Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Ticagrelor beter effect in combinatie met lage dosis aspirine

Nieuws - 12 juli 2011

Achtergrond
In de PLATO trial (een vergelijking van effectiviteit tussen clopidogrel en ticagrelor (Brilinta, AstraZeneca) bij patiënten met het acuut coronair syndroom (ACS)) werd een significante interactie gezien tussen behandeling en regio (p=0,045), met een geringere effectiviteit in Noord-Amerika in vergelijking met de rest van de wereld.

Methoden
Potentiële oorzaken voor de interactie werden onderzocht door door twee onafhankelijke statistische groepen:
Mogelijke fouten in de uitvoering van de trial en de invloed van het toeval op de resultaten werden onderzocht. Cox's regressieanalyse kwantificeerde hoeveel van de regionale interactie verklaard zou kunnen worden door de patiëntenkarakteristieken en medicatie, waaronder de onderhoudsmedicatie met aspirine.

Resultaten
Er werden geen fouten in de uitvoering van de trial geconstateerd.
Meer patiënten in Noord-Amerika (53,6%) in vergelijking met de rest van de wereld (1,7%) ontvingen een mediane dosis van 300 mg aspirine/dag.
Van de 37 geanalyseerde factoren, verklaarde alleen aspirine een deel van de interactie. Zowel Cox en landmarktechnieken toonden aan dat, bij patiënten die een lagere dosis aspirine ontvingen, ticagrelor geassocieerd was met betere uitkomsten in vergelijking met clopidogrel, met vergelijkbare resultaten in het Noordamerikaanse cohort en de rest van de wereld.

Conclusies
Hoewel de regionale interactie zou kunnen optreden door het toeval alleen, lieten 2 onafhankelijke analyses een associatie zien met de onderhoudsdosis aspirine dat mogelijk de regionale verschillen zou kunnen verklaren. In Nederland worden in de regel lage dosis aspirine (<100 mg/dag) gebruikt als onderhoudsdosering bij ACS.

Klik onderstaand voor de link naar het abstract of lees onderstaand het artikel.

1. Mahaffey et al. Ticagrelor Compared With Clopidogrel by Geographic Region in the Platelet Inhibition and Patient Outcomes (PLATO) Trial. Circulation 2011Deel deze pagina met collega's en vrienden: