Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Cardiovasculair risico door hypertensie: hoog risico, lage controle.

Literatuur - Wong ND et al, Am J Hypertens. 2012 Feb 9

Cardiovasculair risico geassocieerd met hypertensie;
mate van behandeling en controle volgens risicogroep.


Wong ND, Dede J, Chow VH, Wong KS, Franklin SS.
Am J Hypertens. 2012 Feb 9. doi: 10.1038/ajh.2012.2.

Achtergrond

Hypertensie leidt tot een verhoogd cardiovasculair risico, maar therapiekeuze en behandeldoelen zijn vaker gebaseerd op de bloeddruk dan op individueel risico [1-3]. De behandeling en controle van hypertensie kan variëren naar gelang het niveau van CV risico en klinische resultaten kunnen worden verbeterd door risico-evaluatie. Dit is nog niet afdoende onderzocht. Framingham risico scores (FRS) worden veel gebruikt om CV risico [4] te beoordelen.
In deze studie werd de verdeling van het globale cardiovasculaire risico bij patiënten met hypertensie geëvalueerd. Framingham risico scores werden vergeleken met de richtlijnen voor risicostratificatie van de European Society of Hypertension (ESH) en lacunes werden geïdentificeerd in de behandeling en controle van hypertensie tussen de verschillende risicogroepen.
De National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2005-2006 werd gebruikt [5] om 1.509 personen ≥ 30 jaar met hypertensie in verschillende risicogroepen te identificeren.

Belangrijkste resultaten

In deze studie had 55% van de Amerikaanse personen met hypertensie een hoog 10-jaars CV risico volgens FRS criteria of hadden reeds bestaande hart-en vaatziekten, en nog eens 39% van de lage en 51% van de intermediaire FRS groepen hadden een hoog CV risico volgens ESH criteria, met 80% in totaal met een hoog risico met daarmee een dwingende indicatie voor antihypertensieve therapie. Hypertensiebehandeling hield slechts matig verband met het globale risico; behandeling was het laagst in mannen met een lager risico en in Hispanics en het hoogst in patiënten met reeds bestaande hart-en vaatziekten. Controle van hypertensie was het best onder individuen met een lager risico, maar het slechtst bij personen met een hoger risico. Hoewel de FRS hoofdzakelijk wordt beïnvloed door leeftijd, hebben veel jongere personen met een berekend laag of gemiddeld risico eigenlijk cardiometabolische risicofactoren (vastgesteld door de ESH benadering) die hen zou plaatsen in een hoger langere-termijn risico.


Verdeling van het globale CV risico

in Amerikaanse volwassenen vanaf 30 jaar met hypertensie (HTN) volgens Framingham, European Society of Hypertension (ESH) criteria en gecombineerde aanpak. * Gecombineerde aanpak geeft deel van de proefpersonen met een laag risico volgens zowel Framingham-en ESH criteria, intermediair risico volgens een van beide, en met een hoog risico volgens een van beide criteria (met inbegrip van die met reeds bestaande hart-en vaatziekten). FRS, Framingham-risicoscore.

Conclusie

CV risico varieert sterk bij personen met hypertensie; hypertensiecontrole is het laagst in personen met een hoog risico. Toekomstige richtlijnen moeten risicostratificatie overwegen waarbij kortere- en langere-termijn risico-evaluaties worden gecombineerd om zo personen met het hoogste CV risico het best te kunnen identificeren.

Referenties

1. Franklin SS, Wong ND. Cardiovascular risk evaluation: an inexact science. J Hypertens 2002; 20:2127–2130.
2. Chobanian AV, et al; National Heart, Lung, and Blood Institute Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure; National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure: the JNC 7 report. JAMA 2003; 289:2560–2572.
3. Ikeda A, Iso H, et al. Blood pressure and the risk of stroke, cardiovascular disease, and all-cause mortality among Japanese: the JPHC Study. Am J Hypertens 2009; 22:273–280.
4. D’Agostino RB Sr, et al. General cardiovascular risk profile for use in primary care: the Framingham Heart Study. Circulation 2008; 117:743–753.
5. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), National Center for Health Statistics. National Health and Nutrition examination Survey Laboratory/Medical Technologists Procedures Manual Hyattsville, MD: US Department of Health and Human Services, Center for Disease Control and Prevention: 2003–2004.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: