Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

De impact van hypertensie en diabetes bij PCI

Nieuws - 21 mrt. 2011

Achtergrond: Er is beperkte informatie beschikbaar ten aanzien van de uitkomsten van percutane coronaire interventies (PCI) in relatie met diabetes en hypertensie. Het doel van de studie was her relateren van de klinische uitkomst na PCI aan de aanwezigheid van diabetes of hypertensie.
Methoden: Data uit 5 registries werden geanalyseerd tussen 2006 en 2008. Alle "eerste" percutane coronaire interventies werden geregisteerd bij in totaal 44.268 patiënten.
Resultaten:
De mortaliteit was 6,4% en het hoogste bij patiënten met diabetes plus hypertensie. Hypertensie verhoogde de kans op het optreden van een myocardinfarct met 10%, welk risico tot 4 maal verhoogde als er sprake was van een combinatie tusse diabetes. Stroke trad op in 2%, ook hier werd een sterke associatie gezien met de combinatie diabetes en hypertensie.
Conclusies: Na PCI en met moderne pharmacotherapie had diabetes een negatieve invloed op de uitkomsten, zeker wanneer gecombineerd met hypertensie. Hypertensie was niet geassocieerd met een verhoogd moratliteitsrisico, maar wel op een verhoogd risico op myocardinfarct, stroke en hartfalen.

1. Lingman et al. The Impact of Hypertension and Diabetes on Outcome in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention. Am J Med 2011

Deel deze pagina met collega's en vrienden: