Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

FOCUS: Behandeling van patiënten met ASCVD en diabetes

15' educatie - 16 sep. 2020 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Sara-Joan Pinto-Sietsma, dr. Nordin Hanssen

Kostenaspect van MRDTI voor het vaststellen van recidief trombose

3' educatie - 16 sep. 2020 - Dr. Erik Klok

Geen verschil in uitkomsten na 5 jaar met trimetazidine in patiënten na PCI

3' educatie - 14 sep. 2020 - Prof. Freek Verheugt

Het mechanisme van CV protectie door SGLT2-remmers

3' educatie - 14 sep. 2020 - Dr. Daniël van Raalte

Keuze van risico-verlagende middelen bij (sterk) verhoogd CV risico

3' educatie - 14 sep. 2020 - Renate Hoogeveen

Familiaire hypercholesterolemie - het hoe en waarom van screening

10' educatie - 9 sep. 2020 - Prof. dr. Kees Hovingh

Geen verbetering in aantal AF patiënten op antistolling met 1 email

3' educatie - 8 sep. 2020 - Prof. dr. Isabelle van Gelder

Ongelooflijke consistentie tussen twee SGLT2-remmer trials in HFrEF

3' educatie - 7 sep. 2020 - Milton Packer

Tijdelijk stoppen met ACEi/ARB’s geeft geen klinisch voordeel in COVID-19

3' educatie - 7 sep. 2020 - Prof. dr. Renato D. Lopes

Belangrijkste veranderingen in de 2020 AF richtlijn

5' educatie - 1 sep. 2020 - Dr. Martin Hemels

Bloeddrukverlaging moet onafhankelijk van CVD status of baseline SBP worden overwogen

3' educatie - 1 sep. 2020 - Kazem Rahimi

ESC 2020 Gesprek van de dag | dinsdag

15' educatie - 1 sep. 2020

Voordelen van het digitale ESC 2020 congres

3' educatie - 1 sep. 2020 - Prof. Barbara Casadei

Een stap vooruit in de behandeling van HFmrEF en HFpEF

3' educatie - 31 aug. 2020 - Prof. Burkert Pieske

Colchicine verlaagt primaire uitkomst bij patiënten met coronairlijden

3' educatie - 31 aug. 2020 - Dr. Mark Nidorf

Triagestrategie gebaseerd op HESTIA score niet-inferieur aan sPESI voor poliklinische behandeling van PE

5' educatie - 31 aug. 2020 - Prof. dr. Menno Huisman

Nierbeschermende effecten met SGLT2i bij patiënten met CKD

3' educatie - 30 aug. 2020 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink

Eerder ingrijpen met ritmecontrole in AF patiënten is gunstig

3' educatie - 30 aug. 2020 - Prof. dr. Harry Crijns

ESC 2020 Gesprek van de dag | zondag

15' educatie - 30 aug. 2020

Enorme impact van COVID-19 uitbraak op patiënten met ziektes die normaal gesproken behandeld kunnen worden

3' educatie - 30 aug. 2020 - Prof. Barbara Casadei

FOCUS: Behandeling van patiënten met ASCVD en diabetes

15' educatie - 16 sep. 2020 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Sara-Joan Pinto-Sietsma, dr. Nordin Hanssen
Een cardioloog en twee internisten bespreken wat resultaten van recente uitkomstenstudies met SGLT2-remmers betekenen voor CV risicomanagement bij T2DM-patiënten in de praktijk.

FOCUS Een cardioloog en twee internisten bespreken wat resultaten van recente uitkomstenstudies met SGLT2-remmers betekenen voor CV risicomanagement bij T2DM-patiënten in de praktijk.

Kostenaspect van MRDTI voor het vaststellen van recidief trombose

3' educatie - 16 sep. 2020 - Dr. Erik Klok
Erik Klok legt de kosteneffectiviteit van de MRDTI techniek uit.

NVIVG 2020 Erik Klok legt uit dat de kosten van MRDTI geen drempel mogen zijn om deze techniek in te voeren in de dagelijkse klinische praktijk.

Expert consensus over gebruik van SGLT2i en GLP1RA’s voor CV risicoreductie in T2DM

Nieuws - 15 sep. 2020

Deze 2020 expert consensus decision pathway (ECDP) biedt praktische adviezen voor gebruik van SGLT2i en GLP-1RA's voor het verminderen van CVD risico bij patiënten met T2DM.

Metabole handtekening weerspiegelt naleving van mediterraan dieet

Literatuur - 14 sep. 2020 - Li J et al., - Eur Heart J. 2020

Deze studie identificeerde een metabole handtekening, bestaande uit 67 metabolieten, die navolging van een mediterraan dieet weerspiegelt en geassocieerd is met toekomstig CVD risico.

Geen verschil in uitkomsten na 5 jaar met trimetazidine in patiënten na PCI

3' educatie - 14 sep. 2020 - Prof. Freek Verheugt

ESC 2020 Prof. Verheugt bespreekt kort de uitkomsten van de ATPCI trial, waarin het effect van trimetazidine werd onderzocht in vergelijking met placebo in patiënten die PCI hadden ondergaan.

Het mechanisme van CV protectie door SGLT2-remmers

3' educatie - 14 sep. 2020 - Dr. Daniël van Raalte
Daniël van Raalte neemt de hypotheses door over de werkingsmechanismen van SGLT2-remmers die resulteren in gunstige CV- en nier-uitkomsten.

NVIVG 2020 Daniël van Raalte neemt de hypotheses door over de werkingsmechanismen van SGLT2-remmers die resulteren in gunstige CV- en nier-uitkomsten.

Pupiloppervlakte voorspelt sterfte en heropname door HF in patiënten met HF

Literatuur - 14 sep. 2020 - Nozaki K, et al. - ESC Heart Fail. 2020

Vergeleken met een klein pupiloppervlakte was een groot pupiloppervlakte in patiënten opgenomen met acuut HF significant geassocieerd met een lagere totale sterfte en heropname in het ziekenhuis vanwege HF.

Keuze van risico-verlagende middelen bij (sterk) verhoogd CV risico

3' educatie - 14 sep. 2020 - Renate Hoogeveen
De keuze welk middel te gebruiken bij welke patiënt met hoog CV risico wordt steeds ingewikkelder. Renate Hoogeveen legt uit dat we goed moeten kijken naar individueel risico van de patiënt om een keuze te maken.

Nationale Lipidendag De keuze welk middel te gebruiken bij welke patiënt met CV risico wordt steeds ingewikkelder. Renate Hoogeveen legt uit dat we goed moeten kijken naar individueel risico van de patiënt om een keuze te maken.

Een tijdsafhankelijk model om klinisch voordeel met lipideverlagende therapieën te schatten

Literatuur - 9 sep. 2020 - Khan I, et al. - J Am Heart Assoc. 2020

Deze studie construeerde een tijdsafhankelijk model om klinisch voordeel met lipideverlagende therapieën te bepalen en dit model kan worden toegepast op verschillende scenario’s van populatie- en patiëntenniveaus.

Familiaire hypercholesterolemie - het hoe en waarom van screening

10' educatie - 9 sep. 2020 - Prof. dr. Kees Hovingh
Kees Hovingh bespreekt waarom screening op FH belangrijk is en welke tools worden gebruikt voor de diagnose ervan.

Kees Hovingh bespreekt waarom screening op FH belangrijk is en welke tools worden gebruikt voor de diagnose.

Geen verbetering in aantal AF patiënten op antistolling met 1 email

3' educatie - 8 sep. 2020 - Prof. dr. Isabelle van Gelder
Prof. Van Gelder geeft op- en aanmerkingen over de IMPACT-AFib trial, die het effect van educatie met 1 email op aantal patiënten dat antistolling innam onderzocht.

ESC 2020 Prof. Van Gelder geeft op- en aanmerkingen over de IMPACT-AFib trial, die het effect van educatie met 1 email op aantal AF patiënten dat antistolling innam onderzocht.

Verhoogd Lp(a) en familiegeschiedenis van CHD onafhankelijk en additief geassocieerd met CV events

Literatuur - 8 sep. 2020 - Mehta A et al., - J Am Coll Cardiol. 2020.

Deze studie onderzocht de onafhankelijke en gezamenlijke associaties van verhoogd Lp(a) en familiegeschiedenis van CHD met incidente ASCVD- en CHD-events bij asymptomatische personen.