Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Bloeddruktargets in diabetes: optimum 130-135 mmHg

Nieuws - 3 juni 2011

Achtergrond
De meeste richtlijnen voor de behandeling van hypertensie adviseren een targetbloedddruk onder de 140/90 mmHg, en een agressiever doel onder 130/80 mm Hg voor diabetespatiënten. Echter, in de recente Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) trial, bleek een lagere bloeddruk niet gunstig. De beste targetbloeddruk bij personen met diabetes of diegenen met een verminderde glucosetolerantie/nuchtere glucose is nog niet goed gedefiniëerd.

Methoden
Een meta-analyse van trials tussen de jaren 1965-2010 welke antihypertensieve therapie bestudeerden bij patiënten met type 2 diabetes of verminderde glucosetolerantie/nuchter bloedglucose, welke tenminste 100 patiënten en een systolische bloeddruk onder 135 mm Hg in de intensieve behandelgroep en onder 140 mm Hg in de standaardbehandelgroep, een follow-up van tenminste 1 jaar, en registratie van micro- en macrovasculaire events registreerden.

Resultaten

13 trials met in totaal 37.736 deelnemers werden geselecteerd voor de analyse. Intensieve bloeddrukbeheersing was geassocieerd met een reductie van 10% in sterfte als gevolg van elke oorzaak, 17% reductie in stroke en een toename van 20% in ernstige bijwerkingen, maar met vergelijkbare uitkomsten voor andere macrovasculaire en microvasculaire (cardiale, renale en retinale) events in vergelijking met de standaard bloeddrukbehandeling.  Intensievere bloeddrukbehandeling was geassocieerd met een grotere reductie in stroke, maar verminderde andere events niet. Onder de 130 mm Hg ontstond er een toename van 40% in ernstige bijwerkingen zonder een voordeel voor andere uitkomsten.

Conclusies
Deze resultaten suggereren dat een targetbloeddruk tussen 130-135 mm Hg voor mensen met diabetes type 2 of en gestoorde glucosetolerantie/ nuchter bloedglucose acceptabel is. Onder 130 mm Hg werd er, behoudens de reductie in stroke, geen verdere reductie in vasculaire events gezien, echter wel een toename van 40% in ernstige bijwerkingen.

1. Bangalore Blood Pressure Targets in Subjects With Type 2 Diabetes Mellitus/Impaired Fasting Glucose. Circulation 2011

Deel deze pagina met collega's en vrienden: