Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Bloedlipiden in 75.048 patiënten met type 2 DM

Nieuws - 11 aug. 2011

Achtergrond
Type 2 diabetes en diabetische dyslipidemie zijn hoogrisico condities voor cardiovasculaire ziekten. Echter, de beschrijving van de distributie van bloedlipiden in diabetespatiënten werden tot nu toe niet bepaald op basis van populatie-onderzoek. Het doel van van deze studie is het beschrijven van diabetische dyslipidemie in een grote ongeselecteerde steekproef van patiënten van het Nationale Zweedse Diabetesregister.

Methoden
Bloedlipidenprofielen en klinische karakteristieken in 75.048 patiënten met T2DM (57% mannen) werden bestudeerd.

Resultaten
Uitgesproken hypertriglyceridemie (triglyceriden > 4,0 mmol/L) werd gezien in 3,4% van de patiënten. Totaal cholesterol (TC), LDL-cholesterol (LDL-C), HDL-cholesterol (HDL-C) en non-HDL-C waren over het algemeen hoger, en LDL-C/HDL-C en non-HDL-C/HDL-C ratio's waren lager bij vrouwen. Het gemiddelde TC, LDL-C alsook het HDL-C waren lager in patiënten die met lipidenverlagende geneesmiddelen behandeld werden, terwijl triglyceriden hoger waren dan in de onbehandelde patiënten.
Bij patiënten die niet met lipidenverlagende geneesmiddelen behandeld werden, verhoogden alle bloedlipiden in mannen en vrouwen (behalve het HDL-C) met toenemende leeftijd. Patiënten met een LDL-C/HDL-C ratio > 3 waren enigzins jonger, gebruikten minder vaak lipidenverlagende geneesmiddelen en hadden niet zo vaak een voorgeschiedenis van hartziekten of stroke.

Conclusie auteurs
De verdeling van bloedlipiden in deze grote steekproef van ongeselecteerde type 2 diabetespatiënten stelt de eerdere perceptie van diabetische dyslipidemie ter discussie, en vraagt om nieuwe studies die de rol verklaren van LDL-C en HDL-C als sterke parameters van cardiovasculair risico.

1. Blood lipids in 75,048 type 2 diabetic patients: a population-based survey from the Swedish National diabetes register. Eriksson M et al. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2011 Feb;18(1):97-105.

Klik hier voor de link naar het volledige artikel.

Lees ook


Literatuur

HDL deeltjes concentratie en coronair risico

18-7-2012
Mackey RH et al, J Am Coll Cardiol. 2012 Jun 27. [Epub]
In deze studie werden de associaties getest tussen HDL-cholesterol en aantallen HDL-deeltjes met cIMT en MI, sterfte door coronaire hartziekte en angina pectoris.
Lees meer...
Webcast

Kees Hovingh: HDL en CETP-remmers na stoppen dal-HEART

2-7-2012
AMC, 30 juni 2012
Naar aanleiding van het stoppen van het dal-HEART studieprogramma bespreekt Kees Hovingh (internist, AMC Amsterdam) de toekomst van HDL-verhogende middelen en CETP-remmers. Er zijn nog veel vragen en te weinig antwoorden. Lees meer...
Literatuur

Effect van vitamine D op lipidenspiegels

29-6-2012
Ponda MP et al, Circulation. 2012 Jun 20
In deze studie werd een cross-sectionele en longitudinale analyses uitgevoerd om de relatie tussen 25 (OH) D en bloedlipiden te beoordelen. Lees meer...
Literatuur

Statines even effectief in mannen en vrouwen?

27-6-2012
Gutierrez J et al, Arch Intern Med. 25 juni 2012;172:909-919
In deze studie werd een op geslacht gebaseerde meta-analyse uitgevoerd, om te bepalen of statines een vergelijkbaar beschermend effect opleveren voor zowel mannen als vrouwen in het voorkomen van terugkerende cardiovasculaire gebeurtenissen. Lees meer...
Literatuur

Lipoproteïne risicofactoren bij bepaling van cardiovasculair risico

26-6-2012
The Emerging Risk Factors Collaboration, JAMA 2012; June 20, 307:2499-2506
Risico predictie scores voor cardiovasculaire aandoeningen (CVD) bevatten informatie over totaal cholesterol, HDL-C en een aantal andere klassieke risicofactoren. Of CVD voorspelling kan worden verbeterd door het beoordelen van diverse aanvullende lipide-gerelateerde markers om traditionele cholesterolmetingen vervangen of aan te vullen werd in deze studie onderzocht. Lees meer...
Literatuur

CETP inhibitie: lessen uit het gestaakte dal-HEART programma

20-6-2012
Landmesser U, Eur Heart J. 2012 Jun 13
In een redactioneel commentaar in het European Heart Journal geven enkele opinieleiders aan wat de redenen kunnen zijn van het falen van het dal-HEART programma. Zowel de vasculaire effecten tijdens behandeling als de onderliggende moleculaire mechanismen waardoor HDL-c wordt verhoogd zijn bepalend voor de vasculaire effecten van HDL-c verhogende therapie. Lees meer...
Literatuur, Nederlands Onderzoek

Online behandeling gunstig voor patiënten met cardiovasculaire aandoeningen

15-6-2012
Vernooij J W P et al. BMJ 2012;344:bmj.e3750
Patiënten met een vaataandoening lopen een hoger risico op een volgende gebeurtenis of sterfte. Van de behandeling van vasculaire risicofactoren door nurse practitioners is bewezen dat deze zeer effectief is bij het verminderen van deze risico's. Deze studie keek naar het effect na een jaar in een relatief grote groep patiënten. Het primaire eindpunt van de studie was de relatieve verandering in de Framingham-risicoscore (FRS) na een jaar. Lees meer...
webcast

Joris Vernooij: cardiovasculair risicomanagement via internet

15-6-2012
Joris Vernooij, internist, UMC Utrecht
Joris Vernooij (internist, UMC Utrecht) et al. onderzochten of cardiovasculair risicomanagement via internet onder leiding van een verpleegkundige een gunstige invloed zou hebben op risicofactoren. Deze vorm van zorg bij de patiënt thuis is in ieder geval effectiever en goedkoper. Lees meer...
Literatuur

n-3 vetzuren en CV uitkomsten bij patiënten met dysglykemie

13-6-2012
ORIGIN Trial Investigators. N Engl J Med 2012. June 11
In de ORIGIN studie werden deelnemers met een gestoorde nuchtere glucose, die een verhoogd risico hadden op cardiovasculaire gebeurtenissen gerandomiseerd naar dagelijkse inname van n-3-vetzuren of placebo. Suppletie met n-3 vetzuren gaf geen reductie van cardiovasculaire gebeurtenissen. Lees meer...
Literatuur

Online behandeling gunstig voor patiënten met cardiovasculaire aandoeningen

12-6-2012
JWP Vernooij, HAH Kaasjager, Y van der Graaf, et al., on behalf of the SMART study group
Een internet-gebaseerd preventieprogramma onder leiding van een verpleegkundige, bovenop gebruikelijke zorg, kan bijdragen tot het verminderen van het lange-termijn risico van vasculaire gebeurtenissen of sterfte.
Lees meer...
Literatuur

Effect op LDL-C van monoklonaal antilichaam tegen PCSK9 bij FH-patiënten

1-6-2012
Stein EA et al, Lancet. 2012 May 25. [Epub ahead of print]
In deze fase 2 studie werden de effectiviteit en veiligheid van REGN727 bepaald in verschillende doseringen en doseringsintervallen bij patiënten met hypercholesterolemie die werden behandeld met statine, met of zonder ezetimibe
Lees meer...
Redactie

Gezamenlijke verklaring van EAS, IAS en NLA over CETP remming en HDL

24-5-2012
Persbericht EAS, IAS en NLA
De Dutch Atherosclerosis Society (DAS) ondersteunt de gemeenschappelijke verklaring van de IAS, EAS en NLA met betrekking tot het meten van HDL-cholesterol bij het voorspellen van het risico en het kiezen van doelen voor vermindering van LDL en niet-HDL cholesterol. Lees meer...
Literatuur & Redactie

Statinegebruik en het risico van intracerebrale bloeding: een meta-analyse

17-5-2012
McKinney JS et al, Stroke 2012, May 16
Deze studie onderzocht het risico van hemorragische beroerte bij patiënten behandeld met statines, evalueerde het effect van statines op totale beroertes en mortaliteit door alle oorzaken, en bepaalde of hemorragische beroerte was gerelateerd aan veranderingen in LDL-cholesterol. Alle beschikbare RCT's van statinetherapie waarin hemorragische beroerte werd gerapporteerd werden opgenomen in een meta-analyse. Lees meer...
Literatuur

Residual risk in de secundaire preventie van hart-en vaatziekten

16-5-2012
Mora S, et al.Circulation. 2012;125(16):1979-87
Deze analyse van de the Treating to New Targets (TNT) studie probeerde determinanten van residual risk te identificeren anders dan lipide-gerelateerde risicofactoren bij patiënten met stabiele coronaire aandoeningen die naar lage LDL-cholesterol doelwaarden waren behandeld. Lees meer...
Redactie

John E. Deanfield: statines voor gezonde mensen

11-5-2012
Prof. John E. Deanfield (University College London)
Recentelijk is in het Journal of the American Medical Association een discussie ontstaan over het voorschrijven van statines aan gezonde mensen. Prof. John E. Deanfield (University College London) is een uitgesproken voorstander van het tijdig voorschrijven van statines. Lees meer...
Redactie

HDL: het ligt allemaal niet zo simpel als bij LDL

11-5-2012
Dr. Anho Liem (Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam)
Naar aanleiding van de beëindiging van de dal-OUTCOMES studie bespreekt dr. Anho Liem de ontwikkeling van CETP-remmers, die het HDL-cholesterol verhogen. Dr. Liem is cardioloog en vanuit de Werkgroep cardiologische Centra Nederland (WCN) studiedirecteur van de dal-OUTCOMES studie. Lees meer...
Webcast

Anho Liem: ontwikkeling CETP-remmers

9-5-2012
Utrecht, Gertrudiskapel, 11 mei 2012
Dr. Anho Liem (Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam) licht de ontwikkeling van HDL-verhogende CETP-remmers toe. Van torcetrapib (2005-2006) naar dalcetrapib (2012) en anacetrapib (2011-2017). Lees meer...
Nieuwsbericht

dal-OUTCOMES studie met CETP-inhibitor dalcetrapib gestaakt

7-5-2012
Roche heeft op maandag 7 mei aangekondigd studies met de CETP-remmer dalcetrapib te stoppen vanwege een gebrek aan klinisch relevante effectiviteit. Dit naar aanleiding van het advies van de onafhankelijke Data and Safety Monitoring Board (DSMB) die de data van de tweede interimanalyse van de dal-OUTCOMES II onderzocht. Lees meer...
Literatuur

Mipomersen verlaagt LDL-C in statine-intolerante patiënten

3-5-2012
Visser ME, et al, Eur Heart J. 2012 Apr 16
Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde fase 2 studie werd uitgevoerd om de veiligheid en werkzaamheid van mipomersen te evalueren in statine-intolerante patiënten die een hoog cardiovasculair risico hebben. Lees meer...
Literatuur

Niacine bij hart-en vaatziekten: nieuwe inzichten

24-4-2012
Digby JE et al, Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2012;32:582-8.
Deze publicatie geeft een herwaardering van het gebruik van niacine in de klinische praktijk, op basis van het werkingsmechanisme en nonlipoproteine-gemedieerde effecten. Deze effecten kunnen bijdragen aan de klinische voordelen van niacinebehandeling. Lees meer...
Literatuur

PCSK9-remming verlaagt cholesterol

21-4-2012
McKenny JM et al. J Am Coll Cardiol. 2012 Mar 28
Specifieke binding van PCSK9 met een monoklonaal antilichaam (SAR236533) gaf een duidelijke dosisafhankelijke daling van ApoB, LDL- en non-HDL cholesterol concentraties bij patiënten die met een stabiele dosis van 10,20 of 40mg/dag atorvastatine werden behandeld.  Lees meer...
WEBCAST

Cholesterolverlaging door PCSK9-remming

20-4-2012
UMC Utrecht, 5 april 2012
Prof. Frank Visseren (UMC Utrecht) gaat in op een nieuwe manier om het cholesterol te verlagen door PCSK9-remming. Aanleiding is de publicatie van een kleine studie op 7 maart 2012 in het Journal of the American College of Cardiology (JACC). PCSK9-remming blijkt het cholesterol bij statinetherapie nog eens tot 70% te kunnen verlagen. Lees meer...
Webcast

Non-HDL sterkste voorspeller HVZ

20-4-2012
UMC Utrecht, 5 april 2012
Prof. Frank Visseren (UMC Utrecht) bespreekt een meta-analyse over verschillende voorspellers van HVZ tijdens behandeling met statines die op 29 maart 2012 in het JAMA verscheen. De best hanteerbare voorspeller blijkt non-HDL (= cholesterolwaarde - HDL), die in de klinische praktijk direct toepasbaar is. Lees meer...
REDACTIE

LDL-cholesterol en PCSK9

19-4-2012
Dr. Anho Liem (Sint Franciscus gasthuis, Rotterdam)
Met PCSK9 dient zich een cardiovasculaire therapie aan die voortkomt uit genetisch onderzoek, wat tot op heden nog niet vaak is gebeurd. Wat is PCSK9 precies? Dr. Anho Liem, lid van de VBWG-werkgroep, legt in begrijpelijke taal uit wat de nieuwe ontwikkeling inhoudt.
Lees meer...
Webcast

Ko Willems van Dijk: Immuunactivatie in vetweefsel

18-4-2012
CardioVasculaire Conferentie, 16 maart 2012
Het onderzoek van dr. Ko Willems van Dijk (LUMC, Leiden) varieert van weefsels van morbide obese vrouwen, die bariatrische chirurgie hebben ondergaan, tot verschillende muismodellen. Gemeenschappelijke deler is de vraag welke rol de afweer speelt bij het ontstaan van insulineresistentie en atherosclerose. Dr. Willems van Dijk gebruikt hierbij “de meest moderne RNA sequencing technologieën” en diverse knock-outsystemen. Hij adviseert om niet te focussen op één orgaan. Lees meer...
Literatuur

Non-HDL-c sterkste voorspeller voor HVZ tijdens statine behandeling

6-4-2012
Boekholdt SM et al, JAMA. 2012 Mar 28;307(12):1302-9
Bij patiënten die worden behandeld met statines zijn on-treatment niveaus van non-high-density lipoproteïne (non-HDL) cholesterol waarschijnlijk het beste voor het voorspellen van toekomstige cardiovasculaire gebeurtenissen. Resultaten suggereren dat non-HDL-cholesterol mogelijk een beter geschikt doelwit is voor behandeling met een statine dan LDL-cholesterol. Lees meer...
Literatuur

Lipidenmanagement bij ACS: ruimte voor verbetering

15-3-2012
Elbarouni B, et al, Am J Cardiol. 2012 Feb 28
Patiënten met een acuut coronair syndroom (ACS) krijgen vaak niet de door de richtlijnen aanbevolen lipidenscreening en lipiden-verlagende therapie in het ziekenhuis.  Het testen van lipiden in het ziekenhuis moet een integraal onderdeel zijn van ACS management. Lees meer...

dal-Vessel: Vasculaire effecten en veiligheid CETP inhibitie

24-2-2012
Luscher TF:et al, Eur Heart J. 2012 Feb 16
In dalVESSEL werd het effect van dalcetrapib op de NO-afhankelijke endotheelfunctie, bloeddruk en markers van ontsteking en oxidatieve stress onderzocht. Nu gepubliceerd, met een begeleidend redactioneel commentaar over de waarde van de resultaten Lees meer...

Mipomersen: remming apoB-synthese vermindert apoC-III

7-2-2012
Furtado JD et al; J Lipid Res. 2012 Feb 2
Mipomersen is een antisense oligonucleotide dat de hepatische productie van apoB vermindert. Het primaire doel van het huidige onderzoek was om de effecten van mipomersen vast te stellen op de concentratie van LDL-C en apoB. Lees meer...

Ezetimibe en regressie van atherosclerose in de carotis: meten van plaqueregressie belangrijk

2-2-2012
Bogiatzi C, Spence JD.; Stroke. 2012 Jan 5
Het effect van het toevoegen van ezetimibe op de totale plaquebelasting werd geanalyseerd. Ezetimibe lijkt de plaquebelasting in de carotis te verminderen in de klinische praktijk. Lees meer...

Statines: geen verhoogd risico op intracerebrale bloeding

25-1-2012
ackam DG. Arch Neurol. 2012;69(1):39-45. doi:10.1001
Een grote retrospectieve cohort studie toonde aan dat patiënten met een herseninfarct die statines krijgen geen hoger risico op cerebrale bloedingen hebben dan zij die geen statines krijgen... Lees meer...

Postmenopauzaal statinegebruik en diabetesrisico

16-1-2012
Arch Intern Med. 2012 Jan 10
Statinegebruik door postmenopauzale vrouwen kan leiden tot een verhoogd risico op diabetes. Bij gebruik van statines in deze groep moet hiermee rekening worden gehouden, al blijven statines zeer effectief voor het verlagen van cv risico.
Lees meer...
follow-up van de Heart Protection Study

HPS: Langdurig statinegebruik

20-12-2011
HPS Collaborative Group Lancet. 2011 Dec 10;378(9808):2013-20
Deze studie is een follow-up studie van de Heart Protection Study naar effectiviteit en veiligheid van langdurig gebruik van statines. Dit onderzoek richt zich op de langetermijneffectiviteit en -veiligheid van verlaging van het gehalte LDL-cholesterol....
Lees meer...
Oratie Prof. Erik S Stroes

Van buitenkant naar binnenwand

21-11-2011
De ‘buitenkant’ staat voor het diagnosticeren van risicofactoren in de hoop dat we die personen behandelen die atherosclerose hebben. De ‘binnenwand’ staat voor: het diagnosticeren van atherosclerose, waarbij de risicofactoren dienen als richtingaanwijzers voor therapiekeuze. Lees meer...
Oratiesymposium Middeldorp / Stroes

Vasculaire geneeskunde: je gaat het pas zien als je het doorhebt

9-11-2011
Op 16 september jl werd een symposium gehouden ter gelegenheid van de oraties van prof. dr. Erik Stroes en prof. dr. Saskia Middeldorp, beiden uit het AMC. Ontwikkelingen op lipiden- en stollingsgebied werden besproken door een viertal opinieleiders.
Interviews en presentaties vindt u hier.
Lees meer...

Follow-up resultaten van patiënten met hartfalen uit de ALLHAT trial

27-10-2011
CLinda B. Piller et al, Circulation. 2011;124:1811-1818.
Nieuwe langetermijn follow-up resultaten uit de "Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack" Trial (ALLHAT) specifiek voor hartfalen werden bekendgemaakt.
Lees meer...

Effect van visolie op lipidenprofiel

20-10-2011
De effecten van visolie op onderdelen van het lipidenprofiel werd in deze studie vastgesteld. Lees meer...

Effectiviteit en veiligheid na staken van anacetrapib

18-10-2011
Een klinische studie toont een aanhoudende reductie in LDL cholesterol en apo B, en een toename in HDL cholesterol en apo A-1 - 8 weken na staken van de behandeling met anacetrapib. Lees ook toegevoegd reviewartikel.
Lees meer...

dal-PLAQUE: vasculaire effecten van dalcetrapib onderzocht

4-10-2011

Dalcetrapib moduleert de activiteit van cholesteryl ester transfer protein (CETP) en verhoogt hiermee high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C). dal-PLAQUE is de eerste multicenter studie die gebruik maakt van nieuwe niet-invasieve multimodale beeldvorming om structurele en inflammatoire indices van atherosclerose als primaire eindpunten te beoordelen.

Lees meer...
EAS/ESC richtlijn

Richtlijn over dyslipidemieën uitgebracht door de ESC/EAS

6-7-2011
De European Society of Cardiology en de European Atherosclerosis Society publiceerden een richtlijn over de management van dyslipidemieën (met slides en link naar artikel).
Lees meer...
EAS nieuws

LDL en Lp(a) reductie aangetoond met mipomersen

30-6-2011
Tijdens het congres van de European Society zijn data bekendgemaakt over mipomersen, een nieuw lipidenverlagend geneesmiddel. Met slides!
Lees meer...
ACS

Minder onstabiele angina bij gebruik statines post-ACS

20-6-2011
Een Cochrane review laat zien dat statinegebruik bij ACS-patiënten op korte termijn leidt tot een reductie van onstabiele angina.
Lees meer...

SHARP: goed nieuws voor nierpatiënten

14-6-2011
Onlangs zijn de resultaten van de SHARP-studie gepubliceerd. Bekijk het video-interview tussen Prof John Betteridge (Londen) en Prof Jane Armitage (Oxford) over de implicaties van deze studie voor patiënten met chronische nierziekte.

Lees meer...

Nog geen voordeel te zien met niacine bij CV risicopopulatie

9-6-2011

De AIM-HIGH studie is voortijdig beëindigd, bekijk het video interview tussen Prof  Jane Armitage (Oxford) en Prof John Betteridge (Londen) over de mogelijke  implicaties en tevens het belang van een nog lopende studie de HPS-THRIVE.

Lees meer...

Bloeddruktargets in diabetes: optimum 130-135 mmHg

3-6-2011
Een meta-analyse onderzocht het optimum target voor bloeddruk bij type 2 diabetespatiënten/patiënten met een gestoorde glucosetolerantie/nuchter bloedglucose.
Lees meer...

Eerste resultaten van de polypil: mogelijk reductie van CV events

30-5-2011
Gebruik van de polypil laat een reductie in systolische bloeddruk en LDL-cholesterol zien.
Lees meer...

Hartfalen is geassocieerd met een verhoogd fractuurrisico

12-5-2011
Hartfalen is geassocieerd met vele factoren die een effect hebben op de botmineraaldichtheid.
Lees meer...

JUPITER: verdere reductie CV risico bij zeer lage LDL-C waarden

18-4-2011
Een nieuwe analyse van de JUPITER studie (Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin) suggereert dat het risico op cardiovasculaire events nog verder kan worden verlaagd bij personen bij wie zeer lage LDL-waarden werden bereikt met rosuvastatine (Crestor, AstraZeneca). Lees meer...
Symposiumverslag

Verslag CVC 2011

18-4-2011
Klik hier voor het verslag over de onderwerpen die tijdens het plenaire programma aan bod kwamen. Lees meer...
ACC 2011 New Orleans

Toename atherosclerose bij gebruik antidepressiva

4-4-2011

Studie gepresenteerd op het ACC 2011 in New Orleans suggereert een associatie tussen het gebruik van antidepressiva en atherosclerose.

Lees meer...

Pioglitazon vermindert conversie naar diabetes type 2

26-3-2011
Bij patiënten met een verminderde glucosetolerantie reduceerde pioglitazon de conversie naar diabetes type 2.
Lees meer...

Hoge triglyceridespiegels geassocieerd met ischemische beroerte

24-2-2011
Verhoogde niet-nuchtere triglyceridenspiegels geassocieerd met ischemische beroerte, zo blijkt uit Deense studie.
Lees meer...

Nieuwe richtlijn voor vrouwen verlaagt de drempelwaarde voor CV risico

21-2-2011
De recent gepubliceerde richtlijn heeft de drempelwaarde voor hoogrisicopatiënten onder vrouwen verlaagd.
Lees meer...

Wereldwijde toename in obesitas, echter gunstige trends in bloeddruk en cholesterol

4-2-2011
De wereldwijde epidemie in obesitas schrijdt onverminderd voort, zo laat recent onderzoek zien, met daarnaast echter ook positief nieuws ten aanzien van de bloeddruk- en cholesterolniveaus.
Lees meer...
CV Jaarprijs

De eerste Wetenschapsprijs van de Hartstichting naar onderzoeker Kastelein

17-1-2011

Prof. dr. J.J.P. (John) Kastelein ontving de 1e Hartstichting Wetenschapsprijs ter waarde van € 1 miljoen. Kastelein is internist en hoogleraar inwendige geneeskunde in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Een internationale jury koos hem, omdat hij wereldwijd een groot stempel heeft gedrukt op onderzoek naar cholesterol, vetstofwisseling en slagaderverkalking (Inclusief video-interview).

Lees meer...

Grotere reductie van LDL-C leidt tot verdere verlaging van vasculaire events

7-1-2011
Uit een meta-analyse van 26 gerandomiseerde trials blijkt dat intensievere verlaging van van het LDL-C leidt tot verdere daling van de incidentie van hartinfarcten, revascularisatie, en van ischemische stroke, waarbij elke 1.0 mmol/L reductie de jaarlijkse incidentie van deze events met tenminste éénvijfde reduceert. Met PPT slide Lees meer...
ACS

Intensieve lipidenverlagende therapie ongewoon in ACS patiënten

16-12-2010
De meerderheid van patiënten met het acuut coronair syndroom (ACS), ontvangen geen intensieve lipidenverlagende therapie (LLT), aldus onderzoekers van de universiteit van Californië, die pleiten voor een betere implementatie van de richtlijnen. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME/CV RISICO

Apo A1 Synthese: nieuwe aanpak HDL verhoging en CV risico modificatie

17-11-2010
CHICAGO, Nov. 17, 2010 — Een nieuw geneesmiddel ontwikkeld om apolipoproteïne A-1 (apoA-1) waarden te verhogen, het primaire cholesterol transport eiwit geassoceerd met HDL-c, liet geen significant verschil zien in apoA-1 waarden vergeleken met placebo, aldus resultaten gepresenteerd tijdens een late-breaking clinical trial sessie bij de American Heart Association’s (AHA) Scientific Sessions 2010. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME

DEFINE: grote effecten op LDL-c en HDL-c met anacetrapib

17-11-2010
Chicago, IL - Onderzoekers hebben deze week nieuwe data gepresenteerd van een nieuwe cholesteryl ester transfer protein (CETP) remmer, anacetrapib (Merck, Whitehouse Station, NJ), die grote effecten op LDL- en HDL-cholesterol waarden laat zien, zonder al te veel bijwerkingen die eerder gezien werden met CETP inhibitie. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME/CV RISICO

JUPITER: Hoog-risico patiënten hebben baat bij rosuvastatine

9-11-2010
Behandeling van hoog-risico primaire preventie patiënten, met LDL-cholesterol waarden lager dan de conventionele drempel voor farmacologische interventie, met rosuvastatine (Crestor, AstraZeneca) resulteert in een significante reductie van het risico op MI, stroke of cardiovasculaire dood, aldus de resultaten van een nieuwe studie. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME

Nieuwe meta-analyse: lager is beter voor LDL

8-11-2010
Further reductions in LDL cholesterol with more intensive statin regimens safely produce definite further reductions in vascular events, even down to very low LDL levels, lower than current targets, results of two new meta-analyses show. There was no evidence of any lower threshold where the benefit is not seen. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME

Ezetimibe/simvastatine combinatietherapie effectief bij ouderen

4-11-2010
Combinatietherapie met ezetimibe en simvastatine lijkt een effectieve optie te zijn voor lipidenverlaging bij ouderen met een hoog- of middelmatig verhoogd risico op coronaire hartziekten. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME/CV RISICO

Lp(a) screening aanbevolen bij middelmatig en hoog CV risico

3-11-2010
Het 'European Atherosclerosis Society Consensus Panel' geeft de aanbeveling dat patiënten met middelmatig of hoog risico op hart- en vaatziekten gescreend moeten worden op verhoogde Lipoprotein (Lp)(a) waarden. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME

Toevoegen ezetimibe effectief voor behalen lipidenstreefwaarden

22-10-2010
Onderzoekers hebben aangetoond dat het toevoegen van ezetimibe aan atorvastatinetherapie, bij patiënten met een matig verhoogd en met een hoog risico op coronaire hartziekten, een grotere kans van slagen heeft op het behalen van de lipidenstreefwaarden t.o.v. het verdubbelen van de dosis atorvastatine. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME/CV RISICO

Sibutramine verwijderd van Amerikaanse markt

11-10-2010
De producent van het gewichtsreducerend middel sibutramine heeft ingestemd met het terugtrekken van de Amerikaanse markt, als gevolg van wetenschappelijk bewijs op een verhoogd cardiovasculair risico onder de gebruikers. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME/CV RISICO

Statinetherapie geen effect op coronaire calcificaties

1-10-2010
Een meta-analyse toont aan dat behandeling met statines coronair arterie stenose reduceert, maar geen effect heeft op coronaire calcificaties. Lees meer...
DIABETES/LIPIDEN/METABOLISME

Bloedglucose bevordert lipoproteïne(a) oxidatie

29-9-2010
Onderzoekers hebben ontdekt dat bloedglucosewaarden de oxidatie van lipoproteïne(a), een molecuul met potente atherosclerotische eigenschappen, beïnvloeden. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME/CV RISICO

Metabool syndroom verdubbeld cardiovasculair risico

28-9-2010
Het hebben van het metabool syndroom verdubbeld het risico op cardiovasculaire events en verhoogt tevens het risico op sterfte, aldus de auteurs van een meta-analyse. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME

Statines reduceren markers inflammatie

23-9-2010
Volgens analyse van een VS populatie is statinetherapie geassocieerd met significante reducties in inflammatoire parameters, zoals aantal witte bloedcellen (WBC) en CRP. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME

LDL-c belangrijkste lipidendeterminant van atherosclerose

23-9-2010
Low-density lipoproteïne (LDL) cholesterol blijkt voornaamste lipidenparameter voor atherosclerose, aldus resultaten van de Multiethnic Study of Atherosclerosis (MESA). Lees meer...
DIABETES

Toevoegen ezetimibe helpt type 2 diabeten behalen lipidenstreefwaarden

21-9-2010
Een gerandomiseerde, gecontroleerde trial laat zien dat het toevoegen van ezetimibe aan simvastatinetherapie diabetes patiënten helpt bij het behalen van hun lipidenstreefwaarden. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME

Fenofibraat en niacine vergelijkbaar bij atherogene dyslipidemie

14-9-2010
Een gerandomiseerde trial toont aan dat fenofibraat en niacine "grootendeels vergelijkbaar" zijn als behandeling voor patiënten met hypertriglyceridemie en lage HDL-c waarden. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME/CV RISICO

Calcificaties in aorta nauwe correlatie met CV risicofaktoren

14-9-2010
Calcificaties in de abdominale aorta (AAC) vertonen een sterkere correlatie met cardiovasculaire risicofaktoren dan calcificaties in de coronair arterieën (CAC). Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME/CV RISICO

SCOUT bevestigd cardiale bijwerkingen sibutramine

6-9-2010
Resultaten van de SCOUT studie laten zien dat het anti-obesitas middel sibutramine het risico op cardiovasculaire events verhoogt  bij patiënten met pre-existente cardiovasculaire aandoeningen. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME

Late-fase data mipomersen bij FH patiënten: 28% LDL-c reductie

1-9-2010
Stockholm, Zweden - Genzyme en Isis kondigden afgelopen woensdag aan dat de resultaten van een late-fase trial met mipomersen bij patiënten met heterozygote familiaire hypercholesterolemie (heFH) gepresenteerd zijn tijdens het European Society of Cardiology Congres 2010. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME

ALPHA OMEGA: n-3 vetzuren en cardiovasculaire events post-MI

1-9-2010
Stockholm, Zweden - Het totale aantal cardiovasculaire events bij post-myocard infarct (MI) patiënten wordt niet gereduceerd door lage doses van n-3 vetzuren in de voeding, alhoewel sommige subgroepen voordeel kunnen hebben, aldus eerste auteur Prof Daan Kromhout (Wageningen Universiteit) van de ALPHA OMEGA studie. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME/CV RISICO

Atherogene dyslipidemie frequent bij stabiele CAD

1-9-2010
Een significant deel van patiënten met coronaire hartziekten (CAD) kunnen baat hebben bij behandelingen die het high-density lipoprotein (HDL) cholesterol verhogen en de triglyceriden verlagen. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME

CTT meta-analyse: geen toename risico op kanker met statines

30-8-2010
Stockholm, Zweden - Een grote meta-analyse van de Cholesterol Trialists' Collaboration (CTT) voorziet in het bewijs dat statines het risico op het ontwikkelen van kanker niet vergroten. Onderzoekers rapporteren dat statinetherapie geen nadelig effect heeft op enig type kanker, onafhankelijk van hoe lang patiënten de cholesterol verlagende medicatie nemen. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME

JUPITER: Statine therapie effectief in intermediate-risico, hoog-CRP patiënten

25-8-2010
Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2010; DOI: 10.1161/circoutcomes.110938118
Een analyse van patiënten in de Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin (JUPITER) trial gestratificeerd naar hun onderliggende niveau van absoluut risico, suggereert dat intermediate-risico patiënten met een verhoogd C-reactive protein (CRP), inclusief diegenen met een 5% tot 10% 10-jaars risico op cardiovasculaire ziekten, baat hebben bij statine therapie. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME/STROKE

Inname verzadigde vetzuren verlaagt stroke mortaliteit

23-8-2010
Am J Clin Nutr 2010; Advance online publication
Een Japanse cohort studie laat zien dat een verhoogde inname van verzadigde vetzuren geassocieerd is met een afname in mortaliteit door beroerte.
Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME

Cholesterolwaarden variëren gedurende de menstruele cyclus

18-8-2010
Een nieuwe studie toont aan dat cholesterolwaarden bij vrouwen significant variëren gedurende de verschillende fases van de menstruele cyclus. Deze resultaten hebben zowel practische implicaties als ook implicaties voor toekomstig klinisch onderzoek bij vrouwen, aldus de auteurs. Lees meer...
CV RISICO

Middelomtrek voorspelt mortaliteit onafhankelijk van BMI

17-8-2010
Arch Intern Med 2010; 170: 1293–1301.
Een grote populatiestudie laat zien dat de middelomtrek een sterke risicofactor is voor mortaliteit bij oudere volwassenen, onafhankelijk van de body mass index (BMI).
Lees meer...
Lipiden/metabolisme

Genetische screening op FH

25-6-2010
EAS, Hamburg, Duitsland - Dr Roeland Huijgen (AMC, Amsterdam) heeft zijn bevindingen van 15 jaar genetische screening op FH patiënten gepresenteerd. Met het gebruik van statines konden 2.045 cardiovasculaire events (71%) bij 6.366 patiënten worden voorkomen. Lees meer...
Lipiden/metabolisme

EAS beveelt Lp(a) screening bij CVD risico patiënten aan

24-6-2010

EAS, Hamburg, Duitsland – Volgens het EAS heeft behandeling van Lp(a) tot spiegels <50 mg/dl -na management van LDL-cholesterol- prioriteit.

Lees meer...
Diabetes/Lipiden/metabolisme

Metabole effecten van exenatide vs insuline glargine bij DM type 2

29-4-2010
In deze 1 jaar durende studie zijn metabole effecten gemeten van exenatide en insuline glargine bij patiënten met diabetes type 2. Lees meer...

Dossier nicotinezuur/laropiprant (Tredaptive)

24-3-2010
Nicotinezuur/laropiprant (Tredaptive) is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij afwijkingen in het bloedcholesterolniveau.
Lees meer...

Deel deze pagina met collega's en vrienden: