Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

NSTE-ACS: nieuwe richtlijn gepubliceerd door ESC

Nieuws - 15 sep. 2011

Achtergrond


De Europese "Task Force for the management of ACS patients presenting with non-STEMI" hebben nieuwe richtlijnen gepubliceerd tijdens het afgelopen European Society of Cardiology (ESC) 2011 Congres. Deze richtlijnen vormen een update van een vorige versie welke in 2007 werd uitgebracht, en bevatten een aantal belangrijke wijzigingen in aanbevelingen voor behandelingen.


Welke wijzigingen?


In het 56-pagina lange document worden verschillende aanbevelingen vanuit de update uit 2007 gehandhaafd, maar het document bevat ook een aantal nieuwe items. Eén van deze wijzigingen is de inclusie van de Can Rapid Risk Stratification of Unstable Angina Patients Suppress Adverse Outcomes with Early Implementation of the ACC/AHA Guidelines (CRUSADE) risicoscore om het bloedingsrisico in het ziekenhuis in te schatten. Deze risicoscore is gebaseerd op meer dan 70.000 patiënten en gevalideerd in een cohort van meer dan 17.000 patiënten. Daarnaast verkreeg het gebruik van hoogsensitief troponine (hs-troponine) ook een klasse 1 b aanbeveling in de nieuwe richtlijn in de diagnostiek.
Voor het eerst werd een rol voor CT angiografie ondersteund, als een alternatief voor invasieve angiografie om patiënten te excluderen met een laag tot gemiddeld risico voor coronaire hartziekten wanneer zowel de troponinetests en ECG beide niet tot een diagnose leiden.


Prasugrel en ticagrelor


In deze richtlijn zijn er zowel aanbevelingen gedaan voor prasugrel (Lilly/Daiichi-Sankyo) als voor ticagrelor (Brilique, AstraZeneca). Clopidogrel (Plavix, Bristol-Myers Squibb/Sanofi-Aventis) is nu alleen aanbevolen voor patiënten die geen ticagrelor of prasugrel (class Ia) kunnen ontvangen. Een protonpompremmer (echter, bij voorkeur geen omeprazole") is aanbevolen voor patiënten die duale antiplaatjestherapie krijgen en een voorgeschiedenis van GI bloedingen of ulcera, en is passende therapie bij patienten met een hoog risico op GI bloedingen.

Therapeutische strategie en kwaliteitsbewaking


Voor hoogrisicopatiënten wordt een urgente invasieve therapie aanbevolen in de nieuwe richtlijn: binnen 24 uur naar het cathlab bij een hoge risicoscore. Voor patiënten met een zeer hoog risico bevelen de richtlijnen een urgente invasieve strategie aan, d.w.z. <120 minuten na het eerste medische contact. Daarnaast benadrukken de richtlijnen de noodzaak dat artsen hun eigen therapeutische handelen blijven evalueren door middel van performance indicatoren, om ongewenste variaties in “evidence-based care” te voorkomen.

1. Hamm CW, Bassand JP, Agewall S, et al. ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute coronary syndromes (ACS) in patients presenting without persistent ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2011;

Klik hier voor het volledige artikel.


Lees ook


ESC highlights rondom de ESC richtlijn NSTE-ACS en coronaire stents

Dr. Ten Berg, cardioloog, Nieuwegein, spreekt over de ESC richtlijn non-ST elevatie Acuut Coronair Syndroom (NSTE-ACS) zoals op de ESC 2011 gepresenteerd werd. Het betreft een vernieuwing van de richtlijn sinds 2007, In deze richtlijn komen alle aspecten van het management NSTE-ACS naar voren. Dr. Jurriën ten berg bespreekt de voornaamste nieuwe therapeutische aanbevelingen uit deze richtlijn. Daarnaast bespreekt hij de ontwikkelingen op het gebied van coronaire stents. (6:59 min). Studies die onder andere besproken worden zijn: OASIS-5, PLATO en EXAMINATION.

webcast

Anho Liem: effect visvetten nihil

14-6-2012
Utrecht, bijeenkomst VBWG, 12 juni 2012
Dr. Anho Liem (Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam) zag in Philadelphia (VS) de presentatie van de resultaten van de ORIGIN-studie. Het effect van visvetten (omega-3 vetzuren) op het voorkomen van hart- en vaatziekten blijkt nihil te zijn.
Lees meer...
Redactie

Het begin van het einde van omega-3 vetten?

13-6-2012
Dr. Anho Liem, cardioloog, Sint Franciscus Gasthuis
Met de resultaten van de ORIGIN trial is nu wellicht een einde gekomen aan de saga over het nut van visvetten. Lees meer...
Literatuur

Antitrombotische behandeling bij patiënten met CKD

5-6-2012
Capodanno D, Angiolillo DJ., Circulation. May 29, 2012;125:2649-61
Antitrombotische behandelingsstrategieën zijn erg belangrijk bij patiënten met CKD, maar de verhouding tussen baten en risico’s kan verschillen bij deze patiënten. Dit review-artikel geeft een overzicht van de momenteel beschikbare gegevens over antitrombotische behandeling bij patiënten met chronisch nierfalen. Lees meer...
Persbericht

In klinische praktijk minder fatale bloedingen met dabigatran dan in studies

4-6-2012
European Medicines Agency
De frequentie van gerapporteerde fatale bloedingen bij gebruik van dabigatran sinds het geneesmiddel is goedgekeurd is aanzienlijk lager dan waargenomen tijdens klinische studies, blijkt uit informatie van de European Medicines Agency (EMA) .
Lees meer...
Literatuur

Ticagrelor bij patiënten met ACS en beroerte

10-5-2012
James SK et al. May 9, 2012, Circulation
Deze studie beschrijft de klinische effectiviteit en veiligheid van ticagrelor ten opzichte van clopidogrel bij patiënten die eerder een beroerte of TIA hadden in een vooraf gespecificeerde subgroep analyse van de PLATO-studie. Lees meer...
Literatuur

Minder absolute aantallen intracraniële bloedingen met dabigatran

11-4-2012
Hart RG, Diener H-C, et al. Stroke 2012 April
Bij oudere patiënten met AF met goed gecontroleerde bloeddruk werden soortgelijke frequenties van spontane bloedingen waargenomen bij patiënten die warfarine of dabigatran kregen. Er werden echter met dabigatran lagere absolute cijfers gezien op alle plaatsen en van zowel fatale als traumatische intracraniële bloedingen. Lees meer...
ACC-Journaal / Literatuur

INFUSE-AMI: Locale bolus abciximab beperkt infarctgrootte

3-4-2012
JAMA 2012; 307(17):doi:10.1001/jama.2012.421
De resultaten van de INFUSE-AMI studie werden op  zondag 25 maart 2012 gepresenteerd op de ACC in Chicago. De  studie onderzocht lokale intracoronaire toediening van abciximab door middel van een katheter met lokale afgifte van medicatie, wat de infarctgrootte in patiënten met een dreigend voorwand infarct blijkt te beperken.
Lees meer...
Literatuur

De interleukine-6 receptor route en coronaire hartziekten

21-3-2012
The Lancet, 14 March 2012
Twee meta-analyses geven inzicht in de rol van de interleukine-6 receptor in coronaire hartziekten. De eerste studie onderzocht of IL6R routes causaal gerelateerd zijn aan CHZ door het analyseren van menselijke genetische en biomarker gegevens van meer dan 200 000 deelnemers. In de tweede studie werd een Mendeliaanse randomisatie uitgevoerd om de impact van tocilizumab op CHZ bij patiënten met reumatoïde artritis (RA) te analyseren. Lees meer...
Literatuur

Lipidenmanagement bij ACS: ruimte voor verbetering

15-3-2012
Elbarouni B, et al, Am J Cardiol. 2012 Feb 28
Patiënten met een acuut coronair syndroom (ACS) krijgen vaak niet de door de richtlijnen aanbevolen lipidenscreening en lipiden-verlagende therapie in het ziekenhuis.  Het testen van lipiden in het ziekenhuis moet een integraal onderdeel zijn van ACS management. Lees meer...

Apixaban effectiever dan aspirine in het verminderen van stroke recurrence

22-2-2012
Diener HC, Stroke. 2012; 43: A3776
De orale factor Xa-remmer apixaban was effectiever dan aspirine in het verminderen van de risico's voor stroke en systemische embolie bij patiënten met atriumfibrilleren die al eerder een beroerte of TIA hebben gehad en niet geschikt zijn voor warfarine Lees meer...

PLATO: Protonpompremmers en clopidogrel of ticagrelor: invloed op CV uitkomst

2-2-2012
Goodman SG, Clare R, et al.; Circulation. 2012 Jan 18
In deze studie werd de relatie bekeken tussen het gebruik van PPIs en cardiovasculaire uitkomsten in patiënten met ACS gerandomiseerd naar clopidogrel of ticagrelor in een niet-gerandomiseerde subgroep analyse van de PLATO studie. Lees meer...
Meta-analyse van gerandomiseerde studies

Dabigatran: nieuwe data voor risico op MI / ACS

11-1-2012
Uchino K et al. Arch Intern Med. 2012 Jan 9
In deze meta-analyse werd het risico op MI of ACS bij gebruik van dabigatran geëvalueerd voor de verschillende klinische indicaties en ten opzichte van verschillende controle-armen.
Lees meer...

PLATO studie: Balans tussen bloedingen en effectiviteit

5-12-2011
Becker RC, Eur Heart J. 2011 Dec;32(23):2933-44
Intensievere bloedplaatjes-gerichte therapie voor ACS kan het bloedingsrisico verhogen. Het doel van de huidige analyse was om de frequentie, klinische impact en voorspellers van ernstige en fatale bloedingscomplicaties te bepalen in de PLATO-studie.
Lees meer...

Trombine-receptor antagonist vorapaxar bij ACS: TRACER

30-11-2011
Tricoci P, et al. N Engl J Med. 2011 Nov 13
Vorapaxar is een nieuwe orale protease-activated receptor-1 (PAR-1) antagonist die trombine-geïnduceerde activatie van bloedplaatjes remt.....
Lees meer...

Rivaroxaban bij patienten met een recent ACS: de ATLAS 2 trial

29-11-2011
Mega et al, N Engl J Med. 2011 Nov 13
Acute coronaire syndromen zijn het gevolg van coronaire atherosclerose met daar bovenop trombose. Omdat factor Xa een centrale rol speelt in trombose, kan de remming van factor Xa met een lage dosis rivaroxaban cardiovasculaire uitkomsten ....
Lees meer...
Literatuur

ROCKET-studie: rivaroxaban vergeleken met warfarine bij AF

30-9-2011
Patel MR et al, N Engl J Med. 2011;365:883-91.
In de ROCKET studie werd rivaroxaban vergeleken met warfarine in patiënten met nonvalvulair AF en risico voor het krijgen van stroke. Lees meer...
Literatuur

De ARISTOTLE-studie: apixaban vergeleken met warfarine bij AF

30-9-2011
Granger CB et al, N Engl J Med. 2011;365:981-92
In de ARISTOTLE-studie werd apixaban vergeleken met warfarine bij patiënten met AF. Apixaban was superieur aan warfarine bij het voorkomen van stroke of systemische embolie.. Lees meer...
Richtlijn

NSTE-ACS: nieuwe richtlijn gepubliceerd door ESC

15-9-2011
De European Society of Cardiology heeft een nieuwe richtlijn voor de behandeling van NSTE-ACS (non-ST-elevatie acuut coronair syndroom) bekendgemaakt. Lees meer...

Staken van antitrombotica en het effect op stroke

19-8-2011
Antitrombotica worden vaak gestaakt in rondom een procedure, welke gevolgen kunnen hebben op het risico op beroerte.
Lees meer...

Ticagrelor beter effect in combinatie met lage dosis aspirine

12-7-2011
Een analyse uit de PLATO trial laat zien dat ticagrelor (Brilinta) een grotere effectiviteit heeft in combinatie met een lage dosis aspirine (met link naar het artikel).
Lees meer...
EAS/ESC richtlijn

Richtlijn over dyslipidemieën uitgebracht door de ESC/EAS

6-7-2011
De European Society of Cardiology en de European Atherosclerosis Society publiceerden een richtlijn over de management van dyslipidemieën (met slides en link naar artikel).
Lees meer...
NICE aanbeveling

NICE geeft positief advies af over ticagrelor

4-7-2011
De National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE, uit het Verenigd Koningkrijk) heeft een positieve opinie afgegeven over ticagrelor (Brilique, AstraZeneca) bij ACS patiënten.
Lees meer...

Perifeer arterieel vaatlijden en preventieve therapie

22-6-2011
Perifeer arterieel vaatlijden is geassocieerd met een hogere sterftekans, preventieve therapieën beschermen mogelijk.
Lees meer...
ACS

Minder onstabiele angina bij gebruik statines post-ACS

20-6-2011
Een Cochrane review laat zien dat statinegebruik bij ACS-patiënten op korte termijn leidt tot een reductie van onstabiele angina.
Lees meer...

Nog geen voordeel te zien met niacine bij CV risicopopulatie

9-6-2011

De AIM-HIGH studie is voortijdig beëindigd, bekijk het video interview tussen Prof  Jane Armitage (Oxford) en Prof John Betteridge (Londen) over de mogelijke  implicaties en tevens het belang van een nog lopende studie de HPS-THRIVE.

Lees meer...

Eerste resultaten van de polypil: mogelijk reductie van CV events

30-5-2011
Gebruik van de polypil laat een reductie in systolische bloeddruk en LDL-cholesterol zien.
Lees meer...

Nieuwe analyse uit de RE-LY studie

17-5-2011
Een nieuwe analyse van de resultaten van de RE-LY trial keek naar de relatie tussen leeftijd en het optreden van bloedingen bij het gebruik van dabigatran.
Lees meer...

Evidence-based medicine strategieën leiden tot succes in STEMI

28-4-2011
Een Zweedse registry onderzocht bij STEMI patiënten het effect van het toepassen van evidence-based strategieën.
Lees meer...

Nieuwe richtlijn voor de behandeling van onstabiele angina en NSTEMI

1-4-2011
Een update van de onstabiele angina en NSTEMI richtlijnen uit 2007 werd zojuist gepubliceerd.
Lees meer...

De impact van hypertensie en diabetes bij PCI

21-3-2011
Diabetes heeft een negatieve invloed op klinische uitkomsten na PCI, met name in combinatie met hypertensie.
Lees meer...

Nierfunctieverlies gerelateerd aan staken hartmedicatie postmyocardinfarct

19-1-2011
Onderzoekers aan de universiteit van Harvard (Boston, VS) hebben aangetoond dat langdurig gebruik van hartmedicatie bij ouderen na een myocardinfarct laag is, in het bijzonder bij patiënten met nierfunctiestoornissen. Lees meer...

Grotere reductie van LDL-C leidt tot verdere verlaging van vasculaire events

7-1-2011
Uit een meta-analyse van 26 gerandomiseerde trials blijkt dat intensievere verlaging van van het LDL-C leidt tot verdere daling van de incidentie van hartinfarcten, revascularisatie, en van ischemische stroke, waarbij elke 1.0 mmol/L reductie de jaarlijkse incidentie van deze events met tenminste éénvijfde reduceert. Met PPT slide Lees meer...
ACS

Intensieve lipidenverlagende therapie ongewoon in ACS patiënten

16-12-2010
De meerderheid van patiënten met het acuut coronair syndroom (ACS), ontvangen geen intensieve lipidenverlagende therapie (LLT), aldus onderzoekers van de universiteit van Californië, die pleiten voor een betere implementatie van de richtlijnen. Lees meer...
Trombose

ADVANCE analyse: Apixaban is effectief en veilig voor preventie van VTE

7-12-2010
Gepoolde data van het ADVANCE klinische onderzoeksprogramma laten zien dat apixaban (Bristol-Myers Squibb/Pfizer), een nieuwe factor Xa inhibitor, effectiever is dan enoxaparine (Clexane, sanofi-aventis) in de preventie van ernstige veneuze trombo-embolieën (VTE) in patiënten die heup- of kniechirurgie ondergingen.
Lees meer...
Trombose

Data uit de EINSTEIN trials ondersteunt rivaroxaban

4-12-2010
Het nieuwe orale anticoagulans rivaroxaban (Xarelto, Bayer/Johnson & Johnson) is één van een aantal nieuwe middelen dat de behandeling van diep-veneuze trombose (DVT) en veneuze tromboembolie (VTE) zou kunnen veranderen.
Lees meer...
ACS

APPRAISE-2 ACS studie met apixaban vroegtijdig afgebroken

19-11-2010
Bristol-Myers Squibb en Pfizer hebben besloten om de fase 3 APPRAISE-2 studie met apixaban bij hoog-risico patiënten met recent acuut coronair syndroom (ACS) te discontinueren, nadat duidelijk werd dat het verhoogde bloedingsrisico bij patiënten gerandomiseerd voor apixaban groter was dan de reducties in ischemische events. Lees meer...
ACS

Subanalyse PLATO: Grotere effectiviteit ticagrelor dan clopidogrel in ACS

29-9-2010
Een subanalyse van de PLATO studie laat zien dat  plaatjesinhibitie bij patiënten met acuut coronair syndroom (ACS) met ticagrelor meer uitgesproken is dan met clopidogrel. Lees meer...
ACS

Sterkere CV risicoreductie met ticagrelor bij CKD patiënten

17-9-2010
Een subanalyse van de PLATO studie suggereert dat de voordelen van ticagrelor versus clopidogrel bij de behandeling van acuut coronair syndroom (ACS) evident zijn bij patiënten met verminderde nierfunctie. Lees meer...
ACS

GRACE: Late complicaties ACS nauwelijks herkend

30-8-2010
Stockholm, Sweden -  Late risicofaktoren geassocieerd met acuut coronair syndroom (ACS) worden vaak onderschat door artsen, ondanks goede trouw aan aanbevolen richtlijnen en secundaire preventie. Lees meer...
ACS

FUTURA/OASIS-8: Standaard-dosis heparine aanbevolen bij PCI

30-8-2010
Stockholm, Zweden - Volgens de conclusies van de FUTURA/OASIS-8 trial moeten ACS patiënten die PCI ondergaan en behandeld worden met fondaparinux als voornaamste anticoagulant, een standaard-dosis ongefractioneerde heparine krijgen gedurende de procedure ter preventie van catheter trombose. Lees meer...
HARTFALEN

HEBE III: EPO een no-go in post-MI patiënten

29-8-2010
Stockholm, Zweden - Een nieuwe studie (HEBE III), gepresenteerd door hoofdonderzoeker Prof Adriaan Voors (UMC Groningen) tijdens het 2010 congres van de European Society of Cardiology, toont aan dat na een succesvolle PCI, een enkele dosis erythropoietine (EPO) geen verbetering laat zien in de linker ventrikel ejectiefractie (LVEF) bij acute-MI patiënten Lees meer...
ACS

Direct transport naar interventie centra reduceert diagnose-tot-ballon tijd

24-8-2010
J Am Coll Cardiol Intv 2010; 3: 705–714.
Volgens Nederlands onderzoek zorgt  transport van patiënten met ST-elevatie myocard infarct (STEMI) rechtstreeks naar een interventie centrum voor een drie keer zo grote toename van het percentage patiënten dat behandeld wordt binnen de optimale 90-minuten periode, die momenteel aanbevolen wordt door de American College of Cardiology. Lees meer...
ACS

Head-to-head zotarolimus vs. everolimus gecoate stents

16-6-2010
2.292 patiënten met indicatie PCI werden gerandomiseerd; primair eindpunt van de studie was ‘target lesion failure’. Lees meer...
ACS

Opvolging ACS richtlijn (ESC) in NL ziekenhuizen

1-6-2010
In de periode april tot en met november 2008 werden de 93 CCUs in NL onderzocht op navolging van de STEMI richtlijn uit 2008. Lees meer...
ACS

Tirofiban bij STEMI patiënten na PCI

1-6-2010
De On-TIME 2 studie heeft aangetoond dat vroege behandeling met hoge bolus dosis van tirofiban leidt tot verbetering ST afwijkingen. In deze studie is tirofiban op harde eindpunten onderzocht. Lees meer...
ACS

3D-echocardiografie: bepaling aard en grootte myocardinfarct

1-6-2010
Schade na een myocardinfarct wordt gewoonlijk met 'delayed-enhanced cardiac magnetic resonance (DE-cMR)' bepaald. In deze studie is de hypothese '3D-echo volstaat voor detectie en kwantificering van schade na myocardinfarct' getoetst. Lees meer...
ACS

Everolimus vs. paclitaxel stents bij CAD patiënten

6-5-2010
In deze studie is onderzocht of everolimus-eluting stents op klinische eindpunten superieur zijn. Lees meer...
ACS

Ticagrelor versus clopidogrel in ACS

10-9-2009
Dubbel blinde, head-to-head vergelijking van ticagrelor en clopidogrel bij 18.624 patiënten met ACS. Ticagrelor is een orale, reversiebele inhibitor van de adenosine difosfaatreceptor P2Y12. 
Lees meer...
ACS

Trombolyse met prasugrel of clopidogrel: TRITON-TIMI 38 studie

2-6-2009
13.608 patiënten met ACS, die PCI ondergingen, werden behandeld met clopidogrel of prasugrel. Eindpunt in de studie is het -opnieuw- optreden van een myocard infarct. Lees meer...

Deel deze pagina met collega's en vrienden: