Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lipidenmanagement bij ACS: ruimte voor verbetering

Literatuur - Elbarouni B, et al, Am J Cardiol. 2012 Feb 28

Temporal Patterns of Lipid Testing and Statin Therapy in Acute Coronary Syndrome Patients

(from the Canadian GRACE Experience).


Elbarouni B, Banihashemi SB, Yan RT, Welsh RC, Kornder JM, Wong GC, Anderson FA, Spencer FA, Grondin FR, Goodman SG, Yan AT; Canadian Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE/GRACE(2)) and Canadian Registry of Acute Coronary Events (CANRACE) Investigators.

Am J Cardiol. 2012 Feb 28.

Achtergrond

Patiënten met een acuut coronair syndroom (ACS) krijgen vaak niet de door de richtlijnen aanbevolen lipidenscreening en lipiden-verlagende therapie in het ziekenhuis [1-3]. De huidige richtlijnen bevelen het meten van een nuchter lipidenprofiel aan en het gebruik van statines bij patiënten met ACS, bij voorkeur binnen 24 uur na presentatie.

Gegevens van het Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE en GRACE2) en de Canadese Registry of Acute Coronary Events (CANRACE) werden gebruikt om trends gedurende de tijd in het gebruik van lipidentesten en behandeling met een statine in het ziekenhuis te onderzoeken van 1999 tot en met 2008, en de impact van het testen van lipiden op het gebruik van statines gedurende deze periode.

Belangrijkste resultaten

Van de 13.947 patiënten opgenomen in het cohort, onderging 70,8% een lipidentest tijdens opname, en 79,4% werd behandeld met een statine tijdens ziekenhuisopname.

Na verloop van tijd nam het gebruik van behandeling met een statine in het ziekenhuis behandeling met een statine aanzienlijk toe van 70,0% van de patiënten in 1999-2004 tot 84,5% in 2007-2008. De toepassing van lipidentesten nam licht toe in deze periode, van 69,4% naar 72,4%, respectievelijk.

Patiënten die een lipidentest hadden ondergaan, hadden meer kans om te worden behandeld met statines in het ziekenhuis gedurende alle perioden dan degenen die niet werden getest (figuur 1) (gecorrigeerde odds ratio 1,62), wat suggereert dat lipidentesten het gebruik van statines in het ziekenhuis kan verbeteren bij patiënten opgenomen met ACS. Bij patiënten die lipidentesten hadden ondergaan, hadden degenen met een LDL-cholesterolgehalte boven de 130 mg / dL (3,4 mmol / L) significant meer kans te worden behandeld met statines in het ziekenhuis dan mensen met lagere waarden.


Trends gedurende de tijd in statinetherapie in het ziekenhuis in relatie tot het niet uitvoeren van lipidentests in het ziekenhuis (n = 3.528) (zwarte balken) versus het wel uitvoeren van lipidentests in het ziekenhuis (n = 10.343) (grijze balken).

Conclusie

Resultaten van lipidentests beïnvloeden de beslissing van de behandelend arts om statines te gebruiken. De resultaten van lipidentests kunnen behandelend artsen ook helpen de dosering van statinetherapie te bepalen die LDL doelen zou bereiken. Om dat doel te bereiken, moet het baseline lipidenprofiel van een patiënt worden gedocumenteerd voordat met statines wordt gestart. Daarom moet het testen van lipiden in het ziekenhuis een integraal onderdeel zijn van ACS management.

Referenties

1. Ko DT, Alter DA, et al. Association between lipid testing and statin therapy in acute myocardial infarction patients. Am Heart J 2005;150:419–425.
2. Foody JM, Roe MT, et al; CRUSADE Investigators. Lipid management in patients with unstable angina pectoris and non–ST-segment elevation acute myocardial infarction (from CRUSADE). Am J Cardiol 2005;95:483– 485.
3. Rasmussen JN, Gislason GH, et al. Statin use after acute myocardial infarction: a nationwide study in Denmark. Br J Clin Pharmacol 2005;60:150 –158.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: