Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoeveel moet Lp(a) worden verlaagd om een betekenisvol CV voordeel op te leveren?

7 aug. 2018 - Brian Ference, MD - Cambridge, VK

De rol van proteomics bij CV risicostratificatie

17 mei 2018 - Prof. Wolfgang Koenig - München, Duitsland

PCSK9-remmers wellicht de eerste therapeutische optie om Lp(a) te verlagen

29 mei 2018 - Prof. John Chapman - Parijs, Frankrijk

Triglyceriden-rijke lipoproteïnen en CV risico

17 mei 2018 - Dr. Jan Westerink - UMC Utrecht

PCSK9 remmers: veiligheid in de klinische praktijk

17 mei 2018 - Utrecht - Dr. Jeanine Roeters van Lennep - Rotterdam

Voortschrijdende inzichten over Lp(a) als causale factor in CVD

29 juni 2018 - Oratiesymposium Kees Hovingh - John Chapman - Paris, France

Mendeliaanse randomisatiestudies en RCTs samen sterker als natuurlijk gerandomiseerde trials

29 juni 2018 - Oratiesymposium Kees Hovingh - Brian Ference, MD - Cambridge, VK

Lipiden en voeding

12 juli 2018 - Prof. David Marais - Kaapstad, Zuid-Afrika

Groter absoluut voordeel met PCSK9 remming in diabetespatiënten

26 juni 2018 - Prof. Kausik Ray, Imperial College Londen, VK

FOCUS: Real-world data NOAC's bij atriumfibrilleren

19 juni 2018 - Dr. Martin Hemels, dr. Marc Brouwer en prof.dr. Menno Huisman

Endotheelcellen en monocyten als doelwit voor het verminderen van inflammatie en atherosclerose

17 mei 2018 - Dr. Jeffrey Kroon - AMC, Amsterdam

Hoe een HF-poli, of zelfs een specifieke ARNI-poli, de zorg voor HF-patiënten kan optimaliseren

6 apr. 2018 - NVVC, Noordwijkerhout - Dr. Louise Bellersen & Marjolein Verdijk

LDL-c: van target naar eradicatie

17 mei 2018 - Prof. dr. Kees Hovingh - AMC, Amsterdam

Correct gebruik van NOACs: wat is de stand van zaken voor 2018?

12 jan. 2018 - Prof. John Eikelboom - Hamilton, ON, Canada

Familiaire dysbetalipoproteïnemie: pathofysiologie, diagnose en behandeling

11 apr. 2018 - Dr. Charlotte Koopal - UMC Utrecht

Nieuwe richtlijn (erfelijke) dyslipidemie voor de 2e en 3e lijn

11 apr. 2018 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep, Erasmus MC, Rotterdam

Goede ervaringen met omzetten van HF-patiënten naar nieuwe medicatie op de hartfalenpolikliniek

6 apr. 2018 - NVVC, Noordwijkerhout - Dr. Dirk J.A. Lok – cardioloog & Dian Pruijsers-Lamers

Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van hypertensie?

26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Dr. Bert-Jan van den Born, Amsterdam

Antistolling: Future without bleeding?

26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp, Amsterdam

Hoe motiveer ik mijn patiënt zijn medicijnen in te nemen?

17 mei 2018 - Dr. AnneLoes van Staa - Hogeschool Rotterdam

Onderbroken energiebeperkt dieet leidt tot vergelijkbare HbA1c reducties als continu energiebeperkt dieet in obese diabetespatiënten

15 aug. 2018 - Carter S et al. - JAMA Network Open 2018
Een gerandomiseerde, non-inferioriteitsstudie toonde vergelijkbare HbA1c reducties met een onderbroken energiebeperkt dieet, in vergelijking met een continu energiebeperkt dieet, in volwassen T2DM patiënten met obesitas en overgewicht.

Een gerandomiseerde, non-inferioriteitsstudie toonde vergelijkbare HbA1c reducties met een onderbroken energiebeperkt dieet, in vergelijking met een continu energiebeperkt dieet, in volwassen T2DM patiënten met obesitas en overgewicht.

Twee apoA-I-gebaseerde therapieën laten geen regressie van atherosclerotische plaque zien

15 aug. 2018 - Nicholls SJ et al., JAMA Cardiol 2018

Infusies met de HDL-mimetica MDCO-216 en CER-001 verlaagden procent atheromavolume niet in respectievelijk de MILANO-PILOT en CARAT studies, hoewel cholesterolefflux verbeterde met MDCO-216.

Herstel β-celfunctie belangrijk voor omkering T2DM na substantieel gewichtsverlies

15 aug. 2018 - Taylor R et al. - Cell Metabolism 2018

Een subanalyse van de DiRECT-studie vond minder levervet na een interventie voor gewichtsverlies, en hogere insulinesecretie in sommige T2DM patiënten, wat suggereert dat β-celfunctie hersteld kan worden.

Positief CHMP advies voor uitbreiding labels van SGLT2 remmer

14 aug. 2018 - nieuws

Op basis van de resultaten van het CANVAS programma, heeft het CHMP een positief oordeel uitgebracht om de labels van canagliflozine en de vaste-dosis combinatie canagliflozine met metformine uit te breiden.

Lichaamsbeweging geassocieerd met lager risico op diabetes bij hoog CVD risico

13 aug. 2018 - Kraus WE et al. - BMJ Open Diab Res Care 2018

Een subanalyse van de NAVIGATOR-trial liet een significante associatie zien tussen lichaamsbeweging en een lager risico op de ontwikkeling van diabetes in patiënten met een hoog CV risico, onafhankelijk van het geslacht.

Klinisch genetisch testen geeft betere diagnose FH

13 aug. 2018 - nieuws

Een Expert Consensus Panel raadt aan om klinisch genetisch testen standaardzorg te maken voor patiënten met vastgesteld of verdenking op FH, en ook voor hun familieleden at risk, voor betere risicostratificatie, diagnose en vroegtijdige behandeling.

Hoeveel moet Lp(a) worden verlaagd om een betekenisvol CV voordeel op te leveren?

7 aug. 2018 - Brian Ference, MD - Cambridge, VK
Studies naar Lp(a)-verlaging hebben tot dusver geen CV voordeel laten zien. Ference beschrijft een meer informatieve benaderling om naar Lp(a) data te kijken, om te kunnen identificeren wie het meest zou profiteren van Lp(a)-verlaging.

Symposium Cutting edge LIPID Science Studies naar Lp(a)-verlaging hebben tot dusver geen CV voordeel laten zien. Ference beschrijft een meer informatieve benaderling om naar Lp(a) data te kijken, om te kunnen identificeren wie het meest zou profiteren van Lp(a)-verlaging.

De rol van proteomics bij CV risicostratificatie

17 mei 2018 - Prof. Wolfgang Koenig - München, Duitsland
Proteomics biedt de mogelijkheid om alle eiwitten in het menselijk lichaam te beoordelen. Prof. Koenig legt uit hoe met proteomics nieuwe behandeldoelen kunnen worden geïdentificeerd.

Nationale Lipidendag Proteomics biedt de mogelijkheid om alle eiwitten in het menselijk lichaam te beoordelen. Prof. Koenig legt uit hoe met proteomics nieuwe behandeldoelen kunnen worden geïdentificeerd.

Bariatrische chirurgie vermindert risico op microvasculaire complicaties in obese diabetespatiënten

9 aug. 2018 - O’Brien R et al. - Ann Intern Med 2018
Obese T2DM patiënten die bariatrische chirurgie ondergingen hadden een tweemaal lager risico op microvasculaire complicaties, in vergelijking met gematchte controles.

Obese T2DM patiënten die bariatrische chirurgie ondergingen hadden een tweemaal lager risico op microvasculaire complicaties, in vergelijking met gematchte controles.

Blootstelling aan milde warmte goed voor het lichaam

8 aug. 2018 - nieuws

Maastrichtse wetenschappers hebben aangetoond dat de diastolische BP en bloedglucose- en insulinewaarden lager zijn na regelmatige blootstelling aan milde warmte.

LDL-c reducties lager dan 1,6 mmol/L resulteren in extra vasculair risico voordeel

8 aug. 2018 - Sabatine MS et al. - JAMA Cardiol 2018; published online ahead of print
In een meta-analyse van statines en niet-statines zijn LDL-c reducties tot een mediaan van 0,5 mmol/L (21 mg/dL) geassocieerd met een lager risico op grote vasculaire events in patiënten met mediane LDL-c startwaarden van 1,6-1,8 mmol/L (63 mg/dL).

In een meta-analyse van statines en niet-statines zijn LDL-c reducties tot een mediaan van 0,5 mmol/L (21 mg/dL) geassocieerd met een lager risico op grote vasculaire events in patiënten met mediane LDL-c startwaarden van 1,6-1,8 mmol/L (63 mg/dL).

Nieuw antiaritmicum veilig maar niet klinisch effectief in paroxysmaal AF patiënten

8 aug. 2018 - Camm AJ et al. - Eur Heart J 2018

Een gerandomiseerde trial met continue hartmonitoring liet zien dat behandeling met de I-kur-remmer S66913 veilig, maar klinisch niet effectief is in patiënten met symptomatisch paroxysmaal AF.