Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - Nov. 29, 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen

Langetermijnvoordelen van bloeddruk- en lipidenverlagende therapie in hypertensie

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Ajay Gupta - Londen, VK

De rol van de eerste en tweedelijn bij behandeling van VTE

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Dr. Erik Klok - Leids Universitair Medisch Centrum

De richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Louise Bellersen - Radboudumc, Nijmegen

Behandeling van VTE in kankerpatiënten met DOAC's

3' educatie - Nov. 27, 2018 - Dr. Nick van Es - Amsterdam UMC, locatie AMC

Wereldwijde screening voor hoge bloeddruk

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Thomas Beaney - Londen, VK

Lp(a)-verlaging met PCSK9-remmer niet voldoende om arteriewand-ontsteking aan te pakken

3' educatie - Nov. 11, 2018 - Prof.dr. Erik Stroes

Wat houdt erfelijke cardiomyopathie in?

3' educatie - Nov. 23, 2018 - Prof. dr. Maarten van den Berg – Groningen

Bloedingsmanagement bij antitrombotische medicatie

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Marieke Gimbel - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Het belang van DOAC antidota in de klinische praktijk

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp - Amsterdam UMC, locatie AMC

Behandeling van patiënten met acuut HF en cardiogene shock

3' educatie - Sep. 28, 2018 - Dr. Corstiaan den Uil, Rotterdam

De rol van cardiogenetica bij erfelijke hartziekten

3' educatie - Nov. 23, 2018 - Dr. Peter van Tintelen – Utrecht

De Landelijke Transmurale Afspraak over antistollingszorg

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Aafke Snoeijen - Asten

Optimale antitrombotische therapie bij CAD en AF

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Jur ten Berg - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Weer een SGLT2-remmer met een gunstige invloed op ontwikkeling hartfalen

3' educatie - Nov. 20, 2018 - Prof.dr. Rudolf de Boer

Lp(a) sterk en op veilige wijze verlagen met antisense technologie

3' educatie - Nov. 20, 2018 - Sotirios Tsimikas, MD

Lichaamsbeweging: alle beetjes helpen, voor iedereen

3' educatie - Nov. 20, 2018 - Admiraal Brett Giroir

Onverwacht groot CV voordeel met isosapent ethyl in statinebehandelde patiënten met hoog CV risico

3' educatie - Nov. 19, 2018 - Prof.dr. Erik Stroes

Visoliecapsules verschillen in samenstelling én in effect

3' educatie - Nov. 15, 2018 - Deepak Bhatt, MD

Yoga-gebaseerd hartrevalidatieprogramma verbetert kwaliteit van leven in post-MI patiënten

3' educatie - Nov. 15, 2018 - Dorairaj Prabhakaran, MD

PCSK9-gerichte siRNA therapie: effectieve, veilige en duurzame lipidenverlaging ongeacht diabetesstatus

Literatuur - Dec. 11, 2018 - Leiter LA et al. - Diabetes Care 2018

Een post-hoc analyse liet verlaagde LDL-c waarden en verbeterde lipidenprofielen zien tot na 180 dagen met een dosis of twee doses inclisiran bovenop standaardzorg in de aan- of afwezigheid van diabetes, in vergelijking met placebo.

Verhoogde BP voor 40 jaar geassocieerd met incidente CVD events op middelbare leeftijd

Literatuur - Dec. 10, 2018 - Yano Y et al., - JAMA. 2018

Gemeenschap-gebaseerde data laat zien dat oplopende categorieën van ernst van hypertensie volgens de 2017 ACC/AHA BP richtlijn geassocieerd zijn met toenemend risico op CVD events op middelbare leeftijd.

Type CVD bij baseline beïnvloedt CV voordelen met SGLT2-remming

Literatuur - Dec. 10, 2018 - Zelniker TA et al. - The Lancet 2018
Een meta-analyse van drie CVOT’s liet alleen matig voordeel zien van SGLT2-remmers op atherosclerotische MACE in diegenen met ASCVD, terwijl dit robuust voordeel gaf op HHF en nierziekte ongeacht CVD of HF bij baseline.

Een meta-analyse van drie CVOT’s liet alleen matig voordeel zien van SGLT2-remmers op atherosclerotische MACE in diegenen met ASCVD, terwijl dit robuust voordeel gaf op HHF en nierziekte ongeacht CVD of HF bij baseline.

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - Nov. 29, 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen
Prof. dr. Cees Tack bespreekt CVOT resultaten van twee klassen nieuwe glucoseverlagende middelen in de behandeling van diabetes met CVD en de implementatie ervan in de praktijk.

WCN congres 2018 Prof. dr. Cees Tack bespreekt CVOT resultaten van twee klassen nieuwe glucoseverlagende middelen in de behandeling van diabetes met CVD en de implementatie ervan in de praktijk.

Langetermijnvoordelen van bloeddruk- en lipidenverlagende therapie in hypertensie

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Ajay Gupta - Londen, VK
Dr. Ajay Gupta onderzocht het langetermijneffect van behandeling met een calciumkanaalblokker-gebaseerde regime en een statine op mortaliteit in patiënten met hypertensie en toonde een legacy effect aan met de gecombineerde therapie.

ESC 2018 Dr. Ajay Gupta onderzocht het langetermijneffect van behandeling met een calciumkanaalblokker-gebaseerde regime en een statine op mortaliteit in patiënten met hypertensie en toonde een legacy effect aan met de gecombineerde therapie.

De rol van de eerste en tweedelijn bij behandeling van VTE

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Dr. Erik Klok - Leids Universitair Medisch Centrum
Dr. Erik Klok legt uit dat de behandeling van trombose niet alleen uit antistolling bestaat en betrekt hierbij de rol van de huisarts en die van de medisch specialist.

Antistollingsdag 2018 Dr. Erik Klok legt uit dat de behandeling van trombose niet alleen uit antistolling bestaat en betrekt hierbij de rol van de huisarts en die van de medisch specialist.

De richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Louise Bellersen - Radboudumc, Nijmegen
Louise Bellersen geeft een samenvatting van de richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen en richt zich op medicatiegebruik bij deze patiëntenpopulatie.

Hartfalendag 2018 Louise Bellersen geeft een samenvatting van de richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen en richt zich op medicatiegebruik bij deze patiëntenpopulatie.

Behandeling van VTE in kankerpatiënten met DOAC's

3' educatie - Nov. 27, 2018 - Dr. Nick van Es - Amsterdam UMC, locatie AMC
Dr. Van Es legt uit dat trombosebehandeling in kankerpatiënten geïndividualiseerd moet worden, waarbij het type antistollingsmiddel afhangt van het tumortype en interacties met chemotherapeutica.

Antistollingsdag 2018 Dr. Van Es legt uit dat trombosebehandeling in kankerpatiënten geïndividualiseerd moet worden, waarbij het type antistollingsmiddel afhangt van het tumortype en interacties met chemotherapeutica.

DOAC therapie veilig en effectief in AF patiënten ondanks multimorbiditeit

Literatuur - Dec. 4, 2018 - Alexander KP et al. - American Heart Journal 2018

Een post-hoc analyse van de ARISTOTLE trial toonde veiligheid en effectiviteit van apixaban in vergelijking met warfarine in AF patiënten van 55 jaar en ouder met multimorbiditeit.

ACC Expert Consensus Decision Pathway adviseert over gebruik nieuwe anti-diabetesmiddelen

Nieuws - Dec. 4, 2018

Expert Consensus Decision Pathways beogen richtlijnen aan te vullen en hiaten in klinisch advies te overbruggen, in dit geval het gebruik van SGLT2 remmers en GLP-1RA's om CV risico te verlagen in T2DM.

Epicardiaal vet in HFmrEF en HFpEF patiënten

Literatuur - Dec. 3, 2018 - van Woerden G et al., - Eur J Heart Fail 2018

Patiënten met HF en LVEF >40% hadden meer epicardiaal vet, wat niet gerelateerd was aan BMI. Epicardiaal vetvolume was geassocieerd met de aanwezigheid van AF en T2DM.

Leeftijdsgebonden stijging bloeddruk lijkt meer gevolg van Westerse leefstijl dan natuurlijk beloop

Literatuur - Dec. 3, 2018 - Mueller NT et al. - JAMA Cardiol. 2018

Een kleine cross-sectionele studie liet een leeftijdsgebonden stijging in BP vanaf de jeugd zien in een meer verwesterde gemeenschap, in vergelijking met een totaal geïsoleerde gemeenschap.