Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hartfalen is geassocieerd met een verhoogd fractuurrisico

Nieuws - 12 mei 2011

Achtergrond: Bij hartfalen spelen vele factoren een rol die een mogelijk effect hebben op de botmineraaldichtheid, en een verhoogd risico vormen op osteoporose-gerelateerde fracturen. Deze studie beoogde de prevalentie van- en de voorspellende factoren voor het ontwikkelen van fracturen bij patiënten met hartfalen vast te stellen.
Methoden: Een crossectionele studie uitgevoerd in een tertiair hartfalencentrum in Edmonton, Canada. Sociodemografische
informatie, medicatie, en de aanwezigheid van vertebrale compressiefracturen (VCF) werden gedocumenteerd.
Resultaten: In totaal werden 623 patiënten met HF geïncludeerd; 32% waren ouder dan 75 jaar, 31% was vrouw, 65% hadden ischemische cardiomyopathie, en 38% had atriumfibrilleren. Prevalentie van VCF was 77 van de 623 (12%; 95%CI 10 tot 15%) en 42 van de 77 (55%) patiënten hadden multipele fracturen. Slechts 15% van de VCF patiënten werden voor osteoporose behandeld.
Conclusies: Ongeveer 12% van de HF patiënten had een VCF, vastgesteld door middel van thoraxfoto's, en de helft van de VCF patiënten hadden multipele fracturen. 85% ontvingen geen osteoporose-specifieke therapie. Een nog niet eerder herkende factor -atriumfibrilleren- was onafhankelijk met VCF geasssocieerd. Thoraxfoto's kunnen een belangrijk diagnosticum zijn voor het detecteren van osteoporose-specifieke VCF, met name bij HF patiënten met atriumfibrilleren.

1. Lyons K, Majumdar S R and Ezekowitz J A. The unrecognized burden of osteoporosis-related vertebral fractures in patients with heart failure. Circ Heart Fail 2011.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: