Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Ezetimibe en regressie van atherosclerose in de carotis: meten van plaqueregressie belangrijk

Literatuur - Bogiatzi C, Spence JD.; Stroke. 2012 Jan 5

Ezetimibe en regressie van atherosclerose in de carotis:
Meten van plaqueregressie belangrijk


Bogiatzi C, Spence JD.

Stroke. 2012 Jan 5. [Epub ahead of print]

Achtergrond

De effecten van ezetimibe zijn regelmatig verkeerd uitgelegd, omdat intima-media dikte (IMT) niet hetzelfde is als plaque, wat atherosclerose is [1]. Aangezien plaque-regressie gemeten kan worden door totale plaque-oppervlakte in de halsslagader, werd het effect van ezetimibe op plaque-regressie geanalyseerd in deze studie 2 jaar voordat en 2 jaar nadat ezetimibe werd toegevoegd aan de behandeling van patiënten die reeds waren ingesteld op een lipidenverlagend regime.

Belangrijkste resultaten

Er waren 231 patiënten met volledige data over de totale plaque-oppervlakte op elk tijdstip voor analyse.
In de twee jaren voor en na de start van ezetimibe namen totaal cholesterol en LDL-C sterk af vóór (P <0,0001) en na de start van ezetimibe (P <0.0001/0.003, respectievelijk), triglyceriden toonden een significante daling vóór ezetimibe (P <0,0001), maar ze waren ongewijzigd erna (P = 0,48). HDL-C veranderde niet significant vóór (P = 0,87), maar toonde een significante daling na ezetimibe (P = 0,03). (Fig. 1) Hoewel LDL-C afnam voordat ezetimibe werd toegevoegd, nam de intra-individele totale plaque-oppervlakte aanzienlijk toe in de 2 jaar voor het toevoegen van ezetimibe met 6,89 ± 39.57 mm2 (SD), terwijl na toevoeging van ezetimibe, ondanks de daling van de HDL -C, de plaque-oppervlakte daalde met -3,05 ± 38.18 mm2 (SD) (fig. 2). Bij patiënten die geen ezetimibe kregen, nam de totale plaque-oppervlakte verder toe, ondanks een daling van LDL-C.

Figuur 1.
Serum cholesterol (A), triglycerides (B), high-density lipoprotein (HDL; C), en low-density lipoprotein (LDL; D) per jaren voor en na starten met ezetimibe (mmol/L, gemiddelde±SE).

 

Figuur 2.
Progressie van carotis plaque vóór en regressive na starten met ezetimibeConclusie

Ezetimibe lijkt de plaquebelasting in de carotis te verminderen in de klinische praktijk. Meting van plaquebelasting is van belang om de effectiviteit van antiatherosclerotische therapieën te beoordelen.


Abstract


BACKGROUND AND PURPOSE:

There has been recent controversy over failure of ezetimibe to reduce carotid intima-media thickness. Much of this is based on failure to understand important differences among ultrasound phenotypes of atherosclerosis.

METHODS:

We analyzed the effect of adding ezetimibe to the regimen of patients being followed in vascular prevention clinics where measurement of carotid plaque burden (total plaque area) is used to guide therapy.

RESULTS:

There were complete data in 231 patients with total plaque area for 2 years before and 2 years after initiation of ezetimibe. In the 2 years before and after initiation of ezetimibe, total cholesterol decreased significantly before (P<0.0001) and after initiation of ezetimibe (P<0.0001); low-density lipoprotein cholesterol declined significantly before (P<0.0001) and after (P=0.003) initiation of ezetimibe. Triglycerides declined significantly before ezetimibe (P<0.0001) but did not change after addition of ezetimibe (P=0.48). High-density lipoprotein cholesterol did not change significantly before (P=0.87) but declined significantly after ezetimibe (P=0.03). Despite the decline in low-density lipoprotein cholesterol before addition of ezetimibe, there was a significant mean increase in within-individual total plaque area in the 2 years before addition of ezetimibe by 6.89±39.57 mm(2) (SD); after addition of ezetimibe, despite the decline in high-density lipoprotein, plaque area decreased by -3.05±SD 38.18 mm(2) SD (P<0.01).

CONCLUSIONS:

Ezetimibe appears to regress carotid plaque burden. To assess effects of antiatherosclerotic therapies, it is important to measure plaque burden. These findings should be tested in a clinical trial.

Referentie

1. Finn AV, Kolodgie FD, Virmani R. Correlation between carotid intimal/medial thickness and atherosclerosis. A point of view from pathology. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2010;30:177–181.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: