Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hogere dosis lisdiuretica beperkt optitratie RAASi in HFrEF

5' educatie - Aug. 20, 2019 - Jozine ter Maaten

HF therapie in Nederland: van richtlijn naar dagelijkse praktijk

10' educatie - July 17, 2019 - Dr. Gerard Linssen

Nieuw muismodel voor HFpEF

5' educatie - July 10, 2019 - ESC Heart Failure 2019 - Aad Withaar

Mogelijke man-vrouw verschillen in de optimale dosering van HF medicatie

5' educatie - May 25, 2019 - ESC Heart Failure 2019 - Bernadet Santema

IJzergebrek in hartfalen: doet het er toe?

10' educatie - July 10, 2019 - Dr. Hans Kragten

Triglyceriden en hart- en vaatziekten: is er een relatie?

3' educatie - May 16, 2019 - Lipidendag 2019 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep

NASH/NAFLD, een vet probleem?

3' educatie - June 24, 2019 - Nationale Lipidendag - Dr. Onno Holleboom

Lipidenmanagement bij hartfalen: meer vragen dan antwoorden?

3' educatie - May 16, 2019 - Lipidendag 2019 - Prof. dr. Peter van der Meer

De nieuwe richtlijn CVRM – wat zijn de wijzigingen?

3' educatie - May 16, 2019 - Lipidendag 2019 - Dr. Fabrice Martens

Postprandiaal lipidenmetabolisme: diagnose en therapieën

3' educatie - May 16, 2019 - Lipidendag 2019 - Dr. Manuel Castro Cabezas

Next generation sequencing voor diagnostiek: wat is de opbrengst?

3' educatie - June 24, 2019 - Lipidendag 2019 - Dr. ir. Joep Defesche

Tromboseprofylaxe met DOACs bij kankerbehandeling: een doorbraak?

3' educatie - May 23, 2019 - NIV 2019 - Prof. dr. Pieter Willem Kamphuisen

Individueel CV risico en behandeleffect schatten met U-Prevent

10' educatie - June 19, 2019 - Dr. Jannick Dorresteijn - UMC Utrecht

Intelligenter interveniëren door strategischer gebruik van CV biomarkers

3' educatie - May 29, 2019 - Maastricht - Prof.dr. Chris Packard

Inspanningen richting universele cholesterolscreening voor het 20e levensjaar

3' educatie - May 29, 2019 - Maastricht - Prof. Kausik Ray

Positieve fase II trialdata met nieuw anti-PCSK9 middel

3' educatie - May 28, 2019 - Prof. Evan Stein

Genetische varianten en verhoogd risico op CAD

3' educatie - June 12, 2019 - Prof. dr. Heribert Schunkert, MD

Toenemende aandacht voor verlagen van remnant cholesterol

3' educatie - May 29, 2019 - Maastricht - Prof. dr. Børge Nordestgaard

Casuïstiek complexe lipidenbehandeling

3' educatie - May 22, 2019 - NIV 2019 - Prof. dr. Bram Kroon

Na tijden van onwetendheid over de complexiteit van HDL dienen zich nu nieuwe therapeutische kansen aan

3' educatie - May 29, 2019 - EAS 2019 - Maastricht - Prof.dr. John Chapman

SGLT2i behaalt primair eindpunt in HF uitkomstentrial

Nieuws - Aug. 20, 2019

In de fase III DAPA-HF trial resulteerde behandeling met dapagliflozine in verlaging van het primaire samengestelde eindpunt van CV sterfte or verslechtering van HF in patiënten met HFrEF in vergelijking met placebo.

Hogere dosis lisdiuretica beperkt optitratie RAASi in HFrEF

5' educatie - Aug. 20, 2019 - Jozine ter Maaten
Jozine ter Maaten presenteert de resultaten van haar studie over de effecten van doseringen van lisdiuretica op de mogelijkheid om RAASi te optitreren in HFrEF patiënten en de associatie met uitkomsten.

ESC HF 2019 Jozine ter Maaten presenteert de resultaten van haar studie over de effecten van doseringen van lisdiuretica op de mogelijkheid om RAASi te optitreren in HFrEF patiënten en de associatie met uitkomsten.

WCN Onderzoeksprijs

Heb je in 2018/2019 een cardiovasculaire publicatie op je naam staan? Doe dan mee!

Nieuws - Aug. 17, 2019
WCN Onderzoeksprijs 2018-2019: Heb je in 2018/2019 een cardiovasculaire publicatie op je naam staan? Doe dan mee!

Heb je in 2018/2019 een cardiovasculaire publicatie op je naam staan? Doe dan mee! De WCN Onderzoeksprijs wil het werk van jonge onderzoekers in de cardiovasculaire geneeskunde zichtbaar maken en stimuleren

Stoppen met digoxine geassocieerd met slechtere uitkomsten in HFrEF

Literatuur - Aug. 15, 2019 - Malik A et al. - J Am Coll Cardiol 2019

Stoppen met digoxine in HFrEF patiënten die waren opgenomen en meer hedendaagse medische therapie gebruikten resulteerde in slechtere uitkomsten na ontslag in vergelijking met diegenen die digoxine bleven gebruiken.

ANGPTL3 antilichaam halveert LDL-c niveaus in HoFH in fase 3 trial

Nieuws - Aug. 15, 2019

ELIPSE HoFH trial behaalt primair eindpunt, met 49% verlaging van LDL-c vanaf baseline met evinacumab in HoFH patiënten behandeld met andere lipidenverlagende therapie, waaronder PCSK9-remming.

Kunstmatige intelligentie helpt bij detectie atriumfibrilleren in ECG met normaal sinusritme

Literatuur - Aug. 14, 2019 - Attia Z et al., - The Lancet 2019

Een AI-model maakt point-of-care identificatie mogelijk van personen met grote kans op AF, in een normaal sinusritme-ECG, op basis van subtiele bevindingen als gevolg van structurele veranderingen in de atria.

Verhoogd troponine na inspanning voorspeller van CVD en sterfte

Nieuws - Aug. 13, 2019
In deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse was hoger troponine na langdurig wandelen geassocieerd met verhoogd risico op CVD en sterfte in vergelijking met wandelaars met lage troponinewaarden.

In deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse was hoger troponine na langdurig wandelen geassocieerd met verhoogd risico op CVD en sterfte in vergelijking met wandelaars met lage troponinewaarden.

Lagere neprilysineniveaus in HFpEF

Literatuur - Aug. 13, 2019 - Lyle MA et al. - JACC Heart Fail 2019

Circulerend neprilysine (sNEP) niveaus waren lager in HFpEF patiënten in vergelijking met controles, en er was geen associatie tussen sNEP niveaus en natriuretische peptiden, CV remodellering en HF ziekenhuisopname in HFpEF.

Stoppen met statines in primair preventiecohort van >75 jaar geassocieerd met hoger CV risico

Literatuur - Aug. 13, 2019 - Giral P et al., - Eur Heart J 2019
Een observationele, populatiegebaseerde studie suggereert dat doorgaan met statinetherapie vanaf 75-jarige leeftijd het CV risico kan verminderen in personen die het nemen voor primaire preventie.

Een observationele, populatiegebaseerde studie suggereert dat doorgaan met statinetherapie vanaf 75-jarige leeftijd het CV risico kan verminderen in personen die het nemen voor primaire preventie.

Hoge CAC score geassocieerd met mortaliteit in jonge volwassenen

Literatuur - Aug. 8, 2019 - Miedema MD et al. - JAMA Netw Open. 2019
Een CAC score >100 was geassocieerd met verhoogd risico op CHD, CVD en totale mortaliteit in vergelijking met een CAC score van 0 in volwassen tussen 30-49 jaar.

Een CAC score >100 was geassocieerd met verhoogd risico op CHD, CVD en totale mortaliteit in vergelijking met een CAC score van 0 in volwassen tussen 30-49 jaar.

Langdurige matige calorierestrictie geeft cardiometabole voordelen in gezonde volwassenen

Literatuur - Aug. 7, 2019 - Kraus WE et al., - Lancet Diabetes Endocrinol 2019
Volwassenen met klinisch normale risicofactorprofielen die werden gerandomiseerd naar een 25% calorierestrictie voor 2 jaar, hadden verbeterde insulinegevoeligheid en metaboolsyndroomscores

Volwassenen met klinisch normale risicofactorprofielen die werden gerandomiseerd naar een 25% calorierestrictie voor 2 jaar, hadden verbeterde insulinegevoeligheid en metaboolsyndroomscores

EC geeft goedkeuring voor inclusie van CV en nieruitkomstendata aan het label van SGLT2i

Nieuws - Aug. 5, 2019

Het EU label van de SGLT2-remmer dapagliflozine omvat nu CV en nieruitkomstendata van de DECLARE-TIMI 58 trial na goedkeuring door de EC.