Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

De groeiende wereldwijde uitdaging om CV risico te reduceren

5' educatie - Dec. 4, 2019 - Thomas Gaziano, MD

Goede cardiologische zorg staat of valt met samenwerking

3' educatie - Nov. 28, 2019 - Marcel Daniëls, Utrecht - WCN 2019, Amsterdam

Nieuwe tool kan helpen bij opsporen FH patiënten

3' educatie - Nov. 17, 2019 - Shari Pepplinkhuizen, Alkmaar - AHA 2019, Philadelphia

Stolling in het ziekenhuis: S-team

3' educatie - Dec. 2, 2019 - Dr. Sanne van Wissen

FOCUS: Ruimte voor verbetering in beroertepreventie bij atriumfibrilleren

15' educatie - Nov. 7, 2019 - Martin Hemels, Jaap Kapelle en Mehrzad Nasseri

Verbeterde gezondheidsstatus met SGLT2-remmer in HFrEF

3' educatie - Nov. 25, 2019 - Prof. Mikhail Kosiborod - AHA 2019, Philadelphia

Toename in nadelige klinische events met NOAC-regime na TAVR resulteerde in stoppen trial

3' educatie - Nov. 25, 2019 - Prof. Freek Verheugt - AHA 2019, Philadelphia

Mogelijk gunstige effecten van icosapent ethyl op plaque-parameters

3' educatie - Nov. 25, 2019 - Prof. Stephen Nicholls - AHA 2019, Philadelphia

Eenmalig colchicine vlak voor PCI vermindert toename in inflammatie, maar geeft geen reductie in MI en MACE

3' educatie - Nov. 25, 2019 - Binita Shaw - AHA 2019, Philadelphia

Meer aanwijzingen dat aspirine misschien niet noodzakelijk is bij plaatjesremmende therapie op lange termijn na ACS

3' educatie - Nov. 18, 2019 - Usman Baber - AHA 2019, Philadelphia

Is HF dezelfde ziekte over de hele EF-range, of heeft HF twee fysiologieën die anders reageren op therapie?

3' educatie - Nov. 18, 2019 - Prof. Lynne Stevenson - AHA 2019, Philadelphia

ARNI lijkt niet alleen CV voordeel te geven in HFrEF, maar tot een EF van ongeveer 60%

3' educatie - Nov. 18, 2019 - Prof. Scott Solomon - AHA 2019, Philadelphia

Visolie leidt na 9 maanden tot vermindering van diverse plaqueparameters

3' educatie - Nov. 18, 2019 - Prof. Matthew Budoff - AHA 2019, Philadelphia

Verbetering in kwaliteit van leven proportioneel aan ernst van angina-symptomen

3' educatie - Nov. 18, 2019 - Prof. John Spertus - AHA 2019, Philadelphia

Patiënten met matige ischemie bij een stresstest hoeven niet direct naar de cathkamer

3' educatie - Nov. 18, 2019 - Prof. Donald Lloyd-Jones - AHA 2019, Philadelphia

Invasieve vs. conservatieve strategie vermindert CV events niet in patiënten met CKD en ischemie

3' educatie - Nov. 17, 2019 - Sripal Bangalore, MD, New York - AHA 2019, Philadelphia

Mooi uitgevoerde ISCHEMIA-trial toont klachtenvermindering maar geen betere prognose na invasieve strategie

3' educatie - Nov. 17, 2019 - Prof. Freek Verheugt, Amsterdam - AHA 2019, Philadelphia

Goede nieuwe CV toepassing van een oud anti-inflammatoir middel

3' educatie - Nov. 16, 2019 - AHA 2019, Philadephia - Aruna D. Pradhan, MD - AHA 2019, Philadelphia

PCSK9 siRNA geeft potente verlaging van LDL-c bovenop maximale statinetherapie

3' educatie - Nov. 16, 2019 - R. Scott Wright, MD, Rochester, MN - AHA 2019, Philadelphia

Een generatie tieners wordt verslaafd gemaakt aan nicotine: time to act!

3' educatie - Nov. 16, 2019 - Mariell Jessup, MD - AHA 2019, Philadelphia

De groeiende wereldwijde uitdaging om CV risico te reduceren

5' educatie - Dec. 4, 2019 - Thomas Gaziano, MD
Thomas Gaziano presenteert data over wereldwijde trends in CV sterfte en CV risicofactoren. Hij vertelt kort over verschillende programma's voor CVD preventie, zowel in hoge inkomens- als lage inkomens-landen.

Thomas Gaziano presenteert data over wereldwijde trends in CV sterfte en prevalentie van CV risicofactoren. Hij vertelt kort over verschillende programma's voor CVD preventie, zowel in hoge inkomens- als lage inkomens-landen.

Bredere definitie met gebruik van klinische waarschijnlijkheid en D-dimeer identificeert meer individuen met laag PE risico

Literatuur - Dec. 3, 2019 - Kearon C, et al. - N Engl J Med 2019

Toepassen van het PEGeD algoritme (laag C-PTP en D-dimeer <1000 ng/mL of matige C-PTP en D-dimeer <500 ng/mL) om PE uit te sluiten identificeerde meer individuen met laag PE risico en verminderde gebruik van beeldvorming.

Recente opname in HFpEF patiënten wijst mogelijk op hoger risico en potentieel voordeel van ARNI

Literatuur - Dec. 2, 2019 - Vaduganathan M et al., - J Am Coll Cardiol. 2019.

PARAGON-HF data suggereren dat patiënten met HFpEF met recente opname vaker heropnames hebben dan diegenen met geen of langer geleden opnames, en dat zij mogelijk beter reageren op sacubitril/valsartan.

Goede cardiologische zorg staat of valt met samenwerking

3' educatie - Nov. 28, 2019 - Marcel Daniëls, Utrecht - WCN 2019, Amsterdam
De voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten roept zijn collega's op terug te denken aan de Eed van Hippocrates en tot meer samenwerken: beide cruciale ingrediënten van goede uitoefening en voortgang van de cardiologie

WCN 2019 De voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten roept zijn collega's op terug te denken aan de Eed van Hippocrates en tot meer samenwerken: beide cruciale ingrediënten van goede uitoefening van het vak.

Nieuwe tool kan helpen bij opsporen FH patiënten

3' educatie - Nov. 17, 2019 - Shari Pepplinkhuizen, Alkmaar - AHA 2019, Philadelphia
De tool, gekoppeld aan het EPD, berekent onbehandelde LDL-c waarden door te corrigeren voor statinegebruik (soort en dosering), om zo de Dutch Lipid Score te bepalen.

AHA 2019 De tool, gekoppeld aan het EPD, berekent onbehandelde LDL-c waarden door te corrigeren voor statinegebruik (soort en dosering), om zo de Dutch Lipid Score te bepalen.

Effect van NOAC vs. VKA op klinische uitkomsten in AF patiënten onafhankelijk van comorbiditeitslast

Literatuur - Dec. 2, 2019 - Nicolau AM, et al. - Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother 2019

Deze post-doc analyse van de ENGAGE AF-TIMI 48 trial toonde aan dat de effecten van edoxaban vs warfarine op ischemische-, bloedings- en netto klinische uitkomsten onafhankelijk waren van de mate van comorbiditeiten in AF patiënten.

Stolling in het ziekenhuis: S-team

3' educatie - Dec. 2, 2019 - Dr. Sanne van Wissen
In het OLVG is een stollingsteam opgezet om trombose- en bloedingsevents te verminderen in patiënten. Sanne van Wissen legt uit wat de drie taken van het S-team zijn.

Antistollingsdag 2019 In het OLVG is een stollingsteam opgezet om trombose- en bloedingsevents te verminderen in patiënten. Sanne van Wissen legt uit wat de drie taken van het S-team zijn.

FOCUS: Ruimte voor verbetering in beroertepreventie bij atriumfibrilleren

15' educatie - Nov. 7, 2019 - Martin Hemels, Jaap Kapelle en Mehrzad Nasseri
Een cardioloog, neuroloog en een huisarts constateren dat nog niet alle AF-patiënten met hoog beroerterisico worden geïdentificeerd en behandeld. Ze bespreken hoe dit beter kan.

FOCUS Een cardioloog, neuroloog en een huisarts constateren dat nog niet alle AF-patiënten met hoog beroerterisico worden geïdentificeerd en behandeld. Ze bespreken hoe dit beter kan.

Thiazide of thiazide-achtige diuretica superieur aan ACEi als eerste monotherapie in hypertensie

Literatuur - Nov. 27, 2019 - Suchard MA, et al. - The Lancet 2019

Een studie met miljoenen patiënten toonde aan dat er geen verschil is in effectiviteit tussen medicijnklassen als monotherapie voor hypertensie, met uitzondering van lager CV risico met thiazide of thiazide-achtige diuretica vs. ACEi.

Behandeleffect van SGLT2i niet afhankelijk van leeftijd of gezondheidsstatus op baseline

Nieuws - Nov. 26, 2019

AHA 2019 Analyses van de DAPA-HF trial evalueerden het effect van dapagliflozine op basis van leeftijd en op basis van symptomen, fysieke en sociale beperkingen en KvL op baseline.

Verbeterde gezondheidsstatus met SGLT2-remmer in HFrEF

3' educatie - Nov. 25, 2019 - Prof. Mikhail Kosiborod - AHA 2019, Philadelphia
Prof. Kosiborod vertelt over een substudie van de DAPA-HF trial waarin gekeken werd of dapagliflozine resulteerde in verbetering van symptomen, fysieke beperkingen en QoL in vergelijking met placebo in HFrEF.

AHA 2019 Prof. Kosiborod vertelt over een substudie van de DAPA-HF trial waarin gekeken werd of dapagliflozine resulteerde in verbetering van symptomen, fysieke beperkingen en QoL in vergelijking met placebo in HFrEF.

Toename in nadelige klinische events met NOAC-regime na TAVR resulteerde in stoppen trial

3' educatie - Nov. 25, 2019 - Prof. Freek Verheugt - AHA 2019, Philadelphia
De GALILEO trial vergeleek een NOAC-gebaseerde strategie vs. een antiplaatjes-regime na TAVR om inzicht te krijgen wat de beste strategie is. Prof. Verheugt vertelt welke lessen we kunnen leren van deze trial.

AHA 2019 De GALILEO trial vergeleek een NOAC-gebaseerde strategie vs. een antiplaatjes-regime na TAVR om inzicht te krijgen wat de beste strategie is. Prof. Verheugt vertelt welke lessen we kunnen leren van deze trial.