Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Familiaire hypercholesterolemie: de rol van de huisarts

10' educatie - 27 mei 2020 - Prof. dr. Martina Cornel

Oversterfte die niet toe te schrijven is aan COVID-19 tijdens coronapandemie

3' educatie - 26 mei 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer

Reguliere cardiologische zorg in het gedrang in het coronatijdperk

5' educatie - 25 mei 2020 - Prof. dr. Bert van Rossum

Toename in hartstilstand buiten het ziekenhuis tijdens de COVID-19 uitbraak in Lombardije, Italië

3' educatie - 8 mei 2020 - Enrico Baldi

Obesitas als risicofactor voor ernstige COVID-19: meerdere potentiële mechanismen

5' educatie - 5 mei 2020 - Prof. Naveed Sattar

Veneuze trombo-embolie bij patiënten met COVID-19

5' educatie - 4 mei 2020 - Prof. dr. Saskia Middeldorp

Genotype-gestuurde antiplaatjestherapie na PCI

3' educatie - 29 apr. 2020 - Prof. Freek Verheugt

Onderzoek naar incidentie van acute myocardschade bij Nederlandse COVID-19 patiënten

3' educatie - 23 apr. 2020 - Frederik van den Heuvel

COVID-19-geassocieerde trombotische complicaties

5' educatie - 23 apr. 2020 - Dr. Erik Klok

Doe mee aan een klinische studie over het effect van een ARB in COVID-19!

3' educatie - 23 apr. 2020 - Dr. Frank Gommans
Video 1 van 3

Een wetenschappelijk perspectief op COVID-19, ACE2 en RAAS remmers

10' educatie - 23 apr. 2020 - Prof. Jan Danser
Video 2 van 3

Een klinisch perspectief op COVID-19, ACE2 en RAAS remmers

10' educatie - 23 apr. 2020 - Prof. Murray Epstein
Video (paneldiscussie) 3 van 3

COVID-19, ACE2 en RAAS remmers: Wat zijn de implicaties voor de dagelijkse praktijk?

10' educatie - 23 apr. 2020 - Profs. John Deanfield, Jan Danser en Murray Epstein

Gebruik van NOACs in kwetsbare, oudere patiënten met AF

10' educatie - 20 apr. 2020 - Johan Wold en Jan Steffel

Antitrombotische behandeling bij patiënten die een perifere vaatoperatie ondergaan

3' educatie - 20 apr. 2020 - Prof. Freek Verheugt

ARNI behandeling in HFpEF patiënten verlaagt NT-proBNP

3' educatie - 16 apr. 2020 - Jonathan Cunningham

Een stap dichter bij het reguleren van LDL-c in HoFH met PCSK9i

3' educatie - 16 apr. 2020 - Dr. Dirk Blom

Minder bloedingen met P2Y12i monotherapie na 3 maanden DAPT na complexe PCI

3' educatie - 7 apr. 2020 - Prof. George Dangas - ACC 2020

Stoppen met aspirine na 3 maanden DAPT is veilig in een breed spectrum van patiënten

3' educatie - 6 apr. 2020 - Prof. Freek Verheugt

Mechanistische onderbouwing van CV voordeel met icosapent ethyl

3' educatie - 2 apr. 2020 - Prof. Deepak Bhat

PCSK9i vermindert CV events bij patiënten met recent MI

Literatuur - 28 mei 2020 - Gencer B et al., - JAMA Cardiol. 2020.

Patiënten met een recent MI hadden een hoger risico op CV events en hadden grotere ARR's met evolocumab in vergelijking met patiënten met langer geleden MI, blijkt uit deze secundaire analyse van de FOURIER trial.

PCSK9-remmer verlaagt MI risico voor meerdere MI-subtypen en -groottes

Literatuur - 28 mei 2020 - Wiviott SD et al., - JAMA Cardiol. 2020.

De PCSK9-remmer evolocumab verlaagde het risico op MI significant voor meerdere MI-subtypen en -groottes, zoals bleek uit een analyse van de FOURIER trial.

Gebruik van antistolling in het ziekenhuis en sterfte in opgenomen COVID-19 patiënten

Literatuur - 27 mei 2020 - Paranjpe I, et al. - J Am Coll Cardiol 2020

In een cohort van opgenomen COVID-19 patiënten in de stad New York werd sterfte onderzocht in diegenen die antistolling ontvingen tijdens ziekenhuisopname in vergelijking met diegenen die dit niet kregen.

Familiaire hypercholesterolemie: de rol van de huisarts

10' educatie - 27 mei 2020 - Prof. dr. Martina Cornel
Klinisch geneticus Martina Cornel bespreekt de rol van de huisarts in het herkennen, verwijzen en begeleiden van patiënten met familiaire hypercholesterolemie.

Klinisch geneticus Martina Cornel bespreekt de rol van de huisarts in het herkennen, verwijzen en begeleiden van patiënten met familiaire hypercholesterolemie.

Hoge incidentie van acute nierschade bij opgenomen patiënten met COVID-19

Literatuur - 26 mei 2020 - Hirsch JS et al., - Kidney Int. 2020.

Deze studie toonde aan dat 36.3% van de COVID-19 patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen, tijdens de ziekenhuisopname acute nierschade kreeg.

FDA Fast Track designation voor nieuwe selectieve cardiale myosine activator in HF

Nieuws - 26 mei 2020

Omecamtiv mecarbil, een cardiale myosine activator of cardiale myotroop, heeft Fast Track designation toegewezen gekregen door de FDA voor behandeling van HFrEF patiënten.

NHG-Leidraad Stollingsafwijkingen bij COVID-19 voor de huisarts

Nieuws - 26 mei 2020

Het NHG heeft een leidraad gepubliceerd voor huisartsen over stollingsafwijkingen bij COVID-19 patiënten. Deze omvat adviezen over diagnostiek naar DVT en longembolie en over tromboseprofylaxe.

Oversterfte die niet toe te schrijven is aan COVID-19 tijdens coronapandemie

3' educatie - 26 mei 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer
Gegevens van enkele Westerse landen over sterfte tijdens de coronapandemie laten zien dat een deel van de oversterfte te wijten is aan COVID-19, maar een aanzienlijk deel ook niet. 

Gegevens van enkele Westerse landen over sterfte tijdens de coronapandemie laten zien dat een deel van de oversterfte te wijten is aan COVID-19, maar een aanzienlijk deel ook niet. 

Dringende behoefte van huisartsen aan kennis over COVID-19 bij CVD patiënten

Nieuws - 25 mei 2020

In samenwerking met huisartsen en cardiologen is de Hartstichting een onderzoek gestart naar verschillen tussen de ziektebeelden van COVID-19 en CVD. Bovendien moet dit onderzoek meer inzicht geven in hoe CVD patiënten met COVID-19 het beste behandeld kunnen worden.

Drie studies tonen geen schade door ARBs en ACEi in COVID-19 patiënten

Nieuws - 25 mei 2020

Recent zijn er drie artikelen gepubliceerd in de N Eng J Med over het effect van ACE remmers en ARBs in patiënten met COVID-19, die alledrie geen bewijs leverden dat ACE remmers of ARBs het risico op COVID-19 beïnvloeden.

Coagulopathie bij patiënten met COVID-19

Literatuur - 25 mei 2020 - Levi M et al., - Lancet Haematol. 2020.

Dit commentaarartikel beschrijft kenmerken van coagulopathie bij patiënten met COVID-19 en geeft aanbevelingen voor de behandeling van COVID-19-geassocieerde coagulopathie.

Icosapent ethyl vermindert risico op coronaire revascularisatie

Nieuws - 25 mei 2020
Inname van 4 g/dag icosapent ethyl verlaagde eerste coronaire revascularisatie met 34% in vergelijking met placebo in patiënten met verhoogde triglyceridewaarden en CVD of diabetes met aanvullende CV risicofactoren.

Inname van 4 g/dag icosapent ethyl verlaagde eerste coronaire revascularisatie met 34% in vergelijking met placebo in patiënten met verhoogde triglyceridewaarden en CVD of diabetes met aanvullende CV risicofactoren.