Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Antistolling in de laatste levensfase

3' educatie - 25 nov. 2020 - Dr. Eric Geijteman

10 Praktische tips over diagnostiek en behandeling HFpEF

10' educatie - 24 nov. 2020 - Dr. Louis Handoko

Update over COVID-19 tijdens AHA Scientific Sessions

5' educatie - 23 nov. 2020 - Anthony Fauci

Vergelijking P2Y12 remmers in patiënten die electieve PCI ondergaan

3' educatie - 23 nov. 2020 - Dr. Jur ten Berg

IJzer carboxymaltose in patiënten met ijzertekort na acuut HF om HF opnames te verminderen

5' educatie - 23 nov. 2020 - Prof. Piotr Ponikowski

Sterktes en zwaktes van één maand DAPT trial

5' educatie - 23 nov. 2020 - Róisín Colleran

Resultaten van trials met omega-3 vetzuren mogelijk niet tegenstrijdig

3' educatie - 17 nov. 2020 - Prof. Deepak Bhat

Geen effect van omega-3 carbonzuur op MACE in hoog-risico patiënten

3' educatie - 17 nov. 2020 - Prof. Michael Lincof

Wat is de waarde van een polypil met of zonder aspirine?

3' educatie - 17 nov. 2020 - Prof. Salim Yusuf

Bijwerkingen in een trial met statine, placebo en tablet-vrije perioden

3' educatie - 16 nov. 2020 - Prof. Darrel Francis

Omega-3 vetzuren en vitamine D supplementen hebben geen effect op incidente AF

3' educatie - 15 nov. 2020 - Christine Albert

De zes pilaren van therapie in HFrEF

3' educatie - 15 nov. 2020 - Prof. dr. Marc Pfeffer

Voordeel met cardiale myosine activator in HFrEF

3' educatie - 14 nov. 2020 - Prof. John Teerlink

Detectie van wijdverspreide atherosclerose in Zweedse populatie

3' educatie - 14 nov. 2020 - Prof. dr. Göran Bergström

Geen 'one size fits all' aanpak voor medicatie bij HFpEF

10' educatie - 12 nov. 2020 - Dr. Loek van Heerebeek

Hoe diagnosticeer en behandel je amyloïdose?

10' educatie - 9 nov. 2020 - Prof. dr. Peter van der Meer

Farmacogenetica in de cardiologie

3' educatie - 9 nov. 2020 - Prof. dr. Ron van Schaik en dr. Jur ten Berg

Praktische implementatie van SGLT2-remmers in de cardiologische praktijk

3' educatie - 6 nov. 2020 - Dr. Christine Oldenburg/dr. Sebastiaan Velthuis

Therapie-ontrouw bij therapieresistente hypertensie - de olifant in de kamer

3' educatie - 2 nov. 2020 - Dr. Wilko Spiering

Combinatietherapie om LDL-c streefwaarde te behalen is de weg vooruit

3' educatie - 28 okt. 2020 - Prof. Kausik Ray, MD

Niet-steroïde MRA vermindert nier- en CV risico’s bij patiënten met CKD en T2DM met of zonder CVD

Nieuws - 25 nov. 2020

AHA 2020 De niet-steroïde MRA finerenone, onderzocht in de FIDELIO-DKD studie, verminderde het risico op nier- en CV uitkomsten, vergeleken met placebo, bij CKD en T2DM patiënten met of zonder CVD.

Antistolling in de laatste levensfase

3' educatie - 25 nov. 2020 - Dr. Eric Geijteman
**Nationale Antistollingsdag 2020** Dr. Geijteman pleit dat bij patiënten met een beperkte levensverwachting proactief in plaats van reactief gehandeld moet worden om de kwaliteit van leven te optimaliseren.

Nationale Antistollingsdag 2020 Dr. Geijteman pleit dat bij patiënten met een beperkte levensverwachting proactief in plaats van reactief gehandeld moet worden om de kwaliteit van leven te optimaliseren.

Geen associatie tussen myopathie risicoscore en andere spiersymptomen in simvastatine-behandelde patiënten

Literatuur - 24 nov. 2020 - Hopewell JC, et al. - Eur Heart J 2020

Een observationele studie toonde dat het absolute risico op myopathie laag is in patiënten die simvastatine nemen. Een myopathie risicoscore toonde geen associatie met andere spiersymptomen in deze patiënten.

PCSK9i vermindert complex coronairlijden dat revascularisatie vereist

Nieuws - 24 nov. 2020

AHA 2020 Evolocumab bovenop statines in ASCVD patiënten verminderde significant het risico op het ontwikkelen van complexe coronairlijden waar revascularisatie voor nodig is, waaronder complexe PCI of CABG.

10 Praktische tips over diagnostiek en behandeling HFpEF

Initiatief van de Werkgroep Hartfalen

10' educatie - 24 nov. 2020 - Dr. Louis Handoko
Bekijk de 10 tips van Louis Handoko wat betreft diagnostiek en behandeling van HFpEF.

Bekijk een presentatie van dr. Handoko die gegeven zou worden op de Voorjaarsbijeenkomst 2020 van de Werkgroep Hartfalen. Hij geeft 5 tips over diagnostiek en 5 tips over behandeling van HFpEF.

P2Y12-remmer met aspirine superieur aan aspirine in patiënten met ipsilaterale atherosclerotische stenose

Nieuws - 23 nov. 2020

AHA 2020 Deze subanalyse van THALES toonde aan dat ticagrelor in combinatie met aspirine significant het 30-dagen risico op beroerte of sterfte verminderde in vergelijking met aspirine bij hoog risico patiënten met ipsilaterale atherosclerotische stenose.

Update over COVID-19 tijdens AHA Scientific Sessions

5' educatie - 23 nov. 2020 - Anthony Fauci
Bekijk een presentatie die Anthony Fauci gaf op dit jaar's AHA Scientific Sessions over COVID-19: De volkgezondheid en wetenschappelijke uitdagingen.

AHA 2020 Anthony Fauci geeft een presentatie over COVID-19: De volksgezondheid en wetenschappelijke uitdagingen.

Vergelijking P2Y12 remmers in patiënten die electieve PCI ondergaan

3' educatie - 23 nov. 2020 - Dr. Jur ten Berg
Hoewel electieve PCI behoorlijk veilig is, kan myocardschade optreden binnen 48 uur na PCI. De ALPHEUS trial onderzocht het effect van type antiplaatjestherapie op myocardschade in deze patiënten.

AHA 2020 Hoewel electieve PCI behoorlijk veilig is, kan myocardschade optreden binnen 48 uur na PCI. De ALPHEUS trial onderzocht het effect van type antiplaatjestherapie op myocardschade in deze patiënten.

IJzer carboxymaltose in patiënten met ijzertekort na acuut HF om HF opnames te verminderen

5' educatie - 23 nov. 2020 - Prof. Piotr Ponikowski
Prof. Ponikowski presenteert de details van de AFFIRM-AHF trial, waarin het effect van toediening van IV ijzer carboxymaltose kort voor ontslag op klinische uitkomsten werd onderzocht in patiënten met acuut HF en ijzertekort.

AHA 2020 Prof. Ponikowski presenteert de details van de AFFIRM-AHF trial, waarin het effect van toediening van IV ijzer carboxymaltose kort voor ontslag op klinische uitkomsten werd onderzocht in patiënten acuut HF en ijzertekort.

Polypil plus aspirine verlaagt CV events in primaire preventie setting

Nieuws - 23 nov. 2020

AHA 2020 In individuen met intermediair CV risico en zonder CVD geschiedenis verlaagde een combinatie van polypil en aspirine het primaire eindpunt van CVD events in vergelijking met dubbele placebo.

Duale SGLT1 en SGLT2 remmer verlaagt CV uitkomsten in diabetespatiënten in twee settings

Nieuws - 23 nov. 2020

AHA 2020 Het primaire CV eindpunt was verlaagd door de duale SGLT1 en SGLT2 remmer sotagliflozine in vergelijking met placebo in patiënten met diabetes en CKD, en in patiënten met diabetes en ADHF.

Sterktes en zwaktes van één maand DAPT trial

5' educatie - 23 nov. 2020 - Róisín Colleran
De discussant van de Short DAPT trial, Róisín Colleran, geeft een korte samenvatting van de resultaten en bespreekt de sterktes en zwaktes van de trial.

AHA 2020 De discussant van de Short DAPT trial, Róisín Colleran, geeft een korte samenvatting van de resultaten en bespreekt de sterktes en zwaktes van de trial.