Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Selectie van plaatjesremmer door genotypering in ACS patiënten resulteert in betere uitkomst

12 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL. VS - Anne de Veer - Nieuwegein

Apothekersinterventie in 'black barbershops' wint van standaardzorg in het verlagen van bloeddruk

12 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Ronald Victor, MD - Los Angeles, CA, VS

Geen bewijs voor preventie van progressie naar T2DM door anti-inflammatoire therapie

12 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Brendan Everett, MD - Boston, MA, VS

Een drievoudige verantwoordelijkheid voor cardiologen voor betere zorg

12 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Mary Norine Walsh, MD - Indianapolis, IN, USA

Anti-inflammatoire therapie geeft ook MACE-reductie in hoog-risicopatiënten met nierziekte

12 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Paul Ridker - Boston, MA, VS

NOAC-therapie bij myocardschade na niet-cardiale chirurgie vermindert vasculaire complicaties

11 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - P.J. Devereaux - Hamilton, ON, Canada

Consistente CV eventreductie met veilige PCSK9-remmer in ACS-patiëntsubgroepen

10 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Marco Alings - Breda

Totale sterfte, maar niet plotse hartdood, lager door draagbare defibrillator direct na MI, bij lage EF

11 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL. VS - Jeffrey Olgin (San Francisco, CA, VS)

Resultaten met PCSK9-remmer in ODYSSEY OUTCOMES boven verwachting: inclusief mortaliteitsvoordeel

11 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL. VS - Prof.dr. Wouter Jukema - LUMC

PCSK9-remmer toont goede voordeel-risico-balans in hoogrisico ACS-patiënten in de ODYSSEY OUTCOMES trial

10 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Prof. Gabriel Steg, Parijs

ODYSSEY OUTCOMES resultaten kunnen de klinische praktijk veranderen voor behandeling van hoogrisico ACS-patiënten

10 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Valentin Fuster, New York

Hypertensie bij kinderen en adolescenten

2 feb. 2018 - Nationaal Hypertensie Congres - Flore Horuz-Engels, MUMC+, Maastricht

Pleidooi voor angio-oedeem als onderdeel van de vasculaire geneeskunde

26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease - Dr. Danny Cohn, AMC Amsterdam

Waar staan we nu met betrekking tot HDL?

26 okt. 2017 - Boston, MA, USA - Dr. Christopher Cannon - Boston, MA, VS

Zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie: preventie, behandeling en CV risico

2 feb. 2018 - Nationaal Hypertensie Congres 2018, Amersfoort - Dr. Titia Lely, Utrecht

Nieuwe cholesterolverlagende therapieën: een blik op de nabije toekomst

26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Kees Hovingh

Van grote cohortonderzoeken naar betere fenotypering, voor meer mechanistisch inzicht

26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Bert Groen, Amsterdam, Groningen

Diabetesmedicatie en CVD - maakt 'hoe' meer uit dan 'hoeveel'?

27 okt. 2017 - Boston, MA, USA - Dr. Stephen Wiviott - Brigham & Women's Hospital, Boston, MA, USA

Helft hypertensiepatiënten neemt medicatie niet

2 feb. 2018 - Dr. Isla Mackenzie, University of Dundee, Dundee, VK

Gebruik van het YEARS-algoritme in de diagnostiek van longembolie

24 nov. 2017 - WCN congres - Prof. dr. Menno Huisman, LUMC, Leiden

Nieuwe EHRA praktische leidraad voor NOAC-gebruik voor beroertepreventie in AF

21 mrt. 2018 - nieuws

De European Heart Rhythm Association (EHRA) heeft haar praktische leidraad geupdate over gebruik van niet-vitamine K-antagonist orale anticoagulantia in specifieke klinische situaties en patiëntgroepen.

Nieuwe criteria zouden geschiktheid voor statines meer naar personen met een intermediair CV risico verschuiven

21 mrt. 2018 - Cesena FHY, et al.

Het definiëren van in aanmerking komen voor statines op basis van het voorspelde CV voordeel, in plaats van het absolute CV risico, verschuift het in aanmerking komen voor statines naar meer personen met intermediair CV risico.

Sterkere associatie tussen centrale adipositas en risico op MI dan algemene adipositas

21 mrt. 2018 - Peters SAE, et al. - J Am Heart Assoc. 2018

In een groot, prospectief, populatie-gebaseerd cohort, was taille-tot-heup ratio sterker geassocieerd met het risico op MI vergeleken met BMI, vooral in vrouwen.

Selectie van plaatjesremmer door genotypering in ACS patiënten resulteert in betere uitkomst

12 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL. VS - Anne de Veer - Nieuwegein
Anne de Veer interpreteert de resultaten van de PHARMCLO studie, die liet zien dat genotypering in ACS patienten om de selectie van plaatjesremmers te sturen resulteerde in een reductie van ischemische en bloedingsevents, vergeleken met standaardzorg.

