Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

JUPITER: verdere reductie CV risico bij zeer lage LDL-C waarden

Nieuws - 18 apr. 2011

Achtergrond: In de JUPITER-studie (Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin) werd onderzocht of behandeling van patiënten met normale LDL-C waarden, maar verhoogde CRP-waarden, het cardiovasculair risico verlaagt. Rosuvastatine 20 mg verlaagde het cardiovasculair risico met 44% vergeleken met placebo.

Methoden: In deze nieuwste analyse werden patiënten bestudeerd met verhoogde waarden van hs-CRP (high-sensitivity C-reactive protein) die LDL-C waarden <50 mg/dl hadden bereikt na behandeling met rosuvastatine.

Resultaten: De onderzochte patiëntengroep bereikte een 65% reductie in het risico op cardiovasculaire events en een 46% reductie in totale mortaliteit. Deze beide reducties waren groter dan in het totale JUPITER-cohort. Er was geen toegenomen risico op bijwerkingen, hoewel de incidentie van new-onset diabetes iets hoger was, maar niet statistisch significant.

Conclusies: Deze nieuwe data geven aan dat zeer lage LDL-C waarden veilig kunnen worden bereikt met agressieve statine-behandeling, in combinatie met dieet en lichaamsbeweging. Lage LDL-C waarden leiden tot een even grote of zelfs grotere reductie in cardiovasculair risico en hebben geen toename in adverse events tot gevolg.

1. Hsia J, MacFayden JG, Monyak J, Ridker PM. Cardiovascular event reduction and adverse events among subjects attaining low-density lipoprotein cholesterol <50 mg/dL with rosuvastatin. J Am Coll Cardiol 2011; 57: 1666-1675.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: