Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Uitkomsten met P2Y12-remmers na PCI volgens CYP2C19 genotype

5' educatie - 12 apr. 2021 - Danny Claassens

Gelijktijdig gebruik van diuretica en SGLT2i in hartfalen

10' educatie - 12 apr. 2021 - Prof. Patrick Rossignol

Nieuwe strategie van drievoudige therapie met bempedoïnezuur, ezetimibe en statine

5' educatie - 8 apr. 2021 - Prof. Stephen Nicholls

Diagnostiek van HFpEF

3' educatie - 7 apr. 2021 - Dr. Vanessa van Empel

Medicatie bij HFpEF

3' educatie - 1 apr. 2021 - Dr. Loek van Heerebeek

IJzerdeficiëntie bij hartfalen - doe mee aan de poll

3' educatie - 29 mrt. 2021 - Prof. dr. Peter van der Meer

Klinische uitkomsten met lage dosis vs. hoge dosis DOAC in AF

5' educatie - 29 mrt. 2021 - Prof. Jan Steffel

Behandeling en overervingspatroon van dysbèta

5' educatie - 26 mrt. 2021 - Britt Heidemann en Prof. dr. Frank Visseren

Casuïstiek: ARNI in gedecompenseerd hartfalen

15' educatie - 19 mrt. 2021 - Dr. Roland van Kimmenade en prof. dr. Rudolf de Boer

Gepersonaliseerde antitrombotische behandeling na dotteren

10' educatie - 16 mrt. 2021 - Niels van der Sangen

Wat is dysbèta en hoe herken je het?

5' educatie - 12 mrt. 2021 - Britt Heidemann en dr. Charlotte Koopal

Ketonen als mogelijke therapeutische optie voor patiënten met CVD

10' educatie - 10 mrt. 2021 - Dr. B. Daan Westenbrink

GLP-1RA resulteert in gewichtsverlies in volwassenen met overgewicht of obesitas

10' educatie - 2 mrt. 2021 - Prof. Robert Kushner

Afname van albuminurie voorspelt toekomstige voordelen op CV- en renale uitkomsten in T2DM

10' educatie - 25 feb. 2021 - Frederik Persson

Studie naar virtual reality training om te leren reanimeren

3' educatie - 25 feb. 2021 - Joris Nas

Reverse cardiale hermodellering door SGLT2i in niet-diabetische patiënten met HFrEF

10' educatie - 22 feb. 2021 - Carlos Santos-Gallego

Toename in ANP verklaart mogelijk gunstige effecten van ARNI in HFrEF

10' educatie - 17 feb. 2021 - Sean Murphy

Nieuwe criteria voor het stellen van de diagnose HFpEF

10' educatie - 12 feb. 2021 - Dr. Vanessa van Empel

Anti-inflammatie luidt de toekomst van CV-geneeskunde in

10' educatie - 8 feb. 2021 - Prof. Paul Ridker

Innovaties die het landschap van de behandeling van HFrEF veranderen

3' educatie - 8 feb. 2021 - Prof. dr. Adriaan Voors

Gemodificeerde CHADS2 beste voorspeller voor beroerte over het hele spectrum van nierfunctie

Literatuur - 14 apr. 2021 - De Jong Y et al. - Eur Heart J. 2021

Deze studie valideerde zes risicoscores voor ischemische beroerte bij patiënten met AF over het hele spectrum van nierfunctie. De gemodificeerde CHADS2-score gaf de meest consistente voorspellende prestaties in alle nierfunctiecategorieën.

Registerdata van PCSK9i in patiënten met hoog CV risico en hypercholesterolemie

Literatuur - 13 apr. 2021 - Gaudet D, et al. - Eur J Prev Cardiol 2021

De ODYSSEY APRRISE studie toonde over het algemeen goede verdraagbaarheid voor alirocumab in hoog CV risico patiënten en ~50% afname in LDL-c na 12 weken.

Vergelijking van P2Y12-remmers na PCI in patiënten zonder CYP2C19 LoF allel

Literatuur - 12 apr. 2021 - Claassens DMF, et al. - Circ Cardiovasc Interv. 2021

Deze subanalyse van de POPular Genetics trial liet zien dat non-carriers van CYP2C19*2 of *3 loss-of-function allelen behandeld met clopidogrel na primaire PCI minder bloedingen en vergelijkbaar trombotisch risico hadden in vergelijking met patiënten met ticagrelor of prasugrel.

Uitkomsten met P2Y12-remmers na PCI volgens CYP2C19 genotype

5' educatie - 12 apr. 2021 - Danny Claassens
Danny Claassens presenteert de resultaten van de vooraf gespecificeerde subanalyse van de POPular Genetics trial die zich richtte op trombotische en bloedingsuitkomsten in //CYP2C19// genotype-groepen die na PCI behandeld werden met clopidogrel of ticagrelor/prasugrel onderzocht.

Danny Claassens presenteert de resultaten van de vooraf gespecificeerde subanalyse van de POPular Genetics trial die zich richtte op trombotische en bloedingsuitkomsten in CYP2C19 genotype groepen die na PCI behandeld werden met clopidogrel of ticagrelor/prasugrel.

Gelijktijdig gebruik van diuretica en SGLT2i in hartfalen

10' educatie - 12 apr. 2021 - Prof. Patrick Rossignol
Prof. Rossignol presenteert resultaten van 2 mechanistische studies en analyses van 2 grote SGLT2i trials in HFrEF patiënten die inzicht geven in de gelijktijdige behandeling met diuretica en SGLT2i therapie.

Prof. Rossignol presenteert resultaten van 2 mechanistische studies en analyses van 2 grote SGLT2i trials in HFrEF patiënten die inzicht geven in de gelijktijdige behandeling met diuretica en SGLT2i therapie.

Nieuwe strategie van drievoudige therapie met bempedoïnezuur, ezetimibe en statine

5' educatie - 8 apr. 2021 - Prof. Stephen Nicholls
Prof. Stephen Nicholls bespreekt de resultaten van een studie die de lipidenverlagende effecten van triple therapie met bempedoïnezuur, ezetimibe en statine onderzocht als nieuwe strategie voor de behandeling van hypercholesterolemie.

Prof. Stephen Nicholls bespreekt de resultaten van een studie die de lipidenverlagende effecten van drievoudige therapie met bempedoïnezuur, ezetimibe en statine onderzocht als nieuwe strategie voor de behandeling van hypercholesterolemie.

ApoB en non-HDL-c zijn betere markers voor residueel risico dan LDL-c in statine-behandelde patiënten

Literatuur - 7 apr. 2021 - Johannesen CDL et al. - J Am Coll Cardiol. 2021

Verhoogd apoB en non-HDL-c geven een betere afspiegeling van het residuele risico op mortaliteit door alle oorzaken en MI dan LDL-c waarden bij patiënten die met statines worden behandeld.

Klinische gelijkenis van heparine-geïnduceerde trombocytopenie in enkele gevallen na COVID-19 vaccinatie

Literatuur - 7 apr. 2021 - Greinacher A et al. - Research Square 2021 (NOT PEER-REVIEWED)

Er zijn enkele gevallen van trombotische events in combinatie met trombocytopenie na COVID-19 vaccinatie met AZD1222 beschreven. Deze trombotische aandoening lijkt klinisch op heparine-geïnduceerde trombocytopenie, met een ander serologisch profiel.

Diagnostiek van HFpEF

3' educatie - 7 apr. 2021 - Dr. Vanessa van Empel
De diagnose HFpEF is niet eenvoudig te stellen. Vanessa van Empel bespreekt hoe de H2FPEF score en de HFA-PEFF score in de dagelijkse praktijk gebruikt worden.

Voorjaarscongres HF 2021 De diagnose HFpEF is niet eenvoudig te stellen. Vanessa van Empel bespreekt hoe de H2FPEF score en de HFA-PEFF score in de dagelijkse praktijk gebruikt worden.

PCSK9-remmer door FDA goedgekeurd voor patiënten met HoFH

Nieuws - 6 apr. 2021

De PCSK9-remmer alirocumab is door de US Food and Drug Administration (FDA) goedgekeurd als aanvulling op andere LDL-c verlagende therapieën voor de behandeling van volwassen patiënten met homozygote familiaire hypercholesterolemie.

Verhoogd non-HDL-c tijdens adolescentie, jong- en volwassenheid geassocieerd met CAC

Literatuur - 6 apr. 2021 - Armstrong MK, et al. - JAMA Cardiol. 2021

Verhoogd non-HDL-c in adolescenten, jongvolwassenen en volwassenen was geassocieerd met CAC op volwassen leeftijd. Verhoogd non-HDL-c tijdens de adolescentie was het sterkst geassocieerd met CAC op volwassen leeftijd.

Frequente ziekenhuisheropnames tijdens eerste kwartaal na ontslag bij HF patiënten in real-world setting

Literatuur - 1 apr. 2021 - Wideqvist M, et al. - ESC Heart Fail. 2021

Deze 1 jaar follow-up studie van patiënten met HF in een real-world setting toonde aan dat ziekenhuisheropnames vaak voorkomen tijdens de eerste 3 maanden na ontslag en voornamelijk veroorzaakt werden door verslechterend HF en een hoger aantal comorbiditeiten.