Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoe essentieel is essentiële hypertensie?

3' educatie - 24 juni 2021 - Dr. Jaap Deinum

Statinetherapie tijdens zwangerschap?

5' educatie - 23 juni 2021 - Prof. dr. Maciej Banach

Een overzicht van presentaties gehouden op de 7e Nationale Lipidendag

3' educatie - 22 juni 2021 - Prof. dr. Erik Stroes

Patiëntprofilering in HFrEF voor therapie op maat

5' educatie - 21 juni 2001 - Dr. Pardeep Jhund

Casuïstiek van een patiënt met hypertriglyceridemie na COVID-19

3' educatie - 21 juni 2021 - Lauré Fijen

Niervoordeel door SGLT2-remmer mogelijk verklaard door hematocriet

5' educatie - 15 juni 2021 - Prof. Christoph Wanner

Vroege herkenning van NAFLD is belangrijk

3' educatie - 14 juni 2021 - Dr. Manuel Castro Cabezas

Directe vergelijking van risicoscores voor ischemische beroerte in patiënten met AF en CKD

5' educatie - 14 juni 2001 - Ype de Jong

Een patiënt met type 2 diabetes en hoog nierrisico: casusbespreking

10' educatie - 9 juni 2021 - Dr. Willem Bax

Hoogtepunten in update van EHRA practical guide voor NOAC gebruik bij AF

5' educatie - 2 juni 2021 - Dr. Martin Hemels

Vuurwerk in discussie over visolie en CVD

3' educatie - 1 juni 2021 - Prof. dr. Wouter Jukema

Overtuigende bevindingen voor standaard Lp(a) meting

3' educatie - 31 mei 2021 - Prof. dr. Erik Stroes

De-escalatie met zwakkere P2Y12-remmer 1 maand na PCI

5' educatie - 25 mei 2021 - Prof. Freek Verheugt

Kan remming van IL-6 tot CV bescherming leiden in CKD?

5' educatie - 19 mei 2021 - Prof. Paul Ridker

Renale denervatie als optie voor patiënten met hypertensie ondanks medicatie

5' educatie - 18 mei 2021 - Prof. Ajay Kirtane

Geen verschil in netto klinische uitkomsten met NOAC vs. standaardzorg na TAVI

5' educatie - 17 mei 2021 - Dr. Jean-Philippe Collet

Een oproep om de controverse rondom omega-3FAs trial op te lossen

5' educatie - 17 mei 2021 - Prof. Eileen Handberg

Geen verschil in klinische uitkomsten met 81 mg vs. 325 mg aspirine bij vastgesteld CVD

5' educatie - 16 mei 2021 - William Schuyler Jones

Mogelijke vervanging van aspirine door P2Y12-remmer monotherapie 1 jaar na dotteren

5' educatie - 16 mei 2021 - Prof. Freek Verheugt

12-Maanden follow-up van 0-1 uur hs-TnT protocol in patiënten met verdenking op ACS

5' educatie - 16 mei 2021 - Prof. Derek Chew

Hoe essentieel is essentiële hypertensie?

3' educatie - 24 juni 2021 - Dr. Jaap Deinum
Wat betekent essentieel in essentiële hypertensie? Dr. Deinum gaat dieper in op deze term en vertelt over aanpak van onderzoek naar oorzaken van hypertensie.

Hypertensiecongres 2021 Wat betekent essentieel in essentiële hypertensie? Dr. Deinum gaat dieper in op deze term en vertelt over een aanpak van onderzoek naar oorzaken van hypertensie.

Hypertensie stadium 1 in vrouwen van begin 40 geassocieerd met verhoogd ACS risico tijdens middelbare leeftijd

Literatuur - 24 juni 2021 - Kringeland E, et al. - Eur J Prev Cardiol 2021
Vrouwen met hypertensie stadium 1 (130-139 mmHg) van begin 40 hadden een verhoogd risico op ACS tijdens middelbare leeftijd, terwijl deze associatie niet-significant was in mannen na correctie voor CV risicofactoren.

Vrouwen met hypertensie stadium 1 (130-139 mmHg) van begin 40 hadden een verhoogd risico op ACS tijdens middelbare leeftijd, terwijl deze associatie niet-significant was in mannen na correctie voor CV risicofactoren.

Hartrevalidatie na MI vermindert totale mortaliteit bij mannen en vrouwen

Literatuur - 24 juni 2021 - Ekblom Ö et al. - Eur J Prev Cardiol. 2021

Deze studie toonde aan dat deelname aan op lichamelijke activiteit-gebaseerde hartrevalidatie na MI de totale mortaliteit significant verminderde. Deze associatie was meer uitgesproken bij vrouwen dan bij mannen.

AF vaker gedetecteerd met implanteerbare vs. externe recorder na beroerte

Literatuur - 23 juni 2021 - Buck BH et al. - JAMA. 2021

Een gerandomiseerde klinische studie vergeleek hoe vaak AF gedetecteerd werd met een implanteerbare recorder versus een externe recorder bij patiënten met een recente ischemische beroerte zonder bekende AF.

Statinetherapie tijdens zwangerschap?

5' educatie - 23 juni 2021 - Prof. dr. Maciej Banach
Is het tijd om de aanbevelingen over lipidenverlagende therapie in zwangere vrouwen te herzien? Om deze vraag te kunnen beantwoorden geeft prof. Banach een overzicht van studies over dit onderwerp.

Is het tijd om de aanbevelingen over lipidenverlagende therapie in zwangere vrouwen te herzien? Om deze vraag te kunnen beantwoorden geeft prof. Banach een overzicht van studies over dit onderwerp.

Een overzicht van presentaties gehouden op de 7e Nationale Lipidendag

3' educatie - 22 juni 2021 - Prof. dr. Erik Stroes
Prof. Stroes praat ons bij over de spannende ontwikkelingen, discussiepunten en uitdagingen die voorbij kwamen op gebied van behandeling van hoog CV risico patiënten tijdens de 7e Nationale Lipidendag.

Nationale Lipidendag 2021 Prof. Stroes praat ons bij over de spannende ontwikkelingen, discussiepunten en uitdagingen die voorbij kwamen op gebied van behandeling van hoog CV risico patiënten tijdens de 7e Nationale Lipidendag.

Causale associatie tussen melkinname en cardiometabole risicofactoren

Literatuur - 22 juni 2021 - Vimaleswaran KS, et al. - Int J Obes 2021
Een grootschalige Mendeliaanse randomisatiestudie toonde een causale relatie tussen genetisch geïnstrumenteerde grotere inname van melk en hoger BMI, maar lagere niveaus van LDL-c, totaal cholesterol en HDL-c.

Een grootschalige Mendeliaanse randomisatiestudie toonde een causale relatie tussen genetisch geïnstrumenteerde grotere inname van melk en hoger BMI, maar lagere niveaus van LDL-c, totaal cholesterol en HDL-c.

EC goedkeuring voor SGLT2-remmer voor behandeling van HFrEF

Nieuws - 22 juni 2021

De Europese Commissie heeft de indicatie voor empagliflozine uitgebreid en empagliflozine is nu ook goedgekeurd voor de behandeling van volwassenen met HFrEF.

Effectiever behoud van gewichtsverlies bij obesitas met GLP-1RA en lichaamsbeweging dan monotherapie

Literatuur - 21 juni 2021 - Lundgren JR, et al. - N Engl J Med. 2021

Deelnemers met obesitas hadden na 1 jaar een effectiever behoud van gewichtsverlies met een combinatie van liraglutide en lichaamsbeweging in vergelijking met een enkele behandeling alleen.

Patiëntprofilering in HFrEF voor therapie op maat

5' educatie - 21 juni 2001 - Dr. Pardeep Jhund
Richtlijnen moeten vertaald worden in behandeling van individuele patiënten. Ter ondersteuning in de besluitvorming is recent een publicatie over het identificeren van patiëntprofielen bij HFrEF gepubliceerd om therapie op maat te bieden.

Richtlijnen moeten vertaald worden in behandeling van individuele patiënten. Ter ondersteuning in de besluitvorming is recent een publicatie over het identificeren van patiëntprofielen bij HFrEF gepubliceerd om therapie op maat te bieden.

Combinatietherapie van bempedoïnezuur en PCSK9i verlaagt LDL-c verder in hypercholesterolemie

Literatuur - 21 juni 2021 - Rubino J, et al. - J Clin Lipidol. 2021

Deze studie toonde aan dat LDL-c waarden na 2 maanden verder werden verlaagd met bempedoïnezuur als aanvulling op een PCSK9i-therapie bij patiënten met hypercholesterolemie in vergelijking met diegenen met een PCSK9-remmer en placebo.

Casuïstiek van een patiënt met hypertriglyceridemie na COVID-19

3' educatie - 21 juni 2021 - Lauré Fijen
Lauré Fijen bespreekt een casus van een patiënt met verworven hypertriglyceridemie na COVID-19.

Nationale Lipidendag 2021 Lauré Fijen bespreekt een casus van een patiënt met verworven hypertriglyceridemie na COVID-19.