Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Dabigatran en MI: een nieuwe analyse van de RE-LY

Literatuur - Hohnloser SH et al, Circulation. 2012 Jan 3

Myocardial Ischemic Events in Patients with Atrial Fibrillation Treated with Dabigatran or Warfarin in the RE-LY Trial.


Stefan H. Hohnloser, Jonas Oldgren, Sean Yang, Lars Wallentin, Michael Ezekowitz, Paul Reilly, John Eikelboom, Martina Brueckmann, Salim Yusuf and Stuart J. Connolly

Circulation. 2012 Jan 3

Achtergrond

Dabigatran is een nieuwe directe trombineremmer die in de RE-LY studie in 2 doseringen is vergeleken met warfarine voor de preventie van trombo-embolieën in ruim 18000 patiënten met non-valvulair atriumfibrilleren [1-3]. Bij een dosering van 110 mg BID was dabigatran even effectief in het voorkomen van stroke en systemische embolie en liet lagere frequenties van grote bloedingen zien, terwijl bij een dosering van 15 mg BID minder stroke en systemische embolie werd gezien dan met warfarine en gelijke frequenties van grote bloedingen [2]. Er waren echter meer niet-fatale myocardinfarcten bij patiënten die met dabigatran werden behandeld, zij het met geringe aantallen. In deze studie worden de myocardinfarcten uit de RE-LY nader bestudeerd.

Belangrijkste resultaten

Myocardinfarcten komen op jaarbasis vaker voor in de dabigatran-armen dan in de warfarine-arm, maar dit verschil is niet significant (dabigatran 110 mg 0.82%/jaar; dabigatran 150 mg 0.81%/jaar; warfarine 0.64%/jaar; HR respectievelijk 1.29 / 1.29, p=0.12 / 0.09). Het breder samengestelde eindpunt liet geen verschil zien tussen de behandelarmen. Het vooraf gedefinieerde ‘net clinical benefit’ was in het voordeel van dabigatran (significant bij 150 mg). Aan- of afwezigheid van coronair vaatlijden of MI in de voorgeschiedenis had geen invloed op veiligheid of effectiviteit van beide middelen.

RE-LY subanalyse:
MI bij Patienten met AF behandeld met Dabigatran of Warfarine


Figuur 1.
Tijd tot MI, tijd tot stroke / SEE / MI / UA / PCI / CABG / hartstilstand / hartdood, en
tijd tot netto klinisch voordeel (vooraf gedefinieerd als de samenstelling van stroke, systemische embolie,
longembolie, MI, cardiovasculaire dood of grote bloedingen). SEE = systemic embolic event; UA = unstable angina

Klik op figuur om te vergroten

Download onderstaand de PPT


Conclusie

Uit deze analyse van de RE-LY blijkt een trend tot toename in MI maar geen significante toename in andere ischemische events in patiënten met atriumfibrilleren. De effecten van dabigatran zijn consistent in patiënten met en zonder eerder coronair vaatlijden. Het ‘net clinical benefit’, waarin het optreden van grote ischemische en trombotische events en grote bloedingen zijn opgenomen, was statistisch beter voor dabigatran 150 mg. Overall is er een voordeel voor dabigatran vergeleken met warfarine, ook in patiënten met een eerder doorgemaakt MI of vaatlijden.


Abstract


BACKGROUND:

There is a modest risk of myocardial infarction (MI) and myocardial ischemic events in patients with atrial fibrillation.


METHODS AND RESULTS:

Using data from the RE-LY study, rates of MI, unstable angina, cardiac arrest and cardiac death, pre-specified net clinical benefit and treatment effects of dabigatran versus warfarin are reported. MI occurred at annual rates of 0.82% and 0.81% on dabigatran 110 mg or 150 mg BID, compared to 0.64% on warfarin (hazard ratio (HR) 1.29, 95% confidence interval (CI) 0.96-1.75; p=0.09 for dabigatran 110 mg; and HR 1.27, 95% CI 0.94-1.71; p=0.12 for dabigatran 150 mg). Annual rates of a composite of MI, unstable angina, cardiac arrest, and cardiac death were 3.16%/yr on dabigatran 110 mg, 3.33%/yr on dabigatran 150 mg, and 3.41%/yr on warfarin (HR versus warfarin 0.93 (95% CI 0.80-1.06; p=0.28) for dabigatran 110 mg and 0.98 (95% CI 0.85-1.12; p=0.77) for dabigatran 150 mg. Events pre-specified as "net clinical benefit" (all strokes, systemic embolism, MI, PE, major bleeding, all-cause death) occurred 7.34%/yr on dabigatran 110 mg, 7.11%/yr on dabigatran 150 mg, and 7.91%/yr on warfarin (HR 0.92 (95% CI 0.81-1.01; p=0.09) for dabigatran 110 mg and 0.90 (95% CI 0.82-0.99; p=0.02 for dabigatran 150 mg). The relative effects of dabigatran versus warfarin on myocardial ischemic events were consistent in patients with or without a baseline history of MI/CAD.

CONCLUSIONS:

There was a non-significant increase in MI with dabigatran compared to warfarin, but other myocardial ischemic events were not increased. Treatment effects of dabigatran are consistent in patients at higher and lower risk of myocardial ischemic events.

Referenties

1. Ezekowitz MD, et al. Rationale and design of RE-LY: Randomized evaluation of long-term anticoagulant therapy, warfarin, compared with dabigatran. Am Heart J. 2009;157:805-810.
2. Connolly SJ, et al.; the RE-LY Steering Committee and Investigators. Dabigatran versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2009;361:1139-51.
3. Connolly SJ, et al. Newly identified events in the RE-LY trial. N Engl J Med.2010;363:1875-76.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: