Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Het Nationaal Preventieakkoord

3' educatie - 27 feb. 2020 - Koen Berkenbosch

Uitdagingen bij voorschrijven van DOACs voor stroke preventie in AF

5' educatie - 25 feb. 2020 - Prof. Freek Verheugt en John Eikelboom

Antihypertensieve effecten van siRNA gericht tegen angiotensinogeen

3' educatie - 24 feb. 2020 - Estrellita Uijl

Update over klinische trials in hartfalen

3' educatie - 17 feb. 2020 - Prof. dr. Burkert Pieske

Bloeddrukeffecten van nieuwe diabetesmiddelen 

3' educatie - 13 feb. 2020 - Dr. Daniël van Raalte

Ontwikkelingen op het gebied van telemonitoring in hartfalen

3' educatie - 12 feb. 2020 - Dr. Jasper Brugts

Zoutinname en bloeddruk

3' educatie - 10 feb. 2020 - Prof. Michel Burnier

Inspannings-geïnduceerde troponinestijging en incidente mortaliteit en CV events

3' educatie - 6 feb. 2020 - Vincent Aengevaeren

Verlagen van residueel risico - welk middel voor welke patiënt?

3' educatie - 3 feb. 2020 - Prof. dr. Erik Stroes en prof. dr. Wouter Jukema

Lipidenrisico aanpakken: een systeembrede methode

5' educatie - 3 feb. 2020 - Jorge Plutzky

CV risico-inschatting met gebruik van proteomics in primaire preventie setting

3' educatie - 23 jan. 2020

Een kijk op het veranderde landschap in diabetes en CVD

3' educatie - 21 jan. 2020 - Prof. dr. Lars Rydén

Bijdrage nucleaire geneeskunde voor diagnose van cardiale amyloïdose

10' educatie - 20 nov. 2019 - Ronald van Rheenen

Ruimte voor verbetering in de diabeteszorg

3' educatie - 5 okt. 2019 - Dr. Erik Serné - European Diabetes Policy Summit

Meer inzicht in huidige praktijk en samen optrekken nodig voor betere diabeteszorg

3' educatie - 5 okt. 2019 - Den Haag - Prof. Chantal Mathieu - European Diabetes Policy Summit

Nieuwe aanbevelingen in de 2019 ESC/EASD Diabetesrichtlijnen en waarom we deze nodig hadden

5' educatie - 8 okt. 2019 - Prof. Francesco Cosentino

Andere lipiden dan LDL-c: HDL-c en triglyceriden

5' educatie - 16 jan. 2020 - Prof. Peter Libby

Intensieve antitrombotische behandeling op de lange termijn: DAPT of DPI

3' educatie - 16 jan. 2020 - Dr. Marco Alings en prof. dr. Ron Peters

Beleidsadviezen om implementatie van diabetesrichtlijnen te stimuleren

5' educatie - 8 okt. 2019 - Prof. Cornelia Bala - European Diabetes Policy Summit

De veiligheid van PCSK9 remmers - hoe laag kunnen we gaan?

5' educatie - 15 jan. 2020 - Robert Giugliano

Hoog niveau van ApoCIII-Lp(a) complexen in combinatie met hoog Lp(a) of OxPL voorspelt snelle progressie van aortastenose

Literatuur - 27 feb. 2020 - Capoulade R et al. - Heart 2020

Snelheid van progressie van aortastenose wordt voorspeld door hoge niveaus van ApoCIII-Lp(a) complexen in combinatie met hoog niveau van Lp(a) of geoxideerde fosfolipiden.

Het Nationaal Preventieakkoord

3' educatie - 27 feb. 2020 - Koen Berkenbosch
Koen Berkenbosch roept op om eens te kijken naar het Nationaal Preventieakkoord van de Rijksoverheid, waarin afspraken staan die moeten resulteren in een gezonder Nederland.

Hypertensie Congres 2020 Koen Berkenbosch roept op om eens te kijken naar het Nationaal Preventieakkoord van de Rijksoverheid, waarin afspraken staan die moeten resulteren in een gezonder Nederland.

Cholesterolsyntheseremmer krijgt FDA goedkeuring voor patiënten met hoog CV risico

Nieuws - 26 feb. 2020

De FDA heeft de eerste-in-zijn-klasse ATP citraat lyase remmer bempedoic acid goedgekeurd om LDL-c te verlagen in patienten met heterozygote familiaire hypercholesterolemie of vastgesteld ASCVD.

Slechtere 5-jaarsuitkomsten in STEMI patiënten met late pPCI

Literatuur - 25 feb. 2020 - Danchin N et al., - Eur Heart J. 2020.

STEMI patiënten die late primaire PCI ondergingen hebben slechtere 5-jaarsuitkomsten vergeleken met patiënten die tijdige pPCI of een farmaceutische-invasieve strategie ontvingen.

Uitdagingen bij voorschrijven van DOACs voor stroke preventie in AF

5' educatie - 25 feb. 2020 - Prof. Freek Verheugt en John Eikelboom
Hoewel DOACs veilig en effectief blijken in AF patiënten, zijn er nog uitdagingen bij het voorschrijven van DOACs. Freek Verheugt en John Eikelboom bespreken 3 thema's: onderdosering, ondergebruik, en antidotes.

Hoewel DOACs veilig en effectief blijken in AF patiënten, zijn er nog uitdagingen in het voorschrijven van DOACs. Freek Verheugt en John Eikelboom bespreken 3 thema's: onderdosering, ondergebruik, en antidotes. Met poll.

Monogene FH geassocieerd met hoger CVD risico vergeleken met polygene hypercholesterolemie

Literatuur - 24 feb. 2020 - Trinder M et al., - JAMA Cardiol. 2020.

Bij individuen met vergelijkbare LDL-c waarden hadden patiënten met monogene FH het hoogste CVD risico gevolgd door individuen met polygene hypercholesterolemie vergeleken met diegenen met niet-genetische hypercholesterolemie.

Antihypertensieve effecten van siRNA gericht tegen angiotensinogeen

3' educatie - 24 feb. 2020 - Estrellita Uijl
Estrellita Uijl vertelt over een mogelijk nieuwe strategie van siRNA gericht tegen angiotensinogeen voor de behandeling van hypertensie.

Hypertensie Congres 2020 Estrellita Uijl vertelt over een mogelijk nieuwe strategie van siRNA gericht tegen angiotensinogeen voor de behandeling van hypertensie.

Geen verschil in ex vivo trombogeniciteit met ticagrelor monotherapie vs. DAPT

Literatuur - 20 feb. 2020 - Baber U, et al. - J Am Coll Cardiol 2020

Een substudie van de TWILIGHT trial liet zien dat trombogeniciteit, bepaald ex vivo door het meten van trombose-oppervlakte, vergelijkbaar was tussen patiënten die op ticagrelor monotherapie zaten en diegenen op DAPT.

SGLT2i vermindert atriumfibrilleren en atriumflutter in T2DM

Literatuur - 17 feb. 2020 - Zelniker TA et al. - Circulation 2020

De SGLT2 remmer dapagliflozine verlaagde tijd tot eerste event van atriumfibrilleren (AF) en atriumflutter (AFL), als ook totale events van AF en AFL in T2DM patiënten, aangetoond in een post-hoc analyse van de DECLARE-TIMI 58 trial.

Meer bewerkt vlees, onbewerkt rood vlees of gevogelte eten geassocieerd met incidente CVD

Literatuur - 17 feb. 2020 - Zhong VW et al., - JAMA Intern Med. 2020.
Grotere inname van bewerkt vlees, onbewerkt rood vlees of gevogelte was significant geassocieerd met een klein verhoogd risico op incidente CVD. Grotere inname van bewerkt vlees of onbewerkt rood vlees was ook significant geassocieerd met een klein verhoogd risico op totale mortaliteit.

Grotere inname van bewerkt vlees, onbewerkt rood vlees of gevogelte was geassocieerd met een klein verhoogd risico op incidente CVD. Voor totale mortaliteit werd een klein verhoogd risico gezien met grotere inname van bewerkt vlees of onbewerkt rood vlees.

Grote hartslagvariabiliteit in rust tussen individuen, maar kleine variabiliteit binnen individuen

Literatuur - 17 feb. 2020 - Quer G et al., - PLoS ONE 2020

Deze retrospectieve observationele studie gebruikte hartslag (HR)-data van activity trackers en liet zien dat de gemiddelde HR in rust sterk varieert tussen individuen, maar consistenter is in de tijd binnen individuen.

Update over klinische trials in hartfalen

3' educatie - 17 feb. 2020 - Prof. dr. Burkert Pieske
Prof. Pieske geeft een overzicht van klinische trials in de verschillende patiëntenklassen van hartfalen en vertelt wat de huidige aanbevelingen voor therapie zijn in HFrEF, HFmrEF en HFpEF patiënten.

WCN 2019 Prof. Pieske geeft een overzicht van klinische trials in de verschillende patiëntenklassen van hartfalen en vertelt wat de huidige aanbevelingen voor therapie zijn in HFrEF, HFmrEF en HFpEF patiënten.