Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Eplerenone voorkomt atriumfibrilleren bij mild hartfalen

Nieuws - 24 mei 2011

Achtergrond
In een subanalyse van de EMPHASIS-HF studie werd gekeken naar de incidentie van nieuwe gevallen van atriumfibrilleren of aritmie bij gebruik van eplerenone vs placebo. De resultaten werden gepresenteerd tijdens het ESC Heart Failure Congress.

Methoden
In de EMPHASIS-HF studie werden 2737 patiënten van 55 jaar of ouder geïncludeerd met NYHA klasse II hartfalen en een ejectiefractie van 35% of minder. Patiënten werden gerandomiseerd naar eplerenone 50 mg/dag of placebo.
Ongeveer eenderde van de patiënten in beide groepen had atriumfibrilleren of aritmie op baseline.

Resultaten
Nieuwe gevallen van atriumfibrilleren of aritmie traden 42% minder op in de eplerenone-groep dan in de placebogroep (P=0.034).
In de eplerenonegroep trad 'nieuw' atriumfibrilleren op bij 2.7% van de patiënten, in de placebogroep bij 4,5% (hazard ratio 0.58 ten gunste van eplerenone; 95% CI 0.35-0.96).
Voor patiënten die aan het begin van de studie al aritmie hadden, gaf eplerenone dezelfde reductie van het risico op major cardiovascular events als werd gezien in de overall resultaten van de primaire studie.

Conclusie
Gebruik van eplerenone door patiënten met mild symptomatisch systolisch hartfalen leidt tot een lagere incidentie van boezemfibrilleren of aritmie.
Dit voordeel was additief - bovenop optimale medische therapie met een ACE-remmer of een ARB of beide plus een beta-blokker.
Deze resultaten zouden kunnen leiden tot een wijziging in de richtlijnen voor de preventie van atriumfibrilleren in hartfalen.

Bron: Swedberg K et al. Eplerenone and atrial fibrillation in patients with systolic heart failure and mild symptoms - results from EMPHASIS-HF. HFC 2011

Deel deze pagina met collega's en vrienden: