Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

De rol van antistolling binnen CVRM

5' educatie - Apr. 24, 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Marco Alings

Nieuwe nationale richtlijn CVRM - Focus op LDL-c

5' educatie - Apr. 24, 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Fabrice Martens

Goede resultaten met SGLT2-remmer in patiënten met diabetische nierziekte, bij alle eGFR-niveaus

3' educatie - Apr. 15, 2019 - Melbourne, Australië

Hoopvolle resultaten met SGLT2-remmer in T2DM patiënten met nierziekte

3' educatie - Apr. 15, 2019 - Melbourne, Australië

Impact van resultaten PIONEER-HF voor behandeling van acuut gedecompenseerd hartfalen

5' educatie - Apr. 17, 2019 - Prof. dr. Adriaan Voors, dr. Mireille Emans

Veelbelovende therapie met endothelinereceptor-antagonist voor T2DM patiënten met nierziekte

3' educatie - Apr. 16, 2019

Twee studies met goed behandeleffect in hoogrisicopatiënten met T2DM en nierziekte

3' educatie - Apr. 15, 2019

Behandelopties voor amyloïd cardiomyopathie

3' educatie - Apr. 8, 2019 - Prof. dr. Peter van der Meer

Centrifugale-flow pomp superieur aan axiale-flow pomp voor klinische uitkomsten in gevorderd HF

3' educatie - Apr. 8, 2019

Verbeterde QoL met transkatheter mitralisklepreparatie in HF patiënten met secundaire mitrale regurgitatie

3' educatie - Apr. 8, 2019

Amyloïd cardiomyopathie - diagnose en typering

3' educatie - Apr. 8, 2019 - Dr. Hans Nienhuis

Device houdt HF-patiënten op veilige wijze uit het ziekenhuis

3' educatie - Apr. 3, 2019

Langetermijndata bevestigen veiligheid en effectiviteit van orale vs. IV antibiotica in linkszijdige endocarditis

3' educatie - Mar. 17, 2019

Betere uitkomst in patiënten met AF en ACS/PCI met NOAC vs. VKA en zonder aspirine

3' educatie - Mar. 17, 2019

Aanzienlijk betere uitkomsten met TAVR vs. chirurgie in patienten met aortastenose

3' educatie - Mar. 16, 2019

Sterke voorkeur voor TAVR vs. operatie bij ernstige aortastenose

3' educatie - Mar. 17, 2019

Sporten en cardiomyopathie

3' educatie - Apr. 1, 2019 - Dr. Harald Jorstad

Klinisch voordeel met SGLT2 remmer in diabetespatiënten met HF onafhankelijk van ejectiefractie

3' educatie - Mar. 25, 2019 - Dr. Eri Kato, Kyoto, Japan

Weglaten van aspirine na korte DAPT duur is veilig in PCI patiënten

3' educatie - Mar. 25, 2019 - Prof.dr. Freek Verheugt

Voordelen van vroege initatie van ARNI in acuut gedecompenseerd HF bevestigd in een open-label extensiestudie

3' educatie - Mar. 25, 2019 - Adam DeVore, MD

Met nieuwe publiekscampagne wil De Hartstichting regelmatig bloeddruk meten de norm maken

Nieuws - May 18, 2019
De Hartstichting roept mensen op regelmatig hun BP te meten. Volgens de stichting zijn 1,2 miljoen Nederlanders onwetend over hun hoge BP en daarmee grotere kans op hart- of vaatziekte.

De Hartstichting roept mensen op regelmatig hun BP te meten. Volgens de stichting zijn 1,2 miljoen Nederlanders onwetend over hun hoge BP en daarmee grotere kans op hart- of vaatziekte.

Toename in hs-troponine I geassocieerd met hoger risico op CVD in individuen zonder CVD voorgeschiedenis

Literatuur - May 15, 2019 - Jia X et al. - Circulation 2019

In individuen zonder een CVD voorgeschiedenis in de ARIC studie was een toename in troponine I, gemeten met een hoge-sensitiviteitsassay, geassocieerd met ASCVD, algemeen CVD, CHD, stroke, ziekenhuisopname voor HF en sterfte door alle oorzaken.

Hersen-aminopeptidase A-remmer verlaagt bloeddruk in een diverse hoogrisicopopulatie

Literatuur - May 13, 2019 - Ferdinand KC et al. - Circulation 2019

Firibastat, de eerste in zijn klasse en een selectieve en specifieke remmer van hersen-aminopeptidase A, verlaagde op veilige wijze BP in patiënten met hypertensie en overgewicht van verschillende etnische afkomst.

Goedkeuring FDA voor nieuwe behandelingen voor transthyretine-gemedieerde amyloïdose-cardiomyopathie

Nieuws - May 13, 2019

Tafamidis meglumine en tafamidis-capsules zijn door de FDA goedgekeurd voor behandeling van cardiomyopathie veroorzaakt door transthyretine-gemedieerde amyloïdose (ATTR-CM) in volwassenen.

Schatting van de benodigde Lp(a)-verlaging voor een klinisch relevante daling van CHD risico

Literatuur - May 13, 2019 - Lamina C et al. - JAMA Cardiol. 2019

Een Mendeliaanse randomisatieanalyse in populatiegebaseerde cohorten schatte dat het verlagen van Lp(a) met 65.7 mg/dL een daling van CHD risico oplevert vergelijkbaar met LDL-c reduceren met 38.67 mg/dL.

De rol van antistolling binnen CVRM

5' educatie - Apr. 24, 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Marco Alings
Dr. Marco Alings bespreekt de resultaten van de COMPASS trial, waarin toevoeging van rivaroxaban aan aspirine werd getest in patiënten met vaatlijden. Voor het verlagen van trombotisch risico zijn deze resultaten binnen CVRM zeer interessant.

Lunchsymposium NVVC Voorjaarscongres 2019 Dr. Marco Alings bespreekt de resultaten van de COMPASS trial, waarin toevoeging van rivaroxaban aan aspirine werd getest in patiënten met vaatlijden. Voor het verlagen van trombotisch risico zijn deze resultaten binnen CVRM zeer interessant.

Totale duur van antibioticagebruik in verschillende levensfasen geassocieerd met hoger CVD risico op latere leeftijd

Literatuur - May 9, 2019 - Heianza Y et al. - Eur Heart J 2019
In vrouwen was langer totaal antibioticagebruik op 40-59- en op >60-jarige leeftijd significant geassocieerd met CVD risico op latere leeftijd, en antibioticagebruik op 40-59-jarige leeftijd met risico op CHD maar niet met stroke.

In vrouwen was langer totaal antibioticagebruik op 40-59- en op >60-jarige leeftijd significant geassocieerd met CVD risico op latere leeftijd, en antibioticagebruik op 40-59-jarige leeftijd met risico op CHD maar niet met stroke.

Kleine verbetering van nierfunctie in de tijd met statinetherapie bij patiënten met hoog risico op of met CVD

Literatuur - May 9, 2019 - Vogt L et al. - J Am Heart Assoc. 2019

Een post-hoc analyse van 6 CV uitkomstentrials bij patiënten met hoog risico op of met CVD, maar niet geselecteerd op nierziekte, suggereert een dosisafhankelijk voordeel met atorvastatine op nierfunctie in de tijd.

Lager risico op incidente ziekenhuisopname voor HF met hogere adherentie aan plantaardig dieet

Literatuur - May 7, 2019 - Lara KM et al. - JACC 2019
In deze cohortstudie was hogere adherentie aan plantaardige voedingspatronen geassocieerd met lager risico op incidente HHF in volwassenen zonder CHD.

In deze cohortstudie was hogere adherentie aan plantaardige voedingspatronen geassocieerd met lager risico op incidente HHF in volwassenen zonder CHD.

Start van studie naar PCSK9-remming in hoogrisicopatiënten zonder eerder MI of stroke

Nieuws - May 7, 2019

De VESALIUS-CV studie is een uitkomstenstudie die vier jaar lang de effecten van evolocumab in patiënten met hoog CV risico zonder MI of stroke in de voorgeschiedenis zal evalueren.

Stem mee over prioritering Europese Cardiovasculaire Onderzoeksagenda

Nieuws - May 6, 2019

Tot 30 mei 2019 kunt u stemmen middels een online vragenlijst, over welke inhoudelijke thema's binnen het vakgebied prioriteit verdienen op de Onderzoeksagenda.

Aandacht voor hartfalen tijdens Heart Failure Awareness Days 2019

Nieuws - May 6, 2019

Van 6-12 mei wordt er op initiatief van de European Society of Cardiology aandacht gevraagd voor hartfalen. In Nederland organiseert het Medisch Spectrum Twente een week met activiteiten rondom dit thema.