Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

LDL-c verlaging met tweemaal per jaar injectie van siRNA tegen PCSK9: de ORION-11-studie

10' educatie - Sep. 16, 2019 - Prof. John Kastelein

De 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn vanuit het oogpunt van de European Atherosclerosis Society

5' educatie - Sep. 12, 2019 - Prof. Alberico Catapano

Langetermijnbehandeling met duale antiplaatjestherapie in patiënten met diabetes en stabiel CAD

3' educatie - Sep. 9, 2019 - Prof. Ph. Gabriel Steg

Gemeenschap-gebaseerde studies onderstrepen de impact van preventieve maatregelen

3' educatie - Sep. 9, 2019 - Prof. Salim Yusuf

Onderbouwing van de lagere LDL-c streefwaarden in de 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn

5' educatie - Sep. 9, 2019 - Prof. François Mach

Een één-uur hs-troponine protocol in patiënten met verdenking op ACS resulteert in sneller ontslag

3' educatie - Sep. 3, 2019 - Prof. Derek Chew

Groot voordeel in totale sterfte met ICD gebruik in STEMI patiënten na primaire PCI

3' educatie - Sep. 3, 2019 - Danielle Haanschoten

Belang van continue gebruik van secundaire preventietherapie na CABG

3' educatie - Sep. 3, 2019 - Erik Björklund

Verlaging in bloedingen met genotype-gestuurde strategie voor de keuze van P2Y12 remmer in STEMI patiënten

3' educatie - Sep. 3, 2019 - Danny Claassens

Twee nieuwe studies op hartfalengebied; één met fantastische resultaten met een SGLT2 remmer

3' educatie - Sep. 3, 2019

Primaire PCI is de beste strategie voor STEMI patiënten in vergelijking met fibrinolyse

3' educatie - Sep. 2, 2019 - Michael Maeng, MD

ESC Gesprek van de dag | maandag

15' educatie - Sep. 2, 2019 - Prof. Wouter Jukema & dr. Anho Liem

10-jaar uitkomsten met CABG versus PCI in patienten met drievatslijden of linker coronair vaatlijden

3' educatie - Sep. 2, 2019

Duidelijke resultaten met NOAC monotherapie in patiënten met CAD en AF

3' educatie - Sep. 2, 2019 - Prof. Freek Verheugt

Geen verbetering in uitkomsten met vroege en aanhoudende strategie van vasodilatatie in acuut HF

3' educatie - Sep. 2, 2019 - Prof. Christian Müller

Gemeenschapsbrede zoutrestrictie vermindert bloeddruk en incidentie van hypertensie

3' educatie - Sep. 2, 2019 - Prof. Jaime Miranda

Lessen uit P2Y12-strategiestudie in patiënten met STEMI, NSTEMI en instabiele angina

3' educatie - Sep. 1, 2019 - Prof. Jur ten Berg - Nieuwegein

ESC Gesprek van de dag | zondag

15' educatie - Sep. 1, 2019 - Parijs - Freek Verheugt, Rudolf de Boer, Martin Hemels

ARNI behandeling in HFpEF toont voordeel in secundaire uitkomsten maar mist significantie op primair eindpunt

3' educatie - Sep. 1, 2019 - Parijs - Prof. Scott Solomon

DAPT strategie resulteert in gunstig netto klinisch voordeel in CAD patienten met diabetes en eerdere PCI

3' educatie - Sep. 1, 2019 - Prof. Deepak Batt

Orale kaliumbinder maakt gebruik van spironolacton mogelijk in patiënten met resistente hypertensie en CKD

Literatuur - Sep. 19, 2019 - Agarwal R et al., - The Lancet 2019

In de AMBER trial maakte gelijktijdig gebruik van patiromeer langer spironolactongebruik mogelijk in patiënten met resistente hypertensie en chronische nierziekte, door het risico op hyperkalemie te verlagen.

Farmacologisch of genetisch bepaald lager ACE niveau beschermt tegen T2DM

Nieuws - Sep. 19, 2019

EASD 2019 Studie laat zien dat zowel natuurlijke variatie in ACE-concentratie als bloeddruk verlagen met ACE-remmers geassocieerd zijn met een lager risico op type 2 diabetes.

CV Veiligheid van DPP-4 remmer in T2DM vergelijkbaar met die van SU

Nieuws - Sep. 19, 2019

EASD 2019 De CAROLINA studie vergeleek CV veiligheid van linagliptine en glimepiride in patiënten met T2DM en vond vergelijkbare CV veiligheid, maar hoger risico op hypoglycemie met de SU.

SGLT2-remmer verbetert HF uitkomsten en CV sterfte in HF-patiënten ongeacht T2DM status

Nieuws - Sep. 19, 2019

EASD 2019 HF patiënten met én zonder T2DM tonen zo’n 25% vermindering van verslechterend HF en CV sterfte na behandeling met dapagliflozine in de DAPA-HF studie, en symptomen verbeterden.

Betere glucoseregulatie met vroege combinatietherapie in patiënten nieuw gediagnosticeerd met T2DM

Nieuws - Sep. 19, 2019

EASD 2019 De VERIFY trial toont dat vroege combinatietherapie die gebruikmaakt van vidagliptine en metformine in nieuw T2DM superieur is aan sequentiële benadering met latere intensivering.

Vroege verbetering van gezondheidstoestand met ARNI behandeling in HFrEF patiënten

Literatuur - Sep. 17, 2019 - Khariton Y et al.., - JACC: Heart Failure. 2019

Real-world data van het CHAMP-HF register tonen dat patiënten die starten met sacubitril/valsartan verbetering ervaren in de KCCQ fysieke beperking en QoL domeinen tijdens een mediaan van 57 dagen.

Rompvet gerelateerd aan hoger, maar beenvet met lager CVD-risico in post-menopausale vrouwen met normaal BMI

Literatuur - Sep. 16, 2019 - Chen G-C et al., - Eur Heart J 2019

Data van Amerikaanse postmenopausale vrouwen met normaal BMI tonen dat rompvet en beenvet tegengestelde relaties hebben met CVD risico, terwijl totaal lichaamsvet geen significante relatie had met CVD risico.

LDL-c verlaging met tweemaal per jaar injectie van siRNA tegen PCSK9: de ORION-11-studie

10' educatie - Sep. 16, 2019 - Prof. John Kastelein
Prof. John Kastelein deelt de resultaten van de fase 3 ORION-11-studie met inclisiran bij ASCVD en patiënten met eenzelfde risico die niet op LDL-c streefwaarde zijn.

ESC 2019 Prof. John Kastelein deelt de resultaten van de fase 3 ORION-11-studie met inclisiran bij ASCVD en patiënten met eenzelfde risico die niet op LDL-c streefwaarde zijn.

Hoge Lp(a) niveaus gerelateerd aan sterfte, via laag aantal kringle-IV type 2 repeats

Literatuur - Sep. 16, 2019 - Langsted A et al. - Eur Heart J 2019

In individuen uit de algemene Deense bevolking waren hoge Lp(a) niveaus als gevolg van laag LPA KIV-2 aantal repeats geassocieerd met hoog sterfterisico, met name CV sterfte.

CRP niet alleen gerelateerd aan recidief CV events, maar ook aan kanker in patiënten met stabiel CVD

Literatuur - Sep. 12, 2019 - Van ’t Klooster CC et al., - Eur Heart J 2019

Data van een prospectief cohort suggereren dat chronische systemische laag-gradige inflammatie, gemeten met CSP, een rol speelt in ontwikkeling van kanker, met name van de long, in stabiel CVD.

De 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn vanuit het oogpunt van de European Atherosclerosis Society

5' educatie - Sep. 12, 2019 - Prof. Alberico Catapano
Prof. Alberico Catapano (Past President EAS) benadrukt de belangrijkste veranderingen in risicoclassificatie en behandelingsdoelen voor LDL-c volgens totaal CV risico in de nieuwe 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn.

ESC 2019 Prof. Alberico Catapano (Past President EAS) benadrukt de belangrijkste veranderingen in risicoclassificatie en behandelingsdoelen voor LDL-c volgens totaal CV risico in de nieuwe 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn.

Langetermijnbehandeling met duale antiplaatjestherapie in patiënten met diabetes en stabiel CAD

3' educatie - Sep. 9, 2019 - Prof. Ph. Gabriel Steg
De THEMIS studie evalueerde het effect van ticagrelor vs. placebo in aanvulling op aspirine in diabetespatiënten met stabiel coronairlijden. Netto klinisch voordeel hing af van of patiënten PCI hadden ondergaan.

ESC 2019 De THEMIS studie evalueerde het effect van ticagrelor vs. placebo in aanvulling op aspirine in diabetespatiënten met stabiel coronairlijden. Netto klinisch voordeel hing af van of patiënten PCI hadden ondergaan.