ACC 2018 Anne de Veer interpreteert de resultaten van de PHARMCLO studie, die liet zien dat genotypering in ACS patienten om de selectie van plaatjesremmers te sturen resulteerde in een reductie van ischemische en bloedingsevents, vergeleken met standaardzorg.

Data van groot prospectief real-world register bevestigen veiligheidsprofiel NOAC voor SPAF

20 mrt. 2018 - nieuws

Nieuwe data van het nog lopende GLORIA-AF register over gebruik van dabigatran etexilaat tonen lage frequenties van majeure bloedingen en stroke. De langetermijndata komen overeen met andere data uit de klinische praktijk en uit RCTs.

GLP-1 receptoragonisten verminderen CV sterfte en sterfte door alle oorzaken

19 mrt. 2018 - Bethel MA, et al. - Lancet Diab Endocrinol 2018

Een meta-analyse van beschikbare CV uitkomsttrials met GLP-1 receptoragonisten toont aan dat ze belangrijke nadelige CV events bij type 2 diabetespatiënten verminderen zonder ernstige veiligheidsrisico's.

Huisartsen in Europa gezamenlijk in actie tegen hart- en vaatziekten: EPCCS Summit 2018 in Barcelona

15 mrt. 2018 - nieuws
Tijdens de CV summit van de **European Primary Care Cardiovascular Society** in Barcelona werden huisartsen uit 19 verschillende Europese landen bijgepraat over de laatste behandel- en managementopties en werd besproken hoe de Society Europese eerstelijns cardiovasculaire zorg beter kan ondersteunen.

Tijdens de CV summit van de European Primary Care Cardiovascular Society in Barcelona werden huisartsen uit 19 verschillende Europese landen bijgepraat over de laatste behandel- en managementopties en werd besproken hoe de Society Europese eerstelijns cardiovasculaire zorg beter kan ondersteunen.

Fysieke activiteit geassocieerd met lagere CVD sterfte in CHD patiënten

19 mrt. 2018 - Moholdt T, et al. - J Am Coll Cardiol 2018

Behoud of verhogen van fysieke activiteit was geassocieerd met aanzienlijke vermindering in CVD risico in een groot cohort van patiënten met angina pectoris of myocardinfarct.

CV voordeel van PCSK9-remming is gelijk ongeacht niveau van inflammatie

13 mrt. 2018 - Bohula EA et al. - Circulation 2018
Een voorafgespecificeerde FOURIER-analyse toont dat evolocumab CV events vermindert in alle hsCRP strata, met grotere absolute risicoreducties in patiënten met hogere baseline hsCRP.

ACC 2018 Een voorafgespecificeerde FOURIER-analyse toont dat evolocumab CV events vermindert in alle hsCRP strata, met grotere absolute risicoreducties in patiënten met hogere baseline hsCRP.

Reversal agent voor FXa-remmers maakt veilig FXa-geassocieerde grote bloedingen ongedaan

Gepresenteerd op de ACC.18 door Stuart Connolly (Hamilton, ON, Canada).

13 mrt. 2018 - nieuws

ACC 2018 In een tussentijdse analyse van de ANNEXA-4 studie, keerde andexanet de anti-FXa-activiteit snel om met een acceptabel aantal nadelige events bij patiënten op FXa-remmers met ernstige bloedingen.

Apothekersinterventie in 'black barbershops' wint van standaardzorg in het verlagen van bloeddruk

12 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Ronald Victor, MD - Los Angeles, CA, VS
Zwarte kapperszaken en apothekers werkten samen om hoge bloeddruk in niet-latino zwarte mannen te verbeteren, een groep met zeer hoge frequentie van niet-gereguleerde hypertensie. In een gerandomiseerd design gaf de interventie 27 mmHg verlaging van SBP in 6 maanden, vs. 9 mmHg in controles.

ACC 2018 Zwarte kapperszaken en apothekers werkten samen om hoge bloeddruk in niet-latino zwarte mannen te verbeteren. In een gerandomiseerd design gaf de interventie 27 mmHg verlaging van SBP in 6 maanden, vs. 9 mmHg in controles.

Geen bewijs voor preventie van progressie naar T2DM door anti-inflammatoire therapie

12 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Brendan Everett, MD - Boston, MA, VS
Door observaties die een link suggereren tussen inflammatie en verstoring van insulineregulatie, was nieuwe diagnose T2DM in patiënten met prediabetes een belangrijk secundair eindpunt in de CANTOS trial.

ACC 2018 Door observaties die een link suggereren tussen inflammatie en verstoring van insulineregulatie, was nieuwe diagnose T2DM in patiënten met prediabetes een belangrijk secundair eindpunt in de CANTOS trial.