Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Een samenvatting van een studie over omkering van P2Y12-remmer effect

3' educatie - 7 dec. 2021 - Prof. Deepak Bhatt

Antitrombotisch beleid volgens de 2021 ESC-richtlijn voor de preventie van HVZ

5' educatie - 6 dec. 2021 - Dr. Jannick Dorresteijn

Drie tips om leefstijl beter bespreekbaar te maken

3' educatie - 1 dec. 2021 - Tamara Aipassa

De nieuwe ESC-hartfalenrichtlijn 2021 in het kort

10' educatie - 30 nov. 2021 - Prof. dr. Rudolf de Boer

Stoppen met P2Y12-remmer bij ACS-patiënten met indicatie voor bypassoperatie

3' educatie - 29 nov. 2021 - Prof. dr. Freek Verheugt

Ontwikkelingen in de behandeling van patiënten met diabetische nefropathie

5' educatie - 29 nov. 2021 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink

Hypertensie- en cholesterolbehandeling op afstand

3' educatie - 22 nov. 2021 - Alexander J. Blood

Wat is het effect van lage dosis aspirine op dementierisico bij T2DM?

3' educatie - 16 nov. 2021 - Prof. Jane Armitage

Geen significante verbetering in uitkomsten met EPA in COVID-19

3' educatie - 16 nov. 2021 - Rafael Diaz

Rigoreuze bepaling van effect van individuele triggers voor AF

3' educatie - 15 nov. 2021 - Prof. Gregory Marcus

Starten in het ziekenhuis met SGLT2-remmer bij acuut HF geeft klinisch voordeel

3' educatie - 15 nov. 2021 - Prof. dr. Adriaan Voors

Screenen voor AF met detectie van onregelmatig hartritme door Fitbit wearables

3' educatie - 14 nov. 2021 - Steven Lubitz

Gerandomiseerde studie naar effecten van koffie op acute fysiologische veranderingen

3' educatie - 14 nov. 2021 - Prof. Gregory Marcus

Een slimme, simpele manier voor bloeddrukbehandeling

3' educatie - 14 nov. 2021 - Dr. Wilko Spiering

Wanneer kan het beste een P2Y12-remmer gestopt worden voorafgaand aan CABG?

3' educatie - 13 nov. 2021 - Derek So

Antistolling bij opgenomen patiënten met COVID-19

3' educatie - 8 nov. 2021 - Prof. dr. Saskia Middeldorp

Nieuwe ontwikkelingen rondom GLP-1RA in het spectrum van cardio-diabetes

5' educatie - 3 nov. 2021 - Dr. Daniël van Raalte

Toekomstige veranderingen in de zorg voor HFpEF-patiënten

3' educatie - 1 nov. 2021 - Dr. Vanessa van Empel

Chirurgie vs. stenten bij asymptomatische ernstige carotisstenose

5' educatie - 28 okt. 2021 - Prof. dr. Freek Verheugt

Belang van screenen op cardiotoxiciteit en comorbiditeit bij hartfalen

3' educatie - 25 okt. 2021 - Dr. Kirsten Kortekaas

P2Y12-remmer-monotherapie na PCI vermindert bloedingen bij patiënten met hoog bloedingsrisico

Literatuur - 7 dec. 2021 - Escaned J et al. - Eur Heart J. 2021

Na 3 maanden DAPT volgend op PCI verlaagde ticagrelor monotherapie het risico op bloedingen zonder toename van ischemische events in vergelijking met ticagrelor plus aspirine bij patiënten met een hoog bloedingsrisico.

Een samenvatting van een studie over omkering van P2Y12-remmer effect

3' educatie - 7 dec. 2021 - Prof. Deepak Bhatt
Bentracimab is ontwikkeld als een specifiek omkeringsmiddel voor de P2Y12-remmer ticagrelor. Prof. Bhatt geeft een samenvatting van een tussentijdse analyse van de REVERSE-IT studie met bentracimab.

AHA 2021 Bentracimab is ontwikkeld als een specifiek omkeringsmiddel voor de P2Y12-remmer ticagrelor. Prof. Bhatt geeft een samenvatting van een tussentijdse analyse van de REVERSE-IT studie met bentracimab.

Impact van routine bepaling van Lp(a) op CV risico-reclassificatie

Literatuur - 6 dec. 2021 - Nurmohamed NS, et al. - Eur J Prev Cardiol 2021
Een case-control studie toonde een bijna 3-voudig verhoogd HVZ-risico in patiënten met erg hoog Lp(a) niveau. Toevoeging van Lp(a) aan risicoscores voor patiënten met erg hoog Lp(a) resulteerde in een hoger percentage patiënten die werden gereclassificeerd.

Een case-control studie toonde een bijna 3-voudig verhoogd HVZ-risico in patiënten met erg hoog Lp(a) niveau. Toevoeging van Lp(a) aan risicoscores voor patiënten met erg hoog Lp(a) resulteerde in een hoger percentage patiënten die werden gereclassificeerd.

ESC-guidance-document over diagnose en behandeling van HVZ tijdens de COVID-19-pandemie

Nieuws - 6 dec. 2021

De ESC heeft twee documenten gepubliceerd die als leidraad kunnen dienen voor de diagnose en behandeling van HVZ tijdens de COVID-19-pandemie.

Antitrombotisch beleid volgens de 2021 ESC-richtlijn voor de preventie van HVZ

5' educatie - 6 dec. 2021 - Dr. Jannick Dorresteijn
Dr. Jannick Dorresteijn bespreekt de nieuwste ontwikkelingen rondom het antitrombotisch beleid bij patiënten met ASCVD aan de hand van de nieuwe ESC-richtlijn.

Nationale Antistollingdag 2021 Dr. Jannick Dorresteijn bespreekt de nieuwste ontwikkelingen rondom het antitrombotisch beleid bij patiënten met ASCVD aan de hand van de nieuwe ESC-richtlijn.

Publicatie nieuwe diabetes mellitus type 2 NHG-Standaard

Nieuws - 6 dec. 2021

In november is de nieuwe diabetes mellitus type 2 NHG-Standaard gepubliceerd. Eén van de kernboodschappen is dat SGLT2-remmers nu als eerste stap worden aanbevolen voor behandeling van niet-kwetsbare patiënten met een zeer hoog risico op HVZ.

Drie tips om leefstijl beter bespreekbaar te maken

3' educatie - 1 dec. 2021 - Tamara Aipassa
Hoe vergroot je de motivatie van je patiënten om leefstijlveranderingen écht door te voeren? Tamara Aipassa geeft concrete adviezen over hoe je leefstijl beter bespreekbaar kunt maken in de spreekkamer.

WCN 2021 Hoe vergroot je de motivatie van je patiënten om leefstijlveranderingen écht door te voeren? Tamara Aipassa geeft concrete adviezen over hoe je leefstijl beter bespreekbaar kunt maken in de spreekkamer.

Aspirinegebruik geassocieerd met hoger risico op incident HF

Literatuur - 1 dec. 2021 - Mujaj B et al. - ESC Heart Fail. 2021

Deze gepoolde analyse maakte gebruik van data van 30 827 deelnemers met risico op HF en toonde aan dat aspirinegebruik geassocieerd was met een hoger risico op incident fataal en niet-fataal HF.

ARNI verlaagt mogelijk totaal aantal hartfalenevents in patiënten met acuut MI

Literatuur - 30 nov. 2021 - Pfeffer MA, et al. - Circulation 2021

Een verkennende analyse van de PARADISE-MI trial suggereerde dat behandeling met sacubitril/valsartan na een acuut MI mogelijk terugkerende HF events verlaagt in vergelijking met ramipril.

Dosisafhankelijke verlaging van LDL-c door CETP-remmer

Nieuws - 30 nov. 2021
Behandeling met de CETP-remmer obicetrapib resulteerde in een dosisafhankelijke afname van LDL-c na 8 weken in patiënten in de ROSE trial. Obicetrapib had een goed veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel.

AHA 2021 Behandeling met de CETP-remmer obicetrapib resulteerde in een dosisafhankelijke afname van LDL-c na 8 weken in patiënten in de ROSE trial. Obicetrapib had een goed veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel.

De nieuwe ESC-hartfalenrichtlijn 2021 in het kort

10' educatie - 30 nov. 2021 - Prof. dr. Rudolf de Boer
Prof. dr. Rudolf de Boer besprak tijdens een avondsymposium over hartfalen de ESC-hartfalenrichtlijn van 2021 waarbij hij focuste op de diagnostiek en behandeling van acuut en chronisch hartfalen.

Prof. dr. Rudolf de Boer besprak tijdens een avondsymposium over hartfalen de ESC-hartfalenrichtlijn van 2021 waarbij hij focuste op de diagnostiek en behandeling van acuut en chronisch hartfalen.

Stoppen met P2Y12-remmer bij ACS-patiënten met indicatie voor bypassoperatie

3' educatie - 29 nov. 2021 - Prof. dr. Freek Verheugt
Prof. Freek Verheugt geeft een toelichting bij de RAPID CABG-studie die onlangs werd gepresenteerd op de Scientific Sessions van de AHA.

Prof. Freek Verheugt geeft een toelichting bij de RAPID CABG-studie die onlangs werd gepresenteerd op de Scientific Sessions van de AHA.