Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Tijd tot vorige ACS event heeft geen effect op werkzaamheid van colchicine

5' educatie - 13 okt. 2021 - Tjerk Opstal

CV-risico na bariatrische chirurgie: kan het roer om?

3' educatie - 6 okt. 2021 - Sake Oost

ARNI bij hartfalen

3' educatie - 6 okt. 2021 - Dr. Mireille Emans

Het belang van meer vrouwen in onderzoek naar hart- en vaatziekten 

5' educatie - 1 okt. 2021 - Dr. Jeske van Diemen

Zinnige CV-zorg na pre-eclampsie

3' educatie - 1 okt. 2021 - Dr. Hans Duvekot en dr. Jeanine Roeters van Lennep

Indicatie voor SGLT2-remmers in HFrEF – wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk?

3' educatie - 27 sep. 2021 - Dr. Olivier Manintveld

Strategieën om zoutgebruik wereldwijd aan te pakken

3' educatie - 21 sep. 2021 - Prof. Barbara Casadei

Leefstijlinterventies bij ouderen

3' educatie - 20 sep. 2021 - Leonora Louter

Therapeutische dosis heparine bij COVID-19 - de jury is er nog niet over uit

5' educatie - 15 sep. 2021 - Prof. dr. Hugo ten Cate

Premature atherosclerose

3' educatie - 13 sep. 2021 - Dr. Sara-Joan Pinto-Sietsma

NOAC als mogelijke behandeloptie in patiënten met AF na succesvolle TAVI

3' educatie - 6 sep. 2021 - Prof. dr. Nicolas van Mieghem

CV events verminderd door niet-steroïde MRA in patiënten met diabetes en CNS

5' educatie - 31 aug. 2021 - Prof. Bertram Pitt

Wisselen naar een zoutvervanger vermindert risico op beroerte, CV-events en sterfte

5' educatie - 31 aug. 2021 - Prof. dr. Bruce Neal

Nieuwe Europese richtlijn voor CVD preventie

3' educatie - 30 aug. 2021 - Prof. dr. Frank Visseren

Bewijs dat vervangen van keukenzout door kaliumzout CV risico verlaagt

3' educatie - 30 aug. 2021 - Prof. dr. Bert-Jan van den Born

Het veld van geneeskunde en wetenschap verplaatsen is een collectieve oefening

3' educatie - 29 aug. 2021 - Prof. Stephan Achenbach, president ESC

SGLT2-remmer vermindert klinisch relevante CV events in patiënten met HFpEF

3' educatie - 29 aug. 2021 - Prof. dr. Stefan Anker

CV uitkomsten met niet-steroïde MRA in patiënten met diabetes en nierschade

3' educatie - 28 aug. 2021 - Dr. Kevin Damman

Nier- en HF-uitkomsten met SGLT2-remmer in het gehele EF-spectrum in HF

3' educatie - 28 aug. 2021 - Prof. dr. Rudolf de Boer

Baanbrekende HF trial met bewijsvoering voor SGLT2-remmer bij EF>40%

3' educatie - 28 aug. 2021 - Prof. Frank Ruschitzka

Acute arteriële events verlaagd door PCSK9-remmer in alle vasculaire gebieden

Literatuur - 14 okt. 2021 - Oyama K, et al. - Eur Heart J 2021

Behandeling met de PCSK9-remmer evolocumab verlaagde het risico op acute arteriële events in alle vasculaire gebieden bij patiënten met een hoog CV risico, zoals aangetoond in een post hoc analyse van FOURIER.

Tijd tot vorige ACS event heeft geen effect op werkzaamheid van colchicine

5' educatie - 13 okt. 2021 - Tjerk Opstal
Trials met colchicine includeerden verschillende CVD patiënten; post-MI of met stabiel coronairlijden. Tjerk Opstal en collega's onderzochten of de werkzaamheid van colchicine afhankelijk is van de tijd tot het vorige ACS event.

Trials met colchicine includeerden verschillende CVD patiënten; post-MI of met stabiel coronairlijden. Tjerk Opstal en collega's onderzochten of de werkzaamheid van colchicine afhankelijk is van de tijd tot het vorige ACS event.

CV-risico na bariatrische chirurgie: kan het roer om?

3' educatie - 6 okt. 2021 - Sake Oost
Wat zijn de effecten van bariatrische ingrepen op CV-risicofactoren en op CV-events in mensen met morbide obesitas?

NVIVG 2021 Wat zijn de effecten van bariatrische ingrepen op CV-risicofactoren en op CV-events in mensen met morbide obesitas?

ARNI bij hartfalen

3' educatie - 6 okt. 2021 - Dr. Mireille Emans
Dr. Mireille Emans geeft een samenvatting van een aantal belangrijke studies naar de effecten van sacubitril/valsartan bij hartfalen.

Nationale Hartfalendag 2021 Dr. Mireille Emans geeft een samenvatting van een aantal belangrijke studies naar de effecten van sacubitril/valsartan bij hartfalen.

Cardiaal vetweefsel verlaagd door GLP-1RA in T2DM

Nieuws - 4 okt. 2021

EASD 2021 Cardiaal vetweefsel gemeten met CT was verlaagd door behandeling met liraglutide in vergelijking met placebo in patiënten met T2DM, maar deze verlaging was afhankelijk van veranderingen in gewichtsverlies.

SGLT2-remmer vermindert risico op nier- en CV-uitkomsten in alle albuminurie-categorieën

Nieuws - 4 okt. 2021

EASD 2021 Deze secundaire analyse van de DAPA-CKD trial toonde aan dat de werkzaamheid en veiligheid van dapagliflozine op nier- en CV uitkomsten consistent was in alle onderzochte albuminurie-categorieën bij patiënten met CNS, met en zonder T2DM.

hsCRP verlaagd door GLP-1RA in patiënten met T2DM

Nieuws - 4 okt. 2021

EASD 2021 Met gebruik van data van vier semaglutide trials, toonde deze verkennende analyse dat zowel subcutane als orale semaglutide hoge-sensitiviteit CRP verlaagde in patiënten met T2DM.

Grote spreiding in 10-jaars en levenslang CV-risico in patiënten met diabetes

Nieuws - 1 okt. 2021

EASD 2021 Er is een grote spreiding van 10-jaars en levenslang CV-risico in diabetespatiënten met en zonder een HVZ-geschiedenis. Gebruik van SGLT2-remmers en GLP-1RAs was laag in alle groepen.

GLP-1RAs verlagen HbA1c, lichaamsgewicht en SBP onafhankelijk van SGLT2i-gebruik

Nieuws - 1 okt. 2021

EASD 2021 HbA1c, lichaamsgewicht en SBP werden verlaagd door semaglutide en liraglutide, onafhankelijk van achtergrond therapie met SGLT2-remmers in diabetespatiënten, in een post hoc analyse van SUSTAIN 6.

Het belang van meer vrouwen in onderzoek naar hart- en vaatziekten 

5' educatie - 1 okt. 2021 - Dr. Jeske van Diemen
Waarom doen vrouwen minder mee aan HVZ-trials? Jeske van Diemen deelt de bevindingen van een systematisch review en draagt oplossingen aan.

Waarom doen vrouwen minder mee aan HVZ-trials? Jeske van Diemen deelt de bevindingen van een systematisch review en draagt oplossingen aan.

Zinnige CV-zorg na pre-eclampsie

3' educatie - 1 okt. 2021 - Dr. Hans Duvekot en dr. Jeanine Roeters van Lennep
Een gynaecoloog en een vasculair geneeskundige vertellen over ze een poli hebben opgezet voor follow-up van vrouwen met ernstige pre-eclampsie tijdens hun zwangerschap.

NVIVG 2021 Een gynaecoloog en een vasculair geneeskundige vertellen waarom ze een poli hebben opgezet voor follow-up van vrouwen met ernstige pre-eclampsie tijdens hun zwangerschap.

Verschillende associaties van eGFR en UACR met CVD subtypen in patiënten met diabetes

Nieuws - 29 sep. 2021
In patiënten met diabetes, die geïncludeerd waren in het Hoorn Diabetes Care System cohort, waren metingen van nierziekte, eGFR en UACR, verschillend geassocieerd met subtypen van CVD.

EASD 2021 In patiënten met diabetes, die geïncludeerd waren in het Hoorn Diabetes Care System cohort, waren metingen van nierziekte, eGFR en UACR, verschillend geassocieerd met subtypen van CVD.