Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Effect van visolie op lipidenprofiel

Nieuws - 20 okt. 2011

Effect of fish oil supplementation on serum triglycerides, LDL cholesterol and LDL subfractions.

Oelrich et al.

 


Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases (2011), doi:10.1016/j.numecd.2011.06.003  (klik hier).

 

Samenvatting

Het is bekend dat visolie het triglyceridengehalte (TG) in het bloed verlaagt, dat tevens ook gepaard gaat met een toename in LDL-cholesterol (LDL-C). Minder is bekend over het effect op de LDL-partikelverdeling, gezien dat de kleinere partikels geassocieerd zijn met een groter risico op atherosclerose. Deze studie onderzocht het effect op serumconcentraties van vier subklassen van LDL partikels én ook de shift in LDL fenotype patronen (A, B, AB) in volwassen met hypertriglyceridemie.

Methoden en resultaten

Het betreft een secundaire analyse van een dubbelblinde, parallele, placebogecontroleerde trial met 42 volwassenen die een significante TG verlaging doormaakten en een bescheiden toename in totaal LDL-C concentraties na 12 weken van 4 g/dag EPA + DHA. Reductie in serum TG concentratie was  -26 ± 4%, (-0,81 ± 10,12 mmol/L) p < 0,0001. Totaal cholesterol nam toe met 13 ± 3% (+ 0,31 ± 0,08 mmol/L) p < 0,0001. LDL-subpartikels: LDL-1, LDL-2, LDL-3, LDL-4 waren tevens allen significant verhoogd na 12 weken, behalve LDL-4. Veranderingen in het LDL fenotype A, B en A/B waren verwaarloosbaar en niet statistisch significant.

Conclusie

In deze populatie van volwassenen met hypertriglyceridemie resulteerde visoliesupplementen in het dieet in een toename van de totale LDL-C concentratie welke relatief gelijk verdeeld was over de range van kleinere en meer atherogene, als grotere en minder atherogene LDL partikels.

Achtergrond

Hypertriglyceridemie (HTG) treft 30% van de populatie uit de VS (1), maar slechts 1,3% van deze groep gebruikt een farmacologische interventie om TG te reduceren. De aanpak -en timing- wanneer farmacologisch te interveniëren is nog steeds een bron van discussie, in het bijzonder voor geïsoleerde HTG (zonder de aanwezigheid van andere cardiovasculaire risicofactoren). De cardiovasculaire voordelen van vetzuren uit visolie (omega 3-vetzuren (FA) omega-3 fatty acids (FA), eicosapentaenoic acid (EPA) en docosahexaenoic acid (DHA)) [3,4] zijn bekend. Voor de behandeling van HTG adviseert de American Heart Association een aanbeveling van 4g/dag EPA/DHA [5]. Het duidelijkste cardiovasculaire effect van visolie is het hypotriglyceridemisch effect [6].

Resultaten en therapeutisch perspectief

Tweeënveertig volwassenen met HTG, zonder een voorgeschiedenis van CV ziekten of andere CV risicofactoren werden geïncludeerd in deze studie en blootgesteld aan de actieve therapie in drie visolie-supplement armen met 4g/dag EPA en DHA. In alle actieve behandelarmen werd een statistisch significante reductie gezien van 26% in het TG niveau. Het gemiddelde LDL-C steeg met een gelijktijdige stijging voor alle LDL partikelgroottes (p < 0,05) behalve voor LDL-4. Ondanks deze bevindingen kunnen visoliesupplementen een makkelijkere gedragverandering inhouden (d.w.z. dieetsupplementen nemen v.s. het gehele dieetpatroon veranderen). Terwijl het TG verlagende effect van deze twee lifestylemodificatie maatregelen gelijk is, is het mechanisme van werking hoogstwaarschijnlijk verschillend.


Conclusies

Visoliesupplementen, aan het dieet toegevoegd, hebben een gunstig effect op het verlagen van de bloed TG spiegels. Desondanks werd er een bescheiden LDL-C verhogend effect gezien in deze studie. Het zou kunnen dat de ongewenste stijging in LDL-C ongedaan wordt gemaakt door een verschuiving in de LDL partikelgrootte, maar dit effect lijkt klein in de huidige studie. Om de TG spiegels effectief te laten dalen lijken strategieën wenselijk om het algehele lipidenprofiel te verbeteren.

 

Zie ook key slides onderstaand.


Referenties

1. Ford ES, Giles WH, Dietz WH. Prevalence of the metabolic syndrome among US adults: findings from the third National Health and Nutrition Examination Survey. JAMA 2002;287(3): 356e9. jbr10281 [pii].
2. Ford ES, Li C, Zhao G, Pearson WS, Mokdad AH. Hypertriglyceridemia and its pharmacologic treatment among US adults. Arch Intern Med 2009;169(6):572e8. 169/6/572 [pii] 10.1001/archinternmed.2008.599.
3. Burr ML, Fehily AM, Gilbert JF, Rogers S, Holliday RM, Sweetnam PM, et al. Effects of changes in fat, fish, and fibre intakes on death and myocardial reinfarction: diet and reinfarction trial (DART). Lancet 1989;2(8666):757e61. S0140-
6736(89)90828-3 [pii].
4. Dietary supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids and vitamin E after myocardial infarction: results of the GISSIPrevenzione trial. Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’Infarto Miocardico. Lancet 1999;354(9177):
447e55. S0140673699070725 [pii].
5. Kris-Etherton PM, Harris WS, Appel LJ. Fish consumption, fish oil, omega-3 fatty acids, and cardiovascular disease. Circulation 2002;106(21):2747e57.
6. Harris WS. N-3 fatty acids and serum lipoproteins: human studies. Am J Clin Nutr 1997;65(5 Suppl):1645Se54S.Effect van visoliesupplementen op triglyceriden en LDL-cholesterol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: