Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Combinatietherapie voor diabetes type 2 bij tieners

Literatuur - TODAY Study Group, N Engl J Med. 2012 Apr 29

A Clinical Trial to Maintain Glycemic Control in Youth with Type 2 Diabetes.


TODAY Study Group.
N Engl J Med. 2012 Apr 29.


Achtergrond

De incidentie van type 2 diabetes bij jongeren is toegenomen als gevolg van een toename van obesitas bij kinderen [1,2]. Het bereiken en behouden van metabole controle is belangrijk om het risico op micro- en macrovasculaire complicaties op volwassen leeftijd te verminderen.
De Treatment Options for Type 2 Diabetes in Adolescents and Youth (TODAY) studie onderzocht hoe diabetes bij kinderen en adolescenten behandeld moet worden. In de studie werden 699 jongeren geïncludeerd van 10 tot 17 jaar oud gediagnosticeerd met diabetes type 2 in de afgelopen 2 jaar, met een body mass index (BMI) in de 85e percentiel of hoger, en zonder pancreas auto-immuniteit. De gemiddelde BMI van de deelnemers aan de studie was in het 98e percentiel. De deelnemers werden willekeurig toegewezen aan metformine alleen, metformine plus rosiglitazon, of metformine samen met een intensief dieet en lichaamsbeweging regime. Het primaire eindpunt was tijd tot falen van de bloedglucoseregulatie, gedefinieerd als een HbA1c waarde van 8,0% of meer ten minste 165 dagen en van 10,0% of meer aan het eind van de studie. De deelnemers werden gevolgd gedurende 2 tot 6 jaar.

Belangrijkste resultaten

Gedurende een gemiddelde follow-up van 46 maanden ervoer 51,7% van de kinderen die alleen metformine gebruikten gebrek aan controle van lange-termijns bloedsuikerspiegels, met een mediane tijd tot falen van 11,8 maanden. Het toevoegen van rosiglitazon verminderde het percentage falers tot 38,6% - een reductie van 25% ten opzichte van metformine alleen (p = 0,006), met een mediane tijd tot falen van 10,3 maanden. Het percentage falers voor metformine plus leefstijlinterventie was 46,6% (P = 0,17 vs metformine alleen), met een mediane tijd tot falen van 12,0 maanden. De verschillen in tijd tot falen waren niet significant.
Klik op afbeelding om te vergroten
Download als Powerpoint, zie rechterkolom


In vooraf gespecificeerde subanalyses ontstonden verschillen in falen van glykemische controle naar geslacht en ras / etniciteit. Jongens ervoeren een hoger percentage van falen dan meisjes (48,2% vs 44,3%). Niet-Spaanse zwarten hadden het hoogste percentage falers (52,9%), gevolgd door Latijns-Amerikanen (44,8%), indianen (39.0%) en niet-Spaanse blanken (36,9%).


Conclusie

Een combinatie van metformine plus rosiglitazon is effectiever bij de behandeling van jongeren met diabetes type 2 dan metformine alleen. Het toevoegen van een intensieve leefstijlinterventie aan metformine is niet effectiever dan metformine alleen.

Noot

Door bewijs waarbij rosiglitazon, een thiazolidinedion, gelinkt werd met een verhoogd risico op hartaanvallen en beroertes bij volwassenen, beperkte de Amerikaanse Food and Drug Administration het gebruik ervan in september 2010. Bij het onderzoek naar de veiligheid van alle deelnemers adviseerde de TODAY Data Safety Monitoring Board dat de studie werd voortgezet om rosiglitazon te testen.

Referenties

1. Pinhas-Hamiel O, Zeitler P. The global spread of type 2 diabetes mellitus in children and adolescents. J Pediatr 2005;146:693-700.
2. Fagot-Campagna A, Pettitt DJ, Engelgau MM, et al. Type 2 diabetes among North American children and adolescents: an epidemiologic review and a public health perspective. J Pediatr 2000;136:664-72.

Abstract

Background
Despite the increasing prevalence of type 2 diabetes in youth, there are few data to guide treatment. We compared the efficacy of three treatment regimens to achieve durable glycemic control in children and adolescents with recent-onset type 2 diabetes.
Methods
Eligible patients 10 to 17 years of age were treated with metformin (at a dose of 1000 mg twice daily) to attain a glycated hemoglobin level of less than 8% and were randomly assigned to continued treatment with metformin alone or to metformin combined with rosiglitazone (4 mg twice a day) or a lifestyle-intervention program focusing on weight loss through eating and activity behaviors. The primary outcome was loss of glycemic control, defined as a glycated hemoglobin level of at least 8% for 6 months or sustained metabolic decompensation requiring insulin.
Results
Of the 699 randomly assigned participants (mean duration of diagnosed type 2 diabetes, 7.8 months), 319 (45.6%) reached the primary outcome over an average follow-up of 3.86 years. Rates of failure were 51.7% (120 of 232 participants), 38.6% (90 of 233), and 46.6% (109 of 234) for metformin alone, metformin plus rosiglitazone, and metformin plus lifestyle intervention, respectively. Metformin plus rosiglitazone was superior to metformin alone (P=0.006); metformin plus lifestyle intervention was intermediate but not significantly different from metformin alone or metformin plus rosiglitazone. Prespecified analyses according to sex and race or ethnic group showed differences in sustained effectiveness, with metformin alone least effective in non-Hispanic black participants and metformin plus rosiglitazone most effective in girls. Serious adverse events were reported in 19.2% of participants.
Conclusions
Monotherapy with metformin was associated with durable glycemic control in approximately half of children and adolescents with type 2 diabetes. The addition of rosiglitazone, but not an intensive lifestyle intervention, was superior to metformin alone.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: