Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Pro/con debat: Zijn we klaar om inflammatie te behandelen voor HVZ-preventie?

5' educatie - 29 mei 2024 - Prof. dr. Ulrich Laufs en prof. Paul Ridker

De behandeling van kinderen met FH in Nederland: screening, therapie en genezing?

3' educatie - 29 mei 2024 - Dr. Willemijn Corpeleijn

Consistent effect van hemodynamische monitoring bij patiëntensubgroepen met HF

3' educatie - 29 mei 2024 - Dr. Jasper Brugts - Erasmus Mc, Rotterdam

ANGPTL3 RNAi-therapeuticum verlaagt atherogene lipiden en lipoproteïnen bij patiënten met gemengde hyperlipidemie

3' educatie - 29 mei 2024 - Prof. Robert S. Rosenson

Klinische toepassing van CRISPR/Cas9-gebaseerde therapie

3' educatie - 29 mei 2024 - Dr. Danny Cohn

Imagingtechnieken voor HVZ-risicostratificatie

3' educatie - 29 mei 2024 - Dr. Saloua El Messaoudi

Causaal verband tussen verhoogde Lp(a)-waarden en CNS-risico

3' educatie - 28 mei 2024 - Dr. Anne Langsted

LDL-c-management bij post-MI-patiënten: protocol versus dagelijkse praktijk

5' educatie - 15 mei 2024 - Tinka van Trier

Diagnostiek van amyloïdose en ziekte van Anderson-Fabry

10' educatie - 13 mei 2024 - Prof. dr. Robin Nijveldt

Gunstige effecten van GLP-1RA bij HFpEF-patiënten met obesitas en DM2

10' educatie - 6 mei 2024 - Mikhail Kosiborod

Effecten van aldose reductaseremmer op inspanningstolerantie bij diabetische cardiomyopathie

3' educatie - 23 apr. 2024 - Prof. James Januzzi

Verbeteren van de cardiale energetica met cardiale mitotroop bij niet-obstructieve HCM

3' educatie - 23 apr. 2024 - Martin Maron

Veelbelovende resultaten voor zelfuitzettende TAVR-device in studie met voornamelijk vrouwen

3' educatie - 22 apr. 2024 - Hadley Wilson

Directe vergelijking van twee TAVR-devices bij patiënten met aortastenose en kleine aortaklepannulus

3' educatie - 22 apr. 2024 - Howard Herrmann

APOC3 ASO verlaagt TG significant bij patiënten met hypertriglyceridemie en verhoogd CV-risico

3' educatie - 22 apr. 2024 - Brian Bergmark

Meer dan 70% verlaging van triglyceriden met APOC3 RNAi bij patiënten met ernstige hypertriglyceridemie

3' educatie - 22 apr. 2024 - Dr. Daniel Gaudet

Langdurige verhoging in lichaamsbeweging met gamificatie en financiële stimulansen bij patiënten met verhoogd CV-risico

3' educatie - 22 apr. 2024 - Alexander Fanaroff

Twee belangrijke studies over post-ACS-behandelingen die de richtlijnen kunnen veranderen

3' educatie - 17 apr. 2024 - Prof. dr. Freek Verheugt

Preventieve PCI versus alleen optimale medische therapie voor kwetsbare plaques

3' educatie - 15 apr. 2024 - Marc Bonaca

ATTR-amyloïdose: pathofysiologie en symptomatologie

10' educatie - 15 apr. 2024 - Dr. Manon van der Meer

Pro/con debat: Zijn we klaar om inflammatie te behandelen voor HVZ-preventie?

5' educatie - 29 mei 2024 - Prof. dr. Ulrich Laufs en prof. Paul Ridker
**EAS-congres 2024**  Zijn we klaar om inflammatie te behandelen bovenop lipidenverlaging voor HVZ-preventie? Ulrich Laufs en Paul Ridker geven een samenvatting van hun debat op het EAS-congres 2024.

EAS-congres 2024 Zijn we klaar om inflammatie te behandelen bovenop lipidenverlaging voor HVZ-preventie? Ulrich Laufs en Paul Ridker geven een samenvatting van hun debat op het EAS-congres 2024.

De behandeling van kinderen met FH in Nederland: screening, therapie en genezing?

3' educatie - 29 mei 2024 - Dr. Willemijn Corpeleijn
**Nationale Lipidendag 2024** Willemijn Corpeleijn bespreekt de behandeling van kinderen met FH. Het is belangrijk dat kinderen met FH al op een jonge leeftijd opgespoord worden en starten met de behandeling, aldus Willemijn Corpeleijn.

Nationale Lipidendag 2024 Willemijn Corpeleijn bespreekt de behandeling van kinderen met FH. Het is belangrijk dat kinderen met FH al op een jonge leeftijd opgespoord worden en starten met de behandeling, aldus Willemijn Corpeleijn.

Consistent effect van hemodynamische monitoring bij patiëntensubgroepen met HF

3' educatie - 29 mei 2024 - Dr. Jasper Brugts - Erasmus Mc, Rotterdam
**ESC Heart Failure 2024** Kunnen er patiëntensubgroepen geïdentificeerd worden die meer baat hebben van pulmonale arteriedrukmonitoring-gestuurde HF-therapie bij chronisch HF? Jasper Brugts deelt de resultaten van een subgroepanalyse van MONITOR-HF.

ESC Heart Failure 2024 Kunnen er patiëntensubgroepen geïdentificeerd worden die meer baat hebben van pulmonale arteriedrukmonitoring-gestuurde HF-therapie bij chronisch HF? Jasper Brugts deelt de resultaten van een subgroepanalyse van MONITOR-HF.

ANGPTL3 RNAi-therapeuticum verlaagt atherogene lipiden en lipoproteïnen bij patiënten met gemengde hyperlipidemie

3' educatie - 29 mei 2024 - Prof. Robert S. Rosenson
**EAS-congres 2024** Wat zijn de bevindingen van de ARCHES-2-studie, die de werkzaamheid en veiligheid van zodasiran, een RNAi-therapeuticum tegen ANGPTL3, onderzocht bij patiënten met gemengde hyperlipidemie? Robert Rosenson deelt de studieresultaten.

EAS-congres 2024 Wat zijn de bevindingen van de ARCHES-2-studie, die de werkzaamheid en veiligheid van zodasiran, een RNAi-therapeuticum tegen ANGPTL3, onderzocht bij patiënten met gemengde hyperlipidemie? Robert Rosenson deelt de studieresultaten.

Klinische toepassing van CRISPR/Cas9-gebaseerde therapie

3' educatie - 29 mei 2024 - Dr. Danny Cohn
**Nationale Lipidendag 2024** Danny Cohn legt uit hoe gene-editing met CRISPR/Cas9 werkt, en vertelt meer over de klinische toepassing van CRISPR/Cas9-gebaseerde therapie bij hereditair angio-oedeem en HeFH.

Nationale Lipidendag 2024 Danny Cohn legt uit hoe gene-editing met CRISPR/Cas9 werkt, en vertelt meer over de klinische toepassing van CRISPR/Cas9-gebaseerde therapie bij hereditair angio-oedeem en HeFH.

Imagingtechnieken voor HVZ-risicostratificatie

3' educatie - 29 mei 2024 - Dr. Saloua El Messaoudi
**Nationale Lipidendag 2024** Welke imagingtechnieken kunnen gebruikt worden om hoogrisicopatiënten in een vroeg stadium te identificeren? Dr. Saloua El Messaoudi geeft een overzicht.

Nationale Lipidendag 2024 Welke imagingtechnieken kunnen gebruikt worden om hoogrisicopatiënten in een vroeg stadium te identificeren? Dr. Saloua El Messaoudi geeft een overzicht.

Frailty en multimorbiditeit hebben geen invloed op gunstig effect van SGLT2-remmer bij CNS

Nieuws - 28 mei 2024

ERA 2024 In een post-hocanalyse van EMPA-KIDNEY verminderde empagliflozine verslechtering van nierziekte of cardiovasculaire sterfte bij patiënten met CNS vergeleken met placebo, ongeacht frailty of multimorbiditeit.

Effect van combinatie van endotheline A-receptorantagonist plus SGLT2i op cardiometabole markers in CNS

Nieuws - 28 mei 2024

ERA 2024 De ZENTITH CKD-studie toonde een vermindering van 27% in UACR aan met de combinatie van de endotheline A-receptorantagonist zibotentan plus dapagliflozine vergeleken met dapagliflozine alleen bij patiënten met CNS. Wat zijn de bevindingen van een analyse van effecten op cardiometabole markers?

Causaal verband tussen verhoogde Lp(a)-waarden en CNS-risico

3' educatie - 28 mei 2024 - Dr. Anne Langsted
**EAS-congres 2024** In een Mendeliaanse randomisatiestudie werden verhoogde Lp(a)-waarden in verband gebracht met een hoger risico op CNS. “In onze studie vonden we een causaal verband”, zegt Anne Langsted.

EAS-congres 2024 In een Mendeliaanse randomisatiestudie werden verhoogde Lp(a)-waarden in verband gebracht met een hoger risico op CNS. “In onze studie vonden we een causaal verband”, zegt Anne Langsted.

Cardiale myosineremmer verbetert inspanningscapaciteit bij obstructieve HCM

Nieuws - 28 mei 2024

ESC Heart Failure 2024 Behandeling met aficamten gedurende 24 weken bij patiënten met obstructieve HCM resulteerde in verbetering van de inspanningscapaciteit en significante veranderingen in 10 secundaire eindpunten, waaronder verbeteringen in KCCQ-CSS en NYHA functionele klasse.

GLP-1RA vermindert nierevents in specifieke nieruitkomstenstudie bij CNS en DM2

Nieuws - 28 mei 2023

ERA 2024 Eerdere analyses van CVOT's hebben gesuggereerd dat GLP-1RA's niergerelateerde uitkomsten verminderen bij patiënten met DM2, maar gegevens van specifieke studies naar nieruitkomsten ontbraken. Op het ERA-congres 2024 werden de bevindingen van de FLOW-studie met semaglutide gepresenteerd.

Bempedoïnezuur verlaagt MACE-risico onafhankelijk van geslacht

Literatuur - 28 mei 2024 - Cho L, et al. - Circulation. 2024

Bempedoïnezuur had een vergelijkbare werkzaamheid en veiligheid bij vrouwelijke en mannelijke statine-intolerante patiënten met HVZ of een hoog risico daarop vergeleken met placebo, zo blijkt uit een vooraf gespecificeerde subgroepanalyse van CLEAR Outcomes.