Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Therapie-resistente hypertensie: incidentie en prognose

Literatuur - Daugherty SL et al. Circulation. 2012 Apr 3;125(13):1635-42

Incidence and prognosis of resistant hypertension in hypertensive patients


Daugherty SL, Powers JD, et al.
Circulation. 2012 Apr 3;125(13):1635-42.


Achtergrond

Therapie-resistente hypertensie wordt gedefinieerd als bloeddruk die boven de doelstelling blijft, ondanks het gelijktijdige gebruik van 3 verschillende antihypertensiva bij optimale dosering [1].
Deze publicatie geeft informatie over de incidentie en de prognose van resistente hypertensie in de VS.


Methodes

Patiënten met incidentele hypertensie die met behandeling waren gestart tussen 2002 en 2006 werden geïncludeerd in een retrospectieve cohort studie. Ontwikkeling van resistente hypertensie en cardiovasculaire gebeurtenissen werden geëvalueerd.


Belangrijkste resultaten

  • 1,9% ontwikkelde therapie-resistente hypertensie binnen 1,5 jaar na de initiële behandeling (0,7 cases/100 patiëntjaren)
  • Ongeveer 1 op de 6 patiënten die ≥ 3 antihypertensiva uit verschillende geneesmiddelklassen gebruikte gedurende tenminste 1 maand had nog steeds therapie-resistente hypertensie gedurende de follow-up
  • Patiënten met therapie-resistente hypertensie hadden een bijna 50% hogere kans om een cardiovasculaire gebeurtenis te krijgen gedurende3,8 jaar follow-up

Conclusie
 

Vanwege het hoge risico voor het ontwikkelen van cardiovasculaire gebeurtenissen, moeten meer inspanningen worden gedaan om de resultaten te verbeteren bij patiënten met therapie-resistente hypertensie


Redactioneel commentaar [2]

“Deze bevindingen onderstrepen de klinische realiteit dat een steeds groter deel van de patiënten een groot aantal medicijnen (dwz >3) nodig zal hebben om hun bloeddruk onder controle te houden.
Misschien wel de belangrijkste en meest intrigerende bevinding van deze studie is het aanzienlijk verhoogd cardiovasculair risico dat zich manifesteert bij patiënten met therapie-resistente hypertensie. De studie toonde een 50% toename van hart- en vaataandoeningen (voornamelijk toe te schrijven aan de ontwikkeling van chronische nierziekte) bij patiënten met therapie-resistente hypertensie in vergelijking met patiënten bij wie de bloeddruk was gecontroleerd op 3 medicijnen. In vergelijking met alle patiënten die voor het eerst werden behandeld voor hypertensie, werd het risico van cardiovasculaire gebeurtenissen bij patiënten met therapie-resistente hypertensie verhoogd met een factor 2. Een factor los van de hypertensielast zou de progressie van cardiovasculaire aandoeningen bij patiënten met therapie-resistente hypertensie kunnen versnellen. Dit zou hyperaldosteronisme kunnen zijn, maar dit moet nader onderzocht worden."


Referenties

1. Calhoun DA, Jones D, et al. Resistant hypertension: diagnosis, evaluation, and treatment: a scientific statement from the American Heart Association Professional Education Committee of the Council for High Blood Pressure Research. Circulation. 2008;117:e510–e526.
2. Pimenta E, Calhoun DA. Resistant hypertension: incidence, prevalence, and prognosis. Circulation. 2012 Apr 3;125(13):1594-6.Abstract


BACKGROUND: Despite a recent American Heart Association (AHA) consensus statement emphasizing the importance of resistant hypertension, the incidence and prognosis of this condition are largely unknown.
METHODS AND RESULTS: This retrospective cohort study in 2 integrated health plans included patients with incident hypertension in whom treatment was begun between 2002 and 2006. Patients were followed up for the development of resistant hypertension based on AHA criteria of uncontrolled blood pressure despite use of ≥3 antihypertensive medications, with data collected on prescription filling information and blood pressure measurement. We determined incident cardiovascular events (death or incident myocardial infarction, heart failure, stroke, or chronic kidney disease) in patients with and without resistant hypertension with adjustment for patient and clinical characteristics. Among 205 750 patients with incident hypertension, 1.9% developed resistant hypertension within a median of 1.5 years from initial treatment (0.7 cases per 100 person-years of follow-up). These patients were more often men, were older, and had higher rates of diabetes mellitus than nonresistant patients. Over 3.8 years of median follow-up, cardiovascular event rates were significantly higher in those with resistant hypertension (unadjusted 18.0% versus 13.5%, P<0.001). After adjustment for patient and clinical characteristics, resistant hypertension was associated with a higher risk of cardiovascular events (hazard ratio, 1.47; 95% confidence interval, 1.33-1.62).
CONCLUSIONS: Among patients with incident hypertension in whom treatment was begun, 1 in 50 patients developed resistant hypertension. Patients with resistant hypertension had an increased risk of cardiovascular events, which supports the need for greater efforts toward improving hypertension outcomes in this population.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: