Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Kosteneffectiviteit van dabigatran in strokepreventie

Nieuws - 7 juni 2011

Achtergrond

Recente studies hebben alternatieven voor therapie met warfarine (anticoagulans) onderzocht voor de profylaxe van stroke in atriumfibrilleren, maar of deze alternatieven kosteneffectief zijn is momenteel onbekend.

Methoden en resultaten

Gebaseerd op de resultaten van de Randomized Evaluation of Long Term Anticoagulation Therapy (RE-LY) studie werd een model ontwikkeld om kosten en de "quality-adjusted survival" van verschillende antitrombotische therapieën te vergelijken. Een Markov model werd gebruikt in een hypothetisch cohort van 70-jarigen met atriumfibrilleren met een kosteneffectiviteitsgrens van $50.000 (US)//quality-adjusted life-year. We schatten de kosten van dabigatran op $9 (US) per dag. Voor een patient met een gemiddeld risico op een ernstige bloeding ({approx}3%/jaar), was de meest kosteneffectieve therapie afhankelijk van het stroke risico. Voor patiënten met het laagste stroke risico (CHADS2 stroke score van 0), was alleen aspirine kosteneffectief.
Voor patiënten met een intermediair stroke risico (CHADS2 score of 1 or 2) was warfarine het kosteneffectiefst behalve als het risico op bloeding hoog was of de international normalized ratio (INR) controle onvoldoende was (tijd in therapeutische range <57,1%). Voor patiënten met een hoog stroke risico (CHADS2 stroke score ≥3), was dabigatran 150 mg (tweemaal daags) het kosteneffectiefst behalve als de INR controle excellent was (tijd in de therapeutic range >72,6%). Dabigatran 110 mg noch duale therapie (aspirine en clopidogrel) was kosteneffectief.

Conclusies
Dabigatran 150mg tweemaal daags was kosteneffectief in populaties met atriumfibrilleren met een hoog risico op beroerte tenzij de INR controle met warfarine uitstekend was. Warfarine was kosteneffectief in populaties met atriumfibrilleren met een intermediair risico op stroke, tenzij de INR controle onvoldoende was.

1. Shah et al,  Cost-Effectiveness of Dabigatran for Stroke Prophylaxis in Atrial Fibrillation. Circulation 2011

Deel deze pagina met collega's en vrienden: