Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

LDL en Lp(a) reductie aangetoond met mipomersen

Nieuws - 30 juni 2011

Achtergrond
Op het congres van de European Atherosclerosis Society (EAS, 26-29 juni 2011) zijn resultaten gepresenteerd van onderzoek met mipomersin (Genzyme/Isis pharma/Sanofi), een nieuw middel in de klasse apo-syntheseremmers. Lp(a) is een onafhankelijke risicofactor voor hartziekte en cardiovasculaire events. Verhoogde Lp(a) niveaus zijn gekoppeld aan een sterke genetische component en het meest frequent bij patiënten met familiaire hypercholesterolemie (FH). Een consensus panel binnen de EAS adviseerde voor screening van verhoogd Lp(a) in 2010, en de National Lipid Association’s expert panel on FH uit de Verenigde Staten publiceerde een aanbeveling dit jaar, waarbij gesteld werd dat verhoogde Lp(a) niveau's patiënten een ernstig verhoogd cardiovasculair risico bezorgt.

Methoden en resultaten
Data van twee, gerandomiseerde, placebogecontroleerde fase III trials met patiënten met hereditaire FH (HeFH) toonde aan dat mipomersen Lp(a), LDL-C en andere indices van atherogene lipoproteïnen reduceerde wanneer dit toegevoegd werd aan bestaande lipidenverlagende therapie. Een studie includeerde 124 HeFH patiënten met CAD, en de andere includeerde 58 ernstige HeFH patiënten. Alle patiënten ontvingen reeds de maximale dosis van een statine, maar ook additionele lipidenverlagende geneesmiddelen in de meeste gevallen. Beide trials bereikten de primaire, secundaire en tertiaire eindpunten.

Conclusies
Deze data laten het potentieel zien van mipomersen in FH, welke patiënten door ernstige lipidenstoornissen voor slechts apherese in aanmerking komen. Verdere studies zullen laten zien wat de meerwaarde voor andere groepen patiënten zal zijn.
Door de kennis over FH is het tot nu toe mogelijk gebleken om veel verschillende lipidenverlagende therapieën te ontwikkelen die ook toepasbaar zijn bij patiënten zonder FH met een verhoogde lipidenspiegel.

Klik hier voor meer informatie, onderstaand een introductie in de werking van en de eerste resultaten met mipomersen.


 

New Approaches to Lipid management

MIPOMERSEN

Antisense: A Novel Approach to Drug Discovery by Inhibition of Translation of a Specific Targeted Protein

Human ApoB-100 is an Ideal Target for a 2nd Generation Antisense Drug

Phase I (first in man) Design: Normal Volunteers with Mild Hypercholesterolemia

Dose Dependent Reduction in ApoB vs. Time

Deel deze pagina met collega's en vrienden: