Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Samenwerking tussen artsen essentieel voor implementatie SGLT2-remmers

3' educatie - 15 jan. 2021 - Dr. Willem Bax

Verklaard risico van apoB-bevattende lipoproteïnen voor MI

5' educatie - 13 jan. 2021 - Prof. Børge Nordestgaard

Intraveneus ijzer bij patiënten met ijzerdeficiëntie, gestabiliseerd na acuut HF

3' educatie - 6 jan. 2021 - Prof. dr. Peter van der Meer

Stappenplan voor bereiken LDL-c target in hoog-risico patiënten

5' educatie - 5 jan. 2021 - Prof. dr. Marco Alings

DOAC's bij patiënten met kanker-geassocieerde VTE

10' educatie - 4 jan. 2021 - Prof. dr. Menno Huisman

Colchicine: een veelbelovend medicijn om CVD te verlagen

3' educatie - 14 dec. 2020 - Prof. dr. Jan Hein Cornel

Tromboseprofylaxe bij ambulante patiënten met kanker

3' educatie - 14 dec. 2020 - Dr. Noémie Kraaijpoel

CV richtlijn voor patiënten met diabetes en hoog CV risico

3' educatie - 7 dec. 2020 - Dr. Nordin Hanssen

COVID-19 geassocieerde trombotische complicaties

3' educatie - 3 dec. 2020 - Dr. Marieke Kruip

Eerste resultaten van CAPACITY COVID-19 registratie

3' educatie - 30 nov. 2020 - Prof. dr. Folkert Asselbergs

Antistolling in de laatste levensfase

3' educatie - 25 nov. 2020 - Dr. Eric Geijteman

10 Praktische tips over diagnostiek en behandeling HFpEF

10' educatie - 24 nov. 2020 - Dr. Louis Handoko

Update over COVID-19 tijdens AHA Scientific Sessions

5' educatie - 23 nov. 2020 - Anthony Fauci

Vergelijking P2Y12 remmers in patiënten die electieve PCI ondergaan

3' educatie - 23 nov. 2020 - Dr. Jur ten Berg

IJzer carboxymaltose in patiënten met ijzertekort na acuut HF om HF opnames te verminderen

5' educatie - 23 nov. 2020 - Prof. Piotr Ponikowski

Sterktes en zwaktes van één maand DAPT trial

5' educatie - 23 nov. 2020 - Róisín Colleran

Resultaten van trials met omega-3 vetzuren mogelijk niet tegenstrijdig

3' educatie - 17 nov. 2020 - Prof. Deepak Bhat

Geen effect van omega-3 carbonzuur op MACE in hoog-risico patiënten

3' educatie - 17 nov. 2020 - Prof. Michael Lincof

Wat is de waarde van een polypil met of zonder aspirine?

3' educatie - 17 nov. 2020 - Prof. Salim Yusuf

Bijwerkingen in een trial met statine, placebo en tablet-vrije perioden

3' educatie - 16 nov. 2020 - Prof. Darrel Francis

Samenwerking tussen artsen essentieel voor implementatie SGLT2-remmers

3' educatie - 15 jan. 2021 - Dr. Willem Bax
Dr. Willem Bax stelt dat SGLT2-remmers een veelbelovende klasse geneesmiddelen is. Implementatie in de praktijk vergt intensievere samenwerking tussen de 1e en 2e lijn en binnen de 2e lijn.

Cardio-Diabetesdag 2020 Dr. Willem Bax stelt dat SGLT2-remmers een veelbelovende klasse geneesmiddelen is. Implementatie in de praktijk vergt intensievere samenwerking tussen de 1e en 2e lijn en binnen de 2e lijn.

Lager risico op HF ziekenhuisopnames met ijzer carboxymaltose in patiënten met ijzertekort, gestabiliseerd na acuut HF

Literatuur - 14 jan. 2021 - Ponikowski P, et al. - Lancet 2020

De AFFIRM-AHF studie toonde aan dat behandeling met IV ijzer carboxymaltose (FCM) bij patiënten gestabiliseerd na acuut HF en met ijzertekort, ziekenhuisopnames als gevolg van HF verminderde.

Verklaard risico van apoB-bevattende lipoproteïnen voor MI

5' educatie - 13 jan. 2021 - Prof. Børge Nordestgaard
Een studie die gebruik maakte van data van de Copenhagen General Population Study toonde dat cholesterol in VLDL 50% verklaart van het verhoogd risico van apoB-bevattende lipoproteïnen voor MI, en triglyceriden verklaren 0%.

Een studie die gebruik maakte van data van de Copenhagen General Population Study toonde dat cholesterol in VLDL 50% van het verhoogd risico van apoB-bevattende lipoproteïnen voor MI verklaart. Met poll.

Grotere proportie zware fysieke activiteit geassocieerd met lagere mortaliteit

Literatuur - 11 jan. 2021 - Wang Y, et al. - JAMA Intern Med 2020

Een nationaal representatieve cohortstudie van VS volwassenen toonde dat een grotere proportie zware fysieke activiteit van totale fysieke activiteit (matig tot zware) geassocieerd was met lagere sterfte door alle oorzaken.

Effect van SGLT2i op hemodynamica in patiënten met HFrEF

Literatuur - 11 jan. 2021 - Omar M, et al. - J Am Coll Cardiol. 2020

Behandeling met empagliflozine had geen effect op de pulmonale capillaire wiggedruk (PCWP)/cardiale index (CI) ratio en CI in rust of tijdens inspanning bij patiënten met HFrEF. De PCWP was echter significant verlaagd over het volledige inspanningsbereik.

SGLT2 remmer verlaagt totale CVD last in patienten met T2DM en ASCVD

Literatuur - 8 jan. 2021 - McGuire DK, et al. - Lancet Diabetes Endocrinol 2020

Een secundaire analyse van EMPA-REG OUTCOME toonde dat empagliflozine totale events van CV uitkomsten en opname in het ziekenhuis door alle oorzaken verlaagde in vergelijking met placebo in patienten met T2DM en ASCVD.

Intraveneus ijzer bij patiënten met ijzerdeficiëntie, gestabiliseerd na acuut HF

3' educatie - 6 jan. 2021 - Prof. dr. Peter van der Meer
In de AFFIRM-AHF-studie werd het effect van intraveneuze toediening van ijzer (III) carboxymaltose bij ontslag uit het ziekenhuis op harde uitkomsten onderzocht bij patiënten die gestabiliseerd waren na een acute HF-episode en gelijktijdige ijzerdeficiëntie.

In de AFFIRM-AHF-studie werd het effect van intraveneuze toediening van ijzer (III) carboxymaltose bij ontslag uit het ziekenhuis op harde uitkomsten onderzocht bij patiënten die gestabiliseerd waren na een acute HF-episode en gelijktijdige ijzerdeficiëntie.

VLDL cholesterol verklaart helft van MI risico van apoB-bevattende lipoproteïnen

Literatuur - 6 jan. 2021 - Balling M, et al. - J Am Coll Cardiol 2020

In een prospectieve studie met gebruik van data van de Copenhagen General Population Study verklaarde VLDL cholesterol 50% van risico in de associatie tussen apoB-bevattende lipoproteïnen en MI, terwijl VLDL triglyceriden niet bijdroegen aan dit risico.

Stappenplan voor bereiken LDL-c target in hoog-risico patiënten

5' educatie - 5 jan. 2021 - Prof. dr. Marco Alings
Prof. Alings presenteert de interim resultaten van de PENELOPE studie. In deze studie werd onderzocht hoe in hoog-risicopatiënten het LDL-c target kan worden bereikt aan de hand van een stappenplan. Ook bespreekt hij de implementatie in de praktijk.

WCN 2020 Prof. Alings presenteert de interim resultaten van de PENELOPE studie. In deze studie werd onderzocht hoe in hoog-risicopatiënten het LDL-c target kan worden bereikt aan de hand van een stappenplan. Ook bespreekt hij de implementatie in de praktijk.

Vergelijkbare bloedingen met DOAC als met LMWH in patiënten met kanker-geassocieerde trombose

Literatuur - 4 jan. 2021 - Ageno W, et al. - Thromb Haemost. 2020

De subanalyse van de Caravaggio studie liet zien dat het gebruik van apixaban in een vergelijkbaar aantal bloedingen resulteerde als dalteparine bij patiënten met kanker-geassocieerde trombose (CAT), waaronder patiënten met gastrointestinale kanker.

DOAC's bij patiënten met kanker-geassocieerde VTE

10' educatie - 4 jan. 2021 - Prof. dr. Menno Huisman
Prof. Huisman vergelijkt de uitkomsten van drie verschillende studies in patiënten met kanker en VTE die behandeld werden met een DOAC of dalteparine. Bij de subanalyses ligt de nadruk op bloedingsuitkomsten en type kanker.

Prof. Huisman vergelijkt de uitkomsten van drie studies in patiënten met kanker en VTE die behandeld werden met een DOAC of dalteparine. Bij subanalyses ligt de nadruk op bloedingsuitkomsten en type kanker.

Vergelijkbaar risico op NACE bij vergelijking twee P2Y12-remmers in patiënten met ACS na PCI

Literatuur - 21 dec. 2020 - You SC, et al. - JAMA. 2020

In een retrospectieve studie resulteerde ticagrelor behandeling in een vergelijkbaar risico op netto nadelige klinische events (NACE) vergeleken met clopidogrel behandeling bij patiënten uit de VS en Zuid-Korea met ACS die PCI ondergingen.