Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Opsporing en behandeling van FH

7 sep. 2018 - Dr. Roeland Huijgen, Amsterdam

Objectief therapietrouw meten met massaspectrometrie

7 sep. 2018 - Dr. Erik van Maarseveen, Utrecht

Bloeddruk targets, statinegebruik en plaatjesremming voor CVRM in (kwetsbare) ouderen

7 sep. 2018 - Prof. dr. Majon Muller, Amsterdam

Populatiescreening voor atriumfibrilleren met smartphone

26 aug. 2018 - München, Duitsland - Prof. dr. Pieter Vandervoort - Genk, Belgie

Analyse van het feochromocytoom bij secundaire hypertensie

7 sep. 2018 - Dr. Henri Timmers, Radboudumc, Nijmegen

Behandeling van hyperkaliëmie om hartfalenbehandeling te optimaliseren

13 sep. 2018 - Peter van der Meer - UMC Groningen

Minder CVD met lagere niet-nuchtere lipidenwaarden?

17 mei 2018 - Prof. dr. Frank Visseren - Utrecht

Laboratoriumonderzoek van lipiden en lipoproteïnen

17 juli 2018 - Prof. David Marais - Kaapstad, Zuid-Afrika

Wat is de stand van zaken 1 jaar na de presentatie van de CANTOS trial?

26 aug. 2018 - München, Duitsland - Prof. Paul Ridker, MD - Boston, MA, VS

Wat is lipoproteïne(a)?

17 mei 2018 - Nederlandse Lipiden Academie - Dr. Jeanine Roeters van Lennep - Rotterdam

FOCUS | Real-world data NOAC’s bij VTE

14 aug. 2018 - Dr. Martin Hemels, dr. Marc Brouwer en prof.dr. Menno Huisman

Diagnosticeren van MI zonder obstructief CAD (MINOCA)

26 aug. 2018 - Dr. Yolande Appelman, Amsterdam

Directe effecten van ijzertekort op humane cardiomyocyten

10 sep. 2018 - Peter van der Meer - UMC Groningen

Wat is de rol van moleculaire biologie in de diagnose en behandeling van dyslipidemie?

17 mei 2018 - Nederlandse Lipiden Academie - Prof. dr. Kees Hovingh - Amsterdam

Indrukwekkende resultaten met transthyretine-stabilisator in patiënten met transthyretine-gerelateerde cardiomyopathie

3 sep. 2018 - Prof. Claudio Rapezzi, Bologna, Italië

Plaatsing van mitraclip in vergelijking met medicatie resulteerde niet in verlaging sterfte en HF opname in HF patiënten

27 aug. 2018 - Dr. Jur ten Berg - Nieuwegein

Verrassende resultaten: hoge HDL-c waarden geassocieerd met verhoogd risico op sterfte en CV events

25 aug. 2018 - Dr. Marc P Allard-Ratick, Atlanta, GA, VS

Duursporten geassocieerd met meer atriale fibrose

31 aug. 2018 - Dr. David C Peritz, Salt Lake City, UT, VS

ESC Gesprek van de dag | dinsdag

28 aug. 2018

Neutrale uitkomsten voor vroege interventiestrategie vergeleken met standaardstrategie in NSTEMI patiënten

28 aug. 2018 - Prof. Thomas Engstrom, Kopenhagen, Denemarken

Virtuele histologie onthult geen PCSK9-remming-geïnduceerde veranderingen in plaquesamenstelling

18 okt. 2018 - Nicholls SJ et al. - J Am Coll Cardiol. 2018

In een GLAGOV-substudie toonde IVUS-gebaseerde virtuele histologie regressie van coronaire atherosclerose aan, maar geen veranderingen in samenstelling van plaque, in patiënten behandeld met evolucumab, in vergelijking met placebo.

GLP-1 receptoragonist therapie geassocieerd met lager CV risico in T2DM patiënten met CKD

18 okt. 2018 - Mann JFE et al. - Circulation 2018

In een posthoc-analyse van de LEADER trial was liraglutide geassocieerd met minder CV uitkomsten in patiënten met diabetes mellitus type 2 en chronische nierziekte met hoog CV risico.

Praktisch advies over opvolgen ESC aanbevelingen voor behandeling ijzerdeficiëntie bij chronisch HF

18 okt. 2018 - nieuws

Ondanks specifieke aanbevelingen voor management van ijzerdeficiëntie in de 2016 ESC Heart Failure Guidelines, wordt het onvoldoende gediagnosticeerd en behandeld. Er is nu praktisch advies beschikbaar als aanvulling op de ESC Richtlijnen.

SGLT2-remming verbetert mogelijk overleving van T2DM patiënten met hoog risico

16 okt. 2018 - Claggett B et al. - Circulation. 2018

Actuariële methoden voor het schatten van overleving suggereren dat overleving in T2DM patiënten met CVD verbetert met empagliflozine in vergelijking met placebo

Hoge Lp(a)-waarden geassocieerd met hoger CV risico ondanks statinebehandeling

15 okt. 2018 - Willeit P et al. - The Lancet 2018
In een meta-analyse van individuele patiënt-data waren hoge Lp(a)-waarden van ≥50 mg/dL geassocieerd met een hoger risico op CV events, onafhankelijk van andere risicofactoren en behandeling met statine of placebo.

In een meta-analyse van individuele patiënt-data waren hoge Lp(a)-waarden van ≥50 mg/dL geassocieerd met een hoger risico op CV events, onafhankelijk van andere risicofactoren en behandeling met statine of placebo.

Nieuwe genetische risicoscore verbetert predictie coronair vaatlijden

15 okt. 2018 - Inouye M et al. - J Am Coll Cardiol 2018

Een nieuwe genetische score biedt de mogelijkheid om individuen uit de algemene populatie te classificeren op verschillend beloop van CAD risico en om genetische screening vroegtijdig uit te voeren.

U-Prevent helpt individueel effect van medicatie op hart- en vaatziekten te voorspellen

15 okt. 2018 - nieuws

Het UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum heeft algoritmes ontwikkeld die zowel het CVD risico, als het effect van medicatie om het CVD risico te verlagen, kunnen voorspellen. De risicocalculators zijn gratis te gebruiken.

IL-6 receptor antagonisme beïnvloedt PCSK9-niveaus in NSTEMI patiënten met hypercholesterolemie

15 okt. 2018 - Ueland T et al. - Open Heart 2018

In patiënten met een diagnose van hypercholesterolemie verminderde tocilizumab de NSTEMI-geassocieerde toename in PCSK9-waarden en dit was sterk gecorreleerd met een afname van het aantal neutrofielen.

Meeting Impression Symposium Vasculaire Geneeskunde

Lees en download het verslag.
Lees en download het verslag.

NVIVG symposium 2018 Lees het verslag van de presentaties en discussies van het 16e NVIVG symposium, gehouden op 7 september 2018, te Zeist.

Geen klinisch voordeel van aspirine voor ouderen in primaire preventie

8 okt. 2018 - McNeil JJ et al. - N Engl J Med 2018

De toediening van een lage dosis aspirine had geen gunstig effect voor ouderen, maar leidde tot hogere percentages van ernstige bloedingen en sterfte door alle oorzaken, in vergelijking met placebo.

Cardiovasculaire uitkomsten trial met DPP-4 inhibitor behaalt primaire eindpunt

8 okt. 2018 - nieuws

EASD 2018 De CARMELINA trial behaalde zijn primaire eindpunt waarbij vergelijkbare cardiovasculaire veiligheid van linagliptine werd getoond in volwassenen met T2DM en hoog risico op hart- en/of nierziekte, in vergelijking met placebo.

Opsporing en behandeling van FH

7 sep. 2018 - Dr. Roeland Huijgen, Amsterdam
Dr. Huijgen bespreekt hoe het verleden invloed heeft gehad op hoe wij vandaag de dag FH opsporen en behandelen, en de rol van Nederland hierin als gidsland.

Dr. Huijgen bespreekt hoe het verleden invloed heeft gehad op hoe wij vandaag de dag FH opsporen en behandelen, en de rol van Nederland hierin als gidsland.