Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

(Behandel)strategie bij subklinisch AF en postoperatief AF

5' educatie - 27 jan. 2022 - Dr. Martin Hemels

Antistolling bij vaatmalformaties

5' educatie - 24 jan. 2022 - Dr. Edith Klappe

Behandeling van hartfalen nu en in de toekomst

10' educatie - 24 jan. 2022 - Prof. dr. Peter van der Meer

Gebruik van P2Y12-remmers bij NSTEMI volgens de ESC-richtlijn

3' educatie - 19 jan. 2022 - Prof. dr. Jur ten Berg

Het belang van routine bepaling van Lp(a)

10' educatie - 13 jan. 2022 - Nick Nurmohamed

Een overzicht over het antifosfolipidensyndroom

5' educatie - 11 jan. 2022 - Dr. Thijs van Mens

Hoogtepunten van het EASD congres 2021

10' educatie - 10 jan. 2022 - Prof. dr. Cees Tack

Leefstijl- en preventiemaatregelen in het nieuwe coalitieakkoord 2021-2025

5' educatie - 5 jan. 2022 - Tinka van Trier

Behandeling van HFrEF, HFmrEF en HFpEF

10' educatie - 3 jan. 2022 - Dr. Stefan Koudstaal

Patiëntveiligheid in de antistollingszorg

5' educatie - 20 dec. 2021 - Dr. Nikki Damen

Heroverweging van verantwoordelijkheden bij preventie en behandeling van cardiometabole aandoeningen

10' educatie - 20 dec. 2021 - Prof. dr. Stephan Jacob

E-health binnen cardio-diabetesmanagement

5' educatie - 15 dec. 2021 - Dr. Igor Tulevski

Anticoagulantia bij kwetsbare ouderen met AF

5' educatie - 13 dec. 2021 - Linda Joosten

Een samenvatting van een studie over omkering van P2Y12-remmer effect

3' educatie - 7 dec. 2021 - Prof. Deepak Bhatt

Antitrombotisch beleid volgens de 2021 ESC-richtlijn voor de preventie van HVZ

5' educatie - 6 dec. 2021 - Dr. Jannick Dorresteijn

Drie tips om leefstijl beter bespreekbaar te maken

3' educatie - 1 dec. 2021 - Tamara Aipassa

De nieuwe ESC-hartfalenrichtlijn 2021 in het kort

10' educatie - 30 nov. 2021 - Prof. dr. Rudolf de Boer

Stoppen met P2Y12-remmer bij ACS-patiënten met indicatie voor bypassoperatie

3' educatie - 29 nov. 2021 - Prof. dr. Freek Verheugt

Ontwikkelingen in de behandeling van patiënten met diabetische nefropathie

5' educatie - 29 nov. 2021 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink

Hypertensie- en cholesterolbehandeling op afstand

3' educatie - 22 nov. 2021 - Alexander J. Blood

Geen afname van MACE met PCSK9-remmer in patiënten met HF-geschiedenis

Literatuur - 27 jan. 2022 - White HD, et al. - Eur Heart J 2021

Hoewel alirocumab LDL-c verlaagde in patiënten met of zonder een HF-geschiedenis, verlaagde alirocumab MACE alleen in patiënten zonder HF en niet in patiënten met een HF-geschiedenis, in een analyse van ODYSSEY OUTCOMES.

(Behandel)strategie bij subklinisch AF en postoperatief AF

5' educatie - 27 jan. 2022 - Dr. Martin Hemels
Dr. Hemels legt uit wat de verschillende (behandel)strategieën zijn bij subklinisch AF en postoperatief AF na cardiale chirurgie en niet-cardiale chirurgie voor preventie van ischemische CVA.

Nationale Antistollingdag 2021 Dr. Hemels legt uit wat de verchillende (behandel)strategieën zijn bij subklinisch AF en postoperatief AF na cardiale chirurgie en niet-cardiale chirurgie voor preventie van ischemische CVA.

Langdurig TV kijken geassocieerd met verhoogd risico op VTE

Literatuur - 26 jan. 2022 - Kunutsor SK, et al. - Eur J Prev Cardiol 2022
Een meta-analyse van drie observationele cohortstudies toont dat langdurig TV kijken geassocieerd is met een hoger risico op VTE in vergelijking met deelnemers die nooit of zelden TV kijken.

Een meta-analyse van drie observationele cohortstudies toont dat langdurig TV kijken geassocieerd is met een hoger risico op VTE in vergelijking met deelnemers die nooit of zelden TV kijken.

Subklinische multi-orgaanaandoeningen bij personen die hersteld zijn van milde tot matige SARS-CoV-2-infectie

Literatuur - 26 jan. 2022 - Petersen EL, et al. - Eur Heart J 2021
Een cross-sectionele studie toont subklinische tekenen van aandoeningen van de pulmonaire, cardiale en renale systemen en van antistolling in voornamelijk niet-opgenomen personen die ~9 maanden geleden milde tot matige SARS-CoV-2-infectie hadden.

Een cross-sectionele studie toont subklinische tekenen van aandoeningen van de pulmonaire, cardiale en renale systemen en van antistolling in voornamelijk niet-opgenomen personen die ~9 maanden geleden milde tot matige SARS-CoV-2-infectie hadden.

Verhoogd Lp(a) geassocieerd met plaqueprogressie bij coronair vaatlijden

Literatuur - 26 jan. 2022 - Kaiser Y et al. - J Am Coll Cardiol. 2022

Een studie laat zien dat verhoogd Lp(a) onafhankelijk geassocieerd is met versnelde toename van low-attenuation plaque bij patiënten met gevorderd coronair vaatlijden.

Antistolling bij vaatmalformaties

5' educatie - 24 jan. 2022 - Dr. Edith Klappe
Wat zijn vaatmalformaties en is er een rol voor secundaire tromboseprofylaxe of zelfs primaire tromboseprofylaxe in patiënten met vaatmalformaties?

Nationale Antistollingdag 2021 Wat zijn vaatmalformaties en is er een rol voor secundaire tromboseprofylaxe of zelfs primaire tromboseprofylaxe in patiënten met vaatmalformaties?

Behandeling van hartfalen nu en in de toekomst

10' educatie - 24 jan. 2022 - Prof. dr. Peter van der Meer
Er is een enorme ontwikkeling geweest in therapieën voor hartfalen, met als gevolg de aanbeveling van de 'fabulous four' voor HFrEF-behandeling in de ESC-richtlijn. Wat kunnen we nog verwachten in de toekomst op het gebied van HF-behandeling?

WCN 2021 Er is een enorme ontwikkeling geweest in therapieën voor hartfalen, met als gevolg de aanbeveling van de 'fabulous four' voor HFrEF-behandeling in de ESC-richtlijn. Wat kunnen we nog verwachten in de toekomst op het gebied van HF-behandeling?

Een geleide selectie van P2Y12-remmende therapie bij ACS-patiënten heeft het gunstigste profiel

Literatuur - 19 jan. 2022 - Galli M, et al. - Eur Heart J 2021
Een netwerk meta-analyse van 15 RCTs toont dat een geleide selectie van P2Y12-remmende therapie de enige strategie is die geassocieerd is met een verlaging van ischemische events zonder dat dit ten koste gaat van meer bloedingen in ACS-patiënten.

Een netwerk meta-analyse van 15 RCTs toont dat een geleide selectie van P2Y12-remmende therapie de enige strategie is die geassocieerd is met een verlaging van ischemische events zonder dat dit ten koste gaat van meer bloedingen in ACS-patiënten.

Sterke associatie tussen relatieve vetmassa en risico op ontwikkelen van HF

Literatuur - 19 jan. 2022 - Suthahar N et al. - Sci Rep. 2022

Deze studie onderzocht de associatie tussen meerdere indices van adipositas (zowel nieuwe als meer traditionele indices) en het risico op het ontwikkelen van HF onder Groningers. Relatieve vetmassa was het sterkst geassocieerd met het ontwikkelen van HF.

Gebruik van P2Y12-remmers bij NSTEMI volgens de ESC-richtlijn

3' educatie - 19 jan. 2022 - Prof. dr. Jur ten Berg
Jur ten Berg bespreekt een aantal opmerkelijke aspecten van de meest recente NSTEMI-richtlijn van de ESC met betrekking tot gebruik van P2Y12-remmers.

Nationale Antistollingdag 2021 Jur ten Berg bespreekt een aantal opmerkelijke aspecten van de meest recente NSTEMI-richtlijn van de ESC met betrekking tot gebruik van P2Y12-remmers.

Omkering van antistolling bij acute bloeding tijdens behandeling met factor Xa-remmer

Literatuur - 17 jan. 2022 - Benz AP et al. - Thromb Haemost. 2022

Andexanet alfa is een antidotum dat specifiek bindt aan factor Xa-remmers. Een studie onderzocht de werkzaamheid en veiligheid van andexanet alfa bij patiënten met acute bloedingen die edoxaban gebruiken.

Consistent voordeel van icosapent ethyl met achtergrond statine-middelen en -categorieën

Literatuur - 13 jan. 2022 - Singh N, et al. - J Am Coll Cardiol 2022,

Er was geen verschil van werkzaamheid van icosapent ethyl tussen statinemiddelen en statinecategorieën (lipofiele vs. lipofobe statines) in een verkennende analyse van de REDUCE-IT trial.