Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

NICE geeft positief advies af over ticagrelor

Nieuws - 4 juli 2011

Indicatie
Ticagrelor kreeg een positieve aanbeveling van NICE (draft guidance) voor de indicatie acuut coronair syndroom, in combinatie met aspirine. De aanbeveling omvat het hele spectrum van ACS: van STEMI, NSTEMI tot patiënten met onstabiele angina. In het PLATO onderzoek, dat ten grondslag ligt aan het dossier over deze indicatie, werd aangetoond dat ticagrelor, in vergelijking met clopidogrel (Plavix, Sanofi/Bristol-Myers Squibb) statistisch significante reductie liet zien in hartinfarcten en sterfte als gevolg van een vasculaire oorzaak. Deze reductie werd gezien, bovenop de reductie welke bekend is bij het gebruik van clopidogrel bij patiënten met ACS. Tot nu toe werd clopidogrel als standaardbehandeling toegepast bij ACS. Het advies van de NICE is momenteel niet finaal, in het Britse vergoedingssysteem is het mogelijk dat verschillende partijen commentaar geven op de huidige conceptaanbeveling. Tot 21 juli bestaat deze mogelijkheid tot geven van commentaar, daarna wordt het advies -met beschouwing van de ingebrachte commentaren- gefinaliseerd.

Ticagrelor in Nederland
Voor de Nederlandse situatie geldt het volgende: De minister van VWS neemt per 1 juli 2011 ticagrelor op in het basispakket onder nadere voorwaarden van bijlage 2 Regeling zorgverzekering.

Klik hier voor de press release van NICE.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: