Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Ivabradine nu ook geregistreerd voor de behandeling van hartfalen

Nieuws - 15 feb. 2012

Ivabradine nu ook geregistreerd voor de behandeling van hartfalen


Citaat uit persbericht Servier: Februari 2012

De selectieve hartfrequentieverlager ivabradine (Procoralan®) is door de Europese Commissie nu ook goedgekeurd voor de behandeling van chronisch systolisch hartfalen1. De volledige indicatietekst voor de behandeling van hartfalen luidt: ivabradine is geïndiceerd bij chronisch hartfalen NYHA-klasse II tot IV met systolische disfunctie, bij patiënten in sinusritme en bij wie de hartfrequentie groter dan of gelijk aan 75 slagen/minuut is, in combinatie met standaardbehandeling, inclusief behandeling met bètablokkers, of wanneer behandeling met bètablokkers is gecontra-indiceerd of niet wordt getolereerd.
De beslissing van de Europese Commissie om de nieuwe indicatie van ivabradine bij hartfalen goed te keuren, is genomen op basis van de uitkomsten van de SHIFT-studie , de grootste studie ooit uitgevoerd naar ziekte en sterfte bij meer dan 6.000 hartfalenpatiënten. In die studie is aangetoond dat ivabradine het risico op sterfte aan en ziekenhuisopname voor hartfalen significant vermindert en dat het de kwaliteit van leven van patiënten die leven met die ziekte, verbetert2,3. Deze afname van het aantal sterfgevallen is zeer significant in de groep patiënten die een rusthartfrequentie heeft meer dan of gelijk aan 75 slagen/minuut. Voor die patiënten is ivabradine nu geïndiceerd.

Prof. Dr. Michel Komajda, afdelingshoofd cardiologie van het Pitié Salpêtrière Ziekenhuis te Parijs (Frankrijk) en tevens internationaal mede-voorzitter van de SHIFT-studie, zegt: “De beslissing om deze nieuwe indicatie toe te kennen, is goed nieuws voor artsen en patiënten. Het is een grote stap voorwaarts in de behandeling van hartfalen. ACE-remmers en bètablokkers blijven nog steeds de hoeksteen van de hartfalenbehandeling. Daarbovenop tonen de resultaten van SHIFT nu aan dat verlaging van verhoogde rusthartfrequentie met ivabradine het beloop van de ziekte gunstig beïnvloedt, klachten van hartfalen vermindert, de progressie van de ziekte afremt en de kwaliteit van leven bij alledaagse activiteit verbetert.”

Ivabradine is begin augustus 2007 in Nederland op de markt gebracht voor de behandeling van stabiele angina pectoris. Het is het enige geneesmiddel dat selectief de hartfrequentie verlaagt doordat het selectief de sinusknoop I(f)-stroom remt. De I(f)-stroom is de ‘pacemakerstroom’ in de sinusknoop en speelt een belangrijke rol in de hoogte van de hartfrequentie1. Ivabradine verlaagt de hartfrequentie zonder dat het invloed heeft op de bloeddruk of de werking en de knijpkracht van de hartspier1,7.


De volledige indicatie per 14-02-2012 luidt:

 • Behandeling van chronisch hartfalen
Ivabradine is geïndiceerd bij chronisch hartfalen NYHA-klasse II tot IV met systolische disfunctie, bij patiënten in sinusritme en bij wie de hartfrequentie ≥ 75 spm is, in combinatie met standaardbehandeling, inclusief behandeling met bètablokkers, of wanneer behandeling met bètablokkers is gecontra-indiceerd of niet wordt getolereerd.

Daarnaast was ivabradine al eerder geregistreerd voor:
 • Behandeling van coronairlijden
 • Symptomatische behandeling van chronische stabiele angina pectoris, bij volwassenen met coronaire hartziekte die een normaal sinusritme hebben. Ivabradine is geïndiceerd voor gebruik:
  - bij volwassenen die intolerant zijn of een contra-indicatie hebben voor bètablokkers
  - of in combinatie met bètablokkers bij patiënten die met een optimale bètablokkerdosis onvoldoende onder controle zijn en bij wie de hartfrequentie > 60 spm bedraagt.

Referenties

 1. 1B tekst Procoralan®, februari 2012
 2. Swedberg K. Lancet 2010; 376:875-85
 3. Ekman I. Eur Heart J. 2011; DOI:10.1093/eurheartj/ehr343
 4. DiFrancesco D. Drugs 2004; 64(16): 1757–1765.

Meer over ivabradine


Heart rate as a risk factor in chronic heart failure (SHIFT):

Prof. Karl Swedberg, cardioloog - WCN congres 2010
University of Gothenburg, Göteborg, Sweden

Ivabradine in hartfalen: meer resultaten uit de SHIFT studie

4-9-2011
Uit de SHIFT trial zijn er nu resultaten bekend op het effect van ivabradine op remodeling én 'quality of life' in hartfalen. Met PPT slides. Lees meer...

ARITMIE/HARTFALEN

SHIFT: hartfalenrisico bij AF significant gereduceerd met ivabradine

30-8-2010
Stockholm, Zweden - Het risico op cardiovasculaire dood of hospitalisatie door hartfalen is significant gereduceerd met ivabradine bij patiënten met middelmatig tot ernstig chronisch hartfalen en linker ventrikeldysfunctie, aldus de resultaten van de SHIFT study. Lees meer...

Deel deze pagina met collega's en vrienden: