Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Integrale behandeling van AF inclusief antistolling in de eerste lijn

3' educatie - 12 mrt. 2020 - Carline van den Dries

BENEFIT for all

3' educatie - 9 mrt. 2020 - Dr. Thomas Reijnders

Gewichtsreductie: welke interventies zijn effectief?

3' educatie - 2 mrt. 2020 - Dr. Victor Gerdes

Het Nationaal Preventieakkoord

3' educatie - 27 feb. 2020 - Koen Berkenbosch

Uitdagingen bij voorschrijven van DOACs voor stroke preventie in AF

5' educatie - 25 feb. 2020 - Prof. Freek Verheugt en John Eikelboom

Antihypertensieve effecten van siRNA gericht tegen angiotensinogeen

3' educatie - 24 feb. 2020 - Estrellita Uijl

Update over klinische trials in hartfalen

3' educatie - 17 feb. 2020 - Prof. dr. Burkert Pieske

Bloeddrukeffecten van nieuwe diabetesmiddelen 

3' educatie - 13 feb. 2020 - Dr. Daniël van Raalte

Ontwikkelingen op het gebied van telemonitoring in hartfalen

3' educatie - 12 feb. 2020 - Dr. Jasper Brugts

Zoutinname en bloeddruk

3' educatie - 10 feb. 2020 - Prof. Michel Burnier

Inspannings-geïnduceerde troponinestijging en incidente mortaliteit en CV events

3' educatie - 6 feb. 2020 - Vincent Aengevaeren

Verlagen van residueel risico - welk middel voor welke patiënt?

3' educatie - 3 feb. 2020 - Prof. dr. Erik Stroes en prof. dr. Wouter Jukema

Lipidenrisico aanpakken: een systeembrede methode

5' educatie - 3 feb. 2020 - Jorge Plutzky

CV risico-inschatting met gebruik van proteomics in primaire preventie setting

3' educatie - 23 jan. 2020

Een kijk op het veranderde landschap in diabetes en CVD

3' educatie - 21 jan. 2020 - Prof. dr. Lars Rydén

Bijdrage nucleaire geneeskunde voor diagnose van cardiale amyloïdose

10' educatie - 20 nov. 2019 - Ronald van Rheenen

Ruimte voor verbetering in de diabeteszorg

3' educatie - 5 okt. 2019 - Dr. Erik Serné - European Diabetes Policy Summit

Meer inzicht in huidige praktijk en samen optrekken nodig voor betere diabeteszorg

3' educatie - 5 okt. 2019 - Den Haag - Prof. Chantal Mathieu - European Diabetes Policy Summit

Nieuwe aanbevelingen in de 2019 ESC/EASD Diabetesrichtlijnen en waarom we deze nodig hadden

5' educatie - 8 okt. 2019 - Prof. Francesco Cosentino

Andere lipiden dan LDL-c: HDL-c en triglyceriden

5' educatie - 16 jan. 2020 - Prof. Peter Libby

Problemen in het katheterisatielaboratorium tijdens de COVID-19 uitbraak

Literatuur - 27 mrt. 2020 - Welt FGP, et al. - JACC 2020

De ACC's Interventional Council en SCAI hebben enkele specifieke implicaties beschreven van COVID-19 op praktisch handelen in het katheterisatielaboratorium.

CV overwegingen tijdens de COVID-19 pandemie

Nieuws - 27 mrt. 2020

Een reviewartikel gepubliceerd in JACC beschrijft CV overwegingen voor patiënten, zorgmedewerkers en gezondheidssystemen tijdens de COVID-19 pandemie.

Hogere olijfolieconsumptie geassocieerd met lager CV en CHD risico bij Amerikaanse volwassenen

Literatuur - 27 mrt. 2020 - Guasch-Ferré, et al. - J Am Coll Cardiol. 2020

In een analyse van twee grote Amerikaanse cohorten, was hogere olijfolieconsumptie, vergeleken met het consumeren van olijfolie <1 per maand, geassocieerd met een lager risico op ernstige CVD en CHD.

Myocardletsel bij COVID-19 patiënten en harttransplantaties in tijden van de pandemie

Literatuur - 27 mrt. 2020 - Clerkin KJ, et al. - Circulation. 2020

Een reviewartikel beschrijft de prevalentie van CVD bij COVID-19 patiënten en vestigt de aandacht op myocardletsel in COVID-19 patiënten en harttransplantaties in tijden van de huidige pandemie.

Onregelmatige slaapduur en -timing geassocieerd met verhoogd risico op CVD

Literatuur - 26 mrt. 2020 - Huang T, et al. - J Am Coll Cardiol. 2020

Met gebruik van data van de MESA-studie werd aangetoond dat personen met een onregelmatige slaapduur en -timing een verhoogd risico hebben op CVD.

Genetisch verhoogde Lp(a)-niveaus geassocieerd met kortere levensduur van ouders

Literatuur - 23 mrt. 2020 - Arsenault BJ et al., - JAMA Netw Open. 2020
Genetisch bepaalde verhoogde Lp(a)-niveaus waren omgekeerd geassocieerd met levensduur van ouders en gezondheidsduur (jaren zonder chronische ziekte), en hoge gemeten Lp(a)-niveaus waren geassocieerd met risico op mortaliteit.

Genetisch bepaalde verhoogde Lp(a)-niveaus waren omgekeerd geassocieerd met levensduur van ouders en gezondheidsduur (jaren zonder chronische ziekte), en hoge gemeten Lp(a)-niveaus waren geassocieerd met risico op mortaliteit.

LVEF tijdens ziekenhuisopname voor acuut HF is een onafhankelijke voorspeller van klinische uitkomsten

Literatuur - 23 mrt. 2020 - Janwanishstaporn S et al., - Eur J Heart Fail. 2020.
De samengestelde uitkomst van CV sterfte of heropname door HF/nierfalen tot dag 180 kwam vaker voor bij acute HF patiënten met een lagere LVEF.

De samengestelde uitkomst van CV sterfte of heropname door HF/nierfalen tot dag 180 kwam vaker voor bij acute HF patiënten met een lagere LVEF.

Coronavirusinfecties en het cardiovasculaire systeem

Literatuur - 20 mrt. 2020 - Xiong TY, et al. - Eur Heart J. 2020
Dit //viewpoint// artikel vestigt de aandacht op acute en mogelijke langetermijnimplicaties van coronavirusinfecties, zoals COVID-19, op het cardiovasculaire systeem.

Dit viewpoint artikel vestigt de aandacht op acute en mogelijke langetermijnimplicaties van coronavirusinfecties, zoals COVID-19, op het cardiovasculaire systeem.

Starten met ARNI tijdens ziekenhuisopname in real-world HFrEF patiënten is veilig

Literatuur - 18 mrt. 2020 - López-Azor JC et al., - ESC Heart Fail. 2019

Een registerstudie laat zien dat starten met sacubitril/valsartan bij een populatie van opgenomen HFrEF patiënten in de dagelijkse praktijk veilig is en dat deze patiënten vaker lage startdoses krijgen dan poliklinische patiënten.

ESC Position statement over aanhoudend ACEi- en ARBs-gebruik ten tijde van coronavirus COVID-19 uitbraak

Nieuws - 16 mrt. 2020

De ESC Council on Hypertension heeft een statement uitgebracht, waarin sterk wordt aangeraden om door te gaan met behandeling met ACEi en ARBs in tijden van de COVID-19 pandemie.

Polygene risicoscore geeft een bescheiden verbetering van risicovoorspelling voor incidente CAD

Literatuur - 16 mrt. 2020 - Elliott J et al., - JAMA. 2020

Toevoeging van polygene risicoscore aan gepoolde cohortvergelijkingen was geassocieerd met een bescheiden verbetering van de voorspellende nauwkeurigheid voor incidente CAD.

Integrale behandeling van AF inclusief antistolling in de eerste lijn

3' educatie - 12 mrt. 2020 - Carline van den Dries
Carline van den Dries bespreekt de studieopzet en de resultaten van de ALL-IN trial, waarin het effect van een interventie van integrale zorg voor AF patiënten in de huisartspraktijk werd onderzocht.

Antistollingsdag 2019 Carline van den Dries bespreekt de studieopzet en de resultaten van de ALL-IN trial, waarin het effect van een interventie van integrale zorg voor AF patiënten in de huisartspraktijk werd onderzocht.