Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SATURN: Effect van twee intensieve statineregimes op de progressie van coronaire aandoeningen

Literatuur - Nicholls SJ, N Engl J Med. 2011 Dec 1;365(22):2078-87

SATURN: Effect van twee intensieve statineregimes op de progressie van coronaire aandoeningen


Nicholls SJ, Ballantyne CM, Barter PJ, Chapman MJ, Erbel RM, Libby P, Raichlen JS, Uno K, Borgman M, Wolski K, Nissen SE.

N Engl J Med. 2011 Dec 1;365(22):2078-87

Introductie

Statines verminderen negatieve cardiovasculaire uitkomsten en vertragen de progressie van coronaire atherosclerose evenredig met hun vermogen om low-density lipoprotein (LDL) cholesterol te verlagen. Er zijn echter weinig studies die hebben onderzocht of met intensieve statinebehandeling ziekteregressie kan worden bereikt of die alternatieve benaderingen voor maximale statinetoediening vergeleken.

Methoden

We voerden seriële intravasculaire echografie uit bij 1039 patiënten met hart-en vaatziekten, bij aanvang en na 104 weken behandeling met ofwel atorvastatine, 80 mg per dag, of rosuvastatine, 40 mg per dag, om het effect van deze twee intensieve statinebehandelingen te vergelijken op de progressie van coronaire atherosclerose, en om hun veiligheid en bijwerkingenprofielen te beoordelen.

Resultaten

Na 104 weken behandeling had de rosuvastatine groep lagere niveaus van LDL-cholesterol dan de atorvastatinegroep (62,6 versus 70,2 mg per deciliter [1,62 versus 1,82 mmol per liter], p <0,001), en een hoger niveau van high-density lipoprotein (HDL) cholesterol (50,4 versus 48,6 mg per deciliter [1,30 versus 1,26 mmol per liter], P = 0,01). Het primaire effectiviteitseindpunt, percentage atheroomvolume (PAV), daalde met 0,99% (95% betrouwbaarheidsinterval [BI], -1,19 tot -0,63) met atorvastatine en met 1,22% (95% CI, -1,52 tot -0,90) met rosuvastatine (P = 0,17). Het effect op het secundaire effectiviteitseindpunt, genormaliseerd totaal atheroomvolume (TAV), was gunstiger met rosuvastatine dan met atorvastatine: -6,39 mm3 (95% CI, -7,52 tot -5,12), in vergelijking met -4,42 mm3 (95% CI, -5,98 tot -3,26) (P = 0,01). Beide middelen induceerden regressie in de meerderheid van de patiënten: 63,2% met atorvastatine en 68,5% met rosuvastatine voor PAV (P = 0,07) en 64,7% en 71,3%, respectievelijk voor de TAV (P = 0,02). Beide middelen hadden aanvaardbare bijwerkingsprofielen, met een lage incidentie van laboratoriumafwijkingen en cardiovasculaire gebeurtenissen

Conclusies

Maximale doseringen van rosuvastatine en atorvastatine resulteerden in aanzienlijke regressie van coronaire atherosclerose. Ondanks het lagere niveau van LDL-cholesterol en het hogere niveau van HDL-cholesterol dat werd bereikt met rosuvastatine, werd een vergelijkbare mate van regressie van PAV waargenomen in de twee behandelingsgroepen.

Achtergrond

Uit een groot aantal gerandomiseerde klinische trials werd duidelijk dat statines de cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit verminderen in een heel scala van LDL-niveaus [1-10]. Intensieve behandelingsstrategieën kunnen de progressie van coronaire atherosclerose vertragen of zelfs leiden tot regressie [11,12]. Atorvastatine en rosuvastatine zijn het meest effectief in het verlagen van LDL-C niveaus, met reducties van bijna / meer dan 50%, respectievelijk [13,14].

Hoewel vergelijkende studies aantoonden dat rosuvastatine grotere verminderingen in LDL-C niveaus en een grotere toename van de HDL-C niveaus veroorzaakt [13,14,15], is de klinische impact van deze bevindingen nog onduidelijk.
Dit onderzoek was erop gericht om de effecten van beide middelen op progressie van de ziekte of cardiovasculaire gebeurtenissen direct te vergelijken met behulp van intravasculaire echografie, waarmee het effect van de behandeling op de atherosclerotische plaques in de kransslagaders kan worden gemeten [16]. De hoogste doses (atorvastatine: 80 mg per dag; rosuvastatine: 40 mg per dag) werden vergeleken.

Belangrijkste resultaten

Rosuvastatine 40 mg resulteerde in een iets lagere LDL-C (62,6 vs 70,2 mg / dL / 1.62 vs 1.82 mmol / L, P <0.001) en hogere HDL-C (50,4 vs 48,6 mg / dL / 1.30 vs 1.26 mmol / L, P = 0,01) dan atorvastatine 80 mg.
Voor het primaire IVUS eindpunt (percentage atheroma volume) was de mate van regressie gelijk voor beide behandelingen (P = 0,17). Voor het secundaire IVUS eindpunt (genormaliseerd totaal atheroomvolume), werd een grotere mate van regressie waargenomen met rosuvastatine in vergelijking met atorvastatine (P = 0,01).
In beide groepen werd een laag aantal klinische en biochemische bijwerkingen waargenomen.

Conclusie

Maximal doses of both statins is well tolerated and promotes extensive disease regression.
Nevertheless, a considerable amount of patients still shows disease progression; therefore there is a need for new anti-atherosclerotic therapies.

Maximale doses van beide statines worden goed verdragen en bevorderen uitgebreide ziekteregressie.
Niettemin treedt bij een aanzienlijke hoeveelheid van de patiënten nog steeds progressie van de ziekte op; er is dus behoefte aan nieuwe anti-atherosclerotische therapieën.

SATURN: Objective

SATURN; Study Design

SATURN Trial: Flow of Patients

SATURN: Clinical Characteristics

SATURN: Time-Weighted Lipid Levels and hsCRP

SATURN: Primary IVUS Efficacy Parameter

LDL-C and Disease Progression

Referenties

1. Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Lancet 1994;344:1383-9.
2. The Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease (LIPID) Study Group. Prevention of cardiovascular events and death with pravastatin in patients with coronary heart disease and a broad range of initial cholesterol levels. N Engl J Med 1998;339:1349-57.
3. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high-risk individuals: a randomized placebo-controlled trial. Lancet 2002;360:7-22.
4. Downs JR, Clearfield M, Weis S, et al. Primary prevention of acute coronary events with lovastatin in men and women with average cholesterol levels: results of AFCAPS/TexCAPS: AirForce/Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study. JAMA 1998;279:1615-22.
5. Sacks FM, Pfeffer MA, Moye LA, et al. The effect of pravastatin on coronary events after myocardial infarction in patients with average cholesterol levels. N Engl J Med 1996;335:1001-9.
6. Shepherd J, Cobbe SM, Ford I, et al. Prevention of coronary heart disease with pravastatin in men with hypercholesterolemia. N Engl J Med 1995;333:1301-7.
7. Pedersen TR, Faergeman O, Kastelein JJ, et al. High-dose atorvastatin vs usual dose simvastatin for secondary prevention after myocardial infarction: the IDEAL study: a randomized controlled trial. JAMA 2005;294:2437-45. [Erratum, JAMA 2005;294:3092.]
8. LaRosa JC, Grundy SM, Waters DD, et al. Intensive lipid lowering with atorvastatin in patients with stable coronary disease. N Engl J Med 2005;352:1425-35.
9. Ridker PM, Danielson E, Fonseca FAH, et al. Rosuvastatin to prevent vascular events in men and women with elevated C-reactive protein. N Engl J Med 2008;359:2195-207.
10. Baigent C, Blackwell L, Emberson J, et al. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet 2010;376:1670-81.
11. Nissen SE, Tuzcu EM, Schoenhagen P, et al. Effect of intensive compared with moderate lipid-lowering therapy on progression of coronary atherosclerosis: a randomized controlled trial. JAMA 2004;291:1071-80.
12. Nissen SE, Nicholls SJ, Sipahi I, et al. Effect of very high-intensity statin therapy on regression of coronary atherosclerosis: the ASTEROID trial. JAMA 2006;295:1556-65.
13. Jones PH, Davidson MH, Stein EA, et al. Comparison of the efficacy and safety of rosuvastatin versus atorvastatin, simvastatin, and pravastatin across doses (STELLAR Trial). Am J Cardiol 2003;92:152-60.
14. Nicholls SJ, Brandrup-Wognsen G, Palmer M, Barter PJ. Meta-analysis of comparative efficacy of increasing dose of atorvastatin versus rosuvastatin versus simvastatin on lowering levels of atherogenic lipids (from VOYAGER). Am J Cardiol 2010;105:69-76.
15. Barter PJ, Brandrup-Wognsen G, Palmer MK, Nicholls SJ. Effect of statins on HDL-C: a complex process unrelated to changes in LDL-C: analysis of the VOYAGER database. J Lipid Res 2010;51:1546-53.
16. Nicholls SJ, Sipahi I, Schoenhagen P, Crowe T, Tuzcu EM, Nissen SE. Application of intravascular ultrasound in antiatherosclerotic drug development. Nat Rev Drug Discov 2006;5:485-92.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: