Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Sterk gezuiverd omega-3 vetzuur verlaagt niet alleen eerste ischemische events, maar ook terugkerende events

3' educatie - Mar. 19, 2019 - New Orleans, LA, VS - Deepak L. Bhatt, MD

Cholesterolsyntheseremmer mogelijk aanvullende therapie voor statine in patiënten met hoog CV risico

3' educatie - Mar. 19, 2019 - New Orleans, LA, VS - Anne Carol Goldberg, MD

PA-drukgeleide therapie met geïmplanteerde sensor veilig bij HF patiënten

3' educatie - Mar. 19, 2019 - New Orleans, LA, VS - Dr. Arend Mosterd

Geen verschil in overleving met directe vs uitgestelde hartkatheterisatie na hartstilstand in NSTEMI patiënten

3' educatie - Mar. 19, 2019 - Jorrit Lemkes

Opsporing van AF met draagbare technologie ter preventie van stroke

3' educatie - Mar. 17, 2019 - New Orleans, LA, VS

Duale of drievoudige therapie bij AF en ACS/PCI

3' educatie - Mar. 17, 2019 - New Orleans, LA, VS - Dr. Marc Brouwer

Een eerste stap voor opsporing van AF met slimme draagbare technologie

3' educatie - Mar. 17, 2019 - New Orleans, LA, VS - Matthew W. Martinez, MD

Leefstijlverbetering vormt de basis van de richtlijn voor primaire preventie

3' educatie - Mar. 16, 2019 - New Orleans, LA - Amit Khera, MD

Proof-of-concept: smartwatch detecteert AF terecht in 84% van de gevallen met onregelmatige pols

3' educatie - Mar. 15, 2019 - ACC 2019, New Orleans - Michael Valentine, MD

Nieuwe overkoepelende adviezen in de primaire preventierichtlijn om implementatie van advies te verbeteren

3' educatie - Mar. 15, 2019 - New Orleans, LA, VS - Donna Arnett, MD

Verwachte veranderingen in de nieuwe richtlijn hypertensieve crisis

3' educatie - Mar. 4, 2019 - Dr. Bert-Jan van den Born

Thuismeetprogramma HartWacht geeft patiënten meer verantwoordelijkheid over het meten van gezondheid

3' educatie - Feb. 11, 2019 - Sebastiaan Blok - Amsterdam

Hoe moeten we de nieuwe streefwaarden voor bloeddrukverlaging interpreteren?

3' educatie - Feb. 11, 2019 - Prof. dr. Peter de Leeuw

Nieuwe, langwerkende RAS-blokker: hypertensiemanagement van de toekomst?

3' educatie - Feb. 11, 2019 - Prof. dr. Jan Danser

Nieuwe aanbevelingen in de ESC/ESH richtlijn voor management van hypertensie

3' educatie - Feb. 11, 2019 - Amersfoort - Prof. Bryan Williams - Londen, VK

Doe mee met Mei MeetMaand voor meer aandacht voor hoge bloeddruk

3' educatie - Feb. 6, 2019 - Prof. Neil Poulter - Londen, VK

Aspirine voor primaire preventie van CV events: wel of niet adviseren?

3' educatie - Jan. 30, 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt - Amsterdam

Laag aantal ernstige nadelige events gezien met SGLT2-remming

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr.Peter Ueda - Stockholm, Zweden

FOCUS: Hedendaagse antistollingstherapie bij kwetsbare ouderen met atriumfibrilleren

15' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. René Jansen, Dr. Martin Hemels en Andrew Oostindjer

Aandachtspunten bij behandeling van ouderen in de cardiologie

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Dr. jan-Paul Ottervanger - Isala, Zwolle

Centrale en perifere inspannings-gerelateerde factoren onafhankelijk geassocieerd met HFpEF

Literatuur - Mar. 21, 2019 - Wolsk E et al. - JACC Heart Failure 2019

Pulmonale capillaire wiggedruk (PCWP), BMI en slagvolume waren onafhankelijk geassocieerd met HFpEF, in vergelijking met gezonde individuen die zich met dezelfde werklast inspanden.

Echocardiografische voorspellers van klinische uitkomsten in patiënten met HF en ernstige secundaire mitrale regurgitatie

Nieuws - Mar. 21, 2019

ACC 2019 In een echocardiografische substudie van de COAPT trial werden voorspellers van slechte uitkomsten bestudeerd in patiënten met ernstige secundaire mitrale regurgitatie.

Vroege initiatie van ARNI in het ziekenhuis na ADHF verbetert uitkomsten in HFrEF

Nieuws - Mar. 20, 2019

ACC 2019 Een open-label extensiestudie van de PIONEER-HF trial toonde aan dat initiatie van sacubitril/valsartan (S/V) in het ziekenhuis klinische uitkomsten verbetert na ADHF in HFrEF patiënten, in vergelijking met initiatie van enalapril in het ziekenhuis gevolgd door S/V.

Minder hersenschade met intensieve BP-verlaging in ouderen met hypertensie, maar geen effect op functie

Nieuws - Mar. 20, 2019

ACC 2019 De gerandomiseerde INFINITY trial gaf een significante reductie in progressie van subcorticale wittestofziekte in ouderen die een intensievere bloeddrukverlagende therapie ontvangen, maar mobiliteit en cognitieve functie waren niet verbeterd.

Aanpassen van therapie op basis van pulmonale arteriedruk kan HHF verminderen en is veilig bij HF patiënten

Nieuws - Mar. 19, 2019

ACC 2019 Post-approval analyses van de CardioMEMS PAS trial toonden aan dat pulmonale arteriedruk-geleide behandeling effectief is in het verminderen van ziekenhuisopnames voor HF, en veilig is voor patiënten met NYHA klasse III HF.

Timing angiografie beïnvloedt overleving na hartstilstand niet in NSTEMI patiënten

Nieuws - Mar. 19, 2019

ACC 2019 De COACT trial toonde geen betere overleving na 90 dagen aan met onmiddellijke vs uitgestelde coronaire angiografie in NSTEMI patiënten met herstel van spontane circulatie na een hartstilstand buiten het ziekenhuis.

Kortere DAPT duur is even veilig en effectief als 12 maanden DAPT na drug-eluting stent implantatie

Nieuws - Mar. 19, 2019

ACC 2019 De STOPDAPT-2 en SMART-CHOICE trials toonden beide aan dat kortere DAPT duur niet-inferieur was aan 12 maanden DAPT voor ischemische uitkomsten met verminderd aantal bloedingen na drug-eluting stent implantatie.

Sterk gezuiverd omega-3 vetzuur verlaagt niet alleen eerste ischemische events, maar ook terugkerende events

3' educatie - Mar. 19, 2019 - New Orleans, LA, VS - Deepak L. Bhatt, MD
Icosapent ethyl vermindert totaal aantal schemische events en eerste en terugkerende events in vergelijking met placebo. Prof Bhatt legt de resultaten van de REDUCE-IT trial uit en wat deze betekenen voor hoog risico patiënten.

ACC 2019 Icosapent ethyl vermindert totaal aantal schemische events en eerste en terugkerende events in vergelijking met placebo. Prof Bhatt legt de resultaten van de REDUCE-IT trial uit en wat deze betekenen voor hoog risico patiënten.

Cholesterolsyntheseremmer mogelijk aanvullende therapie voor statine in patiënten met hoog CV risico

3' educatie - Mar. 19, 2019 - New Orleans, LA, VS - Anne Carol Goldberg, MD
De resultaten van de CLEAR Wisdom trial worden samengevat door prof Goldberg, met als belangrijkste bevinding de verlaging van LDL-c met bempedoic acid vs placebo.

De resultaten van de CLEAR Wisdom trial worden samengevat door prof Goldberg, met als belangrijkste bevinding de verlaging van LDL-c met bempedoic acid vs placebo.

PA-drukgeleide therapie met geïmplanteerde sensor veilig bij HF patiënten

3' educatie - Mar. 19, 2019 - New Orleans, LA, VS - Dr. Arend Mosterd
Dr. Arend Mosterd bespreekt de uitkomsten van post-approval analyses van de CardioMEMS PAS trial, waarin de effectiviteit en veiligheid van implantatie van de CardioMEMS werd onderzocht.

ACC 2019 Dr. Arend Mosterd bespreekt de uitkomsten van post-approval analyses van de CardioMEMS PAS trial, waarin de effectiviteit en veiligheid van implantatie van de CardioMEMS werd onderzocht.

Geen verschil in overleving met directe vs uitgestelde hartkatheterisatie na hartstilstand in NSTEMI patiënten

3' educatie - Mar. 19, 2019 - Jorrit Lemkes
In de COACT trial werd onderzocht of NSTEMI patiënten een betere overleving hadden na een hartstilstand met directe hartkatheterisatie versus een uitgestelde strategie.

ACC 2019 In de COACT trial werd onderzocht of NSTEMI patiënten een betere overleving hadden na een hartstilstand met directe hartkatheterisatie versus een uitgestelde strategie.

Sterk gezuiverd omega-3 vetzuur verlaagt eerste en terugkerende ischemische events in hypertriglyceridemie

Nieuws - Mar. 19, 2019

ACC 2019 Een totale events analyse van REDUCE-IT liet zien dat icosapent ethyl niet alleen eerste events kan verminderen met 25%, maar ook tweede, derde of verdere events met respectievelijk 32%, 31% en 48%.