Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Leidraad voor een geïndividualiseerde aanpak van statine-intolerantie

5' educatie - 30 jan. 2023 - Prof. dr. Maciej Banach

Pathofysiologische mechanismen van cardiorenale schade

5' educatie - 30 jan. 2023 - Prof. dr. Carlo Gaillard

FOCUS: Screenen en behandelen van chronische nierschade

15' educatie - 23 jan. 2023 - Dr. Chris Hagen, Birgitte Evers, dr. Louis Lieverse

Het sportcardiologische multi-disciplinaire team

5' educatie - 13 jan. 2023 - Juliette van Hattum

Keuzestress bij de behandeling van patiënten met HVZ

3' educatie - 9 jan. 2023 - Dr. Arend Mosterd

Vervolgonderzoek voor langetermijndata over de rol van HVZ bij COVID-19

3' educatie - 3 jan. 2023 - Marijke Linschoten

Samen beslissen in de praktijk

3' educatie - 19 dec. 2022 - Dr. Annika Berends

Targeted medicine: nu en in de toekomst

3' educatie - 15 dec. 2022 - Dr. Fabrice Martens

Duale antitrombotische therapie voor hoogrisico secundaire preventie

3' educatie - 14 dec. 2022 - Prof. dr. Gert Jan de Borst

(Behandel)verschillen tussen patiënten met AF

3' educatie - 12 dec. 2022 - Dr. David Conen

Waar staan we als het gaat over FXI-remmers?

3' educatie - 12 dec. 2022 - Prof. dr. Peter Verhamme

Late-breaking data over triglyceriden, fibraten en omega-3-vetzuren

15' educatie - 12 dec. 2022 - Prof. Peter Libby, prof. Gabriel Steg, prof. Kausik Ray

Antitrombotische therapie na TAVI

3' educatie - 6 dec. 2022 - Prof. dr. Jur ten Berg

Acetazolamide in de behandeling van acuut hartfalen

10' educatie - 6 dec. 2022 - Dr. Kevin Damman

FOCUS: LDL-c-verlagende combinatietherapie bij hoogrisicopatiënten

15' educatie - 5 dec. 2022 - Dr. Fabrice Martens, Prof. dr. Arnoud van 't Hof en dr. Rens Reeskamp

Uitdagingen bij de organistatie van een multidisciplinair (anti)stollingsteam

5' educatie - 30 nov. 2022 - Dr. Jenneke Leentjes

Factor XI-remming: de heilige graal in antistolling?

5' educatie - 30 nov. 2022 - Dr. Nick van Es

Chirurgische trombectomie bij longembolieën

3' educatie - 28 nov. 2022 - Dr. Petr Symersky

Tekort aan trombolytica - de situatie en gevolgen

3' educatie - 28 nov. 2022 - Dr. Michiel Coppens

Effecten van voedingssupplementen op LDL-c

3' educatie - 21 nov. 2022 - Steven Nissen, MD

Leidraad voor een geïndividualiseerde aanpak van statine-intolerantie

5' educatie - 30 jan. 2023 - Prof. dr. Maciej Banach
Prof. Maciej Banach en collega's hebben een leidraad geschreven over geïndividualiseerde therapie bij statine-intolerantie. Prof. Banach presenteert de stappen voor een effectieve diagnose en behandeling van statine-intolerantie.

Prof. Maciej Banach en collega's hebben een leidraad geschreven over geïndividualiseerde therapie bij statine-intolerantie. Prof. Banach presenteert de stappen voor een effectieve diagnose en behandeling van statine-intolerantie.

Effect van SGLT2-remmer op CV-sterfte of HF-ziekenhuisopname bij HFpEF onafhankelijk van SBD

Literatuur - 30 jan. 2023 - Böhm M, et al. - Eur Heart J. 2022

De SGLT2-remmer empagliflozine verlaagt het risico op cardiovasculaire sterfte of eerste ziekenhuisopname vanwege HF bij patiënten met HF en een LVEF >40%, vergeleken met placebo. Onduidelijk is of dit effect wordt beïnvloed door de SBD.

Polygene risicoscore voor coronairlijden vooral nuttig bij jongere volwassenen

Literatuur - 30 jan. 2023 - Marston NA et al. - JAMA Cardiol. 2022

In een longitudinale, populatiegebaseerde cohortstudie had een polygene risicoscore voor coronairlijden de grootste voorspellende waarde bij deelnemers <50 jaar. Bovendien werden meerdere personen geherclassificeerd, wat hun geschiktheid voor statinetherapie beïnvloedde.

SGLT2-remmer vermindert specifieke oorzaken van CV-sterfte bij HF over breed LVEF-spectrum

Literatuur - 30 jan. 2023 - Desai AS et al. - JAMA Cardiol. 2022

Deze gepoolde analyse van de DAPA-HF- en DELIVER-trials toonde een 14% lager risico op cardiovasculaire sterfte met dapagliflozine versus placebo, ongeacht de LVEF, vooral door een lagere, zij het niet-significante, incidentie van plotselinge en HF-gerelateerde sterfte.

Pathofysiologische mechanismen van cardiorenale schade

5' educatie - 30 jan. 2023 - Prof. dr. Carlo Gaillard
Chronische nierschade, hartfalen en diabetes type 2 hangen met elkaar samen. Prof. Gaillard legt drie mogelijke mechanismen uit die deze interactie kunnen verklaren.

3e PANORAMA-symposium Chronische nierschade, hartfalen en diabetes type 2 hangen met elkaar samen. Prof. Gaillard legt drie mogelijke mechanismen uit die deze interactie kunnen verklaren.

Risicostratificatie-methode verbetert uitkomsten bij acuut HF

Literatuur - 23 jan. 2023 - Lee DS et al. - N Engl J Med. 2023

Wanneer op de SEH een risicostratificatie-methode werd gebruikt om te beslissen of patiënten met acuut HF werden ontslagen of opgenomen, was het risico op totale sterfte of ziekenhuisopname vanwege cardiovasculaire oorzaken lager dan met de gebruikelijke zorg.

PCSK9 siRNA werkzaam en veilig bij hoogrisicopatiënten ongeacht polyvasculair vaatlijden

Literatuur - 23 jan. 2023 - Koenig W, et al. - Cardiovasc Drugs Ther. 2022

Patiënten met polyvasculair vaatlijden (PVD) hebben een zeer hoog cardiovasculair risico en behoeven intensieve lipideverlagende therapie. In deze post-hocanalyse (ORION-9, ORION-10 en ORION-11) werden de werkzaamheid en veiligheid van inclisiran onderzocht bij patiënten met en zonder PVD.

Snelle en aanhoudende gunstige klinische effecten met SGLT2-remmer bij HFmrEF/HFpEF

Literatuur - 23 jan. 2023 - Vaduganathan M et al. - JAMA Cardiol. 2022

Een vooraf gespecificeerde analyse van de DELIVER-studie toonde een vroege (<2 weken) en aanhoudende (>2 jaar) vermindering van CV-sterfte of HF-verslechtering met dapagliflozine vergeleken met placebo bij patiënten met HFmrEF of HFpEF.

FOCUS: Screenen en behandelen van chronische nierschade

15' educatie - 23 jan. 2023 - Dr. Chris Hagen, Birgitte Evers, dr. Louis Lieverse
De prevalentie van chronische nierschade (CNS) neemt steeds meer toe. Hoe kan je CNS opsporen en behandelen en wat is de rol van huisartsen en specialisten? Een huisarts, een nefroloog en vasculair geneeskundige bespreken deze onderwerpen.

De prevalentie van chronische nierschade (CNS) neemt steeds meer toe. Hoe kan je CNS opsporen en behandelen en wat is de rol van huisartsen en specialisten? Een huisarts, een nefroloog en vasculair geneeskundige bespreken deze onderwerpen.

Fase 2-studie met CETP-remmer gecombineerd met ezetimibe behaalt primair eindpunt

Nieuws - 19 jan. 2023

De ROSE2-studie met obecitrapib in combinatie met ezetimibe als een aanvulling op statine met hoge intensiteit behaalde zijn primaire eindpunt van LDL-c-verlaging.

Lagere LDL-c-waarde geassocieerd met gunstige CV- en niereffecten bij matige CNS tijdens statinebehandeling

Literatuur - 16 jan. 2023 - Yen CL et al. - J Am Heart Assoc. 2022

Een Taiwanese observationele studie evalueerde de associaties tussen behaalde LDL-c-waardes en cardiovasculaire en renale uitkomsten bij patiënten met CNS stadium 3 die met een statine werden behandeld.

Minder majeure vasculaire events met statine/ezetimibe-combinatietherapie plus lagere LDL-c-streefwaarde na beroerte of TIA

Literatuur - 16 jan. 2023 - Amarenco P et al. - Stroke. 2022

In een post-hocanalyse van de TST-studie verminderde een LDL-c-streefwaarde <70 mg/dl plus statine/ezetimibe-combinatietherapie het risico op majeure vasculaire events vergeleken met een hogere LDL-c-streefwaarde na een atherosclerotische ischemische beroerte of TIA.