Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Diabetes Educatie Service 5

Nieuws - 8 aug. 2010


Diabetes Literatuur service 5


De Diabetes Educatie Service is een service van sanofi-aventis aan de medische professie en houdt u op de hoogte van actuele resultaten en ontwikkelingen op het gebied van insulinetherapie bij diabetes mellitus.
 

Insulinetherapie bij diabetes mellitus type 2

Welke behandeldoelen moeten we nastreven en welke therapeutische interventies passen daarbij?Introductie


Patiënten met diabetes mellitus type 2 die onvoldoende gereguleerd zijn met orale bloedglucoseverlagende middelen, kunnen klinisch relevante verbeteringen in het HbA1c bewerkstelligen met de toevoeging van insulinetherapie. Echter, zowel patiënten als zorgverleners zijn vaak terughoudend met het starten van insuline wegens bezorgdheid over injecties, angst voor hypoglycemie en additionele gewichtstoename. In de afgelopen jaren zijn de basale insulineanalogen insuline glargine en insuline detemir geïntroduceerd. Deze middelen zijn ontwikkeld om de beperkingen van NPH insuline te verbeteren (inadequate werkingsduur, aanmerkelijke piek in glucoseverlagend effect en variabiliteit in effectiviteit).
In deze editie wordt aan de hand van recente studies besproken wat het behandeldoel zou moeten zijn en aan welke eisen de insulinetherapie idealiter zou moeten voldoen om dit doel te bereiken. Tevens wordt er een beschrijving gegeven van de eerste direct vergelijkende studie tussen insuline glargine en insuline detemir bij diabetes mellitus type 2.

Download PresentatieDownload Presentatie NoititiesPreview Presentatie

Klik op slide om te vergroten

Insulinetherapie bij diabetes mellitus type 2

INSULINE

Verstoorde glucose homeostase: diabetes mellitus type 2

Intensieve behandeling: UKPDS

Effect van intensieve behandeling bij DMT2  HbA1c ≤ 6,5% versus HbA1c gebaseerd op lokale behandelrichtlijnen

Risicoreductie van 10% op micro- of macrovasculaire events

Risicoreductie van 21% op (verslechtering) nefropathie

Risicoreductie met name bij patiënten zonder complicaties

ACCORD studie

Risicoreductie van 10% op macrovasculaire events

Risicoreductie en sterfte op basis van complicaties en HbA1c

Onvoldoende tijdige therapeutische intensivering

Uitstel insulinetherapie

Psychologische insulineresistentie

Consensus statement van ADA en EASD

Werkingsprofiel insuline

Aantal hypoglycemieën bij DMT1 en DMT2

Psychologische insulineresistentie

Insulinetherapie en gewichtstoename

Insulinetherapie en gewichtstoename

Insulinetherapie en gewichtstoename

A randomised, 52 week, treat-to-target trial comparing insuline detemir with insuline glargine when administered as add-on to glucose-lowering drugs in insuline-naive people with type 2 diabetes

Opzet van de studie

Insulinedosering en frequentie

Glycemische controle

Gewichtstoename

Bijwerkingen

HbA1c en gewicht in de praktijk

Conclusies

Deel deze pagina met collega's en vrienden: