Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hartfalen Multidisciplinair

Nieuws - 17 aug. 2010

Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010

Op 10 juni zijn de nieuw multidisciplinaire richtliujnen voor diagnostiek en behandeling van chronisch en acuut hartfalen gepubliceerd.De richtlijnen zijn geautoriseerd door, de Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de Hart&Vaatgroep, de Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV), de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), de Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG). Deze richtlijn is bedoeld als norm voor medisch handelen. Beargumenteerd afwijken kan in individuele gevallen wenselijk en nodig zijn.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: