Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Ambulante versus klinische bloeddrukbepaling

Nieuws - 16 aug. 2011

Achtergrond
Om de relatieve nauwkeurigheid van klinische bloeddrukmetingen en bloeddrukmetingen thuis  te vergelijken met ambulante
bloeddrukmetingen als een referentiestandaard voor de diagnose van hypertensie.

Methoden
Een meta-analyse werd uitgevoerd gebruik makend van data uit Medline (vanaf 1966), Embase (vanaf 1980), Cochrane Database, DARE, Medion, ARIF, en TRIP tot mei 2010. 
De studies die in aanmerking kwamen voor deze analyse maakten gebruik van klinische én/of thuisgemeten bloeddrukgegevens in vergelijking met ambulante
metingen welke duidelijk een afkappunt hanteerden voor de diagnose hypertensie.

Resultaten
De 20 studies welke geselecteerd werden voor deze analyse gebruikten verschillende afkappunten voor de diagnose hypertensie, en slechts 7 studies (klinisch) en 3 studies (thuismetingen) konden direct vergeleken worden met ambulante monitoring. Vergeleken met ambulante afkappunten van 135/85 mm Hg, hadden klinische metingen boven de 140/90 mm Hg een gemiddelde sensitiviteit en specificiteit van respectievelijk 74,6% (95% confidence interval 60,7% tot 84,8%) en 74,6% (47,9% tot 90,4%), terwijl thuismetingen over 135/85 mm Hg een gemiddelde sensitiviteit en specificiteit ghadden van respectievelijk 85,7% (78,0% tot 91,0%) and 62,4% (48,0% tot 75,0%).

Conclusies
Zowel klinische als thuisbepalingen van de bloeddruk hadden onvoldoende sensitiviteit of specificiteit om aanbevolen te kunnen worden als de enige diagnostische test. Als ambulante bloeddrukmeting als de referentiestandaard wordt genomen, kunnen behandelbesluiten welke alleen gebaseerd zijn op klinische- of thuisgemeten bloeddruk mogelijk leiden tot een aanzienlijke overbehandeling. Ambulante monitoring voordat het besluit genomen wordt tot het startten van levenslange therapie zou kunnen leiden tot een betere targeting van de behandeling, zeker rond een bepaald diagnostisch afkappunt.

Klik onderstaand voor de link naar het artikel.

1. Hodgkinson et al. BMJ 2011

Deel deze pagina met collega's en vrienden: