Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Effect rivaroxaban op CV events bij gereduceerde nierfunctie

Nieuws - 8 okt. 2011

Achtergrond

Patiënten met boezemfibrilleren en nierinsufficiëntie hebben een verhoogd risico op ischemische beroerte en bloedingen tijdens therapie met anticoagulantia. Rivaroxaban, een orale, directe Xa remmer die voornamelijk door de lever gemetaboliseerd wordt, behoudt het effect van warfarine voor de preventie van ischemische beroerte terwijl minder intracraniële en fatale bloedingen optreden.


Methoden en resultaten

In de ROCKET-AF trial werden 14.264 patiënten gerandomiseerd naar 20 mg rivaroxaban per dag (15 mg/dag als de kreatinineklaring tussen de 30-49 mL/min was) of naar INR aangepaste dosis warfarine (INR ratio: 2,0-3,0). In vergelijking met patiënten met een kreatinineklaring van 50 mL/min (gemiddelde leeftijd 73 jaar), hadden de 2950 patiënten met een kreatinineklaring tussen de 30-49 mL/min een hogere incidentie van klinische events onafhankelijk van de studiebehandeling en waren ouder (79 jaar). De mediane tijd in therapeutische range bij de warfarinegebrukers in deze groep was: 57,7.

Onder de patiënten met een kreatinineklaring tussen de 30-49 mL/min, trad het eindpunt beroerte of systemische embolie op in 2,32 per 100 patiëntenjaren met rivaroxaban 15 mg/dag vs. 2,77 per patiëntenjaren met warfarine [hazard ratio (HR) 0,84; 95% confidentie interval (CI) 0,57–1,23] in de per protocol populatie. De resultaten van de intention-to-treat analyse kwamen overeen met de per protocol resultaten (HR 0,86; 95% CI 0,63–1,17).  Incidentie van het safety eindpunt (majeure en klinische relevante niet-majeure bloedingen: 17,82 vs. 18,28 per 100 patiëntenjaren; p = 0,76) en intracraniële bloeding (0,71 vs. 0,88 per 100 patiëntenjaren; p = 0,54) was tussen warfarine en rivaroxaban niet significant verschillend. Fatale bloedingen traden minder frequent op met rivaroxaban (0,28 vs. 0,74% per 100 patiëntenjaren ; P = 0,047).


Conclusie

Patiënten met AF en nierinsufficiëntie hebben een hogere incidentie van beroerte dan degenen met een normale nierfunctie. Er werd geen heterogeniteit in behandeleffect tussen de subgroepen aangetoond. Dosisaanpassing in de ROCKET-AF leverde resultaten op die consistent waren met de algehele trialresultaten in vergelijking met INR-aangepaste warfarine.

1. Prevention of stroke and systemic embolism with rivaroxaban compared with warfarin in patients with non-valvular atrial fibrillation and moderate renal impairment. Fox et al. EHJ 2011.


Lees ook


Redactioneel

Orale anticoagulantia: Het advies van de gezondheidsraad nader beschouwd

17-7-2012
J.R.B.J. Brouwers et al, Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5123
Prof. Koos Brouwers, klinisch farmacoloog, geeft in het NTvG alternatieven voor het advies van de Gezondheidsraad voor de nieuwe orale antistollingsmiddelen. Lees meer...
Literatuur

RE-LY: Peri-procedurele bloedingen met dabigatran vs warfarine

4-7-2012
Healey JS et al. Circulation. 2012 Jun
Deze nieuwe analyse van de RE-LY studie onderzocht het peri-procedurele risico op bloedingen en trombo-embolische voorvallen geassocieerd met dabigatran vergeleken met warfarine bij patiënten behandeld met anticoagulantia voor CVA preventie bij atriumfibrilleren die een operatie of invasieve procedure ondergingen. Lees meer...
Persbericht

In klinische praktijk minder fatale bloedingen met dabigatran dan in studies

4-6-2012
European Medicines Agency
De frequentie van gerapporteerde fatale bloedingen bij gebruik van dabigatran sinds het geneesmiddel is goedgekeurd is aanzienlijk lager dan waargenomen tijdens klinische studies, blijkt uit informatie van de European Medicines Agency (EMA) .
Lees meer...
Redactie & Literatuur

Hartfalen en hartfrequentie: de nieuwe ESC guidelines

24-5-2012
McMurray J et al, European Heart Journal doi:10.1093/eurheartj/ehs104
In de nieuwe ESC guidelines voor de diagnose en behandeling van acuut en chronisch hartfalen is de selectieve hartfrequentieverlager ivabradine opgenomen. Met redactioneel commentaar van cardioloog dr. Hans Kragten.
Lees meer...
Webcast

Harry Büller: voordelen NOAC's evident

24-5-2012
AMC Amsterdam, 23 mei 2012
Volgens prof.dr. H.R. Büller (internist, AMC Amsterdam) heeft de EINSTEIN-studie evident de voordelen van de nieuwe anticoagulantia (NOAC's) voor de behandeling van veneuze trombose aangetoond. Ze bieden goede bescherming, minder bloedingen en gebruiksgemak voor de patiënt. Door de concurrentie tussen de bedrijven verwacht hij dat de kosten goed te beheersen zullen zijn. Lees meer...
Webcast

Ron Peters: NOAC's grote winst cardiologie

24-5-2012
AMC, Amsterdam, 23 mei 2012
Voor prof.dr. Ron Peters (cardioloog, AMC Amsterdam) zijn de NOAC's een aanwinst voor zijn beroepsgroep. Bij boezemfibrilleren zijn de nieuwe middelen iets beter en veiliger, het aantal hersenbloedingen halveert, het gebruik is voor de patiënt makkelijker. Als dokter zegt hij: de vergoeding moet geregeld worden. Lees meer...
Literatuur & Redactie

Statinegebruik en het risico van intracerebrale bloeding: een meta-analyse

17-5-2012
McKinney JS et al, Stroke 2012, May 16
Deze studie onderzocht het risico van hemorragische beroerte bij patiënten behandeld met statines, evalueerde het effect van statines op totale beroertes en mortaliteit door alle oorzaken, en bepaalde of hemorragische beroerte was gerelateerd aan veranderingen in LDL-cholesterol. Alle beschikbare RCT's van statinetherapie waarin hemorragische beroerte werd gerapporteerd werden opgenomen in een meta-analyse. Lees meer...
Webcast

Freek Verheugt: met NOAC's halvering hersenbloedingen bij atriumfibrilleren

16-5-2012
Freek Verheugt (cardioloog, OLVG Amsterdam)
Prof.dr. Freek Verheugt (OLVG Amsterdam) breekt een lans voor een snelle introductie van de nieuwe orale anti-coagulantia (NOAC's). Op basis van recente studies verwacht Verheugt een halvering van het aantal hersenbloedingen bij atriumfibrilleren. Lees meer...
Webcast

NOAC's: belangrijke innovatie, voorzichtige introductie

16-5-2012
Saskia Middeldorp (internist, AMC Amsterdam)
Op 15 mei 2012 publiceerde de Gezondheidsraad een advies over het gebruik van de nieuwe orale anti-stollingsmiddelen (NOAC's). Prof.dr. Saskia Middeldorp, lid van de commissie die het advies heeft voorbereid, bespreekt de hoofdlijnen en blikt vooruit op de introductie. Lees meer...
Nieuwsbericht

Nieuwe orale anticoagulantia: advies van de Gezondheidsraad

15-5-2012
De Gezondheidsraad publiceerde op 15 mei een advies aan de minister over het gebruik van nieuwe orale anticoagulantia. De hoofdpunten van dit advies en een link naar een samenvatting vindt u op deze website. Lees meer...
Literatuur

Ticagrelor bij patiënten met ACS en beroerte

10-5-2012
James SK et al. May 9, 2012, Circulation
Deze studie beschrijft de klinische effectiviteit en veiligheid van ticagrelor ten opzichte van clopidogrel bij patiënten die eerder een beroerte of TIA hadden in een vooraf gespecificeerde subgroep analyse van de PLATO-studie. Lees meer...
Literatuur

Nieuwe orale anticoagulantia vs warfarine bij patiënten met AF

8-5-2012
Miller CS et al. Am J Cardiol. 2012 Apr 24
Deze meta-analyse onderzocht lange termijn effectiviteit en veiligheid van de nieuwe orale anticoagulantia in vergelijking met warfarine in het voorkomen van een beroerte en systemische embolie bij patiënten met atriumfibrilleren. Lees meer...
webcast

Freek Verheugt: Nieuwe orale antistollingsmiddelen

18-4-2012
CardioVasculaire Conferentie, 16 maart 2012
Prof. Freek Verheugt (OLVG, Amsterdam) bespreekt de pro’s en contra’s van nieuwe orale anticoagulantia ten opzichte van het bestaande arsenaal ter behandeling van atriumfibrilleren (AF). Enkele nadelen zijn de kosten, het ontbreken van een antidotum en de onbekendheid over de lange termijnveiligheid.  Lees meer...
WEBCAST

Hugo ten Cate: Keuzes bij nieuwe anticoagulantia

18-4-2012
CardioVasculaire Conferentie, 16 maart 2012
Prof. Ten Cate (Maastricht UMC) ziet praktische obstakels bij de klinische toepassing van de nieuwe anticoagulantia  (dabigatran, rivaroxaban), maar zegt tot besluit: “Dat die nieuwe middelen gebruikt zullen gaan worden, lijkt me wel duidelijk.” Lees meer...
Literatuur

Rivaroxaban versus warfarine bij patiënten met AF ter preventie van CVAs.

16-4-2012
Hankey GJ et al. Lancet Neurol. 2012 Apr;11 (4):315-22
Bij patiënten met atrium fibrilleren is de kans op een tromboembolie sterk verhoogd, in het bijzonder bij patiënten die al een herseninfarct of TIA hebben gehad1. Richtlijnen bevelen dan ook behandeling aan met anticoagulantia. Rivaroxaban bleek....
Lees meer...
ACC-Journaal

ACC 2012: Rivaroxaban effectief bij behandeling pulmonale trombo-embolie

29-3-2012
Büller HR for the EINSTEIN-PE investigators. NEJM 2012; March 26
Op het congres van de ACC in Chicago werden op maandag 26 maart in de derde sessie met Late Breaking Clinical Trials de resultaten van de EINSTEIN-PE gepresenteerd. Deze studie toonde aan dat het antistollingsmiddel rivaroxaban effectief is bij behandeling van pulmonale trombo-embolie. Bijgaand een samenvatting van de publicatie in het New England Journal of Medicine. Lees meer...
Webcast

Prof. Freek Verheugt: Bloedingsrisico's bij AF en ACS

28-3-2012
WCN-congres, 24-25 november 2011
Prof.dr. Freek W.A. Verheugt (cardioloog, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam) besprak op het laatste WCN-congres de bloedingsrisico's bij het Acuut Coronair Syndroom (ACS) en atriumfibrilleren (AF).
Lees meer...
LIteratuur

Chirurgische ingreep sluiten foramen ovale niet effectiever dan medicatie

20-3-2012
NEJM 2012; 366:991-9
Expert opinie VBWG-lid Paul Brouwers, neuroloog, Enschede "Mooi voorbeeld dat een pathofysiologisch mechanisme in combinatie met positieve associatie studies en casuïstiek onvoldoende zijn om massaal over te gaan tot het sluiten van een PFO bij ‘cryptogenic stroke’. De huidige gerandomiseerde trial laat geen effect zien van sluiting. Het sluiten van een PFO dient alleen nog in trialverband plaats te vinden". Lees meer...
literatuur

De nieuwe OACs in analyse vergeleken met warfarine

12-3-2012
Banerjee A, Thromb Haemost. 2012 Mar 1
In deze studie werd met data uit de Danish National Patient Registry aan de hand van een model het verwachte netto klinisch voordeel van dabigatran, rivaroxaban en apixaban berekend op basis van recente klinische studieresultaten Lees meer...

Apixaban effectiever dan aspirine in het verminderen van stroke recurrence

22-2-2012
Diener HC, Stroke. 2012; 43: A3776
De orale factor Xa-remmer apixaban was effectiever dan aspirine in het verminderen van de risico's voor stroke en systemische embolie bij patiënten met atriumfibrilleren die al eerder een beroerte of TIA hebben gehad en niet geschikt zijn voor warfarine Lees meer...

ARIC: Relatie tussen type 2 diabetes en atriumfibrilleren

8-2-2012
Huxley RR et al; Heart. 2012 Jan;98(2):133-8
Het verband tussen markers van de glucose homeostase en AF zijn nog niet uitgebreid bestudeerd. In de Atherosclerosis Risk in Communities studie (ARIC) werd dit verband onderzocht in een populatie van blanke individuen en Afro-Amerikanen.
Lees meer...

Statines: geen verhoogd risico op intracerebrale bloeding

25-1-2012
ackam DG. Arch Neurol. 2012;69(1):39-45. doi:10.1001
Een grote retrospectieve cohort studie toonde aan dat patiënten met een herseninfarct die statines krijgen geen hoger risico op cerebrale bloedingen hebben dan zij die geen statines krijgen... Lees meer...

Dabigatran en MI: een nieuwe analyse van de RE-LY

18-1-2012
Hohnloser SH et al, Circulation. 2012 Jan 3
Uit deze analyse van de RE-LY blijkt een trend tot toename in MI maar geen significante toename in andere ischemische events in patiënten met atriumfibrilleren.  Overall is er een voordeel voor dabigatran vergeleken met warfarine, ook in patiënten met een eerder doorgemaakt MI of vaatlijden.
Lees meer...

Risico op ontstaan stroke voorspeld door subklinisch atriumfibrilleren

16-1-2012
Healey JS et al. N Engl J Med. 2012 Jan 12;366(2):120-9
Met implanteerbare devices kunnen patiënten met risico op stroke eerder worden opgespoord en preventief behandeld.
Subklinisch atriumfibrilleren is nl. geassocieerd met een significant hoger risico op stroke of systemische embolie...
Lees meer...
Registratie nieuws

Rivaroxaban door Europese Commissie goedgekeurd voor 2 nieuwe indicaties

1-12-2011
De Europese Commissie heeft rivaroxaban (Xarelto®) goedgekeurd voor 2 nieuwe indicaties, waardoor het de eerste orale directe factor Xa-remmer is goedgekeurd voor drie indicaties in alle Europese lidstaten.
Lees meer...

Trombine-receptor antagonist vorapaxar bij ACS: TRACER

30-11-2011
Tricoci P, et al. N Engl J Med. 2011 Nov 13
Vorapaxar is een nieuwe orale protease-activated receptor-1 (PAR-1) antagonist die trombine-geïnduceerde activatie van bloedplaatjes remt.....
Lees meer...

FDA keurt rivaroxaban goed voor preventie van stroke

5-11-2011

De FDA heeft rivaroxaban (Xarelto) goedgekeurd voor de preventie van een beroerte bij patiënten met non-valvulair atriumfibrilleren, waardoor het de eerste orale directe factor Xa-remmer is met een indicatie voor stroke preventie.

Lees meer...

Effect rivaroxaban op CV events bij gereduceerde nierfunctie

8-10-2011
Rivaroxaban (Xarelto, Bayer) liet bij patiënten met gereduceerde nierfunctie ook een reductie in CV events zien in vergelijking met de standaardbehandeling.
Lees meer...
Literatuur

ROCKET-studie: rivaroxaban vergeleken met warfarine bij AF

30-9-2011
Patel MR et al, N Engl J Med. 2011;365:883-91.
In de ROCKET studie werd rivaroxaban vergeleken met warfarine in patiënten met nonvalvulair AF en risico voor het krijgen van stroke. Lees meer...
Literatuur

De ARISTOTLE-studie: apixaban vergeleken met warfarine bij AF

30-9-2011
Granger CB et al, N Engl J Med. 2011;365:981-92
In de ARISTOTLE-studie werd apixaban vergeleken met warfarine bij patiënten met AF. Apixaban was superieur aan warfarine bij het voorkomen van stroke of systemische embolie.. Lees meer...

Staken van antitrombotica en het effect op stroke

19-8-2011
Antitrombotica worden vaak gestaakt in rondom een procedure, welke gevolgen kunnen hebben op het risico op beroerte.
Lees meer...

Depressie bij vrouwen geeft verhoogd risico op beroertes

12-8-2011
Postmenopauzale vrouwen met een depressie of een voorgeschiedenis hiervan hebben een verhoogd risico op beroertes.
Lees meer...
Resultaten RE-MEDY studie

Dabigatran noninferieur aan warfarine bij onderhoudstherapie VTE

3-8-2011
Nieuwe studieresultaten met de directe trombine-inhibitor dabigatran (Pradaxa, Boehringer Ingelheim), laten zien dat het middel even effectief is als warfarine voor de uitgebreide onderhoudsbehandeling van veneuze trombo-embolie (VTE).
Lees meer...

Dronedaronetrial gestaakt in permanente AF patiënten

8-7-2011
Sanofi maakte gisteren bekend de PALLAS trial te beëindigen vanwege een toename van CV events.
Lees meer...
NICE aanbeveling

NICE geeft positief advies af over ticagrelor

4-7-2011
De National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE, uit het Verenigd Koningkrijk) heeft een positieve opinie afgegeven over ticagrelor (Brilique, AstraZeneca) bij ACS patiënten.
Lees meer...

Effect van staken van antitrombotische therapie post-stroke

1-7-2011
Staken van antitrombotische medicatie in de eerste 60 dagen post-stroke is geassocieerd met stroke.
Lees meer...

Apixaban non-inferieur aan warfarine in strokepreventie

22-6-2011
Apixaban (Eliquis, Pfizer/Bristol-Myers Squibb) is noninferieur aan warfarine in de preventie van stroke en systemische embolie bij patiënten met atriumfibrilleren.
Lees meer...

Perifeer arterieel vaatlijden en preventieve therapie

22-6-2011
Perifeer arterieel vaatlijden is geassocieerd met een hogere sterftekans, preventieve therapieën beschermen mogelijk.
Lees meer...

Kosteneffectiviteit van dabigatran in strokepreventie

7-6-2011
De kosteneffectiviteit van dabigatran (Pradaxa, Boehringer-Ingelheim) werd onderzocht voor preventie van ischemische beroerte bij atriumfibrilleren.
Lees meer...

Bloeddruktargets in diabetes: optimum 130-135 mmHg

3-6-2011
Een meta-analyse onderzocht het optimum target voor bloeddruk bij type 2 diabetespatiënten/patiënten met een gestoorde glucosetolerantie/nuchter bloedglucose.
Lees meer...

Eerste resultaten van de polypil: mogelijk reductie van CV events

30-5-2011
Gebruik van de polypil laat een reductie in systolische bloeddruk en LDL-cholesterol zien.
Lees meer...
EMPHASIS-HF

Eplerenone voorkomt atriumfibrilleren bij mild hartfalen

24-5-2011
Uit een subanalyse van de EMPHASIS-HF studie blijkt dat eplerenone (Inspra) de incidentie van boezemfibrilleren of aritmie reduceert bij patiënten met mild symptomatisch systolisch hartfalen. Lees meer...
EMA registratie

Apixaban (Eliquis) geregistreerd in Europa

20-5-2011
Apixaban (Eliquis, Bristol-Myers Squibb, Pfizer) is geregisteerd voor de preventie van veneuze tromboembolie na heup- of knieoperaties.
Lees meer...
EuroPCR

Effect renale denervatie op bloeddrukverlaging

17-5-2011
Nieuwe data laten een aanhoudend bloeddrukverlagend effect zien na renale denervatie.
Lees meer...

Nieuwe analyse uit de RE-LY studie

17-5-2011
Een nieuwe analyse van de resultaten van de RE-LY trial keek naar de relatie tussen leeftijd en het optreden van bloedingen bij het gebruik van dabigatran.
Lees meer...

Hartfalen is geassocieerd met een verhoogd fractuurrisico

12-5-2011
Hartfalen is geassocieerd met vele factoren die een effect hebben op de botmineraaldichtheid.
Lees meer...

Boezemfibrilleren en sterfte na MI

10-5-2011
Boezemfibrilleren komt frequent voor na MI, nieuwe studie laat zien wat de relatie is tussen AF en sterfte post-MI.
Lees meer...

Evidence-based medicine strategieën leiden tot succes in STEMI

28-4-2011
Een Zweedse registry onderzocht bij STEMI patiënten het effect van het toepassen van evidence-based strategieën.
Lees meer...
Nederlands onderzoek gepresenteerd op ACC

Apixaban zinvol bij atriumfibrilleren

12-4-2011
Preventie van stroke met apixaban werd onderzocht bij patiënten met atriumfibrilleren bij wie vitamine-K-antagonisten ongeschikt zijn. Lees meer...

Hoge triglyceridespiegels geassocieerd met ischemische beroerte

24-2-2011
Verhoogde niet-nuchtere triglyceridenspiegels geassocieerd met ischemische beroerte, zo blijkt uit Deense studie.
Lees meer...

Nieuwe richtlijn voor vrouwen verlaagt de drempelwaarde voor CV risico

21-2-2011
De recent gepubliceerde richtlijn heeft de drempelwaarde voor hoogrisicopatiënten onder vrouwen verlaagd.
Lees meer...

Verminderde nierfunctie: een risicofactor voor CV events na carotischirurgie

3-2-2011
Verminderde nierfunctie is een niet-onderkende en vaak niet behandelde risicofactor voor cardiovasculaire events na carotischirurgie.
Lees meer...

Grotere reductie van LDL-C leidt tot verdere verlaging van vasculaire events

7-1-2011
Uit een meta-analyse van 26 gerandomiseerde trials blijkt dat intensievere verlaging van van het LDL-C leidt tot verdere daling van de incidentie van hartinfarcten, revascularisatie, en van ischemische stroke, waarbij elke 1.0 mmol/L reductie de jaarlijkse incidentie van deze events met tenminste éénvijfde reduceert. Met PPT slide Lees meer...
Trombose

ADVANCE analyse: Apixaban is effectief en veilig voor preventie van VTE

7-12-2010
Gepoolde data van het ADVANCE klinische onderzoeksprogramma laten zien dat apixaban (Bristol-Myers Squibb/Pfizer), een nieuwe factor Xa inhibitor, effectiever is dan enoxaparine (Clexane, sanofi-aventis) in de preventie van ernstige veneuze trombo-embolieën (VTE) in patiënten die heup- of kniechirurgie ondergingen.
Lees meer...
RACE III

Nederlands onderzoek naar conventionele versus intensieve therapie bij AF

18-11-2010
Nederlands onderzoek gaande naar vergelijking tussen intensieve "upstream" therapie met conventionele therapie bij atriumfibrilleren en vroeg hartfalen. Lees meer...
STROKE/ARITMIE

Rivaroxaban "superieur" vs warfarine bij strokereductie

15-11-2010
Bayer en Johnson & Johnson maakten afgelopen maandag bekend dat de resultaten van een late-fase trial met eenmaaldaags Xarelto (rivaroxaban) "superioriteit" aantoonde vergeleken met warfarine bij het reduceren van het risico op stroke en systemische embolieën bij patiënten met atriumfibrilleren. Lees meer...
STROKE

Vitamine-D deficiëntie gelinkt aan fatale stroke bij blanken

14-11-2010
Chicago, IL - Vitamine-D deficiëntie is geassocieerd met een verhoogd risico op fatale stroke bij blanken maar niet bij negroïden, aldus een nieuwe studie. Lees meer...
STROKE/ARITMIE

Dabigatran voordelen consistent voor patiënten met voorgaande stroke

8-11-2010
Dabigatran is vergelijkbaar met warfarine bij patiënten met  atriumfibrilleren met een voorgeschiedenis van stroke of transient ischemic attack (TIA), aldus verdere analyse van de RE-LY studie. Lees meer...
STROKE/CV Risico

Carotiden en brein imaging verbeteren ABCD2 score

26-10-2010
Het toevoegen van bevindingen van brein en carotiden imaging aan de ABCD2 score, verbeterd de risicostratificatie voor patiënten met een transient ischemic attack (TIA), aldus een studie in The Lancet Neurology. Lees meer...
AHA richtlijn

AHA/ASA richtlijn update ischemische stroke

22-10-2010
AHA
Recente richtlijnen voor ischemische stroke van de American Heart Association en American Stroke Association (AHA/ASA) omvatten o.a. advies voor antitrombotische behandeling bij specifieke subgroepen en voor de behandeling van patiënten met het metabool syndroom. Lees meer...
ARITMIE

FDA goedkeuring dabigatran bij AF patiënten

19-10-2010
De FDA in de VS heeft donderdag bekend gemaakt dat het authorisatie heeft verleend aan dabigatran (Pradaxa, Boehringer Ingelheim) voor de preventie van stroke en systemische embolismen bij patiënten met atriumfibrilleren. Lees meer...
STROKE/CV Risico

Tandartsingreep verhoogt kans op beroerte

19-10-2010
Sommige tandartsbehandelingen, zoals het trekken van tanden, verhogen tijdelijk het risico op een beroerte of hartaanval. Dat blijkt uit onderzoek van de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Lees meer...
STROKE/CV Risico

NOMAS: insulineresistentie risicofaktor voor stroke

15-10-2010
Analyse van de Northern Manhattan Study (NOMAS) laat zien dat insulineresistentie een sterk voorspellende waarde heeft op het verkrijgen van ischemische stroke bij mensen zonder diabetes. Lees meer...
STROKE

Insulineresistentie verhoogt risico op stroke bij non-diabeten

14-10-2010
Insulineresistentie verhoogt het risico op ischemische stroke in non-diabetische volwassenen significant, onafhankelijk van traditionele vasculaire risicofaktoren of metabool syndroom en zijn componenten, aldus een nieuwe studie gepubliceerd in de oktober 2010 uitgave van Archives of Neurology. Lees meer...
HYPERTENSIE/CV RISICO/STROKE

J-curve linkt bloeddruk aan meeste CV events bij CAD patiënten

4-10-2010
Lage bloeddruk is geassocieerd met een verhoogd risico op cardiovasculaire events bij patiënten met coronaire hartziekten, aldus een analyse van de TNT studie. Lees meer...
ARITMIE

ESC lanceert nieuwe richtlijnen AF management

4-10-2010
Een nieuwe versie van de European Society of Cardiology (ESC) richtlijnen voor management van patiënten met atrium fibrilleren (AF) zijn gepubliceerd, met veel aandacht voor de preventie van embolisme. Lees meer...
CV Risico/STROKE

Multifactoriële interventie verbeterd hypertensie, maar niet CV eindpunten

13-9-2010
Multifactoriële interventie voor toename van therapietrouw van patiënten met antihypertensieve medicatie verbeterd zowel de therapietrouw als de bloeddruk zelf t.o.v. standaard zorg, maar heeft geen invloed op de mortaliteit en het risico op cardiovasculaire hospitalisatie. Lees meer...
ARITMIE

EU goedkeuring vernakalant voor AF conversie

9-9-2010
Londen, GB - Een nieuw intraveneus geneesmiddel, vernakalant (Brinavess, Merck/Cardiome Pharma), is goedgekeurd  in de Europese Unie, Ijsland en Noorwegen voor snelle conversie van acuut atrium fibrilleren (AF) naar sinusritme bij volwassenen: voor niet-chirurgische patiënten met AF duur van 7 dagen of minder en voor post-cardiale chirurgie patiënten met AF duur van 3 dagen of minder. Lees meer...
ARITMIE/STROKE

AVERROES: Apixaban superieur aan aspirine bij strokepreventie in AF

31-8-2010
Stockholm, Zweden - Patiënten met atrium fibrilleren die geen warfarine kunnen hebben en die behandeld worden met apixaban (Pfizer/Bristol-Myers Squibb), een orale factor Xa remmer, hebben een significant lager risico op stroke en systemische embolische events vergeleken met patients die behandeld worden met aspirine. Lees meer...
ARITMIE/HARTFALEN

SHIFT: hartfalenrisico bij AF significant gereduceerd met ivabradine

30-8-2010
Stockholm, Zweden - Het risico op cardiovasculaire dood of hospitalisatie door hartfalen is significant gereduceerd met ivabradine bij patiënten met middelmatig tot ernstig chronisch hartfalen en linker ventrikeldysfunctie, aldus de resultaten van de SHIFT study. Lees meer...
ARITMIE

NICE richtlijnen voor Dronedarone

25-8-2010

Het National Institute for Clinical Excellence (NICE) heeft haar eerste richtlijn betreffende het klinische gebruik van Dronedarone (Multaq, sanofi-aventis) uitgegeven op 24 december 2009,  waarin zij adviseren om Dronedarone niet goed te keuren voor het gebruik van niet-permanent atrium fibrilleren. De reden voor dit besluit was op financiële gronden.

Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME/STROKE

Inname verzadigde vetzuren verlaagt stroke mortaliteit

23-8-2010
Am J Clin Nutr 2010; Advance online publication
Een Japanse cohort studie laat zien dat een verhoogde inname van verzadigde vetzuren geassocieerd is met een afname in mortaliteit door beroerte.
Lees meer...
TROMBOSE/STROKE

Longembolieën verhogen risico subarachnoïdale bloedingen

23-8-2010
J Thromb Haemost 2010; 8: 1710–1715.
Onderzoekers hebben aangetoond dat pulmonaire embolieën geassocieerd zijn met een toename van het lange termijn risico op subarachnoïdale bloedingen. Lees meer...
ARITMIE/STROKE

Voorspellers mortaliteit in ACTIVE-W trial geïdentificeerd

17-8-2010
Eur Heart J 2010; Advance online publication
Een nieuwe analyse van de ACTIVE-W trial laat zien dat invaliderende beroertes en ernstige bloedingen beiden geassocieerd zijn met een verhoogd risico op mortaliteit bij patiënten met atrium fibrilleren (AF) die antitrombotische therapie krijgen. Lees meer...
ARITMIE

CHMP: positief advies voor vernakalant iv bij AF

28-6-2010
Londen, UK - Vernakalant, vertegenwoordiger van een nieuwe klasse geneesmiddelen voor cardioversie van atriumfibrilleren, heeft een positief advies van de CHMP ontvangen. Lees meer...
aritmie

Stricte vs. soepele controle HF bij permanent AF: RACE II studie

15-4-2010

164 AF patiënten werden gerandomiseerd naar stricte (in rust <80 bpm) vs. soepele (<110 rpm) controle van HF. Primair eindpunt was cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit.

Lees meer...
Literatuur

De RE-LY-studie: dabigatran vergeleken met warfarine bij AF

27-11-2009
Connolly SJ et al, N Engl J Med. 2009;361:1139-51
In de RE-LY studie werden twee doseringen vergeleken met warfarine in patiënten met AF en risico voor het krijgen van stroke Lees meer...
ARITMIE/STROKE

Klinisch effect dronedarone bij AF patiënten: ATHENA studie

12-2-2009
Het nieuwe anti-aritmicum dronedarone werd onderzocht bij 4.628 AF patiënten met additionele cv risicofacoren. Primair eindpunt was mortaliteit of ziekenhuisopname vanwege cardiovasculaire morbiditeit. Lees meer...

Deel deze pagina met collega's en vrienden: