Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nieuwe analyse uit de RE-LY studie

Nieuws - 17 mei 2011

Achtergrond:
Dabigatran 150 en 110 mg tweemaaldaags zijn effectief voor de preventie van ischemische beroerte bij atriumfibrilleren. Het doel van deze studie was het vergelijken van het risico op bloedingen van deze beide doseringen uit data van de Randomized Evaluation of Long-Term Anticoagulant Therapy (RE-LY) trial.

Methoden:
In de RE-LY studie werden er 18 113 patiënten gerandomiseerd naar 110 of 150 mg dabigatran 2dd of naar een warfarine-aangepaste dosering (voor het bereiken van een INR tussen 2.0 en 3.0) voor een follow up duur van 2 jaar. Deze studie is een subanalyse van de eerder gepubliceerde data uit de RE-LY studie.

Resultaten:
In vergelijking met warfarine was dabigatran 110 mg 2dd geassocieerd met een lagere kans op significante bloedingen (2.87% versus 3.57%; P=0.002), terwijl dabigatran 150 mg 2dd geassocieerd was met een vergelijkbaar risico op significante bloedingen (3.31% versus 3.57%; P=0.32). Er bestond een significante interactie met leeftijd: dabigatran 110 mg 2dd was geassocieerd met een lager risico in vergelijking met warfarine op significante bloedingen bij patiënten <75 jaar (1.89% versus 3.04%; P<0.001) en een vergelijkbaar risico bij patiënten ≥75 jaar (4.43% versus 4.37%; P=0.89; P voor interactie <0.001), terwijl dabigatran 150 mg 2dd in vergelijking met warfarin geassocieerd is met een lager risico op significante bloedingen n diegenen <75 years (2.12% versus 3.04%; P<0.001) met een trend naar een hoger risico op significante bloedingen in diegenen  ≥75 years (5.10% versus 4.37%; P=0.07; P voor interactie <0.001). De interactie met leeftijd was evident voor ectracraniële bloedingen, maar niet voor intracraniële bloedingen, terwijl het risico op het optreden van het laatste consistent verlaagd werd met het gebruik van dabigatran, onafhankelijk van de leeftijd.

Conclusies:
Bij patiënten met atriumfibrilleren en een risico op het ontwikkelen van een ischemische beroerte zijn beide doseringen dabigatran in vergelijking met warfarine geassocieerd met een lager risico op het ontwikkelen van zowel een intra-of extracraniële bloeding in de leeftijdsgroep <75 jaar. In diegenen ouder dan 75 jaar is het risico op het ontwikkelen van een intracraniële bloeding lager, maar het risico op een extracraniële bloeding is gelijk of hoger met beide doses dabigatran in vergelijking met warfarine.

1. Eikelboom et al: Risk of Bleeding With 2 Doses of Dabigatran Compared With Warfarin in Older and Younger Patients With Atrial Fibrillation. Circulation 2011

Deel deze pagina met collega's en vrienden: