Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Thuismeetprogramma HartWacht geeft patiënten meer verantwoordelijkheid over het meten van gezondheid

3' educatie - Feb. 11, 2019 - Sebastiaan Blok - Amsterdam

Nieuwe aanbevelingen in de ESC/ESH richtlijn voor management van hypertensie

3' educatie - Feb. 11, 2019 - Amersfoort - Prof. Bryan Williams - Londen, VK

Doe mee met Mei MeetMaand voor meer aandacht voor hoge bloeddruk

3' educatie - Feb. 6, 2019 - Prof. Neil Poulter - Londen, VK

Aspirine voor primaire preventie van CV events: wel of niet adviseren?

3' educatie - Jan. 30, 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt - Amsterdam

Laag aantal ernstige nadelige events gezien met SGLT2-remming

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr.Peter Ueda - Stockholm, Zweden

FOCUS: Hedendaagse antistollingstherapie bij kwetsbare ouderen met atriumfibrilleren

15' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. René Jansen, Dr. Martin Hemels en Andrew Oostindjer

Aandachtspunten bij behandeling van ouderen in de cardiologie

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Dr. jan-Paul Ottervanger - Isala, Zwolle

Niet HDL-deeltjes maar remnants met triglyceriden en cholesterol bepalen CVD risico

3' educatie - Nov. 29, 2018 - Prof. Børge Nordestgaard - Kopenhagen, Denemarken

Nieuwe inzichten in Lp(a) bieden hoop op behandeling van aortaklepstenose

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Prof.dr. Erik Stroes - Amsterdam UMC, locatie AMC

LDL-c eradicatie: what's next?

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Prof.dr. Kees Hovingh - Amsterdam UMC, locatie AMC

Inzichten in relatie hartfalen en kankerontwikkeling

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Wouter Meijers - UMC Groningen

Debat: Moeten we DOAC's voorschrijven aan patiënten met een laag risico op stroke?

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Prof.dr. Michiel Rienstra (Groningen) en dr. Martin Hemels (Arnhem)

Debat: Slikken of prikken? LDL-verlaging post-MI

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Dr. Fabrice Martens (Deventer) en Thierry Wildbergh (Amersfoort)

Het gevaar van onderdosering bij antistollingstherapie

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Prof. dr. Freek Verheugt - Amsterdam

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - Nov. 29, 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen

Langetermijnvoordelen van bloeddruk- en lipidenverlagende therapie in hypertensie

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Ajay Gupta - Londen, VK

De rol van de eerste en tweedelijn bij behandeling van VTE

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Dr. Erik Klok - Leids Universitair Medisch Centrum

De richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Louise Bellersen - Radboudumc, Nijmegen

Behandeling van VTE in kankerpatiënten met DOAC's

3' educatie - Nov. 27, 2018 - Dr. Nick van Es - Amsterdam UMC, locatie AMC

Wereldwijde screening voor hoge bloeddruk

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Thomas Beaney - Londen, VK

Aanhoudende LDL-c verlaging na dosisaanpassing PCSK9-remmer

Literatuur - Feb. 20, 2019 - Dufour R et al., - J Clin Lipidol. 2019

In een open-label extensiestudie werd consistente en aanhoudende LDL-c verlaging gezien na veranderen van de alirocumab-dosering op basis van LDL-c, hetgeen een geïndividualiseerde benadering mogelijk maakt.

Langdurige therapietrouw aan statines omgekeerd geassocieerd met mortaliteit door alle oorzaken in ASCVD

Literatuur - Feb. 20, 2019 - Rodriguez F et al. - JAMA Cardiol 2019
Een retrospectieve cohortstudie vond dat lage therapietrouw aan langdurige statinebehandeling geassocieerd was met een hoger risico op mortaliteit door alle oorzaken in patiënten met ASCVD.

Een retrospectieve cohortstudie vond dat lage therapietrouw aan langdurige statinebehandeling geassocieerd was met een hoger risico op mortaliteit door alle oorzaken in patiënten met ASCVD.

Dieet met rood vlees als belangrijkste eiwitbron verhoogt TMAO-niveau, dat gelinkt is aan atherogenese

Literatuur - Feb. 20, 2019 - Wang Z et al., - Eur Heart J 2019

Vier weken eten van een dieet met rood vlees als belangrijkste eiwitbron resulteert in aanzienlijke stijging van TMAO, dat door darmbacteriën wordt geproduceerd, ten opzichte van isocalorische wit vlees en vleesloze diëten.

Opvallend laag gebruik van therapie voor HFrEF niet verklaard door lage bloeddruk

Literatuur - Feb. 20, 2019 - Peri-Okonny PA et al., - JACC : Heart Failure 2019

Het hedendaagse CHAMP-HF register met HFrEF patiënten legt bloot dat <10% van de patiënten die in aanmerking komt voor ACEi/ARB/ARNI plus BB-therapie streefdoseringen ontvangt, ook bij SBP >110 mmHg.

Hypertensie: nieuwe richtlijnen, nieuwe ontwikkelingen?

Feb. 20, 2019

Nationaal Hypertensie Congres Lees een impressie van de presentaties gegeven op het Nationale HypertensieCongres op 1 februari 2019.

Bariatrische operatie in obese individuen met hypertensie resulteert in verbeterde BP uitkomsten

Literatuur - Feb. 19, 2019 - Schiavon CA et al. - Hypertension. 2019

Bariatrische operatie in obese individuen met hypertensie resulteerde in behoefte aan minder antihypertensivaklassen met vergelijkbaar ABPM en non-dipping profiel, en verminderde BP variabiliteit en kleiner aantal patiënten met resistente hypertensie vergeleken met medische therapie.

Groeiende prevalentie van beïnvloedbare risicofactoren in relatief jonge patiënten opgenomen voor AMI

Literatuur - Feb. 19, 2019 - Yandrapalli S et al. - JACC 2019
In een retrospectieve cohortstudie kwamen majeure beïnvloedbare atherosclerotische risicofactoren vaak voor bij volwassenen van 18-44 jaar met ziekenhuisopname voor een eerste AMI. Behalve voor dyslipidemie, nam de prevalentie van risicofactoren geleidelijk toe in de tijd.

In een retrospectieve cohortstudie kwamen majeure beïnvloedbare atherosclerotische risicofactoren vaak voor bij volwassenen van 18-44 jaar met ziekenhuisopname voor een eerste AMI. Behalve voor dyslipidemie, nam de prevalentie van risicofactoren geleidelijk toe in de tijd.

Hoe moeten we de nieuwe streefwaarden voor bloeddrukverlaging interpreteren?

Feb. 18, 2019

Nationaal Hypertensie Congres Lees een impressie van de presentatie van prof.dr. Peter de Leeuw gehouden op het Nationale HypertensieCongres op 1 februari 2019.

Hypertensieve crisis – de nieuwe richtlijn

Feb. 18, 2019

Nationaal Hypertensie Congres Lees een impressie van de presentatie van dr. Bert Jan van den Born gehouden op het Nationale HypertensieCongres op 1 februari 2019.

De 2018 ESC/ESH Guidelines on arterial hypertension – what’s new?

Feb. 18, 2019

Nationaal Hypertensie Congres Lees een impressie van de presentatie van prof. Bryan Williams gehouden op het Nationale HypertensieCongres op 1 februari 2019.

Nieuwe therapeutische ontwikkelingen

Feb. 18, 2019

Nationaal Hypertensie Congres Lees een impressie van de presentatie van Jan Danser gehouden op het Nationale HypertensieCongres op 1 februari 2019.

Hypertensie in het digitale tijdperk

Feb. 18, 2019

Nationaal Hypertensie Congres Lees een impressie van de presentatie van Sebastiaan Blok gehouden op het Nationale HypertensieCongres op 1 februari 2019.