Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verminderde nierfunctie: een risicofactor voor CV events na carotischirurgie

Nieuws - 3 feb. 2011

Achtergrond:
Chronische nierziekte is een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen en voortschrijden van atherosclerose. Het doel van deze studie was de bijdrage van matig-verminderde nierfunctie aan cardiovasculaire (CV) mortaliteit en morbiditeit te bepalen na carotisendarteriëctomie (CEA). Ook werd het bepaald hoe groot het percentage patiënten was welke optimale behandeling of een diagnostische work-up onderging voorafgaand aan de CEA.

Methode:
Onderzoekers aan de Universiteit van Utrecht includeerden 1085 patiënten die een CEA ondergingen in de periode tussen 2002 en 2009. De glomerulaire filtratiesnelheid werd bepaald op baseline. Matig-verminderde nierfunctie werd gedefineerd als een e-GFR van 30-59. Het primaire eindpunt was CV sterfte bestaand uit fataal myocardinfarct, fatale stroke, of een  geruptureerd abdominaal aneurysma.

Resultaten
:
In 26,5% van de gevallen was er sprake van matig-verminderd nierfunctieverlies. Gedurende een follow-up duur van 2,95 jaar was het risico op CV sterfte van de de groep met een e-GFR van 30-59: 2,22. Er werd geen hoger risico gezien op stroke en perifeer arteriële interventies. Van de groep patiënten met een e-GFR tussen de 30 en de 59 kregen 38,5% ACE-remmers, 74,5% statines, en bezocht 34,4% een nefroloog.

Conclusies:
Patiënten met een e-GFR tussen 30 en 59 hebben een 2,2 maal verhoogd risico op CV sterfte en een 1,9 maal verhoogd risico op een myocardinfarct in de 3 jaar post-CEA in vergelijking met patiënten met een e-GFR>60. Een minderheid van deze patiënten krijgt een optimale medische behandeling.

1. Van Lammeren et al, Stroke 2011.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: