Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Minder onstabiele angina bij gebruik statines post-ACS

Nieuws - 20 juni 2011

Achtergrond
De eerste periode na het optreden van een acuut coronair syndroom (ACS) is een kritieke fase met een hoge kans op terugkeer van events en sterfte. De korte-termijneffecten van vroege behandeling met statines bij patiënten met ACS op patiënt-relevante uitkomsten zijn nu niet bekend.

Methoden

Door middel van een analyse van data uit CENTRAL, MEDLINE, EMBASE, and CINAHL (tot 1 Februari 2011).
Er werden geen taalrestricties toegepast. Het onderzoek werd uitgebreid door middel van advies van experts in het veld in te winnen, en door middel van review van referentielijsten van reviewartikelen en editorials over dit onderwerp. Gerandomiseerde klinische studies werden geselecteerd welke statines met placebo of standaardzorg vergeleken, waar initiatie van statinetherapie binnen 14 dagen na start van ACS plaatvond, en een follow-up duur hadden van tenminste 30 dagen met rapportage van tenminste één klinische uitkomstmaat. Twee auteurs stelden onafhankelijk de kwaliteit van de studie vast en de behandeleffecten  en gecalculeerde risicoratio's voor alle uitkomsten in de behandelgroep. 

 

Resultaten
Achttien studies (14.303 patiënten) vergeleken vroege statinetherapie met placebo of standaardzorg bij patiënten met
ACS. Vroege statinetherapie had geen invloed op het gecombineerde uitkomstmaten zoals sterfte, nietfatale myocardinfarcten en stroke na één maand (risk ratio (RR) 0,93, 95% confidentieinterval (CI) 0,80 to 1,08) en 4 maanden (RR 0,93, 95% CI 0,81 to 1,06) follow-up. Er was geen statistisch significante reductie in risico door statines op totale sterfte, totale stroke, cardiovasculaire sterfte, revascularisatieperiodes en acuut hartfalen na één en 4 maanden tijd, terwijl er toch gunstige trends te zien waren ten gunste van het gebruik van statines voor elk van deze eindpunten. Evident was de reductie van onstabiele angina: de incidentie op onstabiele angina was significant minder 4 maanden post-ACS (RR 0,76, 95% CI 0,59 to 0,96).

Discussie
Na 4 maanden is er nog geen effect te zien op klinische eindpunten met gebruik van statines post-ACS, echter wel een significante reductie in het optreden van onstabiele angina.

1. Statins for acute coronary syndrome, Vale 2011, Cochrane Library

Deel deze pagina met collega's en vrienden: