Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verschuivingen in therapeutische platforms

3' educatie - 27 nov. 2023 - Prof. dr. Erik Stroes

Verbetering van postpartum bloeddrukregulatie heeft gunstige langetermijneffecten na zwangerschapshypertensie

3' educatie - 20 nov. 2023 - Dr. Paul Leeson

Een optie voor bloeddrukverlaging zonder extra pillen

3' educatie - 16 nov. 2023 - Florian Rader

Top 3 observaties in first-in-human-studie met PCSK9-gentherapie

3' educatie - 16 nov. 2023 - Dr. Andrew Bellinger

Resultaten met nieuwe FXI-remmer bij AF maken de weg vrij voor fase 3-studies

3' educatie - 16 nov. 2023 - Christian Ruff

Gunstig effect van TTR-stabilisator al zichtbaar na 3 maanden bij cardiale ATTR-amyloïdose

3' educatie - 15 nov. 2023 - Ahmad Masri

Nieuwe inzichten over het belang van natriumreductie in de voeding

3' educatie - 14 nov. 2023 - Deepak Gupta

Nieuw RNAi-therapeuticum verlaagt bloeddruk bij patiënten met hypertensie

3' educatie - 13 nov. 2023 - George Bakris, MD

GLP-1RA voor vermindering van HVZ-risico bij obesitas en overgewicht - klinische implicaties

3' educatie - 13 nov. 2023 - Michael Lincoff

Lp(a) beneden detectielimiet met hoogste dosis siRNA in fase 1-studie

3' educatie - 13 nov. 2023 - Prof. Steven Nissen

Drie fascinerende nieuwe strategieën voor lipidenmanagement

3' educatie - 13 nov. 2023 - Prof. dr. Karol Watson

Lager risico op beroerte met DOAC versus aspirine bij subklinisch atriumfibrilleren

3' educatie - 12 nov. 2023 - Jeff Healey

Twee verschillende behandeltrajecten voor stabiele coronaire hartziekte

3' educatie - 12 nov. 2023 - Dr. Rasha Al-Lamee

GLP-1RA vermindert risico op CV-uitkomsten geassocieerd met overgewicht en obesitas

3' educatie - 12 nov. 2023 - Michael Lincoff

Verbetering van gezondheidsuitkomsten met GLP-1RA bij patiënten met overgewicht of obesitas met HVZ

3' educatie - 12 nov. 2023 - Dr. Ania Jastreboff

Oproep tot actie om de ziektelast van HVZ bij vrouwen te verlagen

3' educatie - 10 nov. 2023 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep

Registratie-gebaseerd gerandomiseerd onderzoek bij patiënten met hartfalen

3' educatie - 6 nov. 2023 - Dr. Jeroen Schaap

Deltaplan Hartfalen: wat is het en wat zijn de doelen?

3' educatie - 2 nov. 2023 - Dr. Jozine ter Maaten

Rechterventrikelfalen bij cardiomyopathie

5' educatie - 31 okt. 2023 - Dr. Anneline te Riele

Telemonitoring bij chronisch hartfalen

5' educatie - 26 okt. 2023 - Dr. Jasper Brugts

Ook ouderen hebben baat bij lipidenverlagende therapie voor primaire preventie

Literatuur - 27 nov. 2023 - Andersson NW, et al. - J Am Coll Cardiol. 2023

In een Deens cohortonderzoek bereikten personen ≥70 jaar een vergelijkbare relatieve reductie van het risico op ernstige vasculaire events met lipidenverlagende therapie voor primaire preventie van HVZ als personen <70 jaar.

Verschuivingen in therapeutische platforms

3' educatie - 27 nov. 2023 - Prof. dr. Erik Stroes
Wat is de ideale behandeling van patiënten? Prof. Stroes vertelt over de ontwikkeling van monoclonale antilichamen, RNA-targeting en het summum gentherapie.

WCN-congres 2023 Wat is de ideale behandeling van patiënten? Prof. Stroes vertelt over de ontwikkeling van monoclonale antilichamen, RNA-targeting en het summum gentherapie.

Optimalisatie van HF-medicatie niet beperkt door aanwezigheid van meerdere niet-cardiale comorbiditeiten

Literatuur - 27 nov. 2023 - Chioncel O, et al. - Eur J Heart Fail. 2023

Bij gehospitaliseerde patiënten met acuut HF vormde het aantal niet-cardiale comorbiditeiten geen beperking voor snelle optitratie van orale HF-medicatie, noch was dit van invloed op het gunstige effect van hoogintensieve zorg op 180-daagse HF-heropname of totale sterfte vergeleken met gebruikelijke zorg.

Fase 3-studie met FXIa-remmer vroegtijdig stopgezet vanwege inferieure werkzaamheid

Nieuws - 21 nov. 2023

De OCEANIC-AF-studie zal vroegtijdig worden stopgezet vanwege een gebrek aan werkzaamheid. De studie onderzoekt de effecten van FXIa-remmer asundexian vergeleken met apixaban op het risico op beroerte en systemische embolie bij patiënten met AF met risico op een beroerte.

Verbetering van postpartum bloeddrukregulatie heeft gunstige langetermijneffecten na zwangerschapshypertensie

3' educatie - 20 nov. 2023 - Dr. Paul Leeson
**AHA 2023** Wat zijn de langetermijneffecten van een postpartum, door de arts gestuurde bloeddrukverlagende strategie bij vrouwen na zwangerschapshypertensie? Paul Leeson deelt de resultaten van de POP-HT-studie.

AHA 2023 Wat zijn de langetermijneffecten van een postpartum, door de arts gestuurde bloeddrukverlagende strategie bij vrouwen na zwangerschapshypertensie? Paul Leeson deelt de resultaten van de POP-HT-studie.

Optimale postpartum behandeling met antihypertensiva verbetert bloedrukregulatie op de lange termijn na zwangerschapshypertensie

Nieuws - 20 nov. 2023

AHA 2023 In de POP-HT-studie leidde zelfmonitoring van de BD in combinatie met aanpassingen van antihypertensieve medicatie door de arts tijdens de eerste 6 weken postpartum tot verbeteringen in de BD na 9 maanden na zwangerschapshypertensie.

siRNA gericht op TTR verbetert functionele capaciteit bij cardiale ATTR-amyloïdose

Literatuur - 20 nov. 2023 - Maurer MS, et al. - N Engl J Med. 2023

In de APOLLO-B-studie resulteerde patisiran gedurende 12 maanden in behoud van de functionele capaciteit, gezondheidsstatus en kwaliteit van leven bij patiënten met cardiale transthyretine (ATTR)-amyloïdose vergeleken met placebo.

Geen bevestiging van werkzaamheid van PCSK9-siRNA bij HoFH in fase 3-studie

Literatuur - 20 nov. 2023 - Raal F, et al. - Circulation. 2023

De ORION-5-studie, waarin 56 patiënten met homozygote familiaire hypercholesterolemie (HoFH) werden behandeld met inclisiran of placebo, heeft de primaire uitkomstmaat van LDL-c-reductie na 150 dagen niet gehaald. De PCSK9-waarde daalde wel in de inclisirangroep.

Een optie voor bloeddrukverlaging zonder extra pillen

3' educatie - 16 nov. 2023 - Florian Rader
“Onvoldoende therapietrouw is een enorm probleem en waarschijnlijk de grootste barrière als het gaat om de beheersing van hypertensie”, zegt Florian Rader. Hij bespreekt de mogelijkheden van ultrasone renale denervatie in de hypertensiezorg.

AHA 2023 “Onvoldoende therapietrouw is een enorm probleem en waarschijnlijk de grootste barrière als het gaat om de beheersing van hypertensie”, zegt Florian Rader. Hij bespreekt de mogelijkheden van ultrasone renale denervatie in de hypertensiezorg.

Top 3 observaties in first-in-human-studie met PCSK9-gentherapie

3' educatie - 16 nov. 2023 - Dr. Andrew Bellinger
**AHA 2023** Andrew Bellinger vertelt over VERVE-101, een nieuw medicijn dat een verandering van een enkel basenpaar in het //PCSK9//-gen veroorzaakt om PCSK9 en LDL-c te verlagen. Hij deelt de drie belangrijkste observaties van de studie met VERVE-101 bij patiënten met HeFH en ASCVD.

AHA 2023 Andrew Bellinger vertelt over VERVE-101, een nieuw medicijn dat een verandering van een enkel basenpaar in het PCSK9-gen veroorzaakt om PCSK9 en LDL-c te verlagen. Hij deelt de drie belangrijkste observaties van de studie met VERVE-101 bij patiënten met HeFH en ASCVD.

Resultaten met nieuwe FXI-remmer bij AF maken de weg vrij voor fase 3-studies

3' educatie - 16 nov. 2023 - Christian Ruff
Tot verrassing van de onderzoekers van de AZALEA-TIMI 71-studie, raadde de Data Safety Monitoring Committee aan om de fase 2-studie met de FXI-remmer abelacimab bij patiënten met AF vroegtijdig te beëindigen. Wat zijn de bevindingen van een interim-analyse?

AHA 2023 Tot verrassing van de onderzoekers van de AZALEA-TIMI 71-studie, raadde de Data Safety Monitoring Committee aan om de fase 2-studie met de FXI-remmer abelacimab bij patiënten met AF vroegtijdig te beëindigen. Wat zijn de bevindingen van een interim-analyse?

Gunstig effect van TTR-stabilisator al zichtbaar na 3 maanden bij cardiale ATTR-amyloïdose

3' educatie - 15 nov. 2023 - Ahmad Masri
**AHA 2023** Ahmad Masri bespreekt aanvullende resultaten van de ATTRibute-CM-studie, die lieten zien dat de TTR-stabilisator acoramidis vs. placebo de tijd tot eerste event al na 3 maanden verlaagt.

AHA 2023 Ahmad Masri bespreekt aanvullende resultaten van de ATTRibute-CM-studie, die lieten zien dat de TTR-stabilisator acoramidis vs. placebo de tijd tot eerste event al na 3 maanden verlaagt.