Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Veelbelovende data met APOC3 siRNA in gemengde hyperlipidemie

3' educatie - 17 juni 2024 - Prof. Christie Ballantyne

Screening en monitoring van cardiale ATTR-amyloïdose

5' educatie - 17 juni 2024 - Hendrea Tingen

Vroegtijdige identificatie en monitoring van wild-type ATTR-CM

5' educatie - 17 juni 2024 - Alwin Tubben

Vroegtijdig opsporen van polyneuropathie bij erfelijke ATTR-amyloïdose

5' educatie - 17 juni 2024 - Milou Berends

Rationale voor de voedingsaanbevelingen voor vetinname

3' educatie - 12 juni 2024 - Dr. Jacob J. Christensen

Behandelmogelijkheden bij ATTR-amyloïdose

15' educatie - 10 juni 2024 - Prof. dr. Peter van der Meer en dr. Hans Nienhuis

Kwaliteit van hartfalenzorg in Nederland

3' educatie - 6 juni 2024 - Dr. Jasper Brugts

Nieuwe PCSK9-remmer verlaagt LDL-c in tweede grote fase 3-studie

3' educatie - 5 juni 2024 - Prof. dr. Evan Stein

Bempedoinezuur veilig en effectief bij patiënten zonder diabetes met metabool syndroom

3' educatie - 4 juni 2024 - Pam Taub

LDL-c-verlaging met PCSK9-remmer bij ASCVD-patiënten zonder acuut ischemisch event

3' educatie - 30 mei 2024 - Prof. dr. Pasquale Perrone-Filardi

Langetermijnwerkzaamheids- en veiligheidsdata van lomitapide bij HoFH

3' educatie - 30 mei 2024 - Dr. Dirk Blom

Anti-inflammatoire effecten van GLP-1RA bij DM2

3' educatie - 30 mei 2024 - Rein Oostveen

Bempedoïnezuur: effectieve tool in de toolkit voor LDL-c-verlaging

3' educatie - 29 mei 2024 - Prof. Stephen Nicholls

Pro/con debat: Zijn we klaar om inflammatie te behandelen voor ASCVD-preventie?

5' educatie - 29 mei 2024 - Prof. dr. Ulrich Laufs en prof. Paul Ridker

Consistent effect van hemodynamische monitoring bij patiëntensubgroepen met HF

3' educatie - 29 mei 2024 - Dr. Jasper Brugts - Erasmus Mc, Rotterdam

ANGPTL3 RNAi-therapeuticum verlaagt atherogene lipiden en lipoproteïnen bij patiënten met gemengde hyperlipidemie

3' educatie - 29 mei 2024 - Prof. Robert S. Rosenson

Klinische toepassing van CRISPR/Cas9-gebaseerde therapie

3' educatie - 29 mei 2024 - Dr. Danny Cohn

Imagingtechnieken voor HVZ-risicostratificatie

3' educatie - 29 mei 2024 - Dr. Saloua El Messaoudi

Causaal verband tussen verhoogde Lp(a)-waarden en CNS-risico

3' educatie - 28 mei 2024 - Dr. Anne Langsted

LDL-c-management bij post-MI-patiënten: protocol versus dagelijkse praktijk

5' educatie - 15 mei 2024 - Tinka van Trier

Veelbelovende data met APOC3 siRNA in gemengde hyperlipidemie

3' educatie - 17 juni 2024 - Prof. Christie Ballantyne
**EAS-congres 2024** Christie Ballantyne deelt de bevindingen van de fase 2b MUIR-studie die de werkzaamheid, veiligheid en dosering van het nieuwe APOC3 siRNA plozasiran evalueerde. “Deze resultaten leveren daadwerkelijk de data om door te gaan naar een groter fase 3-programma,” aldus Christie Ballantyne.

EAS-congres 2024 Christie Ballantyne deelt de bevindingen van de fase 2b MUIR-studie die de werkzaamheid, veiligheid en dosering van het nieuwe APOC3 siRNA plozasiran evalueerde. “Deze resultaten leveren daadwerkelijk de data om door te gaan naar een groter fase 3-programma,” aldus Christie Ballantyne.

Screening en monitoring van cardiale ATTR-amyloïdose

5' educatie - 17 juni 2024 - Hendrea Tingen
Hendrea Tingen bespreekt hoe screening voor cardiale betrokkenheid bij ATTR-amyloïdose verbetert kan worden. Ze gaat ook dieper in op het monitoren van behandeleffecten bij cardiale ATTR-amyloïdose.

Hendrea Tingen bespreekt hoe screening voor cardiale betrokkenheid bij ATTR-amyloïdose verbetert kan worden. Ze gaat ook dieper in op het monitoren van behandeleffecten bij cardiale ATTR-amyloïdose.

Vroegtijdige identificatie en monitoring van wild-type ATTR-CM

5' educatie - 17 juni 2024 - Alwin Tubben
Alwin Tubben bespreekt de prevalentie van wild-type transthyretine-amyloïdcardiomyopathie (ATTRwt-CM) in patiënten subpopulaties, nieuwe potentiële biomarkers en monitoring van ATTRwt-CM.

Alwin Tubben bespreekt de prevalentie van wild-type transthyretine-amyloïdcardiomyopathie (ATTRwt-CM) in patiënten subpopulaties, nieuwe potentiële biomarkers en monitoring van ATTRwt-CM.

Vroegtijdig opsporen van polyneuropathie bij erfelijke ATTR-amyloïdose

5' educatie - 17 juni 2024 - Milou Berends
Milou Berends onderzocht of neurofilament lichte keten een biomarker is om polyneuropathie vroegtijdig op te sporen bij asymptomatische //TTR//-genmutatiedragers en patiënten met erfelijke ATTR-amyloïdose.

Milou Berends onderzocht of neurofilament lichte keten een biomarker is om polyneuropathie vroegtijdig op te sporen bij asymptomatische TTR-genmutatiedragers en patiënten met erfelijke ATTR-amyloïdose.

Sekseverschillen en -overeenkomsten in grootste wereldwijde HoFH-register

Literatuur - 13 juni 2024 - Mulder JWCM, et al - JAMA Cardiol. 2024

Een retrospectieve cohortstudie onder 751 patiënten met homozygote familiaire hypercholesterolemie (HoFH) toonde geen sekseverschillen in leeftijd bij diagnose, behandeling en HVZ-risicofactoren, behalve roken. Mannen hadden wel een grotere kans om een MI te krijgen en PCI te ondergaan.

Rationale voor de voedingsaanbevelingen voor vetinname

3' educatie - 12 juni 2024 - Dr. Jacob J. Christensen
**EAS-congres 2024** De laatste tijd is er veel controverse over de aanbevelingen voor vetten in voeding voor ASCVD-preventie. Dr. Jacob Christensen bespreekt de rationale voor de aanbevelingen voor vetten in voeding.

EAS-congres 2024 De laatste tijd is er veel controverse over de aanbevelingen voor vetten in voeding voor ASCVD-preventie. Dr. Jacob Christensen bespreekt de rationale voor de aanbevelingen voor vetten in voeding.

Behandelmogelijkheden bij ATTR-amyloïdose

15' educatie - 10 juni 2024 - Prof. dr. Peter van der Meer en dr. Hans Nienhuis
Wanneer moet je denken aan amyloïdose bij een patiënt die zich presenteert met hartfalen en welke behandelopties zijn er voor ATTR-amyloïdose? Twee experts gaan hier dieper op in.

Wanneer moet je denken aan amyloïdose bij een patiënt die zich presenteert met hartfalen en welke behandelopties zijn er voor ATTR-amyloïdose? Twee experts gaan hier dieper op in.

Fase 3-studie met APOC3 siRNA in FCS behaalt primair eindpunt

Nieuws - 7 juni 2024

In de fase 3-studie PALISADE werd het primaire eindpunt van verlaging van triglyceriden behaald met de RNAi-gebaseerde therapie plozasiran bij patiënten met genetisch bevestigd of klinisch gediagnosticeerd familiair chylomicronemiesyndroom (FCS).

Kwaliteit van hartfalenzorg in Nederland

3' educatie - 6 juni 2024 - Dr. Jasper Brugts
**ESC Heart Failure 2024** Hoe staat het met de kwaliteit van hartfalenzorg in Nederland? Dr. Jasper Brugts bespreekt de eerste studieresultaten van TITRATE-HF.

ESC Heart Failure 2024 Hoe staat het met de kwaliteit van hartfalenzorg in Nederland? Dr. Jasper Brugts bespreekt de eerste studieresultaten van TITRATE-HF.

Werkzaamheid en veiligheid van antidotum tegen factor Xa-remmer na acute intracerebrale bloeding

Literatuur - 5 juni 2024 - Connolly SJ, et al. - N Engl J Med. 2024

In de fase 4-studie ANNEXA-I bij patiënten met een acute intracerebrale bloeding die een factor Xa-remmer gebruikten, resulteerde andexanet alfa vaker in hemostatische werkzaamheid dan gebruikelijke zorg. Dit voordeel ging echter wel gepaard met een hoger aantal trombotische events.

Nieuwe PCSK9-remmer verlaagt LDL-c in tweede grote fase 3-studie

3' educatie - 5 juni 2024 - Prof. dr. Evan Stein
**EAS-congres 2024** Wat zijn de bevindingen van een tweede grote fase 3-studie met de nieuwe PCSK9-remmer lerodalcibep? Prof. dr. Evan Stein bespreekt de resultaten van LIBERATE-CVD bij patiënten met ASCVD of zeer hoog ASCVD-risico.

EAS-congres 2024 Wat zijn de bevindingen van een tweede grote fase 3-studie met de nieuwe PCSK9-remmer lerodalcibep? Prof. dr. Evan Stein bespreekt de resultaten van LIBERATE-CVD bij patiënten met ASCVD of zeer hoog ASCVD-risico.

hsCRP voorspelt MACE-risico bij HVZ-patiënten met overgewicht of obesitas

Nieuws - 5 juni 2024

EAS-congres 2024 In een analyse van SELECT onder HVZ-patiënten met overgewicht of obesitas was baseline hsCRP een prognostische biomarker voor latere MACE. Semaglutide verlaagde hsCRP-waarden vroeg in SELECT voordat er sprake was van aanzienlijk gewichtsverlies.