Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

De juiste therapie voor de juiste patiënt

3' educatie - 25 mei 2023 - Prof. Stephen Nicholls

ARNI superieur aan ARB in reduceren van NT-proBNP bij patiënten met HFmrEF/HFpEF

3' educatie - 25 mei 2023 - Dr. Robert Mentz

Oorzaken van coronaire thrombose

3' educatie - 25 mei 2023 - Renu Virmani, MD

Rol van vetweefsel bij cardiometabole complicaties

3' educatie - 25 mei 2023 - Prof. Antonio Vidal-Puig

Een publicatie over HVZ-risico bij auto-imuunziekten

3' educatie - 24 mei 2023 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep en dr. Pierre Sabouret

Voortdurende gunstige effecten met RNAi gericht op TTR bij ATTR cardiale amyloïdose

3' educatie - 24 mei 2023 - Prof. dr. Marianna Fontana

Behandeling van patiënten met verhoogd Lp(a)

3' educatie - 23 mei 2023 - Prof. dr. Florian Kronenberg

Communicatie tussen organen bij de ontwikkeling van atherosclerose

3' educatie - 23 mei 2023 - Dr. Filip Swirski

GLP-1 receptoragonisten bij diabetes en obesitas

3' educatie - 23 mei 2023 - Prof. Lale Tokgözoğlu

Verhoogde inflammatiemarkers bij diabetes: een oorzaak of gevolg?

3' educatie - 23 mei 2023 - Prof. Peter Libby

De rol van ijzer in het hart

10' educatie - 22 mei 2023 - Dr. Martijn Hoes

Ontwikkelingen op het gebied van lipidenbehandeling

3' educatie - 22 mei 2023 - Prof. Peter Libby

Enkele P2Y₁₂-remmertherapie direct na PCI bij NSTEMI - een pilotstudie

5' educatie - 17 mei 2023 - Niels van der Sangen

ASCVD-risicovermindering met icosapent ethyl

10' educatie - 9 mei 2023 - Prof. dr. Fabrice Martens

4-jaar follow-up data over de werkzaamheid en veiligheid van PCSK9 siRNA

5' educatie - 8 mei 2023 - Prof. dr. Kausik Ray

Revascularisatie bij hartfalenpatiënten

5' educatie - 1 mei 2023 - Dr. Jan van Ramshorst

Optimalisatie van de behandeling van hartfalen

15' educatie - 30 apr. 2023 - Prof. dr. Rudolf de Boer en Petra van Pol

LIFE-HF-risicoscore: voorspellen van individuele levensverwachting bij patiënten met HFrEF

10' educatie - 24 apr. 2023 - Dr. Stefan Koudstaal

Etnische verschillen in hart en vaatziekten

5' educatie - 17 apr. 2023 - Prof. dr. Bert-Jan van der Born

Imagingstudie met PCSK9-remmer bij patiënten met stabiel coronairlijden

5' educatie - 17 apr. 2023 - Annapoorna Kini

De juiste therapie voor de juiste patiënt

3' educatie - 25 mei 2023 - Prof. Stephen Nicholls
**EAS-congres 2023** Stephen Nicholls heeft de Anischkow Award 2023 ontvangen. Hij geeft een samenvatting van de kernboodschappen zijn lezing “Personalized Prevention of Atherosclerotic Cardiovascular Disease”.

EAS-congres 2023 Stephen Nicholls heeft de Anischkow Award 2023 ontvangen. Hij geeft een samenvatting van de kernboodschappen zijn lezing “Personalized Prevention of Atherosclerotic Cardiovascular Disease”.

ARNI superieur aan ARB in reduceren van NT-proBNP bij patiënten met HFmrEF/HFpEF

3' educatie - 25 mei 2023 - Dr. Robert Mentz
**ESC Heart Failure 2023** Robert Mentz presenteert de resultaten van PARAGLIDE-HF. In deze studie werd er een grotere reductie in NT-proBNP waargenomen in de sacubitril/valsartangroep vs. valsartangroep bij patiënten met HFmrEF/HFpEF na een verslechterd HF-event.

ESC Heart Failure 2023 Robert Mentz presenteert de resultaten van PARAGLIDE-HF. In deze studie werd er een grotere reductie in NT-proBNP waargenomen in de sacubitril/valsartangroep vs. valsartangroep bij patiënten met HFmrEF/HFpEF na een verslechterd HF-event.

Oorzaken van coronaire thrombose

3' educatie - 25 mei 2023 - Renu Virmani, MD
**EAS-congres 2023** Renu Virmani bespreekt de oorzaken van coronaire trombose, naast plaqueruptuur. Deze zijn gerelateerd aan plaque-erosie, gecalcificeerde nodule, hoe plaques zich ontwikkelen en plaquebloeding.

EAS-congres 2023 Renu Virmani bespreekt de oorzaken van coronaire trombose, naast plaqueruptuur. Deze zijn gerelateerd aan plaque-erosie, gecalcificeerde nodule, hoe plaques zich ontwikkelen en plaquebloeding.

Data uit de praktijk: ARNI effectiever in verminderen nadelige uitkomsten bij HFrEF dan RAAS-blokkade

Nieuws - 25 mei 2023

ESC Heart Failure 2023 In een real-world Koreaanse HFrEF-populatie verminderde ARNI het 1-jaarsrisico op totale sterfte of ziekenhuisopname vergeleken met traditionele RAAS-blokkade. Dit gunstige effect van ARNI was duidelijker bij patiënten met goede therapietrouw.

Vergelijking van 2 diuretische strategieën voor HF met diureticaresistentie

Nieuws - 25 mei 2023

ESC Heart Failure 2023 De DAPA-RESIST-studie liet zien dat dapagliflozine niet beter was dan metolazone in het verminderen van congestie bij patiënten die voor HF in het ziekenhuis waren opgenomen en diureticaresistentie vertoonden.

Rol van vetweefsel bij cardiometabole complicaties

3' educatie - 25 mei 2023 - Prof. Antonio Vidal-Puig
**EAS-congres 2023** Antonio Vidal-Puig vertelt dat disfunctie van vetweefsel een belangrijke rol speelt bij cardiometabole complicaties.

EAS-congres 2023 Antonio Vidal-Puig vertelt dat disfunctie van vetweefsel een belangrijke rol speelt bij cardiometabole complicaties.

Lagere behaalde dosering na snelle optitratie van HF-medicatie met vroege eGFR-daling

Nieuws - 24 mei 2023

ESC Heart Failure 2023 Een subgroepanalyse van STRONG-HF toonde aan dat hoogintensieve zorg de incidentie van HF-ziekenhuisopnames of totale sterfte vermindert ongeacht baseline nierfunctie vergeleken met gebruikelijke zorg, en dat een vroege eGFR-daling geassocieerd is met een lagere optimale HF-medicatiedosering tijdens follow-up.

Voortdurende gunstige effecten met RNAi gericht op TTR bij ATTR cardiale amyloïdose

3' educatie - 24 mei 2023 - Prof. dr. Marianna Fontana
Wat zijn de resultaten van een open-label extensiestudie van de APOLLO-B-studie met patisiran bij patiënten met ATTR cardiale amyloïdose? Prof. Fontana geeft een korte samenvatting.

ESC Heart Failure 2023 Wat zijn de resultaten van een open-label extensiestudie van de APOLLO-B-studie met patisiran bij patiënten met ATTR cardiale amyloïdose? Prof. Fontana geeft een korte samenvatting.

Gepoolde analyses tonen cardiovasculaire en renale voordelen met ARNI bij HFpEF/HFmrEF

Nieuws - 23 mei 2023

ESC Heart Failure 2023 Gepoolde analyses van PARAGLIDE-HF en PARAGON-HF laten zien dat sacubitril/valsartan, in vergelijking met valsartan, cardiovasculaire en renale uitkomsten verminderde bij patiënten met HFpEF of HFmrEF.

Natriurese-gestuurd protocol voor diureticumgebruik bij acuut HF verhoogt natriurese op dag 1

Nieuws - 23 mei 2023

ESC Heart Failure 2023 Het natriurese-gestuurde diureticumprotocol bij acuut HF dat wordt aanbevolen in de ESC 2021 HF-richtlijn is niet prospectief getest. De onderzoekers van de ENACT-HF trial stelden zich ten doel dit protocol te onderzoeken.

Behandeling van patiënten met verhoogd Lp(a)

3' educatie - 23 mei 2023 - Prof. dr. Florian Kronenberg
**EAS-congres 2023** Florian Kronenberg bespreekt de EAS-consensusverklaring over Lp(a) bij ASCVD en aortastenose, die aanbevelingen bevat voor het testen van Lp(a), risicoschatting en behandeling van patiënten met verhoogde Lp(a)-waarden.

EAS-congres 2023 Florian Kronenberg bespreekt de EAS-consensusverklaring over Lp(a) bij ASCVD en aortastenose, die aanbevelingen bevat voor het testen van Lp(a), risicoschatting en behandeling van patiënten met verhoogde Lp(a)-waarden.

Communicatie tussen organen bij de ontwikkeling van atherosclerose

3' educatie - 23 mei 2023 - Dr. Filip Swirski
Atherosclerose is meer dan een door lipiden veroorzaakte ziekte. We leren dat er communicatie tussen organen en systemische ontstekingsnetwerken bij betrokken zijn, zegt Filip Swirski.

EAS-congres 2023 Atherosclerose is meer dan een door lipiden veroorzaakte ziekte. We leren dat er communicatie tussen organen en systemische ontstekingsnetwerken bij betrokken zijn, zegt Filip Swirski.