Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Richtlijn over dyslipidemieën uitgebracht door de ESC/EAS

Nieuws - 6 juli 2011

Achtergrond
Op het afgelopen congres van de European Atherosclerotic Society (EAS) werd de publicatie van een nieuwe richtlijn bekend gemaakt, voor de opsporing, behandeling van dyslipidemieën. Deze richtlijn kan niet los worden gezien van alle andere richtlijnen die de laatste jaren verschenen over cardiovasculaire risicopreventie. De richtlijn is tot stand gekomen door een samenwerkingsverband tussen het EAS en de European Society of Cardiology (ESC).

Methoden
De richtlijn begint met de groepen patiënten met het hoogste risico te identificeren, en adviseert voor patiënten door middel van bloeddrukniveaus, cholesterolniveau en de risicofactor roken het 10-jaars cardiovasculaire risico inzichtelijk te maken (bijvoorbeeld met een SCORE chart).

Highlights van
aanbevelingen uit de richtlijn.
De interventiestrategieën worden aanbevolen op basis van o.a. de LDL niveaus en het totale CV risico van de patiënten. Tevens worden groepen patiënten aangeduid waarbij een screening van het lipoproteïneprofiel aangewezen is: hieronder vallen patiënten met vastgesteld cardiovasculair lijden, een belaste familieanamnese, maar ook hypertensie, een BMI>30 kg/m2, of een buikomvang > 94 cm. In de richtlijn wordt uitgebreid stilgestaan bij de verschillende lipidenindices: LDL en triglyceridenspiegels als target wordt besproken, met specifieke aanbevelingen voor aanpak van verhoogde spiegels, maar ook de rol van HDL als marker maar ook als behandeldoel wordt uiteengezet.

Lifestyle modificatie
In het onderdeel 'lifestyle recommendations' komen verschillende aspecten aan bod: onder andere wordt de reductie van het lichaamsgewicht en dagelijkse lichamelijke activiteit besproken, beperken van alcoholconsumptie, staken van roken, en tevens een overzicht van aanbevolen tot risicovolle voeding.

Farmacologische interventie
Voor modificatie van het lipidenprofiel zijn verschillende therapeutische opties beschikbaar.
Aanbevelingen worden gedaan van de toepassing van de oudste middelen, fibraten enerzijds tot en met de informatie over de nieuwste cholesterylester transfer proteïnes (CETP) inhibitors anderzijds.

Interventiegroepen
De richtlijn vervolgt met het -waar mogelijk- doen van aanbevelingen, voor verschillende groepen die in aanmerking komen voor
behandeling van dyslipidemie: hieronder vallen patiënten met een hereditaire vorm van hypercholesterolemie, maar ook vrouwen, kinderen, patiënten met nierfunctiestoornissen, perifeer arterieel vaatlijden en stroke. De richtlijn besluit met aanbevelingen over frequentie van enzymbepaling, en doet aanbevelingen voor het verbeteren van de therapietrouw.

Binnenkort volgt er meer informatie op deze website over de context van deze richtlijn in de Nederlandse setting.
Klik hier om de richtlijn te downloaden via het richtlijnenoverzicht.

1: ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS) Atherosclerosis Journal 2011

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: Summary The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS)

Risk assessment: Individuals at risk

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: Summary The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS)

Dia 4

Recommendations for treatment targets for LDL-C

Recommendations for the pharmacological treatment of hypercholesterolaemia

Recommendations for drug treatment of HTG

Summary of the efficacy of drug combinations for the management of mixed dyslipidaemias

Recommendations for lipid lowering drugs in patients with moderate to severe CKD (stages 2–4, GFR 15–89 mL/min/1.73 m2)

Recommendations for the prevention of stroke

Lifestyle modifications

Deel deze pagina met collega's en vrienden: