Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

CV risico-inschatting met gebruik van proteomics in primaire preventie setting

3' educatie - 23 jan. 2020

Een kijk op het veranderde landschap in diabetes en CVD

3' educatie - 21 jan. 2020 - Prof. dr. Lars Rydén

Bijdrage nucleaire geneeskunde voor diagnose van cardiale amyloïdose

10' educatie - 20 nov. 2019 - Ronald van Rheenen

Ruimte voor verbetering in de diabeteszorg

3' educatie - 5 okt. 2019 - Dr. Erik Serné - European Diabetes Policy Summit

Meer inzicht in huidige praktijk en samen optrekken nodig voor betere diabeteszorg

3' educatie - 5 okt. 2019 - Den Haag - Prof. Chantal Mathieu - European Diabetes Policy Summit

Nieuwe aanbevelingen in de 2019 ESC/EASD Diabetesrichtlijnen en waarom we deze nodig hadden

5' educatie - 8 okt. 2019 - Prof. Francesco Cosentino

Andere lipiden dan LDL-c: HDL-c en triglyceriden

5' educatie - 16 jan. 2020 - Prof. Peter Libby

Intensieve antitrombotische behandeling op de lange termijn: DAPT of DPI

3' educatie - 16 jan. 2020 - Dr. Marco Alings en prof. dr. Ron Peters

Beleidsadviezen om implementatie van diabetesrichtlijnen te stimuleren

5' educatie - 8 okt. 2019 - Prof. Cornelia Bala - European Diabetes Policy Summit

De veiligheid van PCSK9 remmers - hoe laag kunnen we gaan?

5' educatie - 15 jan. 2020 - Robert Giugliano

Residueel CV risico: wat moet er veranderen?

3' educatie - 9 jan. 2020 - Prof. dr. Erik Stroes

Drempels voor implementatie van diabetesrichtlijnen

5' educatie - 8 okt. 2019 - Den Haag - Prof. Roger Lehmann - European Diabetes Policy Summit

WCN Dunselman lecture

3' educatie - 7 jan. 2020 - Prof. dr. Wiek van Gilst

LDL-c verlaging met siRNA tegen PCSK9

3' educatie - 7 jan. 2020 - Prof. dr. John Kastelein

Starten, onderbreken, switchen en stoppen antistolling – wanneer en hoe?

3' educatie - 19 dec. 2019 - Dr. Michiel Coppens

Aanpakken van CV risico: de rol van statines en ezetimibe

5' educatie - 17 dec. 2019 - Prof. Christopher Cannon

FOCUS: Paradigmashift in behandeling van cardiorenale complicaties bij diabetes

15' educatie - 16 dec. 2019 - Dr. Gerard Linssen, dr. Anho Liem en dr. Erik Serné

Bepalen van residueel lipidenrisico met geadvanceerd testen

5' educatie - 13 dec. 2019 - Samia Mora, MD

De last van residueel CV risico in het statine-tijdperk

5' educatie - 13 dec. 2019 - Erin Bohula

Uitbreiding indicaties NOAC’s en plaatjesremmers – de stand van zaken

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt

Snellere stijging van bloeddruk met ouder worden in vrouwen vs. mannen

Literatuur - 27 jan. 2020 - Ji H, et al. - JAMA Cardiol. 2020

Geslachtsspecifieke analyse van BP trajecten met gebruik van data van >32,000 individuen toont aan dat BP gedurende levensloop sneller steeg in vrouwen dan in mannen, vanaf 30 jaar.

Afbouwen van diuretica voorspelt behalen van ARNI streefdosis in real-world HFrEF patiënten

Literatuur - 27 jan. 2020 - Pharithi RB et al., - ESC Heart Fail. 2020.

Sacubitril-valsartan werd goed verdragen in stabiele HFrEF patiënten in een real-world populatie. De streefdosis werd behaald in de meerderheid van de populatie en was gelinkt aan een verlaging van diureticumdosis.

Antisense tegen apoC-III verlaagt veilig triglyceriden in patiënten met hypertriglyceridemie

Nieuws - 23 jan. 2020

De fase 2 studie, waarin de antisense AKCEA-APOCIII-Lrx werd onderzocht, heeft zijn primaire eindpunt behaald in patiënten met hypertriglyceridemie en hoog CVD risico of vastgesteld CVD.

CV risico-inschatting met gebruik van proteomics in primaire preventie setting

3' educatie - 23 jan. 2020
Een machine-learning model met data van expressie >300 eiwitten gaf een betere risicovoorspelling op eerste CV event in personen zonder CVD dan een model dat traditionele risicofactoren omvat.

Een machine-learning model met data van expressie >300 eiwitten gaf een betere risicovoorspelling op eerste CV event in personen zonder CVD dan een model dat traditionele risicofactoren omvat.

Factor XIa-antilichaam non-inferieur aan standaard tromboprofylaxe na knieoperatie

Literatuur - 21 jan. 2020 - Weitz JI et al., - JAMA 2020

De FOXTROT studie laat zien dat osocimab, een factor XI-remmer, non-inferieur was aan enoxaparin in de preventie van VTE to 10-13 dagen na knie-artroplastiek.

Een kijk op het veranderde landschap in diabetes en CVD

3' educatie - 21 jan. 2020 - Prof. dr. Lars Rydén
Wat zijn problemen in het veld van diabetes en CVD? Prof. Rydén schetst de situatie en bespreekt hoe CVD risico in diabetespatiënten verlaagd kan worden.

WCN 2019 Wat zijn problemen in het veld van diabetes en CVD? Prof. Rydén schetst de situatie en bespreekt hoe CVD risico in diabetespatiënten verlaagd kan worden.

Trainen voor een eerste marathon heeft gunstige effecten op BP en stijfheid van de aorta

Literatuur - 21 jan. 2020 - Bhuva AN et al., - J Am Coll Cardiol. 2020

Deze prospectieve studie toonde aan dat 6 maanden hardlooptraining en het uitlopen van een eerste marathon resulteert in een bloeddrukreductie en een daling van de aortastijfheid.

Bijdrage nucleaire geneeskunde voor diagnose van cardiale amyloïdose

10' educatie - 20 nov. 2019 - Ronald van Rheenen
Van Rheenen gaat in op welke beeldvormingstechnieken met verschillende tracers kunnen worden ingezet om systemische amyloïdose vast te stellen, wat hiermee te zien is, en welke informatie dit geeft.

Van Rheenen gaat in op welke beeldvormingstechnieken met verschillende tracers kunnen worden ingezet om systemische amyloïdose vast te stellen, wat hiermee te zien is, en welke informatie dit geeft.

Ruimte voor verbetering in de diabeteszorg

3' educatie - 5 okt. 2019 - Dr. Erik Serné - European Diabetes Policy Summit
Omdat implementatie van richtlijnadviezen onvoldoende is, zoekt dr. Serné naar stappen die gezet moeten worden om diabeteszorg te verbeteren.

Diabetes summit Omdat implementatie van richtlijnadviezen onvoldoende is, zoekt dr. Serné naar stappen die gezet moeten worden om diabeteszorg te verbeteren.

Meer inzicht in huidige praktijk en samen optrekken nodig voor betere diabeteszorg

3' educatie - 5 okt. 2019 - Den Haag - Prof. Chantal Mathieu - European Diabetes Policy Summit
Prof. Mathieu constateert dat de praktijk achterloopt op de beschikbare bewijsvoering over management van T2DM. Ze overweegt wat hieraan ten grondslag ligt en wat er moet gebeuren.

DIabetes summit Prof. Mathieu constateert dat de praktijk achterloopt op de beschikbare bewijsvoering over management van T2DM. Ze overweegt wat hieraan ten grondslag ligt en wat er moet gebeuren.

Gewicht als jong kind of in moeder vóór zwangerschap gerelateerd aan gewicht op 15-jarige leeftijd

Literatuur - 17 jan. 2020 - Yoshida S et al., - Pediatr Obes. 2020

Een longitudinale studie toont dat overgewicht/obesitas op 3 jaar, of overgewicht/obesitas vóór de zwangerschap in de moeder, een voorbode is van overgewicht/obesitas in 15-jarige Japanse meisjes.

Nieuwe aanbevelingen in de 2019 ESC/EASD Diabetesrichtlijnen en waarom we deze nodig hadden

5' educatie - 8 okt. 2019 - Prof. Francesco Cosentino
Prof. Cosentino gaat in op het waarom en hoe van ontwikkeling van klinische richtlijnen, in het licht van nieuwe aanbevelingen in de 2019 ESC/EASD diabetesrichtlijnen.

Diabetes summit Prof. Cosentino gaat in op het waarom en hoe van ontwikkeling van klinische richtlijnen, in het licht van nieuwe aanbevelingen in de 2019 ESC/EASD diabetesrichtlijnen.