Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hormonen en trombose

3' educatie - Nov. 11, 2019 - Prof. dr. Saskia Middeldorp

CardioMEMS: sensor voor verslechtering HF

3' educatie - Nov. 6, 2019 - Dr. Jasper Brugts

Conventionele manieren van zelfmanagement

3' educatie - Nov. 6, 2019 - Prof. dr. Hans Peter Brunner-La Rocca

Chronische periaortitis/retroperitoneale fibrose: Uitgangspunten voor de vaatchirurg en internist

3' educatie - Sep. 6, 2019 - Figi, Zeist - Eric van Bommel en Willem Wisselink

Zelfmanagement op afstand: waar staan we nu, wat is de toekomst?

3' educatie - Oct. 31, 2019 - Dr. Jaap Trappenburg

Preventie van hartfalen bij diabetes: therapeutische opties

3' educatie - Oct. 31, 2019 - Dr. Michel Brugts

Diep veneuze trombose van de arm: De internistische en chirurgische aanpak

3' educatie - Sep. 6, 2019 - Figi, Zeist - Dr. Erik Klok en prof. dr. Gert-Jan de Borst

Hoe kun je het beste nieuwe behandelmethoden implementeren in de praktijk?

3' educatie - Oct. 24, 2019 - Dr. Erik Badings en Dian Pruijsers-Lamers

Hs-troponine gemeten 30 min na opname voor diagnose van MI

5' educatie - Oct. 24, 2019 - Parijs, Frankrijk - Camilla Bang

Biochemische urinetest om therapietrouw te meten in hypertensie

5' educatie - Oct. 24, 2019 - Dan Lane

Cardiale amyloïdose: vaak niet herkend

3' educatie - Oct. 23, 2019 - Dr. Marish Oerlemans

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de 2019 ESC/EAS Dyslipidemierichtlijn?

5' educatie - Oct. 23, 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. François Mach

Bètablokkergebruik geassocieerd met mortaliteit in HFrEF patiënten >80 jaar

5' educatie - Oct. 22, 2019 - Parijs, Frankrijk - Gianluigi Savarese

Lessen uit de ISAR-REACT 5 studie over de beste plaatjesremmer in ACS-patiënten

3' educatie - Sep. 2, 2019 - Prof.Freek Verheugt, Amsterdam - ESC 2019, Parijs

IJzerdeficiëntie bij hartfalen

3' educatie - Oct. 15, 2019 - Prof. dr. Peter van der Meer

ICD keuzehulp

3' educatie - Oct. 15, 2019 - Dr. Lieselot van Erven

Geslachtsgerelateerde verschillen in ACS patiënten

5' educatie - Oct. 15, 2019 - Parijs, Frankrijk - Dr. Sanne Peters

NP metabolisme geassocieerd met klinische uitkomsten in HF

5' educatie - Oct. 15, 2019 - Dr. Frank Gommans

Heterogeniteit van behandeleffecten op CV events na intensieve levensstijlinterventie in T2DM

5' educatie - Oct. 15, 2019 - Parijs, Frankrijk - Dr. Jan Westerink

CRP geassocieerd met risico op kanker in stabiel CVD

5' educatie - Oct. 14, 2019 - Parijs, Frankrijk - Cilie van ’t Klooster

Dragons’ Den Pitch: uw innovatief idee tijdens het WCN-congres?

Nieuws - Nov. 13, 2019
Voor het WCN-congres op 28, 29 november is de programmacommissie op zoek naar mensen met een innovatief idee om de cardiologische zorg naar een hoger niveau te tillen.

Voor het programmaonderdeel de “Dragons’ Den Pitch” op het WCN-congres (28, 29 november) is de programmacommissie op zoek naar mensen met een innovatief idee om de cardiologische zorg naar een hoger niveau te tillen.

Hormonen en trombose

3' educatie - Nov. 11, 2019 - Prof. dr. Saskia Middeldorp
Saskia Middeldorp richt zich op de anticonceptiepil en bespreekt het risico op trombose in vrouwen die de pil gebruiken, zowel in symptomatische als asymptomatische individuen.

Antistollingsdag 2019 Saskia Middeldorp richt zich op de anticonceptiepil en bespreekt het risico op trombose in vrouwen die de pil gebruiken, zowel in symptomatische als asymptomatische individuen.

Vrouwen hebben een hoger risico op acuut HF en sterfte na STEMI dan mannen

Literatuur - Nov. 11, 2019 - Cenko E et al. - J Am Coll Cardiol. 2019

Deze observationele studie toonde aan dat vrouwen een hoger risico hebben om acuut HF te ontwikkelen na STEMI en vrouwen met acuut HF hebben een verhoogd mortaliteitrisico vergeleken met mannen.

Frequentie, trends en voorspellers van vroege sterfte na AF ablatie

Literatuur - Nov. 11, 2019 - Cheng EP et al. - J Am Coll Cardiol 2019

In een cohort uit de dagelijkse praktijk met data van >60.0000 ablatieprocedures uitgevoerd tussen 2010-2015 was de frequentie van vroege sterfte 0.46%. Sterke voorspellers van vroege sterfte waren procedurele complicaties, CHF en laag volume van AF ablatie in het ziekenhuis.

Kritische blik op data over e-sigaretten suggereert dat ze geen onschadelijk alternatief zijn

Literatuur - Nov. 8, 2019 - Buchanan ND et al., - Cardiovasc Res 2019

Dit review beschrijft preklinische en klinische data over CV effecten van e-sigaretten. CV effecten van e-sigaretbestanddelen evenals van blootstelling aan e-sigaretten worden kritisch beschouwd. Stem mee

Personen met NAFLD hebben niet automatisch een hoog risico op een acuut MI of beroerte

Literatuur - Nov. 6, 2019 - Alexander M et al, - BMJ 2019

Een studie met real-world data van vier grote Europese eerstelijnszorg databases laat zien dat NAFLD niet geassocieerd is met een verhoogd risico op AMI en beroerte, na correctie voor traditionele risicofactoren.

CardioMEMS: sensor voor verslechtering HF

3' educatie - Nov. 6, 2019 - Dr. Jasper Brugts
Jasper Brugts vertelt over telemonitoring bij HF en bespreekt met name veelbevolende resultaten met sensoren die vullingsdruk kunnen meten, zoals de CardioMEMS.

Nationale Hartfalendag 2019 Jasper Brugts vertelt over telemonitoring bij HF en bespreekt met name veelbevolende resultaten met sensoren die vullingsdruk kunnen meten, zoals de CardioMEMS.

Conventionele manieren van zelfmanagement

3' educatie - Nov. 6, 2019 - Prof. dr. Hans Peter Brunner-La Rocca
Prof. Brunner-La Rocca legt uit wat zelfmanagement of zelfzorg bij HF patiënten is, wat onderdelen van zelfzorg zijn en hoe telebegeleiding hierbij kan helpen.

Nationale Hartfalendag 2019 Prof. Brunner-La Rocca legt uit wat zelfmanagement of zelfzorg bij HF patiënten is, wat onderdelen van zelfzorg zijn en hoe telebegeleiding hierbij kan helpen.

Daling in eGFR geassocieerd met toekomstig risico op renale en CV events in patiënten met T2DM

Literatuur - Nov. 4, 2019 - Oshima M et al., - Diabetologia 2019

Een post-hoc analyse van ADVANCE en ADVANCE-ON data laat zien dat een eGFR-helling van -3 mL/min/1.73m² geassocieerd is met hoger risico op klinische uitkomsten bij patiënten met T2DM.

Chronische periaortitis/retroperitoneale fibrose: Uitgangspunten voor de vaatchirurg en internist

3' educatie - Sep. 6, 2019 - Figi, Zeist - Eric van Bommel en Willem Wisselink
Eric van Bommel en Willem Wisselink bespreken kenmerken van retroperitoneale fibrose en wat de rol is van de internist en chirurg in behandeling van dit ziektebeeld.

NVIVG 2019 Eric van Bommel en Willem Wisselink bespreken kenmerken van retroperitoneale fibroses en wat de rol is van de internist en chirurg in behandeling van dit ziektebeeld.

Inname van bloeddrukverlagende medicatie voor het slapengaan vermindert risico op CVD

Literatuur - Oct. 31, 2019 - Hermida RC et al., - Eur Heart J 2019

Een gerandomiseerde klinische trial met hypertensiepatiënten laat zien dat CVD risico significant is verlaagd bij inname van bloeddrukverlagende medicatie voor het slapengaan vergeleken met inname in de ochtend.

Zelfmanagement op afstand: waar staan we nu, wat is de toekomst?

3' educatie - Oct. 31, 2019 - Dr. Jaap Trappenburg
Zelfmanagement en digitale begeleiding van HF patiënten zijn nog behoorlijk gescheiden concepten. Jaap Trappenburg geeft uitleg over deze concepten en vertelt wat de innovaties zijn in op dit gebied.

Nationale Hartfalendag 2019 Zelfmanagement en digitale begeleiding van HF patiënten zijn nog behoorlijk gescheiden concepten. Jaap Trappenburg geeft uitleg over deze concepten en vertelt wat de innovaties zijn op dit gebied.