Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2 remmers: een nieuwe basis in hartfalen of weer een diureticum?

10' educatie - 22 okt. 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer

De rol van inflammatie in de pathofysiologie van atherosclerose

3' educatie - 21 okt. 2020 - Prof. dr. Niels Riksen

De reis van het onderzoek naar colchicine in CVD

5' educatie - 20 okt. 2020 - Prof. dr. Jan Hein Cornel en dr. Arend Mosterd

Hyperkaliëmie en optimaliseren van RAASi bij chronisch hartfalen

10' educatie - 19 okt. 2020 - Dr. Jasper Brugts

Diabetes als cardiovasculaire ziekte: tijd voor een nieuw tijdperk?

3' educatie - 13 okt. 2020 - Prof. dr. Cees Tack

De tweede golf van COVID-19 patiënten

3' educatie - 12 okt. 2020 - Prof. dr. Menno Huisman

Groot voordeel met ANGPTL3 remmer voor HoFH patiënten met minimale tot geen LDLR activiteit

3' educatie - 7 okt. 2020 - Prof. Frederick Raal

Een nieuw klein bindingseiwit gericht op PCSK9

3' educatie - 7 okt. 2020 - Prof. dr. Evan Stein

Small interfering RNA tegen PCSK9 verlaagt LDL-c in HeFH onafhankelijk van genotype

3' educatie - 7 okt. 2020 - Prof. Frederick Raal

Sterke bewijsvoering voor colchicine in patiënten met chronisch coronairlijden

5' educatie - 7 okt. 2020 - Aernoud Fiolet en prof. dr. Jan Hein Cornel

IJzerdeficiëntie in patiënten met hartfalen

10' educatie - 1 okt. 2020 - Dr. Niels Grote Beverborg

'Cholesterolmoeheid' is volledig onterecht

3' educatie - 30 sep. 2020 - Prof. dr. Jan Albert Kuivenhoven

De toegevoegde waarde van SGLT2 remmers

3' educatie - 29 sep. 2020 - Dr. Erik Serné

De Hartfalen Lounge - IV diuretica tijdens dagopname

3' educatie - 28 sep. 2020 - Dr. Loek van Heerebeek

MRDTI-scan voor het nauwkeuriger vaststellen van recidief trombose

3' educatie - 21 sep. 2020 - Dr. Erik Klok

FOCUS: Behandeling van patiënten met ASCVD en diabetes

15' educatie - 16 sep. 2020 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Sara-Joan Pinto-Sietsma, dr. Nordin Hanssen

Kostenaspect van MRDTI voor vaststellen van recidief trombose

3' educatie - 16 sep. 2020 - Dr. Erik Klok

Geen verschil in uitkomsten na 5 jaar met trimetazidine in patiënten na PCI

3' educatie - 14 sep. 2020 - Prof. Freek Verheugt

Het mechanisme van CV protectie door SGLT2-remmers

3' educatie - 14 sep. 2020 - Dr. Daniël van Raalte

Keuze van risico-verlagende middelen bij (sterk) verhoogd CV risico

3' educatie - 14 sep. 2020 - Renate Hoogeveen

Vergelijkbare associatie van CV risicofactoren en biomarkers met incidente HF in mannen en vrouwen

Literatuur - 22 okt. 2020 - Suthahar N, et al. - J Am Coll Cardiol. 2020

HF biomarkers en CV risicofactoren waren sterk geassocieerd met incidente HF, zonder geslachtsgerelateerde verschillen tussen vrouwen en mannen.

SGLT2 remmers: een nieuwe basis in hartfalen of weer een diureticum?

10' educatie - 22 okt. 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer
Prof. De Boer legt uit dat de effecten van SGLT2 remmers verder gaan dan diurese en dat SGLT2 remmers een nieuwe basis zijn in CV risico behandeling, variërend van patiënten met T2DM tot hartfalen.

Prof. De Boer legt uit dat de effecten van SGLT2 remmers verder gaan dan diurese en dat SGLT2 remmers een nieuwe basis zijn voor CV risico behandeling, variërend in patiënten met T2DM tot hartfalen.

Fase III trial met cardiale myosine-activator behaalt primaire eindpunt in HFrEF patiënten

Nieuws - 21 okt. 2020

De hartspecifieke myosine-activator omecamtiv mecarbil verminderde significant het risico op CV sterfte en HF eventin HFrEF patiënten, maar verminderde het secundaire eindpunt, CV gerelateerde sterfte, niet.

De rol van inflammatie in de pathofysiologie van atherosclerose

3' educatie - 21 okt. 2020 - Prof. dr. Niels Riksen
Prof. Riksen bespreekt hoe effecten van monocyten, macrofagen en neutrofielen op atherosclerose kunnen bijdragen aan verhoogd residueel inflammatoir risico.

NVIVG 2020 Prof. Riksen bespreekt hoe effecten van monocyten, macrofagen en neutrofielen op atherosclerose kunnen bijdragen aan verhoogd residueel inflammatoir risico.

Primair eindpunt net niet gehaald voor IV ijzer carboxymaltose in acuut hartfalen

Nieuws - 20 okt. 2020

In de AFFIRM-AHF trial werd het primaire eindpunt net niet gehaald. De trial onderzocht het effect van IV ijzer carboxymaltose in vergelijking met placebo op HF ziekenhuisopname en CV sterfte in acute HF patiënten met ijzertekort.

De reis van het onderzoek naar colchicine in CVD

5' educatie - 20 okt. 2020 - Prof. dr. Jan Hein Cornel en dr. Arend Mosterd
Tegen beter weten in werd gestart met het onderzoek naar het effect van colchicine op CV events. Prof. Jan Hein Cornel en Arend Mosterd bespreken het traject van starten tot en met de eindresultaten.

Tegen beter weten in werd gestart met het onderzoek naar het effect van colchicine op CV events. Prof. Jan Hein Cornel en Arend Mosterd bespreken het traject van starten van de trial tot en met de eindresultaten.

NT-proBNP op zichzelf voorspelt sterfte en CV uitkomsten in T2DM

Literatuur - 19 okt. 2020 - Malachias MVB, et al. - J Am Heart Assoc 2020

De biomarker NT-proBNP was net zo voorspellend als een traditioneel multivariabel risicomodel voor zowel sterfte als CV uitkomsten in T2DM patiënten met CVD en/of CKD.

Poliklinisch verslechterend HF verlaagd door SGLT2-remmer in HFrEF

Literatuur - 19 okt. 2020 - Docherty KF, et al. - Circulation 2020

Poliklinisch verslechterend HF was een prognostische marker voor mortaliteit en werd verlaagd door dapagliflozine in vergelijking met placebo.

Aanzienlijke afname van eerstelijnszorg, maar toename van telemedicine tijdens COVID-19 pandemie in VS

Literatuur - 19 okt. 2020 - Alexander GC, et al. - JAMA Netw Open 2020

Veranderingen in de structuur van eerstelijnszorg en verschillende inhoud van telemedicine vs. office bezoeken werden gezien in de VS tijdens de COVID-19 pandemie.

Hyperkaliëmie en optimaliseren van RAASi bij chronisch hartfalen

10' educatie - 19 okt. 2020 - Dr. Jasper Brugts
Jasper Brugts bespreekt het optreden van hyperkaliëmie tijdens therapie met RAASi bij HF en de mogelijke behandelopties.

Nationale Hartfalendag 2020 Jasper Brugts bespreekt het optreden van hyperkaliëmie tijdens therapie met RAASi bij HF en mogelijke behandelopties.

Diabetes als cardiovasculaire ziekte: tijd voor een nieuw tijdperk?

3' educatie - 13 okt. 2020 - Prof. dr. Cees Tack
 Prof. Cees Tack legt uit wat cardiovasculaire uitkomsttrials met nieuwe diabetesmiddelen hebben veranderd voor de behandeling van diabetespatiënten met CV risico.

Cardio-Diabetesdag 2020 Prof. Cees Tack legt uit wat cardiovasculaire uitkomsttrials met nieuwe diabetesmiddelen hebben veranderd voor de behandeling van diabetespatiënten met CV risico.

ANGPTL3 remming reduceert LDL-c in HoFH patiënten met weinig tot geen LDL receptor activiteit

Nieuws - 12 okt. 2020

EAS 2020 Remming van ANGPTL3 met evinacumab zorgde voor een significante reductie in LDL-c niveau in HoFH patiënten met nauwelijks tot geen LDL receptor activiteit.