Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nieuwe indicatie eplerenone goedgekeurd in Verenigd Koninkrijk

Nieuws - 10 apr. 2012

Volgens een persbericht van Pfizer van 4 april 20121 is Inspra®(eplerenone), een selectieve aldosteron-antagonist / mineralocorticoid receptor antagonist, goedgekeurd in het Verenigd Koninkrijk voor een nieuwe therapeutische indicatie om het risico van cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit bij volwassen patiënten met NYHA klasse II (chronisch) hartfalen en linker ventrikel systolische dysfunctie (LVEF ≤ 30%), te verminderen bovenop standaard optimale therapie.

Eplerenone kan in combinatie met de standaard optimale behandeling het risico van cardiovasculaire sterfte of hospitalisatie voor hartfalen voor deze patiënten met 37% verminderen in vergelijking met placebo plus standaard optimale therapie behandeling.
Eplerenone is al geïndiceerd voor patiënten met HF en LVEF ≤ 40%, na een recent myocardinfarct, naast de standaard therapie.
Deze nieuwe indicatie is gebaseerd op bevindingen van de EMPHASIS-HF studie2, die een statistisch significante 37% relatieve risicoreductie liet zien in het primaire samengestelde eindpunt van sterfte door cardiovasculaire (CV) oorzaken of een eerste ziekenhuisopname voor HF (p <0,001). Er waren ook statistisch significante reducties van de secundaire eindpunten van HF hospitalisatie (42%, p <0,001), de totale mortaliteit (24%, p = 0,008), CV sterfte (24%, p = 0,012) en all-cause hospitalisatie (23%, p <0,001). De goedkeuring biedt de mogelijkheid om de uitkomst voor HF-patiënten te verbeteren in een eerder stadium van hun ziekte.

Verwacht wordt dat deze indicatie binnenkort ook in andere Europese landen, incl. Nederland, zal worden goedgekeurd.

1. Persbericht Pfizer: Inspra®(eplerenone) now Approved for Reduction of Risk for Cardiovascular Morbidity and Mortality in Adult Patients with Chronic Heart Failure (NYHA Class II) and LVEF <30%
2. Zannad F, McMurray JJ, et al; the EMPHASIS-HF Study Group: Eplerenone in Patients with Systolic Heart Failure and Mild Symptoms. New England Journal of Medicine 2011; 364:11-21

Deel deze pagina met collega's en vrienden: