Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Laag aantal ernstige nadelige events gezien met SGLT2-remming

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr.Peter Ueda - Stockholm, Zweden

FOCUS: Hedendaagse antistollingstherapie bij kwetsbare ouderen met atriumfibrilleren

15' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. René Jansen, Dr. Martin Hemels en Andrew Oostindjer

Niet HDL-deeltjes maar remnants met triglyceriden en cholesterol bepalen CVD risico

3' educatie - Nov. 29, 2018 - Prof. Børge Nordestgaard - Kopenhagen, Denemarken

Nieuwe inzichten in Lp(a) bieden hoop op behandeling van aortaklepstenose

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Prof.dr. Erik Stroes - Amsterdam UMC, locatie AMC

Het gevaar van onderdosering bij antistollingstherapie

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Prof. dr. Freek Verheugt - Amsterdam

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - Nov. 29, 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen

Langetermijnvoordelen van bloeddruk- en lipidenverlagende therapie in hypertensie

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Ajay Gupta - Londen, VK

De rol van de eerste en tweedelijn bij behandeling van VTE

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Dr. Erik Klok - Leids Universitair Medisch Centrum

De richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Louise Bellersen - Radboudumc, Nijmegen

Behandeling van VTE in kankerpatiënten met DOAC's

3' educatie - Nov. 27, 2018 - Dr. Nick van Es - Amsterdam UMC, locatie AMC

Wereldwijde screening voor hoge bloeddruk

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Thomas Beaney - Londen, VK

Lp(a)-verlaging met PCSK9-remmer niet voldoende om arteriewand-ontsteking aan te pakken

3' educatie - Nov. 11, 2018 - Prof.dr. Erik Stroes

Wat houdt erfelijke cardiomyopathie in?

3' educatie - Nov. 23, 2018 - Prof. dr. Maarten van den Berg – Groningen

Bloedingsmanagement bij antitrombotische medicatie

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Marieke Gimbel - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Het belang van DOAC antidota in de klinische praktijk

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp - Amsterdam UMC, locatie AMC

Behandeling van patiënten met acuut HF en cardiogene shock

3' educatie - Sep. 28, 2018 - Dr. Corstiaan den Uil, Rotterdam

De rol van cardiogenetica bij erfelijke hartziekten

3' educatie - Nov. 23, 2018 - Dr. Peter van Tintelen – Utrecht

De Landelijke Transmurale Afspraak over antistollingszorg

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Aafke Snoeijen - Asten

Optimale antitrombotische therapie bij CAD en AF

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Jur ten Berg - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Weer een SGLT2-remmer met een gunstige invloed op ontwikkeling hartfalen

3' educatie - Nov. 20, 2018 - Prof.dr. Rudolf de Boer

Dyskaliëmie in HF patiënten in de dagelijkse praktijk met verschillende EF

Literatuur - Jan. 16, 2019 - Savarese G et al. - JACC HF 2019

Dyskaliëmie was veelvoorkomend in HF met verschillend risico in HF subtypes. Hyperkaliëmie en hypokaliëmie werden voorspeld door vergelijkbare variabelen en incidente dyskaliëmie was geassocieerd met verhoogde mortaliteit.

Vergelijkbare effecten van training op inspanningstestduur en klinische uitkomsten in HFrEF, ongeacht de fysieke inspanning bij baseline

Literatuur - Jan. 15, 2019 - Mediano MFF et al. - JACC: Heart Failure. 2018

In een gerandomiseerde trial verbeterde een programma, met thuisgebaseerde trainingsoefeningen onder begeleiding, significant inspanningstestduur, maar het had geen effect op klinische events met vergelijkbare effecten in alle tertielen voor fysieke inspanning bij baseline in HFrEF patiënten.

Meer focus op lichaamsbeweging nodig in T2DM: het vermindert sterfte

Nieuws - Jan. 15, 2019

EAPC Position Statement concludeert dat inspanningsprogramma’s voor diabetici kosteneffectief zijn en vergoed zouden moeten worden.

Relatief risico op CV events neemt toe met rust-hartslag, ongeacht diabetes-status

Literatuur - Jan. 14, 2019 - Böhm M et al., - Eur Heart J 2018

In patiënten met hoog CV risico werden hogere absolute eventrates gezien in het RHR spectrum in diegenen met diabetes, maar de stijging van het relatieve risico door RHR was vergelijkbaar voor diegenen met en zonder diabetes

Lichaamsbeweging even effectief als antihypertensiva in verlagen SBP bij hypertensie

Literatuur - Jan. 14, 2019 - Naci H et al., - Br J Sports Med 2018

Een netwerk meta-analyse vergeleek de SBP-verlagende effectiviteit van veel voorgeschreven antihypertensieve medicatie met gestructureerde lichaamsbewegingsprogramma’s.

Update aanbevelingen voor sporten in atleet-patiënten met CAD

Nieuws - Jan. 11, 2019

De Sports Cardiology-sectie van de EAPC heeft een position paper gepubliceerd met een update van aanbevelingen voor sporten door patiënten met CAD.

Nederlandse HFrEF patiënten ontvangen lagere doseringen van medicatie dan aanbevolen

Literatuur - Jan. 10, 2019 - Brunner-La Rocca HP et al. - JACC: Heart Failure 2019

Het cross-sectionele CHECK-HF register laat zien dat er ruimte is voor verbetering in de behandeling van HF, met name in oudere patiënten, en doseringen zijn vaak te laag.

Matige Lp(a) verlaging met PCSK9-remmer niet voldoende om arteriewandinflammatie te verminderen

Literatuur - Jan. 9, 2019 - Stiekema LCA et al. - Eur Heart J. 2018

In de ANITSCHKOW studie veranderde 16 weken behandeling met evolocumab in patiënten met verhoogd Lp(a) inflammatie van de arteriewand niet, ondanks 14% verlaging van Lp(a) niveaus.

Laag aantal ernstige nadelige events gezien met SGLT2-remming

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr.Peter Ueda - Stockholm, Zweden
De CV en renale voordelen van SGLT2-remmers zijn veelbesproken, maar ook zijn enkele nadelige events geobserveerd. Peter Ueda vergeleek de veiligheid van SGLT2-remmers met die van GLP-1RAs en vond ook bij SGLT2-remmers een lage incidentie van ernstige events.

ESC 2018 De CV en renale voordelen van SGLT2-remmers zijn veelbesproken, maar ook zijn enkele nadelige events geobserveerd. Peter Ueda vergeleek de veiligheid van SGLT2-remmers met die van GLP-1RAs en vond ook bij SGLT2-remmers een lage incidentie van ernstige events.

Minder alcoholconsumptie geassocieerd met langere overleving in oudere volwassenen met incidente HF

Literatuur - Jan. 8, 2019 - Sadhu JS et al. - JAMA Network Open. 2018

Een prospectieve cohortstudie vond dat alcoholconsumptie van ≤7 glazen per week na diagnose van HF geassocieerd was met een langere overleving in volwassenen met HF, dan in niet/nooit-drinkers.

Mogelijk klinisch relevante BP-daling met SGLT2-remmer in T2DM met nachtelijke hypertensie

Literatuur - Jan. 8, 2019 - Kario K et al., - Circulation. 2018

In de SACRA-studie was behandeling met empagliflozine gedurende 12 weken geassocieerd met daling vanaf baseline in nachtelijke, klinische, 24-uurs ABP en ochtend-HBP in T2DM met ongereguleerde nachtelijke hypertensie.

Consensus statement: Hoe anti-inflammatoire effecten van lipidenverlagende therapie te herkennen?

Nieuws - Jan. 8, 2019

De werkgroep voor atherosclerosis and vascular biology van de ESC publiceerde een position paper, waarin consensus statements worden gegeven over het identificeren van anti-inflammatoire effecten van lipidenverlagende therapie.