Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Eerste resultaten van de polypil: mogelijk reductie van CV events

Nieuws - 30 mei 2011

Achtergrond 
Er bestaat een grote interesse in het potentieel dat combinatiepreparaten van cardiovasculaire medicijnen (zgn. polypillen) zouden kunnen hebben in de reductie van cardiovasculaire ziekte. Deze preparaten kunnen bestaan uit geneesmiddelen zoals aspirine, bloeddruk- en cholesterolverlagers. Er zijn echter nog geen betrouwbare studies voorhanden betreffende de effectiviteit en de veiligheid.

Methoden
Een dubbelblind gerandomiseerde, multicenter, placebogecontroleerde studie werd uitgevoerd met een polypil (deze bevatte: aspirine 75 mg,
lisinopril 10 mg, hydrochlorothiazide 12,5 mg en simvastatine 20 mg) in 378 individuen zonder een indicatie voor één van de componenten van de polypil, maar welke een 5-jaars cardiovasculair risico hadden boven de 7,5%. De primaire uitkomsten waren de systolische bloeddruk, LDL-cholesterol en verdraagbaarheid (de proportie die de therapie staakte) op 12 weken na follow-up.

Resultaten
Baseline RR was 134/81 mmHg en het LDL cholesterol was 3,7 mmol/L. De systolische bloeddruk werd met 9,9 (95% CI: 7,7 to 12,1) mmHg gereduceerd en het LDL-cholesterol met 0,8 (95% CI: 0,6 tot 0,9) mmol/L. De behandeling met de polypil werd frequenter gestaakt dan placebo (23% vs 18%, niet significant, p = 0,2).
Er werden significant meer bijwerkingen gerapporteerd welke bekend waren aan de componentgeneesmiddelen van de polypil (58% vs 42%, p = 0,001) welke het meest prominent werd na enkele weken behandeling, echter resulteerde dit meestal niet in staken van de medicatie.

Conclusies
Het gebruik van deze polypil resulteerde in aanzienlijke reducties in systolische bloeddruk en het LDL-cholesterol, maar veroorzaakte bijwerkingen in 1 op de 6 patiënten. Deze resultaten suggereren dat het CV risico gehalveerd kan worden bij het gebruik van de polypil, hetgeen lager is dan eerder werd verwacht, terwijl het aantal bijwerkingen hoger uitvalt dan verwacht. Toch kan mogelijk een aanzienlijke winst worden geboekt bij hoogrisicopatiënten.


1. An International Randomised Placebo-Controlled Trial of a Four-Component Combination Pill (“Polypill”) in People with Raised Cardiovascular Risk. PILL investigator group, PLoS ONE 2011


Deel deze pagina met collega's en vrienden: