Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2-remming in de dagelijkse cardiologiepraktijk

5' educatie - 23 mrt. 2023 - Dr. Sebastiaan Velthuis

Interessante ontwikkelingen in het gebied van PCSK9-remming

3' educatie - 21 mrt. 2023 - Prof. Deepak Bhatt

Pro-condebat (2/2): Bloeddrukstreefwaarde bij ouderen is <140 mmHg systolisch

5' educatie - 21 mrt. 2023 - Prof. dr. Francesco Mattace Raso

Pro-condebat (1/2): Bloeddrukstreefwaarde bij ouderen is <140 mmHg systolisch

5' educatie - 21 mrt. 2023 - Prof. dr. Majon Muller

Timing van gunstige effecten van opzettelijk gewichtsverlies bij cardiometabole ziekten

5' educatie - 20 apr. 2023 - Prof. dr. Naveed Sattar

Implementeren van precision health voor de volksgezondheid met gebruik van causale AI

3' educatie - 16 mrt. 2023 - Dr. Ami Bhatt

Insulineresistentie als mogelijk gemeenschappelijke noemer van HVZ-risico

5' educatie - 16 mrt. 2023 - Dr. Sara-Joan Pinto-Sietsma

Goed doordachte EPD-alerts leiden tot meer prescriptie van MRA bij HFrEF

3' educatie - 15 mrt. 2023 - Amrita Mukhopadhyay

Causale AI kan de waarde van polygene risicoscore voor HVZ substantieel verbeteren

3' educatie - 14 mrt. 2023 - Prof. dr. Brian Ference

Studie met pulsed field ablatie bij patiënten met paroxysmaal en persisterend AF

3' educatie - 14 mrt. 2023 - Prof. dr. Freek Verheugt

Bevindingen van het ACC.23-congres

3' educatie - 13 mrt. 2023 - Dr. Martin Hemels, Astrid Schut en dr. Jeroen Schaap

Residueel inflammatierisico is belangrijke oorzaak van CV-events en sterfte bij patiënten behandeld met statine

3' educatie - 13 mrt. 2023 - Prof. Paul Ridker

Bevindingen van een fase 2-studie met aldosteron synthaseremmer bij hypertensie

3' educatie - 9 mrt. 2023 - Prof. Deepak Bhatt

Veelbelovende resultaten voor orale PCSK9-remmer om door te gaan naar fase 3-studies

3' educatie - 8 mrt. 2023 - Prof. Christie Ballantyne

Werkzaamheid en veiligheid van icosapent ethyl bij patiënten met recent ACS

3' educatie - 7 mrt. 2023 - Prof. Gabriel Steg

Vroege eGFR-daling na overgang naar ARNI niet geassocieerd met ongunstige uitkomsten

3' educatie - 6 mrt. 2023 - Safia Chatur

Een nieuw middel om LDL-c en CV-risico te verlagen

3' educatie - 6 mrt. 2023 - Prof. Peter Libby, MD

Associatie tussen koolhydraatarm-vetrijk dieet en MACE

3' educatie - 6 mrt. 2023 - Dr. Liam Brunham

Potentiële rol van bempedoïnezuur in lipidenverlagende behandeling

3' educatie - 6 mrt. 2023 - Prof. Kausik Ray

Sterktes en limitaties van fase 3-studie met bempedoïnezuur

3' educatie - 5 mrt. 2023 - Prof. Eugene Yang

SGLT2-remming in de dagelijkse cardiologiepraktijk

5' educatie - 23 mrt. 2023 - Dr. Sebastiaan Velthuis
De klinische implementatie van SGLT2-remmers bij patiënten met hartfalen en diabetes: Sebastiaan Velthuis vertelt hoe deze klasse middelen veilig kan worden ingezet door cardiologen.

3e PANORAMA-symposium De klinische implementatie van SGLT2-remmers bij patiënten met hartfalen en diabetes: Sebastiaan Velthuis vertelt hoe deze klasse middelen veilig kan worden ingezet door cardiologen.

IL-6-remming verlaagt de neutrofielen-lymfocytenratio bij patiënten met CNS en verhoogd hsCRP

Literatuur - 22 mrt. 2023 - Adamstein NH, et al. - JAMA Cardiol. 2023

In een secundaire analyse van de RESCUE-studie onderzochten de auteurs of IL-6-remming met ziltivekimab, een nieuw therapeutisch monoklonaal antilichaam tegen IL-6, de neutrofielen-lymfocytenratio (NLR) verandert bij patiënten met CNS en verhoogd hsCRP.

Gunstige effecten van PCSK9-remmer op CV-uitkomsten afhankelijk van zowel hsCRP- als Lp(a)-waarden

Literatuur - 21 mrt. 2023 - Schwartz GG, et al. - J Am Coll Cardiol. 2022

Deze post-hoc analyse van de ODYSSEY OUTCOMES-studie laat zien dat het voordeel van alirocumab op Lp(a)-geassocieerd risico op cardiovasculaire uitkomsten bij patiënten met ACS wordt gemodificeerd door hsCRP.

Interessante ontwikkelingen in het gebied van PCSK9-remming

3' educatie - 21 mrt. 2023 - Prof. Deepak Bhatt

ACC.23 "Het gebied van LDL-c-verlaging is erg hot", zegt Deepak Bhatt. Hij vertelt over nieuwe manieren om LDL-c te verlagen door PCSK9-remming, waaronder een nieuw oraal middel.

Pro-condebat (2/2): Bloeddrukstreefwaarde bij ouderen is <140 mmHg systolisch

5' educatie - 21 mrt. 2023 - Prof. dr. Francesco Mattace Raso
**Nationaal Hypertensie Congres 2023** Prof. Mattace Raso laat zien dat er geen sterke bewijsvoering is voor een streefwaarde <140 mmHg. Bijwerkingen dienen goed te worden gemonitord en er moet voorzichtig worden omgegaan met polifarmacie bij ouderen.

Nationaal Hypertensie Congres 2023 Prof. Mattace Raso laat zien dat er geen sterke bewijsvoering is voor een streefwaarde <140 mmHg. Bijwerkingen dienen goed te worden gemonitord en er moet voorzichtig worden omgegaan met polifarmacie bij ouderen.

Pro-condebat (1/2): Bloeddrukstreefwaarde bij ouderen is <140 mmHg systolisch

5' educatie - 21 mrt. 2023 - Prof. dr. Majon Muller
Er is veel discussie over de bloeddrukstreefwaarde bij ouderen. Prof. Muller geeft in deze presentatie argumenten waarom deze streefwaarde <140 mmHg zou moeten zijn en misschien zelfs wel <130 mmHg.

Nationaal Hypertensie Congres 2023 Er is veel discussie over de bloeddrukstreefwaarde bij ouderen. Prof. Muller geeft in deze presentatie argumenten waarom deze streefwaarde <140 mmHg zou moeten zijn en misschien zelfs wel <130 mmHg.

Geen indicatie voor orale antistolling na TAVI: SAPT presteert beter dan DAPT en DOAC-regimes

Literatuur - 20 mrt. 2023 - Guedeney P, et al. - Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2023

In een netwerkmeta-analyse van 7 RCT’s verminderde enkele antiplaatjestherapie (SAPT) het bloedingsrisico na TAVI met 55% vergeleken met duale APT en ook met directe orale anticoagulantia bij patiënten zonder indicatie voor chronische orale antistolling, zonder toename van totale sterfte.

Timing van gunstige effecten van opzettelijk gewichtsverlies bij cardiometabole ziekten

5' educatie - 20 apr. 2023 - Prof. dr. Naveed Sattar
Grootschalig opzettelijk gewichtsverlies bij patiënten met cardiometabole ziekten leidt tot snelle, tussentijdse en langzame veranderingen. Naveed Sattar deelt belangrijke lessen over dit onderwerp om toekomstige studies op dit gebied te begrijpen en te contextualiseren.

Grootschalig opzettelijk gewichtsverlies bij patiënten met cardiometabole ziekten leidt tot snelle, tussentijdse en langzame veranderingen. Naveed Sattar deelt belangrijke lessen over dit onderwerp om toekomstige studies op dit gebied te begrijpen en te contextualiseren.

Behandeleffect van ARNI bij HF onafhankelijk van initiële eGFR-daling

Literatuur - 20 mrt. 2023 - Chatur S, et al. - J Am Coll Cardiol. 2023

Bij patiënten met HF kan een tijdelijke eGFR-daling van 15-20% optreden, nadat zij gestart zijn met sacubitril/valsartan. Maar wat zijn de gevolgen hiervan voor het behandeleffect? Deze post-hocanalyse van de PARADIGM-HF- en PARAGON-HF-studie biedt meer duidelijkheid.

Bempedoïnezuur verlaagt hs-CRP, maar niet fibrinogeen en IL-6 bij patiënten met residueel inflammatierisico

Literatuur - 16 mrt. 2023 - Ridker PM, et al. - J Clin Lipidol. 2023

In een secundaire biomarkeranalyse van de CLEAR Harmony-studie verlaagde bempedoïnezuur de waarde van LDL-c en hs-CRP, maar niet die van fibrinogeen of IL-6, vergeleken met placebo bij patiënten met ASCVD en/of heterozygote familiale hypercholesterolemie (HeFH) die een residueel inflammatierisico hadden.

Implementeren van precision health voor de volksgezondheid met gebruik van causale AI

3' educatie - 16 mrt. 2023 - Dr. Ami Bhatt
Wat zijn de resultaten van een studie naar gebruik van causale AI bij polygene risicoscore en familiegeschiedenis voor het voorspellen van cardiovasculair risico, en hoe kunnen we deze in de toekomst gaan gebruiken?

ACC.23 Wat zijn de resultaten van een studie naar gebruik van causale AI bij polygene risicoscore en familiegeschiedenis voor het voorspellen van cardiovasculair risico, en hoe kunnen we deze in de toekomst gaan gebruiken?

Insulineresistentie als mogelijk gemeenschappelijke noemer van HVZ-risico

5' educatie - 16 mrt. 2023 - Dr. Sara-Joan Pinto-Sietsma
Er zijn veel modificeerbare risicofactoren van HVZ, die we vaak in hokjes plaatsen. Maar is er niet een gemeenschappelijke onderliggende component die meerdere risicofactoren verbindt, vraagt Sara-Joan Pinto-SIetsma zich af.

3e PANORAMA-symposium Er zijn veel modificeerbare risicofactoren van HVZ, die we vaak in hokjes plaatsen. Maar is er niet een gemeenschappelijke onderliggende component die meerdere risicofactoren verbindt, vraagt Sara-Joan Pinto-SIetsma zich af.