Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoe stel je de diagnose HFpEF en HFmrEF in de dagelijkse praktijk?

10' educatie - 29 juni 2022 - Dr. Vanessa van Empel

Genetisch testen voor FH met gebruik van high-throughput microarray

3' educatie - 28 juni 2022 - Shirin Ibrahim

Gezonde voeding voor de preventie en behandeling van HVZ en diabetes

3' educatie - 27 juni 2022 - Prof. dr. Marianne Geleijnse

Is grootschalige en betaalbare DNA-diagnostiek haalbaar voor 2025?

3' educatie - 20 juni 2022 - Dr. Jeroen van Rooij

Geen rol voor Lp(a) in trombose

3' educatie - 16 juni 2022 - Prof. dr. Alberico Catapano

Resultaten van analyse van pediatrische FH-patiënten in groot wereldwijd register

3' educatie - 16 juni 2022 - Kanika Dharmayat

Geslachtsverschillen met PCSK9i-gebruik

3' educatie - 16 juni 2022 - Dr. Annette Galema-Boers

Hoe kan het door Lp(a) veroorzaakte ASCVD-risico worden gecompenseerd?

3' educatie - 13 juni 2022 - Prof. dr. Alberico Catapano

GLP-1RA als nieuwe behandeloptie in het verschiet voor obesitas

3' educatie - 1 juni 2022 - Prof. Ulrich Laufs, MD, PhD

Wake-up call om focus te verleggen van CVD-behandeling naar behoud van CV-gezondheid

3' educatie - 1 juni 2022 - Prof. Lale Tokgözoğlu

Belang van gewichtsverlies bij patiënten met AF

10' educatie - 31 mei 2022 - Dr. Martin Hemels

Wat zijn de uitkomsten van een meta-analyse van studies met PCSK9-remmers?

3' educatie - 30 mei 2022 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep en Janneke Mulder

Wat is de rol van beeldvorming en hoe kan het medische therapie sturen in ASCVD?

3' educatie - 24 mei 2022 - Prof. Stephen Nicholls

Behandeling gericht op de ANGPTL3-pathway voor verlaging van triglyceriderijke lipoproteïnen

3' educatie - 24 mei 2022 - Nicholas Marston

Nieuwe orale CETP-remmer voor lipidenverlaging

3' educatie - 24 mei 2022 - Prof. Kausik Ray

Een gestratificeerde aanpak is nodig om behandeling van IHD te verbeteren

3' educatie - 24 mei 2022 - Prof. Filippo Crea

Gesprekstips voor leefstijladvies bij hartfalenpatiënten

5' educatie - 16 mei 2022 - Tamara Aipassa

Casuïstiek: SGLT2-remmers bij hartfalen in de klinische praktijk

15' educatie - 16 mei 2022 - Dr. Jozine ter Maaten en Dr. Sebastiaan Velthuis

De centrale vraag in de sportcardiologie

5' educatie - 9 mei 2022 - Dr. Harald Jørstad

Partydrugs en HVZ

5' educatie - 2 mei 2022 - Dr. Robert Riezebos

SGLT2i-therapie hoeft niet te worden gestaakt na vroege eGFR-daling bij HFrEF-patiënten

Literatuur - 5 juli 2022 - Zannad F, et al. - Eur J Heart Fail. 2022

In het begin van een behandeling met empagliflozine is een lichte daling van de eGFR te verwachten. Dit betekent echter niet dat HFrEF-patiënten geen baat hebben bij SGLT2i-therapie, zo blijkt uit een secundaire analyse van de EMPEROR-Reduced trial.

Vergelijking van twee DOAC’s in AF-patiënten

Literatuur - 4 juli 2022 - Ray WA, et al. - JAMA. 2021

Een verschil tussen de DOAC’s apixaban en rivaroxaban is dat apixaban 2 keer per dag wordt ingenomen, terwijl bij rivaroxaban één dosis volstaat. Hoe verhouden de effectiviteit en veiligheid van beide antistollingsmiddelen zich tot elkaar bij ouderen met AF?

HVZ-risico geassocieerd met LDL-c is geslachtsspecifiek

Literatuur - 4 juli 2022 - Cupido AJ, et al. - J Am Heart Assoc. 2022

Het causale effect van LDL-c op het HVZ-risico was sterker bij mannelijke dan bij vrouwelijke deelnemers aan het UK Biobank-cohort. Dit suggereert dat LDL-c bij vrouwen een minder belangrijke voorspeller van het HVZ-risico is dan bij mannen.

Hoe stel je de diagnose HFpEF en HFmrEF in de dagelijkse praktijk?

10' educatie - 29 juni 2022 - Dr. Vanessa van Empel
Voor het stellen van de diagnose van HFpEF zijn verschillende scores en algoritmes beschikbaar. Hoe pak je dat aan in de dagelijkse praktijk? Vanessa van Empel deelt haar stappenplan.

Voor het stellen van de diagnose van HFpEF zijn verschillende scores en algoritmes beschikbaar. Hoe pak je dat aan in de dagelijkse praktijk? Vanessa van Empel deelt haar stappenplan.

Genetisch testen voor FH met gebruik van high-throughput microarray

3' educatie - 28 juni 2022 - Shirin Ibrahim
Gebruik van DNA-diagnostiek bij familiaire hypercholesterolemie (FH) is nog beperkt. Een high-throughput microarray voor genotypering kan hierin mogelijk verandering brengen.

Nationale Lipidendag 2022 Gebruik van DNA-diagnostiek bij familiaire hypercholesterolemie (FH) is nog beperkt. Een high-throughput microarray voor genotypering kan hierin mogelijk verandering brengen.

Bijna alle ACS-patiënten bereiken LDL-c streefwaarde met toevoeging van PCSK9i aan optimale statinetherapie

Literatuur - 28 juni 2022 - Landmesser U, et al. - Eur J Prev Cardiol. 2022

In een subanalyse van de ODYSSEY OUTCOMES-trial bereikte 95% van de patiënten met recent acuut coronair syndroom (ACS) de LDL-c-streefwaarde van <1,4 mmol/l wanneer alirocumab werd toegevoegd aan optimale statinetherapie, in plaats van slechts 17% met placebo.

DOAC-monotherapie verlaagt totale aantal nadelige events bij AF en stabiel coronairlijden

Literatuur - 27 juni 2022 - Naito R, et al. - JAMA Cardiol. 2022

In een post-hocanalyse van de AFIRE-trial was rivaroxaban-monotherapie geassocieerd met een 38% lager risico op eerste en terugkerende trombotische events en bloedingen bij patiënten met AF en stabiel coronairlijden in vergelijking met combinatietherapie van rivaroxaban met antiplaatjesmiddelen.

Gezonde voeding voor de preventie en behandeling van HVZ en diabetes

3' educatie - 27 juni 2022 - Prof. dr. Marianne Geleijnse
Wat zijn aanbevelingen in de richtlijn Goede Voeding van de Gezondheidsraad? En wat is de rol van goede voeding bij HVZ en diabetes?

Nationale Lipidendag 2022 Wat zijn aanbevelingen in de richtlijn Goede Voeding van de Gezondheidsraad? En wat is de rol van goede voeding bij HVZ en diabetes?

Trombo-embolische complicaties veelvoorkomend bij ATTR-CM

Literatuur - 27 juni 2022 - Vilches S, et al. - Eur J Heart Fail. 2022

ATTR-CM is een progressieve, veelal dodelijke vorm van hartziekte die wordt gekenmerkt door ophoping van het eiwit transthyretine in het hart. Onduidelijk is hoe vaak trombo-embolische complicaties optreden bij patiënten met ATTR-CM.

20-jaarsprognose van hypertrofische cardiomyopathie: lage mortaliteit maar hoge morbiditeit

Literatuur - 22 juni 2022 - Sugiura K, et al. - ESC Heart Fail. 2022

In een gemeenschapsgebaseerd cohortonderzoek naar hypertrofische cardiomyopathie (HCM) stierven jaarlijks weinig patiënten aan de ziekte. De HCM-gerelateerde morbiditeit was echter aanzienlijk.

SGLT2-remmer vermindert incidentie hyperkaliëmie in HF-patiënten

Literatuur - 21 juni 2022 - Ferreira JP, et al. - Eur Heart J. 2022

Hyperkaliëmie leidt vaak tot het onderbreken of staken van de behandeling met RAAS-remmers, wat de prognose van patiënten met HF kan verslechteren. De SGLT2-remmer empagliflozine biedt hier mogelijk soelaas.

Is grootschalige en betaalbare DNA-diagnostiek haalbaar voor 2025?

3' educatie - 20 juni 2022 - Dr. Jeroen van Rooij
Een betaalbaar DNA-diagnostiekplatform waarop veel verschillende genetische varianten in één keer kunnen worden gedetecteerd: welke mogelijkheden biedt dit en is het haalbaar?

Een betaalbaar DNA-diagnostiekplatform waarop veel verschillende genetische varianten in één keer kunnen worden gedetecteerd: welke mogelijkheden biedt dit en is het haalbaar?