Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Indicatie voor SGLT2-remmers in HFrEF – wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk?

3' educatie - 27 sep. 2021 - Dr. Olivier Manintveld

Strategieën om zoutgebruik wereldwijd aan te pakken

3' educatie - 21 sep. 2021 - Prof. Barbara Casadei

Leefstijlinterventies bij ouderen

3' educatie - 20 sep. 2021 - Leonora Louter

Therapeutische dosis heparine bij COVID-19 - de jury is er nog niet over uit

5' educatie - 15 sep. 2021 - Prof. dr. Hugo ten Cate

Premature atherosclerose

3' educatie - 13 sep. 2021 - Dr. Sara-Joan Pinto-Sietsma

NOAC als mogelijke behandeloptie in patiënten met AF na succesvolle TAVI

3' educatie - 6 sep. 2021 - Prof. dr. Nicolas van Mieghem

CV events verminderd door niet-steroïde MRA in patiënten met diabetes en CNS

5' educatie - 31 aug. 2021 - Prof. Bertram Pitt

Wisselen naar een zoutvervanger vermindert risico op beroerte, CV events en sterfte

5' educatie - 31 aug. 2021 - Prof. dr. Bruce Neal

Nieuwe Europese richtlijn voor CVD preventie

3' educatie - 30 aug. 2021 - Prof. dr. Frank Visseren

Bewijs dat vervangen van keukenzout door kaliumzout CV risico verlaagt

3' educatie - 30 aug. 2021 - Prof. dr. Bert-Jan van den Born

Het veld van geneeskunde en wetenschap verplaatsen is een collectieve oefening

3' educatie - 29 aug. 2021 - Prof. Stephan Achenbach, president ESC

SGLT2-remmer vermindert klinisch relevante CV events in patiënten met HFpEF

3' educatie - 29 aug. 2021 - Prof. dr. Stefan Anker

CV uitkomsten met niet-steroïde MRA in patiënten met diabetes en nierschade

3' educatie - 28 aug. 2021 - Dr. Kevin Damman

Nier- en HF-uitkomsten met SGLT2-remmer in het gehele EF spectrum in HF

3' educatie - 28 aug. 2021 - Prof. dr. Rudolf de Boer

Baanbrekende HF trial met bewijsvoering voor SGLT2-remmer bij EF>40%

3' educatie - 28 aug. 2021 - Prof. Frank Ruschitzka

Wat is nieuw in de 2021 ESC HF richtlijn wat betreft patiënten met EF>40%?

3' educatie - 27 aug. 2021 - Prof. dr. Carolyn Lam

Boeiende resultaten van een gepoolde analyse van twee grote HF trials met SGLT2-remmer

3' educatie - 27 aug. 2021 - Milton Packer

Effecten van SGLT2-remmers in vogelvlucht

3' educatie - 27 aug. 2021 - Prof. dr. Rudolf de Boer

Toepassing innovatie in de behandeling van residueel CV risico: Wat kunnen we beter doen?

10' educatie - 25 aug. 2021 - Prof. dr. Erik Stroes

Overhaaste conclusies anderhalf jaar geleden over gebruik RAAS-remmers bij COVID-19

3' educatie - 16 juli 2021 - Prof. dr. Jan Danser

WCN Onderzoeksprijs

Heb je in 2020/2021 een cardiovasculaire publicatie op je naam staan? Doe dan mee!

Nieuws - 28 sep. 2021
WCN Onderzoeksprijs 2020-2021: Heb je in 2020/2021 een cardiovasculaire publicatie op je naam staan? Doe dan mee!

Heb je in 2020/2021 een cardiovasculaire publicatie op je naam staan? Doe dan mee! De WCN Onderzoeksprijs is bedoeld om het werk van jonge onderzoekers in de cardiovasculaire geneeskunde zichtbaar te maken en te stimuleren

Voordeel van colchicine onafhankelijk van timing van eerder ACS

Literatuur - 27 sep. 2021 - Opstal TSJ, et al. - JACC 2021
De werkzaamheid van colchicine in vergelijking met placebo in patiënten met stabiel coronair lijden in de LoDoCo2 trial was consistent onafhankelijk van geschiedenis en timing van eerder ACS.

De werkzaamheid van colchicine in vergelijking met placebo in patiënten met stabiel coronair lijden in de LoDoCo2 trial was consistent, en onafhankelijk van geschiedenis en timing van eerder ACS.

Indicatie voor SGLT2-remmers in HFrEF – wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk?

3' educatie - 27 sep. 2021 - Dr. Olivier Manintveld
SGLT2-remmers hebben in de nieuwe ESC/HFA 2021 hartfalenrichtlijn een klasse Ia indicatie gekregen in HFrEF. Dr. Olivier Manintveld geeft uitleg hoe deze te gebruiken in de dagelijkse praktijk en waar op gelet moet worden.

Nationale Hartfalendag 2021 SGLT2-remmers hebben in de nieuwe ESC/HFA 2021 hartfalenrichtlijn een klasse Ia indicatie gekregen in HFrEF. Dr. Olivier Manintveld geeft uitleg hoe deze te gebruiken in de dagelijkse praktijk en waar op gelet moet worden.

Onder- en overdosering van DOACs bij patiënten met AF komt vaak voor

Literatuur - 27 sep. 2021 - Moudallel S et al. - Br J Clin Pharmacol. 2021

Deze studie vond dat bij 16.9% van de gehospitaliseerde patiënten met AF ongepaste DOAC doseringen werden voorgeschreven, waarbij onderdosering vaker voorkwam dan overdosering.

Strategieën om zoutgebruik wereldwijd aan te pakken

3' educatie - 21 sep. 2021 - Prof. Barbara Casadei
Prof. Casadei geeft haar mening over wat we moeten doen met de resultaten van de Salt Substitute and Stroke Study (SSaSS) waaruit bleek dat wisselen naar natriumbeperkt zout het risico op beroerte, CV events en sterfte vermindert.

ESC 2021 Prof. Casadei geeft haar mening over wat we moeten doen met de resultaten van de Salt Substitute and Stroke Study (SSaSS) waaruit bleek dat wisselen naar natriumbeperkt zout het risico op beroerte, CV events en sterfte vermindert.

Niet-lineaire associatie tussen LDL-c niveaus en risico op bloedingen in het ziekenhuis na PCI

Literatuur - 21 sep. 2021 - Yang Q, Sun D, Pei C et al. - Eur Heart J. 2021

Deze studie vond een niet-lineaire relatie tussen LDL-c niveaus en majeure bloedingen, met een hoger risico bij lagere LDL-c niveaus bij ACS-patiënten na PCI.

Leefstijlinterventies bij ouderen

3' educatie - 20 sep. 2021 - Leonora Louter
Leonora Louter spreekt over leefstijlinterventies bij ouderen en de effecten op cardiovasculair risico, functionaliteit en cognitie.

NVIVG 2021 Leonora Louter spreekt over leefstijlinterventies bij ouderen en de effecten op cardiovasculair risico, functionaliteit en cognitie.

Combinatietherapie vermindert risico op CV uitkomsten in een primaire preventie setting

Literatuur - 20 sep. 2021 - Joseph P et al. - Lancet. 2021

Deze meta-analyse liet zien dat een behandelstrategie met vaste dosiscombinaties met ten minste twee bloeddrukverlagende middelen plus een statine, met of zonder aspirine, het risico op CV uitkomsten verminderde in een populatie zonder bekende vaatziekte in een primaire preventie setting.

Langdurige consumptie van walnoten verlaagt LDL-c in gezonde ouderen

Literatuur - 20 sep. 2021 - Rajaram S, et al. - Circulation 2021
Niveaus van LDL-c, totaal cholesterol en IDL-c waren verlaagd in deelnemers op een walnoten-aangevuld dieet in vergelijking met diegenen op een dieet zonder walnoten, in de WAHA studie waarin gezonde ouderen werden geïncludeerd.

Niveaus van LDL-c, totaal cholesterol en IDL-c waren verlaagd in deelnemers op een walnoten-aangevuld dieet in vergelijking met diegenen op een dieet zonder walnoten, in de WAHA studie waarin gezonde ouderen werden geïncludeerd.

Combinatie van NOAC plus aspirine in oudere PAD patiënten na revascularisatie in ledematen

Literatuur - 15 sep. 2021 - Krantz MJ, et al. - Eur Heart J. 2021

Rivaroxaban plus aspirine verlaagt ischemische events in PAD patiënten na revascularisatie in ledematen in vergelijking met aspirine alleen, met een consistent voordeel in patiënten ≥75 jaar vs. <75 jaar. TIMI majeure bloedingen was verhoogd met rivaroxaban, onafhankelijk van leeftijd.

Lage testpercentages voor ijzerdeficiëntie in patiënten met HF

Literatuur - 15 sep. 2021 - Becher PM et al. - Eur J Heart Fail. 2021

In een landelijke HF-registratie in Zweden werd ongeveer 1 op de 4 patiënten met HF getest op ijzerdeficiëntie (ID). De helft van de geteste populatie had ID. 1 op de 5 patiënten met ID werd behandeld met ijzercarboxymaltose.

Therapeutische dosis heparine bij COVID-19 - de jury is er nog niet over uit

5' educatie - 15 sep. 2021 - Prof. dr. Hugo ten Cate
Is therapeutische dosis heparine effectiever in COVID-19 patiënten dan standaard dosis heparine? Prof. dr. ten Cate praat ons bij naar aanleiding van recente bevindingen.

Is therapeutische dosis heparine effectiever in COVID-19 patiënten dan standaard dosis heparine? Prof. dr. ten Cate praat ons bij naar aanleiding van recente bevindingen.