Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

CSI 2018

In de Cardiovascular Scene Investigation (CSI) serie doen Utrechtse onderzoekers verslag vanaf het ESC congres, vanuit het perspectief van de jonge onderzoeker. Hiertoe voelen zij onderzoekers aan de tand over de gepresenteerde studieresultaten.

Laag aantal ernstige nadelige events gezien met SGLT2-remming

10' educatie - 21 nov. 2018 - Dr.Peter Ueda - Stockholm, Zweden
De CV en renale voordelen van SGLT2-remmers zijn veelbesproken, maar ook zijn enkele nadelige events geobserveerd. Peter Ueda vergeleek de veiligheid van SGLT2-remmers met die van GLP-1RAs en vond ook bij SGLT2-remmers een lage incidentie van ernstige events.

ESC 2018 De CV en renale voordelen van SGLT2-remmers zijn veelbesproken, maar ook zijn enkele nadelige events geobserveerd. Peter Ueda vergeleek de veiligheid van SGLT2-remmers met die van GLP-1RAs en vond ook bij SGLT2-remmers een lage incidentie van ernstige events.

Langetermijnvoordelen van bloeddruk- en lipidenverlagende therapie in hypertensie

10' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. Ajay Gupta - Londen, VK
Dr. Ajay Gupta onderzocht het langetermijneffect van behandeling met een calciumkanaalblokker-gebaseerde regime en een statine op mortaliteit in patiënten met hypertensie en toonde een legacy effect aan met de gecombineerde therapie.

ESC 2018 Dr. Ajay Gupta onderzocht het langetermijneffect van behandeling met een calciumkanaalblokker-gebaseerde regime en een statine op mortaliteit in patiënten met hypertensie en toonde een legacy effect aan met de gecombineerde therapie.

Wereldwijde screening voor hoge bloeddruk

10' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. Thomas Beaney - Londen, VK
Wereldwijd heeft een op de vijf mensen een verhoogde bloeddruk. In deze video presenteert dr. Thomas Beaney het project May Measurement Month, dat beoogt om wereldwijd bewustzijn van een hoge bloeddruk te verhogen voor preventie van CVD.

ESC 2018 Wereldwijd heeft een op de vijf mensen een verhoogde bloeddruk. In deze video presenteert dr. Thomas Beaney het project May Measurement Month, dat beoogt om wereldwijd bewustzijn van een hoge bloeddruk te verhogen voor preventie van CVD.

Shared decision-making met een lifetime risicomodel

10' educatie - 5 nov. 2018 - Dr. Jannick Dorresteijn - Utrecht, Nederland
Dr. Dorresteijn presenteert hoe het lifetime risicomodel U-prevent het effect van preventieve behandelingen kan voorspellen en legt de waarde uit van dit model in shared decision-making.

ESC 2018 Dr. Dorresteijn presenteert hoe het lifetime risicomodel U-prevent het effect van preventieve behandeling kan voorspellen en legt de waarde uit van dit model in shared decision-making.

De voorspellende rol van biomarkers in CV risicoschatting

10' educatie - 23 okt. 2018 - Nina Paynter, PhD - Boston, MA, VS
Biomarkers spelen een belangrijke rol in CV risicoschatting. Nina Paynter, PhD, legt uit wat een biomarker een goede biomarker maakt en wat deep learning kan betekenen in CV risicoschatting.

ESC 2018 Biomarkers spelen een belangrijke rol in CV risicoschatting. Nina Paynter, PhD, legt uit wat een biomarker een goede biomarker maakt en wat deep learning kan betekenen in CV risicoschatting.

U-prevent voorspelt het lifetime risico op CV events in gezonde individuen

CSI München

10' educatie - 26 aug. 2018 - München, Duitsland - Nicole Jaspers – Utrecht, Nederland
Nicole Jaspers presenteert een model dat lifetime risico op CV events voorspelt in individuen zonder CVD, inclusief lifetime voordelen van therapie, wat shared-decision making mogelijk maakt in de praktijk.

ESC 2018 Nicole Jaspers presenteert een model dat lifetime risico op CV events voorspelt in individuen zonder CVD, inclusief lifetime voordelen van therapie, wat shared-decision making mogelijk maakt in de praktijk.

Populatiescreening voor atriumfibrilleren met smartphone

CSI München

10' educatie - 26 aug. 2018 - München, Duitsland - Prof. dr. Pieter Vandervoort - Genk, Belgie
Prof. dr. Pieter Vandervoort, Jean-Paul Vendeville en Gijs Berkelmans bespreken hoe digital health ons kan helpen met screenen voor atriumfibrilleren in de algemene bevolking met behulp van een smartphone.

ESC 2018 Prof. dr. Pieter Vandervoort, Jean-Paul Vendeville en Gijs Berkelmans bespreken hoe digital health ons kan helpen om te screenen voor atriumfibrilleren in de algemene bevolking met behulp van een smartphone.

Wat is de stand van zaken 1 jaar na de presentatie van de CANTOS trial?

CSI München

10' educatie - 26 aug. 2018 - München, Duitsland - Prof. Paul Ridker, MD - Boston, MA, VS
Cilie van ’t Klooster vraagt aan prof. Ridker hoe de resultaten met canakinumab in de CANTOS trial geïmplementeerd kunnen worden in de klinische praktijk en welke uitdagingen er nog zijn.

CSI München Cilie van ’t Klooster vraagt aan prof. Ridker hoe de resultaten met canakinumab in de CANTOS trial geïmplementeerd kunnen worden in de klinische praktijk en welke uitdagingen er nog zijn.