Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Individueel CV risico en behandeleffect schatten met U-Prevent

10' educatie - June 19, 2019 - Dr. Jannick Dorresteijn - UMC Utrecht

Intelligenter interveniëren door strategischer gebruik van CV biomarkers

3' educatie - May 29, 2019 - Maastricht - Prof.dr. Chris Packard

Inspanningen richting universele cholesterolscreening voor het 20e levensjaar

3' educatie - May 29, 2019 - Maastricht - Prof. Kausik Ray

Genetische varianten en verhoogd risico op CAD

3' educatie - June 12, 2019 - Prof. dr. Heribert Schunkert, MD

Toenemende aandacht voor verlagen van remnant cholesterol

3' educatie - May 29, 2019 - Maastricht - Prof. dr. Børge Nordestgaard

Casuïstiek complexe lipidenbehandeling

3' educatie - May 22, 2019 - Prof. dr. Bram Kroon

Na tijden van onwetendheid over de complexiteit van HDL dienen zich nu nieuwe therapeutische kansen aan

3' educatie - May 29, 2019 - EAS 2019 - Maastricht - Prof.dr. John Chapman

ARNI als eerstelijnstherapie in de novo HFrEF patienten na ADHF event

3' educatie - June 3, 2019

Kaliumbinder resulteert in meer aanhoudend gebruik van spironolacton in resistente hypertensie en CKD, ook in een groep van HF

3' educatie - June 3, 2019

SGLT2-inhibitie: Cardiovasculaire risico-interventie bij T2DM?

3' educatie - Apr. 25, 2019 - Dr. Adriaan Kooy

Verlaging van Lp(a) met PCSK9 remmers in individuen met hoog baseline Lp(a) draagt bij aan CV risicoreductie

3' educatie - May 29, 2019

Effect van IL-1β remming op longkanker werpt nieuw licht op de rol van inflammatie

3' educatie - May 27, 2019 - Paul Ridker, MD - EAS 2019, Maastricht

Waarom zijn real-world data van NOAC's belangrijk, naast gerandomiseerde studies?

10' educatie - May 22, 2019 - Prof. dr. Isabelle van Gelder, dr. Alexander Cohen

Gebruik en dosering van medicatie in HF patiënten in de dagelijkse praktijk in Nederland

5' educatie - May 15, 2019 - Dr. Gerard Linssen, prof. dr. Adriaan Voors

De rol van antistolling binnen CVRM

5' educatie - Apr. 24, 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Marco Alings

Nieuwe nationale richtlijn CVRM - Focus op LDL-c

5' educatie - Apr. 24, 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Fabrice Martens

Goede resultaten met SGLT2-remmer in patiënten met diabetische nierziekte, bij alle eGFR-niveaus

3' educatie - Apr. 15, 2019 - Melbourne, Australië

Hoopvolle resultaten met SGLT2-remmer in T2DM patiënten met nierziekte

3' educatie - Apr. 15, 2019 - Melbourne, Australië

Impact van resultaten PIONEER-HF voor behandeling van acuut gedecompenseerd hartfalen

5' educatie - Apr. 17, 2019 - Prof. dr. Adriaan Voors, dr. Mireille Emans

Veelbelovende therapie met endothelinereceptor-antagonist voor T2DM patiënten met nierziekte

3' educatie - Apr. 16, 2019

Individueel CV risico en behandeleffect schatten met U-Prevent

10' educatie - June 19, 2019 - Dr. Jannick Dorresteijn - UMC Utrecht
De nieuwe, interactieve online tool U-Prevent helpt bij de vertaling van trialdata naar gegevens relevant voor de individuele patiënt in de spreekkamer: welke behandeling geeft de meeste gezondheidswinst?

De nieuwe, interactieve online tool U-Prevent helpt bij de vertaling van trialdata naar gegevens relevant voor de individuele patiënt in de spreekkamer: welke behandeling geeft de meeste gezondheidswinst? Met poll

Intelligenter interveniëren door strategischer gebruik van CV biomarkers

3' educatie - May 29, 2019 - Maastricht - Prof.dr. Chris Packard
Prof. Chris Packard onderscheidt verschillende typen biomarkers. Deze indeling kan een framework bieden voor intelligenter gebruik van biomarkers.

EAS 2019 Prof. Chris Packard onderscheidt verschillende typen biomarkers. Deze indeling kan een framework bieden voor intelligenter gebruik van biomarkers.

Voorschrijven lipidenverlagende middelen neemt af bij toenemende leeftijd, maar stijgt bij grotere kwetsbaarheid

Literatuur - June 18, 2019 - Kleipool EEF et al. - Age and Ageing 2019

Uit de NIVEL-PCD eerstelijnsdatabase blijkt dat lipidenverlagende behandeling afneemt bij toenemende leeftijd in individuen ≥70 jaar, met meer voorschrijvingen in kwetsbare vs. niet-kwetsbare oudere volwassenen, ongeacht CVD op baseline.

Nieuwe CVD-risicoschatter bepaalt individueel behandeleffect in gezonde mensen

Nieuws - June 18, 2019

Het LIFE-CVD model kan 10-jaars en levenslang CV risico schatten, evenals CVD-vrije gewonnen levensjaren, en het effect van interventies, in schijnbaar gezonde individuen zonder CVD.

Geen reductie van recidiverende stroke met DOAC na embolische stroke met onbekende oorzaak

Literatuur - June 17, 2019 - Diener H-C et al. - N Engl J Med 2019

Dabigatranbehandeling resulteerde niet in een reductie van recidiverende strokes in vergelijking met aspirinegebruik na een embolische stroke met onbekende oorzaak, terwijl risico op niet-majeure bloeding groter was met dabigatran.

Gevalideerde predictiescore voor incident HF voor gebruik in eerstelijnszorg

Literatuur - June 17, 2019 - Khan SS et al., - J Am Coll Cardiol. 2019) DOI: 10.1016/j.jacc.2019.02.057

De PCP-HF score geeft sekse- en ras-specifieke schattingen van 10-jaarsrisico op incident HF, op basis van risicofactor-gegevens die eenvoudig beschikbaar zijn in eerstelijnszorg.

Geen verbetering in nier- en CV uitkomsten met DPP-4 remmer in diabetespatiënten

Nieuws - June 17, 2019
In een analyse van de CARMELINA trial resulteerde gebruik van linagliptine niet in verbetering van eGFR en CV events in diabetespatiënten, met of zonder proteïnurie in het nefrotisch bereik.

ERA-EDTA 2019 In een analyse van de CARMELINA trial resulteerde gebruik van linagliptine niet in verbetering van eGFR en CV events in diabetespatiënten, met of zonder proteïnurie in het nefrotisch bereik.

Orale GLP-1RA niet-inferieur aan placebo in het verlagen van MACE in T2DM met hoog CV risico

Nieuws - June 17, 2019

ADA 2019 Orale formulering van de GLP1-RA semaglutide was niet-inferieur aan placebo met betrekking tot majeure nadelige cardiale events in T2DM patiënten met hoog CV risico.

Inspanningen richting universele cholesterolscreening voor het 20e levensjaar

3' educatie - May 29, 2019 - Maastricht - Prof. Kausik Ray
Prof. Kausik Ray vertelt over de Familial Hypercholesterolemia Studies Collaboration, die is opgericht om wereldwijd beleidsveranderingen te bewerkstelligen ten aanzien van screening voor FH op jonge leeftijd.

EAS 2019 Prof. Kausik Ray vertelt over de Familial Hypercholesterolemia Studies Collaboration, die is opgericht om wereldwijd beleidsveranderingen te bewerkstelligen ten aanzien van screening voor FH op jonge leeftijd.

Verhoogde Lp(a)-waarden en apo(a) productie door statinetherapie

Literatuur - June 12, 2019 - Tsimikas S et al. - Eur Heart J 2019

Een meta-analyse toonde significant verhoogde Lp(a)-waarden aan met statinetherapie, en een celkweekstudie toonde een hogere apo(a) productie aan met statinebehandeling, wat mogelijk bijdraagt aan het residuele CV risico in personen op statines.

SGLT2-remmer remt progressie van nierziekte en renale sterfte in T2DM patiënten

Nieuws - June 12, 2019

ADA 2019 In een subanalyse van de DECLARE-TIMI 58 trial toonden patiënten met T2DM minder progressie van nierziekte en minder renale events na behandeling met dapagliflozine vs. placebo.

GLP-1 receptoragonist verlaagt MACE in een diverse T2DM-populatie

Nieuws - June 12, 2019

ADA 2019 De REWIND trial, waarin een meerderheid van de deelnemers nog geen CVD had, toonde aan dat dulaglutidebehandeling in een 12% reductie in MACE resulteerde, ongeacht geschiedenis van CVD