Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Boezemfibrilleren en sterfte na MI

Nieuws - 10 mei 2011

Achtergrond: Boezemfibrilleren (atriumfibrilleren, AF) komt vaak voor in combinatie met myocardinfarcten (MI), twijfel bestaat echter over de prognostische waarde van dit gegeven. Eerder onderzoek geeft aan wat de relatie is tussen AF gedurende vroege hospitalisatie voor MI in relatie met sterfte. Deze gegevens komen tevens vaak voort uit klinische trials waardoor de consequenties voor de algemene populatie onduidelijk is. Het doel van deze studie was het vaststellen van het optreden van AF in MI patiënten, en het effect van de timing van het optreden op mortaliteit na MI.
Methoden: Een cohort van 3220 patiënten welke gehospitaliseerd waren met een eerste MI, in de periode van 1983-2007 in Olmsted County, Minnesota, VS. AF werd vastgesteld door middel van diagnostische coderingen en het ECG.
Resultaten: AF vóór MI trad op in 304 patiënten, en 729 patiënten ontwikkelden AF na MI (218 binnen 2 dagen en 119 binnen 3 en 30 dagen, en 392>30dagen post-MI). Gedurende een gemiddelde follow-up van 6,6 jaar traden er 1638 sterfgevallen op binnen de onderzoekspopulatie. AF was geassocieerd met een verhoogde sterftekans. Het risico op sterfte bleek afhankelijk van het tijdstip van ontstaan van AF, en was het grootste bij AF>30 dagen post MI.
Conclusies: AF treedt frequent op in de setting van MI. Atriumfibrilleren is geassocieerd met een verhoogd risico op sterfte, het hoogst in de groep met AF optredend post 30 dagen na MI.

1. Jabre et al. Atrial Fibrillation and Death After Myocardial Infarction, Circulation 2011

Deel deze pagina met collega's en vrienden: