Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Waarom zijn real-world data van NOACs belangrijk, naast gerandomiseerde studies?

10' educatie - May 22, 2019 - Prof. dr. Isabelle van Gelder, dr. Alexander Cohen

Gebruik en dosering van medicatie in HF patiënten in de dagelijkse praktijk in Nederland

5' educatie - May 15, 2019 - Dr. Gerard Linssen, prof. dr. Adriaan Voors

De rol van antistolling binnen CVRM

5' educatie - Apr. 24, 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Marco Alings

Nieuwe nationale richtlijn CVRM - Focus op LDL-c

5' educatie - Apr. 24, 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Fabrice Martens

Goede resultaten met SGLT2-remmer in patiënten met diabetische nierziekte, bij alle eGFR-niveaus

3' educatie - Apr. 15, 2019 - Melbourne, Australië

Hoopvolle resultaten met SGLT2-remmer in T2DM patiënten met nierziekte

3' educatie - Apr. 15, 2019 - Melbourne, Australië

Impact van resultaten PIONEER-HF voor behandeling van acuut gedecompenseerd hartfalen

5' educatie - Apr. 17, 2019 - Prof. dr. Adriaan Voors, dr. Mireille Emans

Veelbelovende therapie met endothelinereceptor-antagonist voor T2DM patiënten met nierziekte

3' educatie - Apr. 16, 2019

Twee studies met goed behandeleffect in hoogrisicopatiënten met T2DM en nierziekte

3' educatie - Apr. 15, 2019

Behandelopties voor amyloïd cardiomyopathie

3' educatie - Apr. 8, 2019 - Prof. dr. Peter van der Meer

Centrifugale-flow pomp superieur aan axiale-flow pomp voor klinische uitkomsten in gevorderd HF

3' educatie - Apr. 8, 2019

Verbeterde QoL met transkatheter mitralisklepreparatie in HF patiënten met secundaire mitrale regurgitatie

3' educatie - Apr. 8, 2019

Amyloïd cardiomyopathie - diagnose en typering

3' educatie - Apr. 8, 2019 - Dr. Hans Nienhuis

Device houdt HF-patiënten op veilige wijze uit het ziekenhuis

3' educatie - Apr. 3, 2019

Langetermijndata bevestigen veiligheid en effectiviteit van orale vs. IV antibiotica in linkszijdige endocarditis

3' educatie - Mar. 17, 2019

Betere uitkomst in patiënten met AF en ACS/PCI met NOAC vs. VKA en zonder aspirine

3' educatie - Mar. 17, 2019

Aanzienlijk betere uitkomsten met TAVR vs. chirurgie in patienten met aortastenose

3' educatie - Mar. 16, 2019

Sterke voorkeur voor TAVR vs. operatie bij ernstige aortastenose

3' educatie - Mar. 17, 2019

Sporten en cardiomyopathie

3' educatie - Apr. 1, 2019 - Dr. Harald Jorstad

Klinisch voordeel met SGLT2 remmer in diabetespatiënten met HF onafhankelijk van ejectiefractie

3' educatie - Mar. 25, 2019 - Dr. Eri Kato, Kyoto, Japan

Waarom zijn real-world data van NOACs belangrijk, naast gerandomiseerde studies?

10' educatie - May 22, 2019 - Prof. dr. Isabelle van Gelder, dr. Alexander Cohen
Dr. Alexander Cohen legt uit waarom real-world data van NOACs belangrijk zijn, naast resultaten van klinische studies, en bespreekt enkele belangrijke uitkomsten.

Dr. Alexander Cohen legt uit waarom real-world data van NOACs belangrijk zijn, naast resultaten van klinische studies, en bespreekt enkele belangrijke uitkomsten.

NVVC | Wat zijn de lessen van recente NOAC studies?

11 april 2019 - Dr. Marco Alings

NVVC Voorjaarssymposium 2019 Lees een samenvatting van de presentatie van dr. Marco Alings (cardioloog, Amphia Ziekenhuis, Breda), gehouden tijdens het NVVC Voorjaarssymposium 2019.

NVVC | Wat zijn de lessen van recente lipidentrials?

11 april 2019 - Dr. Fabrice Martens

NVVC Voorjaarssymposium 2019 Lees een samenvatting van de presentatie van dr. Fabrice Martens (cardioloog, Deventer Ziekenhuis), gehouden tijdens het NVVC Voorjaarssymposium 2019.

NVVC | Introductie: casuïstiek van patiënt met cardiovasculair risico, hoog LDL en chronisch en perifeer vaatlijden

11 april 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema

NVVC Voorjaarssymposium 2019 Lees een samenvatting van de presentatie van prof. dr. Wouter Jukema (cardioloog, LUMC, Leiden), gehouden tijdens het NVVC Voorjaarssymposium 2019.

Meeting impression Casuïstiek CV Risico 2019: de toekomst start nu

Lees en download het verslag
Lees en download het verslag

NVVC Voorjaarssymposium 2019 Lees het verslag van de presentaties en discussies van een lunchsymposium op het NVVC voorjaarscongres, gehouden op 11 april 2019 in Rotterdam.

Twee keer per jaar PCSK9 siRNA toedienen geeft aanhoudende LDL-c verlaging

Nieuws - May 22, 2019

Nieuwe data van de ORION-3 studie toont dat twee doseringen per jaar van inclisiran aanhoudende en veilige verlaging van LDL-c geeft met meer dan 50%, tot wel 3 jaar, bovenop LDL-c verlagende therapie.

Manipulatie van taal bij rapportage van niet-significante resultaten voor primaire uitkomsten in CV RCTs

Literatuur - May 20, 2019 - Khan MS et al. - JAMA Netw Open 2019

‘Spin’ , gedefinieerd als manipulatie van taal om lezers mogelijk te misleiden, werd geïdentificeerd in 57% van samenvattingen en in 67% van hoofdteksten in CV RCT’s die statistisch niet-significante resultaten voor primaire uitkomsten rapporteerden.

Homozygote FH in kinderen klinisch diverser dan klinische diagnostische criteria doen vermoeden

Literatuur - May 20, 2019 - Luirink IK et al., - J Clin Lipidol. 2019

De variatie aan LDL-c niveaus is groot in kinderen met genetisch gedefinieerde hoFH, en overlap bestaat tussen de LDL-c nvieaus en fenotypes van ernstige heFH en hoFH.

Intensieve BP-verlaging lijkt ook gunstig in volwassenen met diabetes, ongeacht baseline-BP

Literatuur - May 20, 2019 - Rahman F et al. - Hypertension. 2019
Een analyse van de ADVANCE-studie toont dat het behandeleffect van perindopril-indapamide in patiënten met diabetes onafhankelijk is van SBP, DBP en 10-jaars ASCVD-risico op baseline.

Een analyse van de ADVANCE-studie toont dat het behandeleffect van perindopril-indapamide in patiënten met diabetes onafhankelijk is van SBP, DBP en 10-jaars ASCVD-risico op baseline.

Gebruik en dosering van medicatie in HF patiënten in de dagelijkse praktijk in Nederland

5' educatie - May 15, 2019 - Dr. Gerard Linssen, prof. dr. Adriaan Voors
Het belang van juiste medicatie en optimale dosering in HF patiënten wordt besproken aan de hand van resultaten van het Nederlandse CHECK-HF register.

Lunchsymposium NVVC Voorjaarscongres 2019 Het belang van juiste medicatie en optimale dosering in HF patiënten wordt besproken aan de hand van resultaten van het Nederlandse CHECK-HF register.

Met nieuwe publiekscampagne wil de Hartstichting regelmatig bloeddruk meten de norm maken

Nieuws - May 18, 2019
De Hartstichting roept mensen op regelmatig hun BP te meten. Volgens de stichting zijn 1,2 miljoen Nederlanders onwetend over hun hoge BP en daarmee grotere kans op hart- of vaatziekte.

De Hartstichting roept mensen op regelmatig hun BP te meten. Volgens de stichting zijn 1,2 miljoen Nederlanders onwetend over hun hoge BP en daarmee grotere kans op hart- of vaatziekte.

Toename in hs-troponine I geassocieerd met hoger risico op CVD in individuen zonder CVD voorgeschiedenis

Literatuur - May 15, 2019 - Jia X et al. - Circulation 2019

In individuen zonder een CVD voorgeschiedenis in de ARIC studie was een toename in troponine I, gemeten met een hoge-sensitiviteitsassay, geassocieerd met ASCVD, algemeen CVD, CHD, stroke, ziekenhuisopname voor HF en sterfte door alle oorzaken.