Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

FDA: geen verhoogd risico op kanker bij gebruik ARB's

Nieuws - 3 juni 2011

Achtergrond
In juli 2010 maakte de Amerikaanse FDA bekend dat zij een onderzoek zouden instellen naar de veiligheid van ARB's. ARB's zijn een groep van geneesmiddelen welke werelwijd worden gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk. Het onderzoek werd ingesteld naar aanleiding van een gepubliceerde meta-analyse van 5 gerandomiseerde klinische studies waaruit bleek dat er een klein maar statistisch verhoogd risico bestond op kanker bij patiënten die een ARB gebruikten in vergelijking met patiënten die geen ARB gebruikten.

Methoden

De FDA voerde een meta-analyse uit van 31 klinische studies waarin patiënten gerandomiseerd werden naar wel of geen behandeling met ARB's, met deelname van ongeveer 152.000 patiënten, een groter aantal patiënten dan de eerdere meta-analyse.

Resultaten
De 31 trials includeerden 84.461 patiënten gerandomiseerd naar ARB's and 71.355 patiënten gerandomiseerd naar non-ARB comparators, met een gemiddelde follow-up duur van 39 maanden. De incidentie van kanker in de ARB groep was 1.82 per 100 patiëntenjaren, en de incidentie in non-ARB comparatorgroep was 1.84 per 100 patiëntenjaren.

Conclusies

De resultaten toonden geen verhoogd risico aan op kanker bij gebruik van ARB's.

1. FDA Drug Safety Communication: No increase in risk of cancer with certain blood pressure drugs--Angiotensin Receptor Blockers (ARBs) (FDA website)

Deel deze pagina met collega's en vrienden: