Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

HF therapie in Nederland: van richtlijn naar dagelijkse praktijk

10' educatie - July 17, 2019 - Dr. Gerard Linssen

Nieuw muismodel voor HFpEF

5' educatie - July 10, 2019 - ESC Heart Failure 2019 - Aad Withaar

Mogelijke man-vrouw verschillen in de optimale dosering van HF medicatie

5' educatie - May 25, 2019 - ESC Heart Failure 2019 - Bernadet Santema

Ijzergebrek in hartfalen: doet het er toe?

10' educatie - July 10, 2019 - Dr. Hans Kragten

Triglyceriden en hart- en vaatziekten: is er een relatie?

3' educatie - May 16, 2019 - Lipidendag 2019 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep

NASH/NAFLD, een vet probleem?

3' educatie - June 24, 2019 - Nationale Lipidendag - Dr. Onno Holleboom

Lipidenmanagement bij hartfalen: meer vragen dan antwoorden?

3' educatie - May 16, 2019 - Lipidendag 2019 - Prof. dr. Peter van der Meer

De nieuwe richtlijn CVRM – wat zijn de wijzigingen?

3' educatie - May 16, 2019 - Lipidendag 2019 - Dr. Fabrice Martens

Postprandiaal lipidenmetabolisme: diagnose en therapieën

3' educatie - May 16, 2019 - Lipidendag 2019 - Dr. Manuel Castro Cabezas

Next generation sequencing voor diagnostiek: wat is de opbrengst?

3' educatie - June 24, 2019 - Lipidendag 2019 - Dr. ir. Joep Defesche

Tromboseprofylaxe met DOACs bij kankerbehandeling: een doorbraak?

3' educatie - May 23, 2019 - NIV 2019 - Prof. dr. Pieter Willem Kamphuisen

Individueel CV risico en behandeleffect schatten met U-Prevent

10' educatie - June 19, 2019 - Dr. Jannick Dorresteijn - UMC Utrecht

Intelligenter interveniëren door strategischer gebruik van CV biomarkers

3' educatie - May 29, 2019 - Maastricht - Prof.dr. Chris Packard

Inspanningen richting universele cholesterolscreening voor het 20e levensjaar

3' educatie - May 29, 2019 - Maastricht - Prof. Kausik Ray

Genetische varianten en verhoogd risico op CAD

3' educatie - June 12, 2019 - Prof. dr. Heribert Schunkert, MD

Toenemende aandacht voor verlagen van remnant cholesterol

3' educatie - May 29, 2019 - Maastricht - Prof. dr. Børge Nordestgaard

Casuïstiek complexe lipidenbehandeling

3' educatie - May 22, 2019 - NIV 2019 - Prof. dr. Bram Kroon

Na tijden van onwetendheid over de complexiteit van HDL dienen zich nu nieuwe therapeutische kansen aan

3' educatie - May 29, 2019 - EAS 2019 - Maastricht - Prof.dr. John Chapman

ARNI als eerstelijnstherapie in de novo HFrEF patienten na ADHF event

3' educatie - June 3, 2019

Kaliumbinder resulteert in meer aanhoudend gebruik van spironolacton in resistente hypertensie en CKD, ook in een groep van HF

3' educatie - June 3, 2019

HF therapie in Nederland: van richtlijn naar dagelijkse praktijk

10' educatie - July 17, 2019 - Dr. Gerard Linssen
Hoe is de translatie van richtlijn naar dagelijkse praktijk voor behandeling van HF patiënten in Nederland? Met gebruik van data uit het CHECK-HF register beantwoordt Gerard Linssen deze vraag.

ESC HF 2019 Hoe is de translatie van richtlijn naar dagelijkse praktijk voor behandeling van HF patiënten in Nederland? Met gebruik van data uit het CHECK-HF register beantwoordt Gerard Linssen deze vraag.

Meeting impression | Nationale Lipidendag

Lees en download het verslag.
Lees en download het verslag.

Nationale Lipidendag Lees het verslag van de presentaties van de Nationale Lipidendag, gehouden op 16 mei 2019, te Woerden.

Nieuw muismodel voor HFpEF

5' educatie - July 10, 2019 - ESC Heart Failure 2019 - Aad Withaar
Hoewel HFpEF wordt gekenmerkt door verschillende comorbiditeiten en risicofactoren, worden niet alle factoren teruggezien in diermodellen voor HFpEF. Aad Withaar vertelt over een nieuw muismodel voor HFpEF dat nu ook vrouwelijk geslacht en leeftijd omvat.

ESC HF Hoewel HFpEF wordt gekenmerkt door verschillende comorbiditeiten en risicofactoren, worden niet alle factoren teruggezien in diermodellen voor HFpEF. Aad Withaar vertelt over een nieuw muismodel voor HFpEF dat nu ook vrouwelijk geslacht en leeftijd omvat.

Mogelijke man-vrouw verschillen in de optimale dosering van HF medicatie

5' educatie - May 25, 2019 - ESC Heart Failure 2019 - Bernadet Santema
Ondanks fysiologische man-vrouw verschillen hanteert de huidige ESC HF richtlijn dezelfde targetdosis voor mannen en vrouwen. Santema vertelt over haar onderzoek naar potentiële geslachtsverschillen in de associatie tussen doseringen van ACEi/ARB's en bètablokkers, en klinische uitkomsten in HFrEF patiënten.

ESC HF Ondanks fysiologische man-vrouw verschillen hanteert de huidige ESC HF richtlijn dezelfde targetdosis voor mannen en vrouwen. Santema vertelt over haar onderzoek naar potentiële geslachtsverschillen in de associatie tussen doseringen van ACEi/ARB's en bètablokkers, en klinische uitkomsten in HFrEF patiënten.

Ijzergebrek in hartfalen: doet het er toe?

10' educatie - July 10, 2019 - Dr. Hans Kragten
Hans Kragten praat ons bij over ijzergebrek in hartfalenpatiënten: hoe vaak komt het voor, is het relevant, en hoe kun je ijzer het beste toevoegen?

Hans Kragten praat ons bij over ijzergebrek in hartfalenpatiënten: hoe vaak komt het voor, is het relevant, en hoe kun je ijzer het beste toevoegen?

Triglyceriden en hart- en vaatziekten: is er een relatie?

3' educatie - May 16, 2019 - Lipidendag 2019 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep
Dr. Jeanine Roeters van Lennep bespreekt de relatie tussen triglyceriden en CVD aan de hand van Mendeliaanse randomisatiestudies en vertelt over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van triglyceridenverlaging.

Nationale Lipidendag Dr. Jeanine Roeters van Lennep bespreekt de relatie tussen triglyceriden en CVD aan de hand van Mendeliaanse randomisatiestudies en vertelt over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van triglyceridenverlaging.

NASH/NAFLD, een vet probleem?

3' educatie - June 24, 2019 - Nationale Lipidendag - Dr. Onno Holleboom
Er is nog te weinig aandacht voor NASH/NAFLD in de praktijk. Dr. Holleboom vertelt hoe patiënten met deze leverziekte gekenmerkt worden en benadrukt ontwikkelingen op het gebied van medicamenteuze behandeling.

Nationale Lipidendag Er is nog te weinig aandacht voor NASH/NAFLD in de praktijk. Dr. Holleboom vertelt hoe patiënten met deze leverziekte gekenmerkt worden en benadrukt ontwikkelingen op het gebied van medicamenteuze behandeling.

Positieve beoordeling van EMA voor aanpassing van label voor SGLT2 remmer

Nieuws - July 5, 2019

De CHMP van de EMA heeft aanbevolen om het label voor de SGLT2 remmer dapagliflozine aan te passen met aanvulling van CV uitkomsten data van de DECLARE-TIMI 58 trial.

FDA Fast Track status voor ontwikkeling van SGLT2i als behandeling van chronisch hartfalen

Nieuws - July 4, 2019

De status is toegekend voor het lopende EMPEROR programma, dat behandeling met empagliflozine evalueert voor reductie van het risico op CV sterfte en opname voor HF in chronisch HFrEF en HFpEF.

Lipidenmanagement bij hartfalen: meer vragen dan antwoorden?

3' educatie - May 16, 2019 - Lipidendag 2019 - Prof. dr. Peter van der Meer
Prof. dr. Peter van der Meer bespreekt het effect van statines en CABG in geval van ischemie bij hartfalen aan de hand van grote studies en beantwoordt de vraag wat we moeten doen met hartfalenpatiënten die reeds een statine gebruiken.

Nationale Lipidendag Prof. dr. Peter van der Meer bespreekt het effect van statines en CABG in geval van ischemie bij hartfalen aan de hand van grote studies en beantwoordt de vraag wat we moeten doen met hartfalenpatiënten die reeds een statine gebruiken.

Lipidendag | Lipidenmanagement bij hartfalen: meer vragen dan antwoorden?

16 mei 2019 - Prof. dr. Peter van der Meer

Lipidendag Lees een samenvatting van de presentatie van prof. dr. Peter van der Meer (Cardioloog, UMCG, Groningen), gehouden tijdens de Nationale Lipidendag 2019.

Lipidendag | NAFLD-NASH, een vet probleem?

16 mei 2019 - Dr. Onno Holleboom

Lipidendag Lees een samenvatting van de presentatie van dr. Onno Holleboom (Internist-endocrinoloog, Amsterdam UMC, locatie AMC), gehouden tijdens de Nationale Lipidendag 2019.