Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Apixaban zinvol bij atriumfibrilleren

Nieuws - 12 apr. 2011

Achtergrond: Preventie van stroke bij atriumfibrilleren is belangrijk. Een Nederlandse onderzoeker cardiologie van de Radboud Universiteit in Nijmegen presenteerde in een poster verschillende studies waarin de preventie van stroke bij atriumfibrilleren werd onderzocht. Weliswaar zijn vergelijkingen tussen studies statistisch niet betrouwbaar door baseline verschillen tussen studiepopulaties en uitvoer van studies, toch kwamen er interessante gegevens uit deze vergelijking.

Methoden: Er werd een vergelijking gemaakt tussen de AVERROES-studie (Apixaban versus Acetylsalicylic Acid to Prevent Strokes) studie en de ACTIVE-A studie (Atrial Fibrillation Clopidogrel Trial with Irbesartan for Prevention of Vascular Events), waarin acetylsalicylzuur werd vergeleken met acetylsalicylzuur plus clopidogrel.
Het doel van beide studies was om te bepalen welke behandeling effectiever was in het voorkomen van stroke bij patiënten met atriumfibrilleren die niet geschikt waren voor behandeling met vitamine-K antagonisten. De populaties waren vergelijkbaar (58% man, gemiddelde leeftijd 71 jaar, CHADS score 2)

Resultaten: In de AVERROES studie kwamen bij 1.4% van de patiënten grote bloedingen voor, terwijl dit in de ACTIVE-A studie bij 2% van de patiënten het geval was. Fatale of invaliderende strokes kwamen bij ongeveer 1% van de patiënten voor die met apixaban waren behandeld in de AVERROES studie; in de ACTIVE-A studie was dit percentage 1.6%.

Conclusies:
Het optreden van stroke lijkt bij gebruik van apixaban lager te zijn in vergelijking met acetylsalicylzuur, of acetylsalicylzuur gecombineerd met clopidogrel, met minder bloedingen. Deze resultaten zijn hoopgevend voor de ARISTOTLE studie, waarvan de resultaten deze zomer worden verwacht bij de European Society of Cardiology. De ARISTOTLE studie vergelijkt behandeling van apixaban met vitamine-K antagonisten bij patiënten met atriumfibrilleren.

Bron: Jaspers Focks J, et al Dual antiplatelet therapy or apixaban in patients ineligible for vitamin-K antagonists for stroke prevention in atrial fibrillation: Lessons from the recent aspirin-controlled trials pathway. ACC 2011; Abstract 1056-397.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: