Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Correct gebruik van NOACs: wat is de stand van zaken voor 2018?

12 jan. 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Familiaire dysbetalipoproteïnemie: pathofysiologie, diagnose en behandeling

11 apr. 2018 - Dr. Charlotte Koopal - UMC Utrecht

Nieuwe richtlijn (erfelijke) dyslipidemie voor de 2e en 3e lijn

11 apr. 2018 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep, Erasmus MC, Rotterdam

Goede ervaringen met omzetten van HF-patiënten naar nieuwe medicatie op de hartfalenpolikliniek

6 apr. 2018 - NVVC, Noordwijkerhout - Dr. Dirk J.A. Lok – cardioloog & Dian Pruijsers-Lamers

Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van hypertensie?

26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Dr. Bert-Jan van den Born, Amsterdam

Antistolling: Future without bleeding?

26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp, Amsterdam

Hoe motiveer ik mijn patiënt zijn medicijnen in te nemen?

17 mei 2018 - Dr. AnneLoes van Staa - Hogeschool Rotterdam

Praktische leidraad voor NOACs en veiligheid: hoe om te gaan met lastige situaties bij AF

12 jan. 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

SGLT2 inhibitie: cardiovasculaire risico-interventie bij T2DM?

19 apr. 2018 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Cees Tack, prof. dr. Frank Visseren

Nog een reden waarom het belangrijk is om ijzerdeficiëntie te behandelen

28 mei 2018 - Mireille Emans - Rotterdam

Diabetische dyslipidemie en resterend risico in het tijdperk van LDL-controle

25 jan. 2018 - Boston, MA, VS - Dr. Aruna Pradhan - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

De rol van de cardioloog in de behandeling van diabetespatiënten met hoog CV risico

15 mei 2018 - Dr. Maarten van Hessen en dr. Manuel Castro Cabezas

Nieuwe benaderingen voor de behandeling van dyslipidemie voorbij LDL-c

9 mrt. 2018 - VBWG op de ACC 2018, Orlando, FL, VS - Eliot Brinton, Salt Lake City, UT, VS

Antistolling 2017: de belangrijkste lessen en implicaties van recente klinische studies (2)

12 jan. 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Statine-geassociateerde spiersymptomen: echt of nocebo effect?

9 mrt. 2018 - VBWG op de ACC 2018, Orlando, FL, VS - Prof. Paul Thomson, Hartford, CT, VS

PCSK9-remming bij diabetespatiënten

19 apr. 2018 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Kees Hovingh & prof. dr. Frank Visseren

Hoe te handelen bij DOAC-gerelateerde bloedingen

9 mrt. 2018 - LUMC, Leiden - Prof.dr. Menno Huisman en dr. Alexander Cohen

De toekomst van renale denervatie in de behandeling van hypertensie

9 mrt. 2018 - VBWG op ACC, Orlando, FL, VS - Prof. Michael Böhm, Homburg, Duitsland

De ORBITA trial: geeft PCI voordeel in stabiele anginapatiënten?

9 mrt. 2018 - VBWG op ACC2018, Orlando, FL, VS - Prof. William Boden, Boston, MA, VS

Antistolling 2017: de belangrijkste lessen en implicaties van recente klinische studies (1)

12 jan. 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

BP-respons op inspanning is versterkt in hypertensieven met gereguleerde BP tijdens rust

20 juni 2018 - Chant B, et al. - Hypertension 2018

BP-responses op inspanning zijn vergelijkbaar in behandelde-gereguleerde, behandelde-ongereguleerde en onbehandelde hypertensieven, maar hoger in vergelijking met normotensieven.

Ernstige hypoglycemie geassocieerd met verhoogd risico op CV events en sterfte

19 juni 2018 - Zinman B, et al. - Diabetes Care 2018
In de LEADER trial hadden patiënten met ernstige hypoglycemie episodes een hoger risico op CV events en sterfte in vergelijking met patiënten zonder ernstige hypoglycemie, onafhankelijk van behandelgroep.

In de LEADER trial hadden patiënten met ernstige hypoglycemie episodes een hoger risico op CV events en sterfte in vergelijking met patiënten zonder ernstige hypoglycemie, onafhankelijk van behandelgroep.

Langere duur hypertensie op middelbare leeftijd verhoogt risico op dementie

19 juni 2018 - Abell JG et al. - Eur Heart J 2018
Individuen met hypertensie op middelbare leeftijd, gedefinieerd als SBP ≥130 mmHg op 50-jarige leeftijd, hebben een hoger risico op dementie, wat toeneemt met de duur van de hypertensie.

Individuen met hypertensie op middelbare leeftijd, gedefinieerd als SBP ≥130 mmHg op 50-jarige leeftijd, hebben een hoger risico op dementie, wat toeneemt met de duur van de hypertensie.

Bepaalde reproductieve factoren kunnen toekomstig CV risico verhogen

19 juni 2018 - Peters SAE en Woodward M. - Heart 2018

Verschillende reproductieve factoren, waaronder vroege menarche, een geschiedenis van miskraam of hysterectomie, vroege leeftijd van eerste bevalling, of een vroege menopauze, waren geassocieerd met een verhoogd CV risico op latere leeftijd.

Directe trombineremmer vermindert vasculaire complicaties in patiënten met myocardschade na niet-cardiale operatie

18 juni 2018 - Devereaux PJ, et al. - The Lancet 2018
Dabigatran therapie was geassocieerd met een lager risico op grote vasculaire complicaties zonder een toename in grote bloedingen in patiënten met myocardschade na niet-cardiale operatie.

Dabigatran therapie was geassocieerd met een lager risico op grote vasculaire complicaties zonder een toename in grote bloedingen in patiënten met myocardschade na niet-cardiale operatie.

Correct gebruik van NOACs: wat is de stand van zaken voor 2018?

Nieuwste ontwikkelingen in antistollingstherapie (4/4)

12 jan. 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada
Prof. John Eikelboom bespreekt de huidige keuzes voor OACs en het management van patiënten die een NOAC krijgen.

Nieuwste ontwikkelingen in antistollingstherapie Prof. John Eikelboom bespreekt de huidige keuzes voor OACs en het management van patiënten die een NOAC krijgen.

Starten met SLGT2i therapie geassocieerd met verlaagde CV uitkomsten buiten de VS en Europa

14 juni 2018 - Kosiborod M, et al. - J Am Coll Cardiol 2018

In een gepoolde analyse van databases van 6 verschillende landen was het starten met SGLT2i geassocieerd met lagere risico’s op CV uitkomsten, in vergelijking met andere glucose-verlagende middelen.

Obesitas is geassocieerd met hoog CV risico zelfs in afwezigheid van metabolische aandoeningen

14 juni 2018 - Eckel N, et al. - Lancet Diab Endocrin 2018
CV risico is hoog in obese vrouwen zonder metabolische aandoeningen, en ook in vrouwen met hypertensie, diabetes of hypercholesterolemie, onafhankelijk van hun body mass index.

CV risico is hoog in obese vrouwen zonder metabolische aandoeningen, en ook in vrouwen met hypertensie, diabetes of hypercholesterolemie, onafhankelijk van hun body mass index.

Eerste boodschappen van de 2018 ESC/ESH Richtlijn voor behandeling van hypertensie

14 juni 2018 - nieuws

Er werd een eerste blik op de nieuwe 2018 ESC/ESH Richtlijn voor hypertensie gepresenteerd, voordat ze later dit jaar gepubliceerd worden. Eén van de belangrijkste boodschappen was de onveranderde definitie van hypertensie van BP >140/90 mmHg.

Geen teken van cardiotoxiciteit door behandeling in borstkankerpatiënten

13 juni 2018 - Weberpals J, et al. - Eur Heart J 2018

In borstkankerpatiënten behandeld met radiotherapie or chemotherapie was de hart-specifieke sterfte niet verhoogd vergeleken met de algemene vrouwelijke populatie.

Familiaire dysbetalipoproteïnemie: pathofysiologie, diagnose en behandeling

11 apr. 2018 - Dr. Charlotte Koopal - UMC Utrecht
Charlotte Koopal bespreekt de pathofysiologie van familiaire dysbetalipoproteïnemie, hoe de ziekte gediagnosticeerd kan worden en aanbevelingen voor de behandeling ervan.

Charlotte Koopal bespreekt de pathofysiologie van familiaire dysbetalipoproteïnemie, hoe de ziekte gediagnosticeerd kan worden en aanbevelingen voor de behandeling ervan.

CVRM & T2DM 2018: Wat is de richting voor PCSK9- en SGLT2-inhibitie in de interne geneeskunde?

Lees en download het verslag
Lees en download het verslag

NIV dagen 2018 Lees het verslag van de presentaties over de impact van eindpuntstudies met SGLT2- en PCSK9-inhibitie voor de interne geneeskunde tijdens een workshop tijdens de NIV Internistendagen 2018., gehouden op 19 april 2018 in Maastricht.