Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Management van patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren

1 nov. 2017 - Dr. Dirk Lok - Deventer Ziekenhuis

Robuuste voordelen voor CV en been-eventrisico in PAD patiënten op PCSK9 remming

14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Marc Bonaca - Boston, MA, USA

Aspirine kan peri-operatief infarct voorkomen in post-PCI patiënten die niet-cardiale chirurgie moeten ondergaan

14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA, VS - Prof.dr. Freek Verheugt, Amsterdam

Diastolisch-systolische snelheidsratio voor detectie van coronaire stenosen

14 nov. 2017 - Guus de Waard, VUmc, Amsterdam

Bariatrische chirurgie als behandeling van hypertensie in obese patiënten

14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA, VS - Carlos Schiavon - Sao Paolo, Brazilië

Nieuwe ACC/AHA hypertensie richtlijn beschouwd in het licht van de Nederlandse praktijk

14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Dr. Arend Mosterd - Amersfoort

Meer inzicht in effecten van behandeling met PCSK9 remming uit 5 nieuwe FOURIER analyses

14 nov. 2017 - Anaheim, CA, VS - Robert Giugliano - Boston, MA, VS

Veneuze grafts blijven na CABG beter open met DAPT dan met monotherapie

13 nov. 2017 - AHA 2017, Anaheim, CA - Prof.dr. Freek Verheugt, Amsterdam

Nieuwe ACC/AHA hypertensierichtlijn: nadruk op nauwkeurigheid BP-meetmethode en leefstijlverbeteringen én een nieuwe streefwaarde

13 nov. 2017 - Paul Whelton, MD (Tulane University, New Orleans, LA, VS)

Grotere relatieve en absolute risicodaling in hoogrisico subgroep met eerder MI behandeld met PCSK9-remming

13 nov. 2017 - AHA.17, Anaheim, CA - Marc Sabatine - Boston, MA, VS

Terughoudende transfusiestrategie leidt tot minder transfusies en is non-inferieur aan liberale benadering bij hartchirurgie

13 nov. 2017 - David Mazer - Toronto, Ont, Canada

Goede BP-meting hangt meer af van juiste techniek dan van afwezigheid arts

12 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Karen Johnson - Memphis, TN, VS

Uitkomsten en bijwerkingen vergelijkbaar ondanks verschillen in meetmethoden in SPRINT

12 nov. 2017 - Dr. Sripal Bangalore - NYU Langone, New York, NY, VS.

Analoog aan LDL-c: hoe lager hoe beter geldt ook voor inflammatie

12 nov. 2017 - Paul Ridker, MD, Brigham and Women's Hospital, Boston, MA, VS

Trombosezorg in het NOAC-tijdperk

4 okt. 2017 - Dr. Sander van Doorn

Cholesterolverlaging toen, nu en straks

8 sep. 2017 - Prof. dr. Erik Stroes

FOCUS OP: Plaatsbepaling van real world data bij antistollingbehandeling

4 sep. 2017 - Nieuwegein - Prof. dr. Jan Tijssen, dr. Michiel Coppens, dr. Ron Pisters

FOCUS OP: IJzertherapie bij hartfalen - implementatie in de praktijk

12 sep. 2017 - Dr. Hans Kragten, dr. Peter van der Meer, Olga Kruit

Chronisch AF – wanneer terugverwijzen naar de huisarts?

4 okt. 2017 - Dr. Charles Kirchhof

Connect/Connected: hoe gaat het in de gestarte regio’s en waar loopt men tegenaan

29 sep. 2017 - Petra van Pol

Groter absoluut voordeel van SGLT2-remmer in secundaire dan in primaire preventie bij T2DM

Gepresenteerd tijdens AHA 17 Scientific Sessions in Anaheim, CA, USA door Kenneth Mahaffey (Stanford Center for Clinical Research, Stanford, CA, USA)

20 nov. 2017 - nieuws

AHA 2017 Analyse van het CANVAS-programma vergeleek gebruik van canagliflozine in primaire, met secondaire preventie en vond meer voordeel op CV, renale en sterfte-uitkomsten bij bestaand CVD.

Epicardiale botulinetoxine-injectie laat nog geen vermindering van postoperatief AF zien

Gepresenteerd tijdens AHA 17 Scientific Sessions in Anaheim, CA, USA door Nathan Waldron (Duke University Medical Center, Durham, NC, USA

20 nov. 2017 - nieuws

AHA 2017 Neurotoxine-injectie gaf numeriek lager risico op POAF in TNT-POAF-studie, evenals een kortere duur van de eerste POAF-episode, maar de studie was mogelijk underpowered.

Management van patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren

1 nov. 2017 - Dr. Dirk Lok - Deventer Ziekenhuis
HF-patiënten die orale antistolling behoeven in verband met atriumfibrilleren hebben vaak nierfunctiestoornissen. Dr. Lok bespreekt hoe dit antistollingsbehandeling beïnvloedt.

HF-patiënten die orale antistolling behoeven in verband met atriumfibrilleren hebben vaak nierfunctiestoornissen. Dr. Lok bespreekt hoe dit antistollingsbehandeling beïnvloedt.

Risico op uitkomsten aan het begin van de studie voorspelt het behandeleffect van GLP-1-receptoragonist niet

Gepresenteerd tijdens AHA 17 Scientific Sessions in Anaheim, CA, USA door Robert J. Mentz (Duke University, Durham, NC, USA)

15 nov. 2017 - nieuws

AHA 2017 Een analyse van de EXSCEL-studie onderzocht of risico aan het begin van de studie het effect voorspelde van exenatide op sterfte en MACE.

SGLT-2-remming vermindert mortaliteit en ziekenhuisopname voor HF bij patiënten met diabetes en PAD

Gepresenteerd tijdens AHA 17 Scientific Sessions in Anaheim, CA, USA door Subodh Verma (St Michael's Hospital, University of Toronto, Canada)

15 nov. 2017 - nieuws

AHA 2017 Een subanalyse van de EMPA-REG-OUTCOME onderzocht of de voordelen van empaglifozine behouden blijven bij diabetespatiënten met en zonder PAD.

PCSK9 remmer verlaagt CV risico bij perifeer vaatlijden en in hoog-risicopatiënten met eerdere MI(s)

Gepresenteerd tijdens AHA 17 Scientific Sessions in Anaheim, CA, USA door Marc Bonaca and Marc Sabatine (Brigham and Women’s Hospital, Boston, MA, USA)

15 nov. 2017 - nieuws

AHA 2017 Nieuwe FOURIER analyses laten voordeel van evolocumab-behandeling zien in patiënten met PAD en klinische factoren in hoog-risico post-MI patiënten kunnen extra risico voorspellen.

Effect CETP-remmer gelijk in vaatpatiënten met en zonder diabetes

Gepresenteerd tijdens AHA 17 Scientific Sessions in Anaheim, CA, USA door Martin Landray (University of Oxford, United Kingdom)

15 nov. 2017 - nieuws

AHA 2017 Een REVEAL-analyse laat zien dat diabetesstatus het effect van anacetrapib op ernstige coronaire events niet beïnvloedt, en dat anacetrapib het risico op nieuw diabetes iets verlaagt.

Robuuste voordelen voor CV en been-eventrisico in PAD patiënten op PCSK9 remming

AHA 2017 - Anaheim, CA

14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Marc Bonaca - Boston, MA, USA
PAD patiënten in de FOURIER studie die behandeld werden met de PCSK9 remmer evolocumab lieten een hoger absolute en relatieve CV eventrisicodaling zien, en een grotere daling van events in de benen.

AHA 2017 PAD patiënten in de FOURIER studie die behandeld werden met de PCSK9 remmer evolocumab lieten een hoger absolute en relatieve CV eventrisicodaling zien, en een grotere daling van events in de benen.

Aspirine kan peri-operatief infarct voorkomen in post-PCI patiënten die niet-cardiale chirurgie moeten ondergaan

AHA 2017 - Anaheim, CA, VS

14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA, VS - Prof.dr. Freek Verheugt, Amsterdam
In de POISE-2 studie werkt profylactisch aspirine wel in patiënten die jaren eerder PCI ondergingen, om een hartinfarct te voorkomen bij een grote operatie.

AHA 2017 In de POISE-2 studie werkt profylactisch aspirine wel in patiënten die jaren eerder PCI ondergingen, om een hartinfarct te voorkomen bij een grote operatie.

Diastolisch-systolische snelheidsratio voor detectie van coronaire stenosen

AHA.17, Anaheim, CA, VS

14 nov. 2017 - Guus de Waard, VUmc, Amsterdam
DSVR gemeten dmv transthoracale echocardiografie is een snelle en goedkope test om coronairstenosen te beoordelen zonder de noodzaak voor contrast- of farmacologische middelen.

AHA 2017 DSVR gemeten dmv transthoracale echocardiografie is een snelle en goedkope test om coronairstenosen te beoordelen zonder de noodzaak voor contrast- of farmacologische middelen.

Nieuwe ACC/AHA Hypertensie Guidelines benadrukken leefstijlverbetering en verlagen de SBP streefwaarde

14 nov. 2017 - nieuws
De nieuwe richtlijnen definiëren hypertensie nu als >130/80 mmHg, en benadrukken het belang van leefstijlveranderingen en specificeren goede BP-meetmethoden.

AHA 2017 De nieuwe richtlijnen definiëren hypertensie nu als >130/80 mmHg, en benadrukken het belang van leefstijlveranderingen en specificeren goede BP-meetmethoden.

Bariatrische chirurgie als behandeling van hypertensie in obese patiënten

AHA 2017 - Anaheim, CA, VS

14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA, VS - Carlos Schiavon - Sao Paolo, Brazilië
in de GATEWAY trial had een grote meerderheid van patiënten 30% vermindering van antihypertensieve medicatie na gastric bypass operatie, en de helft was in remissie van hypertensie.

AHA 2017in de GATEWAY trial had een grote meerderheid van patiënten 30% vermindering van antihypertensieve medicatie na gastric bypass operatie, en de helft was in remissie van hypertensie.