Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nieuwe eenheid HbA1c-waarde

Nieuws - 15 feb. 2010

Nieuwe eenheid HbA1c-waarde


In Februari 2010 is de HbA1c-campagne van start gegaan met de verzending van informatiematerialen naar internisten, huisartsen, diabetesverpleegkundigen en diëtisten die lid zijn van hun beroepsvereniging over de invoering van de nieuwe eenheid van de HbA1c-waarde. Deze is namelijk sinds 6 april 2010 veranderd.
De HbA1c-waarde werd uitgedrukt als percentage en wordt vanaf die datum weergegeven als mmol/mol. Hierdoor veranderen ook de getallen. Zo wordt een HbA1c-waarde van 7% in de nieuwe eenheid gerapporteerd als 53 mmol/mol. Een daling van de HbA1c-waarde van 1% is in de nieuwe eenheid een daling van 11 mmol/mol.
Internisten, huisartsen, diabetesverpleegkundigen en diëtisten krijgen een brief en een folder over de invoering van de nieuwe HbA1c-waarde thuisgestuurd. Daarnaast ontvangen ze een omrekencalculator die handig is om de nieuwe en de oude waarde te vergelijken. Ook ontvangen zorgverleners materialen om hun patiënten over de nieuwe waarde te informeren, namelijk patiëntenkaarten en een poster voor in de wachtkamer. Voor zorgverleners, klinisch chemici en patiënten is er ook een website www.nieuwediabeteswaarde.nl/. Op de website wordt uitgebreid ingegaan op de verandering en alle materialen van de campagne zijn op deze website terug te vinden.
Wat is HbA1c
HbA1c is de afkorting voor geglyceerd hemoglobine. Het ontstaat doordat glucose zich in het bloed bindt aan hemoglobine in rode bloedcellen. Dit proces is onomkeerbaar. Stijgt de concentratie glucose in het bloed, dan wordt er meer HbA1c gevormd. Omdat rode bloedcellen een levensloop van 2 tot 3 maanden kennen, geeft de hoeveelheid HbA1c een beeld van de gemiddelde bloedglucosespiegel over de afgelopen 2 tot 3 maanden.
Het belang van de HbA1c-waarde
Het risico op microvasculaire en macrovasculaire complicaties bij mensen met diabetes neemt toe als de HbA1c-waarde toeneemt. De HbA1c-waarde geeft samen met het meten van de bloedglucosewaarde op verschillende tijdstippen een indicatie of de behandeling van diabetes optimaal verloopt. Afhankelijk van de situatie adviseren richtlijnen om de HbA1c-waarde iedere 2 tot 6 maanden te meten.
Nieuwe streef- en referentiewaarden
In de nieuwe rapportage veranderen de streef- en referentiewaarden. Zo verandert de streefwaarde voor volwassenen van <7% naar <53 mmol/mol. Voor kinderen met diabetes verandert de streefwaarde van <7,5% naar <58 mmol/mol.
Waarom verandert de HbA1c-waarde?
De reden voor verandering is wereldwijde harmonisatie. In verschillende landen zijn nu drie verschillende standaarden in gebruik. Afgesproken is dat landen voor HbA1c gaan rapporteren in de eenheid mmol/mol.
Wanneer verandert de HbA1c-waarde?
Om zorgverleners en patiënten te laten wennen aan de nieuwe eenheid van de HbA1c-waarde wordt deze de komende tijd als volgt gerapporteerd:
• Vanaf 6 april 2010 zowel in percentage als in mmol/mol.
• Vanaf 1 januari 2011 alleen nog in mmol/mol.
Meer informatie
Meer informatie, zoals een omrekencalculator, vindt u op www.nieuwediabeteswaarde.nl/.
Stuurgroep
Voor de introductie van de nieuwe HbA1c is een stuurgroep ingesteld. Deze bestaat uit de volgende organisaties:
• De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF).
• De Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV).
• De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).
• De Diabetes Huisartsen Advies Groep van het Nederlands Huisartsen Genootschap (DiHAG).
• De Diabetesvereniging Nederland (DVN).
• De beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners (EADV).
• Diagnostica Associatie Nederland (Diagned).
• De Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratorium Geneeskunde (NVKC).
• Stichting Diabetes and Nutrition Organization (DNO) i.s.m. De Nederlandse Vereniging van
• Diëtisten (NVD).

Bron: Diabetesfederatie.nl
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: