - 27 juli 2020 - Nick Nurmohamed

Familiaire hypercholesterolemie en voeding

10' educatie - 20 juli 2020 - Annemiek Spliethof-de Ruiter

Cholesterolverlaging met ANGPTL3 remming

3' educatie - 16 juli 2020 - Rens Reeskamp - Nationale Lipidendag 2020

CVD prevalentie en lipidenprofiel in inflammatoire darmziekten (IBD)

3' educatie - 14 juli 2020 - Jasmijn Sleutjes - Nationale Lipidendag 2020

Familiaire hypercholesterolemie en LEEFH

10' educatie - 13 juli 2020 - Prof. dr. Erik Stroes

FOCUS: Behandeling van patiënten met AF en ACS/PCI

15' educatie - 6 juli 2020 - Dr. Martin Hemels, dr. Jur ten Berg

PCSK9-remmer verlaagt risico op beroerte bij patiënten met dyslipidemie en recent ACS

3' educatie - 30 juni 2020 - Laurien Zijlstra - Nationale Lipidendag 2020

FOCUS: Samenwerking bij de behandeling van cardiorenale complicaties in diabetes

15' educatie - 29 juni 2020 - Dr. Olivier Manintveld, dr. Christine Oldenburg, dr. Sebastiaan Velthuis

Familiaire hypercholesterolemie bij kinderen en adolescenten

10' educatie - 29 juni 2020 - Dr. Bert Wiegman

Screening voor AF, HF en CAD in eerstelijnszorg

5' educatie - 16 juni 2020 - Victor Zwartkruis

Therapeutische effectiviteit van triglycerideverlaging nog onduidelijk

3' educatie - 16 juni 2020 - Prof. dr. Erik Stroes en Dr. Anho Liem

Geen groot effect van eGFR dip op reductie van incidente of verslechterende nefropathie door SGLT2i

5' educatie - 15 juni 2020 - Bettina Kraus

Hulpmiddelen om FH op te sporen

10' educatie - 10 juni 2020 - Rens Reeskamp

Toepasbaarheid van aspirine-vrije strategie na drie maanden DAPT post-PCI

10' educatie - 8 juni 2020 - Prof. dr. J. Wouter Jukema

Variatie in aanbevolen HF medicatie tussen Nederlandse HF centra

5' educatie - 8 juni 2020 - Dr. Gerard Linssen

Streefwaarden voor LDL-c-verlagende therapieën en opkomend bewijs voor het belang van Lp(a)

10' educatie - 2 juni 2020 - Prof. dr. J. Wouter Jukema

SGLT2-remmer verlaagt risico CV sterfte of ziekenhuisopname in patiënten met HFrEF

Nieuws - 4 aug. 2020

Resultaten uit de EMPEROR-Reduced trial lieten zien dat SGLT2-remmer empagliflozine het risico van CV sterfte of ziekenhuisopname vanwege hartfalen significant verlaagde in HFrEF patiënten met of zonder diabetes.

sGC stimulator krijgt prioriteitsreview door de FDA voor behandeling van HFrEF

Nieuws - 30 juli 2020

De FDA heeft de nieuwe medicijnaanvraag voor vericiguat geaccepteerd voor prioriteitsreview. De sGC stimulator vericiguat wordt momenteel ontwikkeld voor de behandeling van patiënten met chronisch HF met ejectiefractie <45%.

Cardiale betrokkenheid en aanhoudende myocardiale ontsteking bij herstelde COVID-19 patiënten

Literatuur - 30 juli 2020 - Puntmann VO et al., - JAMA Cardiol. 2020.

Cardiale MRI toonde hartafwijkingen aan bij 78% van de patiënten en aanhoudende myocardiale ontsteking bij 60% van de patiënten in een niet-geselecteerd cohort van 100 patiënten die onlangs herstelden van COVID-19.

Therapieontrouw bij FH patiënten

3' educatie - 30 juli 2020 - Dr. Annette Galema-Boers
Dr. Annette Galema-Boers bespreekt wat gedaan kan worden tegen therapieontrouw, wat een groot probleem is bij FH patiënten.

Dr. Annette Galema-Boers bespreekt wat gedaan kan worden tegen therapieontrouw, wat een groot probleem is bij FH patiënten.

Hartinfarct wordt vaker gemist in vrouwen

5' educatie - 29 juli 2020 - Dr. Yldau van der Ende
Hoewel incidentie van herkende en stille hartinfarcten hoger is in mannen, is de proportie van stille hartinfarcten groter in vrouwen in vergelijking met mannen. Yldau van der Ende presenteert de opzet en bevindingen van haar studie.

Hoewel incidentie van herkende en stille hartinfarcten hoger is in mannen, is de proportie van stille hartinfarcten groter in vrouwen in vergelijking met mannen. Yldau van der Ende presenteert de opzet en bevindingen van haar studie.

Hartafwijkingen in herstelde COVID-19 patiënten

3' educatie - 29 juli 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer
Prof. De Boer bespreekt een recent artikel gepubliceerd in JAMA Cardiol over hartafwijkingen gedetecteerd door cardiale MRI in 100 patiënten die aangetoond COVID-19 hadden ongeveer 2 maanden geleden.

Prof. De Boer bespreekt een recent artikel in JAMA Cardiol over hartafwijkingen gedetecteerd door cardiale MRI in 100 patiënten die aangetoond COVID-19 hadden ongeveer 2 maanden geleden.

Is chocolade goed voor het hart?

Nieuws - 28 juli 2020
Resultaten van een meta-analyse lieten zien dat hogere chocoladeconsumptie (>1 keer per week of >3,5 keer per maand) gunstig kan zijn voor het verlagen van risico op CAD in vergelijking met geen consumptie of <1 keer per week.

Resultaten van een meta-analyse lieten zien dat hogere chocoladeconsumptie (>1 keer per week of >3,5 keer per maand) gunstig kan zijn voor het verlagen van risico op CAD in vergelijking met consumptie van <1 keer per week of geen consumptie.

Primair en alle secundaire eindpunt(en) gehaald voor SGLT2i in nieruitkomstentrial

Nieuws - 28 juli 2020

De SGLT2 remmer dapagliflozine verlaagde het primaire eindpunt en alle secundaire eindpunten in de fase 3 DAPA-CKD trial, die CKD patiënten includeerde met en zonder T2DM.

Verhoogde Lp(a)-niveaus geassocieerd met verhoogd risico op MACE als hsCRP ≥2 mg/l

Literatuur - 28 juli 2020 - Puri R et al., - JAMA Cardiol. 2020.

Verhoogde Lp(a)-niveaus waren geassocieerd met een hoger risico op MACE bij optimaal behandelde patiënten met een vaatziekte en die een hsCRP-niveau ≥2 mg/l hadden, maar niet bij patiënten met een hsCRP-niveau <2 mg/l.

Familiaire hypercholesterolemie en zwangerschap

10' educatie - 27 juli 2020 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep
Jeanine Roeters van Lennep bespreekt welke aspecten in acht moeten worden genomen bij de behandeling van FH bij vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn, of borstvoeding geven.

Jeanine Roeters van Lennep bespreekt welke aspecten in acht moeten worden genomen bij de behandeling van FH bij vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn, of borstvoeding geven.

Katheterablatie vermindert terugkerend AF en AF-last

Literatuur - 27 juli 2020 - Poole JE et al., - J Am Coll Cardiol. 2020.

Deze analyse van de CABANA trial liet zien dat katheterablatie (a)symptomatisch terugkerend AF en AF-last verminderde vergeleken met medicijnbehandeling over een follow-up periode van 5 jaar.

Familiaire hypercholesterolemie en Lp(a)

10' educatie - 27 juli 2020 - Nick Nurmohamed
Nick Nurmohamed legt uit wat Lp(a) is en hoe correctie van LDL-c voor Lp(a) het aantal genetische testen voor FH verlaagt.

Nick Nurmohamed legt uit wat Lp(a) is en hoe correctie van LDL-c voor Lp(a) resulteert in een besparing van aanvragen van genetische testen voor FH. Met kennisvraag.