Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Wat is de rol van beeldvorming en hoe kan het medische therapie sturen in ASCVD?

3' educatie - 24 mei 2022 - Prof. Stephen Nicholls

Behandeling gericht op de ANGPTL3-pathway voor verlaging van triglyceriderijke lipoproteïnen

3' educatie - 24 mei 2022 - Nicholas Marston

Nieuwe orale CETP-remmer voor lipidenverlaging

3' educatie - 24 mei 2022 - Prof. Kausik Ray

Een gestratificeerde aanpak is nodig om behandeling van IHD te verbeteren

3' educatie - 24 mei 2022 - Prof. Filippo Crea

Gesprekstips voor leefstijladvies bij hartfalenpatiënten

5' educatie - 16 mei 2022 - Tamara Aipassa

Casuïstiek: SGLT2-remmers bij hartfalen in de klinische praktijk

15' educatie - 16 mei 2022 - Dr. Jozine ter Maaten en Dr. Sebastiaan Velthuis

De centrale vraag in de sportcardiologie

5' educatie - 9 mei 2022 - Dr. Harald Jørstad

Partydrugs en HVZ

5' educatie - 2 mei 2022 - Dr. Robert Riezebos

FOCUS: praktische overwegingen bij starten van SGLT2-remmers bij hartfalen

15' educatie - 2 mei 2022 - Prof. dr. Rudolf de Boer, dr. Sebastiaan Velthuis, dr. Stefan Koudstaal

Werkzaamheid en veiligheid van renale denervatie op de lange termijn

5' educatie - 21 apr. 2022 - Felix Mahfoud

Rol van een niet-steroïde MRA in het behandelspectrum van patiënten met T2DM en CNS

10' educatie - 21 apr. 2022 - Prof. Peter Rossing, prof. Gerasimos Filippatos, en prof. Matthew Weir

Hemodynamische verslechtering van transkatheter aortakleppen vs. chirurgische aortakleppen

3' educatie - 20 apr. 2022 - Megan Coylewright

Risico op MI wordt het best weergeven door aantal apoB-bevattende lipoproteïnen

5' educatie - 20 apr. 2022 - Nicolas Marston

Bevindingen interpreteren van studies over een niet-steroïde MRA bij T2DM en CNS

10' educatie - 19 apr. 2022 - Prof. George Bakris, prof. Betram Pitt en prof. Rajiv Agarwal

Nieuwe vorm van HVZ-onderzoek met educatie over dieet in de supermarkt

3' educatie - 13 apr. 2022 - Prof. dr. Eileen Handberg

Een positieve kijk op een negatieve trial met DOAC na TAVI

3' educatie - 13 apr. 2022 - Megan Coylewright

Updates in de nieuwe AHA/ACC/HFSA hartfalenrichtlijn

3' educatie - 13 apr. 2022 - Prof. Paul Heidenreich

Kunnen EPD-meldingen bijdragen aan betere kwaliteit van zorg voor patiënten met HF?

3' educatie - 13 apr. 2022 - Tariq Ahmad

Eerste klinische trial die het gebruik van een H₂S donor na hartaanval test

5' educatie - 12 apr. 2022 - Marie-Sophie de Koning

Verlaging van LVOT-gradiënten, NYHA-klasse en NT-proBNP met cardiale myosineremmer bij HCM

5' educatie - 11 apr. 2022 - Florian Rader

Hoeveel LDL-c verlaging is nodig om het verhoogde ASCVD-risico veroorzaakt door hoog Lp(a) te compenseren?

Nieuws - 25 mei 2022

EAS 2022 Tot dusver bestaat er geen effectieve therapie om Lp(a)-waarden te verlagen. Aanpakken van risicofactoren wordt aanbevolen voor personen met hoge Lp(a)-waarden, maar hoeveel LDL-c verlaging is nodig om het verhoogde ASCVD-risico veroorzaakt door hoog Lp(a) te overwinnen?

Effecten van SGLT2-remmer op VO2-piek bij patiënten met HFrEF

Nieuws - 25 mei 2022

ESC Heart Failure 2022 Een gerandomiseerde klinische studie onderzocht het effect van dapagliflozine op VO2-piek na 1 en 3 maanden bij patiënten met HFrEF.

Lp(a) niet geassocieerd met trombotische events

Nieuws - 25 mei 2022

EAS 2022 Een studie laat zien dat Lp(a) niet geassocieerd is met VTE en dat het onwaarschijnlijk is dat het verhoogde risico op MI veroorzaakt hoge Lp(a)-waarden kan worden verlaagd door antiplaatjes- of antitrombinetherapie.

Wat is de rol van beeldvorming en hoe kan het medische therapie sturen in ASCVD?

3' educatie - 24 mei 2022 - Prof. Stephen Nicholls
Gedurende de laatste 30 jaar is een scala aan nieuwe beeldvormende technieken ontstaan die gebruikt kunnen worden in patiënten met manifest ASCVD. Welke data kunnen worden verkregen met beeldvorming en hoe kunnen we bevindingen implementeren?

EAS 2022 Gedurende de laatste 30 jaar is een scala aan nieuwe beeldvormende technieken ontstaan die gebruikt kunnen worden in patiënten met manifest ASCVD. Welke data kunnen worden verkregen met beeldvorming en hoe kunnen we bevindingen implementeren?

Behoud van lagere kaliumniveaus met kaliumbinder bij HFrEF

Nieuws - 24 mei 2022
In de DIAMOND-studie resulteerde gebruik van patiromeer niet alleen in behoud van lagere kaliumniveaus in vergelijking met placebo, maar ook in een lager risico op hyperkaliëmie-events bij HFrEF-patiënten op RAASi-therapie.

ESC Heart Failure 2022 In de DIAMOND-studie resulteerde gebruik van patiromeer niet alleen in behoud van lagere kaliumniveaus in vergelijking met placebo, maar ook in een lager risico op hyperkaliëmie-events bij HFrEF-patiënten op RAASi-therapie.

Eerste resultaten met een monoclonaal antilichaam tegen ANGPTL3/8 complex

Nieuws - 24 mei 2022

EAS 2022 Het ANGPLT3/8 complex remt lipoproteïne lipase 100-keer krachtiger dan ANGPTL3 alleen, wat dit complex een aantrekkelijk target maakt voor HVZ-preventie in personen met gemengde hyperlipemie.

Behandeling gericht op de ANGPTL3-pathway voor verlaging van triglyceriderijke lipoproteïnen

3' educatie - 24 mei 2022 - Nicholas Marston
Een ASO gericht op //ANGPTL3//-mRNA, verminderde VLDL en remnantcholesterol, maar had bijwerkingen bij hogere doses. Wat betekent dit voor volgende stappen in dit onderzoeksgebied?

EAS 2022 Een ASO gericht op ANGPTL3-mRNA, verminderde VLDL en remnantcholesterol, maar had bijwerkingen bij hogere doses. Wat betekent dit voor volgende stappen in dit onderzoeksgebied?

Kenmerken van HeFH bij kinderen en adolescenten

Nieuws - 24 mei 2022

EAS 2022 Informatie over kenmerken van FH bij kinderen zijn zeer belangrijk voor de ontwikkeling van hedendaagse methodes om kinderen/adolescenten met FH op te sporen.

CETP-remmer verlaagt LDL-c bovenop hoge-intensiteit statine

Nieuws - 24 mei 2022

EAS 2022 Behandeling met de CETP-remmer obicetrapib resulteerde in een dosisafhankelijke afname van LDL-c na 8 weken in patiënten in de ROSE trial. Obicetrapib had een goed veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel.

Nieuwe orale CETP-remmer voor lipidenverlaging

3' educatie - 24 mei 2022 - Prof. Kausik Ray
Prof. Ray deelt de resultaten van de ROSE trial, waarin het effect van obicetrapib werd onderzocht in patiënten met verhoogd LDL-c ondanks behandeling met hoge-intensiteit statines.

EAS 2022 Prof. Ray deelt de resultaten van de ROSE trial, waarin het effect van obicetrapib werd onderzocht in patiënten met verhoogd LDL-c ondanks behandeling met hoge-intensiteit statines.

Een gestratificeerde aanpak is nodig om behandeling van IHD te verbeteren

3' educatie - 24 mei 2022 - Prof. Filippo Crea
Om behandeling van ischemische hartziekte (IHD) te verbeteren moeten we de mechanismen die in IHD resulteren beter begrijpen, zegt prof. Crea. Hij legt 4 mechanismen uit die kunnen leiden tot trombusvorming en IHD.

EAS 2022 Om behandeling van ischemische hartziekte (IHD) te verbeteren moeten we de mechanismen die in IHD resulteren beter begrijpen, zegt prof. Crea. Hij legt 4 mechanismen uit die kunnen leiden tot trombusvorming en IHD.

SGLT2-remmer verbetert hartfalensymptomen over het hele LVEF-bereik

Nieuws - 22 mei 2022
**ESC Heart Failure 2022** Een gepoolde analyse van de DEFINE-HF- en PRESERVED-HF-studies onderzocht het effect van dapagliflozine op symptomen en fysieke beperkingen over het gehele LVEF-bereik.

ESC Heart Failure 2022 Een gepoolde analyse van de DEFINE-HF- en PRESERVED-HF-studies onderzocht het effect van dapagliflozine op symptomen en fysieke beperkingen over het gehele LVEF-bereik